Sunteți pe pagina 1din 52

Lista beneficiarilor desemnării procentuale (Legea 2%)

pentru anul 2018

Numărul de Adresă
Nr. identificare de stat Denumirea completă
(IDNO/Cod fiscal) strada, oficiul,
localitatea
cod poştal

ASOCIAŢII OBŞTEŞTI, FUNDAŢII ŞI INSTITUŢII PRIVATE


str. Doina şi Ion
Asociaţia Obştească Aldea-
1. 1012620005476 mun. Chişinău
"ABIS" Teodorovici
10/3, ap. 8
str. Alba Iulia,
Asociaţia Obştească
2. 1016620007021 mun. Chişinău 93/2, ap. 42,
"SOTERIA"
MD-2071
str. Hristo
Asociaţia Obştească
3. 1014620008013 mun. Chişinău Botev, 7/3, ap.
Dreptul şi Familia
28, MD-2043
Asociaţia Obştească str. Gheorghe
4. 1010620008314 Societatea de Cruce mun. Chişinău Asachi, 67A,
Roşie din Moldova MD-2028
Fundaţia de Binefacere str. Muşatinilor,
5. 1012620000714 mun. Chişinău
Casa Providenţei 1, MD 2071
Instituţia Privată
"CENTRUL
str. A. Diordiţă
INTERNAŢIONAL DE
6. 1009620002118 mun. Chişinău 5, of.203 , MD-
TRAINING ŞI
2012
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ"
Asociaţia Obştească
Federaţia Naţională de str. Teilor, 7 ,
7. 1012620004550 mun. Chişinău
Karate-do din Republica MD- 2043
Moldova (W.K.F.)
Asociaţia Obştească
str. Iu. Gagarin
Asociaţia pentru
nr. 6,
8. 1014620000936 Dezvoltarea mun. Chişinău
Ghidighici, MD
Tehnologiilor
2088
Informaţionale EDUCAT
Asociaţia Obştească str. Calea
9. 1015620003381 Federaţia de Box din mun. Chişinău Ieşilor, 10, MD-
Republica Moldova 2069
Asociaţia Obştească
Federaţia Sportivă str. Vlaicu
10. 1015620008320 Naţională de karate mun. Chişinău Pîrcălab nr. 29,
Kuokushinkan IKO din ap. 4, MD-2012
Moldova
Asociaţia Obştească
str.Columna,
11. 1010620008141 Asociaţia Nevăzătorilor mun. Chişinău
101, MD 2012
din Moldova
Asociaţia Obştească
Federaţia de Lupte
bd.Decebal, 76,
12. 1012620003863 Universale (Unifight, mun. Chişinău
of.505 MD 2038
Winter Unifight) din
Republica Moldova
Instituţia privată str. Ion Creangă,
13. 1013620000799 mun. Chişinău
"MoldRec" 45
AO ASOCIAŢIA
VETERANILOR ŞI
PENSIONARILOR str. Teilor 7/2,
14. 1015620006061 mun. Chişinău
INSPECTORATULUI et. V, MD-2043
FISCAL PRINCIPAL
DE STAT "UNI-M"
str.Vasile
Asociaţia Obştească
15. 1013620006399 or. Ungheni Alecsandri 4 A,
"Alternative Sociale"
MD 3600
str. Ştefan cel
Asociaţia Obştească
16. 1014620010144 s. Ghidighici Mare, 55, MD-
INSULA FERICIRII
2088
Fundația pentru
Dezvoltare Ecologică str.Calea Ieșilor,
17. 1013620003505 mun. Chișinău
ECODAVA din 10,MD2069
Republica Moldova
Asociaţia Obştească
str. Asachi Gh.
18. 1015620003521 Centrul pentru Iniţiative mun. Chișinău
62/4, ap.7
Europene "EuroPass"
Federaţia de Luptă
str.Petricani, 21,
19. 1010620003249 Naţională "VOIEVOD" mun. Chișinău
of.209, MD2059
din Republica Moldova
Asociaţia Obştească şos. Hînceşti, 4,
20. 1013620006481 mun. Chișinău
"Asociaţia Împotriva MD- 2028
Violenţei în Familie -
Casa Mărioarei"
Asociaţia Obştească bd. Mircea cel
21. 1016620002576 Clubul Moldovenesc de mun. Chişinău Bătrîn nr. 12, ap.
Jocuri Intelectuale 103
Instituţia Privată Clinica
str. Puşkin, nr.
22. 1013620008935 Juridică Universitară din mun. Bălţi
38 bl. V, of. 511
mun. Bălţi
str.
Asociaţia Obştească
23. 1010620005704 mun. Chişinău Kogălniceanu
"Baraboienii"
nr. 34
bd. Traian, nr.
Asociaţia Obştească
24. 1010620007557 mun. Chişinău 12/2, ap. 2, MD-
Centrul Speranţa
2043
Asociaţia Obştească Str. A.
25. 1010620004936 Asociaţia Presei mun. Chişinău Corobceanu, nr.
Independente 15, MD-2004
Asociaţia Obştească
str. George
Asociaţia de Educaţie
26. 1015620001398 or. Ungheni Meniuc, nr. 8,
Civică Viitorul Începe
MD-3603
Azi
Asociația Obștească str.31 august
27. 1015620005835 "Asociaţia Bibliotecarilor mun. Chişinău 1989, 78 A,
din Republica Moldova" MD2012
Asociaţia Obştească str. Melestiu, nr.
28. 1015620003875 mun. Chişinău
"SPORT LIDER" 121
Asociaţia Obştească
Federaţia Naţională de str. Coca 35/1,
29. 1013620005314 mun. Chişinău
Karate-do Tradiţional din of. 56
RM
Asociaţia Obştească mun. Chişinău, str. Ştefan cel
30. 1009620000011
"Lavinia" com. Cruzeşti Mare nr. 90
Asociaţia Obştească Liga com. Sărățica
31. 1014620001324 Tineretului din raionul or. Leova, Nouă, MD -
Leova "SPERANŢA" 6327
str. Hristo
Asociaţia Obştească
Botev, nr. 11/1,
32. 1011620001998 Asociaţia Copiilor Surzi mun. Chişinău
ap. 58, MD-
din Moldova
2043
Asociația Obștească str. Tighina, nr.
33. 1015620001402 mun. Chişinău
"Protecţia Democraţiei, 49/4, MD-2001
Drepturilor şi Libertăţilor
Fundamentale"
str. Ianculeţ 5-6,
Asociaţia Obştească
34. 18003866 r-nul. Străşeni s. Vorniceniб
Terra-1530
MD-3736
Asociaţia Obştească
str. Serghei
Asociaţia Femeilor
35. 1011620004313 mun. Chişinău Lazo, nr. 13,
pentru Protecţia Mediului
MD-2004
şi Dezvoltarea Durabila
Asociaţia Obştească
s. Calfa, MD-
36. 1009620002646 EDUCATORI-PĂRINŢI r. Aneii Noi
6513
"IZVORAŞUL"
Asociația Obștească
str.Cojocarilor,
37. 1012620001364 Societatea Invalizilor din mun. Chișinău
9, MD2001
Republica Moldova
Asociația Obștească
Asociaţia pentru str.Pietrarilor,
38. 1015620000335 mun. Chișinău
Coeziune Socială şi 12/41,ap.14
Implicare Modernă
Asociația Obștească str.A.Pușkin, 16,
39. 1009620003643 mun. Chișinău
"DNT" of.5-6, MD2012
Asociația Obștească str.M.Eminescu,
40. 1013620006182 or. Soroca
"ANGELUS SOROCA" 16 , MD3001
Asociația Obștească
Asociația de tir și bd.Cuza Vodă,
41. 1013620006126 mun. Chișinău
colecționari de arme 16/5
"Tactical Moldova"
str.
Asociaţia Obştească Independenţei
42. 25922019 mun. Chişnău
"SUPORT" 42/1, ap.54, MD
2072
Asociaţia Obştească str.
Societatea pentru Studiul Trandafirilor,
43. 41863014 mun. Chişinău
şi Combaterea Durerii 29/2, of. 41,
din Moldova MD-2038
Asociaţia Obştească
Organizaţia Obştească a str. Cozmescu,
44. 1016620005234 Părinţilor ce întreţin copii or. Ungheni nr. 03, ap. 14,
orfani "Adăpost şi MD-3600
Alinare"
Asociaţia Obştească str. alexandru
45. 1016620007283 Asociaţia părinţilor or. Cimişlia cel bun, nr. 140,
"Rîndunica Cim" MD-4101
Asociaţia Obştească Gherghe Asachi,
46. 1015620001000 mun. Chișinău,
"TINERII MOLDOVEI" 29, MD-2028
Asociaţia Obştească
str. Pușkin, 11,
47. 1014620001678 Federaţia de Lupte din mun. Chișinău,
MD-2012
Republica Moldova
Asociaţia Obştească str. Valea
48. 1012620006934 mun. Chişinău
Viitorul Durabil Crucii, 6, ap.3
Asociaţia Obştească
str. Ion Creangă
Centrul Naţional de
49. 1011620002696 mun. Chişinău 1/2, bir.12 MD-
Prevenire a Abuzului faţă
2051,
de Copii
Asociaţia Obştească
str. Igor Vieru,
50. 1012620007090 Federaţia de Pentatlon mun. Chişinău
nr. 20
Modern al RM
Asociaţia Obştească Anenii Noi, s. s. Chetrosu,
51. 1015620005651
"RENA" Chetrosu MD-6514
Asociaţia Obştească
str. Calea
Filiala din Moldova a
52. 1010620002253 mun. Chişinău Ieşilor, nr. 13,
Asociaţiei Amici dei
of. 82, MD-2069
Bambini
str.
Asociaţia Obştească
53. 1011620002663 or. Edineț Testemeţanu,
"INIMĂ DESCHISĂ"
24, MD-4601
Asociaţia Obştească str. Coca. 15, ap.
54. 1011620006890 mun. chişinău
"Iniţiativa pozitivă" 1201, MD-2064
Asociaţia Obştească
Filiala din Moldova a
str. B. Bodoni,
Organizaţiei non-profit
55. 1010620007627 mun. Chişinău 57/1, of.431,
"HELPAGE
MD- 2005
INTERNATIONAL" din
Marea Britanie
Asociaţia Obştească
str. N. Dimo, nr.
56. 1014620007681 "Water Polo Navigator mun. Chişinău
24, ap. 27
Club"
Asociaţia Obştească a str. Eminescu,
57. 1016620006655 Beneficiarilor de mun. Chişinău nr. 34, ap. 10,
Transplant MD-2012
Asociaţia Obştească
str. Ip.
Asociaţia Reporteri de
58. 1014620001999 mun. Chişinău Soroceanu, 73/3,
Investigaţie şi Securitate
ap.6, MD-2025
Editorială din Moldova
Asociaţia Obştească
Platforma pentru
bd. Traian, 12/2,
59. 1016620006286 Cetăţenie Activă şi mun. Chişinău
ap.5, MD-2043
Parteneriat pentru
Drepturile Omului
Asociaţia Obştească str. alexei
60. 1009620000871 Centrul Informaţional or. Căuşeni Mateevici, nr.
Tighina 20/1, MD-4300
Asociaţia Obştească
or. str. Sovietica, nr.
61. 1010620008750 "Clubul Sportiv
Basarabeasca 6
COLTUC GYM"
str. Elena
Asociaţia Obştească "Alt
62. 42751016 mun. Chişinău Alistar, 21/1,
Film",
MD-2002
Asociaţia Obştească
Asociația Cineaştilor
str. Hristo Botev
Independenţi din
63. 1015620003864 mun. Chişinău 23, ap.102, MD-
Republica Moldova
2043
"ALTERNATIVE
CINEMA"
Asociaţia Obştească
"Asociaţia Veteranilor
Vasile Lupu, 81,
64. 1014620007142 Serviciilor Operative ale mun. Chişinău
of.89, MD- 2008
Organelor Afacerilor
Interne"
str. Doina 150,
Asociaţia Obştească
65. 1014620000246 mun. Chişinău bl.3, ap.58, MD-
"Centrul de Tehnologii
2020
Inovaţionale în Sănătate"
Fundaţia Medicală din str. Tom Ciorbă,
66. 1013620003457 mun. Chişinău
Moldova 1, MD-2004
Asociaţia Obştească str. Miron
67. 1013620007385 Federaţia de Polo pe Apă mun. Chişinău Costin, 13/1,
din Republica Moldova MD-2068
Asociaţia Obştească str. Mihai
68. 1014620002561 "AGRODREPT - or. Orhei Eminescu, 10,
MOLDOVA" MD-3505
Asociaţia Obştească str.Alecu Russo,
69. 42428014 Lumina Renașterii mun. Chișinău, 55/4, ap.43, MD
Omului “LuRenOm” - 2044
Fundaţia "CHILD CARE str. M.
