Sunteți pe pagina 1din 134

Gradul I

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor nevii. Noţiuni de radiestezie.

1
2
Cursuri de inforenergetică – gradul I

Nişa IE = spaţiul maxim din care şi în care un sv ( vegetal, animal sau


Cunoaşterea şi investigarea sistemelor nevii. uman ) poate recepţiona şi genera câmpuri energetice ( E ) şi
Noţiuni de radiestezie. informaţionale ( I ).
Operator = persoana care practică radiestezia
radiestezist
I. Noţiuni introductive Extrasensi- = capacitatea unui sv de a recepţiona semnale generate de
II. Indicatoare radiestezice în trecut şi prezent bilitate alte sisteme vii, pe alte cai, prin alte mijloace decât prin
III. Clasificarea surselor de semnal intermediul organelor de simţ şi de a decodifica semnalele IE
IV. Clasificarea radiesteziei prin alte mijloace decât acelea convenţionale
V. Metode de cercetare radiestezică - cele mai vechi probe materiale despre existenţa şi aplicaţiile radiesteziei
VI. Ecuaţia radiestezică provin din jurul anului 3.000 î.e.n., din regiunea Chinei, unde au fost
VII. Starea ready descoperite pietre sculptate ce reprezentau diferite persoane făcând
VIII. Exerciţii de antrenament investigaţii radiestezice cu beţişoare; din aceste sculpturi reiese faptul că
IX. Fazele investigaţiei radiestezice aceste persoane făceau parte din familii imperiale, nobiliare.
X. Surse de semnal teluric ( SST ) - în toate ţările lumii există legende despre oameni cu calităţi radiestezice
XI. Radiaţiile Hartmann - în România au fost găsite, prin procedee radiestezice cca. 50% din zăcă-
XII. Determinarea poziţiei unei surse de apă mintele de petrol şi aur ( între 1935 – 1940 ), de către inginerul Simu
XIII. Orientarea pe glob Simeon, care s-a ocupat cu poziţionarea şi determinarea zăcămintelor de
XIV. Tipuri de fenomene petrol din zona Prahovei şi din alte zone; el este considerat părintele
XV. Introducerea în inforenergetică radiesteziei în România, publicând primul manual de radiestezie în 1940, în
care specifică metode de investigare, diferiţi parametrii ai unor zăcăminte
şi descrie modul de lucru cu indicatorul în formă de “ V “ care îi poartă
L1 numele ( format din două nuiele legate la capăt )
Biodetecţia: procedura prin care se determină de către un OR unghiul
format de direcţia pe care se găseşte sursa de semnal şi o
Noţiuni introductive anumită direcţie considerată “ direcţia 0 “
“0“ SS
Radiestezia = fenomenul prin care un sistem viu ( SV ) recepţionează
extrasenzorial ( în afara organelor de simţ ), din oceanul R
energetic şi informaţional, un anumit semnal inforenergetic
( IE ), căutat anterior şi în cazul descoperirii, reacţionează
într-un mod prestabilit ( printr-o senzaţie sau mişcare fizică OR
particulară sau prin stări afectiv-sentimentale specifice ).
Prin aceste senzaţii sau mişcări, propria raţiune ia act de Relevment: este unghiul format între “ direcţia 0 “ şi direcţia pe care se
existenţa sau inexistenţa anumitor caracteristici ale gene- găseşte SS biodetectată
ratorului de semnal aflat în nişa IE a operatorului radies- Biolocaţia: procedura prin care se determină poziţia unei SS; ea se poate
tezic ( OR ) ( aerian, terestru, acvatic, subteran etc ). realiza prin două sau mai multe biodetecţii succesive sau

3
Cursuri de inforenergetică – gradul I

simultane ( atunci când sunt doi sau mai mulţi OR ) sau printr-o - pentru biodetecţie se ţineau de mijloc, în mână, pe orizontală; lemnul, pe
biodetecţie şi o determinare la distanţă până la SS codificare, se rotea şi vibra, iar toate acestea se interpretau
“0“ “0“ corespunzător.
- cu cca 20.000 de ani î.e.n., indicatoarele radiestezice au început să se
diversifice, apărând indicatoare din lemn de diferite tipuri; ulterior mate-
ss rialele s-au diversificat, confecţionându-se indicatoare din oase de peşte
şi de pasăre şi din diferite tipuri de metal
- evoluţia construcţiei indicatoarelor radiestezice este paralelă cu variabi-
R1 R3 litatea spirituală a calităţilor umane, marcate prin parametrii I.E.
R2 - animalele şi plantele încă mai realizează biodetecţia prin intermediul
R4 stringurilor, care le determină “ citirea ţintelor “ ( de exemplu, vulturii şi
alte răpitoare zburătoare, terestre sau acvatice fac biodetecţia într-un
01 02 mod foarte perfecţionat; pe acestea nu numai auzul, văzul şi mirosul le
ajută să determine caracteristicile "“ţintei "“biodetectate, ci la toate
L2 aceste animale, ca şi la erbivore – care migrează către locurile unde se
găseşte hrana, deşi acestea se află mult dincolo de bătaia organelor de
simţ, necesităţile fundamentale ale lor de tipul foame, sete, evitarea unor
Indicatoare şi mijloace radiestezice în tre- catastrofe, le amplifică potenţele de biodetecţie, în unele cazuri chiar de

cut şi în prezent zeci de ori )


Necesităţile de supravieţuire amplifică şi potenţele de biodetecţie
extrasenzorială; acesta este un argument în plus pentru care este bine
ca oamenii să ţină post!
2.1 Istoric
2.2. Indicatoare şi mijloace radiestezice
- mai înainte de 70.000 ani î.e.n. se folosea vizionarea ( închideau ochii şi
“ vedeau “ figuri, fiinţe, ce se întâmplă cu “ ţinta “, intrau în legătură cu utilizate în prezent
“ ţinta “ şi aveau imagini vizuale despre aceasta ); oamenii din acele vre-
muri erau în stare să simtă “ ţinta “, citeau “ ţinta “, aceasta fiind de
A) nuiaua de alun – folosită de către fântânari, aurari etc, se culege doar
fapt Citirea în Duh, de care erau capabili şi diferiţi sfinţi
de la anumiţi aluni şi poate fi folosită uscată sau verde; pentru
- în acele vremuri nu erau necesare indicatoare radiestezice
biodetecţie se ţine uşor înclinată, fără să atingă solul, în
- în perioada 70.000 – 40.000 î.e.n., biodetecţia se realiza tot fără indi-
momentul detecţiei SS începând să aibă o mişcare oscilatorie,
catoare radiestezice, pe baza extrasensibilităţilor personale, utilizându-
care se amplifică odată cu apropierea de SS
se direcţia “ lungul nasului “;oamenii de atunci, când erau pe direcţia SS
B) indicatorul în formă de “ V “ sau bagheta lui Simu Simion – este
căutată, simţeau o stare tensională de decodificare
formată din două vergele elastice din lemn, legate la un capăt; pentru
- primele indicatoare radiestezice aveau formă de baston, băţ, toiag,
biodetecţie se ţine orizontal, cu palmele întoarse spre exterior, oscilând în
fiind confecţionate din lemn foarte uscat şi uşor, cu lungimea de 1 – 2 m;
plan vertical, cu o anumită amplitudine în momentul biodetecţiei ( această
acestea au apărut acum cca. 40.000 de ani

4
Cursuri de inforenergetică – gradul I

amplitudine are anumite semnificaţii prestabilite de OR, în funcţie de - în 1978 a apărut bagheta în formă de “ L “, perfecţionată la noi în ţară de
natura SS biodetectate ) către dr. ing. Cojocaru de la Spitalul Militar Central din Bucureşti în 1982
- acest indicator este dublu, fiind format dintr-o pereche de baghete în
~ 45 cm formă de “ L “ paralele
- “ L “ – urile se folosesc în special pe terenuri întinse, vânt, pentru ţinte
~ 40 cm îndepărtate sau pentru determinări subacvatice; pentru determinările
subacvatice, baghetele trebuie să aibă o greutate de maximum 300 g
( inclusiv proba )
- OR începe investigaţiile cu baghetele orientate paralel; la intrarea în sta-
rea ready baghetele sunt convergente, cu vârfurile apropiate, iar pe măsu-
ra apropierii de SS vârfurile încep să se încrucişeze, cu atât mai mult cu
C) pendulul sideral – a apărut cu cca. 1.700 de ani î.e.n. şi a fost per- cât SS este mai aproape, iar când se ajunge pe SS, vârfurile sunt
fecţionat în special în secolul al XVIII – lea de către radiesteziştii încrucişate, suprapuse
francezi; constă dintr-un obiect suspendat de un fir inextensibil. - distanţa de la vârful baghetelor la punctul de încrucişare este propor-
Clasificare: a) după lungime: - scurte, ( l < 15 cm ) ţională cu distanţa dintre OR şi SS; astfel, împărţindu-se lungimea
- lungi ( 15 cm < l < 80 cm ) baghetei într-un anumit număr de unităţi de lungime convenţională, se
b) după forma corpului suspendat: sferă, picătură, cilin- poate determina cu aproximaţie distanţa OR - SS
dru, inel, cruce, spirală, con etc - dacă se face biodetecţia SS, acesta se află pe direcţia bisectoarei
c) după masa corpului suspendat : - uşoare ( m < 8 g ) unghiului format de baghete
- medii ( 8g < m< 15g ) - se poate lucra şi cu un singur “ L “, caz în care direcţia la SS este
- grele ( m > 15 g ) directă, iar deasupra SS bagheta ajunge în poziţia “ la 90º “ faţă de direc-
- nu contează forma sau materialul din care este confecţionat pendulul, ţia iniţială
ci greutatea şi lungimea lui - există şi baghete în “ L “ cu probe, care la mâner au un locaş pentru
- se pot utiliza pendule cu probe, care include în obiectul suspendat introducerea probelor
eşantioane de structuri fizice, bucăţi de ţesut conservat etc; aceste E) rigla Tourenne – se utilizează pentru analize cantitative şi calitative ale
eşantioane sunt folosite pentru detecţia “ în cunoştinţă de cauză “ a unui probelor
anumit tip de mineral, zăcământ, substanţă. - pentru determinări cantitative se parcurge rigla de la platanul A ( unde
- OR poate avea o trusă cu eşantioane se pune un eşantion din proba martor ) la platanul B ( unde se pune un eşan-
- mişcările pendulului – ovoidale sau liniare, spre stânga sau spre dreapta, tion din proba de cercetat ) cu pendulul, iar în momentul în care acesta în-
trebuie să aibă o semnificaţie prestabilită de operator cepe să oscileze perpendicular pe direcţia riglei, se citeşte valoarea de pe
- creşterea amplorii mişcării de oscilaţie are sensul apropierii de SS, iar riglă, care reprezintă ce procent din proba martor conţine proba
scăderea amplorii mişcării de oscilaţie are sensul depărtării de SS cercetată
D)indicatoare în formă de “ L “ – primul indicator în formă de “ L “ se
găseşte reprezentat pe o sculptură chinezească în piatră cu cca. 2.500 A B
ani î.e.n.
- aceste indicatoare se pot confecţiona din lemn, os, metal, sticlă, plastic
etc

5
Cursuri de inforenergetică – gradul I

dar se poate executa şi din Ag sau Cu cu ø = 0,6 – 2 mm., important fiind ca


F) morişca inductoare – este o elice foarte uşoară, verticală, aşezată pe ansa să fie simetrică şi să aibă vârful bine ascuţit
un vârf de ac, astfel încât frecarea să fie minimă 5 – 10 mm
G) compensatorul Maurry – este un aparat folosit pentru diagnosticări
medicale

30 – 50 mm

10 – 30 mm

L1 L2 60 – 70 mm

P1 P2
L3
B B2
C1 – cadran pentru acord brut ( în sute de unităţi )
C2 - cadran pentru acord fin ( zeci şi unităţi ) Clasificarea surselor de semnal
L1 – sursă de lumină pentru acord brut ( led )
L2 – sursă de lumină pentru acord fin ( led )
1. după natura SS:
B1 – buzer pentru acordul brut B2 – buzer pentru acordul fin
a) SS teluric ( SST )
P1 – potenţiometru acord brut P2 – potenţiometru acord fin
b) SS provenind de la sv. ( SSV ) terestre diferite: - vegetale
A – led semnalizare de alimentare I – întrerupător de alimentare
- animale
- pacientul atinge cu mâna membrana de cauciuc PC, care asigură un
- umane
semnal magnetic şi electric; se reglează acordul brut din potenţiometrul
c) SS astrale ( SSA )
P1 în sute şi acordul fin din potenţiometrul P2 în zeci şi unităţi, se adună
2. d.p.d.v. al locului unde se află sursa:
valorile citite pe cadranele C1 şi C2 atunci când ledurile L1 şi L2 au lumino-
a) surse subacvatice sau subterane
zitate minim ă reglată, iar semnalele sonore ale buzerelor B1 şi B2 s-au
b) surse aflate la suprafaţa pământului sau a apei
stins ( iniţial erau puternice la atingere )
c) surse aeriene aflate în atmosfera terestră
- în funcţie de valoarea finală se determină afecţiunile predominante ale
d) surse aeriene aflate în afara atmosferei terestre
pacientului, prin comparare cu valorile înscrise în tabelul anexat
3. după starea de agregare:
aparatului
a) surse materiale: I) solide
H) ansa şi raportorul – inventate de d-l Claudian Dimitriu şi brevetate
II) lichide
de acesta la Osim în 1996; ansa se execută, de obicei, din sârmă oţelită,
III) gazoase
IV) plasmatice

6
Cursuri de inforenergetică – gradul I

b) surse energetice
c) surse informaţionale
d) surse conceptuale, supraconceptuale
L4
4. după modul în care se găsesc în natură:
a) zăcăminte
b) surse de apă – localizate – la suprafaţă
- în profunzime
Clasificarea radiesteziei
- temperatură - reci
- termale Teoria informaţională a radiesteziei
c) accidente carstice ( fracturi de plăci tectonice, falii etc. )
d) construcţii 1) Radiestezia fizică – are la bază teoria radiativă, conform căreia orice
e) diverse obiecte nevii SS emite propriul semnal I.E., pe baza căruia
f) diverse sisteme vii poate fi detectată
5. după modul lor de apariţie: 2) Radiestezia – presupune o experienţă şi o capacitate de con-
a) naturale 3) mentală centrare mai mare din partea OR; are la bază
b) artificiale ( teleradiestezia ) teoria informaţională, care afirmă că în Univers
6. în funcţie de distanţa dintre sursă şi OR: există o Bancă de Date Divină ( BDD ), în care se
a) surse aflate în limita potenţelor organelor de simţ află toate semnalele I.E. corespunzătoare tutu-
b) surse aflate în afara potenţelor organelor de simţ ror SS din Univers
7. după modul în care pot fi biodetectate: Teoria
a) surse pentru care OR se deplasează pe jos
b) surse pentru care OR trebuie să se deplaseze cu diferite
OR informaţională BDD
mijloace de transport
radiativă
8. după cinematica sursei:
a) surse fixe SS
b) surse mobile
9. după vârsta sursei în ani tereştri: BDD – este caracteristică şi specifică I.E. şi nu poate fi accesată de-
a) surse tinere ( cu vârsta sub 10 ani ) cât treptat, proporţional cu meritele dobândite prin eforturi
b) surse de vârstă medie ( între 10 - 100 de ani ) spirituale, conform învăţăturilor Mântuitorului Isus Cristos,
c) surse cu vârstă mare ( între 100 – 1.000 de ani ) descoperirilor ştiinţelor moderne şi semnificaţiilor din I.E.; de
d) surse antice ( peste 10.000 de ani ) aici rezultă necesitatea unor calităţi spirituale din ce în ce mai
e) surse astrale ( peste un milion de ani ) ridicate ale OR pentru ca acesta să fie capabil să acceseze BDD
Pentru biodetecţie nu există limite distanţă şi nu există obstacole - formarea de algoritmi de codificare – decodificare cât mai
fizice!!! complecşi, elaboraţi, precişi, constituie unul din scopurile I.E.,
care nu se poate atinge decât cu multă cunoaştere şi voinţă

7
Cursuri de inforenergetică – gradul I

4) metoda centrală – cel mai frecvent utilizată; în cadrul ei OR se


află în interiorul terenului de cercetat şi cu
instrumentul radiestezic în mână balează circular
L5 terenul respectiv, de la stânga la dreapta
( metoda inversă ) sau de la dreaptă la stânga
( metoda directă ), biodetectând astfel direcţia
Metode de cercetare radiestezică pe care se află SS căutată

1) metoda drumurilor - în cadrul căreia terenul de cercetat este par-


succesive curs de OR în sensul săgeţii din figură:

metoda directă metoda inversă


- substanţele levogire sunt benefice – au sensul vieţii
inversă directă - substanţele dextrogire sunt considerate mai malefice
( dextrogir ) ( levogir ) - metoda centrală poate fi aplicată de un singur OR sau de doi sau mai
2) metoda pătratelor succesive: mulţi OR simultan, pentru biodetecţia SS;
- în punctul O1 OR biodetectează limita exterioară stângă a SS, obţinând
relevmentul R1 şi apoi limita exterioară dreaptă a SS, obţinând relevmentul
R2; în punctul O2, OR biodetectează limita exterioară dreaptă a SS,
obţinând relevmentul R3 şi apoi limita exterioară stângă, obţinând relev-
mentul R4 în interiorul suprafeţei haşurate se găseşte SS căutată
“0“ “0“
inversă (dextrogir ) directă ( levogir )

3) metoda spiralelor succesive:


ss

R1 R3
R2
R4

metoda inversă metoda directă 01 02

8
Cursuri de inforenergetică – gradul I

5 5) metoda triangulaţiei – se utilizează atunci când între OR şi SS se - pe lângă aceste trei structuri, fiinţele umanoide mai pot avea, în funcţie
interpune un obstacol care nu poate fi trecut ( o apă, un munte, deal de gradul lor de elevare spirituală, un număr de până la 7 structuri
etc ); foloseşte teorema sinusurilor din geometrie. supranoesice
A - teoria lui Eugen Makovski a fost completată ulterior de d-l Claudian
X SS Dumitriu în I.E., pe baza constatării că fiecare structură are mijloace de a
recepţiona E şi I specifice ei, cu o rezultantă per total sv, după cum una
sau alta din aceste structuri este cu un rol coordonator în cadrul sv,
conform liberului albitru momentan al acestuia
- potrivit ecuaţiei realităţii, cantitatea totală de I, E şi Alg pe care o
deţine un sv la un momentdat este egală cu cantitatea totală de I, E,
Alg preluată prin intermediul organelor de simţ, la care se adaugă
R1 R2 cantitatea de I, E, Alg obţinută prin intermediul SN şi supranoesice
(adică prin intermediul extrasensibilităţilor )
O1 “O“ O2 totală sv organe simţ SN
- se cunosc: O1O2, unghiurile R1 şi R2; unghiul A = 180º - ( R1 + R2 ) QI,E,Alg = QI,E,Alg + QI,E,Alg
- O1 O2 = AO1 = AO2
sin A sinR2 sinR1 organe simţ văz auz miros pipăit gust

QI,E,Alg = QI,E,Alg + QI,E,Alg + QI,E,Alg + QI,E,Alg QI,E,Alg


sinR2 x O1O2
AO =
1 sin A - se fac următoarele notaţii:
sinR1 x O1O2 a) 1 1 1
AO =
2 sin A QI QE QAlg
cantităţile de I, E, Alg la momentul de timp t1

L6 QI
2

QE
2

QAlg
2

cantităţile de I, E, Alg la momentul de timp t2, unde t2 > t1


b)
Ecuaţia realităţii 2 1

∆QI = QI - QI

- are la bază teoria academicianului român Eugen Makovski, potrivit căre- 2 1


ia orice sv. este polistructurat, fiind alcătuit din cel puţin trei structuri: ∆QE = QE – QE
a) structura fizică ( SF )
b) structura biosică = raţiunea ( SB ) 2 1
c) structura noesică = sufletul ( SN )
∆QAlg = QAlg – QAlg

- există următoarele situaţii posibile:

9
Cursuri de inforenergetică – gradul I

1) ∆QI > 0 indică faptul că persoana în cauză s-a ocupat de acti- 12) aplicarea şi conştientizarea regulilor de smerenie personală
∆QE > 0 vităţi care au dus la evoluţia ei, la creşterea cantităţii faţă de Entităţile Divine ale Sfintei Treimi, în relaţiile cu
∆QAlg> 0 de I şi E de pe toate structurile ei şi la organizarea lor ceilalţi oameni
mai eficientă în Alg

2) ∆QI = 0 indică pierdere de timp din partea persoanei


L7
∆QE = 0
∆QAlg= 0
Starea ready
3) ∆QI > 0 în acest caz persoana a acumulat I care au pus în mişca-
∆QE > 0 re mai multe energii, dar gradul lor de organizare în Alg 7.1.Definiţie
∆QAlg< 0 a scăzut; poate fi o persoană erudită, dar nu inteligentă
- este acea stare de concentrare I.E. semiconştientă, specifică
4) ∆QI < 0 persoana s-a ocupat de activităţi care au dus la involu- inves-tigaţiei radiestezice, în care trebuie să intre OR pentru a-şi
∆QE < 0 ţia ei putea induce la nivelul subconştientului său algoritmul de cercetare
∆QAlg< 0 formulat raţional şi pentru a-şi transfera inforenergiile structurilor
inferioare ( SF şi SB ) pe SN şi per total; intrarea în această stare
- pentru elevare spirituală se recomandă: înseamnă deschiderea căilor de comunicare între subconştient şi
1) sacralizarea activităţilor personale conştient
2) dezvoltarea şi manifestarea sentimentelor de iubire de - fazele şi condiţiile necesare intrării în starea ready sunt următoarele:
Dumnezeu şi a Creaţiei Lui a) deconectarea de la orice subiect raţional, în afara algoritmului
3) eliminarea tendinţelor de a-i judeca pe alţii de lucru
4) eliminarea suspiciunilor, bănuielilor, laudelor, criticilor, în- b) cunoaşterea teoretică a subiectului investigat
jurăturilor, negaţilor c) cunoaşterea fazelor de lucru, a metodelor şi procedeelor prac-
5) nerezonarea la manifestările meschine, rele, ale altora tice ce vor fi aplicate pentru rezolvarea subiectului cercetat
6) ţinerea posturilor mici şi mari, fără excepţie, facerea de cel d) mobilizarea şi concentrarea tuturor potenţelor pentru parcur-
puţin de două ori pe zi a rugăciunilor către Sfânta Treime gerea succesivă sau simultană şi rezolvarea fiecărei etape de
7) spovedirea şi primirea Sfintei Împărtăşanii de cel puţin lucru de către OR
patru ori pe an - starea ready se consideră atinsă atunci când:
8) participarea la Sfânta Liturghie cel puţin o dată pe săptă- 1) au dispărut orice alte preocupări în afara subiectului cerce-
mână ( Duminica ) tat, a rămas doar cunoaşterea lui
9) cunoaşterea Sfintei Scripturi, a vieţii sfinţilor importanţi şi 2) apar diferite senzaţii fizice şi o anumită stare tensională în
aplicarea celor însuşite în viaţa personală tot corpul sau doar în anumite zone
10) facerea a cât mai multe fapte bune 3) apare o stare de linişte şi siguranţă
11) neacceptarea laudelor

10
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- la nivel sufletesc apare o senzaţie de linişte, semn că investigaţia s-a

7.2. Codul etic al OR realizat


- raţiunea ia act de rezolvarea investigaţiei datorită mişcării instru-
mentului
1) să fie modest şi să-şi cunoască limitele
2) să tindă spre perfecţionare spirituală, morală, profesională
3) să nu urmărească câştiguri materiale
21
4) să urmărească în primul rând binele celor din jur şi apoi acela propriu
BDD
5) să prevină evenimentele negative cu foarte mare atenţie şi după multe
investigaţii, cunoscând că acestea nu depăşesc niciodată limitele perso-
20 Memorie astrală
nale de a le rezolva
6) să mulţumească Sfintei Treimi, pentru ajutorul primit, după fiecare
6 7
investigaţie şi să se străduiască în permanenţă să conştientizeze că
12
rezultatele obţinute sunt de fapt Lucrarea Sfintei Treimi prin fiinţa lui Program de lucru SN
0
7.3. Algoritmul de codificare - decodificare
5 13 8 10
Capacitate de decelare 9 SST
- este o schemă bloc necesară parcurgerii succesiunii fenomenelor care
11
au loc în timp ce OR face investigaţia
- condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească OR pentru realizarea unei
investigaţii corecte sunt:
Conştientizare voliţio-
a) să se afle într-o stare de echilibru psihic, de linişte
nală
sufletească
b) să aibă încredere deplină în ceea ce face
1 19 14
c) să înlăture bruiajele de orice fel: vorbăria, neîncrederea,
mişcarea haotică în incinta unde lucrează, emiterea de Capacitate de decelare Membre superioare
gânduri negative
SB
d) să aibă cât mai multe date despre ceea ce investighează
2 18 15 SF
e) să aleagă mijloacele şi codificările adecvate în funcţie de
Program de lucru 16
mediu şi de sursă
f) să aibă o stare de sănătate bună şi să fie odihnit
Organe de simţ
3 17
- informaţiile despre SS din memorie ajung la nivelul raţiunii, unde sunt
organizate în algoritmi şi atunci când OR intră în stare ready, trec la
4 Memorie
nivelul subconştientului; tot la nivelul subconştientului ajung şi infor-
maţiile despre SS, captate prin intermediul BCF, direct de la sursă
Autor: C. Dumitriu – 18 ianuarie 2002
- cele două semnale se suprapun şi subconştientul comandă organelor de
simţ, care determină mişcarea instrumentului în modul prestabilit

11
Cursuri de inforenergetică – gradul I

4) 90 % < N < 97 % - cazul este foarte bun


5) 97 % < N ≤100 % - cazul este excepţional; în acest caz se pot face
măsurători pentru alţi beneficiari

L8 8.3. Reguli de protecţie ale OR


I) OR trebuie să aibă o SS bună şi să fie odihnit
Exerciţii de antrenament II) OR trebuie să se afle în stare de echilibru psihic
III) se întrerupe lucrul radiestezic sau I.E. în cazul apariţiei simpto-
melor: - senzaţie de uscăciune în gură sau în jurul ochilor
8.1. Exerciţii - apariţia de migrene, senzaţie de vomă sau de gol în
stomac
1) căutarea obiectelor ascunse - apariţia de junghiuri în diferite organe sau părţi ale
2) se iau patru ceşcuţe cu apă, iar într-una din ele dizolvăm zahăr sau corpului, cârcei, ameţeli sau senzaţii de leşin
sare; se biodetectează ceaşca ce conţine substanţa - apariţia de diferite sunete profunde în urechi, vâjâituri
3) biodetectarea cu ansa a cartonaşelor colorate cu diferite culori, IV) este interzis lucrul sub influenţa alcoolului
cărţi de joc V) este interzis ca la început OR să lucreze în condiţii neigienice, de
4) etalonări de lungimi, lăţimi, înălţimi, suprafeţe, volume etc. poluare sonoră sau chimică intensă
5) etalonări temporare retro şi pre VI) OR trebuie să se antreneze la început în condiţii uşoare de muncă
6) etalonări de nume şi apoi în condiţii de bruiaj sonor, luminos sau în condiţii meteo
7) orice fel de exerciţii de etalonare, inclusiv cu aplicabilitate, la locul grele
de muncă VII) OR trebuie să fie întotdeauna pozitivist, optimist şi să aibă
încredere în munca şi în rezultatele sale
Recomandări:
8.2. Scala valorică de apreciere personală 1) OR nu trebuie să aibă idei preconcepute
2) Este bine să lucreze cu toate instrumentele
- se defineşte randamentul, eficenţa OR astfel: 3) Este bine să lucreze cu ambele mâini

număr de măsurători corecte


N = x 100 L9
număr total de măsurători

1) N < 81 % - nesatisfăcător; nu se indică ca persoana în cauză să


facă măsurători pentru alţii Fazele investigaţiei radiestezice
2) 81 % < N ≤ 87 % - cazul este satisfăcător
3) 87 % < N < 90 % - cazul este bun 1) cunoaşterea cerinţelor beneficiarului

12
Cursuri de inforenergetică – gradul I

2) cerere de determinare, de investigare a unei SS - s-au folosit trei cutii Petri cu bacterii ţinute în aceleaşi condiţii
3) precizarea necesităţilor beneficiarului de temperatură, luminozitate, umiditate etc.
4) documentarea OR, cunoaşterea zonei din hârţi sau planuri sau prin - prima cutie s-a ţinut ca probă martor
deplasarea la faţa locului; cunoaşterea intimă a obiectivelor - bacteriile din a doua cutie Petri au fost supuse unei forţe de
cercetării ( cunoaşterea proprietăţilor fizico-chimice ale surselor strângere F1 între un şurub şi o piuliţă
investigate, cunoaşterea caracteristicilor geologice şi hidro-meteo - bacteriile din a treia cutie Petri au fost supuse unei forţe de
ale zonei şi împrejurimii ) strângere F2, unde F2 > F1
5) familiarizarea cu obiectivele şi condiţiile cercetării în teren - după 48 de ore s-a constatat că bacteriile s-au înmulţit după
6) întocmirea planului de investigaţie ( minim doi OR ) următoarele suprafeţe haşurate:
7) executarea cercetării propriu-zise, cu notarea rezultatelor
8) ordonarea rezultatelor şi analiza lor
9) întocmirea raportului de cercetare radiestezică cu planuri, concluzii
şi cercetări martor F1 F2
10) predarea lucrării

L10

10.1 Surse de semnal teluric ( SST ) - concluzie: în funcţie de forţa de strângere a şurubului, care dă
mărimea SST, bacteriile ( materia vie ) au suferit o stagnare,
- teluric = material viaţa a fost abătută de la evoluţia ei firească
- constituie o SST orice discontinuitate dintr-un mediu omogen solid, - fenomenul de ducere şi subducere a plăcilor tectonice generează o radia-
lichid sau gazos; discontinuitate = orice ruptură, lovitură, orice for- ţie de tip teluric foarte puternică; radiaţia telurică este însoţită întot-
mă obţinută în special prin impact sau în urma unor fenomene termice deauna de tensiuni foarte puternice, forţa de împingere între plăcile
( topiri, evaporări ), fenomene carstice subterane şi formele care le tectonice având valori de milioane de tone ( kN )
însoţesc ( peşteri, falii, rupturi în plăcile tectonice, avene ) - atunci când forţele de împingere depăşesc rezistenţa de rupere a rocilor
- o SST o constituie şi clădirile din placa tectonică, aceste plăci se fracturează, forţele existente se mic-
- radiaţiile emise de SST au un caracter nociv pentru orice celulă vie sau şorează, consumându-se prin mişcări seismice; de aceea, după seisme, SST
structură noesică de sine stătătoare ( dar numai pentru cele benefice ); se modifică
pentru astfel de sv., nocivitatea constă în frânarea, blocarea sau ani- - intrarea în rezonanţă cu radiaţiile telurice duce la stări de oboseală,
hilarea semnalelor I.E. care circulă de-a lungul meridianelor bio- slăbiciune, ameţeală, tahicardie etc.
energetice cunoscute, precum şi procesele metabolice fundamentale ale
celulelor vii sau a programelor informaţionale fundamentale implemen-
tatorii ale acestor celule 10.2 Determinarea adâncimii la care se
- nocivitatea acestor radiaţii a fost testată şi la noi în ţară de un colec- găseşte o SS subteran
tiv de la Spitalul Militar din Bucureşti →experiment:

13
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- din punctul B1 în B1’ ansa nu-şi schimbă orientarea; după B1’ ansa revine
încet la poziţia iniţială, până când în A1’ ajunge din nou paralelă cu direcţia
- semnalul I.E emis de o sursă se propagă cu aceeaşi intensitate, uniform,
de înaintare
în toate direcţiile, indiferent dacă există sau nu medii materiale
- deosebim: - două zone de semnal I.E. variabil: - A1 B 1
- cu cât distanţa dintre direcţia de deplasare a OR şi sursă este mai
- B1’ A1’
mare ( adică cu cât adâncimea la care se găseşte SS subterană este mai
- o zonă de semnal I.E. constant: B1B1’
mare ), cu atât OR preia semnalul de la SS de la o distanţă mai mare faţă
de proiecţia sursei la suprafaţa pământului
Hn = k1 x axn + k2 x an + k3
a1 b1 a1 ’ an = distanţa de la care este percepută o sursă aflată la adâncimea Hn
Planul 1 k1, k2, k3 = coeficienţi constanţi specifici OR
x = puterea specifică OR
⊾α ( dintre tangenta la curbă şi perpendiculara dusă din punct la suprafaţa
A1 B1 B1 ’ A1’ pământului ) reprezintă indicele de sensibilitate a OR, iar mărimea lui este
direct proporţională cu sensibilitatea la semnal a OR; acest unghi creşte
când OR capătă experienţă şi poate să scadă atunci când OR nu lucrează
Planul 2 a2 b2 a2 ’ mai multă vreme
- contactul I.E. cu ţinta biodetectată este cu atât mai mare cu cât fiinţa
A2 B2 B2’ A2’
umană este mai elevată ( spiritual, profesional )
- sensibilitatea radiestezică personală ( SRP ) este o funcţie dependentă
de gradul de elevare ( ca orice parametru I.E. )
Planul 3 a3 b3 a3 ’
- relaţia de mai sus poate fi utilizată pentru determinarea adâncimilor la
A3 B3 B3’ A3’ care se găseşte SS, dacă OR cunoaşte valorile k1, k2, k3 şi x
pentru determinarea acestor valori se poate lua o SS la suprafaţa pămân-
SS tului, OR deplasându-se ca în figura de mai jos; se aleg patru distanţe
Α H3 diferite faţă de SS, măsurându-se în teren patru perechi de valori a H
H2 H1 - se formează un sistem cu patru necunoscute (k1, k2, k3 şi x )

a1 = a1’ a2 = a 2 ’ a3 = a 3 ’
- ne aflăm la suprafaţa solului şi dorim să identificăm o SS subterană
- facem biodetecţia direcţiei pe care se află SS căutată şi apoi pornim SS
cu ansa în direcţia proiecţiei SS la suprafaţa pământului ( vârful ansei
este paralel cu direcţia de deplasare ) α
- în punctul A1, vârful ansei începe să se deplaseze faţă de direcţia de a1 a2 a3 a4
înaintare, iar în punctul B1 ajunge să fie perpendiculară pe aceasta H4

14
Cursuri de inforenergetică – gradul I

H3 - pe baza perechilor de valori a – H se poate construi un grafic personal, cu


H2 ajutorul căruia se poate determina adâncimea SS, cunoscând distanţa a de
H1 la care este biodetectat

H1 = 29 m H2 = 21 m H3 = 15 m H4 = 7 m
a1 = 24 m a2 = 19 m a3 = 14 m a4 = 7 m

H1 = k1 x ax1 + k2 x a1 + k3 H1
H2 = k1 x ax2 + k2 x a2 + k3
H3 = k1 x ax3 + k2 x a3 + k3 H2 a1
H4 = k1 x ax4 + k2 x a4 + k3 H3 a2
H a3
- pe baza acestor perechi de valori se poate întocmi tabelul personal H4 a4 a x
periodic al OR astfel:

Observaţie:
a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) datorită amplificării sensibilităţii OR, atunci când diferenţele de adân-
cime constatate în realitate depăşesc cu ± 2 % adâncimea determinată
radiestezic, tabelul şi graficul trebuie refăcute
0 7 2) refacerea este indicată la început din trei în trei luni, după un an din
şase în şase luni şi ulterior la un an
3) după câţiva ani de lucru se ajunge la un regim optim constant şi numai
10 15 21 este necesară refacerea

L11
20 29

11.1 Radiaţiile Hartmann


30

- în anul 1940, cercetătorul german Joseph Hartmann a făcut următoarea


- se adună valorile de pe orizontală cu valorile de pe verticală, obţinându- experienţă:
se astfel a, iar în căsuţa din tabel se trece valoarea lui H cores- - a pus pe pământ mai multe cuşti cu şoareci şi a observat că aceş-
punzătoare acelui a tia se adunau cu regularitate în aceleaşi locuri, pe care le-a
însemnat, apoi a schimbat poziţia cuştilor şi a constatat că anima-
lele au revenit pe locurile însemnate, evitând aceleaşi zone

15
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- concluzia finală a cercetărilor lui Hartmann a fost că: pământul emite tante traversând continentele sau arhipelagurile şi formând în prezent
o reţea de radiaţii organizate sub forma unor benzi, întocmai ca “ lanţurile de foc “ de-a lungul acestora ( linii continue de vulcani )
paralelele şi meridianele geografice, orientate pe direcţia N – S şi E - proporţional cu grosimea plăcii tectonice, cu variabilitatea densităţii,
– V naturii rocilor către suprafaţă, forţele de împingere ale magmei difuzează
- radiaţiile Hartmann ( rH ) sunt născute de presiunile magmei asupra în masa plăcii, având tendinţa de a se egaliza, pe principiul vaselor
părţilor rigide ale plăcilor tectonice , prin intermediul zonelor vâscoase, comunicante, de la punctul de naştere al forţei către punctul de aplicaţie;
plăcile tectonice având o grosime între 70 – 190 km ca urmare a acestora, apar atât radiaţiile rectangulare de tip Hartmann,
- presiunea la nivelul inferior al plăcii tectonice se manifestă conform cât şi variabilităţile acestora în timp, ca şi curbarea acestora, care la
celor cunoscute din hidraulică: perpendicular ( perpendiculara locului suprafaţa plăcii atinge un unghi de 70° faţă de verticala locului;
este dreapta care uneşte centrul pământului cu punctul observatorului - această curbare având loc faţă de perpendiculara locului, pe axele N – S
de referinţă ) şi E – V, are ca urmare un aspect de inflorescenţă la nivelul planului plăcii,
- forţele de împingere ale magmei determină apariţia tensiunilor inte- care se amplifică de-a lungul verticalei locului, astfel încât la anumite înăl-
rioare, care sunt proporţionale cu aceste forţe ţimi variabile, deasupra plăcii, extremităţile benzilor Hartmann se unesc,
- când aceste forţe de împingere depăşesc rezistivitatea specifică a determinând o sferă spaţială în jurul pământului, la înălţimi variabile în
plăcii, aceasta se fisurează, iar magma accesează prin fisuri structurile timp, în care rH au densitate uniformă, omogenă şi nu heterogenă ca la
ei superioare suprafaţa pământului ( unde există benzi Hartmann )
- zona de radiaţii telurice omogene este caracterizată de lipsa benzilor
lN – S N Hartmann şi este o zonă mai favorabilă vieţii, zonă ce se apropie de
suprafaţa pământului în timpul seismelor şi imediat după aceea
- tensiunile interne din plăci sunt constituite din E şi I, având caractere
malefice, orientate pe direcţiile fisurilor şi a coşurilor vulcanilor, prin
care, atunci când sunt excedentare rezistivităţii specifice, erup, consu-
iE – V lE - V mându-se prin lucrul mecanic executat de seism şi/sau prin mişcarea
iN - S ascendentă sau pe orizontală a magmei
- în prezent, echilibrul plăcilor tectonice este numai temporar, nu este
V E
stabil şi continuu, cu motivaţii ce depăşesc cunoaşterea gradului I
- încă de la Facere, toate creaţiile Tatălui Ceresc au fost subordonate
omului, creat în ziua a şasea
- cataclismele tectonice care au fost, sunt şi vor mai fi, sunt permise de
Legile Divine, ca urmare a activităţilor executate cu liberul albitru de
S
către oamenii având caracter malefic; de aceea, în urma cataclismelor tec-
tonice îşi pierd viaţa ateii, orgolioşii, cei cu păcate depăşind o anumită
bandă Hartmann punct critic ( nod )
limită permisă, precum şi aceia care acceptă iubirea acestora
i = interval l = lăţimea benzii
- după fiecare seism, erupţie, rămân numai atâţia din cei de mai sus câţi
- forţele de împingere ale magmei, maxime, au creat până în prezent, în
sunt necesari pentru a aduce suferinţă celor benefici, mai elevaţi, rămaşi
plăcile tectonice, fisurile de eliberare ale suprapresiunilor, de-a lungul
în zona plăcii, pentru a-şi rezolva problemele reciproce spirituale încă
contururilor continentelor, al rifturilor oceanice, precum şi fisuri impor-
nerezolvate; seismele şi erupţiile nu vor mai fi necesare şi nu vor mai avea

16
Cursuri de inforenergetică – gradul I

loc atunci când oamenii nu vor mai greşi, nu vor mai păcătui ( ca în timpul - în timpul seismului, când se declanşează şi se consumă aceste I.E. male-
ultimilor 500 de ani din cei “ 1000 de ani Pace “ ) fice., entităţile atrase, inclusiv îngerii păzitori ai karmelor celor din zonă
- rH constituie rezultanta configurării forţelor din plăcile tectonice la îşi realizează propriile misiuni, după care, în funcţie de I.E rămase, rămân
suprafaţa acestora, corespunzător profilului lor; ele sunt rezultatul numai entităţile corespunzătoare
armonizării forţelor tensionale ale magmei la suprafaţa plăcii tectonice - beneficitatea activităţii oamenilor din zonă este un factor favorabil, care
- fiecare placă, corespunzător caracteristicilor sale fizico-chimice, are se implementează sub formă de E şi I în amprentele I.E. create în placă
rolul de a compune şi a descompune forţele pe care le armonizează sub - activităţile malefice ale oamenilor ( războaie, legi având caracter
forma rH; de aici rezultă că benzile de rH nu sunt egale pe fiecare placă călcător de Legi Divine, conflicte de diferite tipuri, articole scandaloase
tectonică, ele diferă, ceea ce explică şi variabilităţile locale şi în timp ale din mass-media ) creează decalaje nepermise, incompatibile de E
acestora, inclusiv prin producerea seismelor în unele locuri antagonice, care perturbă starea de echilibru I.E. a plăcii
- acest lucru arată că limitele de producere a seismelor în fiecare zonă, - de exemplu, pentru perioada aprilie – mai 1999, evenimentele care au dus
ţară, placă tectonică, pentru rH sunt diferite ( diferă viteza şi direcţia la acumularea de I.E. au fost:
de variabilitate a benzilor ) - benefice – vizita papei şi rugăciunile din toate bisericile creştine
- nocivitatea radiaţiilor în timpul seismelor scade şi astfel, paradoxal, în - malefice – conflictul din Yugoslavia, aprobarea survolării,
timpul distrugerii fizice apar şi condiţiile necesare renaşterii aprovizionării şi staţionării trupelor NATO pe teritoriul ţării
Observaţii: măsurători făcute în perioada 28 IV – 15 V 1999 - maxim de - pe 15 V 1999, dimensiunile benzilor Hartmann au fost:
activitate seismic în 15 V , ora 6:45 → viteza de deplasare a benzilor - i = 11 cm, respectiv 15 cm
spre S – E = 45,8 cm / oră şi spre S – V = 37,5 cm - l = 6,5 cm, respectiv 6,6 cm
- în paralel cu creşterea vitezei de deplasare a caroiajului Hartmann - la momentul critic: - i = 7,5 cm, respectiv 9 cm
apare şi o mişcare de rotaţie a acestuia ( maximum 3° în 12 ore ) - l = 1,7 cm, respectiv 2,1 cm
Atenţie: panica favorizează şi amplifică efectele seismului şi seismul - variaţiile caroiajului Hartmann, precum şi alte SST afectează negativ
în declanşarea lui I.E. fundamentale ale sv, determinând apariţia oboselii fizice, precum şi
Pe 14 V 1999, caroiajul Hartmann s-a rotit levogir cu 12°în 330 de minute apariţia sentimentelor de teamă nejustificată, nelinişte etc.
( 2°18’ /oră ) - se recomandă, ca la apariţia acestor sentimente şi vibraţii să se verifice
- în fiecare dimineaţă, răsăritul soarelui determină atât rearanjarea, cât dimensiunile caroiajului Hartmann pentru o perioadă de mai multe zile,
şi amplificarea rH ( cresc lăţimile benzilor şi intervalele ), diminuând pentru a se observa dacă ele scad şi se apropie de cotele de pericol
riscul producerii seismelor - lăţimi ale benzilor mai mici de 2 cm şi a intervalelor sub 10 cm indi-
- la apusul soarelui apare fenomenul invers: noaptea amplifică riscul de că probabilitatea unor seisme de magnitudine mai mare de 7° pe scara
producere al seismelor, prin mişcarea ei de la vest la est Richter
- activitatea informaţională malefică din zona plăcilor tectonice deter- - marile seisme se pot disipa în mai multe seisme de magnitudine
mină acumularea atât de I cât şi de E malefice în plăci; atunci când aces- mică
te acumulări malefice depăşesc anumite limite permise posibile, prin luc- -
rul mecanic al seismului, E malefice se consumă, iar suferinţele oame- Caracteristicile radiaţiilor Hartmann
nilor, provocate în zonă, anihilează I de tip malefic acumulate în plăci
- aceste I.E. malefice acumulate în plăci de activităţile ( sentimente,
gânduri, vorbe, fapte ) malefice ale oamenilor din zonă sau alte zone,
atrag de asemenea entităţi malefice specifice tipului de I.E.

17
Cursuri de inforenergetică – gradul I

1) tendinţa fundamentală de descreştere în timp – s-a constatat cutremure devastatoare ( dacă acest fenomen este meritat ) sau
că în timp dimensiunile benzilor şi ale intervalelor se modifică, pot avea loc mai multe cutremure de intensitate mică care
fără a fi modificată orientarea lor eliberează energiile tectonice în mod gradat; acestea sunt
2) prezintă variaţii momentane înaintea, în timpul şi după momente de cumpănă şi salt în istoria omenirii
producerea cutremurelor; astfel, înaintea unei mişcări seismice - în 1860 a început ultimul ciclu
din 1991 s-au semnalat valorile: - iN – S = 11 cm 5) la acelaşi moment de timp, dimensiunile rH prezintă variaţii în
- iE – V = 12 cm spaţiu; în diferite puncte de pe glob, rH diferă ca dimensiuni,
- lN – S = 4 cm datorită particularităţilor scoarţei terestre şi a plăcilor tectonice
- lE – V = 5 cm din zonă
- când viteza de deplasare a benzilor depăşeşte 15 cm /1 h, 6) punctul de intersecţie al benzilor se numeşte punct critic şi
cutremurul este iminent este de cca. 6 – 7 ori mai nociv decât o bandă de radiaţie
- pisicile îşi încetează ( reduc ) propriile activităţi energetice ca
măsurători pentru Bucureşti să poată dormi şi se odihnesc în special pe punctele critice
- când punctul critic se suprapune peste o altă SST, creşte
nocivitatea radiaţiilor
an 1940 1986 1990 1994 - păsările îşi construiesc cuibul în zonele de interval între benzile
dimensiuni Hartmann, iar dacă sub cuibul unei păsări ajunge un nod, atunci
pasărea părăseşte acel cuib
iE – V 2m 92 cm 45 cm 25 cm 7) rH sunt provocate de diferite structuri angajate tensional,
fiind generate de la adâncimi cuprinse între 70 – 170 km
- faţă de verticala locului fac un unghi de 70°
lE - V 36 cm 18 cm 16 cm 14 cm

iN – S 1,92 m 86 cm 36 cm 23 cm sfera de beneficitate


puncte de generare
a radiaţilor Hartmann
LN - S 32 cm 15 cm 14 cm 12 cm benzi Hartmann

intervale
3) viteza de deplasare normală a unei plăci tectonice este de 4 –
6 cm / an; când i < 11 cm şi l < 5 cm, producerea seismului are loc
în cca. 1 - 1½ h suprafaţa pământului
- în timpul seismelor, dimensiunile reţelei ajung la 0 cm; practic
reţeaua dispare, după care revine la dimensiunile iniţiale
4) rH prezintă o periodicitate de 140 ± 8 ani, când dimensiunile
devin i = l = 0 şi astfel, la aceste intervale de timp pot apare

18
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- în atmosferă, acolo unde i = l = 0, se formează o sferă


benefică în jurul pământului, care nu este perturbată de rH 1
8) în cazul producerii cutremurelor, punctul de emisie de rH
este mult mai apropiat de scoarţa terestră; cu cât benzile sunt
mai late, cu atât ele sunt generate de la o adâncime mai mare S
- atunci când adâncimea de emisie este sub 20 km, cutremurul X A
este iminent
9) un strat de apă cu o grosime peste 15 m opreşte penetrarea 3) pe aceeaşi direcţie se continuă căutarea, folosind algoritmul: „ În
rH şi le anihilează efectul nociv; pe mări şi pe oceane nu există numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai limita dinspre
reţele de rH mine a următoarei benzi Hartmann; când ajung pe ea, ansa să facă 90°
cu direcţia de înaintare ”
- se determină astfel limitele benzii 2 ( în mod similar ca şi banda 1 )
11.2 Algoritmul de determinare al 4) se alege un alt punct de staţie B şi o direcţie de înaintare
radiaţiilor Hartmann perpendiculară pe prima şi în mod analog se determină limitele benzilor
3 şi 4

1) se alege un punct de staţie A şi se stabileşte direcţia de înaintare


( se determină direcţia nord ); OR se concentrează pe algoritmul:
L12
„ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai limita
benzii Hartmann cea mai apropiată de acest punct; când ajung pe ea,
ansa să facă 90° cu direcţia de înaintare ” Determinarea poziţie unei surse de apă prin
- se determină astfel două puncte ale limitei metoda centrală
2) menţinând direcţia, OR se concentrează pe algoritmul: „ În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai cealaltă limită a
acestei benzi Hartmann; când ajung pe ea, ansa să facă 90° cu 1) cu ajutorul metodei centrale se delimitează mai întâi suprafaţa unde se
direc-ţia de înaintare ” găseşte SS ( mai ales când terenul de cercetat are o suprafaţă mare )
- se găsesc astfel limitele benzii 1 din figură

N “ 0 “ “ 0 “

2
ss

4 3 X B
V E R1 R3

19
Cursuri de inforenergetică – gradul I

R2 50 m
R4

01 02

- metoda poate fi aplicată de un singur OR ( prin măsurători succesive )


sau de doi OR concomitent
2) după ce s-a delimitat zona, se determină conturul SS ( proiecţia la L13
suprafaţă a SS )
“ 0 “
SS Orientarea pe glob
Na Nm Nc Drum navă
δc
A Dc

R
dc Ra Dm Rc Rp
d
Direcţia de
5) - după ce se alege “ direcţia 0 “, OR aflat în punctul de staţie 0 referinţă
biodetectează SS, găseşte relevmentul R şi apoi se deplasează din
punctul 0 în punctul A concentrându-se pe algoritmul: „ În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai conturul SS; când Na – nordul adevărat Ra – relevment adevărat Dm – drumul magnetic al navei
ajung pe el, ansa să facă 90° cu direcţia de înaintare ” Nm – nordul magnetic Rm – relevment magnetic Da – drumul adevărat al navei
- se găseşte astfel punctul A Nc – nordul compas Rc – relevment compas Dc – drumul compas al navei
- din punctul A OR schimbă algoritmul de lucru: „ În numele Tatălui, al d – declinaţia magnetică δ c – deviaţia compas specifică aparatului de măsură
Fiului şi al Sfântului Duh, vârful ansei să indice conturul SS “ a) se măsoară relevmentul Rc cu aparatul de măsură
6) în cazul surselor de apă se determină liniile batimetrice la diferite b) se calculează Rm din relaţia Rm = Rc + δ c
adâncimi şi alte caracteristici ale sursei de apă respective: Rm = Dm – RP / δ
temperatură, debit şi, dacă este cazul, gradul de potabilitate, sensul - δ este specifică aparatului de măsură; anual toate aparatele se verifică şi
de curgere ( în cazul râurilor subterane ), compoziţie chimică i se ataşează fiecăruia un tabel cu deviaţii anuale
detaliată etc. c) se stabileşte valoarea Ra din relaţia: Ra = Rm + dla zi
20 m dla zi = Dm an hartă + ∆d
unde ∆d = danual de pe hartă x numărul anilor de pe hartă până în prezent
30 m Exemplu: - în 1996 d = - 2’ ⇒ în 2002 ∆d = (- 2’ ) x 6 = - 12’
45 m - se calculează la zi: 2° + ( - 12’ ) = 1°48’

20
Cursuri de inforenergetică – gradul I

- pe hartă şi în documente trebuie trecute numai valorile adevărate şi nu


14.2 Fenomene exotice ( PSI; ESP )
pe acelea măsurate
Determinarea punctelor de coordonate:
A) cu relevmentul la relee terestre
B) cu drepte de înălţimi astronomice ( la stele, soare, lună )
14.2.1 Fenomene exotice extrasenzoriale
C) cu ajutorul sateliţilor navigatori
D) cu aparate radio de navigaţie – se determină poziţia navei pe baza 1) telepatia – fenomen caracterizat prin transfer informaţional între doi
diferenţelor de timp subiecţi, prin alte canale decât cele senzoriale cunoscute
2) clarviziunea – un subiect achiziţionează I de la o sursă exterioară,
care nu este un sv. cu trup, raţiune şi suflet
L14 3) precogniţia – achiziţia de I din viitor
4) retrocogniţia – achiziţia de I din trecut
5) radiestezia – percepţia de I de la surse telurice pe alte căi,
extrasenzoriale
Tipuri de fenomene 6) paradiagnoza – I achiziţionate, care se referă la afecţiunile unui
pacient
7) psihometria – achiziţia de I este stimulată şi orientată de un obiect
14.1. Clasificare inductor, care a aparţinut unei anumite persoane

- conform clasificării inginerului Adrian Pătruţ fenomenele pot fi:


I) 1) nepotenţiale ( nu au existenţă obiectivă ) 14.2.2 Fenomene exotice psihokinetice
2) potenţiale ( au existenţă obiectivă )
- mai pot fi:
Psihokinezia – se ocupă cu mişcarea obiectelor sub acţiunea psihicului
II) 1) nemanifeste ( au existenţă obiectivă, dar sunt nonspaţiale şi
- poate fi:
nontemporale şi aparţin unei realităţi de obicei necunoscute de
1) psihokinezia ( PK ) de poziţie – se modifică poziţia unui obiect fizic
oameni, pe care aceştia nu o pot accesa )
aflat la distanţă; ea poate fi: a) telekinezie – mişcarea obiectului are
2) manifeste ( au existenţă obiectivă şi se desfăşoară într-un
loc în plan orizontal
anumit cadru spaţio-temporar; ele aparţin realităţii fizice )
b) levitaţie -– mişcarea obiectului are
III) 1) cauzale ( se supun legilor cauză-efect )
loc pe verticală
2)asociative (se bazează pe coincidenţe necauzale, prin unirea
2) PK de traiectorie – se modifică traiectoria unui obiect aflat în
de factori asociativi )
mişcare
IV) 1) comune ( sunt considerate normale şi explicate de teorii
3) PK de coeziune – este solicitată coeziunea unui sistem fizic prin
ştiinţifice actuale, naturale )
deformări, rupturi etc.
2) exotice ( sunt considerate paranormale şi nu sunt explicate
4) PK de stare – modificarea stării mecanice, electrice, quantice a unor
încă de ştiinţă )
sisteme fizice

