Sunteți pe pagina 1din 21

INFORENERGETICĂ

- CURS GR. I –

MAESTRU INSTRUCTOR: CONSTANTIN M

INITIAT: IOAN ADRIAN MAXIM


Data

1
I- NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Radiestezia – fenomenul prin care un sistem viu (sv) recepţionează extrasensorial


(înafara organelor de simţ) din oceanul energetic şi informaţional un anume semnal IE,
căutat anterior, şi în cazul descoperirii, reacţionează într-un mod prestabilit (printr-o
senzaţie sau mişcare fizică particulară, sau stări afectiv-sentimentale specifice). Prin
aceste senzaţii sau mişcări, propria raţiune ia act de existenţa sau inexistenţa anumitor
caracteristici ale generatorului de semnal, aflat în nişa IE a operatorului (aerian,
terestru, subpământ, în apă, etc).
Nişa IE – reprezintă spaţiul maxim din care şi în care un sistem viu- sv (vegetal, animal
sau uman) poate recepţiona şi respectiv genera câmpuri energetice (E) şi
informaţionale (I)-I.E.

Operator radiestezist – persoana care practică radiestezia.


Reacţia operatorului radiestezist este involuntară- dar prestabilită, la găsirea sau
negăsirea unui anumit semnal IE generat de o sursă căutată, prestabilită.
Extrasensibilitatea – este capacitatea unui sistem viu de a recepţiona semnale
generate de alte sisteme vii, pe alte căi, prin alte mijloace, decât prin intermediul
organelor de simţ şi de a decodifica semnale ie prin alte mijloace decât acelea
convenţionale.

Cele mai vechi probe materiale despre existenţa şi aplicarea radiesteziei provin din jurul
anului 3000 î.e.n. din regiunea Chinei, unde au fost găsite pietre sculptate ce
reprezentau diferite persoane făcând investigaţii radiestezice cu beţişoare. (Din acestea
reiese faptul că aceste persoane făceau parte din familii imperiale, nobiliare). În toate
ţările lumii există însă legende despre oameni cu astfel de calităţi radiestezice.
În România au fast găsite prin procedee radiestezice cam 50% din zăcămintele de
petrol şi aur (între anii 1935 –1940), de către ing. Simu Simeon, care s-a ocupat cu
poziţionarea şi determinarea zăcămintelor de petrol din Valea Prahovei, etc. El este
considerat părintele radiesteziei din România. În 1940 a publicat primul manual de
radiestezie în care specifică metode de investigaţii, diferiţi parametri ai unor zăcămin-te
găsite şi descrie modul de lucru cu indicatorul format din două nuiele legate la un
capăt, care-I poartă numele.

2
II- INDICATOARE ŞI MIJLOACE RADIESTEZICE ÎN
TRECUT ŞI ÎN PREZENT

ISTORIC

Mai înainte de 70.000 ani, întrebuinţau vizionarea. (Închideau ochii şi "vedeau": figuri,
fiinţe, ce se întâmplă cu "ţinta". Intrau în legătură cu "ţinta", ştiau ce simte "ţinta", citeau
"ţinta", în prezent dar şi în trecut şi în viitor = CITIREA ÎN DUH - pe care au avut-o şi
sfinţii prooroci creştini.)
Între 40.000 şi 70.000 ani în urmă biodetecţia se realiza fără indicatoare, pe
extrasensibilităţi personale, utilizându-se direcţia " lungul nasului". Când erau pe
direcţie, simţeau o stare tensională de decodificare.
Primele indicatoare sub formă de baston, băţ, toiag, confecţionate din lemn foarte uscat
şi uşor cu L=1..2m au apărut acum 40.000 ani. Se ţineau în mână, de mijloc, pe
orizontală. Lemnul, pe codificare, se rotea şi vibra. Acestea se interpretau.
Cu 25.000 ani îChr. indicatoarele radiestezice materiale au început să se diversifice şi
au apărut indicatoare din lemn, inclusiv cele în "V". Ulterior materialele s-au diversificat:
oase de peşti şi păsări, lemne diferite, cele metalice.
Evoluţia construcţiei indicatoarelor radiestezice e paralelă cu variabilitatea spirituală a
calităţilor umane, marcate prin parametrii IE.
Animalele şi plantele încă mai realizează biodetecţia prin intermediul stringurilor care le
determină "citirea ţintelor". (Oamenii au pierdut această calitate).
Ex: vulturii, alte răpitoare - zburătoare, terestre, subacvatice - fac biodetecţie într-un
mod foarte perfecţionat. Nu numai auzul, mirosul le ajută să determine caracteristicile
ţintei biodetectate. La toate aceste animale, ca şi la ierbivore (care migrează către
locurile unde găsesc hrană, care se găsesc mult dincolo de bătaia organelor lor de
simţ), necesităţile fundamentale ale animalelor, păsărilor, de tipul : foame, reproducere,
evitarea unor catastrofe, le amplifică potenţele de biodetecţie, în unele cazuri chiar de
zeci de ori (animalele şi păsările sătule au minimum de potenţe de biodetecţie).
Necesităţile de supravieţuire amplifică şi potenţele de biodetecţie extrasenzoriale.
Observaţie: Acesta e un argument suplimentar pentru care oamenii este bine să ţină
post.

3
Ansa şi raportorul

În 1977 apare indicatorul în formă de ansă cu raportorul utilizat şi astăzi (raportor


centezimal, pentru a avea precizie în acest sistem). A fost inventat de dl. Claudian
Dumitriu, inspirat de forma literei “omega” din alfabetul grecesc. Ansa se execută din
sârmă oţelită sau Ag. Sau Cu de = 0,62mm. Este important ca ansa să fie simetrică
şi să aibă vârfurile bine ascuţite.

3 ANSA
30-50

70mm 20mm

Raportorul Radiestezic

3 70
80
90 100 90 80
70
60
60
50
50
60-70 mm 10

40

40
0

30
0 3

20
10 2

10
0

0
RAPORTORUL CENTESIMAL PENTRU MĂSURĂTORI INFORENERGETICE
Materialul din care sunt confecţionate instrumentele radiestezice nu influenţează
rezultatul măsurării. Instrumentele mai grele au inerţie mare şi este bine să fie utilizate
în condiţii meteorologice neprielnice.

