Sunteți pe pagina 1din 55

GRADUL I

CUNOAŞTEREA ŞI INVESTIGAREA STRUCTURILOR NEVII

RADIESTEZIA = fenomenul prin care un sistem viu (vegetal, animal,


uman) recepţionează prin intermediul extrasensibilităţilor sale şi reacţionează
într-un mod specific prestabilit la semnalele inforenergice specifice căutate în
oceanul inforenergetic înconjurător sistemului viu.

INFORENERGIA = un semnal informaţional pe un suport energetic.


Cele mai vechi documente în domeniu sunt de circa 3800 de ani în
urmă în China reprezentate pe basoleriefuri. A fost tratat ca un fenomen şi o
ştiinţă a claselor conducătoare. În China era obiceiul ca atunci când se
construia o casă chemau anumiţi oameni care determinau SURSE DE
SEMNAL TELURIC.

Abatele Bruie 1870 în Franţa - părintele radiesteziei.


În razboi Germania avea radiestezişti.
- Fântânarii care umblau cu nuieluşa de alun ;
- aurarii din Munţii Apuseni
- sondele de pe Valea Prahovei.
Sinu Simeon părintele radiesteziei româneşti a întocmit Manualul de
radiestezie 1940.

BIODETECŢIE = determinarea unui anumit unghi faţă de direcţia "0" în


sensul acelor de ceasornic până la obiectul teledetecţiei.
Direcţia "0" poate fi : drept înainte, nordul adevărat, nordul magnetic sau
nordul compas.
Drept înainte = un plan vertical care trece prin umeri şi un alt plan
perpendicular pe acest plan.

BIOLOCAŢIA = fenomenul sau procedura de determinare a


coordonatelor spaţiale a unei surse de semnal teluric (SST) prin două sau
mai multe biodetecţii simultane sau succesive.
Distanţa se măsoară - pe hartă
- în teren
- radiestezic.

1
INDICATOARE ŞI MIJLOACE RADIESTEZICE
( întrebuinţate în trecut)

Clasificare :
1. Pendulul sideral :
- după lungime : - cu braţ scurt <15 cm
- cu braţ lung 15 - 80 cm.
- după formă : picătură, cilindru, sferă, tor, cruce, selenoid, inel

2. RIGLA TURENNE ŞI PENDUL ŞI BAGHETE TIP SIMU SIMEON,


bagheta fântânarului, bagheta în formă de "L" şi ansa.

AMC
- compensatorul MAURY
- undometrul
- magnetometrul
- morişca inductoare
- indicatori chimici.

Sursa de Semnal Teluric = orice discontinuitate într-un mediu omogen

Ex.: 1. apă într-un sol argilos, nisipos etc

2
2. zăcământ de ţiţei, zăcământ cu minerale de alt tip care se deosebesc
de mediu prin formă, cantitate, calitate, greutate, lipsă culoare şi alte calităţi
sau defecte.

1. Pendulul cu probe - prevăzut cu două cavităţi introduse una în alta;


la interior o cavitate în care se introduc substanţe solide, lichide ca probe
martor.
2. Rigla Turenne - o riglă gradată de la 0 la 100; cu un pendul se trece
deasupra gradaţiilor şi decodificăm cât la sută din calitatea probei martor se
găseşte în minereul din teren, sau cât de bogată este acea probă în aur.
3. Bagheta lui Simu Simeon
- elastică 40 cm
- se prind cele două capete şi se torsionează în jos; la
un zăcământ această baghetă se torsionează în
jos.

4. Indicatoare sub formă de "L", construite din lemn sau metal.(10/40 cm). Se
folosesc numai în perechi câte două.
- pot fi făcute într-un mâner la partea de jos a mânerului se poate pune
proba martor.
Se înclină în faţă spre în jos circa 1°.
Direcţia este dată de bisectoarea unghiului format de cele două
baghete.

5. Ansa

3
6. Compensatorul Maury
2 -plăcuţă cauciucată
1 -potenţiometru acord fin
3 -indicator de acord brut
4 -leduri pentru acord brut
5 -leduri pentru acord fin
6 -indicator pentru acord fin
11-buzzer pentru acord brut
8 -buzzer pentru acord fin
10-intrerupator inchis/deschis

- Se pune palma pe plăcuţă ;


- Scala de la 0 la 1000 şi 0 la 36;
- Acordul brut se dă în sute;
- Acordul fin în mii;
- Se află valoarea maximă.

7. Morişca inductoare
Alcătuită dintr-o cutie de chibrituri, un ac cu gămălie, o foiţă de staniol, ceară roşie
pentru sigilii. O introducem sub o cupolă (pahar de şampanie) pentru a o izola de
mediul înconjurător. Ne concentrăm pentru a o face să se învârtă.

8. Indicatori chimici (inductori): la influienţe radiestezice îşi schimbă


culoarea.

Trusa radiestezistului : pendule, eprubete,..

Influenţa materială asupra indicatoarelor radiestezice


1. greutatea – la o greutate mare corespunde o inerţie mare şi la o greutate mică
o inerţie mică;
2. calitatea energetică a materialelor (cuarţul, pietre preţioase)

4
3. influenţa formei asupra indicatoarelor radiestezice:
- forma ascuţită – se pot face măsurători foarte fine pe gradaţii, rigle,
raportoare. Deasemeni şi pentru măsurători cantitative – procentuale.
- forma rotunjită – măsurătorile sunt grosiere, dar foarte bune pentru
măsurători binare DA/NU.

Forme cu infoenergii proprii : piramida şi octogonul, care se folosesc pentru


protecţie împotriva surselor de semnal teluric

a. Influenţa mărimii asupra indicatoarelor radiestezice:


- mărimi şi grosimi mari – influenţe mari (şi invers – marimi mici influenţe
mici)
Indicatorii radiestezici dau răspunsuri binare sau cantitative.
În raport cu poziţia iniţială avem următoarele moduri de lucru:
1- cu pendulul staţionar ne apropiem de locul care ne interesează;
2- cu pendul lansat (îi imprimăm o mişcare iniţială) – răspunsul este rapid
printr-o mişcare în sens de rotaţie în sens trigonometric sau al acelor de
ceasornic

b. amplitudinea
c. viteza de rotire

Mod de lucru cu indicatorul în formă de “L”


- să fim în poziţie suborizontală de circa un grad;
- poziţia iniţială este drept înainte;
- răspuns binar stânga/dreapta (DA/NU);
- dacă dorim măsurători cantitative valorice se cuantifică mărimea unghiului faţă
de poziţia iniţială (40o – 90o)
- la decelarea sursei de semnal teluric direcţia spre sursă este indicată de
bisectoarea unghiului format de braţele orizontale ale indicatorului “L”

Caracteristici ale indicatoarelor radiestezice


- un indicator radiestezic cu cât este mai instabil cu atât este mai bun;
- efortul fizic tebuie să fie minim;
- rezistenţa la frecare tebuie să fie minimă;
- construcţia şi modalitatea de întrebuinţare să fie foarte simplă;
- nu lucrează fără ca mâna omului să fie prezentă.

Clasificarea Surselor de Semnal infor-energetic

5
A. Din punct de vedere al generatorului de semnal:
- surse de semnal teluric
- surse de semnal vii
a. animale
b. vegetale
c. umane
- surse de semnal astrale
B. Din punct de vedere al locului generatorului de semnal:
- subterane, subacvatice
- la suprafaţa apei, pământului
- aeriene
a. în atmosfera terestră
b. în afara atmosferei terestre
C. După natura sursei de semnal:
- solide
- lichide
- gazoase
- sub formă de plasmă
D. După modul cum se găsesc în natură:
- zăcăminte (inclusiv contururile lor)
- accidente geologice (avene, peşteri, falii, fracturi de plăci tectonice)
- diverse construcţii
- obiecte
E. După felul apariţiei lor:
- naturale
- artificiale (datorită activităţii umane)
F. După modul de efectuare a detecţiei :
- biodetecţie
- teledetecţie

a)Biodetecţia – unghiul faţă de sursa de semnal şi operatorul radiestezist:


a1. în limita potenţelor organelor de simţ
a2. în afara limitelor potenţelor organelor de simţ (când distanţa dintre
sursa de semnal şi operatorul radiestezic este mai mare decât distanţa accesibilă
organelor de simţ. Acestea sunt telebiodeterminări.
b) In funcţie de mijlocul de deplasare a operatorului radiestezic în teren:
- auto
- aeriene
- navale
- subacvatice
Pentru operatorul radiestezic viteza de deplasare trebuie să fie mai mică de 2
km/h; pentru obiectul care este măsurat nu contează viteza acestuia.

6
La biodetecţia din avion se face biodetecţia pentru surse de semnal depărtate şi
foarte depărtate.
La radiestezia subacvatică cei mai buni indicatori radiestezici sunt cei sub formă de
“L” cu G >= 300 g (în barocamere, nu în curenţi subacvatici)

Totalitatea surselor de semnal teluric de pa Pământ fac din Terra o puternică


sursă de semnal.
Sursele de semnal teluric au un caracter nociv pentru existenţa sistemelor vii
deoarece frânează sau blochează procesele fundamentale biologice de la nivel
celular până la sisteme de celule, organe sau chiar în totalitatea sistemului viu care
are structură fizică.

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească operatorul radiestezic

- Liniştea sufletească
- Echilibru psihic şi spiritual
- Încredere în ceea ce face – demobilizarea energiilor raţionale dau rezultate
alterate
- Trebuie să fie odihnit şi într-o stare de sănătate bună.

Pentru a mări procentul de reuşită:


- trebuiesc înlăturate bruiajele, vorbăria din jur, neîncrederea celor din jur,
emiterea unui gând rău de cei din jurul nostru
- este indicat a avea cât mai multe date despre sursa de investigat (aceasta la
început)
- alegerea mijloacelor şi codificării după mediu şi sursă.

Reguli de protecţie a muncii


- se întrerup măsurătorile la
o apariţia durerilor de cap
o stărilor de nervozitate
o senzaţii de uscăciune în gură
o vertij
o apariţia unor junghiuri şi dureri
o stare de vomă
o gol în stomac
o nod în cap
o stare de leşin.

7
- se interzice categoric consumul de băuturi alcoolice, excesele de orice fel,
controversele
- se va trece la măsurători la o oră după servitul mesei
- se lucrează în echipe de două persoane în funcţie de afinităţi
- măsurătorile trebuie să se facă cu ambele mâini separat
- semnificaţiile răspunsurilor indicatorului radiestezic trebuie să poată fi
schimbate (inversate) cu uşurinţă de către operatorul radiestezic.

CODUL ETIC
1. Încrederea în ceea ce faci
2. Orice acţiune a noastră va fi îndreptată numai spre a face bine spre tot ceea
ce aduce un surplus infor-energetic
3. Operatorul trebuie să fie modest, să-şi cunoască limitele personale
4. Să tindă către perfecţionare morală şi profesională
5. Să nu se urmărească expres câştigul material
6. După orice rezultat obţinut, trebuie să mulţumim Sfintei Treimi pentru că
am fost ajutaţi
7. Operatorul radiestezic nu trebuie să prezică decât cu foarte mare discreţie
evenimentele negative.

Clasificarea radiesteziei ca tip:


- directă
- teleradiestezie (radiestezie mentală – care se realizează cu extrasensibilităţile pe
care le avem;
Extrasensibilitate – potenţialele subconştientului propriu de a obţine informaţii
mult mai diferite şi în volum mult mai mare despre diferite fenomene existente,
variabilitate a acestora
- radiestezia fizică : presupune existenţa unei surse de semnal radiestezic ce va fi
recepţionat de operatorul radiestezic. Orice agresiune asupra unui obiect
generează o sursă de semnal geonociv
- radiestezia mentală presupune o experienţă mai mare a operatorului radiestezic
o capacitate de concentrare mai mare. Rezultatul obţinut de operatorul
radiestezic este datorat subconştientului, care este în acelaşi timp emiţător şi
receptor.

Conştientul – codifică
Subconştientul – emite un semnal – recepţionează informaţia
Conştientul – decodifică semnalul

Teoria informaţională

8
În Univers există o Bancă de date la care operatorul face CODMEMORY,
primeşte semnalul şi conform codului stabilit conştient traduce (Ex. operatorul
radiestezic trimite un semnal în spaţiul informaţional şi primeşte informaţia dorită.
Accesul la Baza de date este mai mult sau mai puţin deschis în funcţie de gradul de
pregătire, gradul de deschidere şi în primul rând de evoluţia spirituală.

Radiestezia medicală – este o formă a radiesteziei mentale.

Modelul continuu material

Fenomenele pot fi :
a. de potenţialitate – cu care se ia existenţa
b. obiectivă – ca atare
c. de manifestare – existenţa obiectivă în cadrul spaţio – temporal

Din punct de vedere al potenţialului fenomenele pot fi:


a. nepotenţiale – nu au o existenţă obiectivă
b. potenţiale nemanifestate – care sunt fenomene ce au o existenţă obiectivă dar
sunt non-spaţiale şi non-temporale
c. potenţiale manifestate – obiective, desfăşurate în cadrul spaţio – temporal.

