Sunteți pe pagina 1din 4

anexă hotărâre sinodală nr.

9973/2015

Rânduiala liturgică pentru înmormântarea sinucigaşilor

I. în privinţa sinucigaşilor dovediţi medical ca dem enţi (ieşiţi din m inţi) se va


oficia Slujba înm orm ântării după ritual redus, astfel:

Un singur preot, purtând numai epitrahilul, va da binecuvântare la casa


mortului şi va săvârşi acolo rânduiala obişnuită, apoi, în timp ce se cântă Sfinte
Dumnezeule... funebru, va însoţi scoaterea sicriului şi procesiunea până la
cimitir.

Trupul decedatului nu va fi adus în biserică şi nu se vor trage clopotele.

Slujba se va săvârşi fie în curtea casei, fie lângă biserica din cimitir sau pe
marginea mormântului, după următoarea rânduială: binecuvântarea mică,
rugăciunile începătoare, Aliluia şi troparul: C el ce prin adâncul înţelepciunii...,
ectenia întreită pentru morţi cu rugăciunea: Dumnezeul duhurilor...,
rugăciunile de iertare, otpustul şi Veşnica pom enire.

La punerea în mormânt, preotul aruncă pământ peste sicriu, zicând: A l


D om nului este păm ântul...

Nu se vor ţine cuvântări despre viaţa decedatului, ci preotul poate rosti un


scurt cuvânt pastoral de consolare a celor îndoliaţi.

Slujbele de pomenire se vor săvârşi după rânduiala Parastasului Mic.

II. în cazul sinucigaşilor care nu au fost în stare de demenţă, nu se ofîdază


obişnuita Slujbă de înmormântare, dar, cu binecuvântarea Chiriarhului, preotul va
săvârşi rânduiala de mai jos, pentru consolarea familiei:

Un singur preot, purtând numai epitrahilul, va da binecuvântare la casa


mortului şi, în timp ce se cântă Sfinte Dumnezeule... funebru, va însoţi
scoaterea sicriului şi procesiunea până la dmitir, fără ectenii şi fără pomenirea
numelui decedatului.
Trupul decedatului nu va fi adus în biserică şi nu se vor trage clopotele.
Slujba se va săvârşi fie in curtea casei, fie lângă biserica din cimitir sau pe
marginea mormântului, după următoarea rânduială: binecuvântarea mică,
rugăciunile începătoare, troparele de umilinţă, psalmul 50, Evanghelia din
rânduiala înmormântării mirenilor, rugăciunea de consolare a celor îndoliaţi
(vezi textul de mai jos) şi otpustul mic.

pagina 1 din 2
anexă hotărâre sinodală nr. 9973/2015

Rugăciunea de consolare a celor îndoliaţi

Doamne al puterilor, Cel ce eşti alinarea celor întristaţi şi mângâierea celor ce plâng
şi sprijinitorul tuturor celor slabi la suflet, mângâie cu milostivirea Ta pe cei cuprinşi de
plângere pentru cel răposat; vindecă toată durerea care este pusă acum în inima lor,
primeşte-le rugăciunile şi ridică-i prin încrederea în milostivirea Ta, pentru că şi acesta,
care a părăsit viaţa pământească, se află încredinţat iubirii Tale părinteşti. Că Tu eşti
nădejdea tuturor şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.

Nu se vor ţine cuvântări despre viaţa decedatului, ci preotul poate rosti un


scurt cuvânt pastoral de consolare a celor îndoliaţi.

La punerea în mormânt, preotul aruncă pământ peste sicriu, zicând: A l


D om nului este p ăm ân tul..

După înmormântare, pot fi săvârşite, la casa decedatului, Sfinţirea apei şi


Binecuvântarea casei. Aceste Slujbe se pot săvârşi şi după scoaterea sicriului din
casă, înainte de a se merge la cimitir, dacă rudele nu se întorc la casa decedatului
după înmormântare.

în locul tuturor Slujbelor de pomenire (parastas, panihidă) se va săvârşi


aceeaşi Rânduială\ care s-a săvârşit la mormânt.

pagina 2 din 2
S l u jb a l a îm p ă c a r e a c e lo r d iv o r ţ a ţ i

(refacerea legăturii de căsătorie dintre bărbatul şi femeia care au divorţat)

Diaconul: Binecuvintează, părinte!

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea


şi în vecii vecilor.

Strana: Amin. Şi cântă: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! cu stihurile
din Psalmul 127, timp în care preotul face cădire mică:

Fericiţi sunt toţi cei ce se tem de Domnul.


Care umblă în căile Lui.
Rodul muncii mâinilor tale vei mânca.
Fericit eşti; bine-ţi va fi!
Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale.
Fiii tăi ca nişte vlăstare tinere de măslin, împrejurul mesei tale.
Iată, aşa se va binecuvânta omul, cel ce se teme de Domnul.
Te va binecuvânta Domnul din Sion şi vei vedea bunătăţile Ierusalimului în
toate zilele vieţii tale.
Şi vei vedea pe fiii fiilor tăi. Pace peste Israel!
Diaconul: Cu pace, Domnului să ne rugăm!

Strana (la fiecare cerere): Doamne, miluieşte!

Diaconul: Pentru pacea de sus...; Pentru pacea a toată lumea...; Pentru


Preafericitul (înaltpreasfinţitul / Preasfinţitul)...; Pentru robul lui Dumnezeu
(N) şi pentru roaba lui Dumnezeu (N), care iarăşi se însoţesc unul cu altul, prin
căsătorie, şi pentru ca să li se dea lor viaţă cumpătată şi purtare fără
prihană, Domnului să ne rugăm; Pentru ca să li se dăruiască lor convieţuire
în dragoste şi înţelegere, spor în fapte bune şi lungime de zile, Domnului să
ne rugăm; Pentru ca să fim izbăviţi...; Apără, mântuieşte...; Pe Preasfânta...

Preotul rosteşte ecfonisul: Că Ţie se cuvine...

Strana: Amin.

Diaconul: Domnului să ne rugăm!

* ♦
Preotul rosteşte rugăciunea:

Stăpâne iubitorule de oameni, împărate al veacurilor şi Făcătorule a toate,


Cel ce zidul despărţitor al vrajbei l-ai surpat şi ai dăruit pace neamului omenesc,
Ţie ne rugăm şi pe Tine Te chemăm: Priveşte spre robul Tău [N) şi spre roaba Ta
(N) şi revarsă peste ei binecuvântarea Ta. Reaşează pacea care s-a tulburat şi
dragostea unuia către altul întăreşte-o în inimile lor. Îrnbogăţeşte-i pe ei cu bună
înţelegere duhovnicească şi cu paşnică purtare ca, având linişte sufletească, să se
bucure de bunătăţile Tale şi să Te slăvească pe Tine, singurul Dumnezeu al iubirii
şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi
închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Preotul: Slavă Ţie, Hristoase... şi Otpustul, apoi polihroniul: Mulţi ani trăiască !