III- CLASIFICAREA SURSELOR DE SEMNALE


a) surse de semnal teluric (SST);
b) surse de semnal provenind de la sisteme vii, diferite, (SSV) terestre.
c) surse de semnal astrale (SSA).
6. Din punct de vedere al locului unde se află sursa:
a) subacvatice sau subterane;
b) la suprafaţa pământului sau a apei;
c) aeriene, aflate în atmosfera terestră;
d) cosmice, aflate în afara atmosferei terestre.
7. După starea de agregare a surselor de semnal, pot fi:
A- Materiale, care pot fi:
-solide;
-lichide;
-gazoase;
-plasmă.
B- Energetice.
C- Informaţionale, etc.
8. După modul în care se găsesc în natură:
a) zăcăminte;
b) surse de apă, la suprafaţă sau în profunzime, reci sau termale, etc.
c) accidente carstice (fracturi de plăci tectonice, falii, etc.);
d) construcţii;
e) diverse obiecte nevii.

4
f) diferite sisteme vii.
9. După modul apariţiei lor:
a) naturale;
b) artificiale (datorate activităţii umane).
10. În funcţie de distanţa dintre sursă şi operator sunt surse aflate:
a) în limita potenţelor organelor de simţ;
b) în afara limitei potenţelor organelor de simţ.
11. După modul în care se realizează biodetecţia:
a) surse pentru care operatorul se deplasează pe jos;
b) surse pentru care operatorul se deplasează cu diferite mijloace mobile (auto,
navale sau aeriene).
Obs.:Pentru măsurători pedestre viteza operatorului să nu se depăşească 2km/h.
12. După cinematica sursei:
a) surse fixe;
b) surse mobile.
13. După vârsta sursei în ani tereştri, pot fi:
a) tinere, cu V< 10 ani
b) medie, cu V< 100 ani
c) mare cu V< 1000 ani
d) antice cu V> 1000 ani
e) astrale cu V> 1 milion de ani tereştri.
Pentru biodetecţii nu există limite de distanţă şi nu există obstacole fizice.

IV - CLASIFICAREA RADIESTEZIEI
TEORIA INFORMAŢIONALĂ ASUPRA RADIESTEZIEI
Radiestezia fizică are la bază teoria radiativă conform căreia orice sursă de semnal
emite propriul semnal IE pe baza căruia poate fi detectată.
Radiestezia mentală (Teleradiestezia) presupune o experienţă şi o capacitate de
concentrare mai mare din partea operatorului radiestezist.
Are la bază teoria informaţională care afirmă că în Univers există o Bancă de Date în
care se află toate semnalele IE corespunzătoare tuturor surselor de semnal din univers.
T. BDD
informaţională
OR
T. radiativă SS

Banca de Date a Domnului Dumnezeu- BDD – este caracteristică şi specifică


INFORENERGETICII ştiinţă descoperită de dl. Claudian Dumitriu, nu poate fi accesată
decât treptat, proporţional cu meritele dobândite prin eforturi de elevare spirituală,
conforme învâţăturilor lui Iisus Christos, descoperirilor ştiinţelor moderne şi
semnificaţiilor din Inforenergetică. De aici necesitatea unor calităţi spirituale din ce în ce
mai ridicate a operatorului, pentru a căpăta potenţe de accesare. Formarea de algoritmi
de codificare - decodificare cât mai complecşi, elaboraţi, precişi, constitue unul din
scopurile inforenergeticii, care nu se poate atinge decât cu multă cunoaştere şi voinţă.

V - METODE DE CERCETARE RADIESTEZICĂ


Terenul este parcurs de operatorul radiestezist în sensul săgeţii, după una din
următoarele metode:
5
a - Metoda drumurilor succesive:

Inversă Directă
Inversă Directă

b - Metoda pătratelor succesive:

Inversă Directă

c - Metoda spiralelor succesive:

Inversă Directă

d - Metoda centrală. Operatorul radiestezist se află în interiorul suprafeţei de


investigat, îşi alege un punct şi începe să baleeze circular terenul respectiv, într-un sens
sau în celălalt, pentru biodetecţia sursei de semnal căutate.

Inversă Directă

VI. ECUAŢIA REALITĂŢII


Are la bază teoria academicianului Eugen Macovschi conform căreia orice sistem viu
este alcătuit din trei structuri:
1.structura fizică (corpul);
2.structura biosică (raţiunea);
6
3.structura noesică (sufletul);
4.structuri supra noesice
Teoria a fost completată ulterior de dl. Claudian Dumitriu, în Inforenergetică, pe baza
constatării că fiecare structură are mijloace de a recepţiona energii şi informaţii- ie-
specifice structurii şi de a forma cu acestea algoritmi specifici ei, cu o rezultantă pe
totalsistem viu, după cum una sau alta din aceste structuri este cu un rol coordonator în
cadrul sistemului viu, conform liberului arbitru momentan al acestuia.

Ecuaţia realităţii- Ec.real.:

Ec.real.= Q ie.alg.SN + QI.E.Alg(org. de simţ)

QI,E,Alg(org. de simţ) = QI,E,Alg(a) + QI,E,Alg (v) + QI,E,Alg(m) + QI,E,Alg(p) + QI,E,Alg(g)

Fie două momente de timp t1 şi t2, t2>t1.

Notăm: 1). QI1, QE1, QAlg1


2). QI2, QE2, QAlg2
3). t = t2 – t1 atunci:
QI = QI2 - QI1
QE = QE2 – QE1
QI = QI2 – QAlg1
Avem posibilităţile:

QI > 0 persoana s-a ocupat cu activităţi care au dus


QE > 0 la evoluţia ei, la mărirea cantităţii de informaţii
QAlg > 0 şi energii de pe structurile ei şi la organizarea
lor mai eficientă.
QI = 0 pierdere de timp.
QE = 0
QAlg = 0
QI > 0 persoana a acumulat informaţii care au pus în
QE > 0 mişcare mai multe energii însă gradul de
QAlg  0 organizare al lor a scăzut; poate fi o persoană
erudită, dar nu inteligentă.
QI < 0 persoana s-a ocupat cu activităţi care au dus
QE < 0 la involuţia ei.
QAlg < 0

Se recomandă pentru elevarea spirituală maximă:


* Sacralizarea activităţilor personale.
* Dezvoltarea şi manifestarea sentimentelor de iubire de Dumnezeu şi a Creaţiei Lui.
* Eliminarea tendinţelor de a- i judeca pe alţii.
* Eliminarea suspiciunilor, bănuelilor, laudelor, criticilor, înjurăturilor şi
negaţiilor din limbaj.
* Nerezonarea la manifestările meschine, rele, ale altora.
* Ţinerea posturilor mici şi mari fără excepţii, facerea de cel puţin 2 ori/zi a
rugăciunilor către Sfânta Treime,
* Spovedirea şi primirea Sfintei Împărtăşanii de cel puţin 4 ori/an.
* Participarea la Sfânta Liturghie de cel puţin odată/săptămână.
* Cunoaşterea Sfintei Scripturi, a Vieţilor Sfinţilor importanţi din fiecare lună şi
aplicarea celor însuşite în viaţa zilnică proprie.
* Facerea a cât mai multe fapte bune pentru cei în nevoie.
7
* Neacceptarea laudelor.
* Aplicarea şi conştientizarea regulilor de smerenie personală faţă de ED a Sfintei
Treimi în relaţiile cu ceilalţi oameni.

VII - STAREA READY


Este acea stare de concentrare IE semiconştientă, specifică investigaţiei radiestezice în
care intră OR pentru a putea induce la nivelul subconştientului său algoritmul de
cercetare formulat raţional şi pentru a- şi transfera ie ale tuturor structurilor pe SN şi ST.
Intrarea în această stare înseamnă deschiderea căilor de comunicare între subconştient
şi conştient.
Fazele şi condiţiile necesare atingerii stării Ready sunt următoarele:
a)deconectarea de orice alt subiect raţional în afara algoritmului de lucru;
b)cunoaşterea teoretică a subiectului de investigat;
c)cunoaşterea fazelor de lucru, a metodelor şi procedeelor practice ce vor fi
aplicate pentru rezolvarea subiectului cercetat;
d)mobilizarea şi concentrarea tuturor potenţelor pentru parcurgerea succesivă
sau simultană şi rezolvarea fiecărei etape de lucru de către OR.
e)Starea R se consideră atinsă atunci când:
* au dispărut orice alte preocupări;
* a rămas numai cunoaşterea;
* apar diferite senzaţii fizice şi o anumită stare tensională în tot corpul sau
numai în anumite zone;
* apare un sentiment de linişte şi siguranţă.
Algoritmul de codificare-decodificare constituie o schemă bloc necesară
parcurgerii succesiunii fenomenelor ce au loc în timp ce OR face investigaţii.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească OR pentru realizarea unor investigaţii
corecte:
* să se afle într-o stare de echilibru psihic (linişte sufletească);
* să aibă încredere în ceea ce face;
8
* să înlăture bruiajele de orice fel: vorbăria, neîncrederea, mişcarea haotică în
incinta unde lucrează, emiterea unor gânduri negative;
* să aibă cât mai multe date despre sursa sau obiectul de investigat;
* să aleagă mijloacele şi codificările adecvate, în funcţie de mediu şi sursă;
* să aibă o stare de sănătate bună şi să fie odihnit.
* Codul etic al Operatorului Radiestezist: Este conform angajamentului deontologic
semnat la începutul gr.I:
* să fie modest şi să-şi cunoască limitele;
* să tindă spre perfecţionare spirituală, morală, profesională;
* să nu urmărească câştiguri materiale;
* să urmărească în primul rând binele celor din jur şi apoi pe acela propriu;
* să prezică evenimente negative cu foarte mare atenţie şi după multe
investigaţii, cunoscând că acestea nu depăşesc niciodată limitele personale de a le
rezolva;
* să mulţumească Sfintei Treimi pentru ajutorul primit după fiecareinvestigaţie şi
să se străduiască în permanenţă să conştientizeze că rezultatele pe care le obţine sunt
de fapt Lucrarea Sfintei Treimi prin fiinţa lui.
Informaţiile despre sursa de semnal din memorie ajung la nivelul raţiunii unde sunt
organizate în algoritmi şi când operatorul intră în starea ready trec la nivelul
subconştientului. Tot la nivelul subconştientului ajung şi informaţiile căpătate de
operator direct de la sursă prin intermediul biocâmpurilor fizice. Cele două semnale se
suprapun şi subconştientul dă comanda organelor de simţ care determină mişcarea
instrumentului în modul prestabilit. La nivel sufletesc apare senzaţia de linişte semn că
investigaţia s-a realizat. Raţiunea ia act de rezolvarea investigaţiei datorită mişcării
instrumentului.

VIII - EXERCIŢII DE ANTRENAMENT


* Căutarea obiectelor ascunse.
* 4 ceşcuţe cu apă. Într-una dizolvăm sare sau zahăr. Exerciţiul poate fi făcut cu
bancnote, monezi, creioane, cărţi de joc, cartonaşe colorate, etc.
* Etalonări lungimi, lăţimi, înălţimi, suprafeţe, volume, etc.
* Etalonări pe mase.
* Etalonări temporare retro şi pre. Se folosesc poze, fotografii pe care avem notat anul
în care le-am făcut şi se determină cu ansa şi raportorul: ”Acum câţi ani am făcut
poza?” Se pot utiliza şi cărţi pentru care determinăm anul editării, numărul de pagini,
etc.
* Etalonări pe nume.
* Orice alt exerciţiu de etalonare, inclusiv cu aplicabilitatea la locul de muncă, fiind
sprijiniţi de pregătirea raţională în domeniul respectiv şi cu posibilitatea verificării
rezultatelor obţinute. Scala valorică de apreciere personală
Definim randamentul, eficienţa, astfel:
N=(nr. măsurătorilor exacte)/(nr. total de măsurători)x100
I N81% - nesatisfăcător, nu se fac măsurători pentru alţi beneficiari;
II 81%<N87% - satisfăcător;
III 87%<N90% - bun;
IV 90%<N97% - foarte bun;
V 97%<N100% - excepţional, se poate lucra pentru alţi beneficiari.
Reguli de protecţie ale operatorului
1. OR trebuie să aibă o stare de sănătate bună şi să fie odihnit;
2. OR trebuie să se afle într-o stare de echilibru psihic;
3. Se întrerupe lucrul în cazul apariţiei simptomelor:
- senzaţii de uscăciune în gură sau în jurul ochilor;
9
apariţia de migrene, senzaţii de vomă, de gol în stomac;
- apariţia de junghiuri la diferite organe şi părţi ale corpului, cârcei, ameţeli,
senzaţii de leşin;
- apariţia de diferite sunete profunde în urechi, vâjâituri.
4. Este interzis lucrul sub influenţa alcoolului;
5 Este interzis lucrul în condiţii neigienice, de poluare sonoră sau chimică intensă;
6. OR se antrenează prima dată în condiţii uşoare de muncă şi apoi în condiţii de
bruiaj sonor, luminos sau în condiţii meteo grele;
7. OR este întotdeauna pozitivist, optimist şi are încredere în munca şi rezultatele lui.