21
Cursuri de inforenergetică – gradul I

14.2.3. Psihofotografia Introducere în I.E.

- subiectul acţionează asupra emulsiei fotografice, acest lucru fiind - inforenergetica este o ştiinţă nouă, anunţată:
vizibil după developare - intern în 1997 Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă la Brăila
- internaţional – în 1992, între 9 – 12 septembrie, cu ocazia
14.2.4. Conceptofonia Antantei Medicale Intermediteraniene din partea Uniunii
Medicale Balcanice, de către domnul Claudian Dumitriu, fonda-
- se acţionează PK asupra benzii magnetice, rezultând semnale de torul acestei ştiinţe
audiofrecvenţă umană; fenomenul s-a extins şi în arta video - raportorul centesimal, ansa şi întreg aparatul teoretic al infor-
energeticii sunt brevetate la Osim în 1996 de acelaşi Claudian Dumitriu
- această ştiinţă, deocamdată de graniţă, se ocupă cu studiul regulilor,
14.2.5 Poltergeist efectelor şi aplicaţiilor care se referă la organizarea unei cantităţi de I
într-un Alg mai mult sau mai puţin complex, implementat pe un suport
energetic oarecare de un anumit tip ( electric, magnetic, electromagnetic,
- se manifestă prin mişcări haotice ale obiectelor, spargerea acestora, mecanic, caloric, chimic etc. )
distrugeri, mişcări de mobilier etc. - acest suport – volum energetic, conţinând anumite I – Alg activi, vizând
- acest fenomen apare în locuri infestate de evenimente dramatice un anumit scop, este delimitat într-un spaţiu de sine stătător, cu anumite
consumate anterior sau în apropierea unor persoane care sunt dominate efecte, urmărite într-o anumită perioadă de timp, într-un anumit spaţiu-
de un puternic conflict interior neconştientizat; în I.E. aceste fenomene nişă I.E. sau într-o anumită zonă specifică, asupra sv. sau nevii din acel
sunt întotdeauna malefice, determinate de entităţi malefice spaţiu
Caracteristicile inforenergeticii sunt:
14.2.6. Materializări 1) existenţa şi determinarea unor unităţi de măsură I.E. conform scalei
unice de valori I.E. şi utilizarea acestora în scopul stabilirii unei
( unor ) stări I.E. momentane sau în timp, aferente unui sv.
- pot fi: - propriu-zise ( de condensare ) polistructurat sau unei structuri fizice
- aporturi de substanţă ( fantome ) 2) existenţa unui portofoliu de parametrii I.E., a căror mărime, pe o
scară a valorilor unică între – 100 şi + 100, indică o anumită carac-
teristică I.E. şi fizică a fiecărei structuri a sv. şi per total sv.
14.2.7. Theta -corelaţia ( inclusiv matematică ) dintre parametrii I.E. ai sv.,
exprimaţi în unităţi de măsură specifice, indică o anumită stare
particulară şi de elevare a sv., conform unor reguli de apreciere
- I.E. de mediumitate
standardizate; această scară de valori unică pentru toate sv. a fost
determinată pe baza unui volum imens de măsurători, determinări,
făcute de autori, repetate şi confirmate de mii de cercetători I.E.
L15 ulterior

22
Cursuri de inforenergetică – gradul I

3) constituie o ştiinţă spirituală, care face legătura dintre religie şi


toate ştiinţele moderne pe care le include, dovedind colinearitatea
lor şi faptul că nu sunt antitetice; ierarhizează toate teoriile
existenţiale, în funcţie de importanţă astfel:
I) categorii de tip supraconceptual
II) categorii de tip conceptual, determinate de categoriile
de tip supraconceptual
III) categorii de tip informaţional, determinate de
categoriile de tip conceptual
IV) categorii de tip energetic, determinate de categoriile
de tip informaţional
V) categorii de tip material, determinate de categoriile de
tip energetic
4) punerea la punct a tehnicilor, procedeelor, a metodelor de acţiune
I.E. în scopul depărtării sau anihilării factorilor I şi E malefici şi a
redre-sării, corectării, ameliorării acelora benefici, a stărilor I.E. a
sv. sau a structurii lor fizice cu anumite carenţe
5) cunoaşterea Legilor Divine şi aplicarea I.E. numai în acord cu ele
6) aplicarea de către inforenergeticeni a I.E. şi a regulilor de lucru, cu
prioritate asupra propriei persoane, apoi acelora dragi, asupra prie-
tenilor, cunoscuţilor, colegilor, dar numai când aceştia au nevoie,
solicită aceasta
7) are un pronunţat caracter creştin, regulile şi legile ei fiind acelea
spuse de Mântuitorul Isus Cristos sau deduse din faptele şi viaţa lui
şi a sfinţilor apostoli, precum şi din spiritualitatea populaţiilor
predacice, dacice şi a celor din prezent, utilizând tezaurul spiritual,
ştiinţific, cultural autohton în principal

23
Cursuri de inforenergetică – gradul I

24
Cursuri de inforenergetică – gradul I

Gradul II

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor vii

25
Cursuri de inforenergetică – gradul II
Cursuri de inforenergetică – gradul II

Cunoaşterea şi investigarea sistemelor vii. L1


Cuprins:
Electronografia
XVI. Electronografia
XVII. Biocâmpuri fizice ( BCF ) - electronografia este o metodă de cercetare electronomagnetică a
XVIII.Variabilitatea circadiană a biocâmpurilor corpurilor ( fără efecte negative asupra acestora )
XIX. Biocâmpurile palmelor - corpurile sunt supuse acţiunii unui impuls electric continuu sau alternativ
XX. Biocâmpurile animalelor şi plantelor de intensitate mare, într-un timp foarte scurt; răspunsul sistemului se în-
XXI. Anomalii bioenergetice registrează pe o placă fotografică sau film, iar la developare se constată
XXII. Starea de sănătate ( SS ) că în exteriorul sistemului apare o zonă luminoasă formată din strimeri şi o
XXIII.Starea de vitalitate ( SV ) aură, diferite la fiecare sistem în parte.
XXIV. Energii benefice fundamentale ( EBF ) - electronografia relevă faptul că toate sv. au la suprafaţă o zonă de inter-
XXV. Despre bine şi rău faţă cu o grosime de până la 5 cm, care prezintă o variabilitate foarte pro-
XXVI. N-versurile existente nunţată, unde se produc radiaţii sub formă de strimeri, cu luminescenţă,
formă şi structură variabile; aceşti strimeri sunt de două categorii:
electropozitivi şi electronegativi.
- elctronografia poate fi:
Cunoaşterea şi investigarea sistemelor vii. 1. tip kirilian – realizată prin curenţi alternativi
2. tip Florian Dumitrescu – realizată prin curenţi polarizaţi, mai
Noţiuni generale bogată în informaţii
*Kirilian – fotograf rus, care a făcut întâmplător această des-
- inforenergetica sv. studiază structurile sv., biocâmpurile ( BCF ) coperire în 1950!
proprii, care le înconjoară, centrii I.E. ai lor, variabilităţile lor, tipul - amplitudinea şi forma fiecărui tip de strimer diferă, deşi deţin acelaşi
acestora, caracteristicile lor, cauzele variabilităţilor I.E. ale acestora, tip de informaţie despre caracteristicile beneficiarului electronografiei:
urmările acestor variabilităţi, aprecierea lor, măsurile care se iau pentru - la persoanele sănătoase, strimerii sunt lungi, organizaţi armonios, sunt
corec-tarea carenţelor şi amplificarea calităţilor sv., de asemeni drepţi, luminoşi, pe toată suprafaţa sistemului
comunicarea dintre sv., dintre structurile lor, corectarea semnalelor I.E. - la persoanele bolnave ( sv. bolnave ), apar pete întunecate ( regiunile
ale lor, mij-loace , metode de ameliorare a lor şi de anihilare a carenţelor respective nu răspund la impulsul electric ), strimerii sunt curbaţi, cu
de comu-nicare. luminozitate scăzută, cu striuri etc.
- variabilitatea I.E. a sv. este diferită de aceea a sistemelor nevii, în - strimerii sv. prezintă o variabilitate momentană şi în timp, care la siste-
sensul că la sv., cantitatea de I., E., şi Alg. conţinută şi vehiculată de mele nevii lipseşte ( la acestea strimerii sunt uniformi ca luminozitate )
structurile, biocâmpurile şi centrii lor I.E. prezintă o variaţie mult mai - strimerii palmelor unui inforenergetician, după optimizare, devin mai
mare decât la sistemele nevii. lungi, mai strălucitori, dispar petele întunecate, striurile capătă
caracteristici speciale.
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- în timpul somnului, în timpul anesteziei sau după exces de cafea, precum greutatea apei rezultate în urma comprimării şi a constatat că greutatea
şi în cazul unor maladii, stări patogene, strimerii sv. sunt mult diminuaţi, totală a materiei vii, în urma comprimării a scăzut şi astfel s-a pus în evi-
puţin luminoşi, faţă de strimerii din starea normală de sănătate. denţă existenţa structurii biosice dezintegrate şi a structurii noesice care
- strimerii se pot clasifica după: - formă a plecat
- tip - prin presare s-a demonstrat că sv sunt întotdeauna poroase la nivelul SF,
- suprafaţă deci orice SF îşi poate micşora volumul; un sv care moare îşi schimbă greu-
- conturul generator tatea ( aceasta scade în urma decesului )
- normalitatea sistemului investigat - o altă experienţă făcută de E. Makovski a fost următoarea: dintr-o
- electronografia furnizează o imagine simplificată, corespunzătoare cantitate de boabe de grâu a luat un eşantion pe are l-a încălzit la tempe-
fenomene I.E. care au loc în structurile fizice ale sv. sau nevii ratura de 80°C, apoi l-a analizat la microscop, constatând că în urma încăl-
zirii nu a apărut nici o modificare fizico-chimică la nivelul SF şi a semănat

L2 atât eşantionul încălzit, cât şi lotul iniţial, constatând că boabele încălzite


( practic omorâte ) nu au mai încolţit; concluzia a fost că lotul încălzit la
80°C şi-a pierdut SN şi implicit pe aceea biosică
- teoria lui E. Macovski a fost sincretizată şi pentru faptul că arată că SN
Biocâmpurile fizice ( BCF ) la fiinţele vii decedate rămâne între 9 şi 40 de zile în apropierea SF

2.1. Istoric 2.2. Definiţia sv.


- în anul 1982, acad. român Eugen Makovski publică lucrarea: “ Teoria Definiţia sv: orice sistem care are structuri, BCF şi centrii I.E. este viu;
biostructurală a sistemelor vii “ , conform căreia orice sv. are 3 struc- lipsa acestora indică o existenţă nevie.
turi cunoscute, iar sv. umane pot avea cel puţin 2 structuri superioare - orice sv. ( vegetal, animal sau uman ) este înconjurat de 7 BCF; acestea
acestora ( 4 + 5 ): pornesc de la limita externă a sv, până la distanţe care sunt variabile şi
1) structura fizică ( SF ) specifice fiecărui sv.
2) structura biosică ( SB ) – corpul eteric ( al memoriei, - BC au conţinut de I.E., a căror specificitate este dată atât de reacţiile
sensibilităţii ) sv respectiv, cât şi de influenţa altor sv cu care acesta intră în rezonanţă
3) structura noesică ( SN ) – corpul astral, al dorinţelor - denumirile, funcţiile şi caracteristicile BC sunt aceleaşi pentru toate sv.,
4) structura enisică indiferent dacă sunt vegetale, animale sau umane
5) structura eonică - fiecare structură, datorită activităţii bioelectrice proprii, generează în
- această lucrare a fost publicată în patru limbi, fiind o descoperire de jurul ei BCF, caracteristice, după cum în jurul unui conductor electric stră-
mare valoare, însă la noi în ţară ea a fost minimalizată, deoarece demon- bătut de curent electric se formează câmpuri electrice caracteristice
stra ştiinţific existenţa sufletului şi contrazicea materialismul dialectic curentului, care se determină conform regulilor lui Fleming
în vogă la acea vreme - fiecare structură şi BCF sunt coordonate de centrii I.E. proprii – chakre
- Eugen Makovski şi-a demonstrat teoria astfel: a luat o secţiune de - fiecărui centru I.E. îi corespunde o culoare, care se păstrează şi la nivelul
materie vie, care pusă la microscop prezenta spaţii interstiţiale, apoi a BCF şi al structurii coordonate
comprimat-o – pusă din nou la microscop, proba nu mai prezenta inter-
stiţii; a măsurat greutatea iniţială, apoi greutatea finală rămasă,
Cursuri de inforenergetică – gradul II

1. Biocâmpul vital ( BCFV ) - Vishuda, Ajna şi Sahasrara se numesc centrii superiori şi coordonează
2. Biocâmpul de control-supraveghere ( BCFCS ) structurile superioare
3. Biocâmpul de protecţie ( BCFP ) - orice existenţă este caracterizată de:
4. Biocâmpul de contact informaţional teluric ( BCFCIT ) a) o structură materială, E, I, conceptuală, supraconceptuală
5. Biocâmpul de emisie ( BCFE ) b) un volum spaţial specific acelei existenţe
6. Biocâmpul de recepţie ( BCFR ) c) o anumită formă specifică volumului existenţei
7. Biocâmpul de control informaţional cu Universul ( BCFCIU ) 1.
8 = interfaţă ( zonă de perturbare I.E. ) 2.
3.
4.
Nr. Biocâmp Culoare Centrul de coor- 5.
criteriu specifică donare I.E. 6.
7.
8
1. BCFV roşu Muladhara

2. BCFcs portocaliu Svadisthana

3. BCFP galben Manipura

4. BCFCIT verde Anahata

5. BCFE albastru Vishuda

6. BCFR indigo Ajna

- dacă existenţa este vie, ea mai are:


7. BCFCIU violet Sahasrara a)BCF, care constituie spaţii înconjurătoare existenţei, însă de la
următoarea stare de existenţă superioară: adică o existenţă ma-
terială este înconjurată de un spaţiu E, I, conceptual şi supra-
- Muladhara, Svadisthana, Manipura şi Anahata se numesc centrii I.E. in- conceptual, care repetă forma existenţei, urmărindu-i contururile
feriori, primii trei coordonând SF, iar Anahata coordonând SB spaţiale, după anumite proporţii, în timp ce o existenţă E este
Cursuri de inforenergetică – gradul II

înconjurată de un spaţiu cu energii mai subtile: I, concepte şi su- 3) BCFP - este răspunzător de protecţia sv., influenţând capacitatea
praconcepte, iar o existenţă I este înconjurată de un spaţiu acestuia de a decela un eventual factor agresor. El sesizează tot ceea ce
conceptual şi supraconceptual, cărora ştiinţele moderne nici nu intră în spaţiul sv., bun sau rău, el informează subconştientul, care emite
le intuiesc prezenţa. semnale specifice ( de simpatie, bucurie, plăcere, repulsie, frică etc. ).
- spaţiile exterioare sv. se numesc BCF, iar existenţele Aceste semnale trec la nivelul conştientului, care astfel este informat de
interioare - structuri ceea ce se întâmplă în spaţiul sv. Dacă BCFP este mic, toate aceste
b)fiecare structură şi BCF ale unui sv. sunt coordonate de decodificări şi automatisme, inclusiv decizia conştientă, se declanşează cu
centrii I.E.; cu cât numărul de structuri şi BCF active con- întârziere şi persoanele nu reuşesc să reacţioneze în timp util. Astfel de
figurate este mai mare sv. este mai complex şi invers persoane sunt predispuse la accidente! Persoanele cu BCFP sub 1,80 m nu
- orice structură vie, chiar şi acelea mai simple, trebuie să aibă două trebuie să lucreze în locuri periculoase!!! BCFP se micşorează în stări de
structuri temporare ( SF şi SB ) configurate, specifice sv., iar dintre oboseală, în timpul bolilor, în stare de ebrietate şi în timpul fumatului.
structurile nemuritoare, cel puţin o structură activă configurată ( SN ) 4) BCFCIT – răspunde de capacitatea sv. de a comunica cu corpul ceresc pe
- existenţele lipsite de SN nu pot avea nici SB, deci acestea sunt care se află, comunicarea fiind inconştientă sau conştientă ( în cazul per-
existenţe nevii soanelor antrenate ). Prin acest BCF se primesc semnale de la diverse SST,
- sv sunt ierarhizate în funcţie de mărimea configurării structurilor, BCF semnale ce premerg diverse catastrofe fizice şi tot prin acest BCF, sv.
şi centrilor lor I.E., fiecare sv. diferind de toate celelalte, atât prin mă- transmite pământului variabilităţile sale I.E.
rimea configurării structurii, BCF şi centrilor I.E., cât şi prin par- 5) BCFE – răspunde de influenţa sv. asupra mediului înconjurător; prin
ticularităţile caracteristice acestora acest biocâmp se realizează comunicarea sv. cu alte sisteme din jur, de
- o structură poate fi: materială, E, I, conceptuală sau supraconceptuală acelaşi fel sau diferite. BCFE participă la realizarea telepatiei.
şi mixtă 6) BCFR – răspunde de capacitatea sv. de a recepţiona, de a prelua I.E. din
mediul înconjurător. Prin acest BCF se realizează comunicarea sv., pre-

2.3. Caracteristicile BCF luându-se semnalele I.E. de la alte sv., structuri fizice sau diferite
existenţe I.E. ( entităţi, gânduri, sentimente etc. ). O caracteristică im-
portantă a tuturor BCF, dar în special a BCF R este aceea că intră în
rezonanţă numai cu variabilităţile I.E. care influenţează sv. şi nu cu orice
1) BCFV - coordonează viaţa sv., fiindu-i caracteristice I.E. de tip vital
semnal I.E. din mediul înconjurător.
( necesare vieţii ). Sv. în suferinţă au un BCFV redus ca mărime, aflat sub
7) BCFCIU – este responsabil de capacitatea sv. de a genera I.E. organizate
limita normală. La o persoană sănătoasă, BCFV ( măsurat pe direcţia
în algoritmi specifici propriilor activităţi şi stări ( gânduri, sentimente,
anterioară, pornind de la piept ) este cuprins între 1,2 – 1,8 m. La o
vorbe, activităţi practice etc. ). Toate acestea se înregistrează şi rămân
persoana în suferinţă, BCFV scade, putând ajunge chiar sub 80 cm, iar în
implementate în BDD. Prin BCFCIU se realizează schimbul de informaţii cu
cazul bolnavilor de neoplasm, SIDA etc. BCFV poate să scadă chiar sub
Universul, cu versurile ( cerurile ) din care face parte sv., precum şi cu
50 cm.
Dumnezeu.
2) BCFCS – prin el se manifestă capacitatea sv. de autoreglare a
- după deces dispar BCF 1, 2, 3, şi 6 şi rămân activate un timp BCF 4, 5, şi
funcţiilor proprii, de regenerare a cel. afectate, de iniţiere a unor pro-
7; BCFCIT păstrează un timp legătura cu Pământul, BCFV generează ampren-
cese producătoare de substanţe necesare revenirii sistemului la funţio-
ta I.E. specifică sv.; pe baza acestor argumente se pot depista modul în
narea normală. Amplificarea acestui BCF produce intensificarea
care a avut loc decesul, cauza lui etc.
funcţiilor de revenire a sv. respectiv la funcţionalitatea normală.
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- există şi structuri fizice care au anumite BCF: moaştele sfinţilor, icoa-


2.5. Variabilitatea biocâmpurilor
nele făcătoare de minuni, diferite alte obiecte cu puteri magice.
- dincolo de cele 7 BCF există o zonă de interfaţă ( cu mediul în care se
- factorii de variabilitate a BCF sunt de două feluri:
găseşte )
a)factori personali interni:
- vârsta
2.4. Configuraţia biocâmpurilor - SS şi SV momentană
- activităţile în care este implicat sv. ( fizice, inte-
X/7 lectuale sau afectiv sentimentale )
- respiraţia şi pulsul ( o respiraţie profundă
măreşte BCF, pe când o respiraţie accelerată sau un
puls accelerat le micşorează )
- sexul ( în general bărbaţii au mai mari primele
X/10 – X/13 trei BCF, iar femeile ultimele trei ).
b b)factori externi:
45º c - factori sociali, de colectiv sau de mediu
- factori meteorologici ( ploaie, soare, vânt şi ciclul
diurn – nocturn )
- factori telurici de tip SST
- factori astrali – semnale I.E. generate de diferite
X/10 – X/15 corpuri cereşti, configuraţia planetelor etc.
- apropierea altor existenţe, cu sau fără structură
fizică
- factorii care amplifică BCF sunt favorabili, benefici, pozitivi, iar cei
45º care le micşorează sunt nefavorabili, malefici!!!
- păcatele umane diminuează un BCF al unei structuri veşnice, sau altul, în
funcţie de gravitatea păcatului, producând astfel perturbări I.E. mai mari
sau mai mici, într-o structură sau alta; ulterior această perturbare va
migra în cursul unei perioade de timp mai scurte sau mai lungi, ajungând în
final pe structura fizică, însă amplificată de 3 - 6 ori la fiecare trecere pe
fiecare structură.
X (faţă ) - de-a lungul vieţii, un sv. prezintă o anumită evoluţie a BCF sale, în funcţie
X/4 (spate )
de calitatea sv. şi de activităţile în care acesta este implicat.
- în momentul în care un anumit factor penetrează BCF, sv. realizează
perturbarea, înainte ca ea să se producă fizic; se determină astfel direcţia
şi sensul mişcării unui anumit factor, după maximul densităţii de semnal şi
X/3 ( lateral )
viteza de variabilitate a semnalului respectiv
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- BCF pot fi variate voliţional, pe concentrare, intensificându-se astfel


L3
activitatea centrilor I.E. cu care aceştia interacţionează
- orice stare patogenă diminuează întâi BCFV, apoi BCFCS, şi din ce în ce
mai puţin pe celelalte
- atunci când două sv. se apropie, primul lor contact I.E. ( prima lor
3.1.Variabilitatea circadiană a biocâmpurilor
comunicare ) se realizează prin BCF; acestea interferează progresiv şi
sv. iau cunoştinţă unul de caracteristicile I.E. ale celuilalt, chiar mai - pentru determinarea acestei variabilităţi, s-au efectuat măsurători în
înainte de a se vedea fizic următoarele condiţii:
- dacă se întâmplă ca doi duşmani sau două sv incompatibile să se apropie, a) măsurătorile s-au efectuat din oră în oră
BCF unuia suferă o diminuare bruscă, iar al celuilalt o amplificare la fel b) timpul de lucru a fost de 24 ore
de rapidă; se produce astfel fuga şi atacul c) s-au măsurat ambele mâini pe partea anterioară şi poste-
- micşorarea BCF înseamnă frică, iar frica înseamnă dezorganizare de A rioară
- o fiinţă vie nu va fi atacată dacă îşi amplifică BCF de la nivelul de con- d) s-au măsurat numai BCFCIU
tact I.E., dar sentimentele de antipatie, neplăcere, nelinişte sunt sem- BCFCIU MAX
nale certe că BCF s-au micşorat, deci sv. respectiv a ieşit din starea de
normalitate; momentul reducerii BCF transformă sv. în victimă şi deter-
mină automat mărirea BCF şi atacul din partea agresorului
- BCF sv. agresat se retrage, lăsându-l pe acesta descoperit; în acelaşi
timp BCF agresorului se amplifică în direcţia sistemului agresat
- amplificarea voliţională a BCF şi în special a BCFP şi a celor superioare,
precum şi înfrânarea senzaţiilor de frică, neplăcere, nelinişte îndepăr-
tează agresiunea sau o blochează
- în cazul diminuării BCF se pot lua următoarele măsuri:
a) persoanele antrenate îşi amplifică BCF pe concentrare
b) persoanele neantrenate îndepărtează factorul agresor până
când BCF încetează să interfereze
- atunci când două sv. sunt compatibile, BCF lor se amplifică, se atrage şi
rezonează puternic
- ierarhia BCF este aceeaşi pentru toate sv., iar variaţia unuia dintre ele
determină variaţia tuturor celorlalte în acelaşi sens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- BCFCIU variază conform graficului, între un minim personal şi un maxim - cu cât conurile I.E. ale palmelor sunt mai mari, cu atât persoana
personal, având în anumite momente nişte scăderi bruşte, cu valori de respectivă poate influenţa mai mult şi mai uşor sv. din mediul înconjurător
amplitudine mică şi de durată foarte scurte, numite “ descărcări “ - între orele 9 şi 24 sunt absorbite prin palme I.E. necesare sv., iar în mo-
- se poate spune din acest grafic că BCF palmelor se comportă ca nişte mentul în care capacitatea de păstrare a acestora în BCF palmelor este
“ saci energetici “ , care se încarcă timp de 15 ore într-o zi şi se depăşită şi în momentul în care există riscul ca bilanţul I.E. al sv. să scadă
descarcă în 9 ore; descărcare lor are rolul de a “ încărca “ sv., emisferele sub o anumită valoare minimă, datorită particularităţilor de consum I.E.
cerebrale cu I.E. de tipul celor din BCF palmelor, care sunt apoi zilnic, se produce, din palme, o descărcare I.E. în emisferele cerebrale
redistribuite în întreg organism coordonatoare, pentru revenirea şi energizarea organismului prin meri-
- se observă că practic principala energizare a sv. cu aceste I.E. are loc dianele I.E. cunoscute – de aici I.E. ajung în Anahata, de unde sunt redis-
între orele 0 – 9, când BCF palmelor se descarcă tribuite în întreg organismul
- la ora 9 se atinge minimul I.E. al BCF palmelor, corespunzător - palmele sunt considerate în I.E. ca acumulatori – receptori de I.E. pen-
momentului de încărcare maximă a emisferelor cerebrale; de aici rezultă tru sv.; poate de aceea ele utilizează peste 40% din suprafaţa emisfe-
necesitatea somnului în această perioadă de evoluţie relor cerebrale
- la ora 24 se atinge nivelul maxim al BCF palmelor, corespunzător - palmele sunt considerate de indieni ca fiind al 6-lea simţ
descărcării I.E. a emisferelor cerebrale - orice personalitate spirituală are BCF palmelor mari, dar reciproca nu
- în timpul somnului, organismul se încarcă cu I.E. de la palme, iar SN este întotdeauna adevărată ( există persoane care au BCF palmelor mari,
degajată se încarcă cu I.E. din cerurile corespunzătoare acesteia, care dar nu sunt elevate )
se vor “ descărca “ în organism şi vor fi consumate abia după trezire,
între orele 6 şi 24
3.2 Modelul teoretic al variabilităţii circa-
- palma dreaptă se descarcă în emisfera cerebrală stângă, iar palma
stângă se descarcă în emisfera cerebrală dreaptă diene al biocâmpurilor palmelor.Modelul pro-
- sv. diurne şi cele cu viaţă nocturnă, devenite prădătoare s-au male-
ficizat; ele au apărut după căderea lui Adam din Rai, ca urmare a
gramatorului I.E. personal
influenţei directe a omului asupra lor, deoarece plantele şi animalele au
emisie numai către om ( nu pot comunica direct cu Dumnezeu, ci doar prin - este un model matematic care ilustrează modul de variaţie al BCF pal-
om ) melor în timpul unei zile şi de-a lungul vieţii unei persoane
- variabilitatea BCF: - la bărbaţi ∆BCF = 55 % din BCFmax - modelul nu este valabil pentru persoanele care îşi amplifică BCF pe con-
- la femei ∆BCF =33 % din BCFmax centrare; el se bazează pe un număr foarte mare de măsurători ale BCF
- ∆BCF = BCFmax - BCFmin palmelor, făcute la momente de timp diferite, pentru categorii diferite de
- în timpul unei zile, BVF alternează anterior – posterior şi au loc diverse oameni, de profesii şi vârste diferite ( perioada măsurătorilor a fost între
“ descărcări “ ale acestor BCF, cu rol de reîncărcare a sv.; acestea sunt 1985 – 1987 în principal )
minimum 7 la bărbaţi şi 9 la femei - s-au făcut observaţiile: - pd < ad – 75 % din zi
- femeile îşi revin I.E. în general mai rapid decât bărbaţii, sunt mai - pd > ad – 25 % din zi
armonioase decât ei, deoarece au consumurile I.E. mai mici şi - în emisferele cerebrale, descărcările de I.E. sunt mai dese şi mai mici la
reîncărcarea, reechilibrarea mai rapidă femei comparativ cu bărbaţii
- în final, suma tuturor vectorilor BCF este variabilă
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- deoarece segmentele ad, pd, as ,ps au aceeaşi variabilitate, putem repre- - este bine ca aceste măsurători sa se facă atât în condiţii normale, cât şi
zenta printr-un segment de dreaptă vectorul I.E. total al ambelor mâini v în condiţii de activitate intensă sau de stres
v = ad + pd + as +ps - de obicei:
- variaţia vectorului v în decursul unei zile va fi: - până la cca. 35 de ani, ziua biologică este mai mică decât ziua
cronologică
Vector total palma dreaptă - între 35 – 36 ani ziua biologică este egală cu ziua cronologică
Mâna dreaptă - peste 36 ani, ziua biologică este mai mare decât ziua cronologică ( va-
lori medii )
- de-a lungul vieţii unui sv., vectorul total al ambelor mâini variază astfel:

1 2 3 4 5 6 7 8

0 3 6 9 12 15 18 21 24
A A’
Axa timpului

Mâna stângă
Programatorul I.E personal
Vector total palma stângă
- programatorul I:E. personal poartă în el toate caracteristicile sv.
- vectorul v este legat de capacitatea de conştientizare a sv., a
realităţilor în care se găseşte
- variaţiile BCF ( între valorile minime şi maxime ) se reprezintă spaţial B B’
printr-o elice; numărul de spire al elicei este legat de viteza progra-
matorului I.E. personal, iar aceasta din urmă este mai mică la începutul
vieţii şi este mai mare la sfârşitul ei, precum şi la eforturi 1) momentul concepţiei 2) momentul naşterii
- diametrul maxim al corpului descris de programator este maxim la ora 2 – 3 = copilărie (până la 7 – 14 ani )
24 al fiecărei zile, iar minimul este la ora 9 ( în medie ), acest lucru fiind 3 – 4 = tinereţe ( până la 30 – 35 ani )
dat de descărcările în emisferele cerebrale 4 – 5 = maturitate ( până la aproximativ 50 – 55 ani )
- se recomandă să se facă măsurători, pentru fiecare persoană, timp de 5 – 6 = bătrâneţe 6 – 7 = senilitate
24 de ore, pentru a determina exact ora de maxim şi de minim a 7) deces clinic 8) deces biologic
vectorului total al BCF palmelor în decursul unei zile
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- dacă segmentul AB este mai mare decât segmentul A’B’, atunci


L4
persoana a involuat în acea viaţă, iar dacă segmentul AB este mai mic
decât segmentul A’B’, atunci este posibil să fi evoluat în viaţa respectivă
- capătul din stânga indică mărimea SN în momentul concepţiei ( cu care
se naşte ), iar capătul din dreapta indică mărimea SN care pleacă în urma
Biocâmpurile palmelor
decesului ( când începe viaţa entităţii noesice )
- începutul vieţii este caracterizat de o viteză mai mică a programa- - în dreptul palmelor şi tălpilor picioarelor există nişte conuri I.E.; acestea
torului I.E. personal, viteză care se măreşte treptat, atingând maximul au aspectul unor “ rădăcini “ în oceanul I.E. înconjurător
spre sfârşitul vieţii - în cazul persoanelor invalide, funcţiile acestor conuri sunt preluate de
- variabilitatea strimerilor şi a BCF este specifică sv. BCF întregului corp şi ca urmare a acestui fapt, aceste persoane capătă
- dacă viteza de derulare a vieţii cronologice este constantă, curgerea anumite extrasensibilităţi, proporţional cu gradul de invaliditate
vieţii biologice este variabilă; lungimea şi viteza de curgere a vieţii - BCF palmelor se măsoară atât pe partea anterioară cât şi pe partea pos-
biologice determină lungimea vieţii cronologice a fiinţei respective terioară a acestora, existând un vector total pentru fiecare palmă şi un
( longevitatea ) vector total al ambelor mâini
- timpul cronologic ( tc ) = timpul solar legal - variabilitatea BCF este în general mai mare la bărbaţi decât la femei
- timpul biologic ( tb ) = timpul specific sv. în nişa sa I.E., a cărui viteză - pentru dreptaci: ad + pa > as + ps
de curgere este marcată şi determinată de - pentru stângaci: as + ps > ad + pd
densitatea de fenomene, procese şi varia-
bilităţi I.E. ale lor, în unitatea de timp
cronologic. ad
- există un decalaj între tb şi tc, în sensul că la majoritatea oamenilor de
astăzi, tb < tc ( vârsta biologică este mai mică ca vârsta cronologică ) până
în jurul vârstei de 50 de ani, când tb = tc, iar peste 50 ani tb > tc
- timpul Tatălui Ceresc ( Tc ) reprezintă vectorul total, rezultant, al
tuturor manifestărilor, proceselor supraconceptuale, conceptuale, I, E,
specifice şi proprii fiecărui vers, care coroborează la realizarea 100 % a
conceptului Tatălui Tuturor Începuturilor ( Domnul Dumnezeu ), la per-
fecţionarea Esenţei Sale Divine, specific fiecărui vers ( între o valoare
minimă şi una maximă ) şi populaţiilor lor
- pentru fiecare fiinţă umană în parte, în funcţie de gradul ei de elevare
şi de epoca în care trăieşte, există o acceleraţie specifică a
programatorului I.E. personal pd
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- animalele de pradă şi-au dezvoltat în special câmpul de emisie, pentru a-şi


L5 paraliza victima, făcând-o să-i fie frică; în replică, animalele erbivore
( victime ) şi-au dezvoltat în special câmpul de recepţie, pentru a fi
capabile în orice moment să deceleze un atac
5.1. Biocâmpurile plantelor - dresarea animalelor se poate face în două feluri:
a) prin vibraţii afective, schimb de I, E pozitive prin BCF
- plantele sunt deosebit de sensibile la BCF altor sv. şi în special la cele b) prin frică – animalul îşi retrage BCF şi se creează în timp un
umane; ele au cea mai mare sensibilitate de recepţie dintre toate sv. , reflex continuu de retragere a BCF la vederea dresorului
amplificându-şi sau diminuându-şi BCF sub influenţa acestora
- unele sv. vegetale sunt mai benefice, altele mai puţin benefice sau chiar
malefice, atât fizic prin SF, cât şi prin BCF lor Algoritmul de determinare a biocâmpurilor
- se constată în natură că plantele care se agreează îşi atrag BCF, iar fizice
acelea care nu se garează reciproc îşi resping BCF; necesitatea, tendinţa
de normalitate determină convergenţa sau divergenţa tulpinilor acestora,
care se înclină corespunzător – sv. mai viguroase au înclinare minimă în 1) se intră în starea ready
această situaţie, iar acelea mai slabe au înclinare mai mare 2) se pleacă cu ansa pe direcţia aleasă pe codificarea: „ În numele
- sv. sunt foarte sensibile şi reacţionează foarte puternic, specific, la Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut limita exterioară a BCFv;
prezenţele cu diferite motivaţii a sufletelor umane malefice sau bene- când vârful ansei va atinge această limită, să facă 90º pe direcţia de
fice din zonă; de aceea copacii din curţile spitalelor sunt întotdeauna cu înaintare “
malformaţii, bolnavi, cu cât mai mult cu cât spitalul este mai vechi 3) se marchează locul găsit
- semănatul cu mâna, de către persoane benefice, are o influenţă foarte 4) se continuă căutarea din locul găsit sau plecând tot de lângă sv., cu
bună asupra seminţelor, mărind capacitatea de germinare a acestora ansa orientată pe aceeaşi direcţie, folosind algoritmul: „ În numele
- amplificarea BCF plantelor determină obţinerea de producţii mari la ha, Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut limita exterioară a BCFCS;
rezistenţă crescută la diferite boli sau dăunători etc. când vârful ansei va atinge această limită, să facă 90º pe direcţia de
înaintare “
5.2 Biocâmpurile animalelor 5) se procedează identic pentru toate celelalte câmpuri
6) după determinarea celor 7 câmpuri, mulţumim Sfintei Treimi pentru
ajutorul primit şi ne facem Semnul Crucii.
- BCF se modelează la distanţe diferite de exteriorul corpurilor, în func-
ţie de elevarea spirituală a acestora, de modul lor de viaţă ( carnivore Rapoartele R1, R2, R3
sau erbivore ), de vârstă etc.
- animalele au tendinţa de a-şi dispune BCF în mod egal în jurul corpului,
pentru a se putea apăra în toate direcţiile 1) R1 = ØBCF / Ø v ( numărul de unităţi de biocâmp pe unitate de v. );
- şarpele are cele mai mari BCF dintre toate animalele cunoscute se consideră unitatea de sv. în partea cea mai dezvoltată a acestuia
- animalele sălbatice au capacitatea de a-şi mări de 3 – 4 ori BCF într-un R1V = Ø CV / Ø v ( numărul de unităţi de BCFV pe unitatea de v. )
timp foarte scurt; agresorii au întotdeauna BCF mai mari ( în timpul R1CS = Ø CS / Ø v, etc.
atacului ), iar victimele BCF mai mici ( când le este frică )
Cursuri de inforenergetică – gradul II

2) R2 = Ø BCF / Ø CV ( numărul de unităţi de BCF pe unitatea de câmp


L6
vital )
3) R3 = Ø BCF1 – 7 ( valoarea momentană ) / Ø BCF 1 – 7 ( valoarea
maximă )
- aceste rapoarte sunt specifice fiecărui sv. şi dau caracterul de 6.1 Anomalii bioenergetice ( ABE )
unicitate al sv. respectiv; cu ajutorul lor se pot ierarhiza sv. în funcţie de
o anumită calitate, care prezintă interes pentru o anumită activitate - perturbările I.E. ale unui sv. pot fi:
- valorile acestor rapoarte indică gradul de elevate al persoanelor în 1) în limite normale ( PBEN ) – situaţie care nu determină o stare
cauză patogenă
Exemple: 2) ABE patogene ( ABEP ) – perturbări I.E mai importante ca
R1 – câmp vital mare = SS bună, longevitate, funcţionalitate mărime, care determină disfuncţii, modificări structurale,
maximă indicând o stare patogenă a sv.
R1 – CS mare = denotă capacitate de recuperare crescută după - condiţiile de redresare I.E. a unei ABEP sunt
traume de orice fel a) anomalia nu trebuie prelungită în timp
R1 – CP mare = persoană care poate lucra în condiţii grele sau în b) cauzele anomaliei nu trebuie să se repete mai înainte de
locuri periculoase redresare
R1 – CIT mare = indică o corelaţie puternică şi activă între sv. c) anomalia nu trebuie menţinută la nivel ridicat prin activităţile
respectiv şi planeta pe care se găseşte care o provoacă sau prin alte activităţi ce determină mărirea
R1 – CE mare = persoane care pot acţiona în mod eficient asupra anomaliei
mediului înconjurător, care pot fi buni emiţători în cazul tran- - o perturbare în limite normale poate fi redusă de sv. într-un interval de
smisiei telepatice 24 de ore , fără intervenţie din afară
R1 – CR mare = persoane care pot recepţiona semnale din mediul - ABEP sunt determinate de suprasolicitări repetate, de eforturi prea
înconjurător în afara mijloacelor organelor de simţ, având capa- mari, care nu pot fi redresate de sv. în acest timp de 24 de ore
citate de recepţie mare - intervalul cuprins între 30 % şi 100 % reprezintă scala ABEP
R1 – CIU mare = arată că schimbul de I dintre sv. şi Univers este - intervalul cuprins între 0 % şi 30 % reprezintă PBEN
puternic şi se face în ambele sensuri - intervalului cuprins între 30 % şi 100 % i se aplică o nouă scală a valorilor
- orice sv. are un cod I.E. unic; cunoaşterea şi folosirea codului de la 0 % la 100 %, rezultând:
I.E. personal este interzisă oricărui sv., aceasta fiind posibilă numai 1) ABEP mici, cuprinse între 0 – 30 %
entităţilor divine ale Sfintei Treimi şi împuterniciţilor ei !!! 2) ABEP mijlocii, cuprinse între 30 – 60 %
3) ABEP mari, cuprinse între 60 – 90 %
4) ABEP deosebit de grave, cuprinse între 90 – 100 %
- apariţia anomaliilor se datorează imposibilităţii centrilor I.E. inferiori ( 1,
2, 3 şi 4 ), sub influenţa centrilor I.E. superiori ( 5, 6, 7 ), de a furniza sv.
necesarul I.E. pentru compensarea I.E. consumate în 24 de ore normale
- cu cât numărul celulelor afectate într-un organ sau zonă este mai mare,
cu atât acest vector va fi mai mare
Cursuri de inforenergetică – gradul II

Scala valorică de apreciere a unei ABEP 8) rect


9) uter şi ovar
100 10) colonul transvers
90 Modificări structurale deosebit de grave 11) splina şi pancreasul
12) tiroida
80 13) plămânii
Modificări structurale 14) articulaţia coxo-femurală
70 15) ggl. inghinali şi axilari
ABEP 16) coloana vertebrală – regiunea cervicală
60 17) coloana vertebrală – regiunea sacrală
50 - valoarea 0 % a ABEP indică lipsa ABEP, deci o stare de sănătate per-
Disfuncţii fectă, iar valoarea 100 % este echivalentă cu distrugerea organului sau a
40 zonei respective

30
20 6.2 Algoritmul de determinare al ABEP
Perturbări I.E. normale ( PBEN )
10
1) în starea ready se parcurge sv. cu ansa paralelă cu corpul, folosind
algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut doar
- o ABE este o perturbare a BCF sistemului respectiv, în special a BCFV, ABEP; în dreptul organului sau a zonei cu ABEP, ansa să facă 90˚ faţă
care indică deficitul de I.E. a celulelor dintr-o anumită zonă sau organ de poziţia iniţială ( faţă de paralela la suprafaţa corpului ) “
- orice ABE de pe SF îşi găseşte cauza în carenţe de ordin afectiv senti- 2) se parcurge organul sau zona respectivă, concentrându-ne pe
mental; dacă nu se are în vedere eliminarea acestor carenţe, eforturile algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut doar
pentru redresarea sănătăţii sunt zadarnice – de aceea se spune că trupul valoarea maximă a ABEP la nivelul acestui organ “
este bolnav pentru că sufletul este bolnav 3) se caută conturul spaţial ( ABEP au un contur spaţial în plan orizontal ),
- organele ( cu activitate foarte intensă ) care produc perturbări I.E. în după algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
mod permanent, normal, sunt: inima, stomacul, ficatul, organele genitale, vârful ansei să urmărească conturul spaţial al acestui ABEP “
rinichii, splina, pancreasul 4) se măsoară cu ansa şi raportorul valoarea ABEP respective
- ierarhizarea organelor în raport cu constatarea ABEP: 5) se continuă căutarea de-a lungul corpului sv., pentru determinarea
1) ficat altei ABEP ş.a.m.d.
2) vezica biliară 6) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face Semnul
3) stomac Crucii
4) inima Observaţie: se poate determina valoarea maximă a ABEP şi prin măsurare
5) colonul ( descendent ) directă, folosind algoritmul: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului
6) rinichii ( în special cel drept ) Duh, caut valoarea maximă a ABEP la nivelul organului…………( sau a zonei
7) colonul ascendent
Cursuri de inforenergetică – gradul II

respective ) “, iar în timpul măsurătorii se vizualizează organele şi zonele - 81 % = limita minimă de normalitate pentru SS
respective - între 81 – 90 % - SS satisfăcătoare sau bună
- între 90 – 97 % - SS foarte bună
- între 90 – 100 % - SS excepţională
L7 - SS = 100 % indică SS perfectă, integritate structurală şi
funcţională perfectă a structurilor la care se referă
- SS = 30 % indică decesul clinic, încetarea tuturor funcţiilor
Starea de sănătate fundamentale a structurii respective, remanenţa I.E funda-
mentale vieţii numai în anumite grupuri de celule, limita inferioară
de supravieţuire
SS = starea I.E. de existenţă momentană a structurii la care se - SS = 0 % indică decesul biologic al structurii, inexistenţa I.E.
referă, a organului sau a zonei respective, comparativ cu starea fundamentale vieţii
perfectă ( 100 % ) a sa; ea poate fi percepută cu ajutorul organelor 2) se măsoară pe fiecare structură ( SF, SB, SN ) şi pe total sv.,
de simţ sau prin extrasensibilităţi vectorul total referindu-se la întregul sv., considerat ca un întreg,
Caracteristici: cu toate structurile sale ( prin SN se înţelege toate structurile
1) se măsoară în procente, aplicându-se următoarea scală de tip noesic şi supranoesic pe care le posedă fiinţa măsurată )
valorică unică: 3) semnificaţia pe structuri:
a) pe SF – toate organele, zonele şi sistemele, precum şi SF pe
100 ansamblu se află în starea indicată de valoarea SS măsurată
97 SS excepţională ( corespunzător scalei valorice unice )
90 SS foarte bună b) pe SB:
81 SS normală I) SS = 100 % - înseamnă că în fiecare por al SF este implemen-
80 tată SB, în cantitatea şi de calitatea corespunzătoare sv. şi
funcţionează la capacitatea maximă posibilă
70 II) SS = 81 % - indică capacitatea de formare de Alg corecţi,
specifici, pentru rezolvarea unor probleme, dar cu nivel minim
60 Diferite stări patogene III) 70 % < SS < 81 % - este cazul persoanelor surmenate
50 intelectual, incapabile de a face analize şi sinteze corecte raţional
IV) 50 % < SS < 70 % - persoane cu psihoze uşoare
40 V) SS < 50 % - este cazul persoanelor cu psihoze deosebit de
Limita morţii clinice grave, ca urmare a unor şocuri care au afectat SB
30 c) pe SN:
20 I) SS = 100 % - are semnificaţia existenţei SN corecte, imple-
mentate în SF, a îndeplinirii 100 % a tuturor funcţiilor sufletului

10 Deces care animă SF respectivă


II) SS = 81 % - reprezintă starea I.E. minimă pentru trăirea afec-
tiv – sentimentală normală a sv. respectiv ( sensibilitate,
Cursuri de inforenergetică – gradul II

afectivitate şi rezonarea la sentimentele altora minime


L8
admisibile ), limita minimă de normalitate a funcţionării SN
III) SS < 81 % indică persoane aflate în suferinţă afectiv -
sentimentală, după anumite şocuri afectiv-sentimentale ( drame,
tragedii etc. )
Starea de vitalitate ( SV )
d) pe total sv.: valorile de pe total indică, în funcţie de
apropierea valorică de una sau alta dintre structuri, nivelul SV – se referă la starea I.E. a unei structuri, ea indicând potenţialul
de elevare al persoanei respective, de care dintre structuri I.E. de care dispune structura în momentul măsurătorii
este coordonată acea fiinţă: Caracteristici:
I) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea 1) se măsoară pe fiecare structură şi pe total sv.
de pe SF, persoana respectivă este preocupată în 2) pentru interpretarea rezultatelor se foloseşte aceeaşi scală
special de activităţi fizice valorică ca şi pentru SS:
II) dacă valoarea de pe total este apropiată de valoarea a) SV = 100 % indică maximul posibil, firesc, de I.E. specifice şi
de pe SB, persoana respectivă este raţională prin necesare structurii respective; în cazul SV se pot obţine valori
excelenţă mai mari de 100 %, dar acest fenomen se petrece temporar şi
III) dacă valoarea de pe total este apropiată de reprezintă o supraenergizare a structurii respective – tot ceea ce
valoarea de pe SN, persoana respectivă este este mai mare de 100 % se consumă sau este radiat repede, în
preocupată de activităţi spirituale câteva minute, deoarece aceasta nu este o stare normală şi
IV) dacă valoarea de pe total este mai mare decât firească
oricare din valorile de pe structuri, persoana b) SV = 30 % - corespunde momentului decesului clinic; I.E. exis-
beneficiază de o influenţă benefică din exterior tente în structură nu mai pot susţine procesele celulare funda-
V) dacă valoarea de pe total este mai mică decât mentale ale structurii
oricare dintre valorile de pe structuri, persoana suferă c) SV = 0 % - corespunde decesului biologic, indică absenţa totală
o influenţă negativă din exterior ( este afectată a I.E. vitale, specifice structurii respective
negativ din exterior ) 3) SV este mai mobilă decât SS, variind mai uşor decât aceasta
Exemple: 4) SV variază în funcţie de capacitatea persoanei, de nivelul de
elevare şi de condiţiile de mediu
5) SV trebuie să fie mai mare cu 5 % decăt SS pentru a o putea
SS F B N T susţine; dacă SV este mai mic, atunci SS, în perioada
următoare va decade ( pentru vindecare, SV trebuie să fie
Persoană cu sănătate fizică satisfă- întotdeauna mai mare de 90 % )
83 80 90 86 cătoare, uşor surmenată, ( obosită ),
cu preocupări spirituale
Persoană cu probleme de sănătate pe
78 65 80 62 toate structurile, alimentate de o
influenţă negativă exterioară
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- dacă valoarea vectorului total este apropiată sau egală cu cea de pe SB,
Reguli care exprimă normalitatea pen- avem de-a face cu o persoană cu raţiune foarte puternică
tru SS şi SV - dacă valoarea de pe total este apropiată sau egală cu cea de pe SF avem
de-a face cu o persoană de tip primitiv, condusă de instincte fizice
Exemple:
- SS pe structura noesică ( SSN ) trebuie să fie mai mare decât SS pe
structura biosică (SSB ), iar aceasta mai mare decât SS pe structura
Nr. Struc Comentarii
fizică (SSF ) ( cu 5 % este normal ):
crt tura F B T
SSN > SSB > SSF
SVN > SVB > SVF 73 77 75 76 O persoană care are probleme de sănăta-
te pe toate structurile; SS este în decă-
- diferenţele între structuri, în mod normal, trebuie să fie mai mari de 5 1
dere, deoarece SV nu-i mai poate menţine
procente nivelul I.E. normal
- SV trebuie să aibă valori mai mari decât SS pe toate structurile şi pe 78 77 74 77
total
- SV a unei structuri influenţează mai întăi SS a acelei structuri şi apoi
SV a celorlalte structuri:
SS 83 87 79 84 O persoană echilibrată, dar care a suferit
SVN SSN SVB 2
un şoc afectiv-sentimental destul de pu-
ternic; este de puţin timp în această sta-
SVB SSB SVF SV 84 82 76 83 re, deoarece SS şi SV pe celelalte
SVF SSF structuri sunt încă bune

- SB este o interfaţă între SN şi SF


SS 74 85 86 86 Este o persoană cu probleme de sănătate
- dacă SV – SS = 5 % pentru fiecare dintre structuri, spunem că destul de mari pe SF, în curs de redre-
3
structura respectivă este susţinută I.E.; dacă SV < SS, cu cât această sare, aflată la începutul procesului de
însănătoşire
diferenţă este mai mare, cu atât decăderea va fi mai gravă şi se va 78 84 85 84
realiza într-un timp mai scurt pentru structura respectivă SV
- SV fiind mai mobilă, este mai uşor influenţabilă, ea fiind prima care 4 83 86 88 87 O persoană echilibrată, în curs de evolu-
reacţionează la un factor benefic sau malefic; depărtarea SV de SS în ţie, ale cărei SV reuşesc să menţină şi să

S
amelioreze SS pe toate structurile; este o
sens pozitiv sau negativ indică mărimea factorului respectiv
persoană cu preocupări spirituale
- dacă SV = SS în cadrul structurii, starea este instabilă, cu posibilităţi
88 90 92 92
de degradare
SV
- dacă SV < SS, sv. se află în involuţie I.E.
74 80 81 79 O pesoană cu probleme de sănătate , aflată
- dacă SV > SS, structura este în curs de ameliorare I.E. în tratament I.E.; are depozitele I.E.
5 SS
- dacă valoarea vectorului total a SS şi SV este apropiată, cel mult egală necesare revenirii SS la valori normale
89 94 97 86
cu valoarea de pe structura noesică, persoana este preocupată de
SV
activităţi spirituale ( cazul egalităţii – avem de-a face cu o personalitate
spirituală )
Cursuri de inforenergetică – gradul II

C) EBF aplicată ( EBFAPL ) – din beneficitatea conştientizată pe


L9 fiecare structură şi per total a sv. se aplică doar o parte, cu
motivaţii specifice; algoritmul pentru măsurare este: „ În
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cât la sută din cât
Energii benefice fundamentale ( EBF ) conştientizează aplică acest sv. pe structura respectivă sau
pe total ? “. Întotdeauna, EBFAPL < EBFCON
EBF constituie parametrul de bază în aprecierea calităţii unui sv., D) EBF utilă ( EBFUT ) se calculează cu relaţia:
structură, fenomen, categorie, procedură, metodă, acţiune etc.; EBF x EBF EBF
EBFUT = POT CON x UT
EBF constituie suportul energetic minim necesar pentru funcţionarea,
100 100
eficientă a algoritmilor fundamentali ai vieţii.
- EBF are semnificaţia I.E. fundamentale vieţii şi evoluţiei sv. EBFPOT > EBFCON > EBFAPL > EBFUT
- EBFMAX universal este Lumină de la Dumnezeu, care există într-o struc- - primele trei EBF se măsoară, ultima se calculează
tură, fenomen, procedură, categorie etc - toate tipurile de EBF, pe fiecare structură şi pe total au o limită maximă
- fiecare sv. posedă I.E. specifice şi unice fiecărei structuri, în şi o limită minimă, între care variază într-o anumită perioadă de timp ( oră,
structurile inferioare ( SF şi SB ) reflectându-se I.E. structurilor zi, lună, an etc )
superioare ( de tip noesic ) Caracteristici
- cu cât sv. este mai elevat, cu atât I.E. structurilor superioare au un rol 1) se măsoară pe scala valorică unică ( pe fiecare structură şi pe total
mai determinant şi invers, cu cât un sv. este mai puţin elevat, cu atât in- sv. ), având valori cuprinse între - 72 şi 100, cu semnificaţii adaptate
fluenţa structurilor de tip noesic este mai mică în totalul sv., iar 2) EBFPOT = + 100 % reprezintă maxim posibil uman de beneficitate
influenţe-le SF şi SB sunt mai mari 3) EBFPOT = + 81 % reprezintă limita minimă normală de beneficitate
- beneficitatea este calitate divină, care are la bază iubirea de tip 4) EBFPOT = - 72 % indică maxim de posibil de specializare negativă,
cristic, datorită căreia un sv. nu poate face rău, având necesităţi de a caracter demonic
face doar bine 5) EBFPOT < 81 % şi sau mai mic de 0 % au efecte nefavorabile vieţii şi
EBF pot fi: evoluţiei sv.
A) EBF potenţiale ( EBFPOT ) – care se găsesc în orice sv. – mai 6) EBFPOT < 0 % exprimă lipsa completă a I.E. benefice, dar şi prezenţa
mult sau mai puţin sau de loc, caz în care sv. are caracter I.E. anihilatoare ale acestora, ceea ce are ca efect final decesul într-
demonic, când I.E. corespunzătoare ale structurilor sale un timp mai lung sau mai scurt, iar până atunci suferinţe specifice
sunt anihilatoare ale I.E. proceselor fundamentale ale sv. structurii
benefice; EBFPOT sunt nemanifeste, latente, deşi există în 7) valorile cuprinse între 0 şi 81 % de EBFPOT indică existenţa EBF nesa-
structurile vii tisfăcătoare pentru necesităţile structurii sau per total sv., specifice
B) EBF conştientizate ( EBFCON ) – fiecare sv. conştientizează sv. rele
numai o parte din EBFPOT pe care o are pe fiecare structură 8) EBFPOT < 81 % indică întotdeauna răutate, carenţe specifice structurii
şi per total; algoritmul pentru măsurare este: „ În numele şi riscuri crescute de suferinţe specifice acestor structuri sau pe
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cât la sută din bene- total sv.
ficitatea potenţială pe care o are sv. o conştientizează ? “ 9) 81 % < EBFPOT < 90 % indică valori minime necesare unui sv. pentru
Întotdeauna EBFCON < EBFPOT îndeplinirea funcţiilor specifice structurilor sale, a necesităţilor
Cursuri de inforenergetică – gradul II

acestora, a evoluţiei structurilor şi a întregului sv. şi pentru existenţei oamenilor răi este de 1/5, iar 4/5 sunt oameni mai mult sau
beneficitate minimă şi medie mai puţin buni, însă lipsiţi de cunoaşterea necesară manifestării
10) EBFPOT ≥ 90 % corespunde sv. foarte bune, bine integrate în acest beneficităţii lor
Univers, longevive, având I.E. specifice şi necesare, pentru - nu există în Legile Divine tehnici de beneficizare a celor răi, deoa-
îndeplinirea rolului acelui sv. în nişa sa I.E. rece evoluţia sv. trebuie să aibă loc prin eforturi proprii şi nu în mod
11) semnificaţia valorilor pe structuri: artificial, exterior – lucru valabil pentru sistemele umanoide
a) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SF este dominată de impulsuri - efectele de beneficizare se pot obţine numai în Legile Divine, altfel
fizice, brutală, capabilă de infracţiuni sunt temporare, datorită faptului că nu corespund Legilor Divine ale
b) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SB este o persoană severă, evoluţiei sv. Evoluţia nu este voliţională, este Lege Divină!
nervoasă, agitată, irascibilă, bănuitoare, critică, arţăgoasă etc. 16) la sv. la care EBF per structuri şi pe total diferă între ele cu mai mult
c) o persoană cu EBFPOT scăzut pe SN este o persoană rece, insen- de 5 %, apar disarmonii, conflicte în interiorul sistemului viu şi între
sibilă, incapabilă de a comunica corect afectiv-sentimental, o sistemele vii care au concepte şi manifestări diferite, atât în interior
persoană impotentă în iubire cât şi în exterior ( nu pot fi preluate, însuşite de către celălalt sv.,
12) gradul de elevare a beneficităţii sv. se apreciază în funcţie de valoa- deoarece sunt depăşite limitele biologice fundamentale de intrare în
rea EBFMIN ( potenţial, conştientizat, aplicat sau util ) pe fiecare rezonanţă a structurilor şi a BCF )
structură şi per total sv. 17) din motivul de mai sus, două sv., din care unul este pe valori maxime,
13) ΔEBFPOT = EBFPOT MAX - EBFPOT iar celălalt pe va lori minime a EBF, îşi determină disarmonii, conflicte
ΔEBFUT = EBFUT MAX – EBFUT MIN reciproce, în special dacă nu sunt evoluate, nu au autocontrol
- au semnificaţia rezervelor de elevare în beneficitate; sv, în curs de 18) structurile oricărui sv. manifestă mai mult sau mai puţin calitatea de
elevare au de obicei diferenţa dintre maxim şi minim mare sau a-şi transfera E sau I fundamentale către structura solicitată de un
foarte mare , pe când sv. foarte elevate au diferenţa între maxim şi efort I.E.
minim foarte mică sau chiar 0 şi limita minimă foarte ridicată. 19) I.E. fundamentale ale fiecărei structuri, atunci când sunt transferate
Pentru măsurarea EBF se ia ca etalon Mântuitorul Isus Cristos ( cât spre structura superioară – procentele câştigate de structura
a fost în trup pe pământ ), care a avut ΔEBF = 0 şi EBFPOT = EBFCON = superioară sunt întotdeauna mai puţine decât procentele livrate de
EBFAPL = EBFUT = + 100 % structura inferioară şi invers ( există un coeficient de diminuare al
14) există unele sv. care pot avea unele structuri malefice ( cu EBF < 0 I.E. la trecerea dintr-o structură superioară într-una inferioară )
% ) şi unele structuri benefice ( EBF > 81 % ) – exemple: unele feline 20) creşterea EBF pe structuri se poate realiza astfel:
sau oameni cu SN cu EBF negativ, în timp ce SB şi SF pot avea EBF > - a) EBFF creşte prin post, eliminarea cărnii din alimentaţie, auto-
81 %. Unele clase şi specii animale sau vegetale sunt influenţate controlul şi conducerea trupului cu SN, interzicerea intrării în
negativ de decăderea spirituală a fiinţelor umane; atunci când omul rezonanţe negative ( crize de furie, violenţă, gelozie etc. )
va evolua spiritual, această caracteristică le va dispare, ceea ce în - b) pe SB EBF creşte prin eliminarea gândurilor negative ( suspiciune,
unele cazuri va determina dispariţia unor specii, iar în alte cazuri bănuieli, invidie, răzbunare etc. ), utilizarea învăţăturilor cristice,
schimbarea com-portamentului, a modului de alimentare a acestora interzicerea, stăpânirea pornirilor de a-i judeca pe alţii ( stăpânirea
( precum ne arată Sfânta Scriptură, a existat această situaţie cel tendinţelor critice la adresa celorlalţi )
puţin în două momente: la Facere şi în Arca lui Noe ) - c) EBF pe SN creşte prin iertare, rugăciuni zilnice, prin sacralizarea
15) EBF, ca mărime şi semnificaţie, sunt acelea care despart lumile vieţii, fapte bune cât mai multe, acţiuni de îndreptare a propriilor
malefice de acelea benefice; în societatea umană ponderea greşeli, de alinare a suferinţelor provocate anterior, prin dezvoltarea
Cursuri de inforenergetică – gradul II