70. 1009620000217 mun. Chișinău,
MOLDOVA" Sadoveanu 42/4
str. Pirogov 20,
71. 1012620005524 Fundaţia "Draghiştea" mun. Chișinău,
MD 2009
Asociaţia Obştească
str. Ginta Latină
Centru de Asistenţă
72. 1014620001405 mun. Chișinău, 17, ap.226, MD
Psihologică şi Socială
2044
"OPORTUNITATE"
Asociaţia Obştească str.Mirceşti 8/1,
73. 1011620000555 mun. Chișinău,
"SYLLABUS" ap.112
Instituţia Privată Centrul
str. Șciusev 53,
74. 1009620000479 pentru Jurnalism mun. Chișinău,
ap.11, MD-2012
Independent
Asociatia Obştească str. 31 august nr.
75. 1011620006812 mun. Chişinău
"NEOUMANIST" 100, ap. 6
Asociaţia Obştească
str. Bariera
76. 1015620004827 "APĂRĂTORUL mun. Chişinău
Sculeni nr. 2/2
COPILULUI"
str. Nicolae
Asociaţia Obştească Milescu Spătaru
77. 1013620004605 mun. Chişinău
"Pentru Prezent şi Viitor" nr. 23, ap. 239,
MD 2075
Asociaţia Obştească
str. 31 August
78. 1011620004106 "Consiliul Raional al or. Teleneşti
nr. 9 MD-5801
Tinerilor din Teleneşti"
Fundaţia "Orange str. Alba Iulia 75
79. 1010620005265 mun. Chişinău
Moldova" MD-2071
str. Braniştii nr.
80. 39485014 Clubul Sportiv ABATOR mun. Chişinău
11, ap. 14
Asociaţia Obştească Azil
str. N. Costin
81. 1011620003475 de Bătrîni "Bătrîneţe fără mun. Chişinău
65/2, aă. 68
Tristeţe"
Asociaţia Obştească
"Modernizarea str. Tighina nr.
82. 1015620001295 mun. Chişinău
Businessului prin 49/4
Comunicare"
str. Mircea cel
Asociaţia Obştească
83. 1014620004635 mun. Chişinău Bătrîn nr. 20/3,
"Viaţa fără Cancer"
ap. 62
Asociaţia Obştească
Federaţia Sporturilor
bd. Negruzzi
84. 1013620005071 pentru Persoane cu mun. Chişinău
2/2,a p. 9
Dizabilităţi Locomotorii
din Republica Moldova
Asociaţia Obştească str. Ion
85. 1014620009423 Clubul Sporturilor mun. Chişinău Dumeniuc nr.
Nautice "Imperial Sport" 26, ap. 88
Asociaţia Obştească
str. 31 August
Uniunea Compozitorilor
86. 1013620007101 mun. Chişinău 1989, nr. 153
Muzicologilor din
MD 2012
Republica Moldova
Asociația Obștească str. Mateevici, 1,
87. 1017620000203 or. Soroca
SOARTA ap.17, MD-3000
Asociaţia Obştească
str. 31 August
88. 1009620002004 "PRO BUSINESS mun. Bălţi
20 b, of. 905
NORD
str. Avram Iancu
89. 1015620000999 Fundatia "Regina Pacis" mun.Chișinău
17
Asociaţia Obştească
90. 1014620005182 mun. Chişinău str. Arborilor 1/1
CREDINŢĂ PATRIEI
r. Făleşti, satul
Asociaţia Obştească "Sat r. Făleşti, satul
91. 1013620003837 Glinjeni MD
Modern" Glinjeni
5924
Asociaţia Obştească
Centrul de Dezvoltare s. Mingir MD
92. 1012620003542 r. Hînceşti
Economică Rurală"Pro- 3426
Mingir"
Asociaţia Obştească
bul. Larisa, 4,
93. 1009620001627 "Moldova Dance Sport mun. Bălți
ap.12, MD-3031
Association"
Asociaţia Obştească
str. Bernardazzi
Centrul de Dezvoltare
94. 1010620008381 mun. Chişinău 53 ap. 4 MD-
Economică
2012
Rurală"Promo-Terra"
str. Eminescu
Asociaţia Obştească
95. 1012620008396 or. Orhei 15, ap. 40
"Sănătatea Femeii"
MD03505
Asociaţia Obştească
"Keystone Human str. Cracescu,
96. 1011620003730 mun. Chişinău
Services International nr.61, MD-2059
Moldova Association"
Asociaţia Obştească str. Calea Ieşilor
97. 1011620007495 mun. Chişinău
"Prietenii Copiilor" nr. 13, of. 82
Asociaţia Obştească
Asociaţia Reabilitării bd. Cuza Vodă
98. 1009620000468 mun. Chişinău
Copiilor cu 17/1, ap. 132
Fenilcetonurie
Asociaţia Obştească s. Seliște, MD-
99. 1013620002519 or. Orhei
"Aripile Speranţei" 3545
Asociaţia Obştească
str. Puşkin 24
100. 1012620007001 "Uniunea Muzicienilor mun. Chişinău
bir. 18
din Moldova"
Asociaţia Obştească com. Bobeica, s.
101. 35030650 or. Hînceşti
Always together Dahnovici
s. Borceag, str.
Asociaţia Obştească
102. 1014620007740 rnul. Cahul 31 august, 16,
„Împreună”
MD-7415
s. Pripiceni-
Asociaţia Obştească
103. 32053760 r. Rezina Răzeşi, MD-
"Picături de suflet"
5430
Asociația Obștească
str.Lomonosiv,
104. 1009620000457 "Institutul de Reforme mun. Chişinău
33, MD 2009
Penale"
Asociaţia Obştească s. Cobani, MD-
105. 1015620002616 r-nul Glodeni
NEEMIA 4918
Asociaţia Obştească
str. Petru Rareş,
106. 1013620010099 Media-Grup MERIDIAN mun. Chişinău
nr. 48, MD-2005
Moldova
Asociația Obștească
"ONOARE, str.Miorița, 5/2,
107. 1015620002915 mun. Chişinău
DEMNITATE şi ap.9, MD2028
PATRIE"
UTA str.Comsomolul
Asociația Obștească
108. 1012620003704 Găgăuzia, ui, 149, MD
Piligrim-Demo
s.Chirsova 3813
Asociația Obștească str. Comarov
109. 1013620006425 or. Râșcani
"Moldova AID" 67/2, MD-5600
Asociația Obștească
110. 1014620001494 mun. Chişinău str.Socoleni, 14
"Mișc Lumea"
Instituția Privată
str. Pușkin 16/1
111. 1012620001098 Institutul de Politici mun. Chișinău,
MD-2012
Publice
bd. Decebal,
Asociaţia Obştească
112. 1010620003467 mun. Chişinău 72/4, ap. 5 MD-
"Homecare"
2038
Asociaţia Obştească
s. Corjova MD-
113. 1010620001005 Institutul de Justiţie r. Criuleni
4817
Civilă
s. Colibași, str.
Asociația Obștească
114. 31808348 r. Cahul, Libertății nr.277,
"PLANETA"
MD-5316
Asociaţia Obştească
s. Vrăneşti str.
115. 1012620006255 "Asociaţia Tinerilor r-nul Sîngerei
Gagarin 4
Ortodocşi din Moldova"
Asociația pentru str.George
116. 20831011 Democrație Participativă mun. Chișinău, Meniuc 3 MD
ADEPT 2009
str. Nicolae
Asociația Obștească
117. 1014620003018 mun. Chișinău, Sulac, 8, 163
Renaștere Rurală
MD-2075
Asociaţia Obştească str. S.Lazo 13
118. 1012620003678 mun. Chişinău
Centrul Aarhus Moldova MD-2004
str. Andrei
Asociația Obștească
119. 42310011 mun. Chișinău, Lupan 2, ap.8,
Asociația Muzical-Corală
sc.1
stradela
120. 1015620007275 Fundaţia Don Bosco mun. Chişinău Munceşti, 9,
MD-2002
Asociația Obștească
Centrul Internaţional
str.Sciusev,
121. 1009620003492 pentru Protecţia şi mun. Chişinău
nr.81/4
Promovarea Drepturilor
Femeii "LA STRADA"
Asociaţia Obştească " s. Hlina, MD-
122. 1010620008679 r. Briceni
Hlina Victorion" 4730
Instituţia Privată
str. E Doga, 5,
123. 1009620001018 "Speranţele Familiei mun. Chişinău
MD-2012
Evreieşti - NES"
Asociaţia Obştească str. Cuza Voda,
124. 1011620004380 "VIAŢA FĂRĂ mun. Chişinău 21, ap.68, MD-
LEUCEMIE" 2060
Asociaţia Obştească str. Ceucari 2/6
125. 1014620009043 mun. Chişinău
"POZITIV" ap. 6
Instituţia Privată Centrul
str. Eugen Doga,
126. 1010620006860 Cultural Evreiesc mun. Chişinău
5, MD-2005
KEDEM
Fundaţia de Binefacere " str. M. Dosoftei,
127. 1016620006541 Fondul susţinerii mun. Chişinău nr. 124, MD-
veteranilor" 2012
Instituţia Privată Centrul
str-la Music
128. 1011620002135 Evreiesc de Binefacere mun. Bălţi
Pinchenzon 6
"HĂSĂD IAACOV"
Asociaţia Obştească str. Bulgară
129. 1012620006288 mun. Bălţi
"ANIMA" 28/26
Asociaţia Obştească str. Bodorin, 26,
130. 1013620005613 mun. Bălţi
"SPERANŢA TERREI" ap. 13/a
Asociaţia Obştească str. Trandafirilor
131. 1015620004654 MOLDOVA PENTRU mun. Chişinău 35/1, ap. 15
VIAŢĂ MD-2038
Asociația Obștească
132. 1014620000729 Federaţia Iahting din mun. Chişinău str.Melestiu, 9
Republica Moldova
Asociația Obștească str.Suceviţa, 31-
133. 33453012 mun. Chişinău
"Verbina" 72, MD2051
Asociația Obștească bd.dacia, 53,
134. 1009620003540 mun. Chişinău
"Speranţă şi Sănătate" ap.179, MD2062
Asociaţia Obştească
Asociaţia de Sprijin a
135. 1012620005845 or. Călăraşi str. Diaconaş, 17
copiilor şi tinerilor cu
dizabilităţi "Dorinţa"
Instituţia Privată
Acceleratorul de Inovaţii str. Uzinelor, 1,
136. 1015620003071 mun. Chişinău
şi Antreprenoriat et. 2, MD-2023
"DreamUps"
Asociaţia Obştească
str. Păcii, 43,
137. 1012620006495 "Femeia şi Copilul - or. Criuleni
MD-4801
Protecţie şi Sprijin"
Fundaţia "Ecoul str. Florilor, 32,
138. 1010620008325 mun. Chişinău
Cernobîlului" MD-2068
Asociaţia Obştească s. Dîngeni, MD-
139. 1014620000590 r. Ocniţa
"PRO-RESPIRO" 7119
stradela Sfîntul
Fundaţia de Binefacere
140. 1015620003945 mun. Chișinău, Andrei, 7, MD-
"Caritas Moldova"
2004
Fundaţia de Binefacere
com. Ciorescu,
Moldo-Germană pentru
141. 1012620005339 mun. Chișinău, str. Frunze, 26,
Protecţia Animalelor
MD- 2089
"LAIKA"
str.
Fundaţia "RENATO
142. 1015620004791 mun. Bălţi Independenţei,
USATIÎ"
108/1, ap. 56
str. Igor Vieru,
Asociaţia Obştească
143. 1016620006910 mun. Chişinău 15, ap. 22, MD-
"ECOLANIMA"
2075
Asociaţia Obştească
Asociaţia pentru str. Belgrad, 21,
144. 1014620009489 promovarea businessului mun. Chişinău of. 103, MD-
mic şi mijlociu "LUMEA 2060
LIBERĂ"
str. Ștfan cel
Asociaţia Obştească "M.
145. 1012620007894 mun. Bălţi Mare, 81, MD-
Eminescu"
3121
Asociația Obștească str. Alexei
146. 1012620002523 "Comunitatea Evreiască mun. Chișinău, Mateevici 109/1,
din Republica Moldova" of.313 MD-2009
str. Burebista,
147. 1015620007688 Fundaţia "Bitonic" mun. Chişinău
23, MD-2062
str. Mircea cel
Asociaţia Obştească
148. 1015620005879 mun. Chişinău Bătrîn, 10, ap.
"Focul din Vatră"
50, MD-2044
AO Centrul de Informare
şi Documentare privind str. Romana,1,
149. 1010620007454 mun. Chişinău
Drepturile Copilului din MD-2005
Moldova"
str. Alecsandru
Fundaţia AGAPEDIA
150. 1012620004147 mun. Chişinău cel Bun, nr.
din Moldova
51A, MD-2012
Asociaţia Obştească str. Sprincinoaia,
151. 1012620005063 Asociaţia de reabilitare şi mun. Chişinău 10/4, ap. 21,
Integrare Socială a MD-2028
Copiilor Nevăzători
"PRO-ARIS"
Asociaţia Obştească
str. Burebista,
152. 1011620008126 Clubul Sportiv mun. Chişinău
42, of. 130
"OCTAGON"
Asociaţia Obştească com. Grătieşti,
Asociaţia de Sprijin a str. A.