Evenimente şi fenomene potenţiale pot fi


1. fenomene nemanifestate – se petrec în non-spaţiu, non-timp şi reprezintă o
realitate inforenergetică
2. fenomene manifestate – reprezintă o realitate fizică şi se petrec în spaţiu şi timp.
Această realitate are :
- bioplasmă
- substanţa fizică – conţine :
a. bioplasma propriu-zisă cu energii transfizice (nu sunt energii pe
care le cunoaştem din fizică)
b. are substanţă fizică propriu-zisă şi energii fizice
Bioplasma şi substanţa fizică sunt substraturi cu înţeles de existenţă a informaţiei

Categorii de manifestare
1. Cauzale – se supun legii cauză – efect
2. Asociative – se referă la coincidenţe necauzale pentru întrunirea de factori
cauzativi
3. Comune – fenomenele manifestate sunt normale şi explică teoriile fizice
normale
4. Exotice – paranormale, neexplicate de teoriile ştiinţifice actuale :
a. PSI

9
- ESP – telepatia, clarviziunea, precogniţia, retrocogniţia, radiestezia,
paradiagnoza şi psihometria (fenomene bioinformaţionale)
- PK – fenomene de traiectorie, poziţie, coeziune de stare, poltergeist
(fenomene exotice ridicate şi de tip bioenergetic)
- Materializările sunt aporturi şi materializări propriu-zise – fenomene
de condensare; suint necauzale, nu se supun legii cauză/efect; sunt
elemente cu individualizare aparenţă şi caracter implicit; ele devin
explicite în cazul manifestării temporale în realitatea fizică când în
urma întrunirii unor factori asociativi devin sau generează evenimente
şi fenomene manifestate; sunt fenomene care se petrec cu entităţi din
alte versuri.
b. TETA – pun în discuţie fenomenele supravieţuirii post-mortem –
fenomene nesistematizate încă, realizate de mediumuri între realitatea
terestră şi lumea spiritelor dezincarnate.

Fenomenele manifestate
- sunt cauzale, palpabile, se desfăşoară în spaţiul cadru temporal, au caracter
explicit, pot fi descrise, analizate, explicate.
Fenomenele PSI (Ψ ) sunt neexplicate încă şi sunt legate de activitatea psihică;
cuprinde două ramuri :
A. PARAPSIHOLOGIA – care operează cu modelul SUBIECT DE
EXCEPŢIE – REZULTAT DE EXCEPŢIE
B. PSIHOTRONICA – care operează cu modelul ORGANISM –
TRANSFER DE ENERGIE – subramură care încearcă să şi abordeze
fenomene ce ar putea fi explicate cu teoriile fizice contemporane.
Fenomenele Ψ de tip PK sunt materiale, active, realizate de subiecţi fizici.
Fenomenele Ψ de tip ESP sunt numite şi sunt realizate de subiecţi intelectuali.
Fenomenele bioinformaţionale ESP presupun o percepţie extrasenzorială şi constă
în achiziţia de informaţie şi obiectivarea informaţiei care poate fi conştientă şi/sau
reactivă.
Biocomunicaţii – constau într-un transfer de informaţii între sisteme vii .(Ex.
Radiaţia)

Fenomenul percepţie – cvasisenzorială extinsă este capacitatea exotică a unui


organ senzorial sau a unui biocâmp aflat la distanţă de corp.
Percepţia de deplasare senzorială – exteriorizarea deplasării senzoriale simple –
excursia senzorială simplă.
Fenomenele bioinformaţionale
1- sunt caracterizate prin achiziţia exotică nenormală de informaţii de
către un sistem viu
2- reprezintă posibilitatea de comunicare anterioară limbajului

10
3- sunt un sistem de obţinere a informaţiilor din trecut, prezent şi viitor

Telepatia - comunicarea de la distanţă se caracterizează prin caracter informaţional


între doi subiecţi în afara canalelor senzoriale cunoscute.

Clarviziunea – are loc când un subiect achiziţionează informaţii direct de la o sursă


exterioară şi care nu este sistem viu.

Precogniţia – achiziţionarea de către un subiect a informaţiilor din viitor. Aceste


fenomene spulberă principiul determinismului cauzal al condiţionării necesare de
la cauză la efect deoarece în aceste cazuri efectul precede cauza.

Retrocogniţia – achiziţionarea de către un subiect a informaţiei din trecut.


Paradiagnoza – achiziţionarea de către subiect prin mijloace exotice, a
informaţiilor ce se referă la starea de sănătate a unui pacient.

Psihometria – achiziţionarea de informaţii, care este orientată de către un obiect


inductor şi care a aparţinut unei persoane.

Radiestezia – se bazează pe sensibilitatea la radiaţii şi se caracterizează prin faptul


că informaţia achiziţionată este evidenţiată prin mişcarea unui instrument auxiliar.

Fenomene bioenergetice PK – mişcare sub acţiunea psihicului şi care constă în


mişcări ale obiectelor sub acţiunea conştientă a subconştientului sunt :
a. de poziţie – când acţiunea psihicului modifică poziţia unui obiect fizic
aflat la distanţă
b. telekinezia – mişcarea pe orizontală
c. levitaţia – mişcarea pe verticală
d. traiectorie – modificarea traiectoriei unui obiect aflat în mişcare.

Fenomene PK de coeziune – fenomenul prin care este solicitată coeziunea unui


subiect fizic prin care rezultă fisuri, deformări, rupturi.

Fenomene PK de stare – modificarea stării unor sisteme fizice, mecanice, electrice,


magnetice, cuantice şi au loc modificări de acţiune, de poziţie, de separare a unor
sisteme defecte etc.

PSIHOFOTOGRAFIA (PK) – acţiunea asupra emulsiei fotografice izibilă după


developare

Conceptofonia (PK) – acţiunea psihokinetică asupra benzii magnetice, rezultând


semnale de audiofrecvenţă recepţionate de subiecţi umani.

11
Poltergeist (PK) – [gălăgie generală] – se manifestă în locuri infestate , în
evenimente dramatice sau în apropierea unei persoane infestate de un conflict
interior neconştientizat.

12
Algoritmul de codificare - decodificare
Error: Reference source not found

SURSĂ
INFORMAŢII
SEMNAL

MEMORIE BCF ORGANE


RAŢIONALĂ SIMŢ

ORGANE
SUBCONŞTIENT
MEMBRE

Structura BIOSICĂ Structura NOESICĂ Structura FIZICĂ

Structura BIOSICÃ transmite subconştientului care preia semnalul. SS


emite un semnal care este captat de subconştient prin BCF.
Subconştientul transmite codificat organelor de simţ, acestea decodifică
într-un semnal raţional.

STAREA READY
Presupune :
- mobilizarea tuturor energiilor, structurilor proprii pentru a face faţă efortului
prevăzut;
- parcurgerea raţională a filmului fenomenologic planificat, de aşteptat în
viitor;
- dozarea potenţialelor, structurilor corespunzătoare necesităţilor eforturilor
planificate;
Condiţii de respectat
- se ignoră orice alt subiect raţional exceptând răspunsul indicatorului pe
care l-am stabilit în cazul existenţei sau nonexistenţei SS;
- se deconectează total de alte subiecte , se semirelaxează;
- se păstrează în raţiune numai cunoaşterea proprietăţilor fizico - chimice
energetice ale sursei de semnal;
Dacă rezultă că nu se pot face măsurători pe SS cu proprietăţi fizico-
chimice neclarificate.
Nu se pot face măsurători fără a intra în starea ready.
Metode de antrenament

13
- cu ceşti de cafea umplute cu apă; una din ele are zahăr: pe algoritmul “CAUT
NUMAI … ceaşca cu zahăr.
Eficienţa se poate cuantifica (nr.cazuri rezolvate/nr.cazuri totale x 100).

Metode de cercetare radiestezică:


a. metoda pătratelor succesive;
b. metoda spiralelor succesive;
c. metoda drumurilor succesive;
d. metoda centrală ( pentru radiestezişti profesionişti).

indirectã directã indirectã directã

indirectã directã
Metoda indirectă - în sensul acelor de ceasornic ;
Metoda directă - în sensul trigonometric.
În metoda centrală ne deplasăm în mijlocul suprafeţei de investigat şi
se face o rotaţie în jurul axei direct şi indirect şi se face o medie.

Faze sau operaţiuni


1. Determinarea zonei surse de semnal teluric în interiorul suprafeţei de
investigat
operatorul radiestezic execută următoarele activităţi :
- stabileşte algoritmul - " Perpendiculara din picioruşele ansei arată
locul unde este SS; vârful ansei arată direcţia; direcţia este tangentă la
contur. "

Determinarea radiestezică a unei surse de apă


- determinarea zonei SS în interiorul; suprafeţei de investigat.

Delimitarea. Mod de lucru :


- Ansa se orientează paralel cu marginea din stânga terenului din punctul de
staţie O1 ;
- ne rotim spre dreapta rezultând direcţia R1 ;
- ne întoarcem spre dreapta şi ansa se orientează paralel cu marginea
de jos a terenului;

14
- ne rotim spre stânga şi obţinem o nouă direcţie R2 ;
- ne deplasăm în punctul de staţie O2 ;
- procedăm în mod similar cu precizarea că prima întoarcere este spre
stânga şi se obţine direcţia R3 , următoarea spre dreapta şi se obţine R4 .
La intersecţia celor 4 relevmente se obţine zona ce conţine sursa de
semnal teluric căutată .

R3 R1 R1
apă
R4
R2

O1 O2 O1
În momentul în care pe direcţia pornită întâlnim limita din stânga
(suntem în O1) a sursei de apă, ANSA se va deplasa sub un unghi de 90°.
Faza a II a -apropierea de zona ce conţine sursa de semnal teluric:
operatorul radiestezic se deplasează din O1 spre zona ce conţine sursa de
semnal teluric cu vârful ansei pe direcţia drept înainte. Proporţional cu
apropierea de zonă ansa se va roti spre stânga ajungând perpendicular pe
direcţia avută la marginea SS (conturul acesteia). Se facepasul în spatele
ansei.
Faza a III a - determinarea conturului SS:
- suntem pe R1 din O1 colţ stânga şi mă îndrept spre marginea din stânga
a sursei. Ansa se va roti în sensul sursei. Facem pasul lateral în spatele ansei
deci se schimbă codificarea şi ne concentrăm raţional şi spiritual ca axul
vertical al ansei să indice puncte succesive ale proiecţiei conturului SS la
suprafaţa solului şi vârful ansei ne va indica direcţia care trebuie urmată pe
conturul SS. Se jalonează şi se trasează conturul SS.
Faza a IV a - determinarea adâncimii minime a sursei:
- cu piciorul stâng pe un punct din contur ne concentrăm să găsim
adâncimea minimă şi se măsoară pe raportor prin paşi succesivi din m în m
, 10m în 10m, etc.
Faza a V a - determinarea adâncimii profunde a sursei:
- trasând puncte batimetrice, iar când diametrul conturului rămâne
neschimbat oricâte măsurători am face, înseamnă că am găsit izvorul SS.
Faza a VI a - determinarea tuturor parametrilor sursei de apă:
- sensul de scurgere, temperatura, presiunea, potabilitatea, debitul;

15
- cauzele nepotabilităţii ;
- concentraţia de anumite săruri.

Determinarea parametrilor unei surse de apă subterane


- începem să decelăm semnalul din A
- vârful ansei va fi la un unghi de 90° faţă de direcţia înainte perpendiculară
pe picioruşele ansei;
- în interiorul SS vârful ansei ne
A B B' A' va arăta aceeaşi codificare. În
H momentul t0 vârful ansei are o
a1 b1 mişcare pe direcţia drept înainte iar
A1 H1 B1' A1' în a1 ansa pe direcţia .......(de
completat)
a2 - zonele de variabilitate a ansei a-b
b2
A2 H2 B2' A2' şi a'-b'
Sensibilitatea operatorului
radiestezic- cu cât distanţa de la
SS care decelăm este mai mare
sensibilitatea este mai mare.
Formula de determinare a adâncimii
Hm=k1a+k2a+k3a 2%
k1,k2,k3 coeficienţi corespunzători operatorului radiestezic, iar valoarea < 10
Sensibilitatea operatorul radiestezic este dată de eficacitate.
Planurile 1 şi 2- sunt la adânsimi H diferite între A şi B. Mişcarea
indicatorului se amplifică iar aceasta este o zonă de semnal variabil. În
punctul B indicatorul este la un unghi de 90°.
- între B-B' ansa se menţine la un unghi de 90° rezultând o zonă de
semnal constant;
- între B'-A' mişcarea indicatorului este spre înainte R1
rezultând o zonă de semnal variabil.