Recomandări
1. OR nu are idei preconcepute;
2. Este bine să se lucreze cu toate instrumentele;
3. Este bine să se lucreze cu ambele mâini;

IX - FAZELE INVESTIGAŢIEI RADIESTEZICE


1.Cunoaşterea cerinţelor beneficiarului:
2.Cerere de determinare, de investigare a unei surse de semnal;
3.Precizarea necesităţilor beneficiarului.
4.Documentarea operatorului radiestezist, cunoaşterea zonei din hărţi sau planuri,
sau prin deplasare la faţa locului. cunoaşterea intimă a obiectivelor cercetării:
5 Proprietăţi fizico-chimice ale surselor (obiectivelor);
6.Caracteristici geologice, hidro-meteo ale zonei şi împrejurimilor;
7.Familiarizarea cu obiectivele şi condiţiile cercetării în teren.
8.Întocmirea planului de investigaţii (minim 2 operatori),
9.Executarea cercetării propriu-zise cu notarea rezultatelor. (Se lucrează pe grupe
de lucru: operator radiestezist, o persoană care notează rezultatele, o persoană care
jalonează).

X - SURSE DE SEMNAL TELURIC (SST)


SST = orice discontinuitate într-un mediu omogen solid, lichid sau gazos.
Discontinuitate = orice ruptură, lovitură, orice formă obţinută în special prin impact sau
în urma unor fenomene termice deosebite (topiri, evaporări); fenomene carstice
subterane şi formele care le însoţesc (peşteri, falii, rupturi în plăcile tectonice, avene,
etc.).
O sursă de semnal teluric constituie şi clădirile.
Radiaţiile emise de SST au un caracter nociv pentru orice celulă vie sau structură
noesică de sine stătătoare (dar numai pentru cele benefice). Pentru astfel de sisteme
vii nocivitatea constă în frânarea, blocarea sau anihilarea semnalelor IE care circulă de-
a lungul meridianelor bioenergetice cunoscute, precum şi a proceselor metabolice

10
fundamentale ale celulei vii sau a programelor informaţionale fundamentale
implementate şi proprii acestor celule.
Nocivitatea acestor radiaţii a fost testată şi la noi în ţară de un colectiv de la Spitalul
Militar Bucureşti.

Experiment:
Sau folosit 3 cutii de tip Petri cu bacterii ţinute în aceleaşi condiţii de temperatură,
lumină, umiditate, etc.

1 2 3

F1 F2>F1

1. Probă martor;
2. Proba 2 se aşează pe un şurub cu o piuliţă strânsă cu o forţă F1;
3. Proba 3 se aşează pe un şurub cu o piuliţă strânsă cu o forţă F 2>F1.
După 48 de ore se constată:

1 2 3
Bacteriile s-au înmulţit după zona haşurată (1);
Concluzie:
VI. În funcţie de forţa de strângere a şurubului (mărimea sst), bacteriile (materia
vie) au suferit o stagnare, viaţa a fost abătută de la evoluţia ei firească.
Fenomenul de ducere şi subducere a plăcilor tectonice generează o radiaţie de tip
teluric foarte puternică. Radiaţia telurică este însoţită întotdeauna de tensiuni foarte
puternice, forţe de împingere, între plăcile tectonice, având valori de milioane de tone.
Atunci când forţele de împingere depăşesc rezistenţa de rupere a rocilor din placa
tectonică, atunci aceste plăci se fracturează, iar forţele existente se micşorează,
consumându- se prin mişcările seismice. Deaceia după cutremure, sursele de semnal
telurice se modifică.
Intrarea în rezonanţă cu radiaţiile telurice duce la stări de slăbiciune, ameţeală,
tahicardie, etc.
DETERMINAREA ADÂNCIMII LA CARE SE GĂSEŞTE O SURSĂ DE SEMNAL
SUBTERANĂ
Semnalul IE emis de o sursă se propagă cu aceeaşi intensitate, uniform, în toate
direcţiile, indiferent dacă există sau nu medii materiale.
Cu cât distanţa dintre direcţia de deplasare a operatorului şi sursă este mai mare, cu
atât operatorul preia semnal de la SS de la distanţe mai mari de proiecţia sursei.

Plan1 A1 a1 B1 b B1 a1` A1
` `
A2 ` `
Plan a2 B2 b B2 a2 A2
`
2
Plan A3 a3 B3 b B3` a3` A3
`
3
H3 H2 H1

SST 11
a1= a1’; a2= a2’; a3= a3’;
Ne aflăm la suprafaţa solului şi dorim să identificăm o SST subterană. Pornim cu ansa
în direcţia proiecţiei SST la suprafaţa pământului.
În A vârful ansei începe să se deplaseze faţă de direcţia de mers până când, în B
ajunge perpendicular pe direcţia înaintare. Din B în B’ nu-şi schimbă orientarea.
După B’ ansa revine încet la poziţia iniţială (orientarea iniţială) până când, în A’ capătă
direcţia iniţială.
Deosebim două zone de semnal variabil (AB şi A’B’) şi o porţiune de semnal constant
BB’.

Este valabilă relaţia:


Hn= k1anx+k2an+ k3 (*)
Unde: x = puterea specifică operatorului radiestezist.
k1; k2; k3= coeficienţi constanţi specifici operatorului radiestezist.
 dintre tangenta la curbă şi perpendiculara dusă din punct la suprafaţa
pământului, reprezintă Indicele de sensibilitate al operatorului radiestezist. Mărimea
lui este direct proporţională cu sensibilitatea la semnal IE a operatorului radiestezist.
Acest unghi creşte când operatorul radiestezist capătă experienţă şi poate scădea dacă
operatorul n-a lucrat mult timp.
Contactul IE cu ţinte biodetectate e cu atât mai mare cu cât fiinţa umană e mai elevată
spiritual şi per total.