şi manifestarea sentimentelor benefice, de iubire faţă de creaţia


L10
Tatălui Ceresc
- exemple de EBFPOT momentan:

Despre bine şi rău


Nr. F B N T Comentarii
crt - binele şi răul sunt două categorii distincte, antagonice
O fiinţă primitivă, nervoasă, care are un suflet bun,
- lupta împotriva răului se realizează prin fapte bune, prin acţiuni
îi pare rău după ce face o prostie, dar atunci când
1 60 88 92 76 continue de iubire
este nervoasă nu-şi poate asculta sufletul; este
propria sa victimă, fiind în permanenţă măcinată de - răul coexistă lângă bine numai atunci când nu este optimizată situaţia
remuşcări respectivă ( când nu are EBF = 100 % ); asta se întâmplă în societăţile
Tipul de profesor cu suflet bun, dar foarte sever
neelevate, dar chiar şi atunci răul nu apare concomitent cu binele, ci ca o
( care dă greu note mari ). Este la limita de jos a
2 84 78 94 82 replică, după un timp
EBF per total din cauza propriei sale raţiuni, având
un spirit critic foarte dezvoltat - răgazul de timp se măreşte din ce în ce mai mult, până când răul nu va mai
Persoană care se străduieşte să fie din ce în ce mai apărea; numai în societăţile umane mai elevate, dar de tip disarmonic, între
bună şi îşi impune aceasta cu propria raţiune
3 87 93 86 88 momentul facerii binelui ( sau al răului ) şi momentul facerii răului ( sau al
( ambiţios spiritual )
binelui ), există un timp intermediar, cu atât mai lung cu cât societatea
respectivă este mai elevată spiritual
Este o persoană foarte bună, elevată spiritual
4 89 87 100 98 - în societatea viitorului ( a celor 1.00 de ani de pace ), acest timp va fi
foarte lung sau fără sfârşit, întru-cât lucrările răului nu se vor mai
produce, eficienţa lor fiind nulă
- există trei tipuri de rugăciuni: - cu cât răgazul de timp este mai scurt, societatea, colectivitatea, familia
- în faţa Sfintei Treimi vă rugaţi să cereţi iertare din tot este mai disarmonică, mai neevoluată etc.
sufletul tuturor celora care v-au greşit acum sau altădată, cu - cunoaşterea, voinţa, cultura generală sunt necesare pentru formularea
voie sau fără voi, cu gândul, vorba sau fapta unor algoritmi corecţi, complecţi, cu EBF = 100 %
- în faţa Sfintei Treimi vă cereţi iertare din tot sufletul de la - numai în acest Univers există acest mozaic al binelui şi al răului suc-
toţi aceia faţă de care a-ţi greşit cu gândul, vorba sau fapta, cu cesive; sfinţii manifestă numai binele de la nivelul la care sunt
voie sau fără de voie, de când există sufletul vostru, până în ziua - în perioada de început a creştinismului, în special până la Consiliul de la
respectivă Niceea ( anul 325 după Cristos ), când creştinii erau în ilegalitate, sfinţii,
- vă cereţi iertare Sfintei Treimi, atât pentru propria persoană, martirii sunt mai mulţi decât după aceea, când creştinismul a devenit legal
cât şi pentru cei implicaţi în propriile greşeli, pentru toate greşelile datorită sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena; suferinţele mari i-au călit
făcute cu gând, vorbă sau faptă sau aflate în suflet pe creştinii în ilegalitate
- creştinarea împăratului Constantin a determinat creştinarea în masă a
unor oameni care nu cunoşteau creştinismul, slabi în credinţă; de aceea,
ulterior, creştinismul a slăbit
- anterior anului 325 domneau Legile Vechiului Testament, răul era pre-
ponderent ( 80 % ), funcţiona legea “ dinte pentru dinte “
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- după naşterea Mântuitorului Isus Cristos ponderea răului a scăzut până - formarea de colective de muncă, sociale, în cadrul cărora ∆ C M < 5 %
la 60 %; în epoca modernă, ponderea binelui a crescut la 60 % constituie un criteriu de bază pentru formarea viitoarelor colective
- raportul coexistenţei binelui cu răul se schimbă din Vechiul Testament
în Noul Testament; schimbarea raportului în favoarea faptelor bune este Andrei
manifestă, iar noi trebuie să contribuim la îmbunătăţirea sa ( până când Mihai F B N T
numărul de fapte bune va fi 100 % şi nu se vor mai produce fapte rele ) SS 89 93 94 92
- faptele bune ale oamenilor se intercalează cu acelea rele, în pondere SV 90 95 95 95
direct proporţională cu elevarea lor spirituală; deci cele două noţiuni nu EBF 85 90 93,5 92
se amestecă: “ într-o zi fac n fapte bune şi m fapte rele “ şi acest raport CM Septembrie = 65 Octombrie = 74
ne caracterizează
- se defineşte coeficientul de manifestare al unei fiinţe:
FB
Cm = x 100 FB = fapte bune Luminiţa F B N T
FB + FR FR = fapte rele SS 86 88 90 91
SV 93 97 95 94
- există mai multe situaţii: EBF 86 91 95 93
a) FB > FR - 50 % < Cm < 100 %
CM Septembrie = 69 Octombrie = 80
b) FB = FR - Cm = 50 %
c) FB < FR - Cm < 50 %
d) FB = 0 - Cm = 0
e) FR = 0 - Cm = 100 %
L11
- normal este ca 50 % < Cm < 100 %, ideal este să tindă către 100 %
- în funcţie de ponderea facerii de FR şi FB, acestea fiind simultane un
timp în cadrul unei colectivităţi ( nu a individului ), o colectivitate este
N – versurile existente
mai bună atunci când ponderea FB este mai mare decât 60 %; acest
coeficient de manifestare se referă la orice colectivitate, etnie, naţiune, - Dante Aligheri, în “ Divina Comedie “, în secolul al VI-lea, defineşte în
până la nivel de specie termeni literari noţiunea de nivele existenţiale
- răul există, dar cu LA şi cu discernământ trebuie să ne străduim să nu-l - în anul 1978, academicianul Mihai Drăgănescu, preşedintele Academiei
manifestăm; în societatea umană, sfinţii, martirii, mucenicii, eroii, Române (până în 1990 ) publică lucrarea “ Eseuri despre materialitate,
făcătorii de bine au ales să facă doar fapte bune, în timp ce oamenii informaţie, spiritualitate ", reluând o teorie franceză la care îşi aduce
neelevaţi, răi, perturbatori, negativişti au ales cu liberul arbitru să facă aportul personal; el defineşte în scrierile sale conceptul de informaterie
fapte rele, ceea ce micşorează randamentul, eficienţa activităţilor - publică şi alte lucrări în domeniu:“ Inelul lumii materiale “, “ Ortofizica “
umane şi frânează evoluţia spirituală a societăţii în care trăiesc - teoria sa existenţialistă demonstrează că universul euclidian ( tridi-
- îndepărtarea din colectivităţile benefice a celor care frânează mensional ) este o hipersferă fără limite; două hipersfere formează o altă
eficienţa şi evoluţia acestora şi formarea de colective de reeducare, în hipersferă denumită Bivers ( dimensiunile din bivers sunt patru ), iar două
cadrul cărora C M < 50 % şi ∆ C M < 5 % este soluţia pentru armonizarea Biversuri formează un Trivers (cu cinci dimensiuni ) ş.a.m.d., până la
societăţii Decavers
Cursuri de inforenergetică – gradul II

- cerul 8 se numeşte “ Oraşul de Argint “


Exerciţii:
- determinări de EBF:

Univers Nume F B N T
Bivers Violeta 86 91 93 91
Trivers Călin 86 93 95 93
Maria 86 93 95 93
Antoniu 90 96 96 93
Daniela 87 93 95 93
Mihai 91 95 98 96

- determinări de ABEP:
-
Nume inimă stomac ficat rinichids pancreas Col.cervic
Andrei 27 37 29 25, 34 24 38
Mihai
29 34 33 30, 34 25 34
Rodica 30 39 36 29, 33 29 40
Versul Ordinul Numărul de Lidia 33 47 34 29, 29 30 43
dimensiuni
Univers 1 3
Bivers 2 4
Trivers 3 5
Tetravers 4 6
Pentavers 5 7
Hexavers 6 8
Heptavers 7 9
Octavers 8 10
Nonavers 9 11
Decavers 10 12

- dimensiunile din fiecare Vers sunt egale cu numărul Versului la care se


adaugă doi
- nivelul 10 ( versul sau cerul 10 ) este nivelul Divinităţii, este “ Cetatea
de Opal “, locuinţa entităţilor Dumnezeieşti, Divine.
- nivelul 9 se numeşte “ Oraşul de Aur “
Cursuri de inforenergetică – gradul II

GRADUL III
Cursuri de inforenergetică – gradul II
Cursuri de inforenergetică – gradul III

ne variabile pentru exprimarea stării I.E. dintr-un moment dat com-


Cuprins: parativ cu aceeaşi stare I.E. din alt moment ( etalonul nostru com-
portamental este Isus Cristos, 100 % pentru comportamentul uman )
1) Optimizarea I.E. 5) diferenţa dintre măsurătoare şi etalon este constituită din
2) Compatibilitatea I.E. categoria opusă celei măsurate ( exemplu: diferenţa dintre bene-
3) Stări specifice ale sv. ficitatea de moment şi etalon este constituită de maleficitate )
4) Punerea în stare de vindecare ( PSV ) - în Univers există întotdeauna un fenomen şi un antifenomen; dacă unui
5) Feluri de redresare antifenomen i se permite să se manifeste chiar şi cu 1 – 2 %, riscăm ca în
6) Amprente I.E. timp acest viciu să câştige teren în acţiunea, activitatea respectivă
7) Spaţii I.E. - etaloanele de lucru în I.E. trebuie să fie cunoscute, în aşa fel încât
8) Entităţi de tip noesic algoritmii respectivi să aibă EBF maxim şi complexitate informaţională
9) Entităţi noesice benefice false maximă; imperfecţiunea unui algoritm format la repezeală are ca efect
10) Tehnici de curăţare I.E. organizarea antiinformaţiilor în algoritmi – acestea sunt slăbiciunile
11) Terapii compatibil I.E. cunoaşterii incomplete, lipsa strădaniilor de acumulare a I şi a organizării
12) Telepatia lor în Alg
13) Fişa PSI - cu cât efortul de organizare a I este mai mare şi cu cât efortul de a
14) Fazele de lucru în terapia I.E. genera E benefice este mai mare, cu atât şansa de dezorganizare a Alg
15) Sacralizarea vieţii terapeutului noştri este mai mică
- în tehnicile I.E. nu se lucrează decât cu Alg 100 % beneficiu şi
nivel de energizare 100 % pentru ceea ce este necesar
L1
1.2. Optimizarea I.E.
1.1. Etaloane
Prin optimizare I.E. se înţelege găsirea sistemului, procedurii, ali-
mentului, medicamentului, a terapiei, soluţiei, procedurii, drumului,
- etalonul este o categorie tip, un sistem, de acelaşi fel cu cea pe pe scurt a alternativei cu EBF cel mai ridicat
care o avem de măsurat, categorie care ea însăţi a fost determinată - este operaţia, tehnica, prin care se determină şi se ierarhizează
anterior soluţiile şi căile posibil de urmat, având în vedere scopul urmărit,
Caracteristicile etalonului: eliminându-se soluţiile inutile şi cele dăunătoare
1) în măsurătorile x – numerice procentuale, are valoarea de 100 % - tehnica optimizării are la bază măsurarea EBF ale fiecărei soluţii sau
2) etalonul este de acelaşi fel cu categoria pe care o măsurăm căi posibile, fiecărei categorii, alternative, pentru un anumit beneficiar,
3) etalonul trebuie cunoscut intim, profund de către OR ( informaţii având în vedere un anumit scop ( de vindecare, de odihnă, consulting,
biosice ) profil economic, alegerea profesiei sau a unui anumit loc de muncă etc. )
4) se întrebuinţează pentru definirea, clasificarea, ierarhizarea varia- - pentru optimizare sunt necesare:
bilităţii fenomenelor la ceea ce avem de măsurat sau a caracterizării - un beneficiar al măsurătorilor
temporale ( trecut, prezent, viitor ) ale acestora; avem deci, etaloa- - o categorie de fenomene ce trebuie investigate

49
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- intervalul de timp pentru care se face optimizarea valori minime sau maxime ale emisiilor noastre, precum şi frecvenţa
trece-rii prin minime sau maxime
Tipuri de optimizări: 12) optimizarea profesiei – în cazul în care o persoană solicită infor-
maţii, îndrumarea pentru alegerea unei meserii, se poartă în primul
1) optimizarea perioadelor de concediu şi a locurilor de petrecere a rând o discuţie din care vor reieşi preferinţele persoanei respective;
acestora – alegerea staţiunii, perioada, mijlocul de transport etc. în paralel se notează meseriile asupra cărora persoana se opreşte în
benefice pentru toată familia mod deosebit, precum şi acelea care vin în minte inforener-
2) optimizarea timpului de lucru – urmăreşte stabilirea activităţilor ce geticianului în momentul discuţiei
trebuie făcute neapărat în cadrul programului de lucru din fiecare zi - în continuare se fac câte două măsurători pentru fiecare meserie:
sau pentru o perioadă de timp ( se măsoară EBF pentru DA – NU la a) se măsoară EBF a implicării persoanei respective în acea
fiecare activitate până găsim 100 % ) meserie
3) optimizarea somnului, a timpului de odihnă – se determină numărul b) se măsoară EBF pentru influenţa acelei meserii asupra
de ore de somn necesare pentru intrarea în stare de vindecare şi persoanei
intervalul de timp în care este cel mai bine să se doarmă; se Exemplul 1: - EBFom – meserie = 95 %
determină ce activităţi trebuie făcute în cadrul timpului de odihnă - EBFmeserie – om = 75 %
precum şi durata lui - se face media aritmetică a celor două măsurători: 95 + 75 / 2 = 85 %,
4) optimizarea interiorului – a camerelor de locuit, a birourilor unde se deci EBFmediu = 85 %
lucrează, a sălilor de clasă etc. - se calculează astfel mediile aritmetice ale clor două măsurători pentru
5) optimizarea anturajului şi a relaţiilor de prietenie fiecare meserie în parte şi se recomandă alegerea meseriei cu EBFmediu
6) optimizări specifice a diferitelor tipuri de activităţi prestate – cel mai ridicat
conform specializărilor personale Exemplul 2 - un caz special: atunci când persoana care solicită sfatul are
7) optimizarea temperaturii de îmbăiere a bebeluşilor în grijă o persoană handicapată, se fac aceleaşi măsurători atât pentru
8) optimizarea alimentelor, a reţetelor culinare – nu măsurăm EBF ale solicitant cât şi pentru persoana handicapată, pe Alg:
alimentului, ci EBF pentru consumul acestui aliment de către persoa- „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, care este EBF
na în cauză, în starea sau la momentul respectiv; se măsoară EBF al din punct de vedere al handicapatului ca această persoană să
consumului respectiv ca şi cum acesta se consumă în cantităţi nor- lucreze în meseria…….? “
male, obişnuite pentru persoana respectivă „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, care este EBF
9) optimizarea medicaţiei – se face în condiţiile în care medicamentele din punct de vedere al handicapatului pentru meseria
au fost în prealabil “ curăţate I.E. “ şi energizate conform unei respectivă, dacă această persoană se implică în ea ? “
tehnici specifice, care se va prezenta ulterior - se fac media rezultatelor acestor măsurători şi se recomandă meseria
- nu se umblă la doza de medicamente până nu avem situaţia sub cu media cea mai mare; o medie peste 81 % trebuie să fie alcătuită din
control! EBF mai mari ( ambele ) decât 81 %
10) optimizarea combinării terapiilor - se recomandă ca aceste măsurători să se execute de 2 – 4 operatori
11) optimizarea emisiilor personale – se determină EBFmin şi EBFmax simultan, pentru a avea mai multe percepţii, eventual se pot face medii şi
pentru gândurile, vorbele, faptele comportamentul propriu sau al pentru aceste măsurători
altora şi luarea măsurilor potrivite în urma analizei valorilor obţi- 13) Optimizarea alimentaţiei – se face de obicei pentru o perioadă de
nute; determinarea intervalului de timp în care ne menţinem pe cca. 30 de zile, după care se reface; se execută la finalul şedinţelor

50
Cursuri de inforenergetică – gradul III

de terapie şi este obligatorie pentru intrarea şi ajungerea sv. în cantităţi, la anumite intervale de timp, pot fi consumate de
stare de vindecare şi apoi pentru ajungerea şi menţinerea lui în SS acea persoană, fără a produce efecte negative
normală Observaţie:
Etape: - caracteristicile optimizării sunt personale, ele diferă de la un individ la
a) se alcătuieşte o listă care să cuprindă alimentele pe care altul sau chiar la acelaşi individ, de la un moment la altul, în funcţie de
persoana obişnuieşte să le consume, pe care le preferă, apoi starea sănătăţii lui; proporţional cu ameliorarea parametrilor, la fiecare
alimentele pe care le consumă mai rar şi la sfârşit alte 10 % se face optimizarea alimentaţiei
alimente - medicamentelor, ca şi alimentelor, li se poate aplica următoarea
b) se măsoară EBF ale consumului unei cantităţi obişnuite, nor- tehnică:
male, din alimentul respectiv ( din listă ) de către subiect, 1) în starea ready se rotesc palmele în sens levogir deasupra
pentru starea din momentul respectiv alimentului ( medicamentului ), mişcând uşor degetele, la o
c) se alcătuieşte o listă cu alimentele aşezate în ordinea des- distanţă de cca. 10 cm, rostindu-se Alg:” În numele Tatălui, al
crescătoare a EBF ale lor, făcându-se persoanei recoman- Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează cu Lumina Sfintei Treimi
dările potrivite având în vedere că: toate I, E, Alg şi programele malefice, toate toxinele din acest
I) alimentele cu EBF peste 90 % sunt vindecătoare aliment ( medicament )
II) alimentele cu EBF între 81 % şi 90 % nu fac rău, 2) în continuare, se trece la energizarea alimentului ( medi-
dar nici nu vindecă camentului ), folosind Alg.:” În numele Tatălui, al Fiului şi al
III) alimentele cu EBF sub 81 % sunt interzise în timpul Sfântului Duh, se energizează acest aliment ( medicament ) cu
terapiei toate I, E, Alg benefici, specifici şi necesari pentru ca cel ( cei )
d) se măsoară distribuţia acestor alimente pe mesele zilnice, care îl consumă să intre şi să se menţină în stare de vindecare “
iar apoi se măsoară pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al 3) se măsoară dacă s-au realizat 100 % cele două faze ( 1 şi 2 );
Sfântului Duh, ce cantitate din acest aliment ( se face în cazul valorilor mai mici de 100 % se reia procedura
pentru fiecare aliment ) poate consuma bolnavul zilnic, 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face Semnul
astfel încât să nu i se facă rău ? “ Crucii
e) se fac măsurători referitoare la ora optimă din zi de admi-
nistrare a fiecărui aliment în parte şi dacă se distribuie pe
mai multe mese L2
f) măsurători referitoare la prepararea alimentelor , sorti-
mentelor, modul de combinare a lor, modul de servire etc.
g) după aceste măsurători se întocmeşte o listă cu alimentele Compatibilităţi I.E. ( C )
cele mai benefice pentru aceea persoană ( cele mai
favorabile însănătoşirii acelei persoane )
h) se mai face o listă cu alimentele strict interzise, cu EBF sub - compatibilitatea reprezintă capacitatea sau proprietatea unui sv.
0, acestea din urmă fiind toxice, de-a dreptul malefice de a influenţa pozitiv, prin punerea în rezonanţă, din punct de
pentru persoana respectivă vedere I.E., un alt sv., determinând un anumit tip de variabilitate
- pentru alimentele cu EBF mic, dar pozitiv, se fac măsură- ( creşterea sau descreşterea BCF, centrilor I.E. )
tori suplimentare, pentru a se constata dacă anumite mici

51
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- C este determinată de structurile nemuritoare, de sufletul sv., care - C, incompatibilitatea şi indiferenţa sunt toate de natură biologică şi
creează, induc în structurile temporare caracteristici şi particularităţi sunt proprii fiecărui sv. în parte
plăcute, favorabile, benefice sau, dimpotrivă, neplăcute, nefavorabile, - C poate fi greu schimbată, cu eforturi, dar niciodată nu poate fi
malefice – adică incompatibiltatea, caracteristică şi manifestă numai forţată sau violentată; orice tentativă în aceste direcţii, de violentare
pentru cei care sunt în legea karmei sau forţare a C determină refularea manifestărilor normale şi face ca
- fiinţele umane elevate spiritual, în urma eforturilor voliţionale, ulterior incompatibilităţile împotriva cărora s-a luptat să se manifeste
conştiente, au înlocuit-o, o resimt şi o manifestă sub forma sentimentului mult mai pregnant după o anumită perioadă de timp
de milă - un sv. C altui sv., îi amplifică acestuia parametrii I.E. şi invers, un sv.
- cauzele compatibilităţilor sunt întotdeauna în subconştientul celor incompatibil altui sv. îi diminuează acestuia din urmă parametrii I.E.
implicaţi, în memoria lor astrală - C reprezintă rezultanta acţiunii a numeroase caracteristici exprimate
- dacă motivaţiile cauzelor incompatibilităţii, în mod voliţional sau în mod prin diferiţi parametrii I.E. proprii sv. implicate
inconştient sunt anihilate prin manifestări cristice potrivite, şi raţiunea Parametrii I.E. implicaţi în C:
( SB ) şi trupul celor implicaţi se schimbă, iar în final, doi oameni care s- a) EBF
au antipatizat pot ajunge, cu eforturi voliţionale reciproce, să b) credinţa în Dumnezeu
transforme relaţia, să o facă plăcută în mod firesc, aşa cum este normal c) păcatele şi greşelile făcute faţă de cei implicaţi în C până în
să fie între doi buni creştini momentul măsurătorii
- când acest tip de efort nu se face de către unul din cei doi parteneri d) cât de mult şi-au iertat păcatele şi greşelile reciproce
sau de către amândoi, apar dorinţele de răzbunare, de a provoca celuilalt e) fermitatea pe calităţi
suferinţe de tipul acelora produse de acesta altădată ( cel puţin ); - C se clasifică după numărul de sv. implicate astfel:
aceste situaţii nedorite, nefericite, dar frecvente, întăresc problemele I) C univocă – când un singur sv. are influenţă benefică favo-
de karmă, le amplifică, adică se vor amplifica suferinţele şi problemele rabilă, pozitivă, iar celălalt sv. sau celelalte sv. exercită
atât între parteneri, dar şi cu persoanele care acceptă iubirea acestora influenţe de altă natură
- perpetuarea acestor situaţii timp de mai multe vieţi produce incom- II) C bivocă ( reciprocă ) – atunci când două sv. exercită unul
patibilităţi atât de ridicate, încât la reîntâlnirea partenerilor apare asupra celuilalt influenţe de acelaşi tip
necesitatea răzbunării, de a face rău celuilalt, foarte puternică, încât III) C plurivocă ( multivocă ) – atunci când mai multe sv. au
acela care este mai puţin elevat poate face o infracţiune împotriva influenţe de acelaşi tip unele asupra altora
celuilalt, aparent fără justificare, fără motivaţie Caracteristici:
- în momentul în care două sv. intră în contact I.E., ele se influenţează 1) se măsoară pe toate structurile şi pe total sv.
reciproc prin intermediul BCF, producând variabilităţi I.E. unul altuia, 2) valorile C < 30 % înseamnă incompatibilitate accentuată şi chiar
însă reciprocitatea nu este obligatorie; în raport cu sensibilitatea deter- repulsie
minată de acest tip de influenţă, C poate fi favorabilă ( benefică ) sau 3) valorile C < 81 % indică incompatibilitate şi au semnificaţia
nefavorabilă ( malefică ) influenţelor negative asupra sv.
- incompatibilitatea reprezintă influenţa negativă din punct de 4) valoarea C = 81 % are semnificaţia indiferenţei biologice,
vedere I.E. a unui sv. asupra altuia însemnând de obicei pierdere de timp
- când variabilităţile parametrilor sunt egale cu 0, nu se produc 5) valorile 81 % < C < 90 % sunt caracteristice unei C acceptabile
influenţe, apare indiferenţa biologică 6) valorile C > 90 % sunt caracteristice C bune şi foarte bune
( prietenii, iubiri etc. )

52
Cursuri de inforenergetică – gradul III

7) valoarea C = 100 % reprezintă cuplurile perfecte, semnificând cauză ( incompatibilitatea = păreri contrare, controverse, cer-
influenţa pozitivă maxim posibil umană sau exercitată asupra turi, divergenţe raţionale )
unui sv. de către o existenţă externă lui, cu sau fără raţiune - pe SN: comunicare spirituală, sufletească, realizarea împlinirii
- în general, C se poate ameliora voliţional cu maxim 5 % spirituale prin partener sau parteneră ( incompatibilitatea =
- în substratul incompatibilităţilor se găsesc deosebiri esenţiale, funda- lipsa de comunicare sufletească şi chiar repulsie )
mentale între sv. implicate, pe structura ( structurile ) pe care se - pe total: are semnificaţia determinării structurii cu rol
constată această incompatibilitate: preponderent în cadrul sv., corespunzător gradului de elevare al
a) pe SF – nepotriviri fizice mai mult sau mai puţin pronunţate acestuia
b) pe SB – îngăduinţă sau severitate în analiză, criterii educa- - maximul de C biologică corespunde sentimentului de Iubire deplină,
ţionale sau raţionale diferite afinitate maxim posibilă între sv. implicate; cu cât C este mai ridicată
c) pe SN – capacitate de iubire diferită, deosebiri nete de între două sv., cu atât parametrii lor I.E. sunt mai asemănători ( în
credinţă, afectivitate şi sensibilitate aceste cazuri, numărul de întâlniri succesive în vieţile anterioare este
d) per total – suferinţe mai mici aduse din trecut ( la incompati- mai mare )
bilităţi mai mici ) sau suferinţe mai mari aduse altădată ( la - pentru ca un cuplu să funcţioneze, să fie viabil, armonios, trebuie ca pe
incompatibilităţi mai mari ) toate structurile C să fie mai mare de 95 %, iar diferenţele de C între
Observaţie: C şi incompatibilitatea sunt determinate de probleme structuri şi pe total să fie sub 4 % ( excepţii pot apare la cazurile cu C
karmice, astrale ( din altă viaţă ), benefice sau malefice, existente pe SN cu valori foarte mari )
între fiinţele implicate. În funcţie de ce a dăruit altădată fiecare - incompatibilitatea micşorează BCF şi semnalele acestora
din cei implicaţi în C, va fi pus în situaţii plăcute sau neplăcute - la persoanele care prezintă incompatibilităţi frecvente se remarcă
- regula de bază în Legile Divine, care funcţionează numai la cei care BCFR sărac, lipsă de sensibilitate şi de aici anumite caracteristici:
evoluează inconştient este: tot ceea ce ai dăruit ( cu o structură sau pe - agresivitate
total ) este tot ceea ce vei primi pe aceeaşi structură, de la foştii - nevoia de cineva pe care să-l paraziteze
primitori - nevoia de a fi mereu în centrul atenţiei, exhibiţio-
- doar la aceia care evoluează conştient, voliţional, regula este: nism social
„ Întotdeauna să dăruieşti numai iubire prin faptele, vorbele şi gândurile - C variază în timp în funcţie de vârstă, sex, condiţiile sociale, condiţiile
proprii, cu toate structurile proprii, indiferent de beneficitatea celor ce astronomice etc.
ai primit, în special însă când ai primit din acelea malefice, rele “ - pentru ca un cuplu să funcţioneze bine, sunt absolut necesare C
- sunt benefice acelea care au ajutat la îndumnezeirea fiinţei, la evoluţia mari pe toate structurile; dacă o structură este în deficit, va atrage
ei pe toate planurile şi sunt malefice care frânează, blochează sau după ea şi celelalte şi structuri ( excepţiile sunt foarte rare )
inversează îndumnezeirea
- C bivocă se măsoară pe fiecare structură şi pe total sv., având Exemple de C bivocă:
semnificaţiile:
- pe SF: atracţie fizică, sexuală, acceptarea comportamentului, - exemplul 1
fizionomiei, a gesturilor, a timbrului vocii etc. a celui sau celor în
cauză ( incompatibilitatea = respingere, disconfort, repulsie ) C F N B T
- pe SB: acceptarea punctelor de vedere, a conceptelor, a ea 26 91 94 82 el pentru ea
raţionamentelor, logicii, analizelor şi sintezelor celui sau celor în el 92 67 92 90 ea pentru el

53
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- după un timp:
- compatibilităţile pe SN ( în special a ei pentru el ) cresc uşor în timp,
C F B N T iar incompatibilităţile de pe SB cresc; ajung să nu se mai suporte
ea 26 70 85 73 el pentru ea reciproc, se ceartă continuu şi se despart urât când sunt neelevaţi sau
el 92 67 85 76 ea pentru el rece când sunt mai elevaţi spiritual
- în acest exemplu se observă evoluţia sub influenţa negativă a valorii
- 26 pe SF – din cauza incompatibilităţii fizice, el se va simţi frustrat, scăzute a C pe SN de la bun început; influenţele negative externe duc la
iar ea se va simţi agresată; după un timp constată că iubirea lor iniţială sfârşit într-un timp mult mai scurt
s-a stins - atunci când valorile de pe total sunt mai mici decât valorile de pe
- 67 pe SB – el este agresiv verbal, pricinos, mereu în contradicţie, cri- oricare din structuri, înseamnă că există influenţe negative din exterior
tic; ea îi tolerează totul la nivel raţional ( C = 91 % ), deşi se va simţi
nedreptăţită, refulând aceasta Tabel de compatibilitate plurivocă:
- între ei există un puternic sentiment de iubire sufletească ( valori mari
ale C pe SN )
- această relaţie se dovedeşte fragilă, deoarece, oricât de mare este C A B C D
pe SN, nu este de-ajuns, întru-cât pe SF şi SB sunt incompatibili; este
un cuplu fără viitor, care poate sfârşi în mod violent
A - F, B, N, T F, B, N, T F, B, N, T
- exemplul 2 – cuplu tânăr:
Faza 1 – de început, când abia se cunosc
B F, B, N, T - F, B, N, T F, B, N, T
C F B N T
ea 98 71 54 88 el pentru ea

el 96 81 38 90 ea pentru el C F, B, N, T F, B, N, T - F, B, N, T

Faza 2 – după un timp ( încă se mai suportă )


D F, B, N, T F, B, N, T F, B, N, T -
C F B N T
ea 91 69 57 82 el pentru ea

el 89 76 41 84 ea pentru el - rezultatele măsurătorilor de C se comunică personal şi individual


- nemanifestarea unei compatibilităţi nu înseamnă inexistenţa ei, ci
Faza 3 – după o altă perioadă de timp înseamnă că cel sau cea în cauză refulează după un timp mai lung sau
mai scurt şi atunci aceasta se va manifesta mai puternic
- C este rezultanta interacţiunii tuturor caracteristicilor sv., concreti-
C F B N T
zată prin diverşi parametrii I.E.
ea 84 67 59 77 el pentru ea
- pe fiecare structură şi pe total, C mai este influenţată de antagonismul
el 81 69 43 73 ea pentru el
sau similaritatea mărimii credinţei, de idealurile urmate, de hobby-urile

54
Cursuri de inforenergetică – gradul III

personale, vârstă, concepţiile de viaţă, de experienţa personală, pro- când acesta refuză sau respinge efortul de ridicare a parametrilor I.E.
fesie, de specializările fizice, biosice şi noesice ( ca urmare a activi- proprii
tăţilor preponderent prestate ), de fermitatea pe propriile calităţi etc. - partenerii care fac aceste eforturi trebuie sprijiniţi, stimulaţi, ajutaţi,
- C pozitivă are întotdeauna ca urmare creşterea randamentului de pentru a nu mai recade pe limitele minime ale parametrilor lor
muncă, a potenţelor creative, a SV şi SS, reducerea pericolelor de - C se măsoară şi se analizează numai personal, sfaturile se dau cu mare
accidente, desfăşurarea activităţilor într-o stare de armonie, bucurie, atenţie, înţelepciune, cu foarte multă iubire, discutându-se cu fiecare
pace, linişte sufletească şi invers persoană în parte doar aspectele care o privesc pe ea şi spunându-i-se
- multe sv. de acelaşi tip, datorită conştientizării şi aplicării mai mici a doar ceea ce are ea de făcut
potenţelor lor, nu ajung să fie C între ele, în special dacă unele sunt pe - este bine ca la măsurătorile de C să se măsoare şi alţi parametrii ai
limita maximă, iar altele pe limita minimă; acest lucru se întâmplă persoanei, recomandările făcându-se şi în funcţie de aceştia
frecvent la fiinţele cu credinţă mică sau foarte mică, la atei, şi este o - C are şi un caracter premonitor, în sensul că în funcţie de valorile
incompatibilitate aparentă, temporară, care se poate remedia, dacă nu prezente, se pot trage concluzii privind viitorul legăturii
diferă cu mai mult de 5 %, prin eforturile voliţionale corespunzătoare ale - recomandările de C se dau doar pentru salvarea unui cuplu deja format
sv. care se află pe limitele minime ale parametrilor săi, dar are sau pentru a împiedica formarea unui cuplu clar fără viitor, care într-un
cunoaştere cristică şi se străduieşte să se ridice la nivelul partenerului interval de timp mai mic sau mai mare se va dezintegra
- ateii sunt impotenţi de a-şi rezolva problemele de karmă, chiar dacă - o relaţie este bună dacă duce la elevarea tuturor celor implicaţi în ea şi
cunosc învăţăturile cristice ( ateii dogmatici ) invers, este rea, dacă duce la decăderea spirituală a celor implicaţi
- ateii şi aceia care le acceptă iubirea trăiesc cele mai mari, cele mai - C mai poate fi: de colectiv, pentru o profesie, pentru o funcţie etc.
grave probleme karmice, care de multe ori se transferă şi în viaţa urmă- - de fiecare dată când se măsoară o C, de exemplu: C unei persoane
toare, în special dacă partenerii s-au despărţit mai înainte de a le pentru o profesie se măsoară şi C profesiei pentru persoana respectivă
rezolva; numai bunii trăitori creştini, cu viaţă personală sacralizată îşi - o relaţie, un colectiv de muncă este corect format dacă duce la variaţia
pot rezolva problemele de karmă în Legile Divine parametrilor I.E. în sens benefic pentru persoanele care fac parte din el
- mirosul neplăcut al trupului semnalizează existenţa unor carenţe, ne- - o profesie este bine aleasă dacă duce la ridicarea calităţii I.E. a
elevări în personalitatea unei fiinţe; odată cu elevarea spirituală, miro- persoanelor care o prestează, iar oamenii, prin activitatea lor, dacă sunt
surile neplăcute dispar, fiind înlocuite cu acelea plăcute, frumoase ( de bine aleşi, determină depăşirea standardelor existente în acea profesie
exemplu: partenera lui Solomon mirosea în continuu a trandafiri, fiind o
entitate întrupată foarte elevată; moaştele sfinţilor sau chiar corpul
unora dintre ei încă din timpul vieţii ) L3
- caracteristicile proceselor metabolice care indică neelevarea spirituală
pot fi şi sunt iertate întotdeauna la fiinţele iubite ( sunt acceptate ca
fireşti, conducând la obişnuinţă şi ulterior nu mai sunt remarcate ); 3.1. Stările specifice ale sv.
atunci când dragostea dispare, acestea explodează şi constituie
argumente că iubirea s-a sfârşit şi nu că fiinţa s-a schimbat
- C şi incompatibilitatea se manifestă şi la sv. cu aceeaşi calitate a EBF - se notează cu QI, E, Alg cantităţile de I, E, Alg fundamentale ale sv.
din motivele de mai sus - valorile QI, E, Alg cuprinse între 30 – 60 % indică stări patogene foarte
- sv., care din dorinţa de a fi C cu altele mai puţin elevate, îşi coboară grave
parametrii în mod voliţional, vor decade datorită partenerului, în special - valorile QI, E, Alg cuprinse între 60 – 81 % indică stări patogene uşoare

55
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- valorile QI, E, Alg cuprinse între 81 - 100 % indică stări normale vindecare
- valorile QI, E, Alg peste 100 % reprezintă cantitatea de I, E şi Alg QI, E, Alg QI, E, Alg
suplimentară, necesară pentru repunerea în stare de vindecare a sv. 100 %
suferind e
81 %
vindecare

vindecare maxim pentru SS normală QI, E, Alg


100 ∆ QI, E, Alg QI, E, Alg
90 normală minim pentru SS normală

81 ∆ QI, E, Alg QI, E, Alg


80 a d
70 Stări patogene uşoare patogen

60 ∆ QI, E, Alg
50 Stări patogene foarte grave Qp b Timp
40 c
minim pentru supravieţuire

30 QI, E, Alg
20 Deces
10 10 20 30 40 50 60 70 80 tb L4
Timp
10 20 30 40 50 60 70 80 tc
4.1. Ecuaţia punerii în stare de vindecare
3.2 Variabilitatea QI, E, Alg la terapiile I.E. ( PSV )

- Qp = cantitatea de I, E, Alg la preluarea pacientului vindecare minim necesar supravieţuirii patogen normal necesar vindecării

- se determină panta de cădere ( a ) QI, E, Alg = QI, E, Alg + QI, E, Alg + QI, E, Alg + QI, E, Alg
- la început, după tratamente, panta se micşorează ( b ), după care
urmează o perioadă staţionară ( c ); revenirea este accentuată ( d + e )
- dacă persoana este sau devine credincioasă, panta va fi şi mai abruptă 4.2. Punerea în stare de vindecare ( PSV )
spre starea de vindecare

- starea de vindecare este acea stare în care un sv. suferind


trebuie să ajungă pentru ca, în urma acestui fapt, să poată reveni la
o SS permanentă şi stabilă pentru el ( peste 81 % )

56
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- PSV este caracterizată prin cantităţi de E şi I mult mai mari decât SS 3) anihilarea programelor şi caracteristicilor I.E. malefice ale
obişnuită, pentru ca sv. afectat să poată consuma oricât pentru ENBF
refacere, dar astfel încât nivelul I.E. al SV să nu ajungă sub cel al SS 4) anihilarea amprentelor I.E. malefice
- valoarea QI, E, Algvindecare nu are o mărime fixă, ci este „ atât de mare cât Tehnicile de redresare se aplică în următoarea ordine:
este necesar pentru ca sv. să se vindece “ 1) reducere de ABEP
PSV implică: 2) energizare locală
1) asigurarea I.E. specifice şi necesare pentru intrarea tuturor 3) energizare generală
organelor şi zonelor în starea de vindecare, pentru refacerea 4) amplificarea BCFV
integrităţii structurale şi funcţionale - toate aceste tehnici de redresare se aplică numai după curăţare şi
2) ştergerea tuturor amprentelor şi capacităţilor de coordonare numai dacă fiinţa respectivă are ( după aplicarea procedurilor de cură-
incorecte de la toate nivelele sistemului nervos ţare ) EBF pe N şi T ≥ 90 % ( a terapeutului faţă de pacient )
3) stabilizarea I.E. pe SV şi SS proporţional cu menţinerea şi - excepţie de la regula de mai sus o constituie pacienţii aflaţi în stare de
ameliorarea calităţii pacientului, a credinţei lui ( „ Dacă vei „ urgenţă I.E. “, care pot beneficia de procedurile de redresare şi dacă
greşi, îţi fi mai rău ! “ ) au EBF pe N şi T şi C pe N şi T < 90 %, dar ≥ 81 %
- „ urgenţele I.E. “ stau la baza urgenţelor medicale, fiind rezultatul unor
agresiuni I.E. deosebit de puternice
L5 Urgenţele medicale sunt următoarele:
- infarcturile de toate tipurile
- hemoragiile grave
Tehnici şi procedee I.E. - crizele de astm
- accidentele vasculare
- fracturile
- tehnicile I.E. se împart în două mari categorii: - colicile de toate tipurile
1) tehnicile de curăţare I.E. - intoxicaţiile acute
2) tehnicile de redresare I.E. - arsurile grave
- întotdeauna asupra unui sv. se vor aplica, iniţial, obligatoriu, tehnicile - şocul anafilactic
de curăţare I.E. şi numai după aceea, dacă anumite condiţii sunt - abdomenul acut
îndeplinite, se aplică tehnicile de redresare ! - stopurile respiratorii
- tehnicile de „ curăţare “ au drept scop înlăturarea formaţiunilor I.E. - sufocările, înecul
malefice şi se aplică obligatoriu de către inforenergetician ori de câte - tulburările psihice evidente ( stările de şoc psihic )
ori se întâlneşte un sv. parazitat - în toate aceste cazuri, succesiunea fazelor rămâne aceeaşi, dar limita
- „ curăţarea “ I.E. este obligatorie, deoarece un sv. parazitat nu mai are pentru EBF şi C scade la 81 %, adică acestor persoane li se pot aplica
întreg LA ( are LA afectat malefic ) procedurile de redresare dacă, după curăţare, EBF şi C pe N şi T sunt
Tehnicile de curăţare se aplică în următoarea ordine: mai mari de 81 %, însă doar pentru primul ajutor şi scoaterea din criză;
1) anihilarea SPM sau a SP cu EBF variabil, cu sau fără program, după aceea se aplică procedura ( regula ) normală
activate sau neactivate - terapia I.E., cu toate formele ei, are drept scop final PSV a sv.
2) alungarea ENM şi CM care parazitează sv.

57
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- procedurile de curăţare se aplică pentru orice sv. agresat, indiferent Observaţie: Alg se rosteşte pe tot timpul acţiunii, repetându-se
de parametrii săi, acest fapt fiind o obligaţie deontologică a inforener- dacă este nevoie; procedura se încheie atunci când palmele
geticeanului, deoarece un sv. parazitat nu mai are întreg LA noastre au ajuns la 1 – 2 cm de sv. respectiv. Pe tot parcursul
acţiunii, inforenergeticianul va menţine o stare de concentrare
corespunzătoare, o viteză de lucru optimă, fără gânduri
L6 parazitare, având un sentiment de siguranţă şi de realizare a
obiectivului !
- dacă cumva apare un sentiment de nesiguranţă, nelinişte, ne-
Tehnici de redresare realizare, acesta poate fi determinat de viteza prea mare sau prea
mică cu care lucrăm sau de o concentrare insuficientă, determinată
de intrarea necorespunzătoare în starea ready
- sunt tehnici ce urmăresc ameliorarea SV şi a SS a organului sau a zonei - viteza de lucru trebuie să fie potrivită ( este o stare „ cu sufletul
afectate şi a întregului sv., în cazul în care acesta se găseşte într-o la gură “ )
stare patogenă 3) la terminarea procedurii se verifică spaţial şi valoric dacă
- aplicarea acestor tehnici se face după cele de curăţare, inversarea valoarea ABEP este 0; dacă mai există ABEP, se reia procedura
acestei ordini determinând în unele cazuri apariţia unor dureri locale, 4) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul
stări generale de rău, tensiuni etc. Crucii
- vindecarea se va face încet, în timp, pentru că SF afectată necesită o
1) Tehnica reducerii de ABEP perioadă de timp mai îndelungată pentru a-şi reveni
- organul respectiv, pus să-şi îndeplinească funcţiile în cadrul sv. este
- are drept scop refacerea matricei I.E., care, odată afectată, nu restabilit din punct de vedere I.E., dar SF a sa este încă afectată şi
mai este capabilă să dea ordine corecte ( să coordoneze ) sv. res- atunci ABEP poate reveni
pectiv; reducerea unei ABEP este procedura prin care o perturbare - pentru programarea şedinţelor de terapie I.E. - trebuie să avem în
I.E. patogenă este corectată ( dispare ), în vederea PSV a sv. vedere ca până la viitoarea şedinţă, ABEP, în cazul în care revin, să nu
Procedura: depăşească valoarea de 30 %
1) în primul rând se determină spaţial şi valoric ABEP respectivă - orice ABEP se reduce şi la nivelul craniului ( SNC ), pe Alg: „ În numele
2) în stare ready se pun ambele palme pe vârful ABEP, cu faţa spre Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, unde este reprezentarea pe cortex
sv., fără să atingem palmele între ele a acestui ABEP “; avem în vedere ca până la viitoarea şedinţă de terapie,
- se rotesc palmele levogir, mişcând uşor degetele, se apropie încet ABEP respectivă, în cazul în care mai revine, să nu depăşească 30 %
de sv., pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului - reducerea unei ABEP are ca urmare creşterea SV destul de repede, a
Duh, rog Sfânta Treime să pună în palmele mele acea informaţie şi SS ceva mai încet, deoarece modificarea structurală rămâne acolo şi
energie benefică, speci-fică şi necesară, pentru reducerea în după o perioadă ABEP revine; obligaţia noastră este să reducem ABEP
totalitate a acestei ABEP, de jur împrejurul.........( denumirea până se reface SF !
organului sau a zonei )........., pentru punerea acestuia în stare de Observaţii:
vindecare 100 % “ - sensul de rotaţie levogir este invers sensului de mişcare a acelor
- fiecare zonă, organ, sistem funcţionează pe un anumit fel de I.E. de ceasornic şi se foloseşte când aplicăm tehnici de redresare pe
specifice lui

58
Cursuri de inforenergetică – gradul III

partea din faţă a pacientului; când aplicăm proceduri pe partea din foarte puternic acest organ ( zonă ), cu I.E. benefice, specifice
spate a pacientului, mâinile se rotesc dextrogir şi necesare, atât de mult cât trebuie pentru punerea lui în stare
- uneori, după o reducere de ABEP pe o mare concentrare, la verificarea de vindecare rapidă, totală şi permanentă ! “
remanenţei ABEP, se poate constata că pot apărea valori mai mici decât 3) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de energizare, din
0, ceea ce însemnă că odată cu reducerea ABEP s-a produs şi o suta necesară, a organului ( zonei ) respectiv; la valori mai mici
energizare locală, a zonei sau organului respectiv de sută la sută se reia procedura
- în timpul efectuării procedurii se vizualizează organul sau zona 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
respectivă puternic luminat / ă cu Lumina Sfintei Treimi şi se respiră Semnul Crucii
profund şi rar, menţinându-se respiraţia în apnee, atâta timp cât este Observaţie: în cazul organelor sau zonelor cu infecţii, tumori nu se
posibil, cu ochii semiînchişi, mâinile rotindu-se cu viteza potrivită, energizează decât celulele tipice, caracteristice organelor respective
reglată de sentimentul de linişte, siguranţă, realizare
- în cazul de ABEP propriu, unde vârful ABEP nu este accesibil sau când 3. Tehnica energizării generale
spaţiul nu permite, tehnica se realizează introducând mâinile în ABEP
- în cazul anumitor afecţiuni, pentru a avea o eficienţă mai mare, este - urmăreşte realizarea unui depozit I.E. la nivelul întregului
recomandabil a se utiliza şi alţi Alg specifici după reducerea ABEP ( de organism, pentru ca toate nivelele, organele ( zonele ) sale să fie
exemplu, dizolvarea şi eliminarea pe cale nedureroasă, naturală, a cal- puse în stare de vindecare şi apoi în SS normală
culilor, anihilarea viruşilor sau altor agenţi patogeni prin reducerea BCFV Procedura:
al lor şi eliminarea rapidă şi totală a acestora din organism etc. ) 1) în stare ready se pun ambele palme deasupra capului persoanei,
la 20 – 30 cm şi se coboară într-o mişcare levogiră, parcurgând
astfel întregul corp, până la degetele picioarelor, vizualizând
2. Tehnica energizării locale cum energizăm întregul sv., cu tot ceea ce conţine în el
2) se lucrează numai în faţa suferindului, pe Alg: „ În numele
- este tehnica prin care se creează, la nivelul organului sau a zonei Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta Treime să pună
respective, un depozit de E şi I peste nivelul 0, atins în urma în palmele mele toate energiile şi informaţiile benefice, speci-
reducerii de ABEP fice şi necesare, pentru energizarea în totalitate a .......( numele
- acest depozit se va consuma ulterior, într-un timp mai lung sau mai de botez a persoanei )......., pentru ca acest sv. şi toate organele
scurt, după care ABEP va reapare cu o valoare mai mare sau mai mică, în lui să fie puse în stare de vindecare şi apoi în SS normală,
funcţie de cum s-au respectat tehnicile aplicate şi cum a respectat pentru a-şi putea realiza faptele bune ce-l aşteaptă ! “
persoana recomandările făcute 3) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de energizare, din
Procedura: suta necesară, a organului ( zonei ) respectiv; la valori mai mici
- este inversă tehnicii de reducere a ABEP de sută la sută se reia procedura
1) în starea ready se pun ambele palme în dreptul organului sau a 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
zonei unde este necesară energizarea Semnul Crucii
2) rotim palmele levogir, depărtându-le treptat de suprafaţa cor-
pului persoanei, astfel încât să descriem o suprafaţă semisferi-
că, în al cărui centru este zona bolnavă, concentrându-ne pe Alg:
„ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se energizează

59
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4. Tehnica de amplificare a biocâmpului vital stare de vindecare; la valori mai mici de sută la sută se reia
procedura
- prin această procedură se realizează o rezervă suplimentară 5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
importantă de I.E., necesară aducerii sv. în starea de vindecare Semnul Crucii
- depozitul va fi utilizat în intervalul dintre două şedinţe, asigurând Observaţie:
astfel o revenire rapidă a sv. la SS normală - atunci când poziţia pacientului sau spaţiului avut la dispoziţie nu permit
- BCFV al unui om sănătos variază între 1,5 – 1,7 m; sv. bolnave au un BCF V aplicarea procedurii în acest fel, amplificarea BCFV se poate realiza şi în
redus şi de aceea, acesta trebuie amplificat, atât cât este necesar, dreptul altor zone ale corpului ( de exemplu deasupra capului sau chiar la
pentru vindecare tălpi ), vizualizând însă şi concentrându-ne pe amplificarea BCFV pro-
- mărirea BCFV atrage după sine şi amplificarea celorlalte BCF, conform porţional de jur împrejurul sv., pentru a nu-i schimba caracteristicile IE.
rapoartelor R1 şi R2 ( vezi gradul II ), ceea ce de fapt înseamnă evoluţie Toate tehnicile de redresare ( reducerea de ABEP, energizările,
Procedura: amplificarea BCFV ) se aplică întotdeauna doar după tehnicile de
1) în stare ready se determină cu ansa conturul BCFV al pacientului curăţare I.E. şi doar dacă suferindul are EBF şi C ( a terapeutului
2) în stare ready se pun ambele palme pe suprafaţa exterioară a faţă de pacient ) pe N şi T ≥ 90 %. Procedurile de redresare I.E.
BCFV ( la nivelul locului posibil pentru amplificare ) se mai pot aplica şi dacă 81 % ≤ EBF şi C pe N şi T ≤ 90 %, dar
3) se rotesc levogir ambele palme, concomitent cu o îndepărtare a doar în situaţiile în care sv. se află în stare de urgenţă I.E.
lor de suprafaţa BCFV şi de pacient, pe concentrarea: „ În
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se amplifică BCFV al
acestui sv. în mod proporţional, de jur împrejurul corpului lui, L7
atât de mult cât este necesar pentru punerea în stare de
vindecare a zonelor şi organelor afectate ale acestei fiinţe, şi
pentru revenirea ei la o SS normală ! “ Amprente I.E.
- în mod normal, procedeul durează între 2 – 5 secunde
- în timpul rostirii algoritmului se are în vedere că dorim PSV a
tuturor organelor şi zonelor, astfel încât sv. respectiv să ajungă - orice sv., atunci când se află într-o stare I.E. specială ( exce-
la SS normală şi firească dentară sau deficitară ), creează în structurile fizice pe care la
- pe tot timpul aplicării acestei tehnici I.E. se vizualizează atinge ( obiecte, trupuri, case etc. ), prin implementare, amprente
configuraţia BCFV în jurul sv. respectiv ( în timpul vizualizării, I.E. corespunzătoare propriei stări şi personalităţi
BCFV poate apare de culoare alb strălucitor – pentru cei care - aceste stări sunt determinate de emoţii şi sentimente şi sunt
vizualizează alb – negru sau roşu intens pozitiv, benefic, luminos prezente în special la sv. umane şi la cele superioare acestora
strălucitor – pentru cei care vizualizează colorat ) - mărimea diferenţei I.E. dintre starea normală şi starea de moment a
- se urmăreşte ca în timpul procedurii, BCFV să fie amplificat sv., precum şi nivelul I.E. al mediului constituie cei doi factori principali
proporţional, de jur împrejurul sv. respectiv care determină caracteristicile amprentei create de sv. respectiv
- mişcarea levogiră se continuă până la sfârşitul procedurii, când - amprentele I.E. constituie cartea de vizită a creatorului lor, deoarece,
apare un sentiment de datorie împlinită, de linişte cu ajutorul codului I.E. personal al sv. respectiv, se poate accesa „ fişa
4) se măsoară cu ansa şi raportorul procentul de amplificare, din informaţională “ a acestuia din BDD
suta necesară, adică dacă corespunde cu intrarea pacientului în

60
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- codul I.E. este unic, caracteristic şi propriu pentru fiecare sv. în parte, b) amprente vechi ( realizate de o perioadă de timp ce
în el fiind concentrate toate caracteristicile I.E. al fiecărei structuri depăşeşte 1 an )
temporare ( muritoare ) şi nemuritoare pe care sv. respectiv le posedă şi, - s-a observat că în timp, amprentele radiază conţinutul lor I.E.,
după acest cod, sv., cu sau fără SF este recunoscut şi apărat către de influenţând, corespunzător algoritmilor lor, sv, ale căror BCF le
alte existenţe nemuritoare; de asemenea, codul I.E. este conţinut parţial interferează; după un timp, amprentele slabe îşi disipează conţi-
în prenumele aferent vieţii respective şi este conţinut în totalitate în nutul şi nu mai pot fi decelate corect, intensitatea lor slăbind
numele veşnic care însoţeşte orice EN de tip noesic. sub limita extrasensibilităţilor medii umane
- cunoaşterea acestui cod în întregime face posibilă modificarea 5) după durata existenţei: a) amprente temporare
variabilităţilor I.E. ale structurilor unui număr restrâns de EN, numai în b) amprente permanente
virtutea unor merite deosebite şi atunci când au un rol deosebit în - amprentele malefice de pe obiecte vechi, bijuterii etc. au
evoluţia altor sv. durată lungă de viaţă, fiind obiecte de dispută, iar persoanele
- dintr-o amprentă I.E. se pot obţine: care le ating le amprentează în consecinţă
a) toate caracteristicile F, B şi spirituale ale creatorului lor, 6) după modul lor de realizare:
inclusiv portretul robot a) spontane ( neconştientizate, realizate fără concentrare )
b) toate datele informaţionale legate de evenimentele la care b) cu cunoaştere ( conştientizate, realizate pe concentrare, cu
acesta a participat un scop precis )
- amprenta I.E. este infinit mai exactă decât orice amprentă 7) în funcţie de realizarea lor:
dactiloscopică a) amprente realizate de oameni
Clasificări: b) amprente realizate de sv. vegetale sau animale
1) după beneficitate: - amprente benefice ( cu EBF ≥ 81 % ) c) amprente realizate de existenţe diferite de cele de mai sus
- amprente malefice ( cu EBF < 81 % ) 8) în funcţie de originea realizatorilor:
- sv. umane nu pot crea amprente cu EBF > 100 % a) amprente ale realizatorilor tereştrii
2) după intensitate: a) amprente slabe b) amprente cu realizatori astrali, care pot fi:
b) amprente medii - de tip solar ( care provin din sistemul nostru solar )
c) amprente puternice - de tip extrasolar
d) amprente foarte puternice Exemple de amprente:
3) după mărimea suprafeţei ( arată ca o pată ): 1) obiecte din antichitate care, de obicei, conţin amprente cu
a) amprente cu suprafeţe mici ( ∅ < 10 cm ) necazurile şi problemele celor cărora le-au aparţinut sau cu
b) amprente cu suprafeţe medii (10 cm < ∅ < 30 cm ) evenimentele neplăcute la care au fost „ martore “
c) amprente cu suprafeţe mari ( 30 cm < ∅ < 80 cm ) 2) obiecte de „ artă neagră “ ( statuete, diferite tapiţerii etc. ),
d) amprente cu suprafeţe foarte mari ( ∅ > 80 cm, până amprentate malefic
la câţiva zeci de metri ) 3) diferite publicaţii cu conţinut necorespunzător, „ dubios “
4) după vârstă ( corespunzător perioadelor istorice în care au trăit 4) amprente benefice realizate pe diferite talismane
creatorii acestor amprente ) Observaţie:
a) amprente recente ( realizate de o perioadă de timp a) realizarea amprentelor malefice constituie un păcat, chiar dacă
sub 1 an ) este făcut fără cunoaştere
b) decodificarea amprentelor malefice este interzisă !!!