Determinarea distanţei la o sursă de semnal teluric căutată


Metoda triangulaţiei

O1 – O2 =
O2 – O3 =

α 1, α 2, α 3 cunoscute

α α 1

16
Aplicăm teorema sinusurilor :

a/sin α 2 = b/sin α = d/sin m

a=d sin α 2/ sin m


b= d sin α /sin m

α α 2

Bazele investigaţiei radiestezice ale operatorului radiestezist

1. cerere de clasificare a sursei de semnal teluric (de determinare)


2. obţinerea de la beneficiar a informaţiilor suplimentare necesare
3. precizarea necesităţilor beneficiarului
4. studierea caracteristicilor fizico - chimice, topo-meteo a sursei de semnal
teluric, a terenului pe plan, pe hartă sau la faţa locului
5. întocmirea planului de muncă de către minimum 2 persoane
6. executarea acestui plan
7. centralizarea informaţiilor, întocmirea documentaţiei solicitate de către
beneficiar (întocmire plan + recomandări)
8. predarea lucrării beneficiarului.

Radiaţii Hartman

- descoperite în 1940 de către Joseph Hartman


Pe suprafaţa pământului se găsesc benzi de radiaţii Hartman
asemănătoare cu longitudinea şi latitudinea.
- sunt geonocive
- se caracterizează prin lăţimile benzilor lE-W , lN-S

17
intervalul E-W, intervalul N-S

iNS = 2 m; iEW = 1.90 m

lNS = 19 cm lEW = 20 cm

Există o tendinţă fundamentală de descreştere anuală de ordinul


centimetrilor a dimensiunilor (interval şi lăţime).
La noi în ţară benzile EW se deplasează spre S , iar benzile NS se
deplasează spre E.
Odată cu aceste deplasări lăţimile şi intervalele se micşorează.
SS Hartman se găsesc la baza rocilor tectonice în zona de trecere de
la partea vâscoasă la partea solidă şi în zonele de contact dintre zonele
tectonice unde apar tensiuni variabile de ordinul mil to/mp în special în
zonele de încreţire a plăcilor tectonice din apropierea zonelor de contact..
Această tendinţă fiind de micşorare a lăţimilor şi intervalelor, se
suprapun accidental, descreşteri mai rapide care prevestesc mişcările seismice.
Aceste variabilităţi < 3-4 cm/an pot folosi la depistarea cutremurelor ca
mărime şi timp de declanşare.
- mărimea de alertă => i<11 cm, l <6 cm, v = 15-16 km/h
Aceste radiaţii Hartman sunt de tip divergent ; unghiul de divergenţă
faţa de verticala locului. Dacă acest unghi <= 7° rezultă o disipare a
intensităţii radiaţiei.
La intersecţia a două radiaţii Hartman există puncte critice care sunt de
6-7 ori mai nocive decât benzile de radiaţii care pot fi amplificate şi de alt tip de
radiaţii .
Nocivitatea este dată de trecerea de la o zonă la alta spre limita benzilor.
Din 140 ± 8 ani, în 140 ± 8 ani intervalele şi lăţimile devin "0" astfel că
dispar limitele benzilor. Dispărând astfel geonocivitatea benzilor de radiaţii, se
îmbunătăţeşte beneficacitatea sănătăţii.
Datorită direcţiei radiaţiilor Hartman la o anumită înălţime de suprafaţa
pământului de ordinul Km, benzile se unesc rezultând astfel în jurul pământului o
sferă benefică.

Decelarea surselor de radiaţii Hartman


Algoritm:
- caut numai limita dinspre mine a celei mai apropiate benzi de radiaţii Hartman;
- găsesc aceeaşi limită de bandă pe care am găsit-o înainte;
- mă deplasez în sens invers acelor de ceasornic şi mă codific;
- caut cealaltă limită bH căutată mai înainte.

18
lN-S

N iN-S punct critic


lE- W
i=interval
l=lăţime

GRADUL II
RADIESTEZIE BIOLOGICÃ

- cunoaştere şi investigare sisteme vii.

Bine şi rău în Univers :

Dumnezeu Diavol
Reguli, Legi Fără reguli, fără legi
Creaţie Distrugere
Integrare Diferenţiere
Ordine Dezordine
Realitate inforenergetică Realitate fizică
Fen. nemanifeste Fen. manifeste
Credinţă Necredinţă
Informaţie Informaţie negativă
Energie Energie negativă
Algoritm Algoritm negativ
Biocâmp Biocâmp negativ
Calm, armonie, echilibru Agitaţie, dezordine, dezechilibru
Evoluţie Involuţie
Autocontrol Necontrol
Yang Inn

Aprecierea binelui şi răului


- dacă măsurăm la t1 şi t2 cantitatea energetică totală (Qe), cantitatea totală de
informaţii (Qi) şi complexitatea de algoritm (Qalg), atunci vom avea următoarea
schemă :
t1 Qe1 Qi1 Qalg1
t2 Qe2 Qi2 Qalg2
∆ t2-t1 ∆ QE ∆ QI ∆ Qalg
Dacă t1 este prezentul, t2 este viitorul; dacă t1 este trecutul t2 este prezentul.
∆ t2-∆ t1=∆ total
- ∆ total>0 = beneficitate
- ∆ total<0 = nocivitate
- ∆ total = 0 - pierdere de timp

19
Cu cât diferenţa dintre cele 2 momente este mai mare cu atât rezultatul sau
premoniţia, predicţia este mai exactă;
Cu cât t2 este mai aproape de t1 cu atât rezultatul sau predicţia este mai
puţin exactă, influienţată de diferiţi factori şi se întind pe mai puţin spaţiu şi timp.
Diderenţa dintre o structură fizică şi un sistem viu este tocmai variabilitatea
în unitatea de timp între t2 şi t1.
- la structurile fizice această variabilitate este lentă sau f. lentă;
- la sistemele vii variabilitatea este rapidă sau f. rapidă
Cele mai mari cantităţi energetice şi de informaţii şi complexitatea cea mai
mare se regăsesc la sistemele vii.
Structurile fizice depăşesc în ceea ce priveşte cantitatea energetică sistemel
vii, iar cantitatea de informaţii şi complexitatea de algoritm la aceste structuri sunt
la nivel de zgomote.

Unda - este forma sub care se propagă o oscilaţie într-un mediu elastic.
Pentru sistemele vegetale, animale, şi umane au frecvenţa de 6-8 Hz/sec , iar la
minerale f=1-2 Hz/sec.
La om creierul foloseşte din materie conştient doar 20-25 %, restul fiind
afectat subconştientului şi pentru informaţiile din vieţile anterioare şi din vieţile
actuale din timpul nopţii.
Există o interfaţă pentru legătura dintre conştient şi subconştient.
Radiestezia biologică realizează comunicarea între sistemele vii prin
intermediul subconştientului la orice contact informaţional energetic. Conştientul
este însoţit şi de subcnştient care ne trimite mesaje specifice resimţite ca: plăcere,
simpatie, linişte, siguranţă, încredere.
Având în vedere diferenţa de capacitate dintre conştient şi subconştient
raportarea acestor mesaje, semnale, rezultatul şi urmărirea conştientă a acestor
coordonatori duce treptat la creşterea intuiţiei şi formarea algoritmilor inteligenţi.
Algoritmul - este o matrice operaţională ce rezolvă favorabil o situaţie sau
problemă eliminând necesitatea analizei şi sintezei de caz pentru că acestea sunt
închise în matricea respectivă. Aceşti algoritmi în inteligenţă odată cu specializarea
şi experienţa în anumite domenii.

Sisteme vii şi nevii din punct de vedere inforenergetic

Parametru Sisteme nevii Sisteme vii


variabilitatea mică
inforenergetică foarte mică mare
nulă
viteza de variabilitate mică
inforenergetică foarte mică mare
nulă

20
sensul de variabilitate continuu maxim
inforenergetică bun sau rău (poate fi variabilitate
influienţat din exterior) permanenţă

Elemente de integronică

Integronica = domeniu complementar ciberneticii ( care are la bază


conceptul de sistem) cuprinde fenomene ce se produc în anumite zone ale realităţii,
ce nu se încadrează în categoria de sistem.
Are ca metodă de cercetare şi testare electronografia.
Electronografia - metoda sau tehnologia prin care se evidenţiază pe placa
fotografică(display) forma descărcărilor electrostatice obţinute pe o structură prin
intermediul unui electrod plasat pe această structură, polul opusgăsindu-se sub
placa fotografică.
− testează proprietăţile electromagnetice ale corpurilor, supunându-le unui curent
electric polarizat cu tensiune mare şi intensitate mică într-un timp foarte scurt.
La bază are metoda Aurelian care foloseşte curent polarizat alternativ.
− Metoda Dr. Florin Dumitrescu – foloseşte curent continuu polarizat şi prin
această metodă este îmbunătăţită . Superioară metodei Kirilian se împarte în :
a. Electronegativ la care se obţin descărcări în electrodul polarizat pe negativ şi
se obţin stimeri arborificaţi şi mai mari
b. Electropozitiv la care descărcarea se obţine pe electrodul polarizat pozitiv dar
se obţin stimeri mai mici.
Toate sistemele cu la limita exterioară (suprafaţă) o interfaţă (zonă
perturbatoare) între 2 – n sisteme de 0 – 5 mm.
În zona de interfaţă se produc rotaţii sub formă de strimeri cu formă şi
structură variabile.
La persoanele sănătoase strimerii sunt organizaţi, drepţi, luminoşi; la cele
bolnave aceşti strimeri sunt ca nişte pete neluminoase care nu răspund la stimuli,
dezorganizaţi.
Apa , care poate lua orice formă în funcţie de informaţie are strimeri
organizaţi.
Uleiul are o manifestare organ statică indiferent de informaţie.
Materialul plastic nu are organizare sub formă de strimeri.

21
Teste de compatibilitate prin electronografie
− Între persoane compatibile strimerii se atrag;
− Între perspane bolnave atracţia strimerilor nu există;
− Între persoane incompatibile strimerii se retrag şi se realizează un blocaj
energetic pentru a nu se putea atinge.
La anestezie, în timpul somnului şi după ce se bea cafea marginile
strimerilor se schimbă apărând ca la un sistem neviu.

Caracteristici ale zonei de interferenţă


Interferentele sunt zone care au proprietăţile sistemelor vii de care aparţin.
De exemplu :
Aparţin la 2 sisteme diferite :
− Sunt compuse din părţi comune ambelor sisteme
− Sunt într-o continuă dinamică şi remaniere
− Orice sistem are o zonă de interfaţă (de legătură cu sistemul cu care este inclus)
din care provine
− Orice semnal sau fenomen produs într-un sistem străbate interfaţa şi modifică
starea altui sistem.

Teoria biostructurală a acad. Macovschi Eugen


-orice sistem viu are 3 structuri: fizică (F), biosică (B) sau raţiunea şi noesică
sau sufletul (S).
Este posibilă existenţa unor fiinţe cu mai multe structuri :
4. enisică; 5. supraenisică
Luând ca parametri fizicul F şi sufletul S, relaţia între aceşti parametri a
interdependenţei şi a influienţelor reciproce a acestora F+S formează biologicul. În
funcţie de încărcătura fiecărui parametru există mai mult sau mai puţin biologic .
Înaintea morţii F<<0% se dezorganizează iar S se organizează superior. În timpul
morţii F≤ 30%, iar S iese treptat dar rămâne lângă F între 9 şi 40 zile.
La un om normal F =100% , S=100% B=100%;
In caz de boală F<=40%, S=160, B există încă viaţă;
La moarte F<=30%, S – iese treptat , B – nu exista viaţa acestor elemente.
Fiecare parametru are energie proprie.

Fazele biodegradării fizice


1- anomalii inforenergetice datorate blocajelor a organelor bolnave, a radiaţiilor
SS, suprasolicitării unor structuri sau a mai multora, viaţa dezordonată, etc.
2- anomalii funcţionale - organele sistemele şi mai ales sângele nu mai
funcţionează nici la cantitatea şi calitatea necesare.

22
3- anomalii structurale la care structura fizică nu mai poate susţine structura
biologică în interiorul său şi apare decesul.
- după deces mai continuă procesele biologice celulare iar acestea continuând viaţa
, mai continuă dar nu în mod armonios (viaţa continuă dar în celulele care mai au
o structură necesară.
Moaştele sfinţilor, a Bunilor şi Drepţilor îşi păstrează din structura N iar F
nu putrezeşte.
Universul nostru are caracteristic TRIDIMENSIONALUL şi este o
HIPERSFERÃ (nu are limite)
Două sfere numite univers formează o HIPERSFERÃ numită BIVERS.
Cele 3 sfere formează o altă sferă numită TRIVERS şi alte n VERS SFERE.
A noua sferă este SFÂNTA TREIME - CETATEA DE OPAL.
Pentru fiecare VERS sunt caracteristice numărul de dimensiuni
corespunzătoare ordinului de mărime a versului.
- există entităţi în viaţă cu numărul de structuri corespunzătoare ordinului de
mărime al versului.
În cazul în care intr-un VERS toate entităţile au mai mult de trei structuri
acestea sunut entităţi ENISICE, corespunzător începând cu biversul pentru entităţi
superioare care locuiesc în ordine superioare biversului; denumirea acestora -
entităţi SUPRAENISICE.
Ordinea de importanţă a structurilor vii este structura Noesică, structura
Biosică, structura Fizică.