Sensibilitatea radiestezică personală (SRP), ca orice alt


parametru IE, este o funcţie dependentă de gradul de elevare.

12
XI - RADIAŢIILE HARTMANN

În 1940 cercetătorul german Joseph HARTMANN a făcut următoarea experienţă. A pus


pe pământ mai multe cutii (cuşti) cuşoareci. A observat că aceştia se adunau cu
regularitate în aceleaşi locuri, pe care le-a însemnat. A schimbat poziţia cuştilor şi a
constatat că animalele au revenit pe locurile însemnate, evitând aceleaşi zone.
Concluzia: pământul emite o reţea de radiaţii organizate sub forma unor benzi, întocmai
ca paralelele şi meridianele geografice, orientate pe direcţiile N-S şi E-V.

Bandă
N Hartmann

iN-S iE-V lE-V


V E

lN-S
S Nod, punct
critic
Radiaţiile Hartmann sunt născute de presiunile magmei asupra părţilor tectonice rigide,
prin intermediul zonelor vâscoase, având o grosime (plăcile tectonice) între 70..190 km.
Presiunea la nivelul inferior al plăcii tectonice se manifestă conform celor cunoscute în
hidraulică - perpendicular. (perpendiculara locului este dreapta care uneşte centrul
Pământului cu punctul observatorului de referinţă).
Forţele de împingere ale magmei determină apariţia tensiunilor interne, proporţionale cu
acestea (cu forţele de împingere - ordin de mărime circa 3 milioane tone/cm 2 - cu
variabilităţi). Când aceste forţe de împingere depăşesc rezistivitatea specifică plăcii,
aceasta se fisurează, magma accesând prin fisură structuri superioare ale plăcii.
Forţele de împingere ale magmei (inclusiv suprapresiuni) maxime au creat până în
prezent în plăcile tectonice fisurile de eliberare ale suprapresiunilor, de-a lungul
contururilor continentelor, al rifturilor oceanice -, precum şi fisuri importante traversând
continentele sau arhipelagurile, formând până în prezent "lanţurile de foc" de-a lungul
acestora -, linii de vulcani continue.
Proporţional cu grosimea plăcii tectonice, cu variabilitatea densităţii naturii rocilor către
suprafaţă, aceste forţe difuzează în masa plăcii, având tendinţa de a se egaliza, pe
principiul vaselor comunicante, de la punctul de naştere al forţei, către punctul de
aplicaţie. Ca urmare a acestora apar atât radiaţiile rectangulare de tip Hartmann cât şi
variabilităţile acestora în timp, dar şi curbarea lor care la suprafaţa plăcii atinge un unghi
de 7 faţă de verticala locului.
Această curbare având loc faţă de perpendiculara locului pe celelalte două axe N-S şi
E-V, are ca urmare un aspect de inflorescenţă la nivelul planului plăcii, care se amplifică
de-a lungul verticalei locului astfel încât la anumite înălţimi variabile deasupra plăcii,
extremităţile benzilor Hartmann se unesc, determinând o sferă spaţială în jurul
Pământului, la înălţimi variabile în timp, în care radiaţiile Hartmann au densitatea
uniformă, omogenă şi nu eterogenă, ca la suprafaţa Pământului, unde există benzi.
Zona de radiaţii telurice omogene este o zonă mai favorabilă vieţii, zonă care se apropie
de suprafaţa Pământului în timpul seismelor şi imediat dupa aceea.
Tensiunile interne din placa tectonică sunt constituite din energii şi informaţii având
caractere malefice, orientate pe direcţiile fisurilor, a coşurilor vulcanilor, prin care atunci
când sunt excedentare rezistivităţii specifice, erup, consumându-se prin lucru mecanic
executat atât de seism cât şi de mişcare ascendentă sau pe orizontală a magmei.

13
Echilibrul plăcilor tectonice în prezent este numai temporar, nu este stabil şi continuu,
cu motivaţii ce depăşesc cunoaşterea gradului I.
Încă de la Facere, toate creaţiile Tatălui Ceresc au fost subordonate omului, creat în
ziua a VI-a.
Catastrofele tectonice care au fost, sunt şi vor mai fi, sunt permise în Legile Divine ca
urmare a activităţilor executate cu liber arbitru de către oameni, având caracter malefic.
De aceea, în urma catastrofelor tectonice îşi pierd viaţa: ateii, orgolioşii, cei cu păcate
depăşind o limită permisă, precum şi aceia care acceptă iubirea acestora. După fiecare
seism, erupţie, rămân numai atâţia din cei de mai sus câţi sunt necesari pentru a aduce
suferinţe celor benefici, mai elevaţi, rămaşi în zona plăcii pentru a-şi rezolva problemele
reciproce spirituale, încă nerezolvate. Adică, seismele şi erupţiile nu vor fi necesare şi
nu vor mai avea loc atunci când oamenii nu vor mai greşi, nu vor mai păcătui ca în
timpul ultimilor 500 de ani din cei 1000 de ani pace.
Radiaţiile Hartmann constituie rezultanta configurării forţelor din interiorul plăcii
tectonice, la suprafaţa acesteia, corespunzător profilului ei. Ele sunt rezultanta
armonizării forţelor tensionale ale magmei, la suprafaţa plăcii tectonice. Fiecare placă,
corespunzător caracteristicilor fizico-chimice, are rolul de a compune şi descompune
forţele pe care le armonizează sub forma radiaţiilor Hartmann.
De aici rezultă că benzile de radiaţii Hartmann nu sunt egale pe fiecare placă tectonică,
ele diferă, ceea ce explică şi variabilităţile acestora, locale, în timp, inclusiv prin
producerea seismelor în unele locuri.
Acest lucru arată faptul că limitele de producere a seismelor în fiecare zonă, ţară, placă
tectonică, pentru radiaţiile Hartmann, viteza şi direcţia de variabilitate sunt diferite.
Nocivitatea radiaţiilor în timpul seismului scade, datorită deplasării lor. În timpul
distrugerii fizice apar şi condiţiile necesare renaşterii.

Observaţii: Măsurători făcute în perioada 28.04 -15.05.1999:


Maxim de activitate seismică - 15 mai, ora 6.45
Viteza de deplasare pe oră - spre S-E 45,8 cm/h
- spre S-V 37,5 cm/h
În paralel cu viteza de deplasare a caroiajului Hartmann, apare şi o mişcare de rotaţie a
sa (maxim 3O în 12 ore).

