Sunteți pe pagina 1din 2

CANON: ”Tatăl Nostru” de 99 de ori – 42

de zile

Se așează pe o masă icoana Maicii Domnului, iar în


fața ei o candelă aprinsă.

Se iau 99 de boabe de fasole (albe,mari) sau un


metanier ale cărui noduri să le numeri în prealabil.

Stând în genunchi se începe canonul astfel:

 Se rostește pe rând:

1. Rugăciunea ”Tatăl Nostru”;

2. Rugăciunea inimii ”Doamne Iisus Hristoase,


Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile
Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților
Tăi, miluiește-mă pe mine păcătosul/păcătoasa”;
3. Rugăciunea personală – o singură cerere de 99
ori (”Dă-ne Doamne sănătate, iertarea
păcatelor, dezleagă-ne de farmece, izbăvește-ne
de vrăjmași sau altă dorință spre Mântuire)

Se ia o boabă de fasole și se pune deoparte sau se


dă un nod de pe metanier.
 Se procedează la fel, până la 99, rostindu-se pe
rând cele trei rugăciuni (”Tatăl Nostru”,
Rugăciunea Inimii și Rugăciunea personală,
adică dorința fiecăruia)

Important este să se numere boabele de fasole,


de fiecare dată, atât la începutul canonului cât și
la terminarea lui pentru a ne asigura că rostim
rugăciunile de 99 de ori.

Însemnătatea cifrei 99:

 Aceasta reprezintă suma anilor Mântuitorului


IIsus Hristos (33) și ai Maicii Domnului (66).

Dacă din binecuvântate pricini nu se poate face


canonul într-o zi anume, ziua respectivă nu se ia în
calcul, însă se continuă rugăciunea astfel încât să
încheiem un canon complet, de 42 de zile.