Biocâmpurile fizice (BCF)

- o extindere energetică şi informaţională a unor semnale energetice( termice,


electrice, chimice, magnetice, etc.) şi informaţionale într-un spaţiu mai apropriat
sau mai îndepărtat ale posesorului sau generatorului.
Orice sistem viu are 7 biocâmpuri:

23
1- Biocâmpul vital - CV- răspunde de viaţa fiecăruia iar mărimea lui indică şi
durata vieţii. Pentru oameni între 24-42 ani CV trebuie să fie în jurul a 1.2 m ;
2- Biocâmpul control, supraveghere, coordonare existenţă, funcţîonalitate,
integritate - CS - asigură integritatea sistemului viu, formează imaginea fantomă a
segmentului care lipseşte din sistem. Determină măsuri de revenire a sistemului
viu la calităţile iniţiale când sistemul este atacat. Prin intensificarea acestui câmp
anomaliile se micşorează ;
3- Biocâmpul de protecţie - CP- sesizează tot ceea ce intră în spaţiul propriu,
anunţă subconştientul care generează semnale specifice care trec în conştient. Dacă
spaţiul de protecţie (biocâmpul) este mic toate aceste decodificări şi automatisme,
inclusiv decizia conştientă nu mai este timp practic pentru luarea ei .
Cei care au protecţie slabă li se întâmplă tot felul de accidente. Mărimea CP
are semnificaţia vulnerabilităţii sistemului viu la factori perturbatori agresivi
externi şi interni ( viruşi, microbi f. agresivi - mecano energetici şi/sau
informaţîonali)
4- Biocâmpul de contact informaţiono-teluric - CIT- realizează contactul cu sursele
de semnal specifice telurice. Astfel se pot prevedea cutremurele prin intermediul
CIT ; orice sistem viu posesor al acestuia, realizează schimburi energetice şi
informaţionale cu corpul teluric sau astral pe care se găseşte ;
5- Biocâmpul de emisie - E- biocâmpul fizic activ al unui sistem viu prin care
acesta îşi manifestă prezenţa în nişa inforenergetică şi influienţează alte existenţe
din această nişă. Reprezintă influienţa noastră asupra mediului şi este o parte dar
nu totalitatea a ceea ce este necesar pentru telepatie.
6- Biocâmpul de recepţie - R- reprezintă influienţa mediului asupra noastră şi
permite percepţia extrasenzorială; este întotdeauna mai mare decât biocâmpul de
emisie. Prin intermediul R, sistemul viu recepţionează semnale energetice şi
informaţionale din oceanul inforenergetic, le triază, le separă şi le ierarhizează în
funcţie de :
- tipul de influienţă asupra sistemului viu (benefic sau malefic);
- cronologia influienţei semnalelor (îndepărtate/apropriate în timp);
- intensitatea factorului care influienţează sistemul viu, etc.
7- Biocâmpul de contact informaţional cu Universul - CIU - realizează integrarea
fiinţei umane în acest univers şi în toate versurile superioare, prin comunicări spre
şi dinspre generatorul acestui câmp.
Dincolo de aceste 7 biocâmpuri există un câmp perturbator de influienţă a
acestui sistem (interfaţă) care nu este de aceeaşi calitate cu câmpurile dar nu are
aceleaşi calităţi ca mediul înconjurător.
După moarte dispar câmpurile 1, 2, 3 şi 6.
La intrarea unui sistem viu în biocâmpul propriu există 2 tendinţe :
a) această sursă te agresează :
- când câmpurile proprii sunt mai slabe;

24
- când avem sentimentul de frică sau scârbă;
- când sistemul este dezechilibrat.
Câmpurile se pliază, se deplasează în spatele sistemului lăsându-l complet
fără protecţie. Pentru apărarea sistemului viu trebuie să se conştientizeze
slăbiciunea lui să se întărească biocâmpurile, în special cel de protecţie înfrându-şi
pornirile şi simţămintele enumerate mai sus.
b) sursa este benefică :
- biocâmpurile se atrag, cresc şi intră în rezonanţă cu sursa.

Factori de variabilitate a biocâmpurilor


1- starea de vitalitate, gradul de oboseală, sau odihnă personală energetică şi
informaţională;
2- factori hidrometeorologici : umiditate, vânt, presiune atmosferică;
3- vârsta sistemului viu ;
4- profesia, ocupaţia ;
5- factori circadieni (zi/noapte) ;
6- factori astrali ( poziţie planete, astre) momentani ;
7- activităţi psihofizice în care este implicat subiectul (fizice, raţionale,
sentimentale, afective);
8- apropierea altei prezenţe (văzute şi/sau nevăzute).

Caracteristicile biocâmpurilor fizice


1- variază în fiecare moment al vieţii sistemului (între o limită minimă şi o limită
maximă) aferente factorilor de variabilitate de mai sus;
2- îşi păstrează întotdeauna ierarhizarea;
3- apar în momentul concepţiei ;
4- comparaţia biocâmpurilor superioare dintre momentul concepţiei şi momentul
decesului (total) indică tendinţele structurii noesice şi realizările acesteia aferente
sistemului viu. Dacă biocâmpurile sunt mari persoana nu a trecut degeaba.

Particularităţi :
- numele biocâmpurilor explică funcţia îndeplinită pentru sistemul viu;
- realizează integrarea sistemului viu în nişa inforenergetică proprie şi în oceanul
inforenergetic înconjurător;
- constituie o extindere a sistemului viu în oceanul inforenergetic prin care acesta
îşi manifestă prezenţa sub formă momentană;
- prin biocâmpuri sistemul viu îşi manifestă particularităţile unicităţii existenţiale
momentane;
- toate sistemele vii au cel puţin 7 biocâmpuri. Lipsa lor are semnificaţia morţii pe
un plan oarecare.

25
Culorile corespunzătoare biocâmpurilor:
1 CV - roşu intens 4 CIT- verde 7 CIU- violet
2 CS - orange 5 E - albastru
3 CP - galben 6 R - indigo
Tot ceea ce amplifică biocâmpurile este favorabil pentru sistemul viu.
Semnalele generatoare ale biocâmpurilor nu pot fi sesizate , măsurate de
aparatele de măsură existente însă operatorul radiestezic poate separa aceste
câmpuri foarte uşor. Ele pot fi măsurate de operatorul radiestezic în unităţi de
măsură pentru lungime, suprafeţe sau volum.
- se caută mai înţâi contururile.

Rapoartele biocâmpurilor fizice R1 şi R2

ΦBCF + Φsv
R1 =
Φsv * 100
SV = sistem viu
CV = câmp vital

Φ B C + FΦ sv
R2 =
Φ C V+ Φ sv*1 0 0
- cu ajutorul rapoartelor R1, R2 se pot calcula şi astfel ierarhiza sistemele vii în
raport de un biocâmb sau altul sau cu existenţa unor funcţii mai mari sau mai mici
ale unor sisteme vii;
- cine are maimulte unităţi de câmp de protecţie CP se accidentează mai puţin;
- cine are R1,R2 pe CR mare are calităţi deosebite în telepatie;
- cine are R1, R2 mare pe CIT este indicat să lucreze în geologie, arheologie;
- cine are aceste rapoarte mari pe CIU este mai indicat în activităţi cu coeficient
ridicat de creaţie spirituală, în activităţi de întrajutorare a sistemelor vii;
Mărirea biocâmpurilor se obţine prin antrenament specific vizând funcţia
biocâmpului corespunzător.
La sistemele vii agresoare în prezenţa victimelor le cresc câmpurile iar la
victime le scad.
Momentul amplificării bcf-ului la agresor coincide cu momentuldiminuării
bcf-lor victimei şi ele marchează momentul declanşării agresiunii.

Biocâmpurile umane

- cel mai larg deschis în dreptul cutiei toracice ;

26
- în spate 1/4;
- umeri 1/8 ;
- deasupra creştetului 1/7;
- sub tălpile picioarelor 1/10 sau 1/12.
(1/1=2m)=>CIU

Biocâmpurile palmelor
- în dreptul unghiilor bcf - ul nu există

-la palme şi la picioare se găsesc mici trunchiuri de con iar la


1.20m tălpile picioarelor această proporţie faţă de cele ale palmelor
este de 1/2sau 2/3;
- în aceste trunchiuri de con se regăsesc toate cele 7 bcf. La


cursanţi aceste conuri sunt între 2m şi în practica radiestezică
medicală se recomandă un minim de cel puţin 1m.

2.40m

Variabilitatea circadiană a BCF palmelor umane

ora 0
9 24
- ora 9 avem un minim;
- ora 0 şi 24 avem un maxim.
La bărbaţi diferenţa între maxim şi minim este de 95%, iar la femei această
diferenţă este de 30%.
Aceste vârfuri la bărbaţi sunt în număr de 9 iar la femei în nr. de 7.

27
- la mâna dreaptă câmpurile însumate posterioare şi anterioare sunt mai mari decât
la mâna stângă. Pentru stângaci este invers.
- biocâmpul la partea posterioară este mai mare decât la partea anterioară;
- în 24 ore numai 6-7 ore biocâmpul palmei este mai mare decât bcf părţii
posterioare şi invers.
- în 24 ore numai 3-4 ore palma stângă are bcf-ul total mai mare decâr palma
dreaptă.
- scăderile de la ora 9 dimineaţa se explică prin aceea că câmpurile energetice se
transformă în semnale care se descarcă în emisferele cerebrale coordonatoare iar
din acestea ajung în oceanul inforenergetic.

Programatorul inforenergetic personal


Programatorul inforenergetic personal se roteşte în sensul orar şi în jurul
axei timpului cronologic.
D=lungimea vectorului total a biocâmpurilor palmelor noastre.
Numărul de volute, din interior este de 6-7 la bărbaţi şi 8-9 la femei. În
decursul unei zile programatorul inforenergetic personal se mişcă cu o viteză
absolută creând aceste volute; această viteză este variabilă mai mică în copilărie şî
mai mare la bătrâneţe.

Regulă
- există o acceleraţie a programatorului inforenergetic personal; odată cu creşterea
vârstei viteza de deplasare a programatorului determină viteza de scurgere a vieţii
biologice care este variabilă mai mică la începutul vieţîi şi mai mare ;
- dacă viteza de curgere a vieţii cronologice este constantă şi curgerea vieţii
biologice variază.
Lungimea şi viteza de curgere a vieţii biologice determină viaţa cronologică.
-până la 35 ani ziua biologică<ziua cronologică
- 35-46 ani ziua biologică=ziua cronologică
- după 46 ani ziua biologică >ziua cronologică.

28
1 0 0
9 4 -1 0 0 = fo a rte b in e
9 4
9 0 8 7 - 9 4 = b in e
8 7
8 1 s a t ăi csă tf o r
7 0 rău

4 0 f o a r ăt ue r
3 0

+
2 0 d e o s e b ă ui t d e r
1 0
0
-
Scala valorică. Aprecieri inforenergetice

- valoarea "0" indică inexistenţa parametrilor;


- valoarea "100" - valoarea maximă umană posibilă.
- valoarile "-" au semnificaţia inexistenţei parametrilor la care se aplică scala şi a
existenţei antonimului parametrului opus.
- scala valorică se aplică la sistemele vegetale, animale, umane.
- valoarea se măsoară procentual.

Starea de sănătate (SS) şi starea de vitalitate(SV)

NR. F B N T
SS SV SS SV SS SV SS SV

1 87 92 92 96 96 100 89 94

2 87 90 89 80 94 98 88 91

3 75 88 87 90 91 98 83 87

29
4 87 92 91 96 96 60 89 89

5 82 87 86 90 91 96 86 93

6 82 87 86 90 91 96 86 88

7 82 87 86 90 91 96 86 85

Parametri de apreciere a stării de sănătate şi a stării de vitalitate


- orice organism are 3 structuri dar care se manifestă ca un tot unitar numit sistem
viu şi care are ca parametru coordonator parametrul total (T). Fiecărei structuri
F,B,N, şi pe T îi corespund 2 parametri:
- starea de sănătate
- starea de vitalitate
SS reprezintă starea perceptibilă existenţială a structurii sau sistemului la care se
referă starea perceptibilă şi se obţine extrasenzorial şi nu prin intermediul celor 5
simţuri. Starea existenţială se referă la existenţa structurii însă şi în starea ei
normală această structură la care ne referim mai are o stare de sănătate SS se 100
%.
- pentru structura F. SS=100% când starea ei de integritate este 100%.
- structura B. este implementată în structura F. iar SS a structurii B.=100 % atunci
când aceasta umple în totalitate spaţiile structurii F. în cantitatea şi calitatea
corespunzătoare sistemului viu care o conţine. Această structură este rezultatul
implementării structurii N. în structura F.
- structura N. cu SS de 100% are semnificaţia existenţei acestei structuri şi 100%
într-o anumită structură F. SS de 100% a structurii N. indică 100% o funcţionare
corectă a sufletului care animă o materie care a devenit vie prin acest fapt.
Caracteristicile SS se măsoară pe fiecare structură- F.B.N. şi T.
- exprimă starea extenţială a fiecărei structuri
- se apreciază conform scalei valorice.
- parametrul T. este vectorul rezultant al stărilor de sănătate al celorlalte structuri.

Starea de vitalitate
- SV de 100 % a fiecărei structuri are semificaţia existenţei energiilor şi
informaţiilor ecesare pentru funcţionarea perfectă a fiecărei structuri din toate
punctele de vedere.