61
Cursuri de inforenergetică – gradul III

c) amprentele malefice se anihilează; anihilarea lor este obligatorie 4) se verifică cu ansa şi raportorul cât la sută din necesarul E din
şi face parte din procedurile de curăţare amprentă am realizat ( adică dacă s-au implementat toate I, E,
Procedura de anihilare a amprentelor malefice: Alg benefici, specifici şi necesari realizării scopului propus ); se
1) biodetectăm amprenta pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al determină EBF ale amprentei, iar la valori mai mici de 100 % se
Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai amprenta malefică “ reia procedura
2) în starea ready se punem ambele palme deasupra amprentei 5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se face
biodetectate, la o distanţă de cca. 30 – 40 cm de aceasta sau de Semnul Crucii
o parte şi de alta a obiectului, în cazul obiectelor verticale Nu avem voie să intervenim în LA al cuiva cu nici una dintre tehnici !!!
3) rotindu-ne levogir ambele palme, ni le apropiem încet de supra-
faţa obiectului, pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi
al Sfântului Duh, se anihilează în totalitate orice energii male- L8
fice conţinute în această amprentă, se dezagregă şi se disipă
orice I, E, Alg şi concepte malefice, acum şi pentru totdeauna ! “
4) verificăm cu ansa şi raportorul eventuala remanenţă a amprentei Spaţii I.E. simple
malefice; dacă a mai rămas ceva, reluăm procedura ( palmele se
apropie până la cca. 2 cm de suprafaţa amprentată )
5) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi ne facem Spaţiile I.E. constituie existenţe spaţiale de sine stătătoare, cu
Semnul Crucii individualitate în spaţiu şi timp fizic ( ocupă un volum spaţial diferit,
Procedura de realizare a amprentelor I.E. benefice au un timp determinat ), cu un anumit conţinut I.E., în care sunt
1) se alege şi se determină Alg benefic ce urmează a fi implementaţi Alg specifici,( corespunzători scopului urmărit de
implementat, având în vedere scopul propus ( ameliorarea SS şi creator ), putând avea variabilităţi în timpul manifestării efectelor
a SV a fiinţelor din apropiere, ameliorarea parametrilor, lor, efecte care se resimt în nişa I.E. care le conţine
obţinerea unui anumit rezultat ca efect benefic asupra unui sv. - intensitatea lui I.E. scade în timp, acesta îşi măreşte volumul şi apoi se
pe un anumit timp etc. ); Alg ales trebuie să aibă EBF de 100 % disipează, beneficitatea rămânându-i constantă pe toată perioada
şi Ef gradul de complexitate de 100 % faţă de scopul propus existenţei
2) se pun ambele palme la o distanţă de 1 – 2 cm faţă de zona care - spaţiile I.E. conţin I.E. organizate în Alg specifici, cu anumite influenţe
trebuie amprentată asupra SV ale sv. sau asupra structurilor lângă care sau în care se găsesc
3) palmele se rotesc levogir şi se îndepărtează încet de locul în - spaţiile se mişcă conform Alg implementat, au dinamică proprie
care se creează amprenta, până la o distanţă convenabilă, în - vorbele rele aruncate la întâmplare, blestemele, descântecele malefice
funcţie de condiţiile în care lucrăm; mişcarea levogiră se creează spaţii malefice; conţinutul lor I.E. va fi malefic ( cu atât mai
continuă până la dobândirea unui sentiment de satisfacţie, malefic, cu cât puterea de concentrare în timpul realizării spaţiului este
linişte, datorie împlinită. mai mare )
- mişcarea se face pe următorul Alg: „ În numele Tatălui, al - conţinutul I.E. al spaţiului are aceeaşi acţiune asupra destinatarului, ca
Fiului şi al Sfântului Duh, se amprentează E şi I .....( numele şi autorul vorbelor, faptelor, gândurilor ( malefică sau benefică )
obiectului sau locului vizualizat ); amprenta astfel creată va......... - spaţiile I.E. pot fi făcute conştient ( cu intenţie ) sau inconştient ( fără
( se rosteşte algoritmul stabilit la început ! ) “ intenţie )

62
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Scopul realizării spaţiului I.E. benefic: - SPB „ curăţare I.E. “ va însoţi beneficiarul, oriunde se va duce acesta
1) înlocuieşte inforenergeticianul atunci când prezenţa acestuia Caracteristicile spaţiilor I.E.:
este imposibilă ( inforenergeticianul nu poate fi lângă subiect, 1) au un volum, şi o formă sferică ( de obicei )
nu este agreat de persoana respectivă sau de cei din jur sau 2) au cinematică proprie
atunci când avem de-a face cu persoane suferinde cu psihoze 3) au mod, timp şi viteză de acţiune proprie
deosebit de grave, care pot deveni agresive, este la distanţe 4) se algoritmează şi cu programe proprii de existenţă, stabilite de
mari etc. ) creator
2) înlocuieşte inforenergeticianul în perioada dintre două şedinţe 5) sunt existenţe de sine stătătoare, în anumite locuri, în aer sau
3) pentru curăţarea unui sv. sau a unei SF la distanţă plasate pe anumite obiecte sau sv.
4) pentru redresarea unui sv. la distanţă 6) SP I.E. pot fi vizualizate de cei cu extrasensibilităţi optice
5) pentru antrenamente 7) culorile SP I.E. diferă în funcţie de EBF ale lor:
6) pentru obţinerea unor rezultate benefice asupra unor sv. - cele benefice au culori de la roz deschis foarte luminos, până
vegetale, animale, umane, a unor zone cultivate, lăcaşe de la nuanţe de alb – argintiu, auriu, opaliu, sunt calde, determină
odihnă, a unor produse alimentare etc. senzaţii plăcute, sentimente de bucurie
7) spaţii benefice de tip paznic ( de protecţie a unor sv. sau locuri - cele malefice sunt maronii sau pot fi gri – negru intens,
deosebit de importante din punct de vedere spiritual ) întunecate, iar la pipăit înţeapă, pişcă, produc furnicături, dureri
- se interzice realizarea de către inforenergeticieni de spaţii I.E. etc.
cu EBF sub 100 %; pentru realizarea lor se va folosi doar Lumina şi 8) SP pot fi determinate cu ansa, ca orice sursă de semnal I.E., li
Iubirea Sfintei Treimi se poate măsura EBF, precum şi alţi parametrii I.E. caracte-
- spaţiul este un mijloc foarte puternic de acţiune directă, la orice ristici
distanţă, asupra beneficiarului 9) SPM, ce conţin I şi Alg cu scopuri malefice, nu sunt suportate
Este interzis ca prin spaţii I.E. să se acţioneze asupra LA al cuiva !!! de sv. benefice, în special de plante şi de unele animale ( le
- în scopul PSV, iniţial se face un SP de „ curăţare I.E. “ cu Alg benefici perturbă semnalele I.E. fundamentale şi structurile benefice );
specifici şi i se trimite beneficiarului ( sau se pune pe el ), obligatoriu, - SPM se pot crea şi inconştient, spontan; ele se anihilează
înaintea SP de redresare I.E. obligatoriu de către inforenergetician
- pentru fiecare scop în parte se realizează un SPB simplu, cu discer- 10) prin SP, pe lângă programul conţinut, se pot afla toate caracte-
nământ, în mod benefic maxim, corespunzător intereselor numai risticile I.E. şi fizice ale creatorului ( constituie astfel cartea
benefice ale beneficiarului I.E. de vizită )
- un SPB de „ curăţare I.E. “ conţine: 11) persoanele cu EBF < 81 % pe F şi B şi EBF < 90 % pe N şi T nu li
- Alg de anihilare a SPM, Alg de alungare a ENM, a CM, de se fac SP de redresare I.E., ci numai SP de „ curăţare I.E. “
anihilare a programelor şi caracteristicilor malefice ale ENBF şi Observaţii:
de anihilare a amprentelor malefice I) este interzisă realizarea de SPM de către inforenergeticieni
- Alg de cinematică proprie, care asigură parcurgerea II) câinii sunt foarte sensibili la SPM - le ocolesc, îşi zbârlesc părul de-a
pacientului de către SP de la cap la picioare şi înapoi, de mai lungul şirei spinării, latră şi sunt foarte iritaţi de efectul agresor al
multe ori, până la realizarea anihilării; mişcarea SP se face SPM; plantele sunt cele mai sensibile la prezenţa SPM - se vestejesc şi
levogir, în spirale care se intersectează, astfel încât să nu mor fără motiv fizic
rămână nici o parte neatinsă de SP

63
Cursuri de inforenergetică – gradul III

III) dacă SP sunt puternice, induc prin rezonare variabilităţi ale BCF sv. eficenţa ( Ef ); în acest caz, la intervale de timp determinate,
din apropiere, iar acestea la rândul lor centrilor I.E. şi astfel sv. este se măsoară Ef a SP şi dacă Ef < 90 %, SP se recheamă şi se
influenţat corespunzător de SP respectiv ( benefic sau malefic ) reenergizează până la Ef = 100 %
IV) gândurile de suspiciune, bănuială, gelozie, invidie etc. constituie SPM; c) SP permanente
persoanele cu EBF < 81 %, datorită stărilor lor afective şi gândurilor lor, 4) după complexitatea lor: a) SP simple (gradul III )
pot produce pe o concentrare oarecare SPM la adresa persoanelor din b) SP complexe - de la gradul IV în sus
jur ( deochi, blestem etc. ) 5) după cinematica lor: a) SP statice
- forma SPM este diferită de forma SPB ( care în mod normal este b) SP cu cinematică proprie, conform
sferică ), putând fi: conice, cilindrice, aciculare, stelate, sub formă de programului stabilit de realizator
cârlige, baston, buzdugan, plăci etc. 6) în funcţie de destinatar: a) SP cu un destinatar
- culoarea SPM este întotdeauna întunecată, maronie, vişinie sau neagră b) SP cu mai mulţi destinatari
- protecţia împotriva lor se realizează prin iluminarea tuturor structu- 7) în funcţie de numărul de realizatori:
rilor prin eforturi proprii de credinţă în Dumnezeu ( corespunzătoare a) SP individuale, realizate de o singură persoană
fiecărei structuri ) b) SP colective, realizate de două sau mai multe persoane
Clasificarea spaţiilor: 8) în funcţie de poziţie: a) SP interioare
1) în funcţie de beneficitate: a) spaţii benefice ( EBF ≥ 81 % ) b) SP exterioare
b) spaţii malefice ( EBF < 81 % ) 9) după mărimea lor:
Există SP cu EBF variabil ! Acestea sunt făcute cu cunoaştere şi a) SP mici, cu diametrul până în 50 cm
conţin anumite programe ce au înscrise informaţii cu o maleficitate b) SP medii, cu diametrul între 50 cm – 1,5 m
foarte ridicată, care acţionează ca un SPM în anumite ore, la c) SP mari, cu diametrul între1,5 – 10 m
anumite intervale de timp sau doar în anumite conjuncturi, d) SP foarte mari, cu diametrul peste 10 m
determinând victima să aibă un comportament de neînţeles pentru cei
din jur, instabil, agresor, iar alte perioade ale zilei sau în anumite I. Procedura de anihilare a spaţiilor I.E. malefice ( SPM ):
circumstanţe prezentându-se ca un SPB cu EBF acceptabil ( 81 % <
EBF < 88 % ) de obicei 1) în starea ready se biodetectează SPM, parcurgând sv. cu ansa
- acestea sunt farmecele; din punctul nostru de vedere, SP cu EBF paralelă cu corpul, pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului
variabil sunt malefice şi trebuie anihilate şi al Sfântului Duh, caut numai SPM; dacă este interior, ansa să
- nu pot fi realizate SP cu EBF variabil cu EBF > 87 % facă 90° spre corpul persoanei, iar dacă este interior, ansa să
- SPM cu EBF variabil se biodetectează ca orice alt SPM, introducând în facă 90° spre exteriorul persoanei “
Alg: „......cu EBF variabil în timp.......” şi apoi se anihilează ca orice SPM 2) se aşează palmele de o parte şi de alta a SP, la limita exterioară
2) după modul de realizare: a) SP realizate cu intenţie, cu cunoaştere 3) rotind palmele levogir ( faţă de sv. respectiv ), le apropiem una
b) SP spontane, realizate fără intenţie de alta, fără a le atinge ( dacă SPM este interior, îl prindem
3) după permanenţa lor în spaţiu şi timp: între palme şi vizualizăm pe concentrare cum BCF palmelor
a) SP temporare, cu existenţă limitată în timp, putând acţiona noastre se apropie, dezintegrând în totalitate SPM ),
de la o perioadă de câteva ore, până la ani de zile concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
b) SP programate periodic – deoarece după un timp oarecare, Sfântului Duh, se anihilează în totalitate acest SPM cu Lumina
deşi rămân benefice, îşi disipează energiile, scăzându-le Sfintei Treimi, radiată prin palmele mele “

64
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4) se verifică, cu ansa, dacă a mai rămas ceva din acel SPM, caz în 6) se determină cu ansa şi raportorul dacă SP conţine toate I.E., Alg şi
care se reia procedura programele specifice şi necesare pentru realizarea obiectivului propus,
5) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul determinându-se EBF ale SP ( cât la sută din cele de mai sus, faţă de
Crucii necesar, au fost implementate, având în vedere misiunea SP ); la valori
mai mici de 100 % se reia procedura de la punctul 3 până când se obţine
II. Procedura de realizare a SPB: această valoare
7) se suflă Duhul Sfânt peste SP, în formă de Cruce, de trei ori, rostind
1) se examinează destinatarul ( sau destinatarii ) şi, după efectuarea în gând numele Sfintei Treimi
analizei de caz, se stabileşte Alg optim al SP pentru persoana respectivă 8) se lansează SP pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
2) în starea ready se aşează ambele palme faţă în faţă, la o distanţă de Sfântului Duh, acest spaţiu să se ducă la .....( destinatar )...... şi să-şi
cca. 30 cm una de alta îndeplinească misiunea ! Amin ! “ şi se face gestul aruncării SP în sus
3) rotind o palmă levogir ( palma stângă se menţine fixă şi se roteşte 9) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii
palma dreaptă ) sau ambele palme într-o mişcare dublu levogiră, se Observaţie: pentru a avea mai multă eficienţă la realizarea spaţiilor
delimitează conturul ( suprafaţa ) unei sfere cu raza de 15 – 20 cm, I.E., inforenergeticienii trebuie să fie în stare de armonie, odihniţi,
concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, să aibă toate structurile în ordine
rog Sfânta Treime să pună în palmele mele toate acele I.E. benefice,
specifice şi necesare pentru realizarea şi energizarea foarte puternică, III. Realizarea spaţiilor benefice de curăţare:
intens pozitivă, benefică a acestui spaţiu, cu Lumina şi Iubirea Sfintei
Treimi, la care adaug toată iubirea mea, tot ceea ce este mai bun şi mai - un SPB de curăţare va conţine toţi Alg de curăţare astfel:
frumos în mine. Acest SPB va.........( se introduc Alg determinaţi şi - anihilarea SPM, cu sau fără program sau cu EBF variabil,
formulaţi la punctul 1 ) ! “ activate sau neactivate
4) se stabileşte cinematica ( de exemplu, dacă este un SP pentru o - alungarea ENM sau CM
persoană, rostim: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acest - anihilarea tuturor programelor şi caracteristicilor malefice ale
spaţiu va parcurge.....( persoana )......din creştet până la vârful degetelor ENBF
de la picioare şi invers, în spirale levogire, care se intersectează - anihilarea amprentelor malefice, eronate sau cu EBF variabil,
continuu şi o va însoţi oriunde aceasta va merge, realizând algoritmii cu sau fără program, activate sau neactivate
implementaţi în el ! “ Procedura:
5) se stabileşte timpul de acţiune al SP şi ce se întâmplă cu el după 1) în starea ready se realizează suportul spaţiului de curăţare, rotind
îndeplinirea misiunii date ( de exemplu: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al palmele într-o mişcare dublu levogiră sau simplu levogiră, concentrându-
Sfântului Duh, acest spaţiu îşi va îndeplinii misiunea în mod continuu, ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, rog Sfânta
până când Ef şi EBF scad sub 90 %, după care se va autodisipa şi se va Treime să pună în palmele mele toate acele I.E. benefice, specifice şi
pune la dispoziţia Tatălui Ceresc ! “ necesare pentru realizarea şi energizarea foarte puternică, intens
- SP poate fi rechemat şi reenergizat pozitivă, benefică a acestui spaţiu, cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi,
- se rămâne pe această concentrare de energizare puternică până la la care adaug toată iubirea mea, tot ceea ce este mai bun şi mai frumos
apariţia sentimentului de linişte, siguranţă, satisfacţie, realizare, în mine. Acest SPB va.........( se introduce Alg de curăţare în ordinea:
relaxare; în palme, în acest timp, se va simţi o tensiune puternică şi o - anihilarea SPM cu sau fără program, cu EBF variabil, activate
senzaţie de căldură, proporţională cu intensitatea concentrării sau neactivate

65
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- alungarea ENM şi CM III. Spaţii de redresare pentru sv.


- anihilarea programelor şi caracteristicilor I.E malefice ale Procedură:
ENBF 1) se realizează suportul SP, conform procedurii de mai sus
- anihilarea amprentelor malefice, eronate sau cu EBF variabil, 2) se introduc Alg de redresare corespunzător tehnicilor de redresare,
cu sau fără program, activate şi neactivate ) ! “ în ordinea:
2) se stabileşte cinematica: : „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului - reducerea APEB, anihilarea BCFV al agenţilor patogeni,
Duh, acest spaţiu va parcurge.....( persoana )......din creştet până la vârful anihilarea şi eliminarea pe cale naturală, nedureroasă, în timp
degetelor de la picioare şi invers, în spirale levogire, care se optim, a tuturor toxinelor din organismul respectiv
intersectează continuu şi o va însoţi oriunde aceasta va merge, iar în tot - energizarea locală şi generală , pe Alg cunoscuţi
acest timp îi va curăţa toate celulele, structurile, BCF şi centrii I.E. ! “ - amplificarea BCFV
3) ) se stabileşte timpul de acţiune al SP şi ce se întâmplă cu el după 3) se parcurg în continuare toate celelalte puncte ca şi la SP de curăţare
îndeplinirea misiunii date ( de exemplu: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Observaţie:
Sfântului Duh, acest spaţiu îşi va îndeplinii misiunea în mod continuu, a) SP de redresare se fac numai pentru sv. cu EBF pot. mom. minim pe N şi T
până când Ef şi EBF scad sub 90 %, după care se va autodisipa ! “ ( sau va ≥ 90 %, iar pentru cele cu 81 % ≤ EBFpot. mom. ≤ 90 % pe N şi T, doar
fi rechemat pentru energizare ) când se află în stare de urgenţă I.E.
4) se determină cu ansa şi raportorul EBF ale SP ( cât la sută din b) se realizează şi se trimite întotdeauna numai după SPB de curăţare
necesar, au fost implementate, având în vedere misiunea SP ); la valori sau după ce au fost introduşi Alg de curăţare în acelaşi SP
mai mici de 100 % se reia procedura de la punctul 3 până când se obţine c) în cazul persoanelor care prezintă ABEP multe şi mari, pentru o
această valoare eficienţă mai mare, dacă acestea au EBF de lucru pentru redresare, este
5) se suflă Duhul Sfânt peste SP, în formă de Cruce, de trei ori, rostind recomandabil să se trimită mai multe SP statice pentru fiecare organ
în gând numele Sfintei Treimi puternic afectat şi un SP dinamic de redresare pentru întregul sv.
6) se lansează SP pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al c) se recomandă a se lucra cu SP cu Alg specifici pentru rezolvarea
Sfântului Duh, acest spaţiu să se ducă să-şi îndeplinească misiunea ! diferitelor afecţiuni
Amin ! “ şi se face gestul aruncării SP în sus
7) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii IV. Spaţii I.E. de tip paznic
Observaţie: pentru persoanele care vor să se lase de fumat şi de
băutură, pe lângă Alg de curăţare obişnuiţi, mai introducem Alg de - se realizează la fel ca SP de curăţare pentru o persoană, însă la punctul
anihilare a tuturor I.E. care determină plăcerea, satisfacţia, 2 se introduce Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
dorinţa de a fuma ( bea ), precum şi aceia de a le crea o stare I.E. acest SP va conţine groaza de moartea cea mai cumplită cunoscută a
foarte neplăcută, de repulsie, neplăcere, greaţă la semnalizarea ţânţarilor, gândacilor, şoarecilor etc., va împiedica apropierea de......( se
mirosului acestora sau a gustului lor, ori a vederii lor, de anihilare a precizează şi se vizualizează zona ) a ţânţarilor, gândacilor, şoarecilor
Alg malefici care alimentează şi susţin dependenţa de aceste vicii, etc. Aceştia să meargă acolo unde vrea bunul Dumnezeu ! Amin ! “
din toate structurile. - la punctul 3 se stabileşte cinematica dorită
Se pot face SPB pentru casă ( curăţă casa şi toate persoanele care
intră în casă ) V. Exerciţii şi antrenamente cu spaţii I.E.

- se pot face SP cu următoarele scopuri:

66
Cursuri de inforenergetică – gradul III

1) biodetecţii: a) simple Clasificare:


b) complexe 1) după beneficitate:
2) realizări cu diferite efecte I.E. benefice la distanţă pentru: a) benefice ( ENB ), cu EBF ≥ 81 % în timpul vieţii cu trup, iar în
- terenuri agricole timpul vieţii fără trup, cu EBF > 100 %
- grajduri, staule, animale etc. b) malefice ( ENM ), cu – 72 % < EBF < 81 % în timpul vieţii cu
- oameni trup şi până la – 18.000 în timpul vieţii fără trup
3) cu ajutorul SPB simple se pot realiza: 2) după mărime: a) mici ( cu Ø < 20 cm )
- decodificări de mesaje ( cuvinte, imagini, b) medii (cu 20 cm < Ø ≤ 80 cm )
stări de spirit, sentimente, afecte etc. ) c) mari ( cu 80 cm < Ø ≤ 2 m )
- biodetecţii şi decodificări de mesaje d) foarte mari ( cu Ø peste 2 m, până la 400 – 500 m )
- EN mari şi foarte mari au capacitatea de a-şi concentra conţinutul şi
de a se modela, ceea ce determină unele fenomene şi manifestări fizice,
L9 de multe ori de natură mecanică
- variabilitatea particulelor solide şi lichide în suspensie, din atmosferă,
ca urmare a variabilităţii electrostatice ( produse de variabilităţile EN ),
Entităţi de tip noesic ( EN ) determină modificarea coeficientului de refracţie a luminii, în special în
EN respective şi, de aici, modificarea luminozităţii EN.
- oamenii prezenţi în apropierea EN, furnizează acestora energii, care de
EN sunt existenţe de sine stătătoare, care provin din fostele SN ce multe ori fac EN vizibile pe pelicula fotografică
au aparţinut unui sv. vegetal, animal sau uman şi care au rămas după 3) în funcţie de fostele sv. cărora le-au aparţinut şi după gradul lor de
pierderea SF şi SB de către acesta, adică au purtat numele de SN inteligenţă:
atâta timp cât au fost implementate într-o SF, decesul unui sv. a) stihii sau duhuri ale naturii – provin din sv. vegetale, animale
determinând rămânerea numai a SN de tip nemuritor, formată din sau chiar de la sv. de tip uman, dar aflate într-un stadiu primar
mai multe structuri, întocmai ca o „ ceapă nemuritoare “ care de evoluţie; capacitatea lor de a forma Alg inteligenţi este
determină apariţia unei EN; aceste EN au o existenţă veşnică foarte scăzută
- unele EN, cu LA al lor, şi-au manifestat caracteristicile I.E. negative - aceste EN sunt caracterizate de instabilitatea comporta-
proprii, autocondamnându-se la o „ cădere din ceruri “ şi ca urmare, mentală, irascibilitate; pot produce fenomene luminoase, sau
aceste EN coboară în plan terestru, căpătând trup şi raţiune în încarnări chiar materializări parţiale ale ultimei structuri vii( fizice )
succesive, intrând sub legea karmei; dacă în viaţa cu trup îşi manifestă în avute ( partea superioară a sv. ), pot produce efecte sonore sau
continuare aceste caracteristici I.E. negative, după deces, ele vor ajunge chiar mişcări de obiecte
în ceruri mai joase decât cel din care au venit iniţial la întrupare - staţionează în diferite locuri din natură, iar EBF ale lor este
- în timpul vieţii cu SF şi SB a EN ( atunci SN ), fiinţa umană nu poate cuprins între – 300 şi + 300
avea EBF < - 72 % sau EBF > 100 % - pot fi vizualizate – de obicei de culoare cenuşie, dar prezintă
- în viaţa fără SF şi SB, EN pot avea EBF cu valori ce pornesc de la şi diferite nuanţe: între portocaliu şi negru, în funcţie de EBF
– 18.000 ( cel mai coborât posibil ) şi ajung peste + 100 ( până la câteva - pot crea manifestări contradictorii, - de exemplu: spiriduşi,
milioane sau, în cazul Entităţilor Divine, chiar infinit ) gnomi, elfi ( EN ale Pământului ), ondine, sirene ( EN ale apelor ),
silfide, zâne, muze ( EN ale aerului ), salamandra ( EN de foc )

67
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- evită oamenii, însă preferă copii (, care pot să le vadă ), - de obicei, obiectivele păzite de ENP nu pot fi valorificate şi,
deoarece aceste EN sunt jucăuşe, dar mai puţin înţelepte şi câteodată, nici măcar aflate, decât dacă „ intrusul “ îndeplineşte
inteligente; pot să apară pe unele fotografii anumite calităţi
b) duhuri ale locurilor – ale munţilor, peşterilor, pădurilor, d) îngerii păzitori – încă de la naştere, fiecare om are cel puţin
lacurilor sau ale altor locuri de pe planetă – sunt EN cu EBF o ENB, cu misiunea de la Dumnezeu să-l apere de rele şi să-i
diferite ( bune sau rele ), de regulă cu misiuni în curs de conducă paşii în viaţă, astfel încât să poată realiza cât mai multe
executare din Voia Domnului
c) EN de tip paznic ale unor locuri din natură, în care se găsesc - sunt EN de tip paznic, pe care le avem fiecare, care ne ajută şi
diferite obiecte de interes material sau spiritual ( lăcaşuri de ne sfătuiesc în privinţa faptelor bune pe care le avem de făcut;
cult, tezaure, rămăşiţe ale unor SF aparţinând unor personalităţi numai cine îşi ascultă propriul suflet le aude şi le înţelege
spirituale, ruine de biserici, altare, şcoli şi biblioteci de - îngerii păzitori stau în apropierea oamenilor de care au grijă,
spiritualitate, temple sau locuri în care deocamdată nu se inducându-le I cu caracter benefic
găseşte nimic, dar care conform planurilor Sfintei Treimi vor fi - când omul respectiv respinge cu LA alternativele benefice ale
de importanţă în viitor ENB, începe să comită fapte rele; dacă acestea sunt repetate,
- EN de tip paznic ( ENP ) au o caracteristică: iniţial, în marea produc vibraţii atât de joase ( inforenergiile lui au EBF ce se
majoritate a cazurilor, ele au fost ENB în timpul vieţii, şi au micşorează continuu ), încât persoana va intra din ce în ce mai
îndeplinit această funcţie de paznic în ultima lor existenţă greu în rezonanţă I.E. cu propriul îngeraş păzitor, care este
terestră cu trup şi raţiune obligat în final să-l părăsească, se îndepărtează, locul lui fiind
- la măsurarea EBF ale acestor EN se constată că uneori ocupat de un înger păzitor al karmei individului, care are
acestea pot fi foarte scăzute, acest lucru datorându-se misiunii caracter malefic – demon, ENM, duhuri rele etc. ( prin I.E.
primite „ de pază “ coborâte şi săvârşirea de fapte rele, persoana respectivă
- sunt ENB cu EBF originare pozitive ( putând ajunge la + 4.000 cheamă practic ENM, devenind pradă şi gazdă pentru ele )
ca EN sau în viaţa cu trup până la + 90 % ), dar pe timpul e) EN ce se găsesc în perioada de tranziţie dintre decesul
executării misiunii EBF devin negative, putând scădea până la clinic şi cel biologic – în această perioadă are loc refacerea,
– 5.000; la ieşirea din misiune EN revine la EBF iniţiale sau chiar reglarea unicităţii proprii, care la om durează un timp variabil,
mai mari ( în această situaţie ca răsplată a îndeplinirii misiunii ) între 1,5 ani, până la 7 ani
- ENP pot declanşa catastrofe fizice, modificări ale vremii, - cu cât sv. este mai evoluat, cu atât perioada de tranziţie este
accidentarea intruşilor, desprinderi de pietre, avalanşe etc. mai scurtă; în timpul ei nu este bine, nu este permis să se ia
- pătrunderea în zona „ păzită “ cu gânduri, intenţii bune, paşnice legătura cu aceste EN prin spiritism, aceasta producând
poate determina ENP să ajute, susţină şi să apere persoanele, ca suferinţe EN, nelăsând-o să evolueze în linişte
să-şi poată îndeplinii faptele bune pe care le au de făcut - în primele 9 zile de la decesul clinic se degajă între 40 - 60 %
- aceste EN cu LA al lor, au renunţat la evoluţia normală prin din SN, până la 40 de zile se degajă spre 80 %, iar mai apoi,
intermediul întrupărilor succesive, pentru a-şi îndeplinii într-un ritm descrescător, până la 7 ani, se degajă restul până la
misiunea, din iubire şi credinţă 100 %
- această stare de fapt poate dura uneori mii de ani - atitudinile fireşti faţă de cei decedaţi sunt acelea de iubire,
de împăcare cu situaţia respectivă şi nu acelea de deznădejde,
care provoacă multă suferinţă EN abia formate

68
Cursuri de inforenergetică – gradul III

f) EN de tip decăzut ( ENM ) – în timpul vieţii cu trup fiind 3) cu EBF cuprinse între + 500 şi + 1.800 sunt îngeri păzitori
oameni răi, aceste ENM sunt incapabilei de iubire şi iertare, nu 4) EN strategi tereştri, care coordonează activităţile benefice sau
pot face şi nu pot mobiliza alte EN pentru a face fapte bune în malefice ale planetei, în funcţie de EBF al lor ( au EBF cuprinse între
numele şi Slava Sfintei Treimi ± 600 şi ± 1.200 )
- la baza tuturor stărilor patogene grave sau foarte grave stau 5) arhistrategii tereştrii, care coordonează toate planurile Sfintei
întotdeauna ENM; ele parazitează sv. şi determină formarea de Treimi pentru această planetă, toate acţiunile şi variabilităţile de pe
ABEP, coordonează agenţii fizici malefici de tip microbi, viruşi planeta noastră, pe grupuri de sv. şi de domenii pozitive sau negative ( au
etc. EBF cuprinse între ± 1.200 şi ± 4.500 )
- ENM sunt atrase de vibraţiile joase ale celor care săvârşesc - coordonatorul arhistrategilor de lumină tereştri este entitatea lui
păcate, iar alungarea lor reprezintă o tehnică de curăţare I.E. Moise
care se repetă de multe ori în timp, pentru a-i da persoanei - începând din acest secol, Mântuitorul Isus Cristos este cel care a
suferinde răgazul necesar vindecării ( în primul rând a SN ) preluat şi„ urmăreşte evidenţa “ oricărui sv. şi suflet uman, ţinută în
- gândind, vorbind, făcând ceea ce contravine Voii Sfintei Treimi fiecare cer sub supervizarea coordonatorului de cer
ne punem în inferioritate faţă de aceste existenţe, care ne pot 6) arhistrategii de tip curieri astrali – care sunt mesageri Voii Sfintei
afecta doar în acest mod, doar pe această cale Treimi, pentru Universul nostru ( cu EBF cuprins între + 1.200 şi
- însănătoşirea unui sv. nu poate avea loc atâta timp cât ENM 4.500 )
există în BCF şi structurile acestuia 7) arhistrategii de tip Cosmic, astral, coordonatori de corpuri cereşti,
- în funcţie de EBF ale lor, ENM pot determina apariţia de ABEP care au în subordine toţi strategii şi arhistrategii de pe corpul ceresc
în perioade mai lungi sau mai scurte respectiv, cu activitate în Universul nostru ( cu EBF cuprins între
- un tip special de ENM este aşa-zisul comando de ENM ( CM ) + 4.500 şi + 8.500 )
- cel din centru este cel mai puternic şi îşi ascunde, prin poziţia - sunt mesageri ai altor arhistrategi mai mari, care aduc Voia Lui
sa, atât neputinţele de iubire, cât şi intenţiile de a acţiona în Dumnezeu la nivel terestru
viitor 8) arhistrategi care coordonează activitatea spirituală pe Pământ ( cu
EBF cuprins între + 8.500 şi + 12.500 )
CM 9) EN arhistrategi astrali benefici sau malefici, specializaţi pe diferite
20 % domenii de activitate, ( cu EBF cuprins între ± 12.500 şi ± 18.000 )
- 10 % Observaţie: toate EN de mai sus se găsesc în Cerurile ± 7,2, inclusiv
- 20 % 10 ) EN sfinte – se găsesc în Cerul 8 şi sunt specialişti coordonatori ai
- 40 % tuturor variabilităţilor corespunzătoare tuturor Cerurilor inferioare
Cerului 8 ( au EBF cuprins între + 18.000 şi + 59.000 )
11) EN cu responsabilităţi în realizarea planurilor Sfintei Treimi – Sfinţii
Arhangheli (cu EBF cuprins între + 59.000 şi + 80.000 )
- aceştia intervin în momente grele, pentru a restabilii Ordinea
Clasificarea EN în funcţie de EBF: 12) Sfinţii Serafimi şi Sfinţii Heruvimi – cei care îşi feresc ochii cu
aripile de Lumina Sfintei Treimi ( cu EBF cuprins între + 80.000 şi +
1) cu EBF cuprinse între + 81 şi + 300 sunt EBF în tranzit 200.000 ); EBF ale lor pot varia când au sarcini deosebite de la
2) cu EBF cuprinse între + 300 şi + 600 sunt sfinţi martiri Dumnezeu, ajungând la valori cuprinse între 1.000.000 şi 15.000.000

69
Cursuri de inforenergetică – gradul III

13) EN din preajma lui Dumnezeu, care se deplasează numai cu misiuni cu a-i ajuta să se vindece, să le mărească longevitatea, astfel încât să-şi
totul şi cu totul speciale (cu EBF peste + 200.000 ); în timpul îndeplinirii poată îndeplinii toate faptele bune hărăzite lor de Dumnezeu
misiunii lor, EBF ale lor tinde spre infinit ( nu poate fi măsurat ) - ENB asigură rezistenţa sv. la agresiune
14) EN Divine din Cetatea de Opal ( Cerul 10 ) – Sfânta Treime, Sfânta - atragerea a cât mai multor ENB de către o persoană se realizează prin
Fecioară Maria, ceilalţi 32 de fii de Dumnezeu; au EBF infinite, nu pot fi strădaniile proprii de a face Voia Sfintei Treimi şi constituie adevărata
măsurate protecţie a persoanei respective
- sfinţii Arhangheli, sfinţii Heruvimi, sfinţii Serafimi şi alte EN - orice alt tip de protecţie constituie un procedeu de importanţă
superioare se găsesc în Cerul 9, unde se află EN a lui Zamolxes, Decebal, secundară şi este temporar
Ştefan cel Mare, Budha , Ioan Botezătorul etc.
- din cerul 9 fac parte şi cele 9 ierarhii îngereşti: Procedura de chemare a ENB:
1) sfinţii Serafimi ( spirite ale iubirii )
sfinţii Heruvimi ( spirite ale armoniei ) - se aplică la finalul şedinţei de terapie, înaintea optimizării alimentare şi
tronurile ( spirite ale voinţei ) numai pentru persoanele cu EBFpot minim pe N şi T ≥ 90 %
2) Kyriotetes ( spirite ale înţelepciunii ) 1) în stare ready, se ţin ambele palme în sus, la nivelul pieptului, rotindu-
Dynamis ( spirite ale mişcării ) le încet levogir în plan orizontal şi mişcând degetele, ne concentrăm pe
Exusiai ( spirite ale formei ) Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, Te rog fierbinte,
3) Arhai ( spirite ale personalităţii ) Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Isuse Cristoase, Sfinte Duh, trimite
Arhanghelii ( spirite ale focului ) acum în palmele mele toate ENB care trebuie, vor şi pot să vină să o
îngerii ( spirite ale crepusculului ) ajute pe fiinţa din faţa mea să se vindece rapid, total, permanent,
- în a doua ierarhie sunt: Domni, Puteri, Împăraţi pentru a-şi putea face faptele bune hărăzite de Dumnezeu pentru ea !
- între Cerul 9 şi Cerul 10 există un număr foarte mare de EN sfinte, Amin ! “
aflate în ultima etapă de evoluţie a oricărei EN: aceia de reunificare cu 2) se întorc palmele spre fiinţa din faţă şi se parcurge din creştet până
Tatăl Ceresc la degetele picioarelor, rotind mâinile levogir şi configurând Semnul
- EN din Cerul 10 au EBF cuprins între + 135.000 şi + ∞ Sfintei Cruci, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
Observaţii: Sfântului Duh, intraţi acum în fiinţa aceasta, pentru a o putea păzi, iubi,
I) în prezenţa EN din Cerul 9 sau 10, se simte miros de smirnă, tămâie, ajuta, pentru a-i da putere şi a o sfătui ca să se vindece şi să-şi poată
mir, busuioc, pâine proaspătă, zăpadă proaspătă etc. face toate faptele bune hărăzite ei de Sfânta Treime ! Amin ! “
II) în prezenţa ENB din Cerurile superioare, de obicei, oamenii lăcri- 3) se suflă Duhul Sfânt peste fiinţă, în formă de Cruce, rostindu-se în
mează, sau plâng gând numele Sfintei Treimi şi spunând în gând această rugăciune: „ Las
- numărul EN de tip noesic este mult mai mare decât numărul straturilor grija acestei fiinţe, a vindecării şi sănătăţii ei în mâna Ta Tată Ceresc,
noesice aparţinând sv. cunoscute; astfel, pentru un sv. se pot concentra aşa cum ne-a învăţat Fiul Tău. Amin ! “
şi pot lucra un număr foarte mare de EN de tip noesic ( pozitive sau 4) ne facem Semnul Sfintei Cruci, mulţumim Sfintei Treimi pentru
negative ) ajutor, mulţumim tuturor ENB care au venit, le dăruim tot ce avem mai
- la sfârşitul tuturor procedurilor I.E., înainte de optimizarea alimentară bun şi mai frumos în noi, toată iubirea noastră şi rugăm Sfânta Treime să
şi medicamentoasă, se cheamă întotdeauna ENB care pot şi vor să vină, le răsplătească
să intre în BCF şi structurile pacienţilor cu EBF pe N şi T > 90 %, pentru

70
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Observaţie:
I) în timpul aplicării procedurii, unele persoane lăcrimează, chiar plâng, L10
îşi simt sufletul plin de iubire; copii, mai ales cei mici, văd entităţile
benefice
II) este recomandabil să solicităm mereu Sfintei Treimi să trimită toate ENB false ( ENBF )
ENB care trebuie, pot şi vor să ne ajute în activităţile pe care le desfă-
şurăm şi apoi să le mulţumim şi să mulţumim Sfintei Treimi, rugând-O să
le răsplătească ENBF sunt EN specializate inteligente de tip malefic, care prezintă
III) este recomandabil ca cele de la punctul II să le aplicăm şi pentru un înveliş benefic fals, care este utilizat pentru a putea perturba
alte persoane benefice BCF fără ca sv. respectiv să fie alertat de apropierea unui factor
malefic - ENM ( prin intermediul BCFP ), păcălind astfel viitoarele
Procedura de alungare a ENM victime, pentru a culege informaţii referitoare la sv. în cauză ( pă-
cate, vulnerabilităţi ), astfel încât acesta să fie mai uşor agresat
1) se biodetectează ENM, parcurgând fiinţa cu ansa paralelă cu corpul, - ENBF se adaptează slăbiciunilor omului şi atacă folosindu-se de I.E.
pe concentrarea: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut malefice ale acestor slăbiciuni ( în special cele sexuale )
numai ENM ( sau CM, EN cu EBF variabil ); dacă este interior, ansa să - o ENBF este rezultatul fuziunii dintre o ENB slabă (Cerul + 4 ) şi o EN
facă 90° spre corpul persoanei, iar dacă este exterior, să facă 90° spre conceptuală malefică ( ENCM ) puternică din Cerurile – 6,8 până la –7,2
exteriorul persoanei ! “ - legătura actuală se produce în anumite împrejurări şi are la bază o
2) în starea ready se aşează palmele de o parte şi de alta a ENM şi se legătură afectivă foarte veche, dintr-o altă viaţă anterioară cu trup şi
face gestul aruncării afară, pe drumul cel mai scurt, care evită corpul raţiune, când s-a confundat atracţia fizică cu iubirea şi astfel, ENB a
sau organele vitale, rostind Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al fost aservită ENCM
Sfântului Duh, afară acum şi pentru totdeauna, din această fiinţă şi din - învelişul benefic poate avea EBF destul de mari ( + 300 ) şi se
această ţară şi să te duci acolo unde Dumnezeu ţi-a hărăzit locul pentru manifestă numai în timpul zilei, între orele 6 şi 24
totdeauna ! “ - EN inferioară principală poate avea EBF foarte coborâte ( - 2.500
3) se verifică cu ansa dacă a mai rămas ceva din acel ENM, caz în care se sau chiar mai jos ), fiind întotdeauna o arhistrategă malefică, care
reia procedura până la dispariţia totală se manifestă în timpul nopţii între orele 0 şi 6, atunci când sv.
4) mulţumim Sfintei Treimi pentru ajutor şi ne facem Semnul Crucii diurne se odihnesc şi sunt mai vulnerabile la agresiuni
Observaţie: Simptomele agresiunii ENBF
- pentru ENM de tip CM, procedura de alungare este identică a) coşmaruri în timpul nopţii, cu subiecte la care victima este sensibilă,
- ABEP au efect de antenă, vibraţia lor joasă atrăgând ENM care urmăresc dezorientarea ei
- ENM din exterior creează noi ABEP, apropiindu-se încet de victimă şi b) inducerea fricii şi a neîncrederii în potenţele proprii sau a fiinţelor pe
intrând în organul vizat care le iubeşte sau care o iubesc pe victimă
c) inducerea stării de nemulţumire, de nerealizare personală, teamă
difuză fără nici o cauză, irascibilitate crescută
d) sădeşte suspiciuni între victimă şi fiinţele iubite de aceasta
e) incapacitate de decizie şi inconsecvenţă în deciziile luate

71
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- la ENBF se anihilează programul şi caracteristica malefică, după


aplicarea procedurii EN devenind o ENB slabă în curs de evoluţie
- ENBF se plasează de obicei în interiorul victimei, constituind un blocaj L11
pentru ENB, care nu mai pot ajuta sv.
- ENBF poate fi vizualizată de către cei cu extrasensibilităţi, arătând ca
o zăpadă murdară şi poziţionându-se de obicei în zona pieptului victimei Terapii compatibile I.E.
Procedura de anihilare a programelor şi caracteristicilor I.E.
malefice ale ENBF - sunt compatibile în inforenergetică, însă de sine stătătoare
următoarele ştiinţe, care nu trebuie însă amestecate:
1) în stare ready se biodetectează ENBF - fitoterapia
2) se aşează ambele mâini în formă de Cruce ( palma dreaptă spre - aromoterapia
pacient, palma stângă spre terapeut ) în dreptul frunţii victimei, concen- - acupunctura
trându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, - heliopunctura
palmele formează Sfânta Cruce IE de Lumină şi Iubire, cu piramida - iridologia ( diagnosticarea după iris )
biconică I.E. aurie în centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh “ - astrologia
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului de realizare - argiloterapia şi alte ştiinţe benefice
3) se rotesc palmele în formă de Cruce în sens levogir, cu mişcări ample, - pot fi benefice, însă nu în toate cazurile, următoarele ştiinţe realizate
din creştet până mai jos de bazin, se revine apoi cu palmele până în prin contactul dintre vindecător şi suferind: - Rhei-qi
dreptul pieptului, unde cu o mişcare bruscă din stânga spre dreapta se - masajele
încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, concentrându-ne pe Alg: „ În - presopunctura
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în totalitate - reflexoterapia etc.
toate programele şi caracteristicile I.E. malefice ale acestei ENBF acum - inforenergeticianul, prin determinări, va stabili care sunt terapiile cele
şi pentru totdeauna ! “ mai compatibile, pentru a se obţine afectele de vindecare totală, rapidă,
4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii permanentă ( creştine ); aceasta, pentru că unele tehnici, ştiinţe, sunt
- procedura de alungare a ENM şi cea de anihilare a programelor şi cele mai compatibile unor oameni cu alte specialităţi decât ale
caracterelor malefice din ENBF fac parte din „ tehnicile de curăţare creştinilor, aparţinând altor religii, cu alte caracteristic umane
I.E.“
- orice bolnav psihic are ENBF
- ENBF constituie agresiunea CM cea mai frecventă în societatea L12
modernă, fiind întâlnită în majoritatea stărilor patogene, pe lângă alţi
factori agresori
Telepatia

Telepatia este fenomenul prin care se transmit I între două sv.,


altfel decât pe căi convenţionale; este fenomenul de comunicare la

72
Cursuri de inforenergetică – gradul III

distanţă ( în afara mijloacelor de comunicare uzuală ) a unor imagini, - E notează ce a emis, iar R ce a recepţionat
gânduri, sentimente etc. - emisia durează în jur de 5 – 10 secunde pentru fiecare simbol
- în cadrul fenomenului telepatic sunt necesare cel puţin un emiţător ( E ) - ulterior se pot folosi exerciţii la distanţă, iniţial stabilindu-se o
şi un receptor ( R ), care eventual se schimbă alternativ anumită oră pentru emisie – recepţie, iar după aceea nu va mai fi nevoie
- emisia – recepţia sunt fără contact, excluzându-se potenţele celor 5 Exemplul 2:
organe de simţ - se alege un set de 5 cifre, apoi de culori; se emite imaginea culorii sau a
- rapoartele R1 şi R2 trebuie să fie maxime în timpul desfăşurării cifrei sau cuvântul care o desemnează sau şi una şi alta ( se emit diferite
contactului telepatic imagini statice, de exemplu, apoi imagini dinamice )
- în funcţie de distanţa la care are loc, telepatia poate fi: - pentru încercările de început este bine ca primele imagini să fie
1) telepatia la vedere – subiecţii se pot vedea între ei transmise din locuri cunoscute de R, ulterior acest lucru nemaifiind
2) telepatia la distanţe mici – până la 1 – 2 km necesar
3) telepatia la distanţe mari – până la 1.000 km Exemplul 3:
4) telepatia la distanţe foarte mari – peste 1.000 km - se pot transmite sentimente, afecte specifice sau mesaje
- telepatia se produce prin apariţia unui string I.E., care se formează de - pentru telepatie este important nu numai măsurarea BCF, ci şi calitatea
la E spre R, iar după caz, şi invers lor; BCFE şi BCFR ale celor implicaţi trebuie să fie de aceeaşi calitate
- pentru realizarea telepatiei, trebuie ca R să intre în rezonanţă cu E, iar pentru a putea rezona
între ei trebuie să existe C pe N şi T peste 90 %, iar SV pe B şi N - între persoanele implicate trebuie să existe C
trebuie să le fie peste 90 % în timpul stabilirii contactului telepatic - în cazul transmisiei de mesaje, decodificarea conţinutului lor se poate
- trebuie evitaţi factorii perturbatori mecanici, acustici subtili realiza şi cu ansa şi raportorul
- fizicianul german Zenner a pus la punct un sistem de antrenament
telepatic, compus din mai multe exerciţii, care a fost utilizat în SUA:
Exemplul 1: L13
- se alege un set de 5 simboluri şi se emite de către E un anumit simbol,
folosind imaginea lui sau cuvântul care îl desemnează sau şi una şi alta
- pentru încercările de început este bine ca E şi R să fie în aceeaşi Fişa Ψ ( PSI )
încăpere; se vor face seturi de câte 10 încercări

Este o fişă care se completează pentru fiecare pacient în parte;


Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cuprinde câteva date personale legate de pacient, diagnosticul
încercare medical, precum şi parametrii I.E. ai pacientului.
- fişa Ψ se completează imediat după aplicarea tehnicilor de curăţare,
E Δ Ο ≈ Ο Δ ≈ măsurându-se parametrii pacientului la fiecare şedinţă; de asemenea, în
∗ ∗
fişa Ψ se notează optimizările alimentare şi medicamentoase recente,
făcute de terapeut, şi dozele la care persoana a avut modificări
R Δ Ο ≈ Ο Δ ≈ semnificative în structurile ei
∗ ∗
- la fiecare şedinţă:
a) se încercuiesc parametrii I.E. necorespunzători

73
Cursuri de inforenergetică – gradul III

b) se notează în fişa Ψ numai valorile parametrilor I.E. 4) se completează fişa PSI


care se referă la SS, SV, centrii I.E., la organele care 5) dacă persoana are EBF pe N şi T ≥ 90 % ( valori potenţiale minime )
sunt cele mai afectate, precum şi ce factori agresori se aplică şi procedurile de redresare astfel:
I.E. s-au găsit prezenţi la începutul şedinţei, pentru a - reducerea ABEP
putea urmări variabilitatea SS, SV, particularităţile - energizarea locală
suferindului etc. - energizarea generală
c) se estimează rata de creştere a SS, pentru a se putea - amplificarea BCFV
aprecia timpul de vindecare, dacă suferindul respectă 6) se aplică procedura de chemare a ENB
recomandările terapeutului 7) rugăm persoana să-şi deschidă ochii, să-şi facă Semnul Crucii şi să
d) se notează în fişa Ψ prescurtat tehnicile I.E. folosite şi mulţumească Sfintei Treimi pentru ajutorul primit
se marchează cu o săgeată organele pe care s-a lucrat Observaţie: este recomandabil ca atunci când persoana deschide ochii,
să ne uităm în ochii ei cu foarte multă căldură şi să rostim pe
concentrare: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, facă-se
Voia Ta Doamne cu fiinţa din faţa mea “
L14 8) se realizează optimizarea alimentară şi medicamentoasă şi
recomandările potrivite
9) se stabileşte data următoarei şedinţe
Fazele de lucru care trebuie parcurse în 10) se realizează trei spaţii:
abordarea unei persoane prin terapie I.E. - un SP de curăţare pentru pacient
- un SP de redresare ( dacă are parametrii I.E. corespunzători )
- un SP de curăţare pentru casa pacientului
1) rugăm persoana să ia loc, să se relaxeze, să stea comod, cu
picioarele apropiate, cu palmele pe genunchi, fără să le atingă; o
rugăm să respire profund şi rar în tot timpul procedurilor, să-şi facă L15
Semnul Crucii, să închidă ochii şi să spună „ Tatăl Nostru “ şi alte
rugăciuni cunoscute
2) rugăm Sfânta Treime să ne dea Lumina Sa, pentru a putea face Sacralizarea activităţilor personale ale
această faptă bună, numai în numele şi pentru Slava Sfintei Treimi şi să
ne trimită toate ENB care trebuie, pot, vor să vină să ne ajute să terapeutului I.E.
rezolvăm cu bine cazul şi care sunt specializate în rezolvarea tuturor
problemelor legate de el
Sacralizarea activităţilor reprezintă implicarea Sfintei Treimi în toate
3) se aplică tehnicile I.E. de curăţare:
activităţile noastre, aceasta însemnând:
- anihilarea SPM sau cu EBF variabil, cu sau fără program,
- menţinerea contactului de tip bivoc cu Sfânta Treime, prin comunicare
activate sau neactivate
permanentă cu Sfânta Treime, prin lansarea tuturor problemelor,
- alungarea ENM şi CM
dilemelor către Sfânta Treime, prin rugăciuni şi aşteptarea
- anihilarea programelor şi caracteristicilor malefice din ENBF
răspunsurilor, în tot acest timp făcându-se faptele bune hotărâte cu
- anihilarea amprentelor I.E. malefice
sufletul

74
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- acordarea rolului conducător în sv. propriu a SN, prin stăpânirea 4) facerea rugăciunilor de iertare adresate partenerului sau partenerei
trupurilor ( posturi ), iar pentru cei cu vulnerabilităţi mari pe SF – pentru modul nevrednic şi păcătos în care suntem în stare să primim
posturi prelungite Iubirea Sfintei Treimi manifestate prin el ( ea )
- prin implicarea trupului numai în acţiuni benefice - sacralizarea iubirii terestre realizează contactul dintre această iubire
- prin înfrânarea pornirilor raţiunii de a-şi începe analizele înainte de a şi Iubirea Tatălui Ceresc şi astfel, această iubire, devine mai bine
afla deciziile sufletului integrată în Iubirea Tatălui, îşi măreşte longevitatea şi se transformă în
- prin înlocuirea gândurilor şi vorbelor prezente cu altele de o calitate iubire nemuritoare
I.E. tot mai ridicată - în sacralizarea iubirii terestre, foarte importante sunt următoarele:
- conştientizarea permanentă a convieţuirii în şi cu Sfânta Treime, a) conştientizarea faptului că pe primul loc este întotdeauna
realizată prin strădaniile depuse pentru menţinerea stării de armonie, iubirea pentru Sfânta Treime, Sfânta Fecioară Maria, pe locul
pace şi linişte în interiorul nostru ( stare necesară stabilirii contactului secund iubirea pentru partener(ă) şi apoi iubirea pentru toate
cu Sfânta Treime ) prin conştientizarea faptului că avem întotdeauna celelalte creaţii ale Tatălui Ceresc
numai ce merităm din ce ne dorim b) neacceptarea iubirii persoanelor cu parametrii I.E.
- autoînsuşirea calităţii de slujitor al Sfintei Treimi, care se realizează necorespunzători, persoanelor depărtate de Sânta Treime ( pe
prin: aceste persoane le iubim, ajutându-le să eleveze dacă vor, dacă
- dezvoltarea dorinţei sincere şi, apoi, a voinţei sincere de a ne solicită ajutorul şi doar dacă ne ascultă sfaturile pe care le
face, cu toate structurile, în fiecare moment, numai Voia Sfintei dăm, pentru reintrarea lor pe calea Mântuitorului Isus Cristos,
Treimi cu La al lor ); în caz contrar, evităm să ne pierdem vremea cu
- abandonarea structurile, cât mai conştienţi, numai Sfintei aceste persoane, făcând ceva mai bun
Treimi - în Sfânta Scriptură suntem sfătuiţi „ să ne iubim între noi
- la acestea ne hotărâm cu LA şi depunem toate eforturile potrivite, prin precum ne-a iubit Mântuitorul Isus Cristos “, dar nicăieri nu
rugăciuni şi manifestări, pentru a se realiza există sfatul să acceptăm iubirea demonilor, demonizaţilor etc.
- conştientizarea faptului că tot ceea ce este Lumină, Iubire, bucurie - a iubi înseamnă cu totul altceva decât a accepta iubirea
vine de la Dumnezeu c) dezvoltarea capacităţii de iertare prin facerea, cu regulari-
- sacralizarea faptelor bune se realizează prin conştientizarea că orice tate, a rugăciunilor complete şi corecte de iertare ( atât de
faptă bună se face numai în numele şi pentru Slava Sfintei Treimi şi mult putem iubi cât de mult putem ierta )
numai cu ajutorul Ei d) slujirea oamenilor, prin dezvoltarea capacităţii de jertfă a
Sacralizarea iubirii terestre se realizează prin: propriilor structuri, pentru ajutorarea oamenilor în numele şi
1) dăruirea iubirii terestre Sfintei Treimi şi EN Ei de Lumină, care au Slava Sfintei Treimi ( îl slujim pe Dumnezeu slujindu-i pe
ajutat, ajută şi susţin iubirea respectivă oameni, fără să aşteptăm sau să acceptăm laude )
2) facerea rugăciunilor de mulţumire către Sfânta Treime pentru iubirea - faptele bune este bine să fie ştiute numai de cel care le-a făcut, de
care ne-o dăruieşte prin partener sau parteneră beneficiar şi de Sfânta Treime
3) mulţumiri adresate partenerului sau partenerei pentru strădaniile, pe - laudele sunt hrana orgolioşilor; lauda este cea mai modernă formă de
care le face, de a exprima Iubirea Sfintei Treimi, care se manifestă prin agresiune, ea rupe contactul dintre lăudat şi Sfânta Treime, împiedicând
el ( ea ), pentru noi lăudatul să conştientizeze de unde a primit ajutorul pentru fapta bună
făcută

75
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- când suntem lăudaţi, trebuie să ne smerim şi să dăruim rezultatele pe - aplicarea şi trăirea sacralizării şi a activităţilor sacralizate accelerează
care le avem Sfintei Treimi şi armatei ei de Lumină, care ne-a ajutat şi formarea extrasensibilităţilor celor implicaţi, îmbunătăţirea
susţinut, şi să mulţumim pentru aceasta parametrilor I.E., organizarea şi reorganizarea structurilor superioare,
Exemple de activităţi sacralizate: duce la micşorarea orgoliului şi constituie adevărata noastră protecţie
1) alimentaţia noastră şi a altora: - tuturor persoanelor, indiferent de parametrii lor, li se recomandă
- facem Semnul Crucii pe concentrare maximă, explozivă, asupra sacralizarea activităţilor proprii
alimentelor, apei etc., după aplicarea tehnicilor de curăţare şi - pentru cei care nu o pot face - li se recomandă celor din familie, care îi
energizare, astfel încât să rămână pe parametrii I.E. maxim iubesc pe aceştia, să facă tot ce trebuie făcut
benefici - sacralizarea activităţilor personale impune respectarea regulilor de
- facerea de rugăciuni potrivite înainte de masă ( de exemplu: viaţă creştine, aferente fiecărei structuri în viaţa intimă, zilnică şi
„ Te rog pe Tine Doamne Dumnezeule, pe Tine Isuse Cristoase, socială
pe Tine Sfinte Duh, binecuvântează această mâncare, pe bunii şi - sacralizarea activităţilor personale determină sfinţirea lor
drepţii care au pregătit-o şi pe păcătoşii care o mănâncă; Îţi Rugăciunea inimii:
mulţumesc Doamne că mă mai ajuţi odată, că mă mai asculţi „ Doamne Isuse Cristoase, miluieşte-mă pe mine păcătosul ! “sau
odată, că mă mai saturi odată ! “ ) „ Doamne, Isuse Cristoase, Lumina lumii, luminează-mă pe mine, cel
- facerea rugăciunilor potrivite de mulţumire pentru masă care mă aflu în întuneric ! “
2) somnul nostru şi al altora
3) facerea rugăciunilor potrivite de mulţumire către Sfânta Treime
pentru ziua care a trecut ( rugăciunile de seară din cărţile de rugăciuni ),
iar apoi este bine să rostim şi următoarea rugăciune: „ Te rog pe Tine
Doamne, primeşte şi în această noapte sufletul, raţiunea şi trupul la
şcoala Iubirii Tale, sub Mâna Ta, pentru ca mâine să fiu mai vrednic în
slujba Ta decât am fost în ziua care a trecut ! Amin ! “
4) la trezire mulţumim pentru noaptea care a trecut şi ne facem
rugăciunea de dimineaţă
5) pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor
5) realizarea igienei zilnice
6) spălatul rufelor
7) curăţenia în locuinţă
8) muncile agricole şi gospodăreşti
9) începând cu învăţatul, toate celelalte activităţi sociale în care suntem
implicaţi în viaţa zilnică
- executarea diferitelor activităţi în mod ateu, în lipsa Sfintei Treimi şi
a concentrării spirituale, determină scăderea randamentului personal, a
rezistenţei la agresiuni a sv. implicate, precum şi agresarea acestora de
către diferite existenţe întunecate

76
Cursuri de inforenergetică – gradul III

mereu să rămâneţi relaxaţi, fiind doar atenţi la ce se întâmpă sub


Autovindecare palmele dumneavoastră.

