Sunteți pe pagina 1din 2

Rezumat asistență maternală în România

Răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinților
aceștia având obligația de a și exercită drepturile și datoria de a și îndeplini obligațiile față de copil
ținând seama de interesul superior al copilului.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini părinții sau după caz alt
reprezentant legal al copilului în realizarea obligațiilor ce le revin cu privire la copil dezvoltând în
acest scop servicii diversificate,accesibile și de calitate corespunzătoare nevoilor copilului.

Asistență maternală reprezintă un serviciu de tip familial prin care se asigură domiciliul unei persoane
sau familii creșterea și îngrijirea copilului pentru care să luat o măsură de protecție specială. În
România asistența maternală a reprezentat la început o modalitate de substituirea îngrijirii în
instituțiile rezidențiale a copiilor care fuseseră abandonați în maternități și secții de Pediatrie ale
spitalelor Acestea fiind medii improprii pentru acoperirea nevoilor psihice fizice și emoționale ale
unui copil.

Asistență maternală reprezintă un serviciu social destinat copiilor aflați în dificultate care pe o
perioadă limitată sunt plasați în familii substitutive angajate special pentru a îngriji acești copii în
domiciliul propriu.

Copiii ce au nevoie de protecție din partea statului sunt:

- Copii aflați în dificultate adică un copil a cărui dezvoltare sau integritate fizică psihică și
morală este periclitată
- Copil maltratat adică un copil care este victima unor violențe fizice ,abuzuri sexuale, acte de
cruzime mentală sau neglijare severă din partea părinților
- Copii în situații de risc adică copii ce trăiesc în condiții de viață care riscă să le pericliteze
sănătatea fizică mentală securitatea dezvoltarea sau educația
- Copii ai străzii, copii care au pierdut orice contact cu familia sau care o întâlnesc ocazional
- Copii publici adică copiii aflați în ingrijirea organelor specializate

Măsurile de protecție se aplică unui copil când acesta este lipsit temporar sau permanent de
ocrotirea părintească sau se află în una sau mai multe dintre categoriile de risc menționate

Servicii de asistență maternală asigură Protecția Copilului care necesită stabilirea unei măsuri de
protecție ce impune creșterea îngrijirea și educarea copilului de un asistent maternal profesionist.

Asistența maternală reprezintă un serviciu social pe perioadă determinată pentru copiii aflați în
dificultate.

În România profesia de asistent maternal este cea mai nouă din domeniul Protecției Copilului.

Alternativa de instituționalizare a plasamentului sau încredințării copilului la asistent maternal


profesionist este pusă în evidență prin hotărârea de guvern numărul 539 din 2001.

Copilul aflat la asistent maternal beneficiază de îngrijire în cadrul familiei, asistentul maternal având
obligația de a-l integra în familie și de a-i aplica un tratament egal cu a celorlalți membri ai familiei.

Plasamentul unui copil la asistent maternal se face doar după un atent proces de potrivire între
asistentul maternal și copil astfel încât acesta să beneficieze de cea mai bună îngrijire raportată la
nevoile sale.
Pe perioada măsurii de protecție activitatea asistentului maternal este supravegheată de către
specialiștii direcției generale de Asistență Socială și Protecția Copilului acesta beneficiem de
îndrumare și suport.

Condiții pentru a deveni asistent maternal

- capacitate deplină de exercițiu

- domiciliu stabil

- comportament adecvat în societate

- au o locuință prin care pot asigura necesitățile de pregătire al hranei igiena Educației și odihnei

- nu desfășoară activități salarizate

- au urmat cursuri de formare profesională pentru protecția copilului

O persoană nu poate fi asistent maternal dacă a suferit o condamnare judecătorească definitivă


pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau dacă este decăzut din drepturile părintești ori
suferă de boli cronice transmisibile.