Caracteristicile SV
- reprezintă starea energetică şi informaţională a unei structuri a sistemului;

30
- are rol determinat şi nivelul stării de sănătate;
- se apreciază coform scalei valorice ;
- între SS şi SV există anumite ierarizări ca şi între SV de pe fiecare strucutră şi per
total.

Parametrul T.
- are semnificaţia existenţei celor 3 structuri (FN) în acelaşi timp şi în acelaşi loc;
- este vectorul determinat de posesorul strucutrii (FBN);
- parametrul T. al SS este vectorul determinat de vectorii totali al SSF, SSB şi SSN;
- parametrul T. al SV este vectorul T determinat de vectorii totali SVF,SVB şi
SVN.

Mărimea vectorului T.
personalitatea vie este caracterizată de apropierea vectorului T de unul dintre
vectorii unei structuri.
Vectorul T migrează dinspre structura F spre strucutra N, de-a lungul vieţii
noastre direct proporţional cu strădaniile noastre din timpul vieţii, şi este
proporţional cu numărul de întrupări.

Caracteristici ale vectorului T.


- atunci când T< decât oricare dintre mărimile parametrilor totali pe structura
sistemului viu este afectat de un alt sistem viu din anturajul intim;
- atunci când T> decât oricare dintre mărimile parametrilor structurilor F, B, N,
înseamnă că sistemul viu este susţinut de relaţional sau nun de un alt sistem viu din
anturajul intim (familie, prieteni).

Reguli de apreciere a SS şi SV
1. Ierarhizarea structurilor: N>B>F
- este caracteristica sistemelor vii în stare normală şi firească;
- dacă N≤ T>B sistemul viu este o entitate spirituală;
- B≤ T>F = sistemul viu este o persoană intelectuală;
- T=N - personalitate superioară spirituală ;
- T=B - caracterizează persoanele superioare raţionale intelectuale ;
- T=F - sistemul viu o persoană primitivă ;
- întotdeauna SS<SV pe FBN;
- diferenţa SV-SS numită variaţie de stare este 4 < ∆ ≥ 5 ;
- dacă ∆ str > 5 are semnificaţia afectării structurii N;
- dacă SV pe N<SV pe B = semnifică faptul că sufletul este într-o stare de
dezenergizare, de suferinţă;
- când SV<SS pe B , creierul nu mai lucrează în parametri normali;
- Mobilitatea cea mai mare, o are SV a fiecărei structuri;
- afectarea Sv pe o structură în ordinea ierarhizării strucutrilor le afectează şi
pe celelalte în acelaşi sens;

31
- micşorarea influienţelor pe celelalte structuri denotă factori externi de sens
contrar compensatori ai influienţelor de pe structura afectată.

Semne şi semnale EBF


- pe structura F
la ex.1 inteligenţă spirituală
la ex.2 această structură diferă 2 pe SS şi SV pe F pe B SV < SS
- nivelul energetic < SS
- raţiunea grav afectată.
ex.3 - Bolnav cu modificări structurale în convalescenţă lungă, cu revenire
deci F+B asigură revenirea dar greoaie a SS
B #3 arată că există decalaj necorespunzător ; se recomandă interzicerea eforturilor
intelectuale
N +7 este recomandabil să i se interzică acelei persoane discuţiile negative afectiv
sentimentale.
ex.4 dacă Sv pe N este f scăzută denotă o oincapacitate sentimentală afectivă
o dezagregare a sentimentelor, o stare de şoc, emoţional (câteva ore) o suferinţă
profundă care poate dezorganiza psihicul acelei persoane şi are ca urmare un
comportament necugetat iminent, cu aceste persoane se lucrează cu iubire şi
blândeţe;
- această scădere vertiginoasă a SV pe N are ca urmare scăderea Sv pe B şi F în
perioada imediat următoare.
ex.5 diferenţa de +2 pe T are semnificaţia unui ajutor(energizare) primit din
partea unei persoane, aport energetic nedatorat structurilor proprii.
ex.6 pe T -5 aceasta diferenţă este dată mediului afectiv necorespunzător.
ex.7 SV < SS denotă o dezenergizare puternică datorată mediului afectiv
intim .

Regulă
Diferenţa de 5% este valabilă pentru procentul de peste 81% pe scara
valorică.
- sub nivelul 81% diferenţa de 5% între SV şi SS nu este suficientă pentru
apreciere şi concluzii (decalogul trebuie să fie mai mare pentru a fi relevant).

Anomalii bioenergetice patogene (ABEP)


Cu ansa găsim în dreptul unor organe o perturbare a câmpului vital
determinată de matricea inforenergetică a organismului.
Cu ajutorul scalei valorice se pot aprecia perturbările ce apar în sistemul viu.
Exemple:

32
- valoarea "0" indică starea normală, perfectă a sistemului viu care este armonios,
luminos. Până la 30% ± 2% perturbările se consideră normale, variabilitatea IE
poate fi ameliorată, regresată, determinată de către sistemul viu într-un timp
scurt(câteva ore) fără intervenţii exterioare, fără aport energetic şi informaţional
exterior (febră musculară) . ABEP peste 30% sunt anomalii de tip patogen care
apar în momentul în care sistemul viu nu mai este în măsură să amelioreze,
regreseze şi să diminueze singur anomaliile apărute.
ABE în limite normale sunt perturbări IE ale unui sistem viu în funcţie de
activitatea acestuia şi apar periodic sau nu.
Exemple de anormal şi normal în funcţie de organele care provoacă
perturbări în CBE proporţional cu frecvenţa de apariţie: inimă, stomac, ficat,
organe genitale, rinichi, splină, pancreas, rect.
Condiţii de redresare : când nu sunt prelungite prea mult în timp; nu se
repetă înaintea redresării; nu sunt menţinute la nivel ridicat.
Datorită activităţii complementare nefavorabile ce pot fi pe structuri identice
sau pe alte structuri.
Ex. Servim o masă copioasă şi se încearcă apoi desfăşurarea unei activităţi
intelectuale intense în care rezultatul dat bilanţului energetic propriu fiecărui
sistem viu (fiecărei activităţi) îi este repartizată o anumită parte energetică iar în
acest caz au loc migrări de energie de la o strucutră la alta. Este contraindicat să se
presteze alte activităţi intense în cazul manifestărilor ABE precum şi menţinerea
permanentă a unui organ în stare de anomalie în limite normale dar ridicate 25-
30% deoarece organul se înbolnăveşte şi apar ABEP.

Scara valorică a ABEP

33
NORMALE ANOMALII PATOGENE BIOENERGETICE 100 100 90 – 100 Decesul
90
90
80 60 – 90 3) Modificări biostructurale
80 70
60
70
50 30 – 60 2) Disfuncţiile
60 40
50 30
40 20

0 – 30
1) Anomalii bioenergetice
30 10

20 0

10

1. Pe scara valorilor :
1-10% anomalii mici
10-20% anomalii mijlocii
20-30% anomalii mari
2. Disfuncţiile
30-40% mici
40-50% mijlocii
50-60% mari
3. Modificări biostructurale
60-70% mici
70-80% mijlocii
80-90% mari
> 90% puternice

În zona 1 se regăsesc anomalii bioenergetice şi apar cu 1an şî 6 luni înaintea


unei stări patogene;
În zona 2 disfuncţiile : timp de 1,6 ani de anomalie bioenergetică devine t0
pentru disfuncţie, iar din acest moment disfuncţiile durează 7 ani până apar
modificări structurale;

34
În zona 3 se cuantifică modificările structurale în care se includ disfuncţiile
şi anomaliile.

Ierarhizarea vulnerabilităţii organelor în funcţie de frecvenţa constatării


ABEP-urilor :
- organele care sunt solicitate cel mai frecvent sunt :
1- ficatul - lobul posterior;
2- colonul - ramura descendentă;
3- rinichii - în special dreptul datorită legăturii dintre rinichi şi ficat;
4- vezica biliară;
5- colonul - ramura ascendentă;
6- rect;
7- uterul şi unul din ovare;
` 8- colon transversal;
9- splina pancreasul;
10- tiroida;
11- articulaţiile coxofemurale;
12- ganglioni inghinali sau subaxilari şi partea inferioară a omoplaţilor;
13- coloana vertebrală şi regiunea sacrococcigiană şi regiunea lombară.

Regulă
- se caută ABEP de la nivelul emisferelor cerebrale şi va fi găsit Intotdeauna (orice
organ are o corespondenţă pe una din emisferele cerebrale)
Măsurând pe emisferă
- la ceafă apare un cordon ABEP
- apar ABEP de mărimea unei unghii pe cele două emisfere cerebrale în funcţie de
organul afectat
- chiar la oameni sănătoşi apar 2 zone cu influienţe bioenergetice patogene care
afectează alte organe.
În corpul uman chiar dacă nu sunt organe bolnave dar apar aceste formaţiuni
pe creier, sigur există o stare patogenă pe Biosic şi/sau Noesic structura fizică este
afectată , se înbolnăveşte structura noesică afectare în special pe plan structural.
- dacă nu se redresează starea patogenă pe fizic şi biosic starea patogenă pe noesic
nu poate fi redresată.

Cod inforenergetic personal


-este unic pentru fiecare persoană în parte în trecut şi viitor.
Pentru comunicare cu airce structură a unei persoane se execută utmătoarele
activităţi:
- se aplică persoanei cu mâna stângă şi cu ansa concentrarea unde este ABEP
maxim;

35
- cu mâna dreaptă se măsoară cu ansa pe planşă;
- trebuie să vizualizăm că persoana de pe planşă este identică cu persoana care
doreşte s-o măsurăm;
- se foloseşte pentru măsurători de precizie;
- cu persoana în faţă se măsoară când sunt 100% în comunicare cu toate structurile
acelei persoane;
- ulterior nu mai trebuie s-o ţinem de mână ci trebuie să fim în câmpul vital al
persoanei.
Mărimea spaţială a ABEp indică locul celei mai mari disfuncţii sau
modificări structurale;
ABEP maxim este dat de vârful cel mai depărtat al reprezentării spaţiale.

ENERGII BENEFICE FUNDAMENTALE


- Reprezintă limita cea mai de jos la care poate ajunge beneficitatea personală în
contextul cel mai malefic.
- beneficitate de 100 % are semnificaţia incapacităţii de a face cel mai mic rău unei
alte structuri sau sistem cu oricare din structurile proprii.
- se măsoară pe F,B,N şi T conform sclaei valorice cu acelaşi mod de interpretare
SS şi SV
- variază în societate datorită influienţelor exterioare benefice, adăugându-se mai
multă sau mai puţină beneficitate pe fiecare structură de la cei din jur.

Valoarea EBF =0 semnifică lipsa în totalitate a acestei beneficităţi


Valorile negative semnifică specializări în a face rău.

36
GRADUL III

EBF - desparte efectiv existenţele din acest univers şi alte versuri


- determinarea natura intrinsecă a existenţei (valoare minimă = 81)
EBF se aplică la structuri, măsoară fenomene, la orice sistem viu în totalitate, la
categorii foarte diverse, la proceduri, metode , acţiuni, tehnici. Se măsoară EBF
oricărei variabilităţi
EB=EBF + ∆ EB
∆ EB – variaţiuni pe structuri F,B,N.T determinat de mediul social în care se
gaăseşte fiecare din noi
∆ EB – lipsă de eveluare spirituală ; EBF pe stratul F este mai coborât
EBF <81% impulsuri de furie, mânie
Elevarea apare paralel cu Q informaţii acumulate pe structura B
Elevarea spirituală izvorăşte din iubire

IUBIREA – algoritmul suprem de comunicare al oricărui sistem din orice vers

Elevarea se face la o fiinţă umană supă vârstă, odată cu curgerea timpului –


criteriul de elevare vine cu SUFERINţA persoanelor rele şi f. rele şi abia în al
doilea rând prin trecerea timpului.
Elevarea structurii N este o lege a divinităţii
Valorile negative indică specializarea sistemului de distruge creaţia
Domnului.

F B N T
81 86 91 87

72 72 88 74
-valori coborâte pe B - severitate în aprecierea realităţii, deformarea ei în răutate;
analiza şi sinteza , negarea informaţiei de tip benefic. Se exprimă cu vorbe urâte,
fapte rele; sufletul regretă aceste fapte şi vorbe rele.
3) 84 78 92 86

37
- măcinaţi de regrete, ineficienţe, slăbeşte propria raţiune şi fac să se consume
sufletul.
EBF se măsoară pe structuri şi per total.

PISICA CÂINE
86 78 -5 75 89 94 -98 93

-5 = specializarea pisicii de a face rău;


- criza spirituală afectivă ; trupul ei are nevoie de EB; valoarea arată cărei structuri
îi este specifică EB.
- B este interfaţa dintre F şi N.