Panica favorizează şi amplifică efectele seismului şi seismul în declanşarea

Pe 14 mai, caroiajul Hartmann s-a rotit levogir cu 12 O în 330 minute ( 2 O şi 18' pe oră),
cu o zi înainte de seism.

În fiecare dimineaţă, răsăritul Soarelui determină atât rearanjarea cât şi amplificarea


radiaţiilor Hartmann (lăţime, intervale), diminuând riscul producerii seismului. La apusul
Soarelui apare fenomenul invers: noaptea amplifică riscurile de cutremur în mişcarea ei
de la V la E.
Rotaţiile radiaţiilor Hartmann pendulează între sensul dextrogir şi cel levogir.
Marile seisme se pot disipa în mici seisme.
Activitatea informaţională malefică din zona plăcilor determină acumularea atât de
informaţii cât şi de energii malefice în plăci. Atunci când aceste acumulări de IE
malefice depăşesc anumite limite permise, posibile, prin lucrul mecanic al seismului
energiile malefice se consumă, iar suferinţele provocate oamenilor din zonă anihilează
informaţiile de tip malefic acumulate în placă. IE malefice, acumulate în plăci de
activităţile (gânduri, vorbe şi fapte) malefice ale oamenilor din zonă sau din alte zone -
direcţionate către o anumită zonă a unei anumite plăci atrag, deasemenea, entităţi
malefice specifice tipului de IE.
În timpul seismului, când se declanşează şi consumă aceste IE malefice, entităţile
atrase (inclusiv îngeri păzitori ai karmelor celor din zonă, etc) îşi realizează propriile
14
misiuni, după care, în funcţie de IE malefice rămase, rămân în zonă numai acelea
corespunzătoare.
Beneficitatea activităţii oamenilor din zonă este un factor favorabil care se
implementează sub formă de energii şi informaţii în amprentele IE create în placă.
Activităţile malefice ale oamenilor (războaie, legi având caracter călcător al Legilor
Divine, conflicte de tip rasial, şovin, naţionalist, inter-etnic, articole scandaloase din
mass-media, etc) crează decalaje nepermise, incompatibile, de energii antagonice,
antagonice stării de echilibru IE a plăcii.
Între plăci nu pot exista decalaje de tip IE (doar energiile le pun în mişcare)
Exemplu: evenimente care au determinat acumularea de IE în perioada menţionată:
- benefice: vizita Papei şi rugăciunile din toate bisericile creştine
- malefice: conflictul din Yugoslavia, aprobarea de survol, aprovizionarea şi
staţionarea trupelor NATO pe teritoriul ţării, intrarea emigranţilor din Serbia în România
şi influenţele lor.
În 15 mai 1999 dimensiunile benzilor Hartmann au fost: intervalul 11..15 cm
lăţimea 6,5..6,6 cm
la momentul critic: intervalul 7,5..9 cm
lăţimea 1,7..2,1 cm

Variaţiile caroiajului Hartmann precum şi ale altor SST-uri afectează negativ IE


fundamentale ale sistemelor vii determinând apariţia oboselii fizice (îşi pierd vlaga) fără
motiv, precum şi apariţia sentimentelor de teamă nejustificată, fără cauză, nelinişte, etc.
Se recomandă ca la apariţia acestor sentimente şi vibraţii să se verifice dimensiunile
caroiajului Hartmann pe o perioadă de mai multe zile pentru a se observa dacă ele scad
şi se apropie de cotele de pericol.
Lăţimi mai mici de 2 cm, intervale mai mici de 10 cm, indică seisme cu magnitudine
mare (mai mare de 7 grade pe scara Richter) când intervalele pot ajunge la 7,5 cm, iar
viteza de deplasare în România, zona Bucureşti poate fi:
V > 80 cm/h pe direcţia S-E
V > 55 cm/h pe direcţia S-V
În timpul seismului vitezele de deplasare pe oră ajung de ordinul metrilor pe
ambele direcţii şi pe rezultanta dintre ele.
Viteza de rotaţie = 0 45' /h în sens levogir.

Caracteristicile radiaţiilor Hartmann:


1. Tendinţă fundamentală de descreştere în timp;
S-a constatat că în timp, dimensiunile benzilor şi ale intervalelor se modifică, fără a fi
influenţată orientarea lor:

1940 1986 1990 1994


iE-V 2m 92cm 46cm 28cm
lE-V 36cm 18cm 16cm 14cm
iN-S 1,92m 86cm 38cm 23cm
lN-S 32cm 15cm 14cm 12cm

2. Variaţii momentane, înaintea, în timpul şi după producerea cutremurelor.


Astfel înaintea unei mişcări seismice (1991):

iN-S=11cm i E-V=12cm lN-S=4cm l E-V=5cm

Când viteza de deplasare a benzilor este >15cm/h cutremurul este iminent.


3. Viteza de deplasare normală a unei plăci tectonice este de 4-6cm/an. Când
i<11cm, l<5cm producerea seismului are loc în aproximativ 1h-11/2h. În timpul seismelor

15
dimensiunile reţelei ajung la 0, practic reţeaua dispare, după care revine la dimensiunile
iniţiale
4. Radiaţiile Hartmann prezintă o periodicitate de 1408 ani. Atunci când i=l=0 apar
cutremure devastatoare (dacă acest fenomen este meritat) sau au loc mai multe
cutremure de intensitate mică care eliberează energiile tectonice în mod gradat.
Acestea sunt momente de cumpănă şi salt în istoria omenirii. În 1860 a început ultimul
ciclu.
5 La acelaşi moment de timp dimensiunile reţelei prezintă variaţii în spaţiu: în diverse
puncte de pe glob reţeaua Hartmann diferă ca dimensiuni datorită particularităţilor
scoarţei terestre şi a plăcilor tectonice din zonă.
6. Punctul de intersecţie al benzilor se numeşte punct critic şi este de 6-7ori mai nociv
decât o bandă de radiaţii. Pisicile îşi încetează (reduc) propriile activităţi energetice ca
să poată dormi şi se odihnesc îndeosebi pe puncte critice. Când punctul critic se
suprapune peste o altă SST creşte nocivitatea radiaţiilor. Păsările îşi părăsesc cuibul
când punctele critice ajung sub acestea.
7. Radiaţiile Hartmann sunt provocate de diferite structuri angajate tensional, fiind
generate de la adâncimi se peste 70km până la 130-170km. Faţă de verticala locului fac
un unghi de 70.