Sub acest titlu vă prezentăm o metodă simplă de autoajutorare, uşor de Exerciţii ajutătoare:
aplicat de către oricine, utilă în familie, putându-se aplica în cuplu. a) Cu palmele faţă în faţă, se inspiră profund pe nas, concentrând atenţia
în centrul palmei stângi. La expirare atenţia dumneavoastră se va
1. Sensibilizarea palmelor focaliza în centrul palmei drepte. Exersând, după un timp, veţi percepe,în
timpul expirării, cum energia se va accelera de la palma dreaptă spre
În centrul palmelor există câte un centru energetic secundar, care are palma stângă, iar în timpul inspiraţiei cum energia se va grăbi să ajungă
legătură cu centrul energetic aflat în creştetul capului numit din palma stângă spre cea dreaptă, trecând prin braţul stâng, stern,
Sahashrara, centru prin care noi absorbim energie de cea mai înaltă braţul drept, ieşind apoi prin palma dreaptă. Dobândind experienţă,
calitate din cosmos, de la Divinitate. Vom învăţa să utilizăm aceşti centri acest flux vi se va părea că se învârte continuu între palma dreaptă,
pentru a-i ajuta pe alţii sau chiar pe noi înşine. La persoanele dreptace, palma stângă, braţul stâng, stern, braţul drept, palma dreaptă, astfel
centrul din palma dreaptă emite un flux de energie legat direct de închizându-se un circuit. La stângaci, fluxul va circula invers.
centrul din creştet, iar centrul din palma stângă absoarbe un flux b) Se ţine una din palme în plan vertical, iar cu degetul arătător al
energetic aproximativ egal cu cel emis de centrul din palma dreaptă. celeilalte mâini (ţinut la o distanţă cuprinsă între 10-15 cm) îndreptat
spre palma opusă, se vor trasa spirale, cercuri, linii etc. până veţi reuşi
Exerciţiu
să creşteţi sensibilitatea palmelor. Încercaţi să faceţi acest exerciţiu
Închideţi ochii, vă relaxaţi uşor respirând lent dar ritmic, până simţiţi că
descriind aceleaşi trasee cu degetul şi pe dosul palmei opuse. Dacă
sunteţi cuprinşi de o stare de bine. Apropiaţi-vă palmele deschise în faţa
senzaţiile sunt clare şi pe dosul palmei, înseamnă că aţi ajuns la o
corpului, la nivelul ombilicului (cu ochii închişi), şi încercaţi să simţiţi
sensibilitate foarte bună.
energia care curge din centrul palmei drepte spre centrul palmei stângi.
c) Ca un amuzament, puteţi încerca să direcţionaţi fluxul de energie din
Apropiaţi şi depărtaţi palmele, la început între 5 şi 20 cm, iar apoi pe
deget prin cap, picior, torace, palma sesizoare fiind întotdeauna în
distanţe din ce în ce mai mari, pe măsură ce veţi avansa. După ce va trece
cealaltă parte a corpului.
o perioadă de timp de exersare, palmele dumneavoastră vor deveni mai
Atenţie, după ce aţi dobândit sensibilitate,va trebui să vă realizaţi
sensibile. Din când în când este util să ne frecăm palmele până când vor
singuri codificarea şi decodificarea semnalelor recepţionate, reuşind
deveni calde (activând astfel centrii din palme şi centrul din creştetul
foarte uşor să diferenţiaţi diverse probleme de sănătate.Veţi putea
capului), iar apoi trecând din nou la exersare. După ce aţi început să
astfel diferenţia diverse "goluri", "vârfuri", "benzi" de energie, senzaţii
simţiţi căldură, furnicături sau înţepături (senzaţiile diferă de la om la
de cald sau rece în dreptul unor organe, pulsaţii ale organelor sau zone cu
om) continuaţi acest exerciţiu, dar cu ochii deschişi. Mai târziu veţi
energie densă sau rarefiată. Puteţi, de asemenea, palpa energetic
observa că începeţi să percepeţi aceste senzaţii foarte uşor şi cu ochii
diverse plante, animale, minerale.
deschişi. Puteţi trece acum la palparea energetică a antebraţului, a zonei
din jurul capului, a genunchilor, a întregului dumneavoastră corp. La
2. Utilizarea palmelor
început veţi plimba palma la o distanţă de 10 – 20 cm de oricare zonă pe
care o palpaţi energetic, după mai mult antrenament reuşind să măriţi
această distanţă până la un metru sau chiar mai mult. Nu trebuie să Înainte de a utiliza palmele în vederea ajutării cu energie, este util a
insistaţi prea mult chiar de la început, nu forţaţi percepţia, încercaţi face următorul exerciţiu: stând în picioare cât mai relaxat, se inspiră

77
Cursuri de inforenergetică – gradul III

profund pe nas iar pe expirare se "trimite" energia spre creştetul stângă un cristal de cuarţ cu vârful orientat înspre centrul palmei. Palma
capului, se inspiră din nou, dar de data aceasta odată cu expiraţia dreaptă va fi aşezată pe zona bolnavă. Cu cât cristalul va fi mai limpede,
energia se focalizează spre locul dintre anus şi organele genitale. cu atât vibraţiile care vor fi amplificate vor fi mai înalte iar energia va
Trimitem deci alternativ energie când spre creştet (centrul energetic circula mai liber prin el. Pentru a putea fi utilizat, cristalul de cuarţ
Sahashrara), când spre zona dintre anus şi organe genitale (centrul trebuie purificat şi trebuie "acordat" cu vibraţiile utilizatorului.
energetic Muladhara). Acest exerciţiu are ca scop activarea mai Purificarea cristalului se face în felul următor: timp de 30 de zile acesta
puternică a celor doi centri, creând tot odată un echilibru Yin—Yang a va fi ţinut într-un vas transparent cu apă şi sare (de preferat sare
sistemului energetic propriu. Este bine ca acest exerciţiu să-l efectuăm marină), 3-4 linguriţe la 1/2 litru de apă, cu amplasarea vasului la lumină
zilnic, timp de 5-10 minute, având grijă să nu forţăm procesul respiraţiei. solară. Razele soarelui vor pătrunde şi vor energiza cristalul, iar soluţia
salină va extrage informaţia şi energia parazită din cristal. Pentru a ne
acorda cu acest minunat prieten, îl vom purta 2-3 săptămâni cu noi, într-
Reguli generale un buzunar, din când în când neuitând să-l scoatem la lumină.
Acum suntem gata, după o frecare uşoară a palmelor, să aplicăm pe o În unele cazuri putem utiliza chiar două cristale de cuarţ, câte unul în
zonă bolnavă palma dreaptă (la stângaci, palma stângă), lăsând cealaltă fiecare palmă, cel din palma dreaptă fiind orientat cu vârful către zona
palmă deschisă şi orientată în sus. După o oarecare experienţă se vor bolnavă. Este de preferat ca dimensiunea cristalelor să nu fie mai mare
putea pune ambele palme pe zonele bolnave. Nu ţineţi palmele lipite de de 6-8 cm, fiind important ca vârfurile cristalelor să nu fie ciobite sau
zona bolnavă mai mult de 5-10 minute. Dacă în această perioadă vă simţiţi şlefuite. Vârful natural este de preferat celui obţinut prin şlefuire.
obosiţi sau aveţi o stare de moleşeală accentuată, trebuie să vă opriţi şi
Dan Levi
să vă odihniţi. La finalul şedinţei mâinile se vor scutura puternic de
câteva ori, gândindu-ne că aruncăm în pământ sau într-un foc imaginar
toate "deşeurile" de energie negativă. Este bine să se lucreze cu mâna
dreaptă pe partea stângă a bolnavului iar cu mâna stângă pe partea
dreaptă a acestuia. Aceasta deoarece se ţine cont, de cele mai multe ori,
de polaritatea palmelor şi a părţilor corpului. Astfel, putem considera că
palma şi partea dreaptă a corpului este plus, iar palma şi partea stângă a
corpului este minus. Prin diferenţă de polaritate, energia va circula mult
mai bine. Dacă zona pe care trebuie aplicată palma este mare (de
exemplu, plămânii), aceasta va fi aplicată cu degetele răsfirate, dacă
zona este mică (de exemplu, ochii), palma va fi aplicată cu degetele lipite.
Nu este necesar întotdeauna ca palmele să fie aşezate direct pe piele,
dar este indicat în cazurile de entorse, fracturi, diverse traumatisme
fizice etc. Este bine ca pacientul să fie îmbrăcat în haine lejere, dacă se
poate din bumbac sau alte fire naturale şi să înlăture obiectele din metal
(cercei, brăţări, inele etc.).

Utilizarea ca element ajutător a cristalului de cuarţ


Pentru a amplifica fluxul de energie prin palme putem utiliza în mâna

78
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Gradul IV

79
Cursuri de inforenergetică – gradul III

80
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Cuprins A.1. Credinţa în Dumnezeu ( CD )

A) Parametrii I.E. influenţaţi direct de CD Caracteristici:


1. 1)Credinţa în Dumnezeu ( CD ) 1. Semnifică iubirea Entităţilor Divine ( ED ) ale Sfintei Treimi
2. Puterea I.E. ( PIE ) 2. Arată încrederea deplină în calităţile ED ale Sfintei Treimi:
3. Iubirea lui Dumnezeu ( pentru om ) – IO omniprezenţa, omniscienţa şi omnipotenţa Lor, inclusiv
4. Rezistenţa la agresiuni ( RA ) capacitatea de creaţie, pe care numai Tatăl Ceresc o are
5. Camelionismul spiritual ( CAM ) 3. Comunicarea firească, continuă cu ED ale Sfintei Treimi
6. Duhul Sfânt ( DH ) 4. Mărimea eforturilor specifice, cu fiecare structură, pentru
7. Orgoliul personal, mândria deşartă ( O ) aplicarea învăţăturilor Mântuitorului Isus Cristos în viaţa
B) Alţi parametrii influenţaţi indirect de CD: personală
8. Acceptul Sfintei Treimi ( ACC ) 5. Cunoaşterea şi aplicarea textelor Sfintei Scripturi, a vieţilor
9. Misiunea personală ( MP ) sfinţilor
10. Integritatea structurală ( IS ) - CD poate fi:
11. IS a structurii noesice originale ( SNO ) • a) Potenţială – CDPOT – reprezentând potenţele de credinţă ale
C) Alte subiecte: unei fiinţe ( se măsoară )
12. Structuri adăugate ( Str. Add ) • b) Conştientizată – CDCON – reprezintă credinţa conştientizată,
13. Stringuri din cea potenţială ( se măsoară din CDPOT ); CDCON = aptitudini
14. Entităţi noesice benefice false ( ENBF ) • c) Aplicată – CDAPL – reprezintă credinţa aplicată din aceea
15. Procedura totală ( PT ) conştientizată ( se măsoară din CDCON )
16. Centrii IE ( Chakre ) • d) Utilă, manifestă – CDUT – reprezintă cât la sută din credinţa
17. Spaţii benefice speciale ( SPB spec. ) potenţială este utilă ( se utilizează ) – se calculează
18. Cauzele IE ale suferinţelor - diferenţele 100 % - CD pentru fiecare tip de credinţă reprezintă rezervele de
19. Piramidologie externă IE credinţă astfel:
20. Cristalografia IE 1. Δ CDPOT = 100 - CDPOT ( vulnerabilităţi, ateu etc )
21. Etaloane IE Are semnificaţia unor potenţiale de CD nedezvoltate, dar
22. Optimizarea IE posibile !
2. Δ CDCON = 100 - CDCON; reprezintă potenţe de credinţă
existente, dar încă neconştientizate într-un anumit
moment. O persoană elevată spiritual ar trebui să aibă
această diferenţă egală cu 0 !
3. Δ CDAPL = 100 - CDAPL Reprezintă ceea ce nu se aplică
din CDCON cu diferite pretexte: lipsa de bani, mijloace,
alte treburi mai importante etc.

81
Cursuri de inforenergetică – gradul III

4. Δ CDUT = 100 – CDPOT Arată potenţele de credinţă CDPOT x CDCON x CDAPL


existentă, dar neutile, nemanifestate, neaplicată de CDUT =
sistemul viu într-o anumită perioadă de timp dată. 1002
- în total, rezervele de credinţă într-o anumită perioadă de timp dată - se poate spune că manifestarea fiecărui parametru IE este influenţată
sunt: de credinţa manifestă utilă a fiinţei, că ateismul blochează calităţile,
Δ CDTOT = Δ CDPOT + Δ CDCON + Δ CDAPL = Δ CDPOT + Δ CDMAN virtuţile fiinţei umane ( care sunt de la Dumnezeu ) şi favorizează
manifestarea carenţelor, defectelor ei
Manifestarea – pe care trebuie pus - parametrii IE pot fi influenţaţi de CD în mod direct: PIE, PIEC, IO, O,
accentul cel mai mult DH, CAM, RA, EBF, C şi alţi parametrii ( care vor fi învăţaţi la gradele
următoare ) sau indirect: MP, ACC, IS etc
CDPOT x CDCON x CDAPL - în fiecare viaţă şi în veşnicie este normal ca Δ CDTOT să scadă mereu,
CDUT = corespunzător evoluţiei fiinţei respective
1002 Caracteristici ale CD:
1. se măsoară pe scara valorică unică, pe fiecare structură şi per
- această diferenţă ( Δ CDTOT ) arată calea rămasă până la îndumnezeirea total sv., având valori cuprinse între – 72 şi + 100; se măsoară şi
fiinţei, treptele din „ scara “ sfântului Ioan Scărariu, pe care acea fiinţă pentru alte religii ( divinitatea este aceeaşi, numai denumirile ei
le mai are de urcat ( până la treapta 30 – ultima ) diferă )
- cu cât o fiinţă umană este mai elevată spiritual, cu atât are Δ CDTOT mai 2. fiecare tip de CD, pe fiecare structură şi per total, variază într-
mic şi invers o anumită perioadă de timp, între o limită minimă şi una maximă
- la oamenii obişnuiţi, în stare obişnuită, se constată că CD UT este foarte 3. CD determină mărimea tuturor celorlalţi parametrii IE utili, pe
mică, între 6 – 25 %, iar la cei mai elevaţi până la 60 %, foarte puţini care-i influenţează direct sau indirect
oameni având valorile CDUT mai mari ( adică cei mai elevaţi oameni au 4. valorile negative ale CD semnifică ateism activ, respingerea şi
rezervele de credinţă în mod obişnuit de cca. 89 %, iar pe concentrare contracararea Iubirii Divine, fiind proprii fiinţelor demonizate
cca. 40 % ). Aceste proporţii se găsesc deoarece societatea umană sau de tip demonic ( arată ura raportată la specificul structurii
modernă nu şi-a sacralizat activităţile, iar oamenii nu-L manifestă şi nu-L respective )
implică pe Dumnezeu suficient în activităţile şi viaţa lor 5. valorile cuprinse între 0 şi 81 % indică ateism pasiv propriu
- parametrii IE influenţaţi direct de CD pot fi: - potenţiali acelei persoane, care L-a pierdut sau L-a uitat pe Dumnezeu,
- conştientizaţi indicând puţină credinţă
- aplicaţi 6. valorile cuprinse între 0 şi 30 % reprezintă ateism foarte vechi
- utili şi anunţă suferinţe foarte mari trăite deja sau care se află în
- toţi parametrii IE influenţaţi direct de CD au valorile utile direct curs de desfăşurare
proporţionale cu valoarea CDUT 7. valorile CD cuprinse între 30 şi 60 % indică un ateism pasiv
vechi, care atrage şi determină necazuri şi suferinţe foarte
CD mari pentru cei care acceptă iubirea celui în cauză ca şi pentru
PAR. IEUT = PAR. IEPOT x UT
acesta din urmă ( boli incurabile )
100
8. persoanele cu CD < 60 %, dar sănătoase, se vor îmbolnăvii sau
accidenta într-un timp foarte scurt, dacă nu vor lua cu LA o

82
Cursuri de inforenergetică – gradul III

hotărâre potrivită în Legile Divine; suferinţele lor vor avea un impulsurilor de mânie, enervare, furie, violenţă, renunţării la
caracter exploziv, putând chiar deceda comoditate şi superficialitate şi implicării trupului în fapte bune
9. valorile cuprinse între 60 şi 80 % au semnificaţia atragerii de şi eforturi de elevare spirituală, redându-se astfel structurilor
necazuri, de suferinţe mici şi medii pentru cei care acceptă nemuritoare rolul de coordonator al sv
iubirea posesorului şi apoi pentru el însuşi, suferinţele fiind 2. pe SB aratã:
specifice, în special pe structurile pe care s-au constatat aceste - cât de mult posesorul şi-a însuşit din cunoaşterea Sfintei
valori Scripturi şi a vieţilor sfinţilor
10. valorile cuprinse între 81 şi 90 % indică o credinţă slabă, medie - cât de mult SF este subordonată faţă de SB şi aceasta din
sau potrivită, după cum sunt mai apropiate de 81 sau 90 % urmă faţă de SN
11. toate valorile CDUT < 81 % indică fiinţe umane care trăiesc - cât de mult din cunoaşterea cristică este utilizată în
în legea karmei raţionamentele cotidiene
12. valorile cuprinse între 90 şi 100 % indică o credinţă foarte - credinţa raţională firească în prerogativele divine ale Sfintei
puternică în Sfânta Treime Treimi – omniprezenţa, omnipotenţa, omniscienţa
- de regulă, cca. 70 % din bolnavi suferă de ateism pasiv sau activ, - arată frecvenţa şi tăria meditaţiilor pe diferite teme cristice,
aceasta fiind motivaţia principală a suferinţei lor; restul de 30 % care să ajute la conştientizarea subiectelor respective ( min. 30
( bolnavii cu EBF şi CD > 81 % pe SF, SB, SN şi per total ) „ plătesc “ prin de minute de meditaţie pe zi )
suferinţă pentru ateii a căror iubire o acceptă ( inclusiv cea fizică ) 3. valorile CDUT pe SN indică:
- în toate aceste cazuri, bolnavii nu se pot vindeca dacă nu se rupe - cât de mult posesorul rosteşte rugăciunile cu sufletul, în mod
legătura de iubire sau de relaţie fizică dintre cel credincios şi cel regulat
necredincios sau dacă ateul nu revine la credinţă - cât de mult Duhul Sfânt este manifest la nivelul structurilor
- atunci când diferenţa de CD între structurile de acelaşi fel la două superioare, cât de intense sunt trăirile, sentimentele şi afectele
fiinţe umane este mai mare de 5 %, apare între acestea şi per total sv, corespunzătoare comunicării cu Sfânta Treime
incompatibilitatea, care va genera conflicte, divergenţe, certuri etc - necesitatea comunicării cu Entităţile Divine ale Sfintei Treimi
- dacă CD al unui suferind sau al acelora a căror iubire o acceptă nu se şi cât de mult este realizată aceasta, cât de mult sv. respectiv
ameliorează, suferinţele se vor amplifica continuu, deşi natura lor este primeşte şi rezonează cu Iubirea Entităţilor Divine
posibil să se schimbe, iar în cele din urmă bolnavul poate deceda - simţirea şi trăirea iubirii faţă de semeni
- suferinţa de natură afectivă generează probleme de conştiinţă grave, - valorile coborâte ale CDUT pe SN reprezintă una dintre cele
având până la urmă drept scop orientarea subiectului spre amplificarea mai grave carenţe spirituale, care marchează posesorii lor, în
contactului cu Dumnezeu special în această viaţă; acest fapt constituie ţinta unor largi
game de agresiuni
Semnificaţiile CD pe structuri: - oamenii care vin în această viaţă cu CDUT ridicat pe SN au
1. pe SF, CD are semnificaţia: această „ încărcătură “ dintr-o altă existenţă ( vin „ pregătiţi
- respectării tuturor posturilor mici şi mari, fără excepţie, a spiritual “ ); alte persoane au nevoie de suferinţe fizice şi
parcurgerii sfintelor taine ale spovedaniei şi împărtăşaniei, raţionale foarte mari pentru a putea să crească CDUT pe SN
precum şi respectarea regulilor de viaţă creştină ( sufletul şi le însuşeşte pentru a „ învăţa “ credinţa )
- sacralizării vieţii personale ( implicarea Sfintei Treimi în toate
activităţile personale ), stăpânirii instinctualităţii, înlăturării

83
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- CDUT pe SN influenţează karma, aceasta putându-se


îmbunătăţii sau înrăutăţii în funcţie de variaţiile CDUT într-o CDPOT min SF SB SN T
existenţă sau alta
4. valorile CDUT de pe total sv. indică, prin apropierea de valoarea 1)
uneia sau alta dintre structuri, care este structura Mântuitorul 100 100 100 100
predominantă în cadrul sv. În ceea ce priveşte credinţa fiinţei; Isus Cristos
de asemenea, indică fermitatea în credinţă a posesorului, lipsa 2) Om
îndoielilor, apropierea de Dumnezeu obişnuit 83 87 89 85
- CD fermă, desăvârşită, trebuie să fie rezultatul prezenţei ei în toate
structurile, aceasta însemnând starea de armonie; această armonie
conduce la un potenţial IE ridicat şi prin urmare, şi la realizări ieşite din 3) Om 71 82 76 78
comun, de tipul miracolelor necredincios
- starea de armonie este specifică sfinţiilor creştini sau din alte religii,
care sunt adevăraţii maeştrii spirituali, care pot realiza, mai mult sau mai
puţin, minunile cristice 4) Om puţin 75 84 88 82
- lipsa CD duce întotdeauna la suferinţe, iar credinţa neînsoţită de fapte credincios
bune „ nimic este “
Exemple:
5) Incult 84 78 87 84
Comentarii legate de valorile din tabel: puţin
credincios
- exemplul numărul 3 este un suflet de ateu, unde ateismul nu este activ,
dar există; în plan raţional poate fi agresat mai greu ( se teme de 6) Ateu 60 81 70 70
Dumnezeu ) bigot în
- exemplul numărul 4 este un ateu care crede cu mintea şi cu sufletul, credinţă
dar nu ţine posturi şi nu face eforturi fizice pentru fapte bune
- exemplul numărul 5 este o fiinţă care nu se ocupă raţional de aspectele
legate de credinţă ( este incult în credinţă ) Observaţii:
- exemplul numărul 6 este un ateu bigot, demagog, pregătit raţional cu
puţină credinţă, care poate vorbi de valorile credinţei, dar nu va face - întotdeauna CDPOT ≥ CDCON ≥ CDAPL ≥ CDUT
nimic; cu raţiunea lui mai mult îşi ascunde ateismul, pentru a păcăli şi a-şi - fiecare din aceste valori are un punct de max. şi min.; idealul este de a
satisface interesele meschine printre cei credincioşi reduce diferenţele între max. şi min. în orice situaţie, pe cât posibil
- Mântuitorul Isus Cristos a avut CDPOT = CDCON = CDAPL = CDUT = 100
- un alt deziderat important ( dificil ) este ca CDCON să tindă spre CDPOT,
iar CDAPL să tindă spre CDCON – în acest fel CDUT ajunge să tindă spre
CDPOT

84
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- CDPOT, CDCON şi CDAPL se măsoară cu ansa şi raportorul, iar CD UT se adică pe concentrare se realizează transferul inforenergiilor de
calculează cu formula cunoscută pe SF şi SB pe structurile nemuritoare şi pe total; scopul
obţinerii unui PIEmax îl constituie eficienţa în credinţă – un
CDPOT x CDCON x CDAPL obiectiv propus prin concentrare ( de ex.: pentru terapie )
CDUT = - bilanţul IE al unui sv. este dat de suma valorilor absolute ale PIE sau
1002 PIEC pe SF, SB şi SN la un momentdat
- în cazul PIEC se realizează transferul inforenergiilor dinspre SF şi SB
Exemplu: spre SN, în vederea realizării eficienţei maxime
- EBFPOT = 97 % CDPOT = 83 % CDCON = 69 % CDAPL = 67 % - în cazul aceluiaş bilanţ, valorile PIE sau PIEC pot diferi pe fiecare
- se calculează EBFUT: structură în parte
EBFPOT x CDUT ΣPIE(F, B, N ) = Bilanţul IE al sv. = |PIEF| + |PIEB| + |PIEN|
EBFUT = = 37 %, unde CDUT = 38,4 % - analog pentru PIEC
100 Caracteristici ale PIE:
• 1) se măsoară pe scala valorică unică, pe fiecare structură şi per
total, având valori cuprinse între – 100 şi + 100
A.2. Puterea inforenergetică ( PIE ) • 2) valoarea de + 100 pe SN are semnificaţia valorii maxime
posibile pentru un sv. uman, cu o dotare nativă maximă posibilă
umană
- PIE are semnificaţia influenţei inforenergetice ale unui sv. • 3) etalonul pentru PIEC îl constituie Mântuitorul Isus Cristos,
manifestată în nişa sa IE, adică reprezintă puterea manifestată a care, deşi a avut SF, SB, SN şi T, avea următoarele valori ale
personalităţii sv. la contactul cu alte existenţe din nişa sa IE PIEC:
- în decurs de 25 de ore, PIE variază între o limită minimă şi una maximă,
limita maximă fiind determinată de concentrarea tuturor energiilor şi
informaţiilor pe SN şi per total, astfel încât aceasta să aibă o valoare PIEC SF SB SN T ΣPIE
maximă – această concentrare determină PIE pe concentrare ( PIEC ) -
PIEmax, adică puterea IE pe concentrare a personalităţii spirituale a
fiinţei Mântuitorul - 100 - 100 + 100 + 100 300
PIE poate fi: Isus Cristos
• a) în stare obişnuită ( PIE ) – când variază între o limită
minimă şi una maximă, determinate de solicitările şi eforturile
IE în contactul cu alte sv. obişnuite; de obicei, în stare Om obişnuit 42 53 64 57 159
obişnuită, există o Δ PIE de 5 %
• b) pe concentrare ( PIEC ) – care se poate obţine prin
concentrarea tuturor E, I, conceptelor şi supraconceptelor Cursant - 12 -7 93 85 112
fundamentale din totalitatea bilanţului IE al unui sv., de pe SF şi gradul IV
SB pe SN şi pe total sau în structurile supranoesice, astfel încât
totalul are valori foarte apropiate de acelea găsite pe SN -

85
Cursuri de inforenergetică – gradul III

• 4) valorile negative pe SF şi SB au semnificaţia transferului mai • 13) când PIE sau PIEC sunt ≤ 50 pe SN şi per total şi când
mare sau mai mic de IE pe SN şi pe total, al capacităţii de ∑PIE şi ∑PIEC ≤ 105, aceste valori indică o stare patogenă,
jertfă a IE specifice SF şi SB şi a acestor structuri în manifestată în primul rând prin scăderea rezistenţei la
întregime ( jertfa de sine ) agresiuni, care implică labilitate psihică, emoţională, incoerenţă
• 5) această caracteristică ( jertfa de sine ) se întâlneşte numai în exprimare, influenţabilitate mare, logoree etc
la fiinţele elevate şi numai pe concentrare; acest tip de transfer • 14) PIE sau PIEC ≥ 30, iar ∑PIE şi ∑PIEC indică boală psihică
are ca urmare creşterea PIEC pe SN şi pe total şi este posibil ( d. p. d. v. ), iar d. p. d. v. IE o persoană a cărei structuri
numai prin antrenament spiritual. Pentru persoanele de tip noesice originale ( SNO ) este afectată mai mult sau mai puţin
primitiv, neelevate sau decăzute spiritual, transferul şi jertfa malefic
sunt imposibile. Acest subiect este cunoscut din timpuri • 15) PIE, respectiv PIEC pe SN şi pe total, respectiv ∑PIE şi
străvechi; dacii se străduiau să obţină această calitate prin ∑PIEC reprezintă gradul de elevare spirituală a unui sv.,
duritatea antrenamentelor şi probelor la care erau supuşi elevii activităţile sale preponderente, mărimea influenţei sv. respectiv
din şcolile de spiritualitate. în nişa sa IE, putându-se trage concluzii privind vârsta astrală a
• 6) valorile pozitive pe SF şi SB ale PIEC indică faptul că aceste SN.
structuri absorb într-o proporţie mai mare sau mai mică IE din Vârsta astrală ( VA ) este durata de când acest SN a apărut în
bilanţul IE şi, de asemenea, au semnificaţia incapacităţii de creaţie cu unicitatea sa proprie, exprimată în unităţi
jertfă a acestor structuri calendaristice terestre ( miliarde de ani )
• 7) PIEC determină variabilitatea PIE pe structuri şi per total, • 16) un om evoluat trebuie să fie capabil să transfere, uşor şi
prin micşorarea valorilor pe SF şi SB, cu semnificaţia pierderii repede, pe SN şi pe total, PIE-urile necesare, de pe SF şi SB,
importanţei acestor structuri. După executarea succesivă a pentru realizarea unui scop, în cazul unei necesităţi stringente,
acestui tip de concentrări, valoarea PIE începe să se apropie pe imediate
fiecare structură şi pe total de valoarea de pe SN, care este • 17) concentrările pe tehnici şi procedee IE, meditaţiile IE,
maximă în cadrul fiinţei pentru orice sv. rostirea rugăciunilor pe concentrare, toate cu frecvenţă mare,
• 8) pentru eficienţa benefică, nu este suficient numai un PIEC conduc la ameliorarea PIEC
mare, dar şi EBF trebuie să tindă spre 100 % ( beneficitate şi • 18) cu cât tehnicile IE sunt mai ridicate şi necesită potenţe mai
putere ) mari, cu atât PIEC creşte mai mult
• 9) PIEC nu poate fi niciodată un obiectiv major pentru • 19) cu cât o fiinţă este mai elevată spiritual, cu atât SF şi SB
persoanele elevate spiritual ( doar pentru cei cu EBF < 81 % ) trebuie să absoarbă mai puţine IE fundamentale, iar PIEC pe SN
• 10 ) PIEC are un caracter activ, marcat de mărimea BCF E, care să crească mai mult, după modelul Mântuitorului Isus Cristos
influenţează BCFR ale altor sv. din nişa IE, pe principiul vaselor
comunicante. PIEC-urile dese urcă nivelul PIE ( vârfuri )
• 11) cu cât valoarea absolută a PIEC ( |PIEC| ) este mai mare per
total decât valoarea 87, cu atât fiinţa este mai ajutată de
existenţele superioare ( benefice sau malefice ) din versurile,
respectiv anticerurile ridicate
• 12) scăderea valorii PIE sau PIEC, precum şi a bilanţului PIE sub
anumite valori, reprezintă o stare critică pentru sv. respectiv

86
Cursuri de inforenergetică – gradul III

PIEC potenţial mediu la diferite tipuri de oameni Valorile PIECPOT per total la gradele de inforenergeticieni

MEDIU
TOTAL TOTAL TOTAL

PIEC SF SB SN ∑PIEC Grad PIECPOT MIN PIECUT CDUT MIN


POT
Admitere Terminare Admitere Terminare

Mântuitorul Isus -100 - 100 + 100 + 100 300 I) 63 67 14,5 15,2 23


Cristos

Om obişnuit 32 51 55 52 138 II) 69 71 15,9 16,3 23

Culturist, fără 62 28 40 34 130


preocupări spirituale III) 73 76 16,8 17,5 23

Om de ştiinţă, fără 28 63 52 60 143


preocupări spirituale IV) 84 87 19,3 20 23

Artist 28 35 72 65 135
V) 93 96 21,3 22,1 23
Om de la ţară 37 31 60 55 128
22,2 22.5 23
Demonizat 25 20 25 23 70 VI) 96,5 97,8
23,1 23,5 24
Inforenergeticean 29 45 80 71 154 22,5 22,6 23
gradul I VII) 98 98,3
23,5 23,6 24
Inforenergeticean -2 -8 90 84 100 22,6 22,7 23
grd. IV la admitere VIII) 98,4 98,5
24,5 24,6 25
Inforenergeticean, - 10 - 19 92 87 121 22,7 22,7 23
pe parcursul grd. IV IX) 98,6 98,65
25,6 25,6 26
CDUT 22,7 22,7 23
PIECUT = PIECPOT x X) 98,7 98,76
100 29,6 29,6 30

MIN

87
Cursuri de inforenergetică – gradul III

A.3.Iubirea lui Dumnezeu ( pentru om ) - meritul sv. de a primi, recepţiona Iubirea Divină, este determinat de
strădaniile voliţionale ale acestuia în realizarea de fapte bune,
IO determinate de Iubirea Creatorului
- Existenţele Divine îşi revarsă Iubirea asupra tuturor fiinţelor,
populaţiilor, asupra tuturor oamenilor, însă aceştia pot şi vor să
IO are semnificaţia recepţionării iubirii Sfintei Treimi ( spre primească numai atât cât corespunde propriilor lor eforturi de integrare
deosebire de CD, care reprezintă iubirea sv. faţă de Dumnezeu ), într-un cer sau altul, adică Tatăl Ceresc nu iubeşte mai puţin o existenţă,
exprimând cât din iubirea Sfintei Treimi poate recepţiona un sv. ci aceasta nu primeşte Iubirea Lui, datorită neelevării sale
- IO este darul de Iubire al Tatălui Ceresc, al Entităţilor Sfintei Treimi; - Iubirea Sfintei Treimi este integrată de orice sv. în măsura în care
reprezintă acea Iubire a Tatălui Ceresc pe care o merităm, o primim şi o structurile acestuia o pot face în momentul respectiv, în funcţie de
integrăm în propria noastră fiinţă, în propriile structuri, ca urmare a gândurile, trăirile şi vorbele sale
faptelor bune făcute, a eforturilor de elevare depuse şi totodată - atunci când IO este mai mică, sv. este lipsit de aportul energiilor şi
reprezintă şi capacitatea de reflectare a acestei Iubiri faţă de semenii informaţiilor fundamentale, necesare propriei existenţe; aceasta
noştri determină în timp vulnerabilităţi, cu atât mai mari, cu cât valorile IO
- sv. care încalcă Legile Divine – mai mult sau mai puţin, datorită sunt mai mici
păcatelor lor, încep să-şi piardă potenţele de a primi IO, esenţială pentru - IO este moştenirea cuvântului „ IO “ folosit de marile personalităţi
integritatea fiinţei în cerurile superioare spirituale din trecut, însemnând un înalt grad de iniţiere, cuvânt pe care
- pentru supravieţuire, IO constituie una din cele mai importante surse aveau drept să-l folosească numai absolvenţii Academiei de
de inforenergii pentru bilanţul IE al sv. benefice, dar pentru acelea din Spiritualitate din Carpaţi ( care a început să funcţioneze cu 22.000 de
anticeruri este insuportabilă, putând anihila energiile malefice ale ani înainte de Cristos, pe teritoriul protodaciei )
acestora, dacă vine în contact cu ele - în cadrul acestei academii, cuvântul „ IO “ era denumit altfel
- cu cât un sv. este mai elevat, având structurile superioare configurate - Şcoala lui Zamolxes – cum a fost denumită această academie cu 1.500
mai mult, mai active, cu atât IO recepţionată de scânteia divină este de ani înainte de Cristos - a precizat şi a dezvoltat caracterul IO, rolul
utilizată mai mult de structurile inferioare şi invers său în integritatea şi chiar existenţa fiinţei umane
- IO este strâns legată de numărul de fapte bune realizate până în - titlul „ IO “ se obţinea de către absolvenţii Şcolii lui Zamolxes după
momentul măsurătorii, cu importanţa divină a lor, dar şi de potenţele de mulţi ani de pregătire şi iniţiere şi numai de către acei care deveneau
a săvârşi fapte bune şi în viitor ( adică de potenţialul benefic al sv. ) conducători sau mari preoţi ( muntele Meru )
- gândurile, vorbele sau faptele care încalcă Legile Divine determină - Zamolxes = Nobiscus
micşorarea recepţiei şi integrării Iubirii Sfintei Treimi, deoarece - aceasta este explicaţia utilizării acestui titlu de către domnitori,
păcatele coboară vibraţiile, frecvenţa de oscilaţie şi determină voievozi, cneji, de unii din membrii din familiile domnitoare de la noi din
acumularea de IE negative pe fiecare structură, în special pe structurile ţară sau din alte ţări
superioare, care devin un filtru opac pentru Iubirea Divină; datorită - această şcoală a pregătit populaţiile predacice şi dacice pentru venirea
acestor carenţe, un sv. capătă iniţial caracteristici patogene la nivelul Mântuitorului Isus Cristos şi pentru creştinizare
structurilor superioare şi, după răgazul acordat de Sfânta Treime - ultimul domnitor român care a purtat acest titlu a fost Constantin
pentru corectare, dacă nu se iau măsuri, patogenia se manifestă şi pe SF Brâncoveanu

88
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- IO nu reprezenta forma arhaică a prenumelui personal, persoana I legaţi afectiv; cât timp IO < 81 pe una din structuri, , fiinţa nu
singular, aşa cum a fost interpretat de unii filologi; semnificaţia lui este poate fi adusă în stare de vindecare pe acea structură
aceea de absolvent al Academiei de Spiritualitate din Carpaţi • 7) IO este corelat cu alţi parametrii IE: CD, DH, MP, EBF etc
Caracteristicile IO: • 8) valoarea IO per total indică, prin apropierea de una din
• 1) se măsoară pe scala valorică unică, pe fiecare structură şi per structuri, care este structura coordonatoare a sv. respectiv.
total sv., având valori cuprinse între – 72 şi + 100 Exemplu:
• 2) în momentul săvârşirii unui păcat, IO scade proporţional cu
gravitatea acestuia
• 3) valorile negative indică nu numai nerecepţionarea IO, ci au şi NR. crt. SF SB SN T
semnificaţia de IE antagonice, contracaratoare ale IO, prin
fapte rele şi sunt specifice demonilor, cu sau fără SF şi SB,
precum şi unora din demonizaţi, valori care atrag suferinţe şi 1) 72 83 86 85
tragedii asupra purtătorilor şi acelora care le acceptă iubirea în
legea karmei; aceste valori negative semnifică respingerea de
către individ a Valorilor Divine, dar şi a gândurilor şi a faptelor 2) 40 78 86 72
acestora de către Dumnezeu. Păcatele grave împiedică aşadar
atât recepţionarea, cât şi manifestarea Iubirii Divine
• 4) IO are un caracter de dar, de răsplată şi necesitate pentru Exemplul 1: om obişnuit care nu prea ţine posturi ( sau le ţine de
fiinţele benefice ( la un anumit nivel este ca o hrană necesară, puţină vreme ) şi mai face greşeli cu SF, pe care le regretă. Este o
dar dacă te întorci, suferinţa este mai mare ), iar pentru fiinţă în curs de elevare spirituală, care a început să acorde mai
existenţele din orice vers întunecat, această Lumină a lui multă importanţă sufletului decât celorlalte structuri.
Dumnezeu are efectul pe care îl are focul asupra unei structuri Exemplul 2: fiinţă neelevată, la început de evoluţie, cu manifestări
fizice ( de ardere ) aberante pe SF ( sexuale ), lăsându-se condusă de poftele şi
• 5) valorile IO ≤ 60 arată că persoana, dacă nu a intrat încă în plăcerile acesteia. Pe SB nu poate judeca corect – va găsi tot felul
suferinţă, va intra în curând, la fel şi cei care o iubesc şi pe care de scuze, argumente pentru tot ceea ce face. Face rău fără să fie
îi iubeşte ( acestora li se recomandă facerea de urgenţă a unor conştient de ce face. Structurile superioare sunt supuse SF şi SB
fapte bune, reintrarea pe calea Mântuitorului Isus Cristos ( prin ( nu-şi ascultă sufletul ) este o viitoare victimă a demonizării
facerea celor creştineşti ). permanente (deocamdată este demonizat doar temporar ).
Observaţie: unele persoane autiste au IO = 100 – acesta este un
caz special, în care, după ce persoana a săvârşit un compromis,
vrea să rupă cu LA din lanţul de fapte rele; în sinea ei au loc
A.4.Rezistenţa la agresiuni ( RA )
bătălii între influenţele îngerilor de lumină şi a celor întunecaţi
pentru recuperarea ei, în timp ce trupul şi raţiunea persoanei RA are semnificaţia capacităţii de a anihila, contracara o
aşteaptă rezultatul acestor lupte de influenţe, pentru a acţiona parte din agresiunile specifice unei anumite structuri şi tuturor
• 6) valoarea lui IO între 60 – 81 are semnificaţia multor structurilor unui sv., astfel încât SS şi SV a acestora să nu scadă
suferinţe, atât fizice cât şi afectiv – raţionale, multe dileme, niciodată sub 81.
suferinţe legate de propria persoană sau de cei de care sunt

89
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- RA indică pe toate cele 10 structuri ale unui sv. uman, cu biocâmpurile aceştia să aibă timp să se conştientizeze greşeala şi să se facă
şi centrii lor IE, potenţele de a anihila, de a contracara orice factor faptele bune necesare îndreptării ei
agresor specific fiecărei structuri şi efectele acestuia b) valorile 0 < RA < 81 indică valori necorespunzătoare ale RA, cu
Semnificaţii ale RA pe structuri: urmările negative proprii structurii
1) pe SF: c) la valori ale RA între 81 şi 90 ( RA satisfăcător ), există
- se referă la potenţele date de sistemul imunitar al sv. – rezistenţa vulnerabilităţi la agresiuni mai puternice
la microorganisme agresoare malefice de tipul: bacterii, virusuri, d) valorile 90 < RA < 100 sunt normale, fireşti pentru un sv.
spori, ciuperci, păianjeni etc sănătos, mediu elevat spiritual
- potenţa de a evita în mod direct, firesc, diferite accidente e) la valori RA < 60, sv. prezintă vulnerabilităţi mari pe structura
mecanice, chimice, calorice, energetice, electromagnetice etc respectivă, indicând prezenţa suferinţelor în legea karmei
2) pe SB: f) fiinţele care se găsesc în legea iubirii ( având SN dintr-un cer
- se referă la potenţele de decelare şi separare a adevărurilor de mai mare de 7,2 ), niciodată nu pot avea RA pe o structură sau
minciuni, a subiectelor false de acelea reale, precum şi alta mai mic de 90
conştientizarea adevărurilor din ele, totul însoţit de necesitatea, g) valorile negative ale RA indică absenţa potenţelor amintite, şi
dorinţa şi fermitatea voliţională de a nu se abate de la adevăruri, de chiar mai mult, atragerea unui tip de agresiune sau altul, cu atât
a nu accepta falsurile, deoarece acestea determină întotdeauna mai mult, cu cât valoarea RA este mai mică ( „ victime
compromisuri mici, iar apoi din ce în ce în ce mai mari predestinate “ )
3) pe SN: h) valorile RA < 90 arată de fapt eficienţa îngerilor păzitori ai
- se referă la potenţele sufletului de a respinge neadevărurile, karmei sv., prezenţa păcatelor neiertate, care continuă să
falsurile afectiv – sentimentale ( ex.: confuziile dintre necesitatea acţioneze asupra victimei
de sex şi iubire ) şi de a-şi impune asupra celorlalte structuri i) CD măreşte proporţional RA, ceea ce permite posibilitatea
opţiunile corecte, proprii, pentru a fi puse în practică matematizării parametrilor IE în funcţii specifice lor. Mărimea
4) per total sv.: RA constituie un parametru important pentru prognozarea
- valoarea constatată per total va fi apropiată de structura cu tipurilor de agresiuni la care va fi supus sv., pentru
RAMIN, astfel încât să putem cunoaşte şi lua măsurile cele mai determinarea cauzelor lor şi a recomandărilor corespunzătoare
potrivite, proprii acelei structuri, pentru ameliorarea acelei valori ce vor fi făcute, astfel încât sv. să înveţe lecţia respectivă,
minime înainte ca aceste agresiuni să se manifeste
Caracteristici ale RA: - persoanelor cu RA coborâtă pe SF şi SB le va fi contraindicat să
a) se măsoară pe scala valorică unică, pe fiecare structură şi per lucreze în locuri de muncă periculoase, determinarea RA ducând la
total sv., având valori cuprinse între – 72 şi + 100, cu evitarea accidentelor
semnificaţiile adaptate - creşterea RA se realizează prin respectarea regulilor de viaţă creştină,
- valoarea minimă indică structura cea mai vulnerabilă a sv. ( iar posturi, prin înţelegerea, conştientizarea şi respectarea Legilor Divine
din analiza celorlalţi parametrii IE se pot determina şi cauzele - şi în cazul RA există manifestări ale unor limite minime şi maxime în
care determină această vulnerabilitate, putându-se face decursul unei zile sau a unei anumite perioade de timp, fiind importantă
recomandările necesare eliminării ei conştientizarea faptului că mărimea credinţei în Sfânta Treime va
- răgazul de timp acordat de Sfânta Treime făcătorilor de conduce în timp la creşterea RA
greşeli şi păcate este întotdeauna suficient de lung pentru ca

90
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- adevărata protecţie o constituie cea a Entităţilor Divine şi a entităţilor - CAM negativ – încăpăţânare; persoana trebuie abordată când CAM este
de lumină superioare; orice alt tip de protecţie ( realizată chiar pe pozitiv, altfel nu există şanse !
concentrare ) are caracter secundar şi este numai temporară - antonimul camelionismului spiritual îl constituie fermitatea, exprimată
- RA poate fi: 1) potenţial ( RAPOT ) prin valori negative ale CAM
2) util ( RAUT ) - dacă se găsesc valori negative ale CAM la persoane puţin elevate sau la
CDUT cele decăzute, ele au semnificaţia că aceste fiinţe nu au suferit încă
RAUT = RAPOT x destul în legea karmei, pentru a putea prelua şi conştientiza CD, pentru a
100 renunţa la propriul orgoliu, adică acestora le vor mai fi necesare în viitor
- atât RAPOT cât şi RAUT variază în decursul unei perioade de timp între o alte suferinţe, pentru a se vindeca de ateism şi de orgoliu; ei nu înţeleg
limită minimă şi una maximă iubirea, iertarea, CD, iar dacă li se explică, se pierde timpul
- RA se măsoară ca limită minimă; valoarea minimă pe fiecare structură şi - CAM negativ la persoanele neelevate sau decăzute indică întotdeauna
per total indică gradul de elevare al persoanei ( în special RAUT MIN ) lipsa de sensibilitate; acest tip de persoane mai au următoarele
simptoame: negativism, simţ critic foarte pronunţat, permanent
- pentru ca un sv. să-şi poată întrebuinţa voliţional, benefic CAM pentru
A.5.Camelionismul spiritual ( CAM ) elevarea sa spirituală, trebuie să cunoască care anume calităţi trebuie să
le dobândească, care defecte trebuie să şi le corecteze, întru-cât, dacă
nu şi le cunoaşte, foarte greu şi le poate îndrepta. De aceea se interzice
CAM indică potenţele unui sv. de a-şi modifica voliţional sau
desincretizarea conţinutului, semnificaţiilor parametrilor IE, a tehnicilor
firesc parametrii IE pozitivi sau negativi o anumită perioadă de
de măsurare, precum şi a celor de corectare a carenţelor către persoane
timp, mai lungă sau mai scurtă ( de obicei minute sau ore ), în
din afara cursurilor IE, care nu prezintă garanţia unui portofoliu de
anumite scopuri.
parametrii IE benefici, care să confirme utilizarea benefică a acestei
- CAM este un parametru antrenabil, antrenamentul fiind favorabil sau
cunoaşteri IE
nefavorabil, în funcţie de scopul urmărit, întotdeauna voluntar
- sv. animale şi vegetale au CAM numai în mod firesc, acest parametru
- întotdeauna, valorile modificărilor voliţionale ale CAM sunt superioare
favorizând procurarea hranei, împerecherea, apărarea de agresor etc
acelora realizate inconştient; la o persoană elevată spiritual, valorile
( ex.: mimetismul natural practicat de diferite vieţuitoare pentru a se
pozitive ridicate ale CAM reprezintă o gravă carenţă, manifestată prin
apăra - ca urmarea a CAM, animalele şi plantele îşi schimbă culoarea,
lipsa stabilităţii şi fermităţii pe proprii parametrii IE benefici, adică
înfăţişarea, forma, comunicarea, comportamentul etc). CAM este
aceste fiinţe, intrând într-un mediu mai puţin elevat, vor fi influenţate
practicat atât de agresor, cât şi de victimă, în scopuri opuse.
de acesta, deoarece intră mai uşor în rezonanţe negative
- prin CAM, o fiinţă face eforturi pentru a-şi însuşi temporar şi pentru a
- la persoanele decăzute, prezenţa valorilor CAM pozitive constituie o
dovedi temporara calităţi care în realitate lipsesc şi de pe urma cărora
şansă, dar totodată o neşansă, în funcţie de mediul în care se găsesc ( de
profită, are anumite avantaje, pe care în stare normală nu le are
gradul de elevare al sv. influenţatoare ). Atunci când influenţele din
- la Facere, CAM nu era necesar, întru-cât Domnul Dumnezeu nu a creat
exterior au EBF ≥ 90, CAM pozitiv al sv. respectiv constituie o şansă
agresori; El a creat numai vieţuitoare cu o anumită alimentaţie
favorabilă acestuia; el va evolua spiritual, datorită influenţelor
vegetariană şi nu a creat carnivorele de astăzi, care au apărut ca urmare
exterioare benefice. Dacă sv. receptor are CAM < 0 ) ceea ce înseamnă
a decăderii omului
fermitate pe proprii parametrii IE ), influenţele pozitive din afară nu vor
putea pune în rezonanţă biocâmpurile lui, care vor rămâne pe vechii săi
parametrii coborâţi.