COMPATIBILITATE
- calitatea (proprietatea) de a influienţa informaţional sau energetic un alt
sistem viu.
Un sistem viu poate fi influienţat din exterior sau din interior benefic sau
malefic. Atunci când un sistem viu îşi ameliorează parametrii infoamaţionali si
energetici (variabilitate pozitivă) ∆ Q ca urmare a acestei influienţe spunem că
factorul exterior este compatibil cu sistemul viu.
Atunci când ∆ Q este negativ factorul exterior este incompatibil pentru
sistemul viu.
Când ∆ Q =0 factorul exterior este indiferent faţă de sistemul viu
(indiferenţă biologică)

Caracteristici:
- este un parametru fundamental condiţionat de caracteristicile structurilor
sistemului viu
- nu poate fi forţată, schimbată cu valori mai mari de ± 5
- violentarea compatibilităţii conduce după un timp mai lung sau mai scurt la
rezultate negative (refularea).
2 fiinţe incompatibile silite să trăiască împreună un timp mai mult sau mai
puţin lung duce la refulare cu un sfârşit exploziv. Este interzisă forţarea
compatibilităţii între un sistem viu şi alte existenţe exterioare.
- se măsoară pe fiecare structură şi per total
- i se aplică scala valorică
- în substratul acestui parametru se găsesc nepotriviri sau similitudini a unor
caracteristici fundamentale între sistemul viu şi factorii exteriori influienţatori
- un parametru sintetic fundamental în relaţiile dintre 2 ... n sisteme vii.

Semnificaţii

38
- valori peste 96 pe structura N - are semnificaţia iubirii - atunci când sexele sunt
deosebite sau ale adevăratei prietenii când sunt de acelaşi sex.
- valori 81-87 pe structura N semnifică sentimente de colegialitate
- valor <81 = incompatibilitate
- valori negative pe una din structuri au semnificaţia agresiunii şi respingerii
profunde
- valorile posibil umane ± 100
- diferenţe ≥ 5 între 2 sisteme duc la un sfârşit exploziv

Semnificaţii pe structuri
- valori <81 pe structura F şi diferenţe mai mari de 5 indică incompatibilitate,
nepotrivire fizică insuportabilă caracteristicilor F care de obicei sunt raţionalizate
în analize denigratoare, raţionale ceea ce afectează şi sentimentul afectiv şi se
resimte de partener. Cel la care se manifestă, conştientizează mari cusururi fizice la
partenerul în cauză
- valori >94 au semnificaţia acceptării cusururilor fizice, chiar a transformării lor în
calităţi cu justificări
- pe structura B (Biosică) - au semnificaţia adoptării unor puncte de vedere comune
a aceloraşi viziuni rationale asupra existenţelor şi fenomenelor sau diferite în cazul
în care incompabilităţilor în funcţie de mărimea valorilor şi diferenţelor constatate.

Compatibilitatea poate fi
- univocă - numai unul din sistemele vii este compatibil pentru celălalt;
- multivocă- toate sistemele vii implicate sunt compatibile. Aceasta poate fi :
 mariaj
 colectiv (de conducere)
 de profesie, activitate

Alte caracteristici:
Compatibilitatea variază:
- în timp,
- după vârstă,
- după sex,
- în funcţie de condiţii astronomice existente (poziţionarea planetelor şi a unor
corpuri astrale)
- în funcţie de ajutorul exterior primit de la alte existenţe benefice sau malefice

VICTIMA – unei agresiuni nu este în ordine datorită carenţelor de natură variabilă.


Compatibilitatea variază dar nu mai mult de 5 – timp suficient pentru structurarea
informaţiilor (vârsta să nu fie foarte înaintată).

39
Toate corpurile cereşti cu sateliţii lor sunt surse de semnal teluric. Semnalele sunt
specifice fiecărui corp astral şi ne influenţează într-un anume fel.
Rezultatul unei agresiuni este căderea parametrilor.
Sistemul viu este unic. Nu există 2 sisteme vii cu aceleaşi calităţi şi nu beneficiază
de aceiaşi parametri, de aceleaşi capacităţi.
Nimic din ceea ce se petrece cu noi şi cu cei din jurul nostru nu este întâmplător
Regulă: compatibilitatea se comunică numai personal celui în cauză,
individual, numai în ceea ce-l priveşte.

F B N T
Nume
E P E P E P E P
Elena # 30 # 88 # 91 # 90
Petre 98 # 74 # 98 # 91 #

Pt. Elena :
30 – nu se pot suporta pe F ; există legătură sentimentală – nu a apucat să se
manifeste legătura ce poate să aibă frigiditate
- pe B (raţional) este sortit pieirii ; cuplu fără fiabilitate îndelungată – va migra de
la N la F distanţe mari.

Pt. Petre
98 îi place deosebit pe F ; Petre respinge ce spune E pe B , nu ţine cont ce spune
E ,imcompatibilitate, nu acceptă puncte de vedere.
-98 pe N – o iubeşte;
-91 pe T au avut conflicte indică o destrămare deoarece are 74 pe B pe relaţional
este scăzut.

F B N T
Nume
E P E P E P E P
Elena # 98 # 75 # 30 # 96
Petre 100 # 32 # 91 # 97 #

E nu acceptă raţionamentul lui P; singura compatibilitate este pe structura F.


- sunt zăpăciţi unul de celălalt;
- să se cunoască mai bine;
- să comunice cu sufletul ;
- nu-l acceptă raţional (B) ;
- nu sunt compatibili pe N ;
- sentimental , afectiv – nu sunt compatibili.

F B N T
Nume
E P E P E P E P

40
Elena # 87 # 81 # 88 # 80
Petre
85 # 90 # 95 # 97 #

primeşte mai puţin şi este în deficit T. diferă;


T < influenţe exterioare;
T cel mai mare, influenţe exterioare pozitive
Pe T şi pe B diferenţa >=T duc la dispute, controverse
Elena nu acceptă
Petre acceptă foarte mult ce spune Elena:
Acord în analize
Arată care structură este predominantă a cuplului.
Pentru că influenţele negative trebuiesc înlăturate.

PSIHOLOGIA CONSONATISTĂ – Şlefan Odobleja


Consonanţă – semnifică intrarea în rezonanţă (similar cu compatibilitatea)
Distonanţă – incompatibilitate.

Efectele incompatibilităţii
- oboseală , stress ;
- micşorează productivitatea ;
- frânarea blocarea, micşorarea creativităţii ;
- amplificarea divergenţelor, a problemelor foarte diferite;
- slăbirea şi distrugerea sentimentelor de afecţiune ale colectivului;
- amplificarea birocraţiei;
- crearea de sentimente centrifuge;
- scăderea vitalităţii , afectarea sănătăţii pe toate structurile;
- amplificarea numărului de accidente de muncă şi a gravităţii lor

Obs.: Prin compatibilitate efectele de mai sus se micşorează.

ETALOANE
- înseamnă o categorie, un anumit tip, existenţă, sistem calitate, etc de acelaşi fel ca
acela sau aceea măsurat(ă), determinat(ă).
Proprietăţi
- are valoarea maximă 100;
- de acelaşi fel cu categoria măsurată;
- are semnificaţii valorii maxime faţă de categoria măsurată;
- este cunoscut intim de cel care face măsurătorile.

41
Etalonul se întrebuinţează pentru definirea, determinarea, clarificarea,
punctarea variabilităţilor fenomenologice la cele de mai sus, categorii sau
caracteristici temporale; trecute, prezente, viitoare ale acestora.
Ex. starea de sănătate perfectă:
− starea momentană măsurată acum poate fi în trecut, prezent sau viitor.
− Fenomenul, starea sistemului, nivelul momentan; pentru determinarea unui alt
nivel corespunzător unui alt moment decât cel prezent.
− Gradul de poluare, EBF în acest moment faţă de alt moment. Este necesar să ne
alegem etalonul în acelaşi mod.
EBF – energia minimă pe care o suportă un sistem viu la o agresiune maximă.

Optimizări
Găsirea sistemului, alimentului, medicamentului, terapiei, soluţiei, drumului,
procedurii, cu alte cuvinte găsirea alternativei cu EBF cel mai ridicat.

Faza a doua a optimizării


- constă în întocmirea unei liste de favorităţi, alimente de bază. Din listă luăm
alimentele cu EBF >81

Faza a treia
- lista cu alimente interzise făcându-se măsurătorile la 2-3 zile până când EBF=0
EBF≤ 81. Se stabileşte pentru o anumită valoare, câte zile trebuie să facem
măsurătorile , pentru 7 zile.

Caracteristici pentru optimizări


1. sunt absolut personale
2. proporţional cu ameliorarea carenţelor infroenergetice (IE) la fiecare 10% se
schimbă optimizarea
- diferenţele se datorează particularităţilor IE ale sistemelor măsurate
- datele obţinute sunt variabile funcţie de sistem.

Cazuri :
- la alegerea staţiunii , perioadei de concediu;
- combinaţia terapeutică, cât este de optim să folosesc altă metodă;
- aflarea T0
- utilajul optim pentru electronografie;
- starea de zgomote (etc.);
Optimizarea poate fi combinată cu compatibilitatea măsurând EBF şi
compatibilitatea se pot optimiza colectivele de activităţi pentru obţinerea situaţiei
de muncă optime, de sănătate, etc.

42
Optimizarea profesiei
La optimizarea pe meserii se face pe perioade mari de timp, la începutul unei
facultăţi (de exemplu) şi la sfârşitul ei

Fazele măsurătorilor
1. directe: pe structură, fiinţă, fenomen
2. pe fotografie;
3. pe fantoma fiinţei , pe concentrare în special la aceia cu care avem
compatibilitate ridicată

Regulă. La fazele 2 şi 3 se trece numai după un număr foarte mare de


măsurători.
Este interzisă încălcarea acestei reguli.
Condiţii pentru măsurători corecte:
1. deconectarea de orice probleme personale sau străine subiectului;
2. stare de vitalitate ridicată pe toate structurile
3. bruiaj minim
4. păstrarea discreţiei maxime faţă de cei din jur lipsiţi de această cunoaştere.

Univers. Informaţie. Algoritm


Energie – Antienergie există energii care anihilează , anulează alte energii.
Informaţii – Antiinformaţii adică acelea care anihilează alte informaţii.
Există algoritmi care pot fi anihilaţi, neutralizaţi dee alţi algoritmi.
Anihilarea sau neutralizarea se manifestă prin câmpurile specifice
informaţionale sau algoritmice informaţionale
- există versuri şi anteversuri cu existenţele proprii implicite corespunzătoare dar
numai până la un anumit nivel.
Cer – vers – vers superior ; este format prin fuziunea a 2 hipersfere ale versului n-1
până la Cetatea de opal sau versul 10 (centrul Sfintei Treimi).

Existenţele din anteversuri nu pot coexista în acelaşi timp şi loc (antimaterie,


antienergie, antiinformaţie) cu existenţele din versuri.

Urmări :
− Omogenitatea existenţelor (nu există în spaţiu şi timp)
− Spaţiul în timp poate fi ocupat de un tip şi un alt tip antagonic

43
− Spaţiile şi existenţele din universul 1 (acesta în care trăim) mai întotdeauna sunt
ocupate – comunică cu un tip de existenţă
− Existenţele din univers dacă nu comunică şi nu coexistă cu cele benefice,
coexistă cu cele de tip malefic. (Nu există vers al nimănui)
În această dualitate existenţele de tip malefic au fost, sunt şi vor fi inferioare
existenţelor de tip ordin benefic.
Maleficitatea nu se poate ridica la puterea luminii.

SPAŢII ENERGIZATE
Reducerea ABEP-urilor
Prin această tehnică se urmăreşte micşorarea perturbării IE la nivelul
organului, zonei, locului unde se constată aceasta.
Prin această tehnică se obţine :
− Se diminuează mărimea spaţială a ABEP.
− Se micşorează până la anularea (0) mărimii ABEP măsurate
− Se pregăteşte organul, zona sau locul pentru procedura următoare de energizare
− Prin dispariţia ABEP-ului starea patogenă nemaiavând suport IE, dispare. Dacă
ABEP a determinat într-un timp mai lung disfuncţii sau modificări structurale
menţinerea cel puţin a ABEP = 0 în mod continuu atrage după sine dispariţia
disfuncţiei şi a modificărilor structurale într-un timp propriu fiecărei persoane,
plante, animal. Reducerea ABEP se aplică identic şi la animale, plante, etc. cu
aceleaşi rezultate.

