Sunteți pe pagina 1din 1

Factorii favorizanţi şi defavorizaţi ai dezvoltării satului şi oraşului

Oraş Sat

Factori Favorizanţi Defavorizanţi Factori Favorizanţi Defavorizanţi

Economici Economici

Sociali Sociali

Culturali Culturali

proletari săraci, burgezie industrială și bancară progresivă, mașina agricolă, lipsea


instituții culturale, număr mare de persoane analfabete, obiceiuri și tradiții
conservate,fabrici și uzine, comitete sindicaliste, supraaglomirarea orașului,
asolamentul trienal, păstrarea portului național,apar fermierii, curentele noi erau cu
caracter elitar, distrugerea monumentelor patrimoniale,monopol asupra
pământului, economia țărănească pierde caracterul naturalist, nobili noi, acces
limitat la servicii medicale, dipendența țăranului sărac de cei înstăriți, construcția
multor edificii culturale,noi curente idiologice, literare și științifice, introducerea
utelajelor noi în industrie, femeielor era îngrădit accesul la învățătură, ziua de
muncă 13-14 ore, folosirea muncii copiilor între vârsta 8-10 ani, unile produse își
pierd autencitatea, apare marfă multă în cantitate dar cu calitate slabă.