91
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Caracteristici umane în funcţie de mărimea CAM Impostori, excroci,


9) şarlatani, lichele etc 43 78 51 68

Nr. Tip uman şi ca- CAM Prostituate, afe-


crt. racteristicile lui SF SB SN T 10) meiaţi, homosexuali 62 58 31 60
pofticioşi, proxeneţi,
Copii cu vârsta sub un peşti etc
1) an şi cu EBF per total 88 93 100 97 Mântuitorul Isus
> 90 11) Cristos - 100 - 100 - 100 - 100
Copii de cca. 5 ani cu
2) EBF per total > 81 18 37 42 35
Observaţii:
- oamenii au de obicei caracteristici comune; ei se pot încadra în mai
Adolescenţi şi tineri
multe categorii simultan ( de exemplu, pot fi şi afemeiaţi şi excroci şi
3) atei activi, debili 29 51 78 50
mincinoşi )
sentimental ( persoană
care urmăreşte moda, - persoanele care au CAM per total > 15 şi în special CAM > 25 nu
barurile de noapte ) prezintă încredere în asociaţii, prietenii, mariaje, nu li se pot acorda
Adolescenţi şi tineri sarcini şi misiuni grele, întru-cât nu le vor executa decât parţial, având
4) credincioşi, educaţi 15 9 4 10 întotdeauna „ motivaţii întemeiate “
normal - CAM ≥ 15 este o valoare normală în prezent la români, iar în alte
Adolescenţi şi tineri perioade istorice sau pentru alte naţiuni, CAM are alte valori
5) din şcolile şi liceele 22 28 38 32 - la valori ale CAM per total > 40, persoana începe să-i deranjeze
moderne ( studii în frecvent pe cei din jur cu instabilitatea acţiunilor, opţiunilor şi părerilor
străinătate, suferă sale ( categoria 3 )
sentimental )
- la valori ale CAM > 60 aceasta înseamnă întotdeauna antrenament,
Adulţi cu EBF per
cunoaştere şi voinţă în practicarea CAM ca tactică pentru obţinerea de
6) total > 81, obişnuiţi, -7 - 18 - 28 - 20
profituri materiale sau avantaje sociale ( categoria 9 ); aceste situaţii
educaţi
sunt caracteristice secăturilor, lichelelor, impostorilor, plagiatorilor,
Adulţi cu EBF per excrocilor de diferite tipuri sau agenţilor şi reprezentanţilor diferitelor
7) total < 81 ( săraci, răi, 32 - 10 -3 -8 organizaţii şi secte satanice. Lichelele pot fi: 1) fizice
nu pot fi reeducaţi – salarii
de mizerie, comentarii 2) naţional sociale
negative, oameni cu „pofte“) 3) sentimentale
Adulţi cu EBF per 4) mixte
8) total < 81 care au 32 15 5 15 - valorile CAM se ameliorează prin eforturi specifice, voliţionale, pe
suferit destul şi pot fiecare structură ( inclusiv prin posturi ), pentru a se mări fermitatea pe
fi reeducaţi valorile benefice ale parametrilor IE şi pentru a se micşora intrarea în
rezonanţe cu influenţele malefice exterioare

92
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Caracteristici ale CAM: - cu cât EN este mai elevată, cu atât îşi alege la concepţie
1) se măsoară pe scala valorică unică, între – 100 şi + 100 pe părinţi mai elevaţi pentru întrupare, care o vor ajuta în propria
fiecare structură şi per total sv., cu semnificaţiile adaptate MP
2) valorile pozitive indică prezenţa acestei caracteristici IE 8) – carenţele de personalitate între 1 şi 6 ani se pot corecta
3) valorile negative indică antonimul, şi anume fermitatea, pe o ulterior prin autoeducaţie, dar destul de greu şi de obicei prin
structură sau alta, stabilitatea parametrilor IE benefici sau legea karmei, cu suferinţe
malefici, adică poate fi o calitate ( la oamenii buni, elevaţi ) sau - în mod normal ∆ CAM = CAMNAŞTERE – CAMDECES trebuie să fie ≥ 5 % în
o neşansă ( la oamenii răi, excroci etc ) fiecare viaţă, adică, fermitatea pe parametrii benefici trebuie să
4) structurile temporare ( SF şi SB ), uneori pot avea valori crească continuu
pozitive ale CAM, iar SN şi uneori per total să aibă valori - după căderea din Rai a îngerilor orgolioşi, nici o existenţă nu poate
negative; depinde de structura ascultată, coordonatoare, ca decade mai mult de două ceruri şi de aceea, oamenii care au CAM mare,
acest CAM să aibă rol benefic sau malefic în creştere, nu trăiesc foarte mult; persoanele care au CAM pozitiv la
5) CAM este corelat cu toţi ceilalţi parametrii IE care determină moarte, care nu învaţă această lecţie spirituală au de obicei longevitate
caracterul de calitate sau defect al acestui parametru IE mică, deoarece fiecare viaţă este dată pentru a eleva spiritual şi nu
CAM poate fi: a) CAM potenţial - CAMPOT pentru a decade
b) CAM util - CAMUT Valorile CAM la cursanţii inforenergeticieni ( valori orientative ):
CDUT
CAMUT = CAMPOT x
100 Gradul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6) persoanele care au CAMPOT ≥ 30 pe una din structuri sau per


total sunt contraindicate în funcţii de conducere, în mariaje şi
Admi- 14 11 1 -7 - 19 - 32 - 48 - 62 - 82 - 94
prietenii, deoarece oferă surprize, de obicei neplăcute ( per-
tere
soane vulnerabile şi uşor influenţabile )
- valori mari ale CAM indică persoane făţarnice, instabile, care
Termi- 14 5 -4 - 12 - 28 - 40 - 56 - 73 - 93 - 100
pot ceda la agresiuni destul de mici, specifice în special
nare
structurilor pe care s-a constatat CAM mare
7) valorile mari ale CAM ( peste 30 ) sunt fireşti în primii 6 ani de
- dacă în viitorul unei persoane având CAM > 15 există o probabilitate
viaţă şi de aceea educaţia părinţilor este importantă şi
mare de a face un păcat cu LA care i-ar atrage decăderea cu mai mult de
eficientă, pentru că ei implementează programe IE care rămân
două ceruri, acea persoană va deceda mai înaintea acelei fapte, datorită
valabile toată viaţa
îngerilor păzitori ai karmei, aceasta fiind cauza multor accidente,
- EN mai elevate, care îşi aleg părinţi corespunzători lor ( ele-
catastrofe
vaţi ), vor putea beneficia de programe IE favorabile propriei
- sfinţii de toate tipurile, care au dovedit prin viaţa şi jertfa lor
MP, pe când EN mai neelevate, alegându-şi părinţii
fermitate maxim posibilă a fiinţei umane în iubirea şi manifestarea lui
corespunzători lor, mai neelevaţi, au neşansa ca în primii 6 ani de
Isus Cristos, constituie adevărate modele umane de maeştrii spirituali
viaţă să primească programe IE necorespunzătoare de la aceşti
pentru toţi oamenii, din toate religiile
părinţi, ulterior din şcoli şi apoi din viaţă

93
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- după cât de mult îl slujim pe Dumnezeu, slujim Creaţia lui, cu atât mai DH constituie parametrul IE fundamental, principal, care
mult ne vor asculta ECB, îngerii de Lumină, care au ca MP să ajute determină o valoare minimă şi o valoare maximă a tuturor celorlalţi
oamenii să se îndumnezeiască, respectându-ne însă LA parametrii MIN

- unii dintre sfinţii creştini sau ai celorlalte religii au avut DH POT chiar

A.6.Duhul Sfânt ( DH ) peste 81 şi ΔDH < 5 ( ex.: sfântul Francisc d’Assisi, sfântul Maxim
Mărturisitorul, sfânta Paraschiva şi mulţi alţii )
- Mântuitorul Isus Cristos este singurul care a avut în viaţa cu trup şi
DH are semnificaţia remanenţei Sfântului Duh într-un sv., raţiune DHPOT = DHUT = 100 şi ΔDH = 0
limpede, curat, strălucitor, precum Sfântul Duh al Tatălui Ceresc, - sv. sunt ca o lampă, la care flacăra este DH, iar sticla este SF; greşelile
- după Facere, oamenii, prin faptele lor, au afectat Duhul Sfânt original, şi păcatele săvârşite reprezintă funinginea de pe sticlă, iar dacă această
diminuându-l, tulburându-l, întunecându-l, perturbându-l cu păcatele pro- funingine este multă, flacăra nu mai luminează în exterior
prii făcute în fiecare viaţă succesivă cu SF şi SB în proporţie de 91 %, Caracteristici ale DH:
iar în faza de EN în proporţie de 9 % 1) se măsoară pe scala valorică unică, numai per total sv., având
- se poate spune că păcatele au strâmbat, au schimonosit Sfântul Duh pe valori cuprinse între – 72 şi + 100, cu semnificaţiile adaptate
care Tatăl Ceresc l-a dat fiecărei fiinţe umane; aceste păcate au 2) valorile 0 < DHPOT MIN < 42 indică stări patogene ale sv. umane
determinat implicarea mai puternică a EN în materie, ponderea SF în 3) valorile negative sunt caracteristice demonilor cu trup şi raţiune
totalul fiinţei crescând, ceea ce a frânat îndumnezeirea – scopul final al 4) valorile negative ale DHPOT MIN ≥ 42, dar < 45 sunt normale
elevării spirituale astăzi pentru oamenii obişnuiţi, indicând o RAMEDIE pe toate
- DH poate fi: 1) DH potenţial → DHPOT structurile, CD slabă sau medie, preocupări spirituale recente şi
2) DH util → DHUT fapte de iubire insuficiente
CDUT 5) valorile DHPOT MIN < 35 indică un risc foarte ridicat de
DHUT = DHPOT x demonizare sau de afectare malefică a SNO
100 6) valorile DHPOT MIN > 69 indică o eficienţă scăzută a agresorilor şi
a agresiunilor asupra sv. umane posesoare
ΔDHPOT = 100 - DHPOT
7) valorile DHPOT MIN < 25 indică demonizare sau afectare malefică
ΔDHUT = 100 - DHUT
a SNO de multă vreme ( de peste 1½ ani ); în acest caz,
- variaţia DH în cursul unei zile, luni este dată de intrările în rezonanţe
schizofrenia, manifestările paranoice, iresponsabilitatea sunt
negative sau pozitive ale sv. ( intrările în rezonanţe pozitive amplifică
foarte mari, persoanele nu au autocontrol, se manifestă
DHPOT şi DHUT, iar intrările în rezonanţe negative diminuează aceste
impotenţa în muncă, în viaţa de familie şi în viaţa socială şi este
valori )
necesară asistenţa specializată permanentă, curăţarea IE sau
- o persoană foarte elevată spiritual trebuie să aibă:
exorcizarea
MIN MAX MIN
8) suma valorilor minime şi maxime a DHPOT şi DHUT, adică ∑DHPOT şi
∑DHUT = DHUT + DHUT > 81 şi DH > 68; astfel de persoane prezintă
∑DHUT, poartă numele de bilanţul Sfântului Duh potenţial,
întotdeauna o stabilitate bună a propriei personalităţi, manifestată în
respectiv util
nişa sa IE
Pe baza DHPOT MIN şi a ∑DHUT se poate caracteriza gradul de
- frica, mânia, nervozitatea, invidia, gelozia, repulsia, ura, răzbunarea etc
elevare al oricărei fiinţe umane
sunt simptoamele intrărilor în rezonanţe negative, ceea ce atrage
- admiterea la cursurile IE se poate face numai când DHPOT MIN
decăderea DHPOT MIN şi a tuturor celorlalţi parametrii IE

94
Cursuri de inforenergetică – gradul III

prezintă următoarele valori, conform tabelului: - nota pentru DHPOT se calculează astfel:
MĂS

DHPOT DHPOT ΔDHPOT DHPOT


Grad Cer ADMITERE TERMINARE NOTA DHPOT MIN = 1,5254 + 11,8
- ∑DHUT determină ierarhiile cereşti ale tuturor existenţelor
MIN MAX MIN MAX MIN MAX negative sau pozitive ( din ceruri sau din anticeruri )
9) persoanele cu DHPOT MIN ≤ 45 nu pot fi puse în stare de
1) 6 43 57 43 57 0 0 vindecare ( nu se vindecă )
10) persoanele cu DHPOT MIN ≥ 67, dar numai la aceia care îl slujesc
în continuu pe Dumnezeu, începe să se manifeste neputrezirea
2) 6 45 60 45 60 0 0 trupului după moarte
- fiecare treaptă din „ scara “ sfântului Ioan Scărarul este
caracterizată de o limită minimă şi una maximă a ∑DHUT
3) 6/7 47 63 49 67 2 4 - DH este determinant pentru toţi ceilalţi parametrii
Exemple de caracterizare a oamenilor în funcţie de DHPOT MIN şi
∑DHUT
4) 7 51 71 53 74 2 3
Număr criteriu DHPOT MIN ∑DHUT

5) 7 55 76 57 79 2 3
1) 0 - 38 0 - 45

6) 7 60 82 62 86 2 4
2) 38 - 50 45 - 71

7) 7 65 86 67 89 2 3
3) 50 - 60 71 - 81

8) 7/8 70 91 72 95 2 4
4) 50 - 60 81 - 100

9) 7/9 75 97 78 99 3 2
5) 60 - 75 100 - 130

10) 7/10 80 100 88 100 8 0


6) 75 - 90 130 - 150

95
Cursuri de inforenergetică – gradul III

zilnice, ridică şi menţin DHPOT MIN şi ∑DHUT la valori maxime; prin acestea,
7) 90 - 100 150 - 200 limita minimă a DHPOT şi ∑DHUT se ridică, ajungând şi ele după un timp să
se apropie de limitele maxime a DHPOT şi DHUT, adică făcând acestea
continuu, valorile minime se ridică şi ele continuu, iar elevarea spirituală
1) atei, trădători, demonizaţi, dezidenţi ai unei societăţi este accelerată
2) persoane puţin credincioase, având labilităţi aferente păcatelor - primitivismul fiinţelor benefice este determinat şi se manifestă prin
practicate şi risc de dezidenţă; nu aplică în totalitate în viaţa lipsa cunoaşterii cristice, care determină la rândul ei potenţe de
proprie regulile pe care le cunosc conştientizare manifeste mici şi o inteligenţă scăzută ( acestea sunt
3) persoane cu preocupări spirituale ( puţin credincioşi ), dar numai caracteristice astăzi la VA sub 2,5 miliarde ani )
de câţiva ani; nu au CD foarte mare, dar pot fi ajutaţi cu iubire - decadenţa spirituală, spre deosebire de primitivismul spiritual, este
să eleveze – fără ajutor vor decade ( li se recomandă asistenţa caracterizată de o experienţă şi specializare mai mare, corespunzătoare
unor persoane credincioase, locuri de muncă în colective unor VA peste 2,5 miliarde de ani
benefice ) - interzicerea voliţională, continuă, de a intra în rezonanţe malefice,
4) persoane credincioase, cu MP şi activităţi spirituale deosebite, constituie o cale sigură de elevare spirituală continuă, accelerată şi
de mai mulţi ani ( 5 – 8 ani ); o astfel de persoană prezintă nu sincopată!!!
întotdeauna extrasensibilităţi, intuiţie şi comunicare cu Sfântul - pentru a fi foarte buni într-o anumită profesie ( în special de preot sau
Duh medic ), trebuie ca la alegerea ei DHPOT MIN să fie ≥ 55
5) sunt fiinţe ( sfinţi ) cu MP şi activităţi spirituale deosebite - ierarhii bisericii creştine ar trebui să aibă, pentru promovare, DH POT MIN
pentru cei din jur, cu daruri de la Sfântul Duh manifeste ≥ 65, la fel ca şi conducătorii din „ echipa guvernamentală “
( pentru a-şi putea îndeplini misiunea ) – sunt buni slujitori ai Recomandări:
oamenilor, animalelor, plantelor etc cu extrasensibilităţi - să se măsoare membrii din familie, şefii, colegii de serviciu sau de
puternice şcoală, prietenii etc
6) sfinţi cu dotări şi MP deosebit de importante; manifestă multe - suspiciunea, gelozia, frica, furia, enervarea, indignarea, ura, nega-
haruri de la Sfântul Duh tivismul, minciuna, orgoliul, invidia, bârfa, aversiunea, antipatia etc sunt
7) fiinţe Dumnezeieşti rezonanţe negative care duc la decăderea parametrilor IE şi involuţia
- păcatele, încălcările Legilor Divine afectează negativ şi ecranează spirituală, îndepărtarea de Isus Cristos şi de Împărăţia Cerurilor
Sfântul Duh, iar iertarea păcatelor acordată ca urmare a rugăciunilor şi - în timpul rugăciunilor sau în timpul diferitelor slujbe, a aplicării
faptelor bune, refac DH, proporţional cu eforturile făcute pentru diferitelor tehnici IE, ∑DHUT creşte
iertare - dacă practicarea sacralizării este obişnuită, continuă şi este însoţită
- prin iertare se anihilează energiile malefice ale greşelilor şi păcatelor, continuu de fapte bune, limitele minime şi maxime ale DH se măresc,
curăţându-se astfel „ lampa “ ( SF şi SB ), astfel încât DH iradiază mai diferenţele dintre ele scad, astfel încât valorile DH ajung şi se menţin
mult în afară, însă informaţiile malefice despre păcate rămân ridicate şi în stare normală
implementate în structurile nemuritoare ( 8 ), fiind însă inactive până în - concentrările IE aferente aplicării diferitelor tehnici sau procedee IE,
momentul repetării păcatului ( comiterii unui păcat similar ) prin numărul şi intensitatea lor, asigură o creştere mai rapidă a limitelor
- rugăciunile către Sfânta Treime, meditaţiile, studiul asupra subiectelor DH decât rugăciunea sau meditaţia
din Sfânta Scriptură şi vieţile sfinţilor, precum şi faptele bune care
necesită eforturi mari, însoţite de sacralizarea tuturor activităţilor

96
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- diferenţa ∆DH = DHMAX – DHMIN este minimă şi în cazul fiinţelor 4) - O ≥ 35, persoana începe să-i deranjeze pe cei din jur, producând
primitive şi în cazul fiinţelor foarte evoluate ( dar decăzute ) şi este efecte negative asupra acestora.
mare în cazul fiinţelor puţin elevate - persoanele cu O > 50 sunt insuportabile, fiind prea pline de ele
- persoanele cu DH ridicat sunt persoane iubite, plăcute de cei din jur, însele şi de importanţa lor.
deoarece mărimea DH arată capacitatea de comunicare prin iubire - pentru ca două sau mai multe fiinţe să fie compatibile, să nu existe
- între persoanele cu DH ridicat se realizează comunicarea corectă, conflicte, certuri etc trebuie ca ∆ O dintre ele să fie ≤ 5
firească, între toate structurile lor, prin algoritmi de iubire, corect 5) O este corelat cu toţi ceilalţi parametrii IE, fiind determinat de
formaţi DHPOT MIN şi de ∑DHUT
- DH creşte atunci când iertăm din tot sufletul ( numai aşa putem fi 6) O este incompatibil cu credinţa puternică, reală, manifestă
iertaţi la rândul nostru ), când se respectă regulile de viaţă creştină, 7) toate sv. vegetale, animale sau umane pot avea acest grav defect ( de
Legile Divine, fără excepţie sau compromisuri ex.: cocoşul, păunul, unele flori → trandafirul → „ Micul Prinţ “ de Atoine
de Saint-Exupéry )

A.7.Orgoliul personal ( mândria deşartă - O ) 8) într-o anumită perioadă de timp, O variază între o limită minimă şi una
maximă; limita maximă, indică gradul de elevare spirituală
O este compus din:
O are semnificaţia supraestimării propriei persoane şi a I. O ancestral – OA – provenind din alte vieţi
rolului ei, a subestimării celor din jur, a rolului lor, II. O dobândit - OD- în fiecare viaţă, de la concepţie, până la deces
considerându-le secundare ⇒ orgoliul total: OTOT = OA + OD
- O este cel mai bătrân păcat, fiind la baza tuturor defectelor umane
- la sosirea la concepţie, OTOT al embrionului = OA
- cauza O este în principal influenţa SF şi SB cu poftele, plăcerile şi
Nota pentru acest parametru:
interesele raţionale şi sociale specifice
MĂS
- reprezintă ecoul influenţelor structurilor temporare asupra
structurilor nemuritoare, exercitate în special prin intermediul raţiunii OMAX
ca interfaţă Nota O = 5 -
100
- O este cea mai gravă stare patogenă a unui sv.; întotdeauna orgolioşii MĂS
manifestă următoarele: OMAX = - 100 ⇒ Nota = 10
I. dorinţa de a obţine putere, de a se lăuda şi de a primi laude 9) este un parametru IE consultativ ( nu este eliminator ), care stă la
II. egocentrism, egoism, ateism baza tuturor celorlalte defecte umane, dar şi ale altor sv.
III. pretind a fi slujiţi de alţii 10 ) valorile negative indică antonimul, adică smerenia ( abia după ce am
IV. consideră că a sluji pe altul este o umilinţă nemeritată renunţat la O începem să facem primii paşi pe calea smereniei )
Caracteristici ale orgoliului: 11) cu cât creşte O, cu atât scad potenţele, parametrii IE, cu atât acel
1) se măsoară pe scala valorică unică, numai pe total sv., având valori sv. este mai impotent în lucrările Sfântului Duh şi este mai vulnerabil la
cuprinse între – 100 şi +72, cu semnificaţiile adaptate diferiţi factori agresori, fiind victima îngerilor păzitori ai karmei; cei
2) etalonul este Mântuitorul Isus Cristos, care a avut în viaţa cu trup foarte orgolioşi pot fi în final demonizaţi
orgoliul = - 100
3) valorile pozitive cuprinse între 10 şi 20 dovedesc mândrie deşartă,
însă la nivele obişnuite pentru oamenii din prezent ( în România )

97
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Tabel cu OTOT MAX la cursurile IE


Simptoamele orgoliului:
1) folosirea cuvântului „ eu “ de foarte multe ori
Grad Admitere Terminare 2) manifestă ateism pasiv, iar în cazuri mai grave, activ
3) sunt persoane agitate, gălăgioase, vorbesc tare pentru a-i acoperi pe
alţii, manifestă iresponsabilitate, lipsă de înţelepciune, îşi asumă cu LA
1) 19 13 sarcini pe care nu le pot finaliza
4) impotenţă în conştientizarea propriilor defecte, potenţe ridicate de
conştientizare a defectelor altora, de critică a acestora
2) 13 7 5) integrarea incorectă, cu toate structurile şi per total în acest Univers
şi în toate versurile din care provine SN
6) refuzul de a accepta ajutorul celorlalţi şi de a acorda ajutor altora, cu
3) 4 0 motivaţii de obicei meschine, de tip material sau raţional
7) ignorarea, respingerea şi nerecunoaşterea lucrărilor Sfântului Duh
prin propriile activităţi şi în societate
4) -6 - 11 8) cei care suferă pentru propriile păcate au de obicei O mare sau
foarte mare, spre deosebire de aceia care suferă pentru păcatele altora,
a căror iubire o acceptă ( aceştia pot avea O mic sau foarte mic )
5) - 15 - 21 - O reprezintă astăzi cea mai gravă stare patogenă manifestă la nivel de
individ, grupare socială, naţiune, determinând neiertarea altora, iar
aceasta răzbunarea
6) - 25 - 33 - datorită urmărilor deosebit de grave ale exacerbării orgoliului, lauda
constituie una dintre cele mai moderne forme actuale de agresiune
- întotdeauna orgolioşii sunt agresivi şi sociabili şi de obicei adoptă
7) - 37 - 45 dictatura, impunerea prin forţă, şantaj, simt nevoia să-şi exercite
puterea , fiind cei mai aprigi „ vânători de putere “; nu au discernământul
corect al binelui şi răului, au simţul etic personal distorsionat, lucru
evidenţiat prin acţiunea lor
8) - 49 -59
- inversul O este aproape similar cu smerenia ( care presupune mult mai
mult decât inversul O )
- Leonardo da Vinci spunea că: „ din marea smerenie se naşte marea
9) - 63 - 74
cunoaştere “
- preoţii spun: „ smerenia este cheia care deschide porţile Împărăţiei lui
Dumnezeu “
10) - 79 - 99
- smerenia este cheia care deschide porţile cunoaşterii tuturor
cerurilor; fără smerenie nu există elevare spirituală

98
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- a cunoaşte pe altul este o ştiinţă; a te cunoaşte pe tine însuţi înseamnă - O şi ateismul sunt cele mai grave stări patogene moderne care
înţelegere determină lipsa de comunicare interumană, neiertarea, războaiele etc
- a te cunoaşte pe tine însuţi este necesar pentru a-L cunoaşte pe - dacă toţi oamenii ar fi smeriţi, războaiele, neînţelegerile ar fi
Dumnezeu ( de aceea oamenii nu se cunosc pe ei înşişi ) imposibile, neavând cauze; de aceea, pentru distrugerea unei unităţi
Pentru a diminua O şi a fi smerit sunt necesare următoarele: familiale, de grup sau sociale, se utilizează mărirea orgoliului membrilor
a) conştientizarea existenţei O în structurile proprii acelei comunităţi prin mijloace de obicei materiale şi sociale ( care
b) în rugăciunile cotidiene să conştientizăm că faţă de Sfânta privesc poziţia, autoritatea etc ), de către servicii moderne , cu personal
Treime suntem nevrednici, netrebnici, păcătoşi etc şi că o altă calificat
viziune asupra propriei persoane este strâmbă, incorectă, să ne - există şi astăzi instituţii care consideră că unitatea spirituală, bazată
adresăm epitete, injurii, ofense comparativ cu Sfânta Treime pe iubire şi respect este cea mai periculoasă – aceasta constituie
c) punerea intereselor spirituale mai presus de cele raţionale şi deosebirea dintre instituţiile satanice şi cele ale Sfintei Treimi
materiale şi a intereselor celorlalţi mai presus de acelea proprii, - în prezent conflictele au trecut de pe planul material pe planul
prin aplicarea învăţăturilor Mântuitorului Isus Cristos ( vezi pedagogic, raţional şi spiritual, prin apariţia diferitelor secte, organizaţii
lecţia spălatului picioarelor ); să fim întotdeauna gata pentru a şi instituţii care urmăresc debusolarea spirituală, dezorganizarea şi
acorda ajutorul celor care au nevoie de el, dar să nu-l impunem manifestarea ateismului activ
niciodată, altfel devenim întotdeauna agresivi - sfântul Sinod al Bisericii Creştine Ortodoxe Române din 1937 a
d) anihilarea tendinţelor laudei proprii, prin recunoaşterea condamnat francmasoneria, ca fiind cea mai importantă organizaţie
calităţilor celorlalţi şi în primul al Sfintei Treimi satanică mondială, care se face vinovată de cea mai gravă erezie
e) smerenia este cea mai importantă virtute umană, care derivă din creştină: negarea Entităţilor Divine ale Sfintei Treimi
iubirea de oameni, animale, plante, pământ, cer şi stele; este - până în 1944, lojile francmasonice au funcţionat legal în România
direct proporţională cu potenţele de iubire a întregii Creaţii şi, - generalul Ion Antonescu a scos francmasoneria în afara legii
implicit, a Creatorului şi a Entităţilor Divine - al II-lea război mondial a fost provocat de scindarea lojilor masonice în
- O indică gradul de integrare a sv. în ierarhiile cereşti şi în cele teres- două: marea lojă a occidentului şi marea lojă a orientului ( în 1939 )
tre şi de aceea orgolioşii nu respectă ierarhiile, nu pot concepe şi - francmasoneria română execută ordinele primite de peste hotare, de la
manifesta ascultarea firească, ci acceptă şi manifestă numai ascultarea loja reunificată a orientului şi occidentului, ordine străine de naţiunea
de frică, impusă; întotdeauna, aceştia protestează, sunt contra, critică şi română şi poporul român
niciodată nu participă constructiv la acţiunile benefice, pe care - ştiinţa din care lipseşte iubirea de oameni, animale, plante, cer şi stele
întotdeauna le diminuează, le murdăresc, le inversează este o ştiinţă satanică
- întotdeauna adulţii bolnavi au orgoliul mare atunci când plătesc pentru - creşterea smereniei personale determină creşterea potenţelor de
propriile păcate; cu cât păcatele neiertate sunt mai multe, cu atât fiinţa conştientizare şi a meritului accesului informaţional
este mai orgolioasă - laudele de orice tip stimulează orgoliul, amplificându-l, şi de aceea
- orgolioşii întotdeauna atrag îngerii păzitori ai karmei şi de aceea sunt toate spiritualităţile planetare consideră laudele ca o agresiune
contraindicaţi în funcţii de conducere, misiuni importante, prietenii etc; Smerenia este caracterizată prin:
încălcarea acestor recomandări atrage întotdeauna mari necazuri, a) lipsa O, a mândriei, ceea ce nu trebuie să ne împiedice să ne bucurăm
dileme, probleme de realizările Sfintei Treimi, de ajutorul acesteia prin şi în propria fiinţă
- fiecare orgolios trebuie să facă eforturi pentru a se vindeca, debarasa b) credinţa fermă şi puternică în Sfânta Treime şi armata sa de Lumină
de acest defect şi nimeni altcineva nu poate prelua aceste eforturi

99
Cursuri de inforenergetică – gradul III

c) realizarea întotdeauna a faptului că actul de reuşită în orice plan - ACC poate varia în timp, în funcţie de Arhistrategia de Lumină a
constituie lucrarea şi ajutorul Sfintei Treimi, acordate în acel moment Domnului Dumnezeu, proprie fiecărui moment sau perioade
prin acele persoane sau acelor persoane - măsurarea acestui parametru la diferite intervale de timp permite
d) manifestarea iubirii şi a iertării permanente pentru aceia din jur şi în conştientizarea unor aspecte de natură retro sau precognitive
special pentru agresorii noştri - se măsoară întotdeauna la sfârşitul unei serii de măsurători de
e) ajutorarea celor sărmani prin fapte concrete parametrii IE, iar cel care va caracteriza situaţia finală este ACC
f) interzicerea judecării celor din jur, ceea ce nu va împiedica Caracteristici ale ACC:
constatarea vorbelor şi faptelor acestora ( parametrii IE ) şi aplicarea 1) se măsoară pe scala valorică unică, numai per total sv., având
metodelor corespunzătoare IE valori cuprinse între – 72 şi + 100, cu semnificaţiile adaptate
g) trăirea cristică – conştientizarea faptului că o părticică din fiinţa 2) poate varia în timp, însă numai din prezent către viitor; pentru
Dumnezeiască a lui Isus Cristos se află în fiecare din noi trecut, ACC va fi întotdeauna constant, fix, invariabil
h) conştientizarea propriei nevrednicii - variabilitatea ACC dinspre prezent spre viitor este în funcţie
i) solicitarea Sfintei Treimi prin rugăciuni de ajutorare şi iertare a de Arhistrategia de Lumină a Sfintei Treimi, proprie fiecărui
altora şi apoi pentru noi moment sau perioade viitoare, datorită variabilităţilor faptelor
j) ducerea unei vieţi creştine, corecte, cu respectarea celor 7 taine făcute cu LA de oameni
creştine, a decalogului şi a regulilor deduse din acestea - măsurarea ACC la diferite intervale de timp permite
- smerenia conduce la dezvoltarea bunului simţ, care la rândul său conştientizarea unor aspecte retro sau precognitive
dezvoltă spiritul de sacrificiu personal, de iubire a tuturor creaţiilor - se recomandă săvârşirea numai a faptelor cu ACC = 100
Tatălui Ceresc 3) în cazul în care apar valori sub 100, dar mai mari de 81, se caută
- elevarea cu şi prin iubire constituie adevărata cale de elevare momentul optim pentru desfăşurarea activităţii respective sau a
eventualele condiţii care trebuiesc modificate, pentru ca ACC să

B.1. Acceptul Sfintei Treimi ( ACC ) devină 100 ( se măsoară, de ex.: „ ce mai trebuie făcut pentru ca
ACC să crească de la 92 la 100 ? “ – momentul de timp etc )
4) valorile cuprinse în intervalul – 72 şi + 81 indică fapte rele
ACC este un parametru de sinteză, care reprezintă cât de 5) acţiunile cu valori ale ACC cuprinse în intervalul 0 şi + 81
mult acceptă Sfânta Treime participarea la o activitate, implicarea reprezintă păcate împotriva Tatălui , a Fiului şi a Creaţiei în
în aceasta, desfăşurarea unui fenomen, alegerea unei profesii, general, care pot fi iertate
numirea într-o funcţie, începerea unei relaţii, a unui mariaj etc - valorile negative indică încălcarea Legilor Divine şi mai mult,
Arhistrategia Divină a Entităţilor Sfintei Treimi este compusă contracararea acestora şi au semnificaţia păcatelor împotriva
din diferite evenimente, care au întotdeauna ACC = 100 şi care conţin şi Sfântului Duh, care nu se iartă
exprimă întotdeauna iubirea Entităţilor Sfintei Treimi 6) acţiunile cu ACC = 100 indică fapte care fac parte din AL
- evenimentele ce nu conţin sau exprimă această iubire sunt fapte rele ( Arhistrategia de Lumină ) şi a căror nerealizare reprezintă un
- ACC constituie un parametru IE fundamental, eliminatoriu, deoarece păcat, făcut având cunoaştere
Sfânta Treime are în vedere condiţii, factori, evenimente, unele Faptele cu ACC = 100 au caracter obligatoriu pentru un
cunoscute de noi, altele necunoscute nouă, care se vor manifesta în viaţă, inforenergeticean
pe parcursul desfăşurării activităţii respective 7) tehnicile de curăţare IE au întotdeauna ACC = 100, fără
excepţie

100
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- se poate observa că executarea unor activităţi cu ACC < 100 - câteodată, viitorii părinţi nici nu se cunosc în momentul stabilirii MP a
şi în special a celor cu ACC < 81 este însoţită întotdeauna de viitoarei fiinţe; în acest caz, alte entităţi primesc misiunea de realizare a
sentimentele de nelinişte, nemulţumire etc din partea întâlnirii şi mediere a cunoaşterii viitorilor părinţi în plan terestru, în
făptuitorului ( la oamenii benefici ) ⇒ în fazele de nelinişte se vederea realizării legăturii de iubire, care va determina concepţia
măsoară ACC - EN care vine la întrupare ( dacă aparţine unui cer ridicat ), este cea
- în cazul în care se măsoară ACC şi se ignoră acest fapt, care indică perechea aleasă pentru a-i fi părinţi, astfel încât, să i se
executându-se totuşi activitatea ( de obicei din considerente creeze condiţiile optime pentru îndeplinirea MP ⇒ deci mu părinţii
raţionale sau materiale ), aceasta afectează negativ SN a stabilesc misiunea entităţii în viaţa respectivă
făptuitorului, al cărui parametrii IE şi potenţe scad - dacă entitatea nu-şi alege corect părinţii, nu îşi va putea îndeplinii MP
- dacă în trecut s-a executat o anumită acţiune cu ACC < 81, în viaţa cu trup sau şi-o va îndeplinii foarte greu, cu eforturi mari
trebuie făcute cele cuvenite, creştineşti, pentru iertarea - pentru realizarea MP 100 % sunt necesare:
păcatelor, pentru a ne evita problemele de karmă, pe care ni le- - alegerea unei anumite perechi de părinţi
am determinat prin aceste fapte - alegerea anumitor locuri de muncă succesive
8) ACC este ultimul parametru care se utilizează pentru - alegerea anumitor parteneri
optimizarea unei activităţi - alegerea anumitor locuri de viaţă
- alegerea anumitor prieteni etc cu LA

B.2.Misiunea personală ( MP ) - posesorul unei MP va fi ajutat întotdeauna în aceste alegeri de îngerii


potriviţi de lumină sau ai karmei, fiind întotdeauna încercat iniţial prin
ispite şi tentaţii malefice să facă faptele inverse faptelor bune din MP,
Semnifică numărul de fapte bune realizate până într-un să întreprindă acţiuni care să-l îndepărteze de MP sau să facă MP
anumit moment, din totalul de fapte bune planificat de divinitate imposibilă
pentru o persoană ( sau grupare ), într-o anumită perioadă a vieţii - toţi aceia care se pripesc, care nu-L ascultă din suflet pe Dumnezeu,
acesteia nu-şi pot îndeplini 100 % MP; acestea sunt cauzele pentru care
- orice sv. vine la concepţie, se naşte şi trăieşte pentru a realiza o parte majoritatea oamenilor, în momentul decesului clinic şi apoi biologic au MP1
din faptele bune prevăzute de AL a Sfintei Treimi, cu eforturi proprii şi MP2 < 100
- cu cât EN este mai elevată atunci când vine la concepţie, va avea o MP - există EN care nu vor mai veni niciodată la concepţie şi trup pe Terra,
de fapte bune mai multe şi mai importante decât o EN mai puţin elevată, deoarece, până în ultima lor viaţă, s-au străduit să-şi îndeplinească MP cu
adică MP se dă întotdeauna EN care vine la concepţie încă din cerul mari eforturi, şi de aceea, aceste EN se vor întrupa numai voliţional,
aferent ei, conform potenţelor sale proprii atunci când existenţa lor în trup, pentru anumite evenimente care vor
- în funcţie de gradul de elevare a EN, timpul de venire la concepţie îi va veni este necesară, alegându-şi momentul optim, pentru ca la data
fi determinat de propria elevare spirituală producerii evenimentului, când prezenţa lor este necesară, să aibă vârsta
- mai înainte de venirea la trup, toate EN ( cu excepţia celor din optimă
anticeruri ) îşi cunosc MP şi numai când o acceptă, vin la vin la concepţie – - neîndeplinirea MP de către o EN cu trup, poate avea mai multe cauze:
capătă SF, în caz contrar, rămânând în aşteptarea unei alte MP  nealegerea optimă a perechii de părinţi, a condiţiilor sociale,
- această cunoaştere a MP, o EN evoluată o are cu câteva luni înainte de naţionale, materiale şi spirituale oferite de aceştia, pentru
venirea la concepţie, după ce a fost instruită un anumit timp, pentru îndeplinirea misiunii copilului
misiune

101
Cursuri de inforenergetică – gradul III

 neelevarea EN sosite la trup, care va avea efect comoditatea numărul FB planificat până în momentul măsurătorii

spirituală în faza cu trup şi raţiune


2. MP2 = numărul de fapte bune realizate până în momentul
 neascultarea SN proprii în viaţa cu trup, când fiinţa este
măsurătorilor, raportat la numărul de fapte bune planificat
condusă de impulsurile şi senzaţiile SF sau de raţionamentele SB
pentru întreaga viaţă, înmulţit cu 100 ( MP totală dintr-o viaţă )
 alegerea prematură a momentului venirii la trup ( ex.: Mihai
Viteazul ), ceea ce atrage întotdeauna greutăţi, obstacole,
numărul de FB realizat până în momentul măsurătorii
suferinţe etc
MP2 = x 100
- neîndeplinirea MP în curgerea timpului terestru şi a timpului Tatălui
numărul FB planificat pentru toată viaţa
Ceresc determină hotărârea Sfintei Treimi de modificare a anumitor
acţiuni şi evenimente, deşi obiectivul şi planul său strategic rămân Observaţii:
neschimbate - întotdeauna determinarea MP1 are aspect de retrocogniţie, iar
- faptele bune neexecutate sunt înlocuite prin altele, care vor fi determinarea MP2 aspect de precogniţie ( frecvenţa determinării lor
executate de alţi oameni, pe alte căi, cu alte mijloace, însă întotdeauna determină dezvoltarea acestor extrasensibilităţi, accesul la un anumit
într-un timp mai lung decât cel scurs atunci când faptele bune ar fi fost nivel a unui anumit cer )
executate de cei prevăzuţi iniţial ( adică în cazul luării unor MP de la - în funcţie de mărimea MP1 şi a MP2 se pot face diverse aprecieri în
oameni leneşi şi a acordării unor MP suplimentare altor oameni, timpul de ceea ce priveşte longevitatea sv. respectiv
executare pentru îndeplinirea aceluiaşi obiectiv strategic este - MP2 trebuie să crească odată cu trecerea timpului cronologic,
întotdeauna mai lung decât timpul iniţial ) corespunzător sv.
- neîndeplinirea MP încetineşte întotdeauna viteza de evoluţie spirituală
- în mod normal, MP1 trebuie să fie mai mare decât MP2
a oamenilor
- atunci când MP1 = MP2, decesul este iminent ( în următoarele ore ); în
- variabilitatea timpului îndeplinirii MP a unui sv. este determinată de
acest caz, singura şansă de mărire a longevităţii persoanei vizate se
manifestarea LA a acestuia
poate realiza numai dacă o rudă de gradul I al celei vizate, dependentă
- variabilitatea îndeplinirii MP a unui sv. determină variabilităţi
de aceasta, se va ruga la Sfânta Treime pentru a da MP suplimentare
compensatorii ale MP a altor sv., astfel încât să se îndeplinească în
acesteia ( ex.: atunci când mama, fiind unicul părinte şi fiind pe morte,
totalitate voia Sfintei Treimi
este necesară pentru întreţinerea şi educarea copilului şi copilul se roagă
numărul de fapte bune realizate pentru prelungirea vieţii mamei; în cazul în care Mântuitorul Isus Cristos
MP = x 100 apreciază ca reală rugăciunea, va aloca o MP suplimentară, compusă
numărul de fapte bune planificate dintr-un număr de fapte bune care se va adăuga la MP totală, planificată
pentru viaţa respectivă )
- MP pate fi:
numărul FB până în momentul măsurătorii
1. MP1 = numărul de fapte bune realizate până în momentul
măsurătorilor, raportat la numărul de fapte bune planificat până MP2 final = x 100
numărul FB planificat iniţial + numărul FB suplimentare
în momentul măsurătorilor, înmulţit cu 100 ( MP momentană ) –
se măsoară de la naştere până în prezent - numărul FB planificat iniţial < numărul FB planificat final
numărul de FB realizat până în momentul măsurătorii - diferenţa MP1 - MP2 scade proporţional cu vârsta, fiind maximă în
MP1 = x 100 copilărie şi minimă aproape de decesul clinic

102
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- un sv. are întotdeauna o MP temporară într-o viaţă, care face parte - periodic, la diferite intervale de timp Mântuitorul Isus
dintr-o MP astrală, egală cu suma tuturor MP ale sv. din toate vieţile cu Cristos, împreună cu alte EN de Lumină din cerurile ridicate,
trup, dar şi din existenţele fără trup, până în faza de îndumnezeire analizează şi reaşează MP ale tuturor sv. umane de pe Pământ
- Mp aferente EN în faza fără SF şi SB au o pondere mai mică din MP - în cazul acestei reaşezări a MP, unor oameni li se adaugă MP
total astral ( MPTA ) la EN mai puţin elevate spiritual şi o pondere din ce suplimentare ( de obicei în timpul somnului, prin intermediul SN
în ce mai mare, cu cât EN este mai elevată, mai bătrână astral, astfel degajate ), în timp ce altora li se ia din MP planificată, ceea ce
încât la ECB din cerurile 9 şi 10, aceste MP astrale ( MPA ) din starea are ca efect modificarea longevităţii acestora
fără SF şi SB au o pondere foarte mare în MPTA a lor, cu atât mai mult - de obicei li se ia din MP celor comozi spiritual, însă şi celor mai
cu cât întrupările acestor ECB sunt mult mai rare decât ale altor EN elevaţi, care sunt necesari într-un moment de timp din viitor,
- timpul astral, petrecut fără SF şi SB, este foarte lung la ECB şi mult când vor reveni la trup cu MP spirituale importante
mai scurt la EN mai puţin elevate - din 1966 s-a descoperit că Mântuitorul Isus Cristos analizează
Caracteristicile MP: de două ori pe an îndeplinirea MP, alocând misiuni suplimentare
1) se măsoară pe scala valorică unică, numai per total sv., având celor harnici şi luând MP de la cei leneşi
valori cuprinse între 0 şi + 100, cu semnificaţiile adaptate - de la valori ale MP1 ≤ 30, nici un sv. nu mai este viabil
2) valorile între 0 şi 80 sunt nesatisfăcătoare pentru MP1 - neîndeplinirea faptelor bune planificate are semnificaţia că
3) valorile MP1 ≤ 60 atrag îngerii păzitori ai karmei şi mari acel sv. trăieşte degeaba, nu va putea eleva spiritual, iar viaţa lui
suferinţe pe toate structurile, iar de la valori < 50, persoana nu are rost în Legile Domnului → persoana va deceda prematur,
respectivă va avea în mod sigur un accident cu atât mai tânără, cu cât MP1 este mai mic
4) longevitatea sv. este direct proporţională cu MP1 şi invers 5) se poate întâmpla ca MP totală a unei persoane să conţină câteva
fapte deosebit de importante; există persoane care se nasc
proporţională cu MP2
numai pentru a face o anumită faptă bună deosebit de impor-
- dacă MP1 < 60, persoana va deceda într-un timp foarte scurt şi
tantă, unică şi, dacă au făcut-o, ele şi-au îndeplinit misiunea
întotdeauna de moarte nenaturală, indiferent de vârsta ei; vieţii lor
aceste persoane nu mai au de ce să trăiască, deoarece nu-şi mai - dacă persoana nu îndeplineşte acele\acea faptă, îşi pierde
îndeplinesc faptele bune pentru care au venit ( întotdeauna MP şansa de elevare în acea viaţă, , iar dacă nu se iau măsuri de
au cunoscut-o şi au acceptat-o înainte de concepţie ) realizare, îşi poate pierde chiar şi viaţa
- întotdeauna MP este determinantă pentru longevitatea sv., Exemple de astfel de misiuni care conţin o faptă importantă:
existând şi situaţii când decesul sv. încheie MP a acestuia prin a) naşterea unui copil ( la naştere, mama moare )
suferinţele şi efectele produse b) ajutarea unei EN importante în planul strategic al
- fiinţele comode spiritual îşi păstrează timp îndelungat Sfintei Treimi
caracteristicile proprii, în timp ce acelea sârguincioase în c) scrierea unei cărţi importante, compunerea unei piese
realizarea Voii Domnului şi le ameliorează continuu, elevând muzicale unice, realizarea de alte creaţii artistice unice
- mărirea longevităţii fiinţelor sârguincioase se realizează numai etc
dacă acestea fac un salt impresionant de credinţă şi Mântuitorul - câteodată, această faptă bună unică, importantă ( „ rostul
Isus Cristos le alocă MP suplimentare vieţii ″ ), trebuie făcută la o vârstă destul de tânără, iar
dacă persoana a realizat-o, ulterior poate deceda, pentru a
reveni altădată în scopuri similare, în care este de obicei

103
Cursuri de inforenergetică – gradul III

specializată ( subiect descoperit în 1993 la moartea la Este bine ca persoanele inforenergeticene implicate în avort să se
naştere a unei femei de 24 de ani, la care MP1 = MP2 = 100 ) specializeze în ajutorarea IE a copiilor, fiind cunoscut faptul că pentru
Observaţie: este foarte important ca EN să plece din fiecare 5 – 9 copii salvaţi, se iartă un avort
- avorturile spontane sunt determinate întotdeauna de un păcat făcut
viaţa cu trup cu MP1 = MP2 = 100
după concepţie de unul sau de ambii părinţi, care face imposibilă
6) persoanele care la moartea lor au MP1 = MP2 < 100, înseamnă că
realizarea MP2 a copilului care se va naşte
nu şi-au îndeplinit misiunea de fapte bune pentru care s-au
- astfel, în perioada de sarcină nu se recomandă executarea unor decizii
născut ( pe care au acceptat-o înainte de venirea la concepţie ) –
importante ca mutarea domiciliului, a serviciului, etc ( care pot constitui
este bine ca pentru aceste persoane să ne rugăm la Sfânta
asemenea obstacole ) şi în această perioadă părinţii trebuie să ducă o
Treime să le ierte şi să le ajute în întruparea viitoare
viaţă corectă, creştinească, puternic sacralizată
Observaţie: este necesar ca MP zilnică să fie 100
- câteodată, avortul spontan este determinat de facerea păcatelor
- eforturile voliţionale de realizare a MP determină creşterea potenţelor
împotriva Sfântului Duh de către părinţi ( contracararea lucrărilor,
IE, dar şi accelerarea evoluţiei spirituale şi invers
tainelor Sfântului Duh, negarea Sfintei Treimi sau a uneia din EN Sfintei
- MP şi variabilitatea IE caracterizează orice sv.
Treimi )
- MP ale sv. trăitoare în aceiaşi nişă IE sunt interdependente,
- fiecare MP a unei EN sosite la trup are EBF propriu, care arată în ce
influenţându-se reciproc – de aici derivă importanţa alegerii colecti-
lege a venit la trup: a karmei, a iubirii sau pentru ambele
vităţii
- în prezent, toate EN care vin la concepţie, este normal să sosească de
- AL cuprinde suma tuturor MP astrale ale tuturor sv. aferente unui ciclu
la cerul 6 în sus
de viaţă
- EN care vin dintr-un cer inferior cerului 6 vor fi dominate de legea
- nici o EN nu vine la concepţie fără MP
karmei; cele care vin dintr-un cer superior – legea iubirii va începe să le
- în funcţie de MP necesare în strategia viitorului grup social din care vor
fie dominantă
face parte, vor veni la concepţie numai EN capabile, pregătite
- sosirea la concepţie a oricărei EN atrage după sine venirea la trup a - pentru un sv. normal, MP1 trebuie să fie ≥ 81, ajungând până la 100
tuturor EN necesare în legea karmei, pentru ca EN venită iniţial să îşi - persoanele care au MP1 cuprins între 30 – 60 prezintă un risc foarte
poată rezolva într-o singură viaţă problemele karmice nefavorabile, mare de accidentare gravă sau deces, deoarece nu-şi îndeplinesc
constituite din încălcări ale Legilor Divine neiertate, din viaţa anterioară misiunea
De exemplu: pentru păcatul avortului, atât femeile, cât şi bărbaţii - dacă un numărul oamenilor cu MP1 < 60 este mai mare, atunci ei vor fi
implicaţi, în mod separat, trebuie să facă faptele bune contrare implicaţi într-o catastrofă hidro-meteorologică de tip inundaţie, tornadă
pruncuciderii, care sunt: etc, iar dacă numărul acestora este şi mai mare, oamenii găsindu-se în
I. năşitul unor copii aceeaşi zonă, atunci se produce o catastrofă seismică sau o erupţie
II. salvarea vieţii unor copii ( de la înec, incendiu, cădere, accidente vulcanică, care determină pierderea mai multor vieţi
de circulaţie etc ) sau vindecarea prin procedee IE, care dacă nu
- în această catastrofă îşi vor pierde viaţa toţi aceia care au MP 1 < 60 şi
s-ar fi făcut, copii ar fi murit
vor supravieţui ( cu răni sau infirmităţi ) numai aceia care au MP1 > 60
III. sfătuirea cât mai multor persoane tinere şi bătrâne privind
păcatul avortului şi ce trebuie făcut pentru a fi iertat - amploarea urmărilor unei catastrofe este determinată de numărul
oamenilor care au MP1 < 60 dintr-o zonă

104
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- întotdeauna catastrofele de orice tip, cu pierderi de vieţi omeneşti, • cât timp am stat pe nivelul minim?
constituie mijloace în legea karmei pentru: • cât timp am stat pe nivelul maxim?
a) reducerea decalajelor de elevare spirituală dintre oameni, la • Valoarea MP pentru ziua respectivă
limitele permise în Legile Divine - mai mic de 5 %, astfel - uneori MP dintr-o anumită zi poate consta dintr-o singură faptă bună, o
restabilindu-se o armonie pierdută singură acţiune considerată ca atare; aceste acţiuni pot fi conştientizate
b) creşterea beneficităţii, a înţelepciunii şi a credinţei în numai de persoanele care se lasă conduse permanent de sufletul lor,
Dumnezeu persoane care se află permanent în stare cristică
- în aceste catastrofe îşi pierd viaţa şi acei buni sau foarte buni, care au - restanţele de MP trebuie realizate imediat; dacă totuşi au trecut
acceptat iubirea ( mariaj, sex ) ateilor, orgolioşilor, acelora cu păcate câteva zile ( câtva timp ) şi fapta s-a executat fără noi, va trebui pe
mari şi grele viitor să ne străduim să îndeplinim compensator mai multe fapte bune
- acestea sunt motivele pentru care nici o catastrofă nu poate fi Este interzis a se comunica rezultatele măsurătorilor MP celor în
prevenită cu exactitate de către ştiinţele moderne atee, iar dacă totuşi cauză; acestora li se recomandă numai faptele bune, concrete, pe
reuşesc, se evită astfel doar temporar nişte urmări karmice şi alte care le pot face, nefăcute până atunci sau faptele bune
catastrofe vor fi atrase pentru a se realiza obiectivele îngerilor păzitori compensatoare faptelor rele săvârşite
ai karmei; singura cale de pentru evitarea lor este aceea a regăsirii şi
aplicării învăţăturilor Mântuitorului Isus Cristos, ignorate până la aceste
catastrofe
B.3.Integritatea structurală ( IS )
- frica înaintea şi în timpul unui cataclism facilitează realizarea
obiectivelor karmice ale îngerilor păzitori ai acesteia, amplificându-se IS reprezintă cât de mult o structură materială, energetică,
astfel efectele distructive informaţională, conceptuală, este conform matricei IE a acesteia -
- MP care nu sunt făcute la timpul cuvenit vor fi foarte greu de făcut arhetipului, adică cât de mult corespunde creaţia, corpul, structura,
altădată organul zona sau sistemul Conceptului Divin al Tatălui Ceresc, pentru
- faptelor bune care nu au fost făcute, prevăzute de AL, tot se vor o fiinţă vie
realiza, însă pe alte căi, prin alte mijloace şi metode, de către alte - matricele IE constituie proiectul care se manifestă în timp sub forma
persoane şi într-un timp mai lung decât cel iniţial planificat; se poate unei celule, organ, sistem, corp, structură etc; de aceea, conceptul este
spune că nefacerea faptelor bune planificate, constituie cauza întârzierii mai cuprinzător decât un proiect momentan, implicând variabilitate
evoluţiei fiecărui om şi a societăţii umane în general, aceasta, deoarece caracteristicilor şi a proiectului în timp, fiindu-i superior din acest punct
misiunile suplimentare se dau celor vrednici şi se iau de la cei leneşi de vedere
spiritual - matricea IE este rezultatul conceptului de realizare divină
- prin determinarea MP1 şi MP2 şi prin analiza lor, împreună cu cea a - etalonul 100 % pentru IS va fi considerat proiectul pentru structura
altor, parametrii IE, se pot determina cauzele suferinţelor unui sv., iar ideală, perfectă, conform Conceptului Divin corespunzător
pentru ca acest sv. sa poată intra în stare de vindecare, aceste cauze Caracteristicile IS:
trebuie anihilate 1) se măsoară pe scala valorică unică, având valori cuprinse între 0
Observaţie: şi + 100, cu semnificaţiile adaptate; se poate referi la o
- se poate măsura, la sfârşitul fiecărei zile, EBF minim şi maxim al structură, la o celulă vie, la o componentă intracelulară sau la un
gândurilor, vorbelor, faptelor noastre, observându-se: grup de celule având aceeaşi funcţie ( misiune ) în cadrul sv. etc
• care au fost cele minime ? 2) valorile IS < 100 apar de la ABEP ≥ 60