Fazele procedurii:
1. – se aplică după curăţarea persoanei (de spaţii malefice, entităţi noesice
malefice, SNA, îndepărtarea SNA adăugate, refacerea SNO (structuri noesice
originale), anihilarea ENBF, etc.
Obs. Este interzisă reducerea ABEP înainte de a efectua curăţarea persoanei.
Măsurătorile efectuate cu ansa şi raportorul pe persoanele necurăţate sunt eronate
prin amplificarea artificială de către subiectele necurăţate.
2. – fiind în starea Ready se pun ambele palme pe capătul ABEP spaţial (având
concentraţia de reducere ABEP cu palmele.)
3. – rotind uşor palmele spre stânga în mod circular (dreapta pacientului) se
apropie încet de suprafaţa corpului având continuu sentimentul de siguranţă şi
realizare a reducerii ABEP. Siguranţa este realizată de obţinerea a ceea ce ne-
am propus.
4. – pe concentrarea prelungită de reducere ABEP la nivelul zonei sau locului
începe să apară energizarea
5. – se verifică reducerea efectuată şi, la nevoie se repetă procedura (Reducerea în
totalitate a ABEP proporţional cu mişcarea mâinilor mele şi sub ele)

44
Energizarea
a) – levogir – sensul vieţii
b) – dextrogir – sensul morţii şi al unor spirite

a - sensul ADN –ului


Prin acest procedeu (E) se crează un depozit local de IE la nivelul organului sau
zonei care a fost perturbată de un ABEP care a fost redus. Acest depozit IE serveşte
organelor, zonelor în special celor cu disfuncţii şi modificări structurale pentru ca
acestea să se diminueze. Pe baza acestui depozit, în timpul funcţionării organelor
sau zonelor. Dacă acest depozit IE compensează parţial deficienţele IE determinate
de disfuncţii şi modificări structurale.
Procedeu:
1. – în starea ready ambele palme se găsesc la 2 –3 cm de epidermă în dreptul
organului sau zonei care a fost perturbată.
2. – algoritmul concentrării
− energizare foarte puternică a (... denumirea organului) proporţional cu
mişcarea mâinilor mele şi sub ele. Maxima necesară pentru vindecarea totală
(completă) a acestui organ.
− Rotindu-se palmele în sens levogir pe ceasul suferindului (spre
dreapta lui) în sens direct pentru mine, se îndepărtează încet până se ajunge
cel puţin până la nivelul maxim vârful spaţial al ABEP-ului.
Obs. Dacă la ABEP ansa este deviată spre exteriorul corpului la energizare este
deviată invers.

Spaţii energizate
Sunt nişte sfere cu diametrul de 30 – 40 cm energizate foarte puternic pentru:
− un anumit sistem viu (vegetal, animal, uman)
− obţinerea unui anumit EBF efect benefic
− curăţarea indirectă (tele) energizare locală, suplimentară, etc.
− alungare ENM
− crearea unui anumit tip de beneficitate locală sau generală
− protecţia unui anumit loc
− energizarea unei structuri fizice, solide, lichide, gazoase, etc.

Obs.
Spaţii benefice pot fi :
− temporare
− permanente
− speciale
Caracteristici:
1- produc efecte energetice şi fizice benefice;
2- extrasensibilii le vizionează şi percep spectrul solar de la galben spre ultraviolet

45
3- crează întotdeauna senzaţii şi efecte plăcute sau foarte plăcute de confort psihic,
căldură interioară intensă care în mod comun se finalizează prin trecerea
durerilor persoanei căreia i-a fost destinat.
Prin spaţiile benefice se pot induce altor sisteme vii :
− afecte, sentimente şi gânduri benefice favorabile, celor benefici ; neplăcute
celor malefici ( cu EBF coborâte pe N, B, F)

Tehnica de realizare
1. în starea Ready se pun ambele palme faţă în faţă la 30-40 cm
2. se rotesc ambele palme în acelaşi sens cu întârziere una faţă de alta pe
concentrare
3. se rotesc palmele spaţial în sens levogir ; delimităm sfera la această mărime
creând un spaţiu de sine stătător (spre stânga delimitând sfera energizată benefic f.
puternic.
4. algoritmul de concentrare simultan: energizare benefică f. puternică maximă a
acestui spaţiu cu lumină de la bunul Dumnezeu şi Sf. Duh pentru scopul, destinaţia
şi efectele benefice pe care trebuie să le realizeze, maxime pentru destinatarul sau
destinarii săi.
Se precizează timpul de acţiune şi la terminarea acţiunii ce trebuie să se
întâmple cu spaţiul.
5. se măsoară parametrii spaţiului realizat (EBF =100 pentru noi)
6. spaţiile cu EBF =100 se lansează către destinatar prin mişcare de aruncare lentă
pe concentrarea sentimeltal afectivă "în numele Tatălui al Fiului şi al Sf. Duh acest
spaţiu să plece să-şi facă misiunea benefică dată "
Spaţiile benefice pot fi realizate individual sau în colectiv pe aceeaşi
concentrare, pe aceeaşi tehnică.
Algoritmul gândului implementat în acest spaţiu afectează benefic sau nu oamenii.

Energiile puse în mişcare de algoritmi de diferite tipuri


Spaţiile prelungesc şi pot amplifica influenţa inforenergeticianului asupra unui
destinatar în lipsa acestuia. Animalele simt aceste spaţii (o persoană speriată este
latrată de câini. Se pot face spaţii pentru animale.

Entităţi noesice
Amplificări. Anihilări. Alungări

Prin amplificare se înţelege extinderea câmpului vital CV la sisteme vii în


suferinţă atât de mult cât este necesar pentru ca sistemul viu să se vindece astfel ca
în această stare CV să rămână în limita exterioară la depărtarea normală şi firească
pentru sistemul viu în acel moment. Acesta este chiar algoritmul de concentrare la
aplicarea tehnicii.

Procedeu

46
1. se deterrmină mărimea CV a sistemului viu afectat
2. în starea ready se pun ambele palme pe limita exterioară a CV
3. rotindu-se palmele în sens levogir se îndepărtează uşor pe concentrare maximă
pe algoritmul de mai sus vizionându-se umplerea CV în mod proporţional în jurul
sistemului viu până la ajungerea la nivelul necesar pentru vindecare. La
îndepărtarea cu cca. 1m- 1.5m de vechea limită a CV ne oprim cu mâinile din
îndepărtare rotaţia continuând pe aceeaşi concentrare până la realizarea
sentimentului de siguranţă că limita propusă a fost atinsă. În cazul când datorită
poziţiei sistemului viu căzut, culcat sau datorită spaţiului mic nu ne putem
îndepărta cu palmele foarte mult la nivelul pieptului atunci se pun ambele palme pe
limita exterioară a CV în dreptul tălpilor sau pe lateralul sistemului viu unde avem
acces. În acest caz îndepărtarea palmelor se face foarte încet pentru a se putea
păstra proporţiile CV în jurul sistemului viu.
Este o tehincă cu înaltă eficienţă la orice sistem viu unde CV ca urmare a
stării patogene a scăzut. Absolut în toate cazurile de suferinţă a sistemului viu se
amplifică CV numai pe concentrarea până la limita ca persoana să se vindece
complet de toate aspectele şi să rămână la valoarea optimă. Se energizează şi se
lasă un spaţiu energizat pentru a avea energie.

Anihilări
- este tehnica de dezagregare a unei amprente IE malefice sau a unui SpM (spaţiu
malefic) prin dezagregarea informaţiilor algoritmului malefic şi odată cu aceasta se
anihilează energile malefice din amprentă sau SpM
După verificarea prin biodetecţie nu se mai percepe nici un SpM sau
amprentă malefică.
Procedura:
1. se determină cu ansa spaţiul şi valoarea EBF a amprentei sau SPM
2. se pune o palmă sau ambele palme (la SPM) deasupra amprentei sau pe
diametrul SpM determinat la o distanţă de 40-50 cm
3. în starea ready prin rotaţie levogiră se apropie mâinile (mâna) până se ajunge în
apropiere pe concentrarea :
4. anihilarea în totalitate a tuturor IE din acest spaţiu malefic (amprentă)
5. pe tot timpul aplicării procedurii în apnee avem sentimentul de siguranţă şi
realizare.

Obs. mai înainte de orice procedură se respiră puternic de 6-8 ori pentru a creea
rezerva suplimentară energetică necesară.

În cazul (deschiderii) descântecelor, deochilor, blestemelor, a altor practici


de magie malefice se aplică această tehnică pe persoana, locurile, zonele sau
spaţiile unde se constată amprente sau spatii malefice.
SpM pot fi :
- interioare corpului (ansa girează spre corp)

47
- exterioare corpului (ansa girează spre exterior) - se gasesc, de obicei atât în faţa
cât şi în spatele persoanei şi au forma unor plăci sau bastoane oblice faţă de planul
corpului.
Se pun ambele palme pe zona interioară a corpului şi se energizzează pe
acelaşi algoritm.

ENTITÃŢI DE TIP NOESIC


- constituie entităţi, existenţele de sine stătătoare în timp, delimitate în spaţiu
energeteic informaţional şi conceptual.
Caracteristici:
- sunt nemuritoare, provin din duhul sfânt iniţial al lui Dumnezeu
- evoluează (se luminează conform spectrului solar) continuu conform Legii
Divine
- în timpul evoluţiei (n-vieti) pot apărea decăderi, cu atât mai importante cu cât
entitatea a fost mai evoluată
- prin evoluţia entităţilor noesice li se formează structuri superioare
- la necesităţi, conform planului divin, entităţile se întrupează în vederea realizării
acestuia şi a lor înşile.
- prin decădere EN li se dezagregă structura de tip enisic sau supra enisic (prin
păcat)
- potenţele şi comunicările superioare se realizează pe structurile enisice şi
supraenisice. În timpul întrupării entităţile devin structură noesică
Decăderea are loc atunci când fiinţele sunt conduse de structurile inferioare.
Evoluţia entităţile are loc în special în perioada întrupărilor.
Fiecare entitate este caracterizată de un singur nume pe tot timpul existenţei ei.
EBF <81 entităţi noesice malefice
EBF 300 - 1200 entităţile martirilor, mucenici, sfinţi din calendarul creştin
EBF 1200 - 4500 = arhistrategii luminii terestre aşa cum sunt sf. apostoli,
conducători spirituali tereştri (Decebal, Stefan cel Mare, Mihai Viteazul)
EBF 4500 - 8500 arhistrategi ai luminii de tip astral pentru sistemul solar
EBF 8500 - 12500 arhistrategi de tipul, intersisteme; arhistrategi ai sistemului
nostru.
EBF 80000 - 2500000 arhangheli, heruvimi, serafimi cu valori variabile în raport
cu misiunile primite de la Sf Treime.
Pentru misiuni cu potenţial deosebit primesc ∆ EBF pentru a putea să-şi facă
misiunea.
100 + 300 ENB în curs de evoluţie după destrupare.
ENM cu EBF între +80 si –2500 se alungă.

Procedura de curăţare
1- se determină dacă sunt interioare sau exterioare
2- se măsoară EBF pentru a aprecia intensitatea efortului de alungare
3- se delimitează mărimea spaţială

48
OBS.
Sunt principala cauză a oricărei stări patogene, a oricărei boli. Constituie entitatea
coordonatoare a bacteriilor, microbilor şi viruşilor şi a altor agenţi patogeni fizici.
Sunt specializate ca şi aceştia pe tipuri de acţiuni.
Pot exista ENM multispecializate .

4- se pun ambele palme pe concentrarea potrivită (EBF=0) în partea opusă


distanţei minime de ieşire din corpul fiinţei în dreptul sau pe suprafaţa exterioară a
ENM.
5- pe concentrarea în numele Tatălui, al Fiului, al Sf. Duh precedată de semnul
crucii, în apnee, acest ENM afară pentru totdeauna din acest corp, din această ţară,
du-te unde vrea domnul Dumnezeu.
6. Simultan cu "afară" se face semnul de (curăţare) aruncare cu ambele mâini.
Concentrarea şi rostirea cu sufletul sunt de tip exploziv energetic şi informaţional.
7. Se face semnul crucii şi se mulţumeşte Sf. Treimi că ne-a ajutat să înfăptuim
această faptă bună.

Obs. În cazul ENM cu EBF>-500 ; în starea Ready se începe printr-o rugăciune


adresată Sf. Treimi pentru a vă (a ne) ajuta să facem această alungare în numele ei.

ENM pot fi :
- simple 1) şi 2) comando . Cel mai rău este în interior sunt ENBF mascate la
exterior de EBF 87 dar scad la interior până la – 60.

87
40
20 0 0
60

ENB False

ENBF cu EBF de peste –2500 au capacitatea de a forma algoritm agresor.

49
ENBF – sunt entităţi de tip noesic cu EBF variabil astfel: între 01-06 cu EBF<600
În acest interval de timp această entitate care prezintă inteligenţă (capacitatea de a
forma algoritmi) de tip malefic, agresând fiinţa purtătoare, culege informaţii ,
recepţionează despre fiinţa purtătoare în scopul de a-i detecta vulnerabilităţile,
păcate făcute cu vorba sau fapta, etc.

Aceste informaţii se organizează în algoritmi mai mult sau mai puţin


malefici, agresori proporţional cu EBF din timpul nopţii.