153. 1014620004325 mun. Chişinău
Copiilor cu Dizabilităţi Mateevici, 28,
"STEAUA CĂLĂUZĂ" MD-2093
Asociaţia Obştească
str. Al.
AMNESTY
154. 1010620000639 mun. Chişinău Mateevici 49/2,
INTERNATIONAL
of 14, MD-2012
MOLDOVA
Asociaţia Obştească
bd. Cuza Vodă
Clubul Sportiv de Airsoft
155. 1014620005676 mun. Chișinău, 23, ap. 67 MD-
din Moldova "
2072
ANTARES"
Asociaţia Obştească Eco- str. Lermontov,
156. 1010620001647 or. Rîşcani
Rîşcani 28, MD-5600
Asociaţia Obştească
str. A. Sciusev
157. 1010620008129 "Centrul de Resurse mun. Chişinău
33 MD-2001
Juridice"
Asociaţia Obştească
158. 1016620007113 "PRO ADULŢII r. Anenii Noi str. Uzinelor, 30
TINERI"
AO Federaţia de Patinaj str. Puşkin 11
159. 1012620005096 mun. Chişinău
din Republica Moldova MD-2012
AO "Academia de
bd. Moscova 11,
160. 1013620010125 Guvernare a Mediului mun. Chişinău
ap. 420
din Moldova"
Asociaţia Obştească str.
161. 1012620007539 Federaţia de Parapantism mun. Chişinău Independenței,
din Republica Moldova 6/1, MD-2043
str. Ştefan cel
Asociaţia Obştească r-nul Anenii
162. 1012620001733 Mare 93 MD-
"Genesis" Noi
6526
A.O Asociaţia
Republicană a Tinerilor str. Ismail, 21,
163. 1012620000138 mun. Chişinău
Pacifişti "Pentru pace în of. 10, MD-2001
Moldova"
Asociaţia Obştească str. Ion Neculce,
164. 1013620006827 mun. Chişinău
"FORUM" 5, MD-2069
Asociaţia Obştească s. Pîrliţa, MD-
165. 1015620000586 r. Făleşti
"Caroma-Nord" 5941
or. Codru, str.
Asociaţia Obştească
166. 1013620010653 mun. Chişinău Sf. Nicolae 62
"Altruism"
MD-2019
Asociaţia Obştească
Comitetul Naţional
167. 1014620004967 mun. Chişinău str. Puşkin 11
Olimpic şi Sportiv din
Republica Moldova
AO Centrul Educaţional str. Armenească,
168. 1011620000946 mun. Chişinău
"Pro Didactica" nr. 13, MD-2012
str. Liviu
AO Uniunea Voluntarilor Deleanu, nr. 9,
169. 3614019 mun. Chişinău
din Republica Moldova ap. 36, MD-
2071
str.
Asociaţia Obştească Independenţei,
170. 1012620007263 mun. Chişinău
"PALADIN" 12/2, ap. 60,
MD-43
Instituţia Privată de
or. Durleşti, str.
Învăţămînt Şcoala
171. 1013620004616 mun. Chişinău Ştefan Vodă, nr.
Primară-Grădiniţă
64
"Abeceluş"
Asociaţia Obştească str. Ion Creangă,
172. 1012620005498 Clubul Sportiv de Dans mun. Chişinău nr. 1/2, MD-
"Codreanca" 2069
Asociaţia Obştească
str.
Institutul Naţional al
173. 1010620008819 mun. Chişinău Constructorilor,
Femeilor din Moldova
121
"Egalitate"
Fundaţia de Caritate
str. N.Dimo
174. 1011620005398 pentru Copii "Clipa mun. Chişinău
17/4, MD-2068
Siderală"
Asociația Obștească
"Academia Europeană str.Pușkin, 43,
175. 1015620006094 mun. Chişinău
pentru Cultură şi Artă ap.26
(AECA)"
Asociaţia Obştească
str. Ştefan cel
Centrul de Asistenţă
176. 1010620009171 mun. Bălţi Mare 19, ap. 1-
Socio - Medicală la
2, MD-3100
Domiciliu "CASMED"
Asociaţia Obştească
s. Varnița, str.
Asociatia Obsteasca r-nul Anenii
177. 33916308 Mira, 15, MD-
Comunitatea Bulgara Noi
3251
"Rodoliubet"
Asociația Obștească str.Sarmisegetus
178. 40422018 mun. Chişinău
Protecția Consumatorului a, 96, ap.14
Asociaţia Obştească
str. Columna, nr.
179. 1015620000885 Forumul Absolvenţilor mun. Chişinău
144/1
Reveniţi
Asociaţia Obştească
str. Mateevici,
Institutul de proiecte şi
180. 1011620000186 mun. Chişinău nr. 71, ap. 9,
tehnologii umaniste
MD-2009
"NOOSFERA"
str.Dumitru
Asociația Obștească
181. 1011620002700 mun. Chişinău Rîșcanu, 11,
"Promo-LEX"
ap.41, MD 2024
Asociația Obștească
"Centrul Social pentru str.Bujorilor, 28,
182. 1012620004354 mun. Chişinău
Copii şi Tineri cu MD2009
Dizabilităţi - Agapis"
Asociația Obștească str.Hristo Botev,
183. 1011620007473 mun. Chişinău
"FAMILII MIGRANTE" 29, ap.55
Asociaţia Obştească
str. Ion Creangă
184. 1010620008772 Federaţia Dansului mun. Chişinău
nr. 1/2 MD-2069
Sportiv din Moldova
Asociaţia Obştească r-nul Anenii com. Calfa,
185. 33541309
"VIITORUL" Noi MD-6513
Asociaţia Obştească
Filiala din Republica str. Vlaicu
186. 1013620001419 Moldova a Asociaţiei mun. Chişinău Pîrcălab 63 MD-
LITTLE PEOPLE 2012
ROMÂNIA
Asociația Obștească
str.Ion Neculce,
187. 1013620009909 Clubul Sportiv mun. Chişinău
5, MD2069
"SPORTER"
Asociaţia Obştească
Mateevici 8,
188. 1013620005794 "LUMINĂ din or. Căuşeni
ap.5,
LUMINĂ"
Fundaţia Fundaţiei bd. Decebal, nr.
189. 1014620003926 Internaţionale pentru mun. Chişinău 76, of. 822, MD-
Susţinerea Veteranilor şi 2038
Invalizilor Sportului în
Republica Moldova
Asociaţia Obştească
Centrul de Reabilitare şI com. Stăuceni,
190. 1013620002254 Integrare Socială a mun. Chişinău str. Livezilor,
Copiilor cu Dizabilităţi 35, MD-4839
de Intelect CULTUM
Asociaţia Obştească str. Moldovei,
191. 3417570 or. Făleşti
"Alianţa între generaţii" nr. 9, MD-5901
Asociaţia Obştească
s. Ciolacu Nou,
192. 1012620002006 "PRO Asistenţă şi or. Făleşti
MD-5918
Dezvoltare Comunitară"
Asociaţia Obştească str. 31 August
193. 1014620007670 "Transparency mun. Chişinău 1989, nr. 98, of.
International-Moldova" 204
Asociaţia Obştească
str. Chişinăului
194. 1012620006820 "Asociaţia Teritorială de or. Hînceşti
nr. 12, ap. 43
Fotbal Hînceşti"
Asociația Obștească
bd.Ștefan cel
Federaţia de Orientare
195. 1011620002250 mun. Chişinău Mare , 143-2b,
Sportivă din Republica
MD2004
Moldova
Asociația Obștească r-nul Anenii s.Varnița,
196. 1010620000651
Clubul Sportiv "Varniţa" Noi str.Tighina, 64
Asociația Obștească
str.Pușkin, 24,
197. 1016620003894 "Organizaţia Mondială a mun. Chişinău
b.22
Copiilor Talentaţi"
Asociaţia Obştească str. Cernov,
198. 1013620003022 or. Dondușeni
"Toamna Vîrstei" nr.28, MD-5102
Asociaţia Obştească
str. M. Hîncu,
199. 1010620003917 Clubul Sportiv or. Hîncești
137, MD-3401
"PETROCUB"
Asociaţia Obştească str.
Asociaţia pentru Komsomolscaia,
200. 1015620003370 or. Comrat
Susţinerea Persoanelor 12, ap.11, MD-
Defavorizate “AIST” 3805
str.31 august
Asociația Obștească
1989,98,
201. 1013620006735 "Fondul culturii scrise mun. Chişinău
bir.301,
din Moldova"
MD2004
Asociația Obștească str.Prof.Ion
202. 1010620008727 "PRO MOLDOVA mun. Chişinău Dumeniuc, 24,
SOCIAL" ap.66, MD2075
Asociația Obștească
203. 1013620004395 mun. Chişinău str.Șciusev, 111
"Federaţia Joc de Dame"
Instituţia Privată str. București,
204. 1010620007465 "Institutul Independent mun. Chişinău 90, of.7, MD-
de Studii Strategice" 2012
Asociația Obștească
Asociația Jurnaliștilor de str. S. Lazo 13,
205. 1013620006377 mun. Chișiinău
Mediu și Turism MD-2004
Ecologic din RM
Asociația Obștească
str. S. Lazo 13
206. 1011620003372 Mișcarea Ecologistă din mun. Chișinău,
MD-2004
Moldova
Asociaţia Obştească
r-nul Anenii s. Ciobanova,
207. 1013620008669 Centrul de Asistenţă
Noi MD-6516
"CĂŢELUŞ"
Asociația Obștească
str.Marinescu, 1,
208. 1009620003768 "PARTENERIAT r-nul Leova
MD6301
SOCIAL"
str. M.
Asociația Obștească
Lomonosov
209. 1009620002059 "Centrul Regional pentru mun. Chișinău,
51/1, ap. 59
Politici Comunitare"
MD-2028
com. Grătiești,
Asociația Obștească
210. 42747010 mun. Chișinău, str. Ion Soltîs,
Prosperitatea Baștinei
18
or.Durlești, str-
Asociația Obștească la Tudor
211. 1014620007119 mun. Chișinău,
"Generația PLUS " Vladimirescu
nr.94
Asociația Obștească
str. Pușkin 11,
212. 1012620005292 Federația de Canotaj din mun. Chișinău,
MD-2012
Republica Moldova
Asociația Obștească
Clubul Sportiv
213. 1015620004126 r-nul Cahul s.Burlacu
"BURLACU Brazilian
Jiu-Jitsu"
Fundația Campionilor
str. Pușkin 11,
214. 1010620007029 Olimpici a Republicii mun. Chișinău
MD-2012
Moldova
Asociația Obștească
Asociația Directorilor str. Milescu
215. 1009620002808 Posturilor de Televiziune mun. Chișinău Spătaru 11/3, ap.
și Radio Independente 21
din Moldova "Meridian"
bd. Grigore
Asociația Obștească
216. 1012620008477 mun. Chișinău, Vieru 10, of.31,
VERDE E MOLDOVA
MD-2005
Asociația Obștească
str. Mateevici,
217. 1016620003768 Comunitatea Ucraineană mun. Chișinău
109/1
din Republica Moldova
Asociație Obștească
str. Petru Rareș
Societatea de Scleroză
218. 1015620000070 mun. Chișinău 36, of.4
Multiplă din Republica
MD2045
Moldova
Instituția Privată Centrul
str. Teilor 6, of.
219. 1009620000996 Evreiesc de Binefacere " mun. Chișinău,
315 MD-2012
Hăsăd Iehuda"
Asociația Obștească str. A. Doga
220. 1010620003478 mun. Chișinău
Federația de Judo 24/1
Asociația Obștească
str. M. Dosoftei,
221. 1016620006426 Uniunea Ofițerilor din mun. Chișinău,
124 MD 2004
Republica Moldova
Asociația Obștească
Centrul de Reabilitare
str. Romană nr.
222. 1014620005218 Medico-Socială pentru mun. Chișinău,
1 MD 2005
Persoane cu Vedere
Slabă " LOW VISION"
Asociația Obștească Colina Pușkin
223. 1010620006077 Federația de Motociclism mun. Chișinău 16A, 8A MD-
din Republica Moldova 2005
Asociația Obștească a
Veteranilor şi
Pensionarilor bd.Ștefan cel
224. 1017620000904 mun. Chișinău
Ministerului Afacerilor Mare, 75
Interne din Republica
Moldova
Asociația Obștească
"Uniunea pentru str.Pușkin,
225. 1011620002973 mun. Bălți
prevenirea HIV şi 29/73, MD3100
Reducerea Riscurilor"
Asociaţia Obştească str.Columna,
226. 1015620004078 mun. Chișinău
"AOPA MOLDOVA" 170, MD-2004
Asociaţia Obştească r-nul Anenii s. Chetrosu,
227. 1015620004252
"Casa Milei" Noi MD-6514
Asociația Obștească
228. 1014620001036 "FACEM LUMEA MAI mun. Chișinău str.Salcuța, 26
BUNĂ"
Instituţia Privată Centrul
str. Petru Rareş,
229. 1011620004243 Internaţional de Limbi mun. Chişinău
nr. 43, MD-2005
Moderne
Asociaţia Obştească
str. A.