105
Cursuri de inforenergetică – gradul III

3) la prima şedinţă, cu orice suferind, se face examenul complet, modificarea matricei IE a aceluiaşi organ sau al altuia, aflat în legătură
măsurându-se şi valorile ABEP şi IS; se va lucra pe organele, cu acesta
zonele sau sistemele cu IS minim, apreciindu-se gravitatea - acelaşi tip de păcate determină acelaşi tip de modificări de termeni ai
stării patogenei în funcţie de aceste valori minime al IS şi de matricei IE a structurilor afectate, ceea ce determină stări patogene
importanţa organelor la care apar aceste valori asemănătoare la nivelul SF
4) începând de la şedinţa a doua, se măsoară numai IS, întru-cât - anihilarea energiilor malefice ale păcatelor care au modificat termenii
ABEP-urile sunt diminuate de tehnicile IE şi nu mai sunt matricei IE permite punerea în stare de vindecare a sv., deşi informaţia
concludente comiterii greşelii rămâne nemodificată, activă; din acest motiv, la
5) diferenţa ∆IS – 100 per sistem măsurat serveşte la repetarea unor greşeli, modificarea termenilor matricei IE vor fi mai
determinarea timpului probabil necesar pentru vindecarea mari şi vor atrage suferinţe mai grele ( „ şi de acum sa nu mai greşeşti,
suferindului, astfel: că îţi va fi mai rău ″ )
∆IS 60 - anihilarea energiilor malefice corespunzătoare greşelilor, are aspectul
Timp de vindecare = + de „ iertare a păcatelor ″, refacerea corectă a termenilor matricei IE
probabil ( TVP ) Rata de ameliorare rata de ameliorare constituind urmarea iertării
a IS într-o zi a ABEP în % la n zile Observaţii:
- între terapeuţii IE şi pacienţi se instaurează un raport de
( R1 ) ( R2 )
iubire şi respect
∆IS = 100 – ISmăsurat
- este interzis să se atingă pacientul
- se consideră vindecată fiinţa care nu are modificări - pe toată durata tratamentului sunt absolut contraindicate
structurale, IS = 100, ABEP = 0 la toate organele şi zonele ( ex.: relaţiile sexuale între terapeut şi pacienţi
o fetiţă de la Oradea cu leucemie, care avea IS sânge 79, a - se interzice dezbrăcarea pacientului
prezentat o rată de creştere a IS de 30 %/zi ⇒ TVP = 21/3 + - organele sv. au ordine de importanţă diferită pentru viaţa acestuia şi
60/30 = 9 zile de aceea, modificări mai mici de IS pot fi mai grave atunci când sunt pe
6) redresarea IS în cazul unui terapeut fără prea mare experienţă organe deosebit de importante, decât modificări mai mari de IS, dar pe
este lentă, ( 1 – 2 %/săptămână ), fiind determinată foarte mult organe mai puţin importante ( de ex.: IS = 97 la hipotalamus, cerebel,
de eforturile şi dăruirea terapeutului, precum şi de credinţa inimă indică o stare mai gravă decât IS = 97 la stomac, colecist etc )
pacientului, de modul în care acesta reuşeşte să rezoneze cu - din această cauză, regula completă de alegere a organului pe care se
iubirea Sfintei Treimi lucrează este: „caut organul cu IS minim, însă de importanţă maximă″
Observaţie: este foarte importantă discuţia cu pacientul, Ierarhizarea organelor şi sistemelor, în funcţie de importanţa lor este:
deoarece, dacă pacientul nu participă la eforturile terapeutului 1. inima
şi nu respectă indicaţiile acestuia ( fapte bune realizate etc ) 2. emisferele cerebrale şi cerebelul
sau dacă continuă cu încălcarea Legilor Divine, vindecarea se 3. măduva spinării şi coloana vertebrală
realizează într-un timp foarte lung sau devine imposibilă; se va 4. cutia craniană
măsura dacă tratamentul se face zilnic ( de câte ori pe zi ) sau 5. sângele ( observaţie: întâi anihilarea din sânge a E şi I, care au
după câte zile, dacă se face direct sau prin spaţii etc declanşat şi susţin afecţiunea şi apoi energizarea cu E, I, Alg
- uneori, intervenţiile de tip chirurgical sau alte intervenţii la nivelul SF, specifici şi necesari vindecării totale şi complete )
fără îndepărtarea cauzelor IE care au produs afecţiunea, pot determina 6. glandele cu secreţie internă

106
Cursuri de inforenergetică – gradul III

7. rinichii, vezica urinară, prostată, ochi - răgazul este pentru repararea greşelilor şi depinde de gradul de
8. plămâni, splină, pancreas, ureche medie şi internă elevare
9. ficat - SF la fiinţele umane îşi poate recăpăta IS iniţială, chiar dacă acesta a
10. stomac, intestin subţire şi gros, rect fost afectată de o stare patogenă, accident etc
11. organele genitale, colecist - regenerarea SF a unui organ, zonă etc constituie o calitate pe care
12. membrele superioare iniţial toate sv. au avut-o, însă în decursul timpului, datorită decăderii
13. membrele inferioare spirituale, omul şi-a pierdut-o
14. articulaţiile etc - înaintea Genezei, Tatăl Ceresc a avut prezente în Sinea Sa matricele
- cu cât IS este mai mică faţa de 100 pe o anumită structură, cu atât IE corespunzătoare fiecărei creaţii, din fiecare zi
agresiunea pe structura respectivă a fost mai puternică şi mai bătrână, - înaintea existenţei arhetipurilor în Sinea Sa, au existat toate I, Alg
iar cauzele producerii ei mai grave corespunzători realizării matricelor IE ale cerului, pământului. corpurilor
- când se ajunge la IS < 100 pe SF, sv. respectiv se află în ultima etapă a cereşti, apelor, tuturor sv. etc şi regulile de algoritmare pentru fiecare
greşelilor; s-a ajuns la suferinţă pe SF deoarece sv. nu a reuşit să-şi tip de creaţie, corespunzătoare necesităţilor, scopurilor şi propriilor
înveţe lecţiile respective cu structurile superioare legi, derivate din Legea Iubirii
- ajungerea la acest stadiu de suferinţă fizică indică nivel spiritual - fără aceste preexistenţe, Geneza nu ar fi fost posibilă
scăzut, lipsa sensibilităţii şi slaba comunicare cu Sfânta Treime - corespunzător gradului de elevare a fiinţelor umane, conţinutul
- în cazul IS < 100 la nivelul SF, etalonul IE avut în vedere îl constituie fiecăruia şi a tuturor celor de mai sus ( I, Alg ) vor putea fi decodificate
matricea IE perfectă, de la geneza organului, zonei sau sistemului treptat, conform Legilor Divine, inclusiv pentru refolosirea, acestei
Observaţie: cunoaşteri
- fişa PSI trebuie semnată întotdeauna de pacient, iar la ea - cu cât această decodificare, cunoaştere va fi mai amplă, cu atât
trebuie anexate buletinele de analiză medicală de la începutul, conştientizarea atributelor şi calităţilor Creatorului va fi mai mare,
din timpul şi de la sfârşitul tratamentului, astfel încât deoarece, un om, cu cât este mai primitiv, într-un stadiu mai primar al
terapeutul să conştientizeze corelaţiile dintre măsurătorile IE evoluţiei, cu atât potenţele sale de conştientizare sunt mai mici
şi rezultatele obţinute în urma analizelor; aceasta îl va ajuta să Capacitatea de conştientizare este un atribut divin, reîntoarcerea la
fie mai eficient în terapie, să găsească metodele şi algoritmii starea divină nefiind posibilă fără amplificarea conştientizării
optimi pentru punerea în stare de vindecare într-un timp cât mai
scurt
- în timpul terapiilor IE, staţionarea IS sau decăderea ei indică
B.4.Integritatea structurilor
întotdeauna neaplicarea recomandărilor de către suferind sau de către noesice originale ( SNO )
aceia pentru care suferă
- orice perturbare la nivelul structurilor superioare , realizată printr-un
păcat, se resimte într-un timp mai lung sau mai scurt la nivelul SF ( pe Orice sv. normal, sănătos, este caracterizat prin existenţa
structurile inferioare ), dacă nu se iau măsuri de corectare a perturbării unor structuri, biocâmpuri şi centrii IE, având IS a matricelor IE de
- pe SF modificările apar după un timp de răgaz dat de Sfânta Treime 100 %
pentru corectare, care în cazul păcatelor grave sau foarte grave poate fi - o parte din structuri, biocâmpuri şi centrii IE sunt temporare ( SF şi
chiar de câteva zeci de minute până la maximum un an, iar în cazul SB, cu biocâmpurile şi centrii corespunzători ), iar structurile noesice şi
păcatelor mai uşoare mai lung supranoesice sunt veşnice ( opt structuri )

107
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- orice sv., atunci când se naşte, trebuie să aibă o SN completă, cu - executorul ( călăul ), întotdeauna, este o persoană cu mari potenţe
programe IE proprii EN sosite; acestea poartă numele de structuri malefice de concentrare de tip exploziv, iar hotărârea de executare prin
noesice originale ( SNO ) acest procedeu este luată întotdeauna de un consiliu de conducere,
- ulterior, pe parcursul vieţii, pe lângă aceste SNO, un sv. poate dobândi SNAdd prin acest procedeu având EBF negativ
alte structuri de tip noesic, benefice sau malefice - SNAdM se recoltează de la: cerşetori, prostituate, alcoolici, drogaţi,
- atunci când activităţile proprii conţin păcate, acestea favorizează copii ai străzii, persoane asasinate etc
agresiunea cu structuri noesice adăugate malefic ( SNAdM ) - în SUA există bănci speciale de depozitare a SNAdM, care sunt
- întotdeauna, când un sv. are o SNAdd, la măsurarea SN totale ( SNT ) accesate de operatori instruiţi
se constată că aceasta este mai mare de 100 % ( cât ar trebui să fie ) - afectarea malefică a SNO este un procedeu modern de agresiune şi
- pot să apară următoarele situaţii de agresiune cu SNAdM: este practicat în cadrul diferitelor organizaţii, secte, instituţii, având
caracter satanic ( de ex.: la francmasoni, adventişti, mormoni, scapeţi,
„halatele albe″, satanişti etc )
SNO - la cursurile paranormale organizate de fostul minister de interne român
100 % din 1986, instructorii care au fost aduşi din orient şi extremul orient, au
practicat această tehnică asupra cursanţilor şi ca urmare, nici unul din
acei cursanţi astăzi nu mai are familie, foarte mulţi au murit prematur,
s-au pensionat din motive medicale, iar o mică parte mai sunt încă în
activitate
- afectarea SNO determină de obicei, într-un timp mai scurt sau mai
1) 2) lung, demonizarea victimei
Simptoamele afectării malefice a SNO sunt:
SNO SNAdM SNO I. iniţial, sentimente de frică, nelinişte, nemulţumire, nerealizare
< 100 % = 100 % personală, permanente, nejustificate
II. oboseală, somn neodihnitor, coşmar, insomnie, lipsă de poftă de
viaţă, nervozitate, iritabilitate permanentă
III. nerăbdare, imposibilitatea concentrării atenţiei asupra unui
SNT ≥ 100 % singur subiect
SNT > 100 % IV. fizic, persoanele sunt agitate, au logoree, pupilele sunt dilatate
- în cazul agresiunilor ( prin procedee demonice ), EBF a SNAdM ≤ 30 chiar la lumină ( reflexele oculare sunt afectate ), nu râd, nu pot
Cazul 1: PIE al sv. respectiv < 50, SNO < 100, iar SNAdM = 1 – 15 % plânge, nu se pot ruga, nu-şi pot face semnul crucii etc
Cazul 2: PIE al sv. respectiv ≥ 50, SNO = 100, iar SNAdM = 1 – 15 % V. fotofobie, frică de înălţimi, frică de a fi singuri, de întuneric,
- afectarea malefică a SNO, voliţională, conştientă, constituie un păcat aversiune faţă de apă etc
foarte grav; cel care execută acest procedeu satanic poate determina VI. în stadii mai avansate ( după 8 – 12 luni de afectare ), încep să
chiar moartea victimei ( procedeul „ mâinii tremurătoare ″ ) se agraveze foarte tare diferitele fobii, apare chiar repulsia
- aplicarea acestui tip de agresiune necesită un contact fizic de scurtă faţă de persoanele benefice, simptoame de schizofrenie din ce
durată între executor şi victimă în ce mai accentuate, însoţite de creşterea agresivităţii, crize
de depresie puternice, tendinţe de suicid, acte de violenţă etc

108
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- de aceea, în această fază , se recomandă internarea şi asistenţă - primul congres românesc al sataniştilor a avut loc la Cluj, în martie
calificată permanentă 1998, iar peste 3 săptămâni a fost şi primul simpozion naţional al
- în aşezămintele de boli nervoase sunt foarte multe asemenea persoane homosexualilor
- dacă afectarea SNO are loc de la vârste fragede, aceasta va - afectarea malefică a SNO este una din tehnicile satanice, care au fost
determina instalarea retardului mental şi apariţia diferitelor practicate şi demonstrate guvernului SUA de către Şandor Andrei La
handicapuri, în special dacă agresiunea a avut loc în apropierea Vey la începutul secolului XX, care este considerat părintele satanismului
momentului naşterii modern; el este şi autorul unor cursuri de tip satanic, iniţiate şi aprobate
- aceşti copii, în afara retardului mental, manifestă asincronizarea de guvernul SUA, ( prima şcoală de tip satanic ), ce conţin tehnici de
mişcărilor membrelor, lipsa de coordonare etc, care se vor accentua afectare a SNO a „ armatei inamice ″
continuu - aceste cursuri erau predate în cadrul pregătirii ofiţerilor din marina
- din aceste cauze, se recomandă tuturor mamelor, ca în perioada de militară, ulterior fiind extinse la toată armata, inclusiv la cei din NATO
graviditate să meargă la controlul IE lunar sau cel puţin atunci când - în timpul revoluţiei din 1989, absolvenţii cursurilor satanice din 1986
conştientizează simptoame de agresiune, pentru a putea preveni din România au participat foarte activ cu aceste tehnici în cadrul
situaţiile de mai sus, care vor afecta negativ noul născut evenimentelor
- femeile care nu doresc să aibă copii, pentru a evita păcatul avortului, Evoluţia victimelor acestor agresiuni poate fi:
este bine să se prezinte la controlul IE în cel mult 9 zile după concepţie, 1) dacă SN rămas îşi însuşeşte Alg malefici de la SNAdM, victima
pentru a se preveni facerea unui păcat mai târziu benefică, dar slabă ( cu PIE mic ), va avea schimbări de
- pastorii diferitelor secte practică o serie de metode satanice, personalitate foarte grave, fiinţa devenind malefică
deoarece enoriaşii nu sunt foarte uniţi în credinţă puternică şi sunt 2) dacă victima este mai puternică ( PIE mai mare ), iar SNO,
foarte uşor de manipulat proprie se împotriveşte Alg malefici din SNAdM, atunci victima
- oamenii cu SN afectat malefic sunt foarte greu de suportat în familie va avea manifestări paradoxale ( fiind când foarte bună, când
şi în societate; aceste persoane devin deosebit de suspicioase, foarte rea ); PIE al ei se va micşora continuu, starea se va
negativiste, critice şi au pronunţate labilităţi psiho-emoţionale, nu pot agrava rapid, înmulţindu-se manifestările schizofrenice, iar în
râde sau plânge, simt nevoia de a ofta foarte des, prezintă o stare de final persoana va trebui internată la azil
oboseală permanentă şi capacitate de efort scăzută pe toate structurile - victimele acestor agresiuni sunt întotdeauna oameni buni, dar slabi,
- după agresarea victimelor, acestea prezintă schimbări de personalitate majoritatea atei, dar nedeclaraţi
de 180º ( ce nu le plăcea înainte ajunge să le placă şi invers ) - afectarea malefică a SNO se poate face cu cunoaştere sau
- dacă agresiunea este foarte veche, revenirea este dificilă, putând dura neintenţionat, asupra unor victime slabe, fără pregătire, datorită, în
ani de zile ( ex.: o fetiţă de 4 ani, având SNO afectat de la naştere de un principal, intrării acestora în rezonanţă cu agresorul
„ prieten de familie ″ satanist, îşi va putea reveni de abia în jurul vârstei Constatarea afectării SNO:
de 21 ani şi doar 80 %, rămânând cu carenţe motorii la mâini, picioare şi a) se măsoară SNO pentru a vedea dacă este sau nu 100 %
mişcările capului, aceasta deoarece afectarea malefică a SNO, în special b) dacă SNO = 100 % ( nu lipseşte nici un procent ), se măsoară
la copii, determină modificări structurale, în urma creării unor ABEP-uri SNT, care trebuie să fie tot 100 %; dacă SNT este mai mare de
foarte mari ) 100 %, înseamnă că există SNAdM ( cazul II )
- în România, după 1989, s-au înmulţit grupările şi sectele satanice, c) se poate întâmpla ca şi SNO < 100 % şi SNT > 100 % ( cazul I );
în ambele cazuri se aplică procedura de refacere a SNO

109
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Procedura de refacere a SNO: spaţială în faţa victimei, concentrându-ne pe Alg: „ În


Constituie o procedură de refacere obligatorie şi cuprinde 3 faze: numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se
1) anihilarea SNAdM implementează SNO limpede, curat şi strălucitor, precum
2) refacerea SNO = 100 % Sfântul Concept al Tatălui Ceresc, care aparţine acestei
3) reactivarea centrilor IE afectaţi odată cu SNO fiinţe care-I aparţine, în toate structurile, biocâmpurile
Realizarea procedurii: şi centrii IE al ei. Amin ! ″ Se configurează semnul crucii
1) anihilarea SNAdM: în timpul implementării, prin parcurgerea fiinţei din
I. se măsoară SNO şi SNT; dacă primul este ≤ 100 % şi creştet până mai jos de bazin şi, revenind în dreptul
ultimul > 100 %, rezultă că persoana are SNAdM şi în pieptului acesteia, se face o mişcare bruscă stânga-
consecinţa, aplicăm procedura de refacere a SNO dreapta, care încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale în faţa
II. în starea ready se pun ambele palme în formă de cruce fostei victime
deasupra frunţii victimei, concentrându-ne pe Alg: : „ În 3) reactivarea centrilor IE afectaţi odată cu SNO
numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele VI. se trece la reactivarea centrilor IE, care întotdeauna, la
formează Sfânta Cruce IE, cu piramida biconică IE aurie acest tip de agresiune sunt dezactivaţi; activarea lor se
în centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh. Amin ! ″. Se face numai atât de mult cât corespunde gradului de
aşteaptă pe concentrare 10 – 15 secunde, până la apariţia elevare firesc şi eforturilor depuse până în prezent de
sentimentului de linişte, de realizare a procedurii această persoană ( vezi lecţia „ Centrii IE ″ )
III. rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, Observaţie:
la o distanţă de 10 – 15 cm, din creştet până mai jos de - în cazurile mai grave, în urma afectării negative a SNO,
bazin, după care se revine cu ele în dreptul Anahatei, unul sau mai mulţi centrii IE superiori pot fi inversaţi ca
unde cu o mişcare bruscă stânga-dreapta se încheie sens de rotaţie firesc
semnul Sfintei Cruci spaţiale, concentrându-ne pe Alg: „ VII. se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutorul primit şi se
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se face semnul crucii
anihilează în totalitate, definitiv, orice SNAdM, străin VIII. se cere fostei victime să deschidă ochii ( după ce şi-a
acestei fiinţe. Amin ! ″ făcut şi ea semnul crucii ) şi să se uite în ochii
2) refacerea SNO = 100 %: inforenergeticeanului radiestezist
IV. se întind ambele palme orizontal, cu faţa în sus, braţele IX. în timpul acestei priviri reciproce, inforenergeticeanul
semiflexate, concentrându-ne pe Alg: : „ În numele trebuie să aibă o fizionomie zâmbitoare şi să facă, pe
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, SNO limpede, curat concentrare, următoarea rugăciune către Sfânta Treime:
şi strălucitor, precum Sfântul Concept al Tatălui Ceresc, „ Ţie Tată Ceresc, Ţie Isuse Cristoase, Ţie Sfinte Duh,
care aparţine acestei fiinţe care-I aparţine, să vină acum Vă predau această fiinţă în grijă, pentru a face cu ea
în palmele mele. Amin ! ″ numai Voia Ta ! ″
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului Observaţii:
de realizare, bucurie, însoţit de o senzaţie de căldură - în această fază, fosta victimă poate avea manifestări
plăcută în palme surprinzătoare:
V. se întorc palmele încet către pieptul fiinţei, până la 3 – 4 - poate plânge pe tăcute sau cu suspine
cm, unde se rotesc levogir, configurând Sfânta Cruce

110
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- poate ţipa de bucurie, putând chiar să sară să - victima se implică într-o anumită activitate
îmbrăţişeze terapeutul ( de bucurie ) - victima se întâlneşte cu o anumită persoană
- poate ofta din adâncul sufletului - victima face un anumit păcat
- în timpul şi după refacerea SNO sunt interzise sexul şi atingerea fizică - trece un anumit timp de la creare
a fostei victime timp de o zi - victima soseşte într-un anumit loc
- inforenergeticeanul radiestezist trebuie să aibă şi să manifeste o - se produce un anumit eveniment exterior etc
înaltă ţinută etică, morală şi spirituală - activarea StrAdM se programează de către creatorul malefic,
realizându-se ulterior conform programului

C.1. Structuri adăugate malefic ( StrAdM ) - până la activarea StrAdM, aceasta are numai o structură
informaţională ( lipseşte conţinutul energetic ) cât timp viitoarea victimă
nu îi creează energiile malefice caracteristice; astfel, câteodată pot
StrAdM constituie rezultatul unei agresiuni demonice, trece ani de zile până la activarea ei ( ex.: într-un caz de demonizare,
coroborate cu intrarea în rezonanţe negative, exagerate sau cu StrAdM care favorizau această stare existau de la 5 ani )
facerea unui păcat grav sau cu acceptarea iubirii unei fiinţe - până la activare, StrAdM nu pot fi vizionate, nu dau senzaţii fizice,
malefice, de către victimă. Are forma unui ou care îmbracă victima victima este aparent curată
la o distanţă de cca 30 cm de exterior ( în interiorul BCF V ), - StrAdM se anihilează ( în timpul anihilării, StrAdM par că fumegă ),
producând blocarea, frânarea semnalelor biocâmpurilor superioare aceasta constituind o tehnică de curăţare IE, care cuprinde următoarele
- se biodetectează cu ansa pe orizontală, de la piept spre exterior faze:
- pot exista 1 – 2 StrAdM, de grosimi diferite, între 4 şi 10 cm Procedura de anihilare a StrAdM:
- pot fi vizionate de cei cu extrasensibilitate optică ca având o culoare 1) în starea ready se pun ambele palme în formă de cruce deasupra
maronie-negricioasă frunţii victimei
- pot fi simţite şi cu mâna, producând înţepături, furnicături sau dureri 2) se realizează concentrarea puternică pe Alg: : „ În numele
în degete Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele formează
- după cca 3 – 4 luni de la agresiune, atunci când aceste structuri sunt Sfânta Cruce IE, cu piramida biconică IE aurie în centru, din
active, încep să producă ABEP-uri importante, care se amplifică continuu, care ţâşneşte Sfântul Duh. Amin ! ″. Se aşteaptă pe concentrare
cu toate urmările, inclusiv atragerea de ENM, ECM etc 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului de linişte, de
- StrAdM frânează, blochează activităţile fundamentale celulare ale realizare a procedurii
organelor, sistemelor, precum şi integrarea victimei în cerurile fireşti 3) rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, la o
gradului ei de elevare spirituală distanţă de 10 – 15 cm, din creştet până mai jos de bazin, după
Simptoame: - nelinişte, oboseală, frică permanente, nejustificate care se revine cu ele în dreptul Anahatei, unde cu o mişcare
- somn neodihnitor bruscă stânga-dreapta se încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale,
- coşmaruri etc în tot acest timp concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al
StrAdM pot fi: Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în totalitate, definitiv,
a) active, de la creare orice StrAdM, activată sau neactivată. Amin ! ″
b) inactive la creare, fără efecte malefice, care vor apare numai 4) se verifică cu ansa şi raportorul dacă a mai rămas ceva, caz în
după activarea lor ( cu program ) care se reia procedura
- activarea StrAdM poate avea loc atunci când:

111
Cursuri de inforenergetică – gradul III

5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul - generatorii se pot găsi la distanţe foarte mari faţă de receptor, de
crucii zeci sau sute de kilometrii
- de obicei, la formarea StrAdM este implicat şi acceptul victimei, prin Pot genera stringuri malefice nu numai oamenii, ci şi ECM
greşelile şi activităţile necorespunzătoare pe care aceasta le-a prestat - în cazul ECM, aceasta poate genera mai multe stringuri malefice
- psihismul necorespunzător, intrarea în rezonanţe cu fiinţele agresoare, simultan asupra mai multor victime care au greşit în acelaşi fel, situate
precum şi gândurile negative persistente, creează în jurul victimei chiar la distanţe foarte mari
aceste structuri IE străine de ea, dar autogenerate - o ECM ( EBF < 2.500 ) se poate situa la mii sau chiar zeci de mii de km
- ca urmare a acestui tip de agresiune, ENB ajutătoare nu-şi mai pot de victime, aceste entităţi fiind de fapt nişte arhistrategi întunecaţi,
îndeplini misiunea cu victima, aceasta nu mai poate beneficia de ajutorul găsindu-se imediat după demoni în ierarhiile întunecate ( ECM – demoni –
lor ENM )
- StrAdM nu au eficienţă asupra celor care respectă Legile Divine, - pentru biodetecţia stringurilor malefice se foloseşte Alg: „În numele
asupra bunilor credincioşi Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, caut numai stringuri IE malefice
( legături IE malefice ) existente între această fiinţă şi orice entitate
C.2. Stringuri IE cu sau fără SF ″
- curăţarea IE constă în tăierea şi anihilarea inforenergiilor malefice ale
stringului şi, dacă este cazul, a ECM agresor, astfel:
Termenul provine din fizica plasmei şi din astronomie, unde Procedura de anihilare a stringurilor malefice şi a ECM:
are semnificaţia unui cordon material şi energetic, care leagă două 1) în starea ready, plasaţi în partea stângă a victimei, se ridică
corpuri distincte; în inforenergetică are semnificaţia unui cordon braţul drept întins deasupra capului victimei, prin spatele ei,
energetic şi informaţional generat de BCFE al EN generatoare către concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
un alt sv., care recepţionează stringul prin intermediul BCF R. Sfântului Duh, braţul meu drept este înconjurat de Para Focului
Divin al Sfântului Duh, al cărui sabie este. Amin ! ″
Datori-tă acestui string şi a variabilităţilor BCFR, în structurile şi în
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, vizionându-se întregul braţ drept
centrii IE ai receptorului se produc anumite variabilităţi induse de
înconjurat de un cilindru auriu-opalin, lung de cca 25 – 30 cm,
emiţător.
care se întinde mult dincolo de degete, până la apariţia
- prin intermediul stringurilor se vehiculează inforenergii fundamentale
sentimentului de realizare, satisfacţie ( pot apare şi anumite
de la emiţător la receptor, care pot fi benefice sau malefice
senzaţii de căldură în braţ )
- atunci când emiţătorul este malefic, niciodată nu poate genera
2) se coboară încet braţul drept la cca 20 cm de corpul victimei,
stringuri benefice; când emiţătorul este benefic, acesta generează de
prin spatele ei, până mai jos de bazin, după care se ridică înapoi,
obicei stringuri benefice, dar poate genera şi stringuri malefice, atunci
până în dreptul omoplaţilor, unde cu o mişcare bruscă stânga –
când intră în rezonanţe negative ( ex.: mame benefice, care intrând în
dreapta se încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, concentrându-
rezonanţe malefice îşi afectează negativ copii sau alte fiinţe pe care le
ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se
iubesc şi care le acceptă iubirea )
taie şi se anihilează în totalitate, definitiv şi pentru întotdeauna
Dacă stringurile benefice sunt favorabile, cele malefice trebuie anihilate
orice string malefic, de la orice agresor al acestei fiinţe. Amin!
- s-a observat că stringurile malefice se plasează de obicei în dreptul

rinichilor victimei, sub forma unor cilindrii negricioşi, cu diametrul între 3) ne deplasăm în faţa victimei, punându-ne ambele palme în formă
5 – 15 cm de cruce deasupra frunţii ei, concentrându-ne pe Alg: „ În

112
Cursuri de inforenergetică – gradul III

numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele II. soţiile sau soţii benefici, omorâţi în somn de partenerii lor
formează Sfânta Cruce IE, cu piramida biconică IE aurie în malefici, fără ca victimele să conştientizeze agresorul, pe care îl
centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh. Amin ! ″. Se aşteaptă pe iubeau
concentrare 15 – 20 secunde, până la apariţia sentimentului de III. la moartea unei fiinţe demonizate sau cu SNO afectat malefic,
linişte, de realizare a procedurii când se generează direct ENBF
4) rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, la o IV. acceptarea căsătoriilor cu o ENM întrupată, din interese
distanţă de 10 – 15 cm, din creştet până mai jos de bazin, după materiale sau sociale; după decesul lor, SN benefic, deoarece a
care se revine cu ele în dreptul Anahatei, unde cu o mişcare acceptat mariajul şi relaţiile intime cu persoana cu EBF scăzute,
bruscă stânga-dreapta se încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, va îngloba şi va fi aservită de SN malefic, formându-se ENBF
concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al - în cazurile I şi II, ENB care a decedat, aşteaptă, din iubire, ECM a
Sfântului Duh, se anihilează în totalitate, definitiv, orice partenerului rămas în viaţă, pentru a fuziona după moartea acestuia; în
programe, informaţii şi concepte malefice ale acestui ECM ! asemenea situaţii, ENB a partenerului decedat va rămâne în preajma
Amin ! ″ partenerului rămas în viaţă, până la decesul acestuia ( trăieşte, datorită
5) se verifică cu ansa şi raportorul remanenţa stringului sau a ECM, aventurilor amoroase ale partenerului⁄ partenerei în viaţă, o mică parte
caz în care se reia procedura din chinurile iadului; chinurile sunt meritate, deoarece a acceptat iubirea
6) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul unui demon sau a unei fiinţe demonizate sau cu SNO afectat malefic )
crucii - într-o ENBF, ECM stăpână, într-o perioadă de cca 5 ani, poate ingera
- sv. legate prin stringuri se influenţează reciproc una sau maxim două ENB slabe, puţin elevate, însuşindu-şi IE ale
- stringurile IE benefice pot apare inconştient sau conştient, pe acestora, pentru a-şi creşte potenţele malefice
concentrare IE voliţională, urmărind ajutorarea, influenţarea benefică a - cu fiecare ENB ingerată, potenţele malefice ale ENB cresc, aceasta
unui sv. aflat de obicei în afara limitelor organelor de simţ specializându-se pentru a ajunge într-o fază finală, de demon
- ENBF impresionează pelicula fotografică, pe care apar sub forma unui

C.3.Entităţi noesice benefice false ( ENBF ) „ salam ″ cu exteriorul albicios, iar în interior se observă un tub roşiatic,
iar în interiorul acestuia, un alt tub mai mic, negru: acela este ECM
- apare sub formă de „ salam ″ deoarece este în mişcare ( în staţionare
ENBF este o ECM agresoare foarte bătrână, putând avea are formă sferică )
vârsta astrală de până la 6 miliarde de ani, fiind formată dintr-o - viteza de deplasare a ENBF se poate calcula din lungimea „ salamului ″
ECM centrală, neagră, şi o ENB neelevată, exterioară, care din şi din timpul de expunere fotografică
acest motiv nu a mai putut eleva şi a rămas în cerul 4; ECM este - o ENBF îndreaptă întotdeauna, către victimă, partea benefică ( ENB ),
entitatea „ stăpân ″ , iar ENB este entitatea „ sclavă″ exterioară, pentru ca BCFP al victimei să nu o semnalizeze şi să o
- de obicei ECM aparţine unor anticeruri foarte coborâte ( cerul - 6,8, identifice şi să nu-şi ia măsuri de protecţie, de respingere
până la – 7,2 ) - ENBF este entitatea agresoare cea mai frecventă şi modernă, datorită
ENBF sunt entităţi a căror apariţie este generată de: decăderii spirituale a oamenilor
I. canibalismul fizic, când un bărbat malefic mănâncă fizic o femeie - căsătoriile determinate de interese materiale sau sociale sunt cauza
benefică apariţiei a foarte multor ENBF existente azi, deşii autorii nu au avut
responsabilitatea urmărilor atunci când şi-au adus aportul la facerea

113
Cursuri de inforenergetică – gradul III

acestor mariaje ( care afectează în mod malefic viitorul celor dragi şi al încheie semnul Sfintei Cruci spaţiale, concentrându-ne pe Alg: „ În
societăţii ) numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se anihilează în totalitate
- zona roşie dintre cele două entităţi are rolul de interfaţă izolatoare toate programele şi caracteristicile I.E. malefice ale oricărei ENBF care
între ENB şi ECM, legate prin iubire unilaterală agresează această fiinţă, acum şi pentru totdeauna ! “
- canibalismul fizic se regăseşte şi în lumea entităţilor noesice 4) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii
- anihilarea oricărui program IE malefic de orice tip din ENBF, 5) se verifică cu ansa şi raportorul eventuala remanenţă a ENBF, caz în
constituie o tehnică de curăţare IE obligatorie care se va repeta procedura
- biodetectarea ENBF se face cu ansa, orizontal, de la nivelul pieptului - acţiunea ENBF determină iniţial apariţia de ABEP-uri, apoi modificări
spre exterior structurale, iar victima poate deceda prematur prin accident sau boală
Influenţele ENBF sunt: - toate victimele acuză simptoamele similare afectării malefice a SNO,
- hiperexcitaţie sexuală ( cca 70 % din totalul cazurilor ) cu deosebirea că victimele ENBF pot râde sau plânge, nu au fobii, nu au
- dezorientare spirituală, pentru a se pierde discernământul pupile dilatate
dintre bine şi rău, ceea ce favorizează acţiunea altor factori - există ENBF în care ECM, în decursul timpului, a ingerat 50 – 60 de
agresori ( 17 % din totalul influenţelor ) ENB sau chiar mai multe
- produce coşmaruri în timpul nopţii – orele 24 – 5 ( 3 % ) - în unele cazuri, când ENB este mai puternică, poate părăsi ENBF, care
- în timpul zilei ENBF culege informaţii din victimă, despre rămâne un ECM negru, care poate chiar să vină la concepţie, atunci când
slăbiciuni, plăceri, păcate aceasta este realizată necorespunzător ( sub influenţa alcoolului,
- produce oboseala tuturor structurilor inferioare, deoarece le drogurilor, mâniei, răzbunării etc ), în urma practicării sexului lipsit de
absoarbe energiile ( 6 % ) iubire
- induce amplificarea problemelor şi dilemelor materiale şi - atunci când ENB dintr-o ENBF se întrupează, ECM rămânând
sociale, pentru a înstrăina victimele de influenţele spirituale neîntrupată, dar legată de ENB printr-un sting puternic, copilul, de la
benefice, astfel încât să le împiedice să-şi conştientizeze naştere, va fi foarte vulnerabil, va manifesta tulburări schizofrenice şi
problemele de suflet ( 4 % ) va fi demonizat, iar exorcizarea asupra acestuia va fi foarte grea
- tineretul, dar şi copii, sunt victimele perfecte ale ENBF şi, de asemeni, ( explică eşecurile unor exorcizări )
persoanele benefice, dar atee - când se întrupează succesiv ECM din ENBF, fiinţa umană va avea un
Procedura de anihilare a programelor şi caracteristicilor IE malefice PIEC şi PIE superioară, deoarece beneficiază de aportul IE al ENB sclav
ale ENBF - principala cale de blocare a generării de ENBF o constituie elevarea
1) în stare ready se biodetectează existenţa ENBF spirituală a societăţii umane, cu SF şi SB, pentru ca ENBF să nu mai aibă
2) se aşează ambele mâini în formă de Cruce ( palma dreaptă spre surse de generare
pacient, palma stângă spre terapeut ) în dreptul frunţii victimei, concen-
trându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,
palmele formează Sfânta Cruce de Lumină şi Iubire, cu piramida biconică
C.4. Procedura totală ( PT )
I.E. aurie în centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh “
- se aşteaptă 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului de realizare Prin această tehnică IE se execută simultan, cu excepţia
3) se rotesc palmele în formă de cruce în sens levogir, cu mişcări ample, primei şedinţe, atât procedura de curăţare IE, cât şi procedura de
din creştet până mai jos de bazin, se revine apoi cu palmele până în redresare IE
dreptul pieptului, unde cu o mişcare bruscă din stânga spre dreapta se A. Toate procedeele de curăţare IE aplicate simultan implică:

114
Cursuri de inforenergetică – gradul III

a) Tăierea stringurilor şi anihilarea ECM fără program, activate sau neactivate, orice ENM sau CM agresor
b) Anihilarea programelor şi caracteristicilor malefice din şi orice amprente malefice care agresează această fiinţă. Amin ! ″
ENBF 3) se verifică cu ansa şi raportorul eventuala remanenţă a vre-unui
c) Anihilarea structurilor adăugate malefice, activate sau factor agresor, caz în care se va repeta numai procedura IE
neactivate caracteristică acestuia
d) Anihilarea SPM 4) separat, de la şedinţa întâi, după curăţare, se fac toate măsurările
e) Anihilarea ENM şi CM parametrilor IE, precum şi analiza de caz, iar dacă se pot aplica şi
f) Anihilarea amprentelor malefice tehnicile de redresare IE, aceasta se face astfel: „ În numele
- de la şedinţa a doua se execută şi următoarele redresări IE Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se reduc la 0 în totalitate,
simultan ( la prima şedinţă se execută doar la cursanţi şi la definitiv, toate ABEP-urile acestei fiinţe, din toate organele şi
persoane la care EBFFPOT MIN şi C sunt ≥ 90 pe N şi total ): zonele ei, se energizează foarte puternic local şi general întreagă
B. Aplicarea tehnicilor de redresare IE simultan: această fiinţă, se amplifică BCFV, atât de mult cât este necesar
a) Reducerea ABEP pentru punerea în stare de vindecare ( PSV ) 100 % a acestei
b) Energizarea locală şi generală fiinţe. Amin! ″ Mişcările palmelor şi poziţia este identică ca la
c) Amplificarea BCFV etc curăţare
Observaţie: 5) se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul
- în condiţiile de mai sus, de la şedinţa a doua, procedeele A şi B se crucii
realizează simultan, pe concentrare IE maximă, explozivă Observaţii:
Modul de realizare a PT: I. PT nu include refacerea SNO, reactivarea centrilor IE şi aplicarea
1) în starea ready se pun ambele palme în formă de cruce deasupra SPB speciale; acestea se execută separat
frunţii victimei şi se realizează concentrarea puternică pe Alg: : II. După PT, centrii IE se reactivează în funcţie de situaţia dată, dacă
„ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, palmele mele sunt îndeplinite condiţiile pentru aceasta
formează Sfânta Cruce IE, cu piramida biconică IE aurie în III. PT se consideră terminată atunci când fiecare din tehnicile
centru, din care ţâşneşte Sfântul Duh. Amin ! ″. Se aşteaptă pe aplicate s-a realizat 100 %
concentrare 10 – 15 secunde, până la apariţia sentimentului de IV. PT reduce timpul dedicat unui suferind la cca 15 minute, începând
linişte, de realizare a procedurii cu şedinţa a doua, când victima şi suferinţele ei sunt cunoscute.
2) rotind palmele levogir, se coboară încet, paralel cu corpul, la o Eficienţa PT este mai mare decât a procedurilor aplicate separat,
distanţă de 10 – 15 cm de acesta, din creştet până mai jos de succesiv
bazin, după care se revine cu ele în dreptul Anahatei, unde cu o V. După aplicarea PT se recomandă o pauză de 15 minute pentru
mişcare bruscă stânga-dreapta se încheie semnul Sfintei Cruci terapeut
spaţiale, în tot acest timp concentrându-ne pe Alg: „ În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se taie şi se anihilează în
totalitate, definitiv şi pentru întotdeauna orice stringuri malefice,
C.5. Centrii IE ( Chakre )
care leagă această fiinţă de orice entitate agresoare, programele,
informaţiile şi conceptele malefice ale oricărei ECM, programele, Orice sv. este caracterizat prin existenţa unor structuri, a
informaţiile şi caracteristicile malefice ale oricărei ENBF unor biocâmpuri caracteristice acestora, precum şi a centrilor IE
agresoare, orice structură malefică adăugată, orice SPM cu sau coordonatori

115
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- centrii IE sau chakrele sunt nişte discuri energetice şi informaţionale, - aplicarea tuturor tehnicilor posibile în acest caz va aduce numai o
care se găsesc începând de la cap, de-a lungul coloanei vertebrale şi până ameliorare a disfuncţilor, handicapurilor, autismului, dar nu la
la capătul ei inferior vindecarea totală ( rămân sechele mai mari sau mai mici, după caz )
- fiecare centru IE are în partea din faţă a corpului nişte proiecţii în 2) Diametrul: normal este de 3 – 4 cm
formă de pâlnie, deschisă spre înainte - în cazurile în care diametrul este mai mare, aceasta indică
- pentru structurile neconfigurate în totalitate sau în stadiul de întotdeauna un efort cu structura coordonată sau o superdotare IE,
germene, biocâmpurile şi centrii lor IE se vor afla şi ele într-o stare extrasensibilităţi prezente pe acea structură
similară de dezvoltare; funcţiile acestor structuri, biocâmpuri şi centrii - un diametru mai mare de 5 cm indică întotdeauna extrasensibilităţi
IE vor fi diminuate sau inexistente, în mod corespunzător şi nu îşi mai - un diametru mai mic de 3 cm indică întotdeauna stări patogene ale
îndeplinesc rolul de interfaţă structurilor coordonate ( de aceea la SNO afectat, după refacerea
- cu cât un sv. are structurile, biocâmpurile şi centrii IE mai puţin acestuia se reactivează centrii IE )
structurate sau în stadiul de germene, cu atât acesta este mai primitiv 3) Sensul de rotaţie: normal este levogir, dar numai pentru fiinţele
- apariţia ABEP-urilor determină întotdeauna dezactivarea unuia sau mai benefice ( fiinţele malefice au sensul de rotaţie a chakrelor
multor din primii patru centrii, ceea ce determină şi dezactivarea dextrogir )
corespunzătoare a următorilor trei centrii IE, cu urmările - sensul de rotaţie se biodetectează cu vârful ansei, la partea
corespunzătoare superioară a centrului
- cu cât dezactivarea centrilor IE este mai puternică, cu atât starea - există tehnici satanice, în urma cărora sistemelor vii benefice li se
patogenă a sv este mai gravă inversează sensul de rotaţie la centrii IE superiori ( de la 5 la 7 ), ceea
Caracteristicile centrilor IE: ce are ca efect ( dar numai la sv. benefice ) o foarte puternică
1) Forma: în mod normal este circulară perturbare a întregului sv., cu toate organele şi funcţiile lui; centrii IE
- în cazul constatării altor forme, cum ar fi: în gură deschisă cu dinţi, inferiori, la sv. benefice nu pot fi inversaţi
formă ovoidală, patrulateră, strâmbe etc, aceasta indică întotdeauna, - această agresiune modernă este practicată întotdeauna de persoane
în special la centrii IE superiori, stări patogene deosebit de grave, de care au cunoaştere şi potenţe malefice şi are ca urmări:
tipul bolilor nervoase, schizofreniei, retardului mental etc - stare de confuzie
- dacă malformaţia centrilor IE este recentă, ca urmare a unor - pierderea discernământului binelui şi răului
evenimente malefice, demonice şi se corectează forma centrilor IE - frica
strâmbaţi, victima se poate vindeca într-o singură şedinţă ( în care se - stare de oboseală permanentă, nejustificată
corectează acea formă ) - capacitate de efort fizic, intelectual şi sentimental-afectiv
- forma centrilor IE se verifică cu vârful ansei ( se urmăreşte conturul diminuată
centrului IE cu vârful ansei ) - logoree
- în aşezămintele de boli nervoase, strâmbarea centrilor IE superiori - nervozitate excesivă, izbucniri de violenţă etc
este foarte des întâlnită, fiind forma de agresiune cea mai frecventă - după câteva luni de la agresiune, la victimă se instalează
- dacă anomalia de formă este de la naştere ( aşa zis congenitală ), schizofrenia progresivă, iar după mai mult de un an de zile, se
aceasta a condus la modificări funcţionale, dar şi structurale, de obicei instalează diferite handicapuri locomotorii sau retard mental
la nivelul sistemului nervos central; în toate cazurile de acest tip, - la toate aceste victime, somnul este neodihnitor, apar insomnii,
această anomalie a fost determinată de păcate ale părinţilor coşmaruri dese etc

116
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- inversarea centrilor IE superiori este practicată de diferite - când structura coordonată de centrul respectiv este supusă la efort,
organizaţii, instituţii, culte şi secte, care din această cauză pot fi viteza lui de rotaţie se măreşte întotdeauna proporţional cu efortul
considerate satanice, chiar dacă numele lor este altul ( ex.: martorii lui depus, până la o limită maximă, după care, dacă efortul continuă, viteza
Iehova, halatele albe, sataniştii, mormonii, francmasonii etc ) de rotaţie scade brusc
- consumul de droguri, alcool, tutun favorizează efectele tehnicilor IE - în stare de repaus sau de somn, viteza de rotaţie este minimă; din
prin care se obţine acest rezultat acest motiv, în dreptul centrilor IE, în exterior, spre partea din faţă a
- acceptarea iubirii ( inclusiv fizică ) a persoanelor cu centrii IE sv., există un adevărat vârtej IE
inversaţi poate determina uneori inversarea centrilor şi a celui/celei 7) Timpul de accelerare a vitezei de rotaţie: arată capacitatea de
care acceptă iubirea efort şi antrenamentul la efort cu structura respectivă
- întotdeauna victimele cu această caracteristică îşi pierd simţul - normal este de cca 10 minute, iar la maeştrii spirituali este de cca 0,1
valorilor etice şi autocontrolul secunde ( acest timp este antrenabil )
- inversarea centrilor IE atrage întotdeauna în timp demonizarea Funcţiile chakrelor: prin caracteristicile lor IE, chakrele realizează
victimei şi de aceea, întotdeauna după exorcizare, trebuie redresaţi următoarele funcţii:
centrii IE ai persoanei respective ( refacerea sensului de rotaţie 1) Coordonarea structurilor şi a biocâmpurilor
levogir şi apoi reactivarea, corespunzător gradului de elevare spirituală 2) Emisia IE specifică fiecăreia
a persoanei ) 3) Recepţia IE specifică fiecăreia
- redresarea centrilor IE ca sens de rotaţie este o tehnică de 4) Interfaţă între sistemul endocrin al sv. şi influenţele existenţelor
curăţare obligatorie, care implică Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al IE din nişa IE a sv.; de aceea, centrii IE sunt ca nişte rădăcini,
Sfântului Duh, se pune în stare perfectă de funcţionare acest centru antene de emisie-recepţie ale sv. în nişa IE al acestuia
IE ( numele centrului ), numai până la activarea normală şi firească, 5) Prin centrii IE se realizează de asemenea integrarea sv. în cerul
corespunzătoare gradului de elevare spirituală a acestei persoane, corespunzător fiecărei structuri; de aceea, pentru fiecare
eforturilor IE depuse, faptelor ei realizate până în prezent. Amin ! ″ structură, a oricărui sv., există cerul ( versul ) corespunzător, care
Se lucrează rotind palmele levogir, în plan paralel cu centrul respectiv furnizează inforenergii specifice şi necesare structurii, dar şi
- este interzisă depăşirea gradului de activare normal şi firesc primeşte de la structura sv. inforenergii specifice,
corespunzător nivelului de elevare spirituală a fiinţei corespunzătoare acestuia, însă numai atunci când sv. este cu SV >
- depăşirea acestui grad de activare constituie un păcat foarte grav 90, adică există un echilibru dinamic IE între fiecare cer şi
pentru operator şi va avea efecte negative, malefice asupra pacientului structurile sv. trăitoare pe Terra, dar şi pe alte corpuri cereşti, în
4) Culoarea: corespunzătoare centrului IE respectiv din spectrului special umanoide
solar; atunci când centrul IE are o altă culoare decât cea Păcatele oamenilor, călcarea Legilor Divine de către ei, are ca urmare:
corespunzătoare succesiunii din spectrul solar, este o anomalie ce A. Dezactivarea centrilor IE a oamenilor
trebuie redresată corespunzător B. Afectarea malefică a tuturor cerurilor şi a populaţiilor acestora
5) Strălucirea culorii: când SS şi SV sunt > 81, centrii IE au ( concomitent cu extinderea anticerurilor şi a potenţelor po-
întotdeauna culori strălucitoare; dacă centrii sunt dezactivaţi ( SS pulaţiilor acestora )
şi SV sunt afectate ), culorile sunt mai palide, lipsa strălucirii Reactivarea centrilor IE ( doar când EBF şi C pe N şi total ≥ 90 )
corespunzând întotdeauna stărilor patogene şi unor SS şi SV < 81 I. În starea ready se pun ambele palme paralele cu suprafaţa proiecţiei
6) Viteza de rotaţie: este proprie fiecărui centru IE ( mai mică la centrului IE afectat, apoi rotindu-le levogir, fără să le atingem, ne
centrii inferiori şi din ce în ce mai mare spre centrii superiori ) concentrăm pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh,

117
Cursuri de inforenergetică – gradul III

se reactivează acest centru ( numele lui ), de culoare ( specifică - la animale, desprinderea SN după decesul clinic variază între câteva
centrului IE respectiv ), intens pozitiv benefică, de către Sfântul luni la câteva zile, în funcţie de specie, iar la plante este de ordinul
Duh, atât de mult şi de puternic cât corespunde punerii sv. în stare orelor sau minutelor; la copaci însă poate dura şi perioade de câteva luni
de vindecare 100 %. Amin ! ″ de zile ( ex.: la stejar poate fi de luni de zile, la mesteacăn este de cel
- se continuă rotaţia palmelor până la terminarea rostirii Alg şi mult câteva săptămâni )
apariţia sentimentului de realizare, satisfacţie - în vechime, protodacii şi dacii aveau reţete de a prelungi foarte mult
II. Se trece la reactivarea centrului IE imediat superior, similar, până procesele vitale, de a menţine structurile, biocâmpurile şi centrii IE la
se ajunge la ultimul centru IE copaci ( ani de zile ), precum şi de a-i pietrifica; aceste tehnici erau
III. Se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor şi se face semnul crucii aplicate la diferite construcţii destinate desfăşurării unor ritualuri
IV. Se verifică cu ansa şi raportorul dacă activarea fiecărui centru este benefice
corespunzătoare 100 % punerii în stare de vindecare; în cazul unor - StrAdM şi ENBF blochează, frânează funcţia centrilor IE de rădăcină
valori mai mici de 100 %, centrul IE respectiv se corectează şi de antenă de emisie-recepţie IE
corespunzător Se interzice inforenergeticenilor cu centrii IE dezactivaţi să aplice vre-
Reactivarea centrilor IE este una din procedeele de urgenţă pentru o tehnică de redresare IE asupra altor persoane
menţinerea unei persoane în viaţă - dacă o structură este suprasolicitată, ea îşi amplifică toate
Observaţie: caracteristicile centrilor IE coordonaţi până la o limită maximă posibilă
i. Întreruperea vieţii unui suferind sub pretextul întreruperii fiecăreia
suferinţei şi a lipsei speranţelor este un procedeu satanic - dacă efortul se continuă voliţional peste această limită maximă, toate
pentru care operatorul ( gâdele ) va fi răsplătit în legea karmei caracteristicile se diminuează brusc până la valori sub 81, caracteristice
ii. Este interzis lucrul pe centrii IE în stare e oboseală, de stres, supraeforturilor; dacă nici atunci efortul nu încetează, decăderea
de tulburare raţională sau sentimentală ( indiferent de gradul caracteristicilor şi a funcţiilor centrilor IE va continua, aceştia intrând
de pregătire a inforenergeticeanului ) într-o stare patogenă
iii. Este interzis ca persoanele ( terapeuţii ) cu boli grave ( ex.: Concluzie: dacă se depăşeşte cu efortul depus voliţional o limită
neoplasm, SIDA etc ) să lucreze IE pe chakre sau pe pacienţii permisibilă, care întotdeauna are o durată în timp mică sau foarte mică,
cu aceeaşi maladie ( idem şi pentru terapeuţii care au avut inforenergiile structurii şi centrului său IE coordonator nu-şi mai pot
aceleaşi boli şi s-au vindecat de curând ) reveni la valori ale SS şi SV de peste 81 % în 24 de ore, adică structura
Semnificaţii ale determinărilor dezactivării centrilor IE: a intrat într-o stare patogenă
I. Dezactivarea centrilor IE inferiori ( primii patru ) până la cca 60 %,

II.
are semnificaţia unor stări patogene foarte grave
Sub valori de 30 %, structurile sv. îşi pierd viabilitatea, valorile
C.6. Spaţii benefice speciale ( SPBspec )
fiind proprii fiinţelor decedate clinic
- la fiinţele decedate clinic centrii îşi mai păstrează un grad de Spre deosebire de SPB simple, cele speciale au în plus:
activare, întotdeauna sub 30 % ( apropierea valorii activării unui  Centrii IE de la 1 la 4 realizaţi de creatorul spaţiului
centru IE şi a celorlalte de această mărime indică apropierea  Durată de acţiune şi existenţă nelimitate în timp
decesului clinic ) Caracteristici ale SPBspec:
III. Valoarea 0 se atinge în momentul decesului biologic al structurii, 1) Nu se consumă, absorbind inforenergii din nişa IE, prin intermediul
adică în momentul degajării totale a SN din ea centrilor lor

118
Cursuri de inforenergetică – gradul III

2) Centrii IE conţin algoritmii şi funcţiile necesare absorbirii şi Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, toţi aceşti
iradierii inforenergiilor specifice îndeplinirii scopului pentru care au centrii IE vor lucra împreună în acest SPBspec, pentru ca ( se
fost create menţionează scopul creării SPBspec ) acesta să se realizeze 100 %
3) Animalele şi plantele reacţionează la aceste spaţii repede, puternic pentru ( se vizionează beneficiarul ). Amin ! ″ sau „ În numele
şi semnificativ corespunzător EBF ale spaţiului IE Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, toţi aceşti centrii IE vor lucra
4) Produc amprente IE foarte puternice în locurile de acţiune împreună în acest SPBspec, absorbind toate IE specifice şi necesare
5) Conţin cartea de vizită a creatorului lor, aceasta fiind mult mai îndeplinirii 100 % al MP conţinut de centrii lui. Amin ! ″
completă şi mai puternică decât în cazul SPB simple
F. Se măsoară cu ansa şi raportorul cât de mult corespunde SPBspec
Realizarea SPBspec:
scopului pentru care a fost creat; în cazul găsirii unor valori sub
A. Se realizează SPB simple de curăţare sau de redresare, conform
100%, se vor găsi şi implementa în centrii lui IE Alg lipsă
gradului III
G. La valori de 100 % se suflă Duhul Sfânt în formă de cruce pe
B. Se creează primii 4 centrii IE ( de la Muladhara la Anahata ) astfel:
exteriorul SPBspec de 3 ori, pentru ca acesta să-şi realizeze 100 %
se introduc ambele palme, paralele, orizontale, la baza SPB, unde:
scopul conţinut în centrii IE, rostindu-se apoi: „ Amin ! ″
C. Rotindu-se levogir palma dreaptă peste cea stângă fixă, se
deplasează cca 30 cm peste palma stângă, apoi de la mijlocul acestei H. Se pun ambele palme orizontal la baza SPB spec, pentru lansare,
deplasări se realizează, tot prin rotaţie levogiră, celălalt braţ al concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului
unei Sfinte Cruci orizontale, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Duh, pentru realizarea 100 % a scopului acestui SPBspec ( de
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, se formează centrul IE exemplu curăţarea beneficiarului vizionat ), acest SPBspec să plece
( numele centrului ), de culoare ( se specifică culoarea centrului acum la ( se vizionează beneficiarul sau beneficiarii ). Amin ! ″ sau:
respectiv, in spectrul solar ) intens pozitiv, benefică, strălucitoare, „ În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acest SPB spec îşi va
de la Sfântul Duh, necesară acestei ( numele centrului IE vizionat ) îndeplinii în totalitate misiunea, deplasându-se ( se stabileşte
şi acestei fiinţe; acest centru IE va absorbi toate IE benefice, cinematica SPBspec, iar în paralel se vizionează beneficiarul sau
specifice şi necesare din nişa sa IE, pentru activarea sa 100 %, beneficiarii ) în mod continuu, iar la terminare, acesta:
necesară pentru realizarea continuă şi permanentă a misiunii sale: - va reîncepe ciclul
a) de curăţare ( sau redresare ) a tuturor matricelor, structurilor, - va trece pe o altă ţintă similară
BCF-urilor şi centrilor IE ale destinatarului - se va stabili un alt loc de acţiune. Amin !
sau - se lansează SPBspec făcând gestul aruncării în sus
b) atât cât corespunde realizării permanente, 100 % a ( scopul I. Se măsoară cu ansa şi raportorul:
pentru care se realizează SPBspec: paznic etc ) a cestui centru IE. a) EBF la lansare ( când este creat de o singură persoană, EBF
Amin !″ trebuie să fie 100, iar dacă sunt mai mulţi creatori, EBF la lansare
D. Se realizează pe verticala SPB următorul centru IE, în mod similar poate fi mai mare de 100; centrii sunt realizaţi de o singură
E. La terminarea tuturor celor 4 centri IE ( culoarea verde – Anahata) persoană cu DH maxim )
se pun ambele palme coliniare, orizontal, cu faţa în sus, la baza b) Timpul în care îşi realizează MP ( minute, ore, zile etc )
SPBspec, sub Muladhara, apoi se ridică, urmărind capetele braţelor c) EBF maxim la care ajunge SPBspec în timpul îndeplinirii MP,
crucilor centrilor IE până la partea superioară a SPBspec, unde se deoarece întotdeauna SPBspec trebuie să fie mult mai puternic
coboară palmele pe capetele celuilalt braţ al crucilor centrilor IE, decât orice factor agresor, carenţă IE etc - persoanele malefice
ajungând de unde am plecat, în tot acest timp concentrându-ne pe