- între 01 – 06 EBF <= -2400 în această perioadă se manifestă adevăratul caracter


al acestei entităţi perfide la care EBF-le pozitive servesc pentru a penetra prin CBF
ale sistemului viu în special prin P pentru a nu alerta sistemul viu că va fi agresat.
Datorită EBF pozitiv ridicat din timpul zilei persoanele agresate de această
entitate fără cunoaştere şi potenţiale pe lumină, mai neelevate pot avea vedenii sau
chiar pot face determinări false care să indice numai EBF pozitiv.
Visele sau vedeniile determinate de ENBF pot reprezenta imagini de sfinţi :
Sf. F. Maria, Iisus Hristos, etc.
Ele pot fi detectate spaţial şi numeric cu raportorul, după o rugăciune
cuvenită Sf. Treimi.
Se măsoară EBF între 06-01 noaptea =+600
EBF între 01-06 EBF negativ de 4-5 ori mai mare dar negativ.
Măsurătorile numerice la orice ENM sunt necesare întotdeauna deoarece ele
ne indică mărirea efortului necesar pentru alungare sau anihilare.
Procedură:
- pentru ENBF procedura urmăreşte anihilarea numai a programului de schimbare
a EBF pozitiv în negativ.
1. Se intră în starea Ready ;suplimentar mai include rugăciunea către Sf. Treime de
a ne da puterea necesară pentru anihilarea maleficităţii ENBF
obs. Se rămâne pe această rugăciune până apare sentimentul de siguranţă şi
senzaţia de căldură f. puternică în palme circa 1-2 minute.
2. se pun ambele palme depărtate pe suprafaţa exterioară a ENBF.
3. ne concentrăm pe algoritmul : se anihilează în totalitate programul de schimbare
a beneficităţii şi orice funcţîe sau capacitate malefică a acestei entităţi.
4. se rotesc ambele palme levogir apropiindu-se treptat una de alta până la
apropierea palmelor: dezagregarea în totalitate a algoritmului de schimbare a
beneficităţii şi anularea în totalitate a informaţiilor obţinute.
5. după anihilare se verifică cu ANSA pe orizontală dacă a mai rămas ceva din
ENBF din exterior spre interior sau invers.

Efecte produse:
a) în timpul zilei: stare de oboseală fizică şi nervoasă;
b) stare de nemulţumire de nerealizare personală;

50
c) creează probleme şi dileme false, persoanele pierzându-şi timpul în
raţionamente sterile fără finalitate;
d) persoanele agresate refuză să se roage, să-şi facă semnul crucii ; au efecte
neplăcute la mirosul de smirnă şi tămâie;
e) de obicei persoanele agresate de multa vreme sunt irascibile , vorbesc foarte
mult, sunt mereu de altă părere
f) apariţia unui sentiment de nelinişte permanent şi nejustificat, etc.
g) în timpul nopţii :
- produc coşmaruri prin rezonanţă
- produc tahicardie sau fibrilaţii, transpiraţii puternice, dezorientare la
trezire, etc.

Obs ENBF sunt atrase de persoanele conduse de trupul sau raţiunea lor, care-şi
ignoră structura N (acelea cu parametri coborâţi, persoane neelevate spiritual cu
puţină credinţă şi slabe calităţi umane benefice.

Strucutra Noesică Originală şi adăugată (SNO şi SNA)

- din 1986 am constatat ca SN a unui sistem viu afectată este nestabilă, la


persoanele conduse de F şi B) şi din acest motiv structura noesică le poate fi
afectată astfel :
- puţin 10-20% simptome asemănătoare cu ENBF
- mediu 20-35% simptome de ENBF foarte accentuate
- puternic
- foarte puternic
- 40% din SNO ;
In acest caz incoerenţa în gândire şi vorbire sentiment de teamă sau groază,
acte necugetate, anormale caracterizat şi prin violenţă generată de instinctul de
apărare (câteodată perturbarea puternică a organelor de simţ şi a raţiunii care nu
mai servesc ca bază decât pentru un comportament anormal. Afectarea SNO se
face intotdeauna cu cunoaştere şi putere (prinîntuneric) constituie o acţiune de tip
malefic intenţionat de persoanele de mai sus . Este rezultatul urmărit prin practici
demonice, satanice de către diferite secte religioase în special acelea care ignoră şi
combat iconografia creştină, Sf. Scriptură.
Invalidarea structurii Noesice – sinonim cu pierderea sufletului.
SNA. În locul celui lipsă este întotdeauna un ENM. În fazele mai grave, produce
delir .
SNA – tehnica malefica abuzează în fond de neputinţa oricărui sistem viu de
a exista fără SN sau cu acesta invalidat. La persoanele puternice ca personalitate
tehnică nu poate secţiona SN, SNO rămâne 100% însă îi adaugă un SN străin. Ca
urmare invalidarea SNO şi adăugarea SN străin produce întotdeauna modificări ale
SB care caută aspectul unui SB adăugat, străin, cu modificări comportamentale şi
de personalitate corespunzătoare afectării.

51
SNO+SNA = SNT
SNO <100 SNT <= 800
SNO = 100 SNT > 100
100 < SNT <= 800
SNA -> ENM – entităţi noesice malefice .

Procedeu de refacere SNO


1- direct pe persoana afectată în cazuri mai uşoare cu SNO cel mult 60%
2- pe fotografii la SNO mai coborâte de 60% care sunt apoi urmate de proceduri
directe când SNO rămâne permanent >= 60%

Nu pot fi ajutate persoanele al căror SNO este afectat ca urmare a păcatelor,


înfăptuite asupra Duhului Sfânt.

Faze de lucru :
1- rugăciunea de ajutor şi mulţumire către Sf. Treime că ne-a ascultat rugăciunea;
2- intrarea în starea READY ;
3- concentrarea pe algoritmul "În numele Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh, se
anihilează orice este malefic în totalitate din SNA. SN rămasă afară pentru
totdeauna din structura acestei fiinţe. Se anihilează în totalitate tot ceea ce a fost
indus malefic de SNA în SB a acestei fiinţe."
4- se parcurge corpul cu ambele palme pe concentrare încet de la cap la picioare,
încheindu-se cu un gest brusc de aruncare. Pe concentrarea << În numele Tatălui,
al Fiului şi al Sf. Duh>> SNO lipsă limpede şi curat ca Duhul Sfânt al Dlui
Dumnezeu să vină acum în palmele mele (este vorba de cel care a aparţinut
persoanei)
5- Se menţine concentrarea, ochii închişi cu palmele întinse spre înainte până
simţim un sentiment de linişte şi siguranţă profundă 10 – 20 "
6- se întorc ambele palme spre fiinţa din faţă, se apropie de ea, pe concentrarea <
În numele Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh limpede şi curat ca Lumina Domnului
intră în structurile acestei fiinţe, căreia i-ai aparţinut şi care-ţi aparţine>. Se suflă
Sf. Duh în formă de cruce pe concentrare pronunţându-se numele Sf. Treimi şi
Amin.
7- se rotesc palmele spre stânga încet , parcurgându-se fiinţa de la cap până la
picioare, pe concentrarea de pătrundere a Sn lipsă limpede şi curat şi de armonizare
a structurilor fiinţei din faţă
8- se reîntind mâinile fixate spre înainte, se închid ochii, se rosteşte : În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh toate ENB care pot , vor şi trebuie să ajute, să
iubească şi să protejeze această fiinţă să veniţi acum în mâinile mele.
9- se rămâne pe concentrare 10-15" până la apariţia acestor sentimente

52
10- se întorc mâinile cu palma spre fiinţa din faţă pe concentrarea : În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh intraţi în toate structurile fiinţei din faţă pentru ca
aceasta să-şi poată face toate faptele bune dăruite de Sf. Treime acesteia pentru
misiunea personală. După cât de mult vă veţi îndeplini această misiune aşa să vă
răsplătească şi pe voi Iisus Hristos şi Sf. Duh.
11- se suflă Duhul Sfânt în cruce spre fiinţa din faţă denumirea Sf. Treimi şi Amin.
12- Se parcurge cu palmele rotite levogir fiinţa din faţă din creştet până la picioare
pe concentrarea de implementare stabilă şi armonioasă pe fiinţa din faţă;
13- se mulţumeşte fierbinte Sf. Treimi pentru că a ascultat rugăciunea
nevrednicului de mine pentru Slava şi Mărirea ei făcându-se semnul crucii
14- se cere persoanei să respire profund şi rar să spună Tatăl nostru după ce şi-a
făcut semnul crucii în tot acest timp
15- se cere la urmă persoanei să deschidă ochii şi să se uite în ochii dvs.
16- privirea dvs să exprime bucurie şi să râdeţi pentru că aveţi o altă fiinţă.
Recomandarea să stea liniştit. Să-i mulţumiţi Domnului că i-aţi cunoscut
puterea.

Entităţi Noesice Benefice

- îngerul păzitor al fiecărui sistem uman deşi nu are structură F face parte din
propria fiinţă, ne poate concilia la EBF>0 pe F şi B valori >0.
Acest ENB cu misiune de la Sf. Treime îşi alege părinţii cu multă vreme înainte de
a ne naşte. Timpul este egal cu 3-6 luni înainte de concepţie şi este trimis ptr. a
realiza faptele bune pe care şi le-a propus. Influenţa ENB asupra SN proprii pentru
a realiza modificări ale sufletului - acest ENB cu valori EBF>300 se gaseşte în
partea stângă, în partea inimii - cu cât se elevează SN pot căpăta alte ENB , cel
iniţial are rol de coordonator al celorlalţi îngeri păzitori.
- au rolul de a comunica cu noi şi cu alte entităţi de la alte nivele, de a ne consilia
la nivel optim pentru faptele şi gândurile noastre;
- nu este specializat pe domenii şi probleme;
- după orice fel de pierderi de energie spirituală SV pe B şi N , SSF 80, SVF 70 -
suferinţă fizică;
- pentru orice faptă bună pe care o facem se bucură foarte tare.
- după trecerea printr-o situaţie grea, periculoasă sau limită să mulţumim tuturor
celor care ne-au ajutat şi să mulţumim Sf. Treimi pentru ajutor; data viitoare veţi fi
mai mult ajutaţi.
- ajutăm aceste entităţi să eleveze pentru a ne ajuta la fapta noastră bună.
Acest ajutor care ni se dă este sub formă de energie ENM nu suportă acest
ajutor şi caută să ne separe de ENB; cu cât ENB este mai ridicat cu atât calitatea
spirituală creşte se elevează fiecare structură a sistemului viu uman.
Un ENB superior nu intră într-un corp care vibrează la oscilaţii de joasă
frecvenţă determinate de cărnuri, băuturi, ţigări.

53
Odată cu integrarea ENB în propria fiinţă creşte coeficientul de integrare în
Universul Superior din care fac parte ENB implementate
Bagajul benefic al structurii B - acumularea unui bagaj de cunoştinţe
ENB - Sf.Mucenici, Apostoli, Martiri, Arhangheli, Heruvimi şi Serafimi
Sunt cunoscuţi în viaţa umană indiferent de religie; numai o parte din ENB
aceştia pot fi implicaţi în acţiuni de tip benefic. Implicaţia este determinată prin
gânduri, vorbe şi fapte bune.
Gândurile şi vorbele constituie rugăciuni. Rugăciunile se adresează Sf.
Treimi solicitându-se implicarea unui anumit ENB cu precizarea a ce anume se
aşteaptă, doreşte pentru a obţine eficienţă maximă.
O rugăciune are eficienţă ridicată (este ascultată) atunci când se solicită cu
cunoaştere, precis, clar.
Se solicită întotdeauna de la Sf. Treime ENB specializat în funcţie de
rezultatele aşteptate.
ENB se bucură când sunt solicitate să ajute şi pentru că participă la fapte
bune şi prin aceasta se elevează.

CONCENTRAREA AFECTIV RAŢIONALÃ


Deconectarea de orice obiect raţional.
Relaxarea profundă şi totală, să respirăm profund şi odată cu aceasta să
absorbim lumina de la Domnul Dumnezeu, Iisus Hristos din Nazaret şi Sf. Duh, să
realizăm că ne pătrunde şi ne parcurge tot corpul din creştet şi până la degetele
picioarelor . Ajungând cu privirea interioară la degetele picioarelor, revenim cu
privirea, vizionându-ne corpul interior de această culoare a Sf. Treimi. Când
ajungem cu această privire interioară în creştet pronunţăm pe concentrare afectiv
raţională: "AFARÃ tot ce este întunecat în mine" (expirăm cu putere de câteva ori)
Să realizăm că împreună formăm aceeaşi armată de LUMINÃ şi IUBIRE a
Domnul Dumnezeu Tatăl ceresc, a lui Iisus Hristos din Nazaret şi Sf. Duh pentru a
face numai voia lui în aceste universuri şi pe acest pământ.
Aşa să ne ajute Dumnezeu, după ceea ce gândim , suntem, vorbim şi facem
în fiecare clipă a vieţii noastre de acum până în viitor.

**
Dumnezeule Tată Ceresc, Iisus Hristos din Nazareth şi Sf. Duh , Sfântă Treime cea
de o fiinţă, de viaţă făcătoare şi nedespărţită miluieşte-ne pe noi, miluieşte-mă,
curăţă-mă, vindecă-mă, apără şi păzeşte-mă , că a ta este împărăţia, slava, puterea
şi mărirea a Tatălui, a Fiului şi a Sf. Duh acum şi pururea în vecii vecilor AMIN.

*
* *

54
Cer iertare tuturor celor cărora le-am greşit cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu voie
sau fără de voie, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, acum, în trecut sau altă dată.

Îi iert pe toţi cei care mi-au greşit cu vorba, cu gândul, sau cu fapta, acum, în trecut
sau altă dată.

Cer iertare Sfintei Treimi pentru toate greşelile făcute cu gândul, cu fapta, cu
vorba, acum, în trecut sau altă dată.

* *
*

55