Institutul de Creație
230. 1015620007183 mun. Chişinău Mateevici, 13,
Legislativă "LEX
of.2, MD-2012
SCRIPTA"
Asociaţia Obştească
str. Martisor, nr.
231. 1015620007585 Clubul sportiv "Fotbal or. Anenii Noi
30/1, MD-6051
Club Anina"
com. Pănăşeşti,
Asociaţia Obştească
str. Mihai
232. 1016620004031 "Clubul de Fotbal Codru r-nul Străşeni
Eminescu, nr. 3,
Pănăşeşti"
MD-3725
Asociaţia
ObşteascăFederaţia
Sportivă Naţională de bd. Decebal, nr.
233. 1015620001044 mun. Chişinău
Jiu-Jitsu Sportiv şi 2/1, MD-2001
Tradiţional din Republica
Moldova
Instituţia Privată Centrul str. Vasile
234. 1011620002537 pentru Politici şi Analize mun. Chişinău Alecsandri 99/1
în Sănătate MD-2012
s. Dubăsarii
Asociaţia Obştească Vechi, str.
235. 1015620008179 r-nul Criuleni
"Iedera-Dubăsarii Vechi" Donici 1 MD-
4822
Asociația Obștească
"Centrul de Informare în str.A.Doga,
236. 1010620008831 mun. Chişinău
domeniul Drepturilor 28/7, ap.7
Omului"
str.
Asociaţia Obştească "LA
237. 1011620002526 mun. Chişinău Independenţei
VIA"
12/1
Asociaţia Obştească
bd. Moscovei
238. 42019016 Clubul de bikeri mun. Chişinău
7/2, ap. 46
"VULTURII-EAGLES"
Asociaţia Obştească
str. Cuza Voda
239. 1016620004684 Comitetul Paralympic al mun. Chişinău
21/1, ap. 37
Republicii Moldova
Asociaţia Obştească
Centrul pentru
str. Nicolae
Dezvoltare Socio-
240. 1015620001527 mun. Chişinău Costin nr. 3, ap.
Economică şi Susţinere a
8 MD-2051
Antreprenoriatului
Inovaţional
Fundaţia pentru str. Mateevici
241. 1012620007296 Dezvoltare din Republica mun. Chişinău nr. 60, bir. 320
Moldova MD-2009
Asociaţia Obştească str. Socoleni, 15,
242. 1011620005354 mun. Chişinău
"LOGOS" ap.56. MD-2020
Asociaţia Obştească str. A. Puşkin,
243. 1011620006834 mun. Chişinău
„FEMINA-Sport” 11, MD- 2075
Asociaţia Obştească str. N. Copernic,
244. 1011620005712 mun. Bălţi
"CITADELA" 6
Asociaţia Obştească
Asociaţia Părinţilor str. Cuza Vodă,
245. 1010620003685 mun. Chişinău
Elevilor cu Deficienţe de 34, MD-2060
Auz
com. Pănăşeşti,
Asociaţia Obştescă
str. Ştefan cel
246. 1014620005296 "Consiliul Local al r. Străşeni
Mare 435, MD-
Tinerilor Pănăşeşti"
3725
str. Mateevici,
Asociaţia Obştească
247. 1013620004362 mun. Chişinău 71, ap. 5a, MD-
"EcoVisio"
2009
Asociaţia Obştească
"Asociaţia Femeilor Bernardazzi 49,
248. 1013620005657 mun. Chişinău
Antreprenoare din ap.5
Moldova - AFAM"
Asociația Obștească
str. Ion Neculce
Centrul pentru Informare
249. 1013620009035 mun. Chișinău nr.5, ap. 16 MD-
și Comunicare în
206
Sănătate
Asociația Obștească
Uniunea Națională a bd. Ștefan cel
250. 1016620007560 Veteranilor Războiului mun. Chișinău Mare și Sfînt, nr.
pentru Independența 180, bir.717
Republicii Moldova
Asociația Obștească SOS bd. Decebal 9/1,
251. 1012620005753 mun. Chișinău,
Autism ap. 119
Asociația Obștească
Asociația Națională str. I. Creangă 5
252. 1010620000802 com. Stăuceni
Învingem Fibroza MD-2050
Chistica
Asociația Obștească str. Ghioceilor 1,
253. 1015620004746 mun. Chișinău,
"Doctor Plus" pav. 9 MD-2008
bd. Mircea cel
Asociația Obștească
254. 1009620000837 mun. Chișinau Bătrîn 26/3,
pentru Copii "Apollo"
MD-2075
Asociația Obștească
255. 32593386 r. Calarași gara Bahmut
Local-Service
Asociaţia Obştească
str. Alexandru
256. 1014620004107 "FENIX" din Raionul or. Drochia
cel Bun 21
Drochia
str. Șciusev 11
257. 8043341 Asociația Obștească AZI or. Cahul
MD-3900
Asociaţia Obştească de str. Ion Creangă
258. 34448951 Binefacere "Speranţa or. Ungheni nr. 5 ap. 18 MD-
Vieţii" 3603
Asociația Obștească
Societatea
str.Toma Ciorbă,
259. 1017620002953 Anesteziologie şi mun. Chișinau
1, MD2004
Reanimatologie din
Republica Moldova
com. Grătieşti,
Organizatia Obştească str. Ştefan cel
260. 18225019 mun. Chișinau
"Generaţia Mea" Mare, 72, MD-
2093
Asociaţia Obştească
s. Oxentea MD-
261. 1012620005856 Clubul Femeilor r. Dubăsari
4578
"INSPIRAŢIE"
Asociația Obștească
s.Sărătenii
262. 1016620006747 "DREPTURILE r-nul Teleneşti
Vechi, MD5830
COPIILOR"
Organizația Obștească s. Cotiujenii
263. 33242598 r. Șoldănești
PLAI NATAL Mari MD-7216
Asociația Obștească
Institutul pentru str.Lacului, 13,
264. 1016620000929 mun. Chișinau
Drepturile Omului din MD2009
Moldova
s. Sărătenii
Asociaţia Obştească
265. 1012620001548 r. Teleneşti Vechi, MD-
"NIKA"
5830
Asociaţia Obştească
Asociaţia pentru
str. 31 Agust
Dezvoltarea Culturii şi
266. 1010620008059 mun. Chișinau 1989, nr. 15
Protecţiei Drepturilor de
MD-2012
Autor şi Conexe
“APOLLO”
Asociaţia Obştească str. Alba Iulia 1,
267. 1011620007266 mun. Chișinau
PELICAN of. 37 MD-2071
Asociaţia Obştească
s. Sărata
Asociaţia pentru
Galbenă, str.
268. 1014620002206 Dezvoltare r. Hînceşti
Sfînta Cuvioasa
Intercomunitară din
Parascheva
Republica Moldova
Asociaţia Obştească str. Alexei
269. 1014620002929 "Federaţia de Ciclism din mun. Chişinău Sciusev, 106 A,
Republica Moldova" of. 2
Fundaţia Filantropică str. Ciuflea, 32,
270. 1012620000264 mun. Chişinău
"DOR LE DOR" of. 1, MD- 2001
Instituția Privată Centrul
or. Durlești, str.
de Reabilitare a
271. 1010620006734 mun. Chișinău, Păcii 41/b MD-
Victimelor Torturii
2003
"Memoria"
Asociaţia s. Căpreşti, com.
272. 1012620002718 ObşteascăCentrul r-nul Floreşti Prodăneşti, MD-
Filantropic "ALINARE" 5033
Asociație Obștească str. Academiei,
273. 1011620003121 Centrul de Arte mun. Chișinău, nr.6/2, ap. 22
COLISEUM MD 2028
Asociaţia Obştească
Federaţia Sportului str. Tighina, nr.
274. 1014620000626 mun. Chişinău
Universitar din 2, MD-2001
Republica Moldova
Asociaţia Obştească
SOCIETATEA DE str.
275. 1011620001769 ANDROLOGIE ŞI mun. Chişinău Testimiţeanu,
SĂNĂTATE SEXUALĂ 29, MD-2025
DIN MOLDOVA
Asociația Obștească a
str. 31 August
276. 1017620000111 Părinților de la Liceul or. Călărași
13 MD-4403
Teoretic Călărași
Asociaţia Obştească
Institutul Luptei Clasice mun. Chişinău, str. Costiujeni,
277. 1013620003158
din Republica Moldova or. Codru nr. 14, MD-2011
"HERACLE"
Asociaţia Obştească
Asociaţia Femeilor de str. Bulgară,
278. 1012620012421 mun. Bălţi
Afaceri din municipiul 158/1, MD-3100
Bălţi
Asociația Obștească
str. Florilor
279. 1013620009666 Asociația Culturală mun. Chișinău
30/2, ap. 16
"Veselia"
Asociaţia Obştească
"Societatea Modernizată com. Mileştii
280. 1015620002708 r. Ialoveni
prin Aspectele Mici, MD- 6819
Reformelor Teritoriale"
Asociaţia Obştească "Pro s. Băhrineşti,
281. 1015620006658 r. Floreşti
Comunitate Băhrineşti" MD-5012
Asociaţia Obştească
"Centrul pentru
282. 1014620005506 Cooperare mun. Chișinău str. Bucuriei 67
Transfrontalieră şi
Integrare Europeană"
Asociaţia Obştească
str. George
Federaţia Sportivă
283. 1016620002831 mun. Chișinău Meniuc, 26,
Naţională de SQUASH
MD-2009
din Republica Moldova
str. M.
Asociaţia Obştească
284. 1010620006653 mun. Chișinău Kogălniceanu
"PRIMUL PAS"
nr. 61, ap. 1 B
Asociaţia Obştească
str. Coca 59
285. 1010620006240 Clubul Sportiv mun. Chișinău
MD-2064
"Academia de Tenis"
Asociaţia Obştească
or. Codru, str.
"Asociaţia Auditorilor
286. 1015620000689 mun. Chișinău Grenoble 128/2,
Interni din Republica
ap. 48
Moldova"
str. Ciprian
Asociaţia Obştească
287. 1012620002693 or. Floreşti Porumbescu nr.
"BIOTOP"
14/27 MD5001
s. Răzeni, str.
Asociaţia Obştească "Eco Ştean cel Mare,
288. 1010620000123 r. Ialoveni,
- Răzeni" 49/1B, MD-
7728
Asociaţia Obştească
289. 1011620007277 Federaţia de Badminton mun. Chişinău str. N.Costin 63
din Republica Moldova
Asociaţia Obştească bd. Dacia 29 ap.
290. 1010620005933 mun. Chişinău
KARITAS PLUS 100 MD-2060
Asociaţia Obştească str. Vlaicu
291. 1011620003970 "Centrul de Drept al mun. Chişinău Pârcălab nr. 8,
Avocaţilor" MD- 2009
Asociaţia Obştească a
com. Mileştii
292. 1015620003299 Invalizilor "Viitorul r-nul Ialoveni
Mici MD-6819
Mileştenilor"
str. Florilor
Asociaţia Obştească
293. 1010620005807 mun. Chişinău 16/3, ap.99 MD-
"SALVAŢI VIAŢA"
2044
Asociația Obștească
294. 1010620008277 Uniunea Cineaștilor din mun. Chișinău str. Pușkin, 24
Republica Moldova
Asociația Obștească or. Cahul, bd.
295. 1016620005544 Institutul pentru Inițiative r-nul Cahul Victoriei 18,
Rurale ap.4
Asociaţia or. Ceadîr-
ObşteascăCentrul de Lunga, str.
296. 1010620008956 UTA Găgăuzia
Informare şi Consultanţă Bujeacului, nr.
"Dialog" 96, ap. 4
Asociaţia Obştească str. Mihai
297. 33214840 Centrul de Resurse or. Soroca Sadoveanu, nr.
pentru Tineret DACIA 21, MD-3006
Asociaţia
Obştească"Asociaţia de bd. Dacia, nr.
298. 1013620009622 mun. Chişinău
jocuri intelectuale din 44, ap. 164
Republica Moldova"
Asociaţia Obştească
Federaţia Independentă str. A. Doga, nr.
299. 1009620001694 mun. Chişinău
de Sporturi Nautice din 26, MD-2024
Republica Moldova
Asociaţia Obştească
str. N.M.
Institutul de Știinţe
300. 1012620006462 mun. Chişinău Spătarul, nr.
Administrative din
23/55, MD-2075
Republica Moldova
Asociația Obștească bd. Mircea cel
301. 1012620002589 Clubul Sportiv Steaua mun. Chișinău, Bătrîn 16, MD-
Ciocanei 2044
Instituția Privată Școala str. V. Lupu nr.