119
Cursuri de inforenergetică – gradul III

nu pot crea SPBspec cu PIEC > 87 şi nu pot perturba SPB spec cu PIEC Observaţie: îndepărtarea sau anihilarea agresorilor specifici unor
> 87, făcute de persoane benefice) sv. este o faptă benefică; astfel se pot îndepărta paraziţii de pe
- PIEC al spaţiului realizat poate fi cu 1,2 procente mai mare decât PIEC animale, locuri de dormit etc, în scopul creării unor condiţii mai
total al operatorului, atunci când operatorul este ajutat de ECB, adică o favorabile evoluţiei lor
persoană cu PIEC total de 86, poate crea SPBspec cu PIEC > 87 6. pentru menţinerea centrilor IE ai unor suferinzi pe 100 % de
- cu cât se vor realiza mai multe SPBspec, cu atât PIEC al operatorului va activare corespunzătoare PSV în perioada dintre şedinţele de
creşte terapie IE
- PIEC al operatorului nu poate creşte doar prin rugăciuni către Sfânta SPBspec colective, realizate de cel puţin 12 persoane cu DHpot min ≥
Treime, ci el creşte prin tehnicile IE aplicate cu frecvenţă mare, în 60 pot îndeplini orice misiune terestră sau pe alte corpuri cereşti,
special la operatorii care îşi sacralizează viaţa acestea neputând fi afectate malefic de nici o existenţă negativă
Observaţie: nu se lansează SPBspec cu EBF sub 100 şi cu PIEC < decât malefică
PIEC total al operatorului; în cazul constatării unor valori inferioare se 7. diferite alte scopuri benefice, ca de exemplu:
determină cauzele:  majorarea conţinutului de grăsimi, zaharuri etc al produselor
 Alg insuficienţi animale ( lapte, ouă etc )
 Eficienţă incompletă în centrii IE  la plante majorarea conţinutului de diferite vitamine, amidon,
 Creatorul perturbat IE ( stresat, stare ready necorespunzătoare, zaharuri, fibre, principii active cu rol protector a sănătăţii umane
oboseală etc ) sau animale
 Operatorul este agresat – este necesară curăţarea IE
Scopuri urmărite prin SPBspec: C.7. Cauzele IE ale suferinţelor
1. PSV a oamenilor, animalelor, plantelor, chiar de la distanţe foarte
mari
2. pentru aplicarea separată a tehnicilor de curăţare IE şi a tehnicilor La orice sv., cauzele suferinţelor ( bolilor ) pe SF sunt
de redresare IE, când beneficiarii sunt la depărtare ( separat determinate de perturbările IE create de păcatele făcute şi
curăţarea faţă de redresare ) implementate în structurile nemuritoare ( 8 structuri ), care
3. pentru paza şi menţinerea curată IE a unor intrări, spaţii de locuit, migrează din structură în structură, până pe SB şi de aici pe SF,
de muncă, a unor lăcaşuri sfinte, instituţii publice, a unor culturi unde determină apariţia de ABEP, atrage factorii agresori ( SPM,
agricole, staule, grajduri, ruine importante, peşteri etc ENM, ECM, demoni ), apoi determină modificări de IS şi în final
decesul
4. prin intermediul SPBspec se pot schimba caracteristici de formă, a
- animalele şi plantele sunt şi ele influenţate de aceste perturbări
timpului de germinare, de creştere etc la sv. vegetale, cu rezultate
determinate de păcatele oamenilor, cu aceleaşi consecinţe, adică orice
semnificative
păcat atrage factorii agresori şi determină perturbări IE patogene la
5. pentru alungarea unor factori agresori dăunători a unor culturi, a
toate sv aflate în nişa IE a păcătosului
unor zone semănate sau pentru dăunătorii animalelor ( caz în care
- toate sv. umane, care trăiesc între cerurile – 7,2 şi + 7,2 se găsesc în
se implementează în SPBspec, pe lângă Alg de curăţare şi: „
legea karmei, cunosc suferinţa şi boala ca urmare a greşelilor şi
....dăunătorii – se specifică care sunt – să fie cuprinşi de spaima de
păcatelor din manifestările lor lipsite de iubire; ele pot învăţa şi evolua
cea mai cumplită moarte cunoscută de ei şi să plece acolo unde vrea
numai prin suferinţă, fiind străine de iubire, pe care nu o cunosc, nu o
bunul Dumnezeu ″ ) etc
conştientizează, nu o manifestă, de care nu se bucură, deşi o caută,

120
Cursuri de inforenergetică – gradul III

având amintiri ancestrale despre ea ( de aceea, eradicarea tuturor de fiinţe, nu învaţă nimic dacă nu au meditat la ele, dimpotrivă, în acest
bolilor va fi posibilă numai după ieşirea din legea karmei a unui om sau a caz, aceste suferinţe îi înrăiesc pe aceştia
unei comunităţi umane ) - acest tip de oameni care suferă, atribuie, din motivele de mai sus,
- starea patogenă de pe SN ( de pe una sau mai multe din cele 8 structuri responsabilitatea propriilor suferinţe altora, pe care îi consideră vinovaţi
configurate ) migrează de pe acestea pe SB şi apoi pe SF, urmarea fiind de ele
formarea ABEP, micşorarea IS şi decesul clinic prematur, aceasta fiind - aceia care meditează la cauzele acestor suferinţe nu dau vina pe alţii,
cauza longevităţii mici a unor oameni se îmbunează după suferinţe, ele îi ajută să se îndumnezeiască
- transferul perturbărilor IE se realizează în răgazul de timp dintre Legea karmei priveşte două tipuri de entităţi:
producerea greşelii şi apariţia de ABEP pe SF; în acest interval, dacă cel 1) Aceia care păcătuiesc şi care pot fi de două tipuri:
care a păcătuit face fapte bune inverse păcatelor făcute, se vor anihila a) cei care ulterior îşi conştientizează păcatele şi se străduiesc
parţial sau total energiile acestora, iar transferul perturbării IE se va voliţional să le repare, pentru a fi iertate parţial sau în
încetini sau perturbarea chiar se va anihila, nu mai apar ABEP şi totalitate, făcând cele creştineşti, conform învăţăturilor
consecinţele pe SF ( sau apar mult diminuate ) Mântuitorului Isus
- îngerii păzitori ai karmei veghează, având MP de a nu permite b) cei care ulterior dau vin pe alţii şi nu fac nimic pentru iertarea
încălcarea Legilor Divine fără a se primi răsplata pentru aceasta, păcatelor, ba dimpotrivă, caută să se răzbune pe cei găsiţi
corespunzător mărimii încălcării „ vinovaţi ″
- materia acestui univers constituie categoria existenţială cea mai 2) Entităţile care acceptă iubirea acelora care păcătuiesc, ignoră sau
grosieră, neelevată, inferioară, care se găseşte ca un prag între contracarează Legile Divine care derivă din Legea Iubirii ( lege
Dumnezeu şi Lucifer, fiecare cu armatele specifice ( de aceea Universul supremă a tuturor cerurilor )
constituie cerul de întâlnire pentru toate tipurile de EN, de la cele - o fiinţă trebuie să dovedească Sfintei Treimi că a învăţat Legea
divine, până la acelea întunecate, el fiind linia întâia a tuturor cerurilor ) Iubirii, a karmei şi toate celelalte Legi Divine prin faptele, vorbele şi
Cauza iniţială care determină o stare patogenă pe SF o constituie gândurile sale
păcatul, încălcarea unei Legi Divine, derivată din Legea Iubirii, care este Cauzele suferinţelor, în societatea umană, determinate de legea karmei,
implementată în una sau mai multe structuri ale sv., precum şi în băncile sunt:
de date ale Sfintei Treimi 1) Păcatele neiertate
- se poate spune deci că eradicarea oricărei stări patogene va fi posibilă 2) Acceptarea iubirii persoanelor cu păcate
numai prin stoparea facerii păcatelor, precum şi prin realizarea faptelor 3) Existenţa unor stări patogene pe SN proprie ( a unor grave carenţe
bune contracaratoare a inforenergiilor păcatelor făcute până în prezent creştine: O, ateism, minciună, prefăcătorie etc )
- trebuie ca fiinţa umană să-şi rezerve voliţional timpul necesar - acceptarea iubirii celor care făptuiesc în mod continuu păcate, în
conştientizării încălcării de Legi Divine, a modalităţilor de anihilare a special a ateilor şi a orgolioşilor, determină, prin rezonanţă, transferul
inforenergiilor malefice emise de faptele sale rele şi să treacă voliţional perturbărilor din biocâmpurile făptuitorilor în biocâmpurile celor care le
la executarea faptelor bune inverse faptelor rele făcute ( meditaţie acceptă iubirea; din biocâmpuri, perturbările IE sunt induse în celelalte
asupra acestora ) structuri migrând apoi spre SF
- în lipsa meditaţiei asupra acestora, informaţiile şi conceptele - se transferă de pe o structură pe alta doar perturbările IE care au
organizate în Alg nu pot fi transferate în SN a fiinţei, nu vor intra în energii ( adică păcatele neiertate )
tezaurul IE nemuritor al ei ( astral ), adică, din aceste suferinţe, astfel - când s-au făcut fapte bune inverse păcatului, energiile lui malefice se
anihilează, perturbarea IE nu mai migrează pe structura inferioară, se

121
Cursuri de inforenergetică – gradul III

opreşte sub formă de informaţie pe ultima structură ( unde era în - cei mai defavorizaţi de gravele carenţe sociale moderne au fost, sunt şi
momentul când s-au anihilat energiile ei prin energiile antagonice ale vor fi copii, care sunt marcaţi de faptul că acceptă firesc iubirea unor
faptelor bune ), unde rămâne în aşteptarea altor energii ale unor păcate părinţi neelevaţi, pentru a căror păcate vor plăti
similare - păcatele acelora a căror iubire este acceptată de copii se plătesc de
- suferinţele fizice sunt determinate pe de-o parte de propriile păcate, către aceştia şi după moartea făcătorilor de păcate
iar pe de altă parte, de păcatele acelora a căror iubire o acceptăm - principalul mijloc de stopare a activării legii karmei ( care marchează
- în curgerea timpului, păcatele pot fi făcute: societatea modernă, datorită motivaţiilor din trecut, dar şi datorită
a) În această viaţă perpetuării cauzelor în prezent ) îl constituie îmbunătăţirea
b) În vieţile precedente ( toate ) învăţământului spiritual, optimizarea activităţilor sociale şi a influenţei
- pentru ca un suferind să se vindece, în recomandările ce i se fac, se vor mijloacelor mass-media, a sistemului legislativ, precum şi a altor mijloace
urmări: educaţionale
• anihilarea energiilor malefice ale păcatului sau greşelii făcute - unele rezultate deosebite se grefează pe zestrea spirituală IE
• îndepărtarea ateilor, orgolioşilor din jurul său şi dacă aceasta nu se realizată de străbuni
poate, îndepărtarea sub diferite motive a suferindului de aceia - determinarea cauzelor IE ale suferinţelor unei fiinţe umane se va face
pentru a căror ateism sau orgoliu plăteşte ( are mai mult aer curat, cu următoarea schemă:
linişte, este mai odihnitor etc ); nu se vorbeşte despre faptul că Cauzele suferinţelor ( CS ):
aceste persoane sunt dăunătoare sănătăţii suferindului, pentru că
acestea pot fi importante pentru suferind şi acesta poate să nu CS
suporte acest lucru
100 %
• interzicerea vizitelor persoanelor incompatibile cu suferindul
• lucrul IE zilnic cu suferindul, între una şi trei şedinţe pe zi sau Personale Alţii:
chiar gardă continuă, formată din mai mulţi inforenergeticeni, în 43 % 57 %
cazurile foarte grave
• optimizarea activităţilor în care este implicat suferindul, a alte vieţi viaţa prezentă alte vieţi viaţa prezentă
alimentaţiei şi medicaţiei 70 % 30 % 80 % 20 %
- SS şi SV a oamenilor nefăcători de păcate şi cu păcate iertate nu vor mama – 20 % <
putea fi afectate de nici o maladie ( chiar şi eficienţa microorganismelor tata – 13 % <
va fi mică în aceste cazuri ) bunic mamă – 2 % <
- pentru ca oamenii să nu se îmbolnăvească, în afara celor de mai sus,
bunica mamă – 10 % <
trebuie să nu accepte iubirea ateilor, orgolioşilor, a celor care au multe
bunic tată - <
păcate făcute şi neiertate
- societatea modernă este foarte bolnavă, în primul rând spiritual, şi va
bunica tată – 5 % <
mai fi aşa, atâta timp cât cele trei cazuri de mai sus vor mai exista fraţi – 22 % <
- existenţa educaţiei spirituale, care o include şi pe cea religioasă, are ca soţ ( soţie ) – 10 % <
rezultate neputinţa manipulării oamenilor pentru obţinerea de profituri copii – 5 % <
materiale şi sociale de către vânătorii de putere, ateii activi, persoanele prieteni apropiaţi – 8 % <
decăzute spiritual alţii – 15 % <

122
Cursuri de inforenergetică – gradul III

Este interzisă, în actuala fază de elevare umană, comunicarea schemei - determinarea cu frecvenţă mare a cauzelor suferinţelor formează
cauzelor suferinţelor pacienţilor ( aceasta fiind necesară a fi cunoscută extrasensibilităţile necesare pentru a cunoaşte şi vedea tipul acestor
doar de inforenergeticean, pentru a se putea găsi faptele bune inverse cauze, ceea ce ajută la găsirea faptelor bune inverse tipului de păcat
păcatelor ); acestora li se spune numai ce trebuie să facă pentru a-şi - după facerea faptelor bune şi anihilarea cauzelor suferinţelor, prin
îndrepta greşelile terapiile IE cunoscute se obţine PSV rapidă
- determinarea cauzelor suferinţelor, constituie retrocogniţie, ce poate - este important de ştiut tipul păcatelor făcute, pentru ca suferindul sau
fi realizată numai de persoane ce merită accesul informaţional în cei care îl iubesc să facă fapte bune contrare; aceasta duce la iertarea
trecutul altor persoane păcatelor, dacă suplimentar se fac:
- înainte de a face investigaţiile, terapeutul IE se va ruga puternic,  rugăciuni de iertare către păgubiţi
cerând ajutorul Sfintei Treimi, pentru a i se permite aflarea cauzelor  dezdăunarea celor faţă de care am greşit
suferinţelor, pentru a putea ajuta mai mult, pentru a fi mai eficient  spovedirea păcatelor făcute
- rugăciunile, măsurătorile trebuie făcute cu smerenie, iubire pentru cel  primirea sfintei împărtăşanii după facerea canonului dat de preotul
din faţă, animate de dorinţa sinceră de a fi de ajutor, de a-i servi pe creştin după spovedanie
ceilalţi - dezdăunarea păgubiţilor este foarte importantă, deoarece prin
Este interzisă, judecarea pacienţilor şi comunicarea investigaţiilor biocâmpurile noastre emitem inforenergii de iubire, ca urmare a
pacientului altor persoane meditaţiilor la subiecte cristice, la ceea ce trebuie să facem pentru
- aflându-se cauzele suferinţelor ( păcate, greşeli ) de acum sau de dezdăunare, când ne rugăm, când realizăm tehnici IE etc
altădată, se vor căuta, prin meditaţie şi rugăciuni, faptele bune ce - în aceste situaţii emitem IE specifice şi pentru a anihila păcatele
trebuie executate pentru anihilarea acestor cauze făcute, contribuind astfel la majorarea inforenergiilor benefice ale
Se vor comunica pacienţilor numai faptele bune, procedurile şi tuturor cerurilor şi la diminuarea inforenergiilor anticerurilor
rugăciunile ce trebuie făcute pentru îndreptarea greşelilor - după facerea unui păcat, Sfânta Treime acordă un răgaz de timp până
Exemple - în cazul avortului: începe „ răsplata cuvenită ″ păcătosului; după expirarea acestui răgaz,
- este necesară salvarea vieţii sau botezul a 3 – 9 copii pentru fiecare începe suferinţa şi numai anihilarea energiilor păcatului prin sacralizarea
avort; la botez trebuie să participe atât persoana care a avortat, cât şi vieţii personale, prin fapte bune, rugăciuni etc pot duce la ameliorarea
soţul care a acceptat sau stoparea suferinţei şi apoi la vindecare
- vor trebui făcute rugăciuni de iertare către toate EN afectate malefic - dacă nu s-au făcut faptele bune anihilatoare ale păcatului, nici o fiinţă
de păcat ( EN ce venise la trup, EN implicate în MP a entităţii, EN ce ar nu se poate vindeca definitiv, chiar şi prin tehnici IE
fi fost ajutate dacă EN s-ar fi întrupat etc ) - cele mai vechi urme de viaţă planetară şi cei mai importanţi centrii IE
- dacă persoana ce a făcut păcatul avortului nu mai trăieşte, aceste ai planetei se găsesc la noi în ţară
lucruri pot fi făcute de altcineva care o iubeşte, în numele decedatei
Observaţie: - schema cauzelor suferinţelor poate fi aplicată atât în
cazul suferinţelor fizice cât şi a celor raţionale sau a celor afectiv-
C.8. Piramidologie externă IE
sentimentale
Notă: se va ţine un post special pentru îndepărtarea greşelilor faţă de Inforenergetica se ocupă în capitolul „ Ştiinţa formelor ″ de
proprii copii în timpul şi după sarcină; se va măsura durata postului ( o formele ce determină în Univers variabilităţile IE specifice,
săptămână cel puţin ) şi cum să-l ţină caracteristice unicităţii fiecărei forme

123
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- forma constituie o modalitate de existenţă şi manifestare a unei locului în ierarhiile terestre şi astrale, prin forma realizată, cu funcţiile
existenţe materiale, energetice, informaţionale, conceptuale, ei specifice manifeste )
supraconceptuale etc şi fiecăreia îi sunt proprii şi anumite variabilităţi - în utilizarea formelor de om, animale, plante etc, acestea capătă
IE anumite funcţii, prin care efectele IE ale formei acţionează asupra
- forma specifică sv. este optimă pentru îndeplinirea MP a acestuia altor existenţe, conform scopului urmărit
- fiecare creaţie a Tatălui Ceresc este corespunzătoare conceptului său Funcţiile piramidei pătratice drepte:
anterior Creaţiei, concept din care fac parte şi forma aleasă de El, 1) Far astral ( antenă de emisie astrală ) – deoarece piramidele, mai
optimă pentru MP a ei din viitor, cu eficienţă maximă pentru scopul mult decât alte forme, concentrează radiaţiile telurice provenite de
urmărit prin fiecare creatură sau prin fiecare tip de creaţie la SST, de sub planul bazei până la centrul pământului, de-a lungul
Formele pot fi: unui fascicul coliniar înălţimii, emiţând IE în toate cerurile, ele
1) Fixe ( constante ) – caracterizate prin anumiţi parametrii spaţiali, informează toate existenţele tuturor cerurilor despre toate
energetici, informaţionali etc variabilităţile petrecute pe pământ, cu toate sv terestre ( nu este
2) Variabile – în funcţie de necesităţile de manifestare ale existenţei, bine să ne jucăm cu piramidele, datorită efectului de far astral )
de sine stătătoare - de asemenea, la nivelul planului bazei, piramida realizează, din
- de obicei, formele fizice foarte variabile ale unei existenţe IE sunt aceste radiaţii telurice, o cruce inforenergetică, până la o anumită
caracteristice fie acelora foarte primitive ( de exemplu: Amoeba, distanţă egală cu:
Proteus etc ), fie celor decăzute, rele D[ m ] = 2,58 x L[ m ]
- existenţele cu formă constantă, de regulă, sunt existenţe în curs de Unde: L = latura piramidei ( lungimea bazei piramidei )
elevare D = distanţa până la care piramida radiază
- uneori, existenţele cu formă variabilă pot adopta temporar o formă - fascicul e IE telurice emis în ceruri închide lanţul informaţional
constantă o anumită perioadă de timp, în anumite scopuri deschis de către emisiile directe, prin intermediul BCF de emisie
- în Univers, orice existenţă bidimensională sau tridimensională ale tuturor sv. terestre ( fir de iarbă, păsări, om etc ) şi determină
determină o perturbare IE proprie, mai mare sau mai mică, în nişa IE înregistrarea în BDD a oricărei emisii directe făcute de sv.,
- dintre formele geometrice regulate care produc perturbări IE maxime confirmându-le sau infirmându-le ca adevăruri sau minciuni
în nişa IE se numără: sfera, semisfera, conul, prisma, piramida - în BDD a fiecărui cer se înregistrează numai adevăruri
- formele geometrice regulate, drepte, produc efecte IE mai puternice - tot prin acest fascicul IE concentrat se informează toate
decât cele oblice existenţele tuturor cerurilor despre toate variabilităţile petrecute
- dintre piramide, cea cu baza pătratică dreaptă produce efectele IE pe pământ, cu toate sv terestre
cele mai puternice, având diferite utilizări 2) Far terestru – piramida pătratică dreaptă are şi funcţia de far
- forma de piramidă este mult mai bătrână decât sistemul nostru solar terestru cu bătaie ( range ) mult mai mare decât orice alt mijloc
Piramidele ( în general formele ), după originea lor, pot fi: tehnic terestru ( far optic, far radio etc )
1) naturale ( existente în natură ), de exemplu: cristale, munţi, dealuri - la piramida lui Keops, această funcţie se mai păstrează în prezent,
2) artificiale, făcute de om în diferite scopuri însă doar în proporţie de 30 %, datorită distrugerii intenţionate a
- întotdeauna formele făcute de om într-un anumit loc terestru în vârfului piramidei
scopuri benefice, s-au realizat acolo din dragostea pentru acele locuri, - în trecut, înaintea introducerii acului magnetic, în Marea
pentru oamenii şi fiinţele trăitoare acolo ( s-a dorit mărirea importanţei Mediterană ( secolul al XVI-lea ) sau pe oceane, navigaţia se făcea

124
Cursuri de inforenergetică – gradul III

radiestezic, prin biodetectarea diferitelor piramide terestre, de la - misiunile plecate din Egipt se transmiteau din piramide ( mesaje
mare distanţă ca: „ întoarceţi-vă în ţară ″, „ duceţi-vă la ″, „ a murit..... ″ ,
- în 1978 s-a redeterminat, pentru prima dată în epoca modernă, de „evitaţi...... ″ etc )
către domnul Claudian Dimitriu, punctul navei în mod radiestezic, în - toate misiunile egiptene care plecau peste graniţă, pe mare sau pe
Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic, iar în 1986 în Marea uscat, aveau operatori de emisie-recepţie, care intrau în contact cu
Nordului şi la Strâmtoarea Gibraltar, luându-se ca reper piramida ţara într-o anumită perioadă a zilei sau la necesitate
lui Keops - emiţătorul din piramidă se plasa la 1/3 de bază, la intersecţia
- eroarea de determinare a fost mai mică decât cea obţinută prin bisectoarelor unghiurilor triedre ale bazei, concentrându-se asupra
satelit navigator ( 30 m ) sau cea obţinută prin radare ( 18 – 25 m ) mesajului de transmis şi asupra recepţie îndepărtate
3) Tezaur de cunoaştere – în fiecare piramidă se găseşte o bibliotecă 6) Funcţia de mumificare –orice substanţă organică care este pusă în
IE într-un limbaj încastrat în dimensiunile ei sau în amprentele IE zona critică a piramidei - la 1/3 de bază şi la intersecţia
proprii, care pot fi descifrate numai de cei elevaţi spiritual, pe bisectoarelor unghiurilor triedre ale bazei nu se va altera, ci se va
merit usca şi micşora ca volum ( mumifica ), deoarece:
- dacă scrierea amprentelor IE este posibilă tuturor, citirea lor a) în această zonă, concentraţia radiaţilor telurice ale SST
este posibilă numai celor care au cunoaştere spirituală; de aceea, blochează procesele fundamentale ale viţii, reproducerea şi
când omenirea a început să decadă spiritual, a apărut scrierea, care viaţa nu mai sunt posibile şi de aceea zona este letală
mai înainte nu era necesară, cunoaşterea putând fi accesată direct b) concentrarea SST, în afară de distrugerea bacteriilor de
din BDD, oamenii fiind armonioşi, curaţi, elevaţi putrefacţie şi de fermentaţie, determină şi creşterea
- piramida lui Keops este denumită „ Biblia în piatră ″, deoarece energiei cinetice a moleculelor de lichide conţinute de
cuprinde informaţii despre majoritatea evenimentelor biblice, dar materia organică, ceea ce are ca efect uscarea acesteia prin
şi astronomice etc evaporarea intensă a apei şi ca urmare se produce micşorarea
4) Loc sacru – pentru diferite ritualuri, iniţieri, antrenamente, volumului substanţei organice, odată cu uscarea ei
proceduri ( mumificarea )
- în piramidă se dădeau examene spirituale şi fizice, ale diferitelor 7) Cavou mortuar – pentru personalităţile importante, care la egipteni
şcoli de spiritualitate erau faraonii şi marii preoţi; aceştia erau îngropaţi împreună cu
- sarcofagul gol din piramida lui Keops era folosit la iniţieri şi slujitorii apropiaţi, astfel încât la reîntruparea lor să fie slujiţi de
examene, nu a avut niciodată mumii în el aşa cum presupun unii aceleaşi persoane
egiptologi - piramidele constituie o dovadă că teoria reîntrupării a fost
- la unele tipuri de iniţieri, examinatul trebuia să petreacă un considerată ca firească în acele vremuri îndepărtate ( mii de ani
anumit timp în zona critică a piramidei, unde trebuia să execute înainte de Cristos ), inclusiv până în perioada creştină, fiind
anumite tehnici – constituia şi o probă de supravieţuire, în tăcere şi înlăturată din textele religioase în urma Conciliului de la Niceea din
întuneric anul 325 după Cristos
5) Antenă de emisie – recepţie – piramidele funcţionează ca antene - neelevarea spirituală se manifestă prin: prostie, răutate,
pentru mesajele de tip telepatic, atât pentru emisia lor, cât şi insensibilitate, egoism, egocentrism, ateism, orgoliu etc
pentru recepţionarea lor Piramidele pot fi clasificate astfel:
a) După natura lor:
I. Piramide materiale, fizice

125
Cursuri de inforenergetică – gradul III

II. Piramide energetice


III. Piramide informaţionale
IV. Piramide conceptuale
V. Piramide
b) După vechimea lor:
I. Piramide antice
II. Piramide moderne

D[ m ] = 2,58 x L[ m ]

126
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- trunchiurile acestor piramide determină perturbări IE în spaţiu mai - ulterior Egiptul a sărăcit, conform karmei pe care şi-o făcuse, iar
slabe decât forma de piramidă personalul de deservire a fost eliberat; ca urmare, piramidele au fost
- s-a constat că şi formele din plan determină variabilităţi IE din nişa lor jefuite, cât s-a putut, interior şi exterior, iar piatra albă a fost folosită
IE, adică în spaţiu de localnici ca trepte de casă, piatră pentru construcţia caselor ( pereţii
- prezenţa unghiurilor triedre la formele geometrice ( ca la poliedre ), caselor dinspre soare ), cum se poate vedea şi azi în localităţile din jur
determină principalele efecte IE - arabii, când au spart piramida, au mers în zig-zag, deoarece au ştiut de
- o formă are efecte IE la distanţă şi în interior la fostul personal, că de-a lungul bisectoarei unghiului triedru este o
- atunci când piramida este materială, la nivelul planului bazei există o foarte puternică linie de forţe telurice, care produce moartea
cruce inforenergetică - blestemul faraonilor este format din ENM, ECM, SPM, care acţionează
- atunci când crucea este materială, la intersecţia braţelor ei se atât în interior, cât şi în exterior
formează o piramidă inforenergetică biconică - regula numărul unu a piramidologilor: „ nu vă jucaţi cu piramidele ″
- aceste efecte erau cunoscute de vechile spiritualităţi planetare - acum 4.000.000 de ani, piramida lui Keops era strălucitor de albă
- de aceea, simbolul creştinismului modern – Sfânta Cruce – are şi - decopertarea ei a dus la încălzirea ei, la pierderea funcţiilor IE iniţiale,
semnificaţia însuşirii de către creştinism a cunoaşterii spirituale a parţial sau total ( acum doar 30 %, maximum 40 % din ele se mai
Vechiului Testament ( cunoaşterea Vechiului testament are ca simbol păstrează )
piramida, semnificaţie nedescoperită de către dogmaticii creştini - a scăzut funcţia de mumificare a piramidei, iar mumiile au început să
moderni ) putrezească
- piramidele lui Keops, una din cele 7 minuni ale lumii, are următoarele - ca far terestru, piramida trimitea numai o parte a IE telurice de sub
enigme: perimetrul bazei direct în sus, restul de 40 % era trimis pe orizontală
• de ce îi lipseşte vârful ? - energetica internă a piramidei este deosebit de complexă şi nu poate fi
• de ce în secolul al XVII-lea s-a încercat spargerea cu foc şi apă pe detectată cu aparate de măsură şi control decât în mod grosier; ea va
la o muchie şi nu la bază, aşa cum era normal şi de ce în loc să putea fi lămurită numai de către o fiinţă umană cu acces corespunzător
meargă direct, arabii au mers în zig-zag ? în BDD şi cu multă experienţă în cercetarea inforenergetică
• de ce piramidele au fost construite din piatră gri în interior şi albă - piramida lui Keops nu constituie cel mai bun model pentru efectul de
la exterior, ca o copertină ? piramidă, dimensiunile e, precum şi alte caracteristici pot fi optimizate
• la ce a folosit sarcofagul gol din camera centrală ? pentru a se obţine efecte mult mai puternice
- piramida este făcută în trepte în exterior, din blocuri de piatră albe, - energetica piramidelor este în strânsă legătură cu fenomenul OZN, cu
deoarece acestea reflectă radiaţiile telurice, ca şi unele caolinuri de la fenomenul Philadelphia, a lui Albert Einstein etc
noi din ţară ( Curtea de Argeş ) - constructorii piramidelor terestre au cunoscut radiaţiile telurice ale
- egiptenii au copertat piramida în trepte pentru a concentra emisia SST, inclusiv radiaţiile Hartmann şi în dimensiunile piramidelor s-a ţinut
telurică prin vârf ( piramida emite mult mai puternic decât un munte ); ei cont de ele
au vrut ca prin Egipt să se facă informarea Terrei către ceruri despre - azi pot fi construite piramide de 3,5 m înălţime, similare ca efecte şi
evenimentele terestre, iar marii preoţi şi faraonii să aibă control asupra funcţii piramidei lui Keops
acestora, din mândria lor deşartă - mărimea braţelor crucii IE, de la baza piramidei este direct
- până în secolul al XVIII-lea, piramidele erau deservite de sute de proporţională cu forma şi dimensiunile piramidei şi cu intensitatea
oameni, pentru întreţinere, pază, administraţie, aprovizionare, ritualuri, radiaţiilor Hartmann din momentul măsurării crucii IE
transmisii etc

127
Cursuri de inforenergetică – gradul III

8) Comunicarea cu existenţele tuturor lumilor ( cerurilor şi - această stare de fapt a tuturor formelor, existenţelor din toate lumile,
anticerurilor ) poartă denumirea de „ interdeterminismul existenţei lumilor ″
- piramidele emit orice variabilitate IE al oricărui sv. de pe Terra, - lumile superioare, cu existenţele lor specifice, determină lumea
informând populaţiile tuturor cerurilor, în mod obiectiv despre materială, cu existenţele ei specifice corespunzătoare ( nu invers )
acestea - volumele formelor din Univers au influenţă maximă atunci când sunt
- biocâmpurile pământului intră în rezonanţă cu biocâmpurile drepte şi minimă atunci când sunt oblice
oamenilor ( datorită conurilor IE din tălpile picioarelor etc ), Influenţa formelor este caracterizată prin:
animalelor, plantelor etc, preluând astfel informaţii despre acestea  distanţa la care se manifestă
- cunoscând acestea, oamenii mai elevaţi spiritual, din iubire de  intensitatea influenţei
semeni şi locuri au ridicat piramide artificiale pe diferite latitudini  mărimea influenţei unitare asupra spaţiului, nişei, exprimată prin
şi longitudini ( ex.: Brâncuş cu complexul de la Gorj, piramidele din raportul dintre volumul perturbării şi volumul formei respective
Peru etc )
- orice formă materială determină tulburări IE specifice în nişa sa IE, Volumul perturbării ( cm3 , m3 , km3 etc )
după cum orice perturbare IE determină anumite variabilităţi materiale, Mărimea influenţei =
fizice ( adică „ totul lumii ″ este format din: unitare a formei Volumul formei (cm3 , m3 , km3 etc )
 parte fizică, materială
 o parte energetică, mai complexă decât cea materială - se cunoaşte de mii de ani că piramidele manifestă influenţe maxime
 o parte informaţională, mult mai complexă decât celelalte două exterioare şi interioare piramidei şi de aceea crucea a fost aleasă
 o lume conceptuală, mult mai complexă pentru Mântuitorul Isus Cristos de Tatăl Ceresc şi nu de oameni, încă
 o lume supraconceptuală, şi mai complexă înainte de crucificare ( oamenii au împlinit doar legea )
- fiecare tip de formă materială determină influenţe în celelalte lumi - efectele IE ale formei crucii materiale sunt cunoscute în astral de
paralele, cu care formează un tot unitar civilizaţiile cereşti, cu multă vreme înainte apariţiei sistemului solar, iar
- unele forme exercită influenţe mai mari în lumile paralele, alte forme pe Terra, cu mult înainte de crucificarea Mântuitorului
au influenţe mai mici - ea se găseşte în simbolistica ezoterică, egipteană, indiană, greacă,
- există o ştiinţă a formelor pierdută, care se ocupa de influenţele, utilizată în ritualurile misterelor antice, cu mai mult de 1.000.000 de ani
efectele formelor materiale în fiecare lume precum şi de influenţele din înainte de Mântuitorul Isus Cristos ( vezi sarcofagele de pe Acropole, de
fiecare lume asupra formelor materiale la Delphi, cele indiene sau egiptene )
- geometria modernă se ocupă numai de studiul formelor din punct de - piramida biconică IE determinată de cruce are efecte energizante
vedere material, ignorând însă influenţele, efectele formelor materiale asupra celui care se găseşte la intersecţia braţelor, mărind starea de
asupra celorlalte lumi vitalitate a acestuia ( la cei crucificaţi, acest lucru le amplifica
- întotdeauna, formele materiale, pentru a avea existenţă longevivă, suferinţele şi le prelungea ); totodată, crucea, după sfinţirea ei de către
trebuie să aibă corespondent în fiecare lume paralelă, în fiecare cer Mântuitorul Isus Cristos, determină o unitate între vechea cunoaştere a
benefic sau în fiecare anticer; dacă lipseşte acest corespondent formele Vechiului Testament ( şi a vechilor cunoaşteri planetare ) şi noua
materiale au longevitate mică, chiar foarte mică, neavând suportul cunoaştere cristică, a noii religii
necesar viabilităţii lor, întocmai cum un trup fizic nu poate fi viabil fără
structurile subtile IE ( fără trupul energetic, informaţional etc )

128
Cursuri de inforenergetică – gradul III

C.9. Cristalografie IE d) foarte mari, cu L cuprins între 15 – 50 cm


e) gigantice, cu L > 50 cm
9) după vârstă: a) tinere, cu vârsta sub un an
Cristalografia modernă se ocupă de formele cristaline ale b) de vârstă medie ( între 1 – 10 ani )
substanţelor chimice şi studiază legile cristalizării, formarea c) bătrâne ( între 10 – 100 de ani )
reţelelor cristaline, condiţii de cristalizare, utilizări şi proprietăţi d) foarte bătrâne ( între 100 – 1.000 de ani )
fizico-chimice aferente cristalelor e) antice, cu vârste peste 1.000 de ani
- cristalografia IE este un alt capitol din inforenergetica formelor şi se 10) după tipul substanţei chimice cristalizate
ocupă cu proprietăţile IE, utilizarea şi prepararea IE a cristalelor etc 11) după tipul provenienţei lor: a) terestre
Clasificarea cristalelor din punct de vedere IE: b) astrale ( provenind de pe alte
1) după starea de agregare: a) solide \ corpuri cereşti )
b) lichide - cristale materiale 12) după tipul de remanenţă a IE acumulate:
c) gazoase / a) cu remanenţă mică – până la 5 minute
d) energetice b) cu remanenţă medie ( 5 – 15 minute )
e) informaţionale c) cu remanenţă mare ( 15 – 30 minute )
f) conceptuale d) cu remanenţă foarte mare ( peste 30 de minute )
g) supraconceptuale 13) după modul de apariţie: a) naturale
2) după forma lor, corespunzătoare formelor geometrice cunoscute b) artificiale
3) după beneficitate: a) benefice, cu EBF ≥ 81, până la 100 Observaţie: pentru a caracteriza un cristal, acesta trebuie trecut prin
b) malefice, cu EBF < 81, până la - 72 toate criteriile de clasificare
Observaţie: la măsurarea EBF se are întotdeauna în vedere Proprietăţile IE ale cristalelor:
beneficiarul şi scopul utilizării a) constituie acumulatoare a inforenergiilor specifice a sv. în a căror
4) după transparenţă: a) transparente nişă se găsesc; o parte din BDD este formată şi din cristalele
b) translucide diferitelor substanţe, care se găsesc atât pe Terra, cât şi pe alte
c) opace corpuri cereşti
5) după perfecţiunea formelor: b) după în încărcarea IE a unui cristal, acesta iradiază în mod
a) imperfecte, având vârfuri, feţe sau muchii ciobite, fisurate, continuu energiile conţinute, descărcându-se energetic, dar nu
zgâriate informaţional, în lungi sau foarte lungi perioade de timp ( similar
b) perfecte, fără defecte perioadei de înjumătăţire a elementelor radioactive )
6) după gradul de puritate al substanţei cristalului: c) fenomenul cristalizării este coordonat pentru fiecare tip de
a) pure, fără încastrări de substanţe străine aceleia de bază substanţă de o ENB specializată ( cu cât o ENB are mai multe
b) impure, având încastrări de substanţe sau obiecte străine cristale în subordine, cu atât rolul ei este mai mare în nişa IE
7) după culoare – corespunzătoare culorilor din spectrul solar vizibil pentru sv. existente şi pentru cel care vor veni ); totalitatea
( ROGVAIV ) acestor ENB sunt coordonate de o ECB terestră, iar pentru toate
8) după mărime: a) mici, cu L < 2,5 cm corpurile cereşti, de o ECB astrală, care răspunde în faţa Sfintei
b) medii, cu L cuprins între 2,5 – 5 cm Treimi şi a Sfintei Entităţi coordonatoare a Înţelepţilor de modul
c) mari, cu L cuprins între 5 – 15 cm cum îşi îndeplinesc MP de cristalizare

129
Cursuri de inforenergetică – gradul III

d) cristalele pregătesc condiţiile IE specifice şi necesare proceselor iii. „ istoria conceptuală ″ ( I.C. ) a pământului, preexistând I.I.,
fundamentale ale vieţii pe un corp ceresc, ele fiind mai bătrâne constituită din momentul apariţiei conceptului independent
decât orice sv. de tip uman Terra în Sinea Dumnezeiască a Tatălui Ceresc; vechimea
e) la orice cristal se găsesc numai 5 structuri, biocâmpuri şi centrii acestei istorii este de cca. 8,75 miliarde de ani, înainte de
IE, lipsind BCFCS şi BCFP şi de aceea ele pot fi considerate ca existenţa Soarelui, a cărui vârstă materială este de 8,6
nişte părţi vii ale unui sv. astral ( corp ceresc ) miliarde de ani, informaţională de 9,5 miliarde de ani şi
f) au fost create de Tatăl Ceresc ca mijloace necesare sv., conceptuală de 10,47 miliarde de ani
preexistând sv., în scopul de a deservi oamenii iv. „ istoria supraconceptuală ″ ( I.S.S. ), cu o vechime de 14,5
g) fiecare substanţă cristalizează într-o formă optimă pentru miliarde de ani, având semnificaţia creării de către Sfântul
manifestarea proprietăţilor IE ale acelei substanţe şi pentru Duh asupra conceptelor particulare necesare pentru
îndeplinirea optimă a MP a substanţei în arhistrategia divină pământul, care abia ulterior a apărut în Sfântul Concept al
h) reţeaua cristalină moleculară ce caracterizează tipul de cristal şi Domnului Dumnezeu
substanţă este determinată de matricea IE optimă a substanţei, - I.C. şi I.S.S. se găsesc în amprentele IE ale Domnului
avându-se în vedere anumite condiţii de existenţă ( aceasta Dumnezeu de pe Terra şi în BDD ale tuturor cerurilor şi
priveşte forma cristalului, în care IE şi moleculele substanţei au anticerurilor,, sub forma „ istoriei antice ancestrale a
poziţia de forţă în armonie maximă, în condiţiile inforenergetice Pământului ″ ( I.A.A. ), înscrisă în acestea şi în corpurile
existente în zonă ) cereşti mai bătrâne decât Soarele şi sistemul solar
i) orice modificare, variabilitate IE a matricei cristalului determină k) orice depozit cristalin de orice tip, de pe Terra sau de pe un alt
acestuia variabilităţi energetice şi materiale, care se reflectă corp ceresc, este păzit ( din motivele enunţate ) de o entitate
atât în poziţionarea moleculelor reţelei cristaline, cât şi în coordonatoare, care ascultă de entitatea coordonatoare a
proprietăţile fizico-chimice, energetice, informaţionale ale Pământului ( Moise ); de asemenea, ascultă şi de entitatea
cristalului coordonatoare a cristalului şi de Entităţile Divine; de aceea,
j) amprentele IE ale oricărui sv., absorbite în matricea IE a unui accesarea şi exploatarea zăcămintelor cristaline trebuie să se
cristal, conţin „ cartea de vizită ″ a sv. care a determinat facă după anumite reguli deduse tot din Legea Iubirii
variabilitatea IE; aceasta putând fi „ citită ″ numai de persoane - pentru utilizări IE sunt recomandate cristalele de stâncă ( din SiO 2 ),
dotate extrasenzorial ( adică în cristalele pământului şi ale altor cristalele din pietre semipreţioase sau diamant, de formă sferică,
corpuri cereşti sunt implementate variabilităţile IE ale sv. ovoidală, piramidală, mixte, transparente sau opace, de culori roz deschis
implicate în evenimentele petrecute într-o zonă sau alta, din strălucitor – alb, auriu, opalin ( nu se folosesc cristale roşii, negre, maro
momentul de când substanţa a cristalizat şi până în prezent ) etc ), de mărime medie, pure, perfecte, terestre, antice
În cristalele pământului se găsesc: Scopurile utilizării cristalelor în inforenergetică:
i. „ istoria energetică ″ ( I.E. ) de după solidificarea scoarţei I. pentru realizarea tehnicilor de curăţare IE
terestre, care a început acum 1,8 miliarde de ani II. pentru realizarea tehnicilor de redresare IE
ii. „ istoria informaţională ″ ( I.I. ), care s-a implementat sub III. pentru PSV ale sv. umane, animale, vegetale etc
formă de amprente IE în întreaga masă magmatică, IV. pentru asigurarea pazei unor spaţii de locuit, clădiri, camere etc
independentă iniţial, a pământului, solidificată ulterior; împotriva unor factori agresori ( aşezarea cristalelor preparate IE
vechimea acestei I.I. a Terrei este de cca. 4,6 miliarde de ani în tocul uşii împreună cu un SPB special de pază, asigură „ paza şi
( vârsta astrală a Terrei ) curăţenia IE ″ a casei şi locuitorilor ei )

130
Cursuri de inforenergetică – gradul III

V. pentru concentrări IE de diferite tipuri, în diferite scopuri - se ia acul de oţel, apropiindu-l cu vârful la cca. 2 mm de suprafaţa
Prepararea IE a cristalelor: ( într-un anumit scop – curăţare, redresare zonei centrului IE, unde îl rotim levogir pe un cerc cu diametrul de 2
etc, pentru un anumit beneficiar ) – 3 mm, concentrându-ne pe Alg: „ În numele Tatălui, al Fiului şi al
1) se spală foarte bine cristalul cu ajutorul unei periuţe, după ce în Sfântului Duh, se formează acest centrul IE ( numele centrului ), de
prealabil a fost decalcifiat de depunerile calcaroase; după curăţare culoare ( se specifică culoarea centrului creat, din spectrul solar )
şi spălare, cristalele se pun paralel pe o foaie de hârtie, notându-se intens pozitiv, benefică, strălucitoare, de la Sfântul Duh, atât de
dedesubt următorii parametrii măsuraţi: puternic cât este necesar pentru realizarea 100 % a ( scopul urmărit
a) EBF la utilizarea cristalului ), pentru ( numele beneficiarului vizionat ).
b) C Amin ! ″
c) eficienţa - se continuă rotaţia acului până la terminarea rostirii clare a Alg de
d) ACC mai sus şi până la apariţia sentimentului de realizare şi inutilitate a
e) Suma acestor parametrii ( ∑ ) continuării
- măsurătorile se fac avându-se în vedere scopul şi beneficiarul - de obicei, un centru IE se formează într-un cristal în 2 – 3 minute;
- pentru prepararea IE se alege cristalul cu ∑ cea mai mare ( mai de aceea, crearea tuturor centrilor IE într-un cristal se realizează
aproape de 400 ) într-una sau mai multe zile, cu pauze, pentru revenirea operatorului
2) cristalele spălate şi uscate se vor manipula cu o pensetă sau la SV = 100 pe toate structurile, adică cristalul se prepară numai
cleştişor, fără a se atinge cu mâna atunci când suntem foarte odihniţi, relaxaţi, armonioşi
3) cristalul ales se ia cu penseta şi se pune pe o altă foaie de hârtie, 8) după terminarea creării celor 22 de centri IE se suflă Sfântul Duh
împreună cu un ac de oţel de 4 – 5 cm ( vor fi aşezate paralel ) şi se în formă de cruce peste cristal, concentrându-ne pe: „ În numele
curăţă IE acul şi cristalul ( procedura totală de curăţare la ambele ) Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acest cristal, preparat IE,
4) se energizează foarte puternic cristalul, conform gradului III, pentru ( numele beneficiarului vizionat ) îşi va îndeplini 100 %
avându-se în vedere scopul şi beneficiarul scopul ( se precizează scopul ). Amin ! ″
5) lungimea cristalului se împarte în 4 segmente, care se marchează 9) se face semnul crucii şi se mulţumeşte Sfintei Treimi pentru ajutor
prin 3 puncte pe foaia de hârtie 10) cristalul preparat IE, după marcarea vârfului, este pus într-un
6) se alege vârful de lucru al cristalului ( acela perfect, notat cu V ), săculeţ de pânză, pentru a nu fi atins
celălalt capăt constituind baza cristalului ( B ) 11) pentru cristalul preparat se face un carneţel, în care se notează
7) de-a lungul axului longitudinal, virtual al cristalului, şi apoi pe data şi ora preparării IE, scopul, beneficiarul, precum şi mărimea în
fiecare faţetă laterală, se vor crea primii 4 centrii IE a oricărui sv. cm a biocâmpurilor, de-a lungul vârfului de lucru şi lateral
( de la Muladhara la Anahata ) astfel: - cristalele preparate au centrii şi biocâmpurile 1, 4, 5, 6, 7
a) în punctul B se va crea Muladhara ( roşie ), care va fi comună 12) se măsoară dacă prepararea cristalului corespunde 100 % scopului
tuturor faţetelor laterale şi axului central longitudinal al urmărit; la valori mai mici de 100 se caută şi se implementează Alg
cristalului lipsă în centrii IE
b) următorii 3 centrii IE ( 2, 3, 4 ) se vor crea atât de-a lungul 13) la cca. 2 săptămâni de la preparare şi începerea utilizării se verifică
axului longitudinal ( virtual ), cât şi separat, pe fiecare faţetă cu ansa şi raportorul dacă biocâmpurile nu au scăzut sub 90 % din
laterală, astfel încât în final, în total, pe un cristal hexagonal, mărimea iniţială, caz în care se reprepară, completându-se cu Alg
vor fi creaţi 22 centrii IE, din care unul singur va fi Muladhara, lipsă, dacă aceştia nu s-au descoperit imediat după prepararea IE
astfel:

131
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- unui cristal corect preparat nu este normal ca după două săptămâni - utilizarea mai multor cristale preparate identic pe o zonă cultivată sau
să-i scadă eficienţa într-un grajd, într-un anumit scop, poate mări productivitatea culturilor
sau a animalelor la un maxim posibil, foarte iute şi în cazuri neobişnuite
- utilizarea cristalelor preparate IE corespunzător face inutilă utilizarea
unor îngrăşăminte artificiale, a unor substanţe chimice utilizate în
B V agricultură şi în zootehnia modernă, substanţe care au efecte malefice
secundare asupra solurilor sau altor sv.
- în aceste situaţii, după ce a fost preparat IE primul cristal, se măsoară
dacă mai sunt necesare şi alte cristale, precum şi poziţia optimă a lor în
teren, grajd etc, pentru acţiunea maximă într-un timp minim
- un cristal preparat are următoarele 5 biocâmpuri: BCFV, BCFCIT, BCFE,
BCFR, BCFCIU; în dreptul vârfului, aceste biocâmpuri pot atinge uneori
zeci sau chiar sute de metri, în funcţie de pregătirea operatorului
- se recomandă prepararea IE a cristalelor pentru spaţiile de locuit ale
Muladhara Svadisthana Manipura Anahata oamenilor, animalelor, plantelor
- este benefic a se pune cristalele sub robinetul de apă sau sub o cădere
Observaţie: de apă naturală pentru anihilarea oricărei energii malefice
- cristalele preparate sunt individuale, putând fi utilizate numai în scopul - la cei cu maşini se recomandă plasarea cristalelor preparate IE pe
prevăzut la preparare conductele de alimentare de după pompa carburatorului pentru
- dacă cristalele preparate au fost atinse de alte persoane, ele se creşterea cifrei octanice ( se observă scăderea consumului sub 80 %, în
reprepară, după anihilarea tuturor IE malefice conţinute funcţie de PIEC a operatorului ) sau plasarea cristalelor în perne
- cristalele preparate pentru un suferind se poartă de acesta într-un ( pentru curăţarea celor care stau în maşină )
săculeţ de pânză fixat pe piele, deasupra zonei, organului afectat, până la - la loturile de seminţe din saci, cristalele preparate IE se pot utiliza
vindecare ( nu se dă jos ! ), după care se returnează sau se păstrează de pentru:
către pacient pentru folosire la nevoie în acelaşi scop o energizarea foarte puternică, înainte de însemânţare
În urma preparării IE a cristalelor, acestea: o în perioada de depozitare în silozuri, pentru alungarea
a) îşi pot modifica poziţia moleculelor dăunătorilor ( se implementează în ele groaza de moartea cea
b) îşi pot modifica culoarea şi nuanţa specifică mai cumplită pentru ei )
c) îşi pot modifica indicele de refracţie a luminii în interiorul o pentru creşterea la maxim a numărului de boabe la spicul
cristalului cerealelor etc
d) îşi pot modifica proprietăţile electromagnetice, piezoelectrice, - prin acestea, pe toată perioada depozitării, seminţele sunt iradiate cu
fenomenele de elctrostricţiune IE şi Alg specifici
Cristalele preparate IE pot fi utilizate: - în aceste cazuri se recomandă rotirea cristalelor de două ori pe
 de inforenergeticean săptămână în sens levogir, în jurul camerei de depozitare
 de un suferind beneficiar - cristalele preparate IE se plasează astfel încât biocâmpurile lor să se
 pe o suprafaţă cultivată intersecteze pe întreaga zonă unde sunt amplasate ( zonă cultivată, siloz
 într-un staul, grajd, într-o încăpere etc )

132
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- împreună cu celelalte tehnici IE se pot obţine rezultate de tipul: - dacă etalonul este confuz, măsurătorile vor fi eronate, iar
triplarea producţiei, creşterea conţinutului de zaharuri, grăsimi etc interpretarea lor neclară
- beneficitatea cristalelor este determinată de natura substanţei 5) etalonul trebuie să conţină întotdeauna aceleaşi calităţi şi
proprii, de formă, culoare, perfecţiune, puritate, proprietăţi fizico- caracteristici principale şi secundare, în aceeaşi proporţie, cu toate
chimice, precum şi de parametrii IE ai operatorului IE şi ai utilizatorului celelalte existenţe din serie; este important ca etalonul să fie uşor
şi chiar de tipul şi intensitatea inforenergiilor existente în nişa IE de conştientizat, pentru a nu apare erori
pentru fiecare loc, epocă etc - cu cât utilizatorul este mai elevat spiritual, cu atât etalonul poate
- cristalul preparat IE durează un timp nedefinit de lung fi mai complex şi invers
Observaţie: cristalele şlefuite industrial au tensiuni interne, astfel că 6) valorile negative ale calităţilor etalonului, cu semnificaţia existenţei
acestea trebuie anihilate înainte de prepararea IE antonimelor acestora, se determină tot pe scala valorică unică
- cristalele formate pe teritoriul României fac parte din patrimoniul 7) în afara etaloanelor şi parametrilor cunoscuţi, dacă necesitatea o
naţional şi prin urmare este interzisă scoaterea lor peste graniţă; cere ( nu există parametrii IE şi etalon pentru calitatea, categoriile
România este una din cele mai bogate ţări din lume în cristale de toate etc de interes analizate ), se pot utiliza alte etaloane IE, pentru
tipurile, iar furtul, distrugerea cristalelor constituie un păcat alţi parametrii, pentru evidenţierea altor variabilităţi, calităţi,
- sărăcirea munţilor de cristale afectează malefic nişa IE ecologică, cu fenomene mai subtile, încă nedescoperite în inforenergetică sau în
urmări malefice asupra florei şi faunei ştiinţele moderne
- folosirea cristalelor permite obţinerea unor rezultate bune sau foarte Observaţie: nu se aleg alte etaloane atâta timp cât acelea existente
bune chiar în cazul în care terapeutul este obosit; ele prelungesc şi sunt corespunzătoare şi satisfac necesităţile de cercetare
măresc influenţa terapeutului IE în afara şedinţelor, scurtând astfel
timpul de obţinere a rezultatului urmărit
C.11. Optimizarea IE ( completare )
C.10. Etaloane IE
- pentru optimizarea unor activităţi, categorii, scopuri, a unor hotărâri
ce trebuie luate etc se va măsura atât EBF, C, cât şi ACC pentru fiecare
Pentru fiecare parametru IE, vechi sau nou, se alege un categorie în parte şi se va face suma lor
etalon IE potrivit; în funcţie de acest etalon se va stabili - se aleg activităţile, categoriile etc cu suma cea mai mare, pentru
variabilitatea unităţii de măsură, corespunzător scalei valorice unice utilizarea acestora în domeniul ales pentru cercetare
Caracteristici: - cu cât cunoaşterea este mai mare, cu atât informaţiile disponibile sunt
1) întotdeauna etalonul nu se deosebeşte de seria produselor din care mai multe şi mai complexe, suma acestora indicând întotdeauna o
face parte, decât numai prin mărime optimizare mai corectă, adică optimul este o funcţie dependentă de
2) întotdeauna are valoarea maximă posibilă, toate celelalte categorii mărimea, amploarea cunoaşterii aceluia care o execută
din serie fiind mai mici - o fiinţă puţin cunoscătoare va face numai o optimizare parţială,
3) etalonul întruneşte în mod maxim posibil toate calităţile IE ale necunoscutele efectelor optimizării fiind mai numeroase, şi invers
tuturor celorlalte existenţe din seria respectivă - existenţa DHPOT MIN > 65 şi a ∑DHUT > 65 a inforenergeticeanului,
4) orice parametru IE trebuie să aibă un etalon potrivit; acesta asigură întotdeauna optimizări mai corecte, datorită calităţilor mai
trebuie să fie limpede şi clar, uşor de conştientizat, să exprime ridicate ale acestuia, şi invers
simplu şi concis toate calităţile categoriilor din seria respectivă.

133
Cursuri de inforenergetică – gradul III

- aceasta este explicaţia existenţei unor tineri şi uneori chiar a unor


copii înţelepţi, precum şi a unor persoane învârstă primitive, lipsite de
înţelepciune
- înţelepciunea este în funcţie de vârsta astrală a SN şi nu de vârsta
terestră momentană
- acest tip de optimizare IE este superioară oricărei alte metode
matematice, moderne, care în majoritatea cazurilor confirmă rezultatele
IE obţinute prin determinarea de parametrii IE însumaţi, iar când nu le
confirmă, sunt eronate, nereale

134