În atmosferă, acolo unde i=l=0 se formează o sferă benefică în jurul Pământului care nu
este perturbată de radiaţiile Hartmann.
8. În cazul producerii cutremurelor, punctul de emisie al radiaţiilor Hartmann este mult
mai apropiat de scoarţa terestră. Cu cât benzile sunt mai late, cu atât ele sunt generate
de la o adâncime mai mare. Atunci când adâncimea de emisie este <20m cutremurul
este iminent.
9. Un strat de apă cu o grosime >15m opreşte penetrarea radiaţiilor Hartmann şi le
anihilează efectul nociv. Pe mări şi pe oceane nu se întâlnesc reţele de radiaţii
Hartmann.

Algoritmul de determinare a radiaţiilor Hartmann.

2
4 3 B
1

A
1. Se alege un punct de staţie (A) şi se stabileşte direcţia de înaintare. OR se
concentrează pe algoritmul: “Caut numai limita benzii Hartmann cea mai apropiată de
acest punct. Când ajung pe ea, ansa să facă 90 0 cu direcţia de înaintare.” Se determină
astfel două puncte ale limitei.
2. Menţinând direcţia OR se concentrează pe algoritmul: “Caut numai cealaltă limită a
acestei benzi Hartmann. Când ajung pe ea, ansa să facă 90 0 cu direcţia de înaintare.”
Se găsesc astfel limitele benzii 1.
3. Pe aceeaşi direcţie se continuă căutarea folosind algoritmul: “Caut numai limita
dinspre mine a următoarei benzi Hartmann. Când ajung pe ea, ansa să facă 90 0 cu
direcţia de înaintare.”

16
4. Menţinând direcţia, se utilizează algoritmul: : “Caut numai cealaltă limită a acestei
benzi Hartmann. Când ajung pe ea, ansa să facă 90 0 cu direcţia de înaintare.” Se
determină astfel banda 2.
5 Se alege alt punct de staţie (B) şi la fel ca mai sus se determină benzile 3 şi 4.

XIV . TIPURI DE FENOMENE (CONFORM ING. ADRIAN


PĂTRUŢ):
Fenomenele pot fi:
1 Nepotenţiale (nu au
existenţă obiectivă);
Potenţiale (au existenţă Nemanifeste (au existenţă
obiectivă) obiectivă, dar sunt
nonspaţiale şi
nontemporale; ele aparţin
unei realităţi IE)-deobicei
necunoscute de oameni,
care nu le pot accesa.

Manifeste (au existenţă


obiectivă şi se desfăşoară
într-un anumit cadru
spaţio-temporal; ele
aparţin realităţii fizice)
2. Cauzale (se supun legii
cauză-efect)
Asociative (se bazează pe
coincidenţe necauzale, pe
întrunirea de factori
asociativi)
3. Comune (sunt considerate
normale şi explicate de
teorii ştiinţifice actuale)
Exotice (sunt considerate
paranormale şi nu sunt
explicate încă de ştiinţă)

FENOMENE EXOTICE:
1-PSI:ESP (extrasenzoriale):
* Telepatia (fenomen caracterizat prin transfer informaţional între doi subiecţi prin alte
canale decât cele senzoriale cunoscute);
Clarviziunea (un subiect achiziţionează informaţii de la o sursă exterioară care nu este
un sistem viu cu trup, raţiune şi suflet);
17
* Precogniţia (achiziţia de către un subiect a informaţiilor din viitor);
* Retrocogniţia (achiziţia de informaţii din trecut);
* Radiestezia;(percepţia de informaţii de la surse telurice pe alte căi decât prin organele
de simţ).
* Paradiagnoza (informaţiile achiziţionate se referă la afecţiunile unui pacient);

* Psihometria (achiziţia de informaţii este stimulată şi orientată de un obiect inductor


care a aparţinut unei persoane anumite).
2- PK (psihokinetice): Psihokinezia se ocupă cu mişcarea obiectelor sub
acţiunea psihicului. Poate fi:
* PK de poziţie (se modifică poziţia unui obiect fizic aflat la distanţă). Poate fi:
a)Telekinezie (mişcarea are loc în plan orizontal);
b)Levitaţie (mişcarea are loc pe verticală).
* PK de traiectorie (se modifică traiectoria unui obiect aflat în mişcare).
* PK de coeziune (este solicitată coeziunea unui sistem fizic- deformări, fisuri, rupturi);
* PK de stare (modificarea stării unor sisteme fizice, mecanice, electrice, magnetice,
cuantice, etc.);
3- Psihofotografia : Subiectul acţionează asupra emulsiei fotografice aceasta
fiind vizibil după developare.
4- Conceptofonia: Se acţionează psihokinetic asupra benzii magnetice
rezultând semnale de audiofrecvenţă umană; fenomenul s- a extins şi în arta video.
5- Poltergeist: Se manifestă prin mişcări haotice ale obiectelor, spargerea
acestora, distrugeri, mişcări de mobilier, etc. Acest fenomen apare în locuri infestate de
evenimente dramatice consumate anterior, sau în apropierea unor persoane care sunt
dominate de un puternic conflict interior neconştientizat; în inforenergetică întotdeauna
aceste fenomene sunt malefice, determinate de entităţi malefice.
6- Materializări, care pot fi:
* Propriu zise, de condensare;
* Aporturi de substanţă;
7- THETA (DE MEDIUMNITATE)
OBSERVAŢIE: Inforenergetica analizează fenomenele şi variabilităţile lor şi le clasifică
după cu totul alte criterii, decât acelea ale dl. ing. chimist Adrian Pătruţ preşedintele
Societăţii de Parapsihologie din Cluj, descrise de acesta în cărţile sale-într-un mod
meritoriu.