302. 1015620004975 or. Strășeni
Milenium 2 MD-3701
Asociația Obștească
bd. Dacia 13
303. 1010620003294 Complexul Creștin Sfînta mun. Chișinău,
MD-2038
Treime
Asociația Obștească str. Trei Ierarhi
304. 1010620001603 or. Strășeni
"Studpaidagogos" nr.9 MD-3701
Asociaţia Obştească or. Vatra, str.
305. 1013620010767 Societatea Republicană mun. Chișinău, Luceafarul, 16,
Muzicală "Cuibul" MD-2055
str. Alexei
306. 41869018 Fundația Renală mun. Chișinău, Sciusev 106,
ap.2
Asociaţia Obştească
str. Casa Mare,
307. 1010620000569 Asociaţia Culturală or. Edineţ
nr.1
"Dacii Liberi-Răzeşti"
Asociația Obștească
str. A. Doga 30,
308. 1015620008009 "Progres prin mun. Chișinău,
ap. 40 MD-2024
Alternativă"
Asociaţia Obştească str. Karl Marx
309. 1010620001186 or. Taraclia
"PRIMA" 79, MD-7401
Asociaţia Obştească
Centrul de Informare şi
310. 1011620008344 Susţinere a Tinerilor mun. Bălţi str. Puşkin 38
Economişti
"CERTITUDINE"
Asociaţia Obştească str. Florar 77,
311. 5830551 mun. Edineţ
"Oameni pentru Oameni" MD-4601
Asociaţia Obştească Casa
str. Bulgară
312. 1011620004494 Germană "HOFFNUNG" mun. Chișinău,
24"b", MD-2001
din Republica Moldova
Asociaţia Obştească a
str. Valea
Părinţilor, Elevilor de la
313. 1013620006137 mun. Chişinău Crucii,6-144,
Liceul "Mihai Grecu"
MD-2072
"VIITORUL"
Asociația Obștească str.Ștefan cel
314. 1011620003556 "Agenţia de Împlinit r-nul Hîncești Mare,129,
Dorinţe" MD3400
Instituţia Privată Centrul
de Instruire şi str. A Haşdeu,
315. 1011620000647 mun. Chişinău
Consultanţă 95A, MD-2005
Organizaţională
Asociația Obștească
str. Cojocarilor
Asociația Creștin
316. 1013620008533 mun. Chișinău nr.25, ap. 2 MD-
Ortodoxă Oastea
2001
Domnului
Asociația Obștească
Asociația pentru str. Trandafirilor
317. 1015620002812 mun. Chișinău,
Promovarea Intereselor 31/7, ap. 21
Consumatorului
Asociația Obștească ai
Veteranilor ai activității
318. 1011620004966 financiare din Republica mun. Chișinău str. Pușkin 44
Moldova Veteran
Financiar
Asociaţia Obştească str. Ismail, nr.
319. 1011620007956 Federaţia de Atletism din mun. Chişinău 58/1, of. 309,
Republica Moldova MD-2001
Asociaţia Obştească
str. Bernardazzi
320. 1014620001472 "CHEIA mun. Chişinău
69, ap.4
SCHIMBĂRILOR"
str. Nicolae
Asociaţia Obştească
321. 1015620005352 mun. Chişinău Milescu Spătaru
PRO-INOCENTI
21/5, ap. 65
str.31 august
322. 1015620000472 Fundația "Glia Eternă" mun. Chişinău
1989, 30, of.1
Instituţia Privată Centrul
Regional de Asistenţă şi
Informare a
str. Frunze, 57,
323. 1014620005986 Organizaţiilor or. Cahul
of.11, MD-3906
Neguvernamentale din
Moldova "CONTACT -
Cahul"
Asociaţia Obştească
s. Chişcăreni,
324. 1016620002451 Dezvoltarea Durabilă r. Sîngerei
MD-6216
"Mileniul-III"
Asociaţia Obştească
"Asociaţia
Antreprenorilor cu
str. Socoleni
325. 1014620009412 Dizabilităţi din mun. Chişinău
2/12, MD-2020
Republica Moldova -
"Abilităţi Europene Fără
Limite"
Asociaţia Obştească s. Ştefăneşti, str.
326. 29981598 Asociaţia Pedagogilor şi r. Floreşti Ion Codreanu,
Părinţilor "Ştefăneşti" 24, MD-5038
Asociaţia Obştească s. Copceac, str.
327. 1015620006290 ATO Gagauzia
GUNEȘCIK Gorki,4
Asociaţia Obştească
s. Mileşti, MD-
328. 35074714 "Centrul de Comunicare r. Nisporeni
6432
şi Informare Midava"
Asociaţia Obştească
str. Şciusev,
329. 1013620004801 Federaţia de Şah a mun. Chişinău
111, MD-2004
Republicii Moldova
Fundaţia "MIRON str. Tighina, nr.
330. 1011620008399 mun. Chişinău
SHOR" 12, MD-2001
Asociaţia Obştească or. Ceadîr- str. Zarecinaia,
331. 1015620001088
"HELAL ÖRNEK" Lunga 32, MD-6101
Asociaţia Obştească
str. Bulgara, nr.
332. 1014620000338 Asociaţia Socio - mun. Chişinău
24B, MD-2001
Culturală "DAR"
str. George
Asociaţia Obştească
333. 17509014 mun. Chişinău Meniuc, nr. 3,
OWH TV Studio
MD-2009
Asociaţia Obştească
„Asociaţia pentru str. Trifan Baltă
334. 1012620000563 mun. Chişinău
Guvernare Eficientă şi 7/1, MD-2021
Responsabilă AGER”
Asociaţia Obştească a s. Sculeni, str.
335. 32686953 părinţilor şi pedagogilor r. Ungheni Ion Creangă, 3,
şcolii medii Sculeni MD-3644
Asociaţia Obştească
Asociaţia Comunitară s. Măcăreşti,
336. 1014620003443 r. Ungheni
Locală " Împreuna pentru MD-3632
comunitate"
Asociaţia Obştească de
bd. Cuza-Vodă,
337. 1011620002076 Susţinere a Copiilor cu mun. Chişinău
15/2, ap. 129
Cerinţe Speciale
Asociaţia Obştească
str. 31 Agust
338. 1015620002292 Uniunea Federaţiilor de mun. Chişinău
1989, nr. 78
Gimnastică din RM
Asociaţia Obştească
str. C. Stere, 1/1,
339. 1012620001009 “Salvarea Animalelor – mun. Chişinău
MD-2004
Salvarea Umanităţii”
Asociaţia Obştească str. 31 Agust
340. 1015620002122 mun. Chişinău
"INEFS-Chişinău" 1989, nr. 78
Asociaţia Obştească
str. Ion Creangă,
341. 1012620002785 Federaţia de Volei din mun. Chişinău
47/2, MD-2012
Republica Moldova
Asociaţia Obştească r. Cahul, s. str. Rumeanţev,
342. 1014620007452
"Clubul Sportiv Spartan" Larga-Nouă 10, MD 3921
Fundaţia pentru
Dezvoltarea Educaţiei şi str. Bulgară
343. 1012620004033 mun. Chişinău
Ştiinţei din Republica 33/1, MD-2001
Moldova
Asociația Obștească
str.G.Ureche,
344. 1015620003325 Asociaţia "Europa - mun. Chişinău
14, of.64
Republica Moldova"
Asociația Obștească mun.Comrat,
345. 1012620000633 Centrul European "Pro- UTA Găgăuzia str.Lenin, 204-a,
Europa" din Comrat ap.40, MD3805
Asociația Obștească str.N.Milescu-
346. 1014620001254 Clubul de Taekwon-do mun.Chișinău Spătarul, 13/2,
"NIKAO" ap.128
mun. Chișinău,
Fundația de Binefacere str. Alexei
347. 1010620000053 mun. Chișinău
FEROVIAR Mateevici 38/1
MD-209
Asociația Obștească
Centrul Naţional de str.Armenească,
348. 1009620003333 mun. Chișinău
Consultanţă şi Executare 53, MD2012
Documentară
str.Piața
Asociația Obștească
349. 1015620007091 r-nul Criuleni Demnității,
"GENERAŢIA ALFA"
s.Boșcana
Asociația Obștească str.Albișoara,
350. 1015620000302 Turul Tenisului mun. Chișinău 20, ap.27,
Moldovenesc MD2001
Fundaţia "Lumina str. Dimo/1,
351. 1009620000550 mun. Chișinău
Răsăritului" MD-2068
Asociaţia Obştească
str. Puşkin, nr.
352. 1014620007773 Asociaţia de protecţie a mun. Chişinău
60, ap. 4
animalelor "Areal"
Asociaţia Obştească str. Florilor
353. 1014620005768 mun. Chişinău
"Felina Urbană" 12/3, ap. 52
str. 31 Agust
Asociaţia Obştească
354. 41851018 mun. Chişinău 1989, nr. 129,
Generaţia Tinerilor
MD-2008
Asociaţia Obştească str. Basarabia,
355. 1013620004328 or. Edineţ
"DEMOS" nr. 10, MD-4601
Asociaţia Obştească
str. V. Lupu,
356. 1010620008026 Asociaţia de Cercetare a Orhei
115, MD-3504
Maladiilor Cronice
Asociația Obștească
str.Burebista,
357. 1015620007851 "Consiliul Municipal de mun. Chişinău
36/2, ap.819
Tineret din Chișinău"
Asociaţia Obştească "Pro bd. Ştefan cel
358. 1010620007373 or. Cimişlia
Cimişlia" Mare 14
Asociaţia Obştească
str. Armenească
359. 1014620008817 Generaţia Tînără şi mun. Chişinău
44/2, MD-2038
Activă
Asociaţia Obştească
bd. Ştefan cel
"FIGHTING
360. 1009620000088 mun. Chişinău Mare, nr. 159,
ENTERTAINMENT
MD-2004
ASSOCIATION"
Asociaţia Obştească
str.
"Federaţia Sportivă
Trandafirilor,
361. 1015620006005 Naţională de Box mun. Chişinău
31/1, 9M, MD-
Tailandez Muaythai din
2038
Republica Moldova"
Asociaţia Obştească bd. Ştefan cel
362. 1012620000839 “Federaţia Mondială K – mun. Chişinău Mare, nr. 159,
1 de Amatori” MD-2004
Asociaţia Obştească str. A.
363. 1011620006720 "CONCORDIA. mun. Chişinău Corobceanu
PROIECTE SOCIALE" 13/1 MD-2004
str. Pr.
Fundaţia "Tineri Pentru
364. 1014620003410 or. Cahul Republicii, nr.
Misiune Cahul"
25A
Asociaţia Obştească bd. Ştefan cel
Asociaţia Studenţilor Mare, 64,
365. 1014620010074 mun. Chişinău
Europeni, AEGEE- ap.143, MD-
Chişinău 2012
Asociaţia Obştească
Asociaţia Invalizilor şi
str. Ismail,
366. 1011620003796 Veteranilor Războaielor mun. Chişinău
nr.90, ap. 73
din Afganistan şi
Transnistria
str.
Asociaţia Obştească
Trandafirilor, nr.
367. 1015620000380 Clubul Sportiv de lupte mun. Chişinău
31/1, 9M, MD-
"AHILE"
2038
Asociația Obștească
"UNIUNEA
str.Academiei,
368. 1009620002831 EDITORILOR DIN mun. Chişinău
3, MD 2028
REPUBLICA
MOLDOVA"
Asociația Obștească
Federația de Caiac-
369. 1014620009548 mun. Chișinău, str. Pușkin, nr.11
Canoe din Republica
Moldova
Asociația Obștească
str. Petru Rareș
370. 33909406 Clubul Soroptimist- or. Căușeni
nr. 26 MD-4301
Căușeni
str.Armenească,
371. 1011620003176 Fundația "ProtectMD" mun. Chișinău,
33/1
Instituția Privată
bd. Gagarin 3,
372. 1013620009987 Institutul pentru o mun. Chișinau
of.2 MD-2001
guvernare deschisă
Asociația Obștească
Asociaţia Naţională de
str.S.Lazo, 13,
373. 28635012 Turism Rural Ecologic şi mun. Chișinau
MD2004
Cultural din Republica
Moldova
Asociația Obștească
str. Petru Rareș
pentru Dezvoltarea
374. 1014620010188 mun. Chișinău, 36 ap. 146 A
Tenisului de Plajă în
MD-2005
Republica Moldova
Asociația Obștească str.31 august
375. 1015620002007 Centrul de Proiecte mun. Chișinău 1989, 89, ap.4,
Culturale "ARTA AZI" MD2012
Asociația Obștească
s. Bardar 30 MD
376. 1010620008048 Asociația Națională a r. Ialoveni,
6811
Asiguraților
Asociația Obștească str.Socoleni, 19,
377. 1013620002184 mun. Chișinău
"Sănătate pentru Tineri" MD2020
Asociația Obștească Liga
378. 1013620012451 de Spining "PESCUIT mun. Chișinău bd.Moscova, 21
SPORTIV"
str.Mușatinilor,
379. 1013620003273 Fundația "Ioan Paul II" mun. Chișinău
1, MD2071
Asociaţia Obştească
or. str. K. Marx,59,
380. 1016620000192 Centrul de Iniţiative ale
Basarabeasca MD-6702
Tinerilor "FEED-BACK"
Asociația Obștească str.Vlaicu
381. 1009620003366 Centrul de Drept al mun. Chișinău Pîrcălab, 15,
Femeilor ap.2, MD2009
Asociația Obștească str.Alexei
382. 33364404 Centrul Regional pentru r-nul Căușeni Mateevici, 20/1,
Femei EVA MD4300
Asociația Obștească str.Vlaicu
383. 1014620001313 "Juriştii pentru Drepturile mun. Chișinău Pîrcălab, 2,
omului" of.13
Asociația Obștească
str. Gh. Asachi
384. 1011620005103 Asociația Tinerilor mun. Chișinău,
53/1 MD-2028
Artiști Oberliht
Asociația Obștească
Centrul de educație și
str. Eminescu 12
385. 1012620001272 reabilitare a or. Orhei
MD-3505
adolescenților
Adolescentul
str. Drumul
Instituția Privată Axial
386. 1015620005260 mun. Chișinău Viilor, 43/1 ap.
