Sunteți pe pagina 1din 2

UAIC, FSSP, Asistență Socială Giurgea Gabriela-Elena

Anul III, Grupa 2

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL ÎN PRIVINȚA COPILULUI ABANDONAT

Abandonul este o formă de maltratare și reprezintă o disfuncție a relației dintre copil și


adultul în puterea căruia se află copilul. Dacă această putere este utilizată pentru a face rău
copilului, dacă adultul nu-și asuma responsabilitatea îngrijirii copilului, copilul apare ca victimă
în relația cu adultul.

Îngrijirea familială temporară este o alternativă față de plasamentul în instituții și oferă


copiilor abandonați îngrijire într-o atmosferă familială securizantă. Plasamentul în asistența
maternală reprezintă un sistem de îngrijire familială temporară, limitată în timp, planificată,
oferită unui copil care nu este rudă și care nu poate rămâne în propriul lui cămin datorită unei
crize familiale. Se oferă astfel copilului șansa de a trăi într-un mediu familial, timp în care se
încearcă fie reîntoarcerea copilului în familia biologică, fie identificarea unei familii adoptive.

Rolul asistentului social în privința copilului abandonat:

 în identificarea unui caz de abandon, asistentul social trebuie să efectueze


evaluarea inițială și preluarea cazului;
 după acesta, se efectuează evaluarea detaliată, unde asistentul social aprofundează
informația brută pe care a avut-o la început, aflând detalii despre situația
copilului, starea de sănătate, educația, ș.a.m.d.;
 apoi, informația fiind clarificată, asistentul social trebuie să elaboreze un plan de
servicii și de intervenții pentru copilul în cauză;
 după aprobarea planului de servicii și intervenții, asistentul social furnizează către
beneficiar (copilul abandonat), serviciile de care are nevoie (ex: plasament în
regim de urgență);
 nevoia beneficiarului de către terapie psihologică în urma traumei suferite;
 la o anumită perioadă de timp după furnizarea serviciilor către beneficiar (copilul
abandonat), asistentul social trebuie să monitorizeze situația acestuia și să
reevalueze planul de servicii;
UAIC, FSSP, Asistență Socială Giurgea Gabriela-Elena
Anul III, Grupa 2

 monitorizarea constă în vizite periodice la domiciliul beneficiarului (care se află


la locul de reședință al familiei sau asistentului maternal la care copilul a fost
încredințat);
 reevaluarea planului de servicii pentru reintegrarea acestuia în familia biologică
sau pentru o posibilă adopție;
 închiderea cazului.