18
XV - INTRODUCERE ÎN INFORENERGETICĂ
Inforenergetica este o ştiinţă nouă, anunţată intern în 1987 la adunarea Asociaţiei
Oamenilor de Ştiinţă la Brăila, cu ocazia înfiinţării filialei Brăila- iar internaţional în
1992 între 9-12 septembrie la Mamaia, cu ocazia Antantei Medicale
Intermediteraneene, din partea Uniunii Medicale Balcanice, de către dl.Claudian
Dumitriu fondatorul acestei ştiinţe. Această ştiinţă deocamdată de graniţă, se ocupă cu
studiul regulilor, efectelor şi aplicaţiilor care se referă la organizarea unei cantităţi de
informaţii QI într-un algoritm mai mult sau mai puţin complex, implementat pe un suport
energetic oarecare de un anumit tip (electric, magnetic, electromagnetic, caloric, chimic,
mecanic, etc.). Acest suport-volum energetic conţinând anumite informaţii-algoritmi
activi, vizând un anumit scop, este delimitat într-un spaţiu de sine stătător, cu anumite
efecte urmărite, o anumită perioadă de timp, într- un anumit spaţiu- nişă ie, sau într-o
anumită zonă, asupra sistemelor vii sau nevii din acel spaţiu,

Caracteristicile inforenergeticii sunt:


1-Existenţa şi determinarea unor unităţi de măsură inforenergetice conform
scalei unice de valori ie şi utilizarea acestora în scopul stabilirii unei (unor) stări
IE momentane, sau în timp, aferente unui sistem viu polistructurat sau unei
structuri fizice;
2-Existenţa unui portofoliu de parametrii ie, a căror mărime pe o scală a
valorilor unică, între –100 şi +100% indică o anumită caracteristică ie şi fizică a
fiecărei structuri a sistemului viu şi pe total sistem viu. Corelaţia (inclusiv
matematică) dintre parametrii IE ai sistemului viu, exprimaţi în unităţi de măsură
specifice, indică o anumită stare particulară şi de elevare a sistemului viu,
conform unor reguli de apreciere standardizate.
3-Constituie o ştiinţă spirituală care face legătura dintre religie şi toate
ştiinţele moderne pe care le include, dovedind coliniaritatea lor şi faptul că nu
sunt antitetice;4-Ierarhizează toate categoriile existenţiale în funcţie de
importanţa lor astfel:
acelea de tip supraconceptual, le determină pe acelea de tip conceptual, iar
acestea pe acelea:
de tip informaţional, care determină existenţa şi variabilitatea celor:
de tip energetic, determinatoare a existenţei şi variabilităţii celor:
de tip material, fizic.
4-Punerea la punct a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de acţiune IE, în
scopul îndepărtării sau anihilării factorilor informaţionali şi energetici malefici şi a
redresării, corectării, ameliorării acelora benefici, a stărilor IE a sistemului viu sau
a structurii fizice a lui,cu anumite carenţe;
5-Cunoaşterea Legilor Divine şi aplicarea tehnicilor IE numai în acord cu
ele;
6-Aplicarea de inforenergeticieni a tehnicilor IE şi a regulilor de lucru cu prioritate
asupra propriei persoane, apoi asupra acelora dragi, asupra prietenilor, cunoscuţilor,
colegilor, dar numai când aceştia au nevoe, solicită aceasta;
7-Are un pronunţat caracter Christic, creştin ortodox, regulile şi legile ei fiind
acelea spuse de Mântuitorul Iisus Christos sau deduse din faptele şi viaţa Lui şi a
Sfinţilor Apostoli, precum şi din spiritualitatea populaţiilor predacice, dacice şi a
19
celor de până în prezent, utilizând tezaurul spiritual, cultural şi ştiinţific autohton,
în principal.

Rugaciune catre entitatile de lumina


(inaintea tratamentului sau a ceea ce avem de facut)

Sunt.......(numele propriu al persoanei care roaga). Multumesc entitatilor de lumina


pentru ca sunt un canal de lumina si iubire pura. Sunt un canal curat si perfect.
Multumesc pentru ceea ce sunt si am acum si aici. Invoc puterea entitatilor de lumina
pentru ajutor si protectie pentru tot ceea ce am de facut. Invoc puterea entitatilor de
lumina pentru ajutor in ......(tratament, energizare, curatare, etc). Faca-se voia ta
Doamne. Lumina imi este calauza.

Multumire catre entitatile de lumina


(la sfarsitul tratamentului sau a ceea ce avem de facut)

Sunt.........Multumesc entitatilor de lumina pentru ajutorul acordat in ...... (tratament, etc).


Lumina imi este calauza. Doamne ajuta!

Autoconditionare
(inaintea tratamentului sau a ceea ce avem de facut)
Conditionez manifestarea Liberului Meu Arbitru, cu Voia Lui Dumnezeu si a Sinelui Meu
Superior, ca tot ce sunt, fac si spun sa fie in slujba Adevarului Divin, sub Faca-se Voia
Ta Doamne spre binele meu Suprem si conform cu Planul Divin!
Amin !!!"
PSALMUL 22 (incarcare cu lumina pentru protectie)
1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn
capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului,
întru lungime de zile.
PSALMUL 23 (incarcare cu lumina pentru protectie)
1. Al Domnului este pământul şi plinirea lui; lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.
2. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el.
3. Cine se va sui în muntele Domnului Şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui?
4. Cel nevinovat cu mâinile şi curat cu inima, care n-a luat în deşert sufletul său şi nu s-
a jurat cu vicleşug aproapelui său.
S. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul şi milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul
său.
6. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa Dumnezeului
lui Iacob.
7. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra
Împăratul slavei.
8. Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul Cel tare şi puternic, Domnul Cel tare în
război.
9. Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra
Împăratul slavei.
10. Cine este acesta Împăratul slavei? Domnul puterilor, Acesta este Împăratul slavei.
20
PSALMUL 50 (pentru curatare)
l. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele
Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai
arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă
voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele
dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele;
bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile
Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe
altarul Tău viţei.

Activarea Filtrului Divin

"Te rog Sfanta Treime, Iisuse Hristoase, Sfanta Fecioara Maria, sa ma


ajutati, sa fiti alaturi de mine permanent. Va rog ca, absolut tot ceea ce primesc sub
forma de informatii si energii, sa primesc doar daca sunt benefice pentru Binele Meu
Suprem, si numai prin filtrul vostru divin.
Afirm si accept, ca acest Filtru Divin sa se activeze
acum, in acest moment, in toate structurile mele, in toate corpurile
mele si in intreaga mea fiinta, si sa aibe caracter permanent.
Faca-se Voia Ta Doamne spre binele meu Suprem! Amin !!!"

21

S-ar putea să vă placă și