TV
49, MD-2009
Asociația Obștească "JCI str. Grenoble, 1,
387. 1011620000810 mun. Chișinău
MOLDOVA" MD-2028
Filiala Fundației
str. Hotin 56,
388. 1013620009415 Childrens Emergency mun. Chișinău
MD-2059
Relief International
Fundaţia Filiala din
Moldova a Fundației str. Lacului
389. 1011620008056 mun. Chișinău,
"Centru pentru politici și nr.10 MD-2009
Servicii de Sănătate
Fundația "Youth
str. Columna
390. 1015620008146 Development for mun. Chișinau,
170, MD-2004
Innovation"
Asociația Obștească " str. Ștefan cel
391. 1013620003804 Speranța Copiilor" din or. Florești Mare 32 MD-
orașul Florești 5001
Asociaţia Obştească
"Asociaţia Veteranilor de str. T. Ciorbă,
392. 1012620005982 Război din Moldova mun. Chişinău 26, ap.1 MD
pentru Pace şi Integrare 2004
în Europa"
Asociaţia Obştească str. T. Ciorbă,
393. 1015620003509 Asociaţia Municipală de mun. Chişinău 26, ap.1, MD-
caritate "VETERANUL" 2004
Asociația Obștească s. Bravicea MD
394. 1013620006713 r-nul Călărași
Prosper Info-Prim 4414
Asociația Obștească
str. Șciusev
395. 16575019 Centrul Regional de mun. Chișinău
nr.63 MD-2009
Mediu Moldova
Asociația Obștească
Asociația pentru str. Ion Creangă
396. 585718 Persoane cu Disabilități mun. Chișinău 1, bl.2 bir.54
de Intelect Humanitas din MD-2060
Moldova
Asociaţia Obştească
397. 1013620002221 "Asociaţia de Susţinere a mun. Chişinău str. Haltei, 23
Academiei Militare"
Asociația Obștească
str. George
398. 1012620001490 "Tinerii pentru dreptul la mun. Chişinău
Coşbuc, 5
viaţă" (TDV)
Asociaţia Obştească
str. A. Sciusev,
399. 1010620006767 "Asociaţia pentru mun. Chişinău
15, ap.1
Dezvoltare Creativă"
Asociaţia Obştească
str. Petru Rareş,
400. 1009620000712 "Consiliul Naţional al mun. Chişinău
18
Tineretului din Moldova"
Asociația Obștească
str. Sfatul Țării
401. 1010620005726 Alianța Franceză din mun. Chișinău
18 MD-2012
Moldova
Asociaţia Obştească
Centrul de Educaţie şi str. P.Movilă, 5
402. 1011620004771 or. Ialoveni
Dezvoltare MD-2068
Antreprenorială
Fundaţia Internaţională str. Serghei
403. 1012620006521 or. Soroca
"Baronul Mircea Cerari" Lazo, 4
Fundaţia Creştină de str. M. Spătaru
404. 1010620002459 Ajutorare "Moldo- mun. Chişinău 21/4, ap.2, MD-
Olandeză" 2073
str. M. Spătaru
Fundaţia
405. 1010620004213 mun. Chişinău 21/4, ap.2, MD-
"MIROSLAVA"
2073
Asociaţia Obştească
str. Boris Glavan
406. 1009620001834 "Societatea Cernobîl din or. Şoldăneşti
2A
raionul Şoldăneşti"
Asociaţia Obştească
str. 31 August
407. 1010620003124 Centrul de Caritate mun. Chişinău
1989, nr.87
pentru Refugiaţi
str. A.
Fundaţia "DONEAZĂ mun. Chişinău,
408. 1016620001096 Coropceanu nr.
PENTRU COPII" com. Băcioi
3
Asociaţia Obştească
str.A.Puşkin,
409. 1017620003097 Clubul Sportiv pentru mun.Chişinău,
60/1, ap.5
copii și tineret "Neptun"
Asociaţia Obştească
410. 34347956 r-nul Ungheni satul Buşila
SPERANŢA
Fundaţia Filantropică
str. A.Mateevici
411. 1015620002409 Medico-Socială mun. Chişinău
nr. 46 MD2009
"Angelus Moldova"
Asociaţia Obştească
mun. Chişinău, str. Olimp, 1,
412. 1011620002490 Clubul Sportiv
s.Stăuceni MD4839
"Campion"
Asociaţia Obştească de
bd. Dacia nr. 46,
413. 1013620009895 Ecologie, Literatură, mun. Chişinău
ap. 1
Ştiinţă şi Educaţie
Asociaţia Obştească str. M.Isanos nr.
414. 1012620007665 mun. Chişinău
ALO COPII 14/1, of. 11
Asociaţia Obştească
415. 1016620000930 "MAKERS" din mun. Chişinău str. Costeşti, 47
Moldova
Asociaţia Obştească
Federaţia de Turism str. Gr. Ureche
416. 1014620004864 mun. Chişinău
Sportiv din Republica nr. 56
Moldova
Fundaţia Iniţiativa
str. Studenţilor
417. 1009620003252 Padagogică Waldorf- mun. Chişinău
11
Moldova
Asociaţia Obştească
str. Vasile Lupu,
418. 1013620012967 "Uniunea Cernobîl din mun. Chişinău
18, of. 103
Moldova"
Asociaţia Obştească
str. P.Zadnipru
419. 1014620001092 Asociaţia de Rugby din mun. Chişinău
nr. 2, ap. 85
municipiul Chişinău
Asociaţia Obştească
"ASOCIAŢIA
VETERANILOR
RĂZBOIULUI PENTRU
INDEPENDENŢĂ A
str. Vlaicu
420. 1014620003513 SERVICIULUI DE mun. Chişinău
Pîrcălab, 45
INFORMAŢII ŞI
SECURITATE AL
REPUBLICII
MOLDOVA"(AVRISIS
RM)
Asociaţia Obştească str. A. Russo
421. 1012620000943 mun. Chişinău
"Didactica Aplicată" 18/1, ap.16
Asociaţia Obştească
"Societatea Naţională de str. N.
422. 1016620001395 mun. Chişinău
Patologie din Republica Testemiţanu, 27
Moldova"
Asociaţia Obştească
Asociaţia Combatanţilor
str. Ştefan Vodă,
423. 1016620004190 Războiului din or. Hînceşti
60/34
Afganistan "Mihai
Viteazul"
Asociaţia Obştească
424. 1015620001860 r. Şoldăneşti s. Răspopeni
"PRUDENS"
Asociaţia Obştească
str. M.
pentru Protecţia
425. 42017011 mun. Chişinău Kogălniceanu,
Animalelor Fără Adăpost
nr. 46
"Alga"
Asociaţia Obştească
Asociaţia pentru Drumul
426. 1011620003109 Asociaţia pentru mun. Chişinău Schinoasei, 4/1,
Asistenţa Copiilor cu ap. 79
Deficienţe "ASCODE"
Asociaţia Obştească a
veteranilor Centrului
Hristo Botev,
427. 1012620006543 pentru Combaterea mun. Chişinău
7/1, ap. 40
Crimelor Economice şi
Corupţiei
Asociaţia Obştească
I. Pruncul, 6, ap.
428. 1016620001409 Clubul Sportiv de Fotbal mun. Chişinău
10
"FC SPORTUL"
Asociaţia Obştească
Uniunea Organizaţiilor
str. Gh. Asachi
429. 1016620005027 Veteranilor Trupelor de mun. Chişinău
nr. 65 a
Carabinieri din
Republica Moldova
Asociația Obștească
str. Vasile Lupu
430. 1014620008596 Clubul Sportiv de Fotbal mun. Chişinău
55, ap.ap.59
al Veteranilor Armatei
Asociația Obștească str. Florilor 6/2,
431. 1016620004949 mun. Chişinău
"Tango Nova" ap.75
str.
432. 1010620005106 Fundaţia "Ciumac Ion" or. Edineţ Şos.Bucovinei,
19/5, ap.12
Asociaţia Obştească
Asociaţia Băştinaşilor
433. 1016620005175 r. Străşeni s. Lozova
"LOZOVENII DE
PRETUTINDENI"
Asociaţia Obştească
"Asociaţia Locală de com. Mileştii-
434. 1012620000769 r. Ialoveni
Educaţie pentru Copii şi Mici
Tineret - ALECT"
Asociaţia Obştească com. Cuhureştii
435. 1016620005418 r. Floreşti
"PRO-CUHURESTI" de Sus
Asociația Obștească bd. Moscova, 8,
436. 1016620004927 mun. Chişinău
Clubul Sportiv de Dans ap.136
Modern "SMILE AND
DANCE"
str. Doina şi Ion
Asociaţia Obştească
Aldea-
437. 1016620005647 "TINERII IUBESC mun. Chişinău
Teodorovici
MOLDOVA"
11/2, ap.5
str. Căpriana,
Asociaţia Obştească
438. 1011620000452 mun. Chişinău 50, bl.C, of.
"AIESEC CHIŞINĂU"
502A
Asociaţia Obştească a
Părinţilor pentru
439. 1012620008422 Sprijinirea r. Sîngerei s. Copăceni
Învăţămîntului din
Gimnaziul Copăceni
Fundaţia "COPĂCENI- str. B. Glavan,
440. 1016620001915 or. Sîngerei
VDR" 2/41
Asociaţia Obştească
str. Vasile Lupu,
441. 1015620001192 "Federaţia de Haltere din mun. Chişinău
23
Republica Moldova"
Asociaţia Obştească
com. Truşeni,
Asociaţia Federaţia de
442. 1014620002125 mun. Chişinău str. V.Alecsandri
Grappling - ADCC din
nr. 5
Republica Moldova
Asociaţia Obştească str. Drumul
443. 1011620005664 Clubul de Jiu-Jitsu mun. Chişinău Crucii nr. 94, ap.
"Bushido" 20
Asociaţia Obştească
bd. Decebal nr.
444. 1013620005989 Asociaţia de Geografie şi mun. Chişinău
82/2, of. 48
Cultură Dr. Tudor Strişcă
Asociația Obștească r-nul Strășeni, str.Ştefan cel
445. 1016620002509
"Liga Civică" sat.Sireți Mare
Asociaţia Obştească a str.
r-nul. Cahul, s.
446. 7029349 părinţilor şi profesorilor Independenţei,
Giurgiuleşti
TANDEM nr. 19
str. 31 August
Asociaţia Obştească
447. 1015620006131 mun. Chişinău 1989 nr. 100, ap.
"Grădina Moldovei"
6 MD 2004
Asociaţia Obştească str. A. Şciusev,
448. 1014620001265 mun. Chişinău
Studio Cocoşul Roşu nr. 79, ap. 1
Asociația Obștească str. M.
449. 1013620010376 mun. Chişinău
„ECO Rezerve Moldova” Kogălniceanu 17
Asociaţia Obştească
str. B.P.Haşdeu
450. 1010620007340 Asociaţia de Promovare a mun. Chişinău
4
Educaţiei Incluzive
Asociaţia Obştească
Asociaţia pentru str. Puşkin 56
451. 1013620010826 mun. Chişinău
Protecţia Animalelor ap.11
"LOIZ"
Asociaţia Obştească str. Prieteniei, 8,
452. 1012620007436 s. Grătieşti
"LIORA" ap.29
str. Mitropolit
"Asociaţia Procurorilor
453. 1010620003559 mun. Chișinău Bănulescu-
din Republica Moldova"
Bodoni 26
str.Sprîncenoaia,
Asociația Obștească
454. 42827011 mun. Chișinău 14/1, ap.89,
"Planeta Curată"
MD2028
str.
Asociaţia Obştească
455. 1014620007315 r-nul Rîşcani Independenţei
"Localinvest"
38
Asociaţia Obştească
Federaţia Sportivă str. Puşkin, nr.
456. 1015620005570 mun. Chişinău
Naţională de Minifotbal 24, of.30
din Republica Moldova
Asociaţia Obştească
"ASOCIAŢIA str. Florilor, nr.
457. 1016620005212 mun. Chişinău
JURIŞTILOR DIN 12/2, of. 70
SĂNĂTATE"
Asociaţia Obştească
sat. Sărata
458. 1014620005702 Asociaţia "Viitorul" din r-nul Făleşti
Veche, MD5947
s. Sărata Veche
"Uniunea Scriitorilor bd. Decebal
459. 1016620002336 mun. Chișinău
Europeni din Moldova" 68/1, ap. 36
Clubul Sportiv de
Stăuceni, str.
460. 1015620001848 Taekwondo WTF mun. Chișinău
Grătiești 9
"CALEA FERICIRII"
Asociația Obștească " s. Prepelița MD
461. 1014620001690 r. Sîngerei
Vatra Străbună" 6236
str. Bogdan
462. 1014620007164 Fundația "Optima Fide" mun. Chișinău Voievod 2/2, ap.
4
Fundația "Misiunea
463. 359015 Creștina Moldova pentru r. Fălești s. Ilenuța
Hristos"
Asociația Obștească str. Alexandru
464. 1010620004888 mun. Chișinău
Forumul Moldo-German cel Bun 85
Asociația Obștească str. Ștefan cel
465. 1015620007943 Clubul Sportiv "Atletic or. Strășeni Mare 70B MD -
Strășeni" 3701
str. Drumul
Instituția Privată Tony
466. 1010620002792 mun. Chișinău Taberei 10 MD-
Hawks Centru
2068
Asociaţia Obştească
"Alianţa ONG-urilor str. M.
467. 1014620007304 Active în Domeniul mun. Chişinău Kogălniceanu,
Protecţiei Sociale a 75, of.3
Copilului şi Familiei"
Instituţia Privată
str. Kiev, 16/6,
468. 1016620002842 "PLANETA VERDE mun. Chişinău
ap.33
MOLDOVA"
Asociaţia Obştească
str. M.
Asistenţa Parentală
469. 1013620010871 mun. Chişinău Kogâlniceanu,
Profesionistă - "Suport
75. of.3
pentru copii"
Fundaţia de Caritate mun. Chişinău, str. Malinovschi,
470. 1010620001522
"Sfântul Gheorghe" or. Codru 16
Asociaţia Obştească
str-la 2 Florării,
471. 1017620004119 Asociaţia Tinerilor cu mun. Chişinău
bl.5, ap.5
Diabet "DIA"
Asociaţia Obştescă
str. Studenţilor,
472. 1012620006808 Grupul Local "BEST mun. Chişinău
7/3, bir. 213A
CHIŞINĂU"
Asociaţia Obştească a
r-nul Floreşti, str. M.
473. 34179595 Părinţilor în sprijinul
or. Mărculeşti Eminescu, 64
învăţămîntului
Fundaţia "De la Suflet la str. Română 2/2,
474. 39745018 mun. Chişinău
Suflet" ap. 118
Asociaţia Obştească
Asociaţia "V.I.P." a str. Liviu
475. 1010620003744 Telejurnaliştilor mun. Chişinău Deleanu, nr. 5/2,
Independenţi din ap. 108
Republica Moldova
Asociaţia Obştească str. Mitropolit
476. 1012620006901 pentru Dezvoltare or. Cimişlia Petru Movilă nr.
Cimişlia "CimProSper" 25
Asociaţia Obştească
477. 1010620007764 Clubul Sportiv "LION mun. Chişinău str. Pădurii, 19
MUAY THAI"
Asociaţia Obştească str. A.Puşkin, nr.
478. 1013620009518 mun. Chişinău
"ICAR" 22, of. 408
s. Dumbrava,
Asociaţia Obştească
479. 1015620006050 mun. Chişinău str. Mihai Boţ
"Justiţie Echitabilă"
nr. 61
Asociaţia Obştească
bd. Ştefan cel
Centrul Internaţional de
480. 1014620007050 mun. Chişinău Mare nr. 127,
Colaborare şi Dezvoltare
ap. 2
"PHOENIX"
Asociaţia Obştească
"Asociaţia Veteranilor str. Bănulescu-
481. 1017620001576 mun. Chişinău
Procuraturii din Bodoni, 26
Moldova"
Asociaţia Obştească
Asociaţia or. Vadul lui
482. 1010620005209 str. Victoriei, 1A
"MOTIVAŢIE" din Vodă
Moldova
Instituţia Privată Centrul
Naţional de Asistenţă şi
Informare a str. Bucureşti,
483. 1013620002450 mun. Chişinău
Organizaţiilor 83
Neguvernamentale din
Moldova CONTACT
Asociaţia Obştească
str. Drumul
484. 1011620006041 Centrul de Intervenţie mun. Chişinău
Taberei, 2/A
Precoce "VOINICEL"
Asociaţia Obştească a
părinților elevilor
bd. Cuza-Vodă
485. 1016620000505 "Speranța Copiilor" de la mun. Chişinău
1/2, ap. 91
gimnaziul Nicolae H.
Costin
Asociaţia Obştească
pentru Susţinerea bd. Cuza-Vodă,
486. 1014620002815 mun. Chişinău
Talentelor "PRO 21/1, ap. 28
ARTCULTURA"
Fundaţia Filiala din
Moldova a Fundaţiei str. Timişoara,
487. 1009620002842 mun. Chişinău
"Stichting Dorcas Aid nr. 11 A
International"
Asociaţia Obştească "Pro r-nul Anenii str. Ştefan cel
488. 1017620001749
Mereni Studium" Noi, s. Mereni Mare, nr. 104
Asociaţia Obştească
Asociaţia "V.I.P." a str. Liviu
489. 1010620003744 Telejurnaliştilor mun. Chişinău, Deleanu nr. 5/2,
Independenţi din ap. 108
Republica Moldova
Asociaţia Obştească str. 31 August
490. 1012620004239 Uniunea Scriitorilor din mun. Chişinău 1989, nr. 98 MD
Moldova 2004
Asociația Obștească
491. 1014620004347 mun. Chișinău str. Otovasca 11
"Sălcioara"
Asociația Obștească
or. Durlești, str-
492. 1012620003771 PENTRU RENAŞTERE mun. Chișinău
la Cișmelor, 7
ŞI MODERNIZARE
Asociaţia Obştească r. Sîngerei,
493. 1014620004521 Asociaţia Comunitară com. Sîngereii str. Biruinţei, 5
Locală "Sîngerenii Noi" Noi
Asociația Obștească str.M.
494. 1010620002091 Parteneriate pentru mun. Chișinău Kogâlniceanu
fiecare copil 75, ap.3
UTA
Asociația Obștească
Gagauzia,
495. 29139438 Meșterii Populari din str.Lenina, 116
r.Ceadîr -
Gagauzia
Lunga,
Asociația Obștească str. Alba Iulia
496. 1016620003816 mun. Chișinău,
"VITAE" 206, ap. 35
Asociația Obștească str. Colesov
497. 1013620007466 Asociaţia Părinţilor mun. Bălți nr.3, ap. 34, MD
Grădiniţa "SPIRIDUŞ" 3101
Asociaţia Obştească
str. Columna,
498. 1011620008090 "FLACĂRA mun. Chişinău
138, ap.8
SPERANŢEI"
Asociaţia Naţională a
Bolnavilor de
Tuberculoză din
str. Calea Ieșilor
499. 1010620008761 Republica Moldova mun. Bălți
27 e, ap. 14
“SMIT” (Societatea
Moldovei împotriva
tuberculozei)
bd. Decebal 91
500. 1010620007030 "Şcoala Plus" mun. Chișinău
A
str. Alexandru
Asociația Obștească
501. 1014620002284 mun. Chișinău cel Bun, 108, ap.
Mitropolitul Gurie Grosu
5
str.
Asociația Obștească or. Ștefan
502. 1014620007289 Constructorilor5
Glasul Sufletului Vodă
, MD-4201
Asociaţia Obştească
Asociaţia de Voluntariat str.Bucureşti 65,
503. 1013620001523 mun. Chișinău
Internaţional din ap.14
Moldova
Asociaţia Obştească
bd. Mitropolitul
Asociaţia Contabililor şi
504. 1009620000664 mun. Chişinău Varlaam, 65, of.
Auditorilor Profesionişti
432, 434
din Republica Moldova
Asociaţia Obştească
„Filiala din Republica
bd. Bănulescu
505. 1010620006480 Moldova a Organizaţiei mun. Chişinău
Bodoni, 14/1
non profit „LUMOS
FOUNDATION”
Asociaţia Obştească a
Copiilor şi Tinerilor cu str. Hristo-Botev
506. 1012620001629 mun. Chişinău
Dizabilităţi Asociate nr. 19/6, ap. 120
“VITA”
Asociaţia Obştească
Asociaţia Ghizilor,
str. Călăraşi, 68,
507. 1013620012956 Lectorilor şI mun. Chişinău
ap.42
Translatorilor din
Republica Moldova
str. M.G.
508. 1013620010848 Fundaţia "Mircea Eliade" mun. Chişinău Bănulescu-
Bodoni, 33
Asociația Obștească
str. Teilor nr. 11,
509. 1013620004340 Educațională "LUMEA mun. Chișinău
ap. 33
COPILĂRIEI"
Asociaţia Obştească
str. Albişoara,
510. 1010620007890 "Asociaţia pentru mun. Chişinău
80/3, ap.144
Valorificarea Deşeurilor"
Asociaţia Obştească
str. Tudor
Asociaţia Profesorilor de
511. 1015620004632 mun. Chişinău Vladimirescu,
Limbă Franceză din
1/1, ap.89
Republica Moldova
CULTELE RELIGIOASE ŞI PĂRŢILE LOR COMPONENTE

Comunitatea religioasă
Parohia „Sfîntul Dimitrie
cel Nou” din cadrul
512. 1011620007761 Bisericii Ortodoxe din mun.Chișinău str. Pietrarilor, 2
Moldova – Mitropolia
Moldovei din or.
Chişinău
Comunitatea religioasă
513. 12928488 Parohia "sf. Împăraţi r-nul Criuleni, s. Cimişeni
Constantin şi Elena"
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Dumitru" din str. Traian, nr.
514. 1015620003978 mun. Chişinău
cadrul Bisericii Ortodoxe 3/1, MD-2060
din Moldova, din mun.
Chişinău
Comunitatea Religioasă
Biserica cu hramul
"Sfântul Arhanghel
515. 1013620000423 Mihail" din cadrul r-nul Cimişlia s. Ciucur-Mingir
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din s. Ciucur-
Mingir, r-nul Cimişlia
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Acoperămîntul Maicii or. Vatra, str.
516. 1013620009677 Domnului" din cadrul mun. Chişinău Luceafărul, 3,
Bisericii Ortodoxe din MD-2055
Moldova, din or. Vatra,
mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
str. Burebista
"Sfinţii Trei Ierarhi" din
517. 1015620004724 or. Ungheni 17, ap. 204 MD
cadrul Bisericii Ortodoxe
3600
din Moldova, din or.
Ungheni
Comunitatea Religioasă
518. 1013620006768 Parohia cu Hramul r. Criuleni s. Maşcăuţi
"Acoperămîntul Maicii
Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din s.
Maşcăuţi, r. Criuleni
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştină a
str.Andrei Doga,
519. 1013620009817 Evangheliei Depline mun. Chişinău
37
"Cuvîntul Credinţei" or.
Chişinău
Comunitatea Religioasă
sat.Hansca,
520. 33534675 Biserica "Sfinţii Împăraţi r-nul Ialoveni
MD6815
Constantin şi Elena"
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştină str.Traian, 14,
521. 1011620005413 r-nul Ialoveni
Penticostală "Betel" din MD6801
oraşul Ialoveni
Comunitatea Religioasă
(parohia) cu hramul "Sf.
com. Bubuieci,
522. 41798016 Mare Mucenic mun. Chişinău
s. Bîc
Gheorghe" s. Bîc, com
Bubuieci, mun. Chişinău
Com. Religioasă Parohia
str. Mitropolit
Romano-Catolică
523. 1016620004994 mun. Chişinău Dosoftei, 85,
"Providenţa Divină" din
MD-2012
Chişinău
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Dumitru" din
524. 1013620008588 r. Dubăsari s. Coșnița
cadrul Bisericii Ortodoxe
din Moldova, din s.
Coșnița, r. Dubăsari
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
„Naşterea Maicii
s. Sculeni, str.
525. 1014620006064 Domnului” din cadrul r. Ungheni
Sf. Nicolae, 12
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din r. Ungheni,
s. Sculeni
Comunitatea religioasă
Catedrala Mitropolitana Piața Marii
526. 1016620001100 cu Hramul "Nasterea mun. Chişinău Adunări
Domnului" din cadrul Naționale
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din mun.
Chișinău
Biserica cu hramul
s. Ulmu, str.
"Intrarea Maicii
527. 16996672 r. Ialoveni Credinţei, MD-
Domnului în Biserică", s.
6829
Ulmu, r. Ialoveni
Cult religios şi parte
componentă Comunitatea
Religioasă Parohia cu
or. Cricova,
Hramul "Sfîntul Ierarh
528. 1012620003221 mun. Chişinău str.Chișinălui,
Nicolae" din cadrul
nr.65
Bisericii Ortodoxe din
Moldova din or. Cricova,
mun. Chişinău
Comunitatea religioasă al
Independenței,
Creştinilor a Evangheliei
529. 1009620003229 or. Rîșcani 13, ap.78, MD-
Depline Biserica "Izvorul
5600
Vieţii" din or. Rîşcani
Biserica cu hr. " Sf.
Marele Mc. Pantelemon"
530. 17190123 mun. Bălți str. Decebal, 101
or. Bălţi, spitalul Clinic
Republican
Comunitatea Religioasă
Mănăstirea cu Hramul
"Nașterea Domnului" din
531. 1015620006337 r-nul Edineț s.Zăbriceni
cadrul Bisericii Ortodoxe
din Moldova, din
s.Zăbriceni, r.Edineţ
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic
532. 1015620003462 Gheorghe" din cadrul r-nul Strășeni s.Cojușna
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din r. Străşeni,
s. Cojuşna
Parohia Ortodoxă
Romînă cu hramul
str.
"Binecredinciosul or. Ştefan
533. 30535891 Testemiţeanu nr.
Domnitor Ştefan cel Vodă
3 MD-4201
Mare şi Sfînt" or.Ştefan
Vodă
Comunitatea religioasă
str. Ghica Vodă,
534. 1011620006823 „Sfînta Renaştere” din or. Drochia
nr. 5 a
oraşul Drochia
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Mare Mucenic
s. Ustia, MD-
535. 1015620006267 Gheorghe" din cadrul r-nul. Dubăsari
4580
Bisericii Ortodoxe din
Moldova din s. Ustia, r.
Dubăsari
Cultul Religios al
str. G.
Creştinilor Evanghelici
536. 1015620001642 mun. Chişinău Alexandrescu, 5,
"Armata Salvării" din
MD-2008
Republica Moldova
Comunitatea Religioasă
str. Stan Poetas,
537. 1015620005488 Parohia cu Hramul " Sf. or. Soroca
nr. 1, MD-3000
Mare Mucenic Dimitrie
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul "
str. Dimitrov 2,
Sfînta Cuvioasa r-nul Taraclia,
538. 1014620006341 Codul
Parascheva" din cadrul or. Taraclia
poștal7422
Bisericii Ortodoxe din
Moldova
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Arhanghel
Mihail" din cadrul s.Dubăsarii
539. 1013620008555 r-nul Criuleni
Bisericii Ortodoxe din Vechi
Moldova, din s.
Dubăsarii Vechi, r.
Criuleni
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Serafim de
540. 1015620004274 Sarov" din cadrul mun. Chişinău str.Mateevici
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din mun.
Chişinău
Comunitatea Religioasă
Mănăstirea cu Hramul "
541. 1013620002623 Sfintele Femei r. Căușeni s. Hagimus
Mironosițe Marta și
Maria" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din
Moldova din s. Hagimus,
r-nul Căușeni
Comunitatea Religioasă
bd. Mircea cel
Biserica Creştină
542. 1014620004303 mun. Chişinău Bătrîn 4/5, MD-
Penticostală "Elim" din
2044
mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă
Mănăstirea Chistoleni cu
Hramul "SF Ierarh
543. 1013620005196 Nicolae" din cadrul r. Basarabeasca s. Sadaclia
Bisericii Ortodoxe din
Moldova din s. Sadaclia,
r. Basarabeasca
Parohia Romano-
str. Vasile Mahu
544. 1015620000818 Catolice Adormirea or. Orhei
117 MD-3500
Maicii Domnului
Parohia Ortodoxă
Romană "Sfînta
com. Drasliceni,
545. 34378484 Parascheva de la Iași" s. r. Criuleni
s. Ratus
Ratus, com. Drasliceni, r.
Criuleni
Comunitatea Religioasă
Biserica Creștină a str. Bălților 20
546. 1010620001315 or. Cahul
Evangheliei Depline MD-3907
"Cuvîntul Credinței"
Comunitatea Creștină a str. Bernardazzi
547. 33508950 Evangheliei Depline or. Ungheni nr. 8, ap. 16 cod
"Cuvîntul vieții" poștal 3603
Comunitatea Religioasă
Parohia Ortodoxă
Română "Sfîntul Ierarh s. Peresecina,
548. 1014620004680 or. Orhei
Nicolae" din cadrul MD-3541
Mitropoliei Basarabiei,
din s. Peresecina, r. Orhei
Instituţia Religioasă
str. 31 August
Misiunea Socială
549. 1015620000081 mun. Chişinău 1989, nr. 161,
"DIACONIA" a
MD-2004
Mitropoliei Basarabiei
Comunitatea Religioasă
str. Bucovina,
550. 1012620005797 Biserica Creştinilor or. Făleşti
51
Credinţei Evanghelice
(Penticostale)
„EMANUEL” din or.
Făleşti
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştinilor
str. Suveranităţii
551. 1013620005211 Credinţei Evanghelice or. Nisporeni
12 MD-6401
(Penticostale) "Betania"
din or. Nisporeni
Comunitatea religioasă
Biserica Penticostală str. Ştefan cel
552. 1011620007059 or. Floreşti
„Vestea Bună” din oraşul Mare, nr. 32
Floreşti
Comunitatea Religioasă
str. Soveţcoi
Biserica
553. 1014620009032 or. Vulcăneşti Armii, nr. 89,
Penticostală"Viaţa Nouă"
MD-5301
din or. Vulcăneşti
Comunitatea Religioasă
Soborul cu Hramul
str.
"Adormirea Maicii
554. 1013620007293 or. Drochia Independenţei,
Domnului" din cadrul
60
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din or. Drochia
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Ierarh Nicolae" str. Constantin
555. 1013620007329 or. Drochia
din cadrul Bisericii Brîncuş, 45
Ortodoxe din Moldova,
din or. Drochia
Biserica cu Hramul
556. 27365676 Acoperămîntul Maicii or. Ialoveni str. Viilor
Domnului
Biserica cu Hramul Sf.
557. 33591303 Mihail, s. Puhaceni,r. r. Anenii Noi s. Puhaceni,
Anenii Noi
Biserica cu Hramul
or. Vadul lui str, Ştefan cel
558. 402056 Sfîntul Dimitrie, or.
Vodă Mare, nr. 40A
Vadul lui Vodă
str. M.
Biserica cu hramul
559. 38527016 mun. Chişinău Kogălniceanu
"Întîmpinarea Domnului"
nr. 67
Biserica Creştinilor
str. Doina, 68,
560. 896532 Evanghelici "Speranta" mun. Chişinău
MD -2059
or. Chişinău
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfîntul Arhanghel str. Arhanghelul
561. 1014620000501 mun. Chişinău
Mihail" din cadrul Mihail nr. 38
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştină a
s. Troiţa, str.
562. 1015620006784 Evangheliei Depline r-nul Leova
Miciurin nr. 29
”Cuvîntul Credinței” s.
Troița, r-nul Leova
Comunitatea religioasă
Parohia Ortodoxă
„Sfîntul Ierarh Nicolae”
563. 1011620001954 r. Ştefan Vodă s. Antoneşti
din cadrul Mitropoliei
Basarabiei din s.
Antoneşti, r. Ştefan Vodă
Biserica Sfântul Mare
564. 40595013 Mucenic Gheorghe şi mun. Chişinău str. Tecuci, nr. 2
Cuviosul Stelian
Comunitatea religioasă
"Biserica cu hramul
str. Cireşilor, 8,
565. 1011620004690 Sfîntul Vasile cel Mare" r. Ialoveni
MD-6800
or. Ialoveni, cartierul
Moldova
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştină str. Toma
566. 1014620002907 Evanghelică Penticostală or. Călăraşi Ciorbă, 10 MD-
"Emanuel" din or. 4404
Călăraşi
Comunitatea Religioasa str. Suvorova,8,
567. 552605 r. Anenii Noi
(parohia) Sf. Dumitru MD - 6501
Cultul Religios
str.Gr.Ureche,
568. 1014620005230 "MARTORII LUI mun. Chişinău
75, MD2005
IEHOVA"
Comunitatea Religioasă
str. Sfatul Ţării
569. 1015620004702 Biserica Creştină mun. Chişinău
69/3, MD-2004
Penticostală "Vocea
Speranţei" din mun.
Chişinău
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
„Sfîntul Ierarh Nicolae”
570. 1014620006167 din cadrul Bisericii r-nul Ungheni s.Bumbăta
Ortodoxe din Moldova,
din r. Ungheni, s.
Bumbăta
Comunitatea Religioasă
Misiunea Creştină de str. Petru
571. 1015620005329 Binefacere "Armata mun. Chişinău Movila, nr. 19,
Salvării" din Republica MD-2004
Moldova
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştinilor
str.Sarmizegetus
572. 1014620002295 Credinţei Evanghelice mun. Chişinău
a, 21
"Maranata" din mun.
Chişinău
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul bd.Mircea cel
573. 1015620001114 "Sfîntul Ioan Iacob mun. Chişinău Bătrîn, 40,
Hozevitul" mun. MD2075
Chişinău, sect. Ciocana
Comunitatea Religioasă com. Trușeni, s.
Biserica cu Hramul Dumbrava, str.
574. 38584014 mun. Chișinău
Sfîntul Ierarh Petru Petru Movilă
Movilă 37/A
Comunitatea Religioasă
Biserica Creștinilor
șos. Hîncești
575. 1013620003572 Credinței Evanghelice mun. Chișinău,
29/1
Viața Nouă din mun.
Chișinău
Comunitatea Religioasă
Parohia Ortodoxă
Romînă Sfintul Ierarh
str. Studenților
576. 1014620001900 Grigore Palama din mun. Chișinău
7/10, ap. 28
cadrul Mitropoliei
Basarabiei, din mun.
Chișinău
Instituţia Religioasă
s. Sărata-
577. 1012620008008 Centrul Creştin r-nul Hînceşti
Galbenă
"SAREPTA"
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştinilor
Credinţei Evanghelice
s. Sărata-
578. 1012620008307 (Penticostale) r-nul Hînceşti
Galbenă
„EMANUEL” din s.
Sărata-Galbenă, r-nul
Hînceşti
Comunitatea Religioasă
str. M.
Biserica Creștină
579. 1015620000243 or. Glodeni Eminescu 15,
Penticostală "Sfînta
MD-4900
Treime" din or. Glodeni
Comunitatea Religioasă
Biserica Creştinilor
Credinţei Evanghelice str. S. Lazo, nr.
580. 1013620005462 or. Străşeni
(Penticostale) 3A
"Maranata" din or.
Străşeni
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
581. 1013620003907 r-nul Soroca s. Zastînca
"Sfinții Apostoli Petru și
Pavel"
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul "
Acoperămîntul Maicii
582. 1016620001384 or. Căușeni str. Păcii 67
Domnului" din cadrul
Bisericii Ortodoxe din or.
Căușeni
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Minunea Sfîntului
583. 1017620004522 Arhanghel Mihail" din r. Criuleni s. Cruglic
cadrul Bisericii Ortodoxe
din Moldova, din s.
Cruglic, r. Criuleni
Comunitatea Religioasă
Biserica Evanghelică
str. N. Costin,
584. 1015620004366 Creştină Baptistă mun. Chişinău
48/3,
"Izvorul Vieţii", mun.
Chişinău
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
585. 1017620004599 r. Şoldăneşti s. Pohoarna
"Sfînta Treime" din
cadrul Bisericii Ortodoxe
din Moldova, din s.
Pohoarna, r. Şoldăneşti
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul str. Renaşterii,
586. 1012620008879 or. Floreşti
"Sfîntul Ierarh Nicolae" 24
din or. Floreşti
Mănăstirea cu Hramul
587. 4552889 "Adormirea Maicii r. Şoldăneşti s. Cuşelăuca
Domnului"
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Sfînta Cuvioasa
str. I. Franco
588. 1011620005284 Mucenita Elisabeta" din mun. Bălți
nr.3
cadrul Bisericii Ortodoxe
din Moldova, din mun.
Bălți
Comunitatea Religioasă
Biserica cu hramul
"Sfinţii Arhangheli
589. 1017620002263 r. Edineț s. Hincauti
Mihail şi Gavriil" din
satul Hincăuţi, raionul
Edineţ
str. Sf.
Biserica cu hramul Arhanghel
590. 39862015 com. Băcioi
"Sfinţii Voievozi" Mihail nr. 12
MD6812
Biserica cu Hramul
"Sfînta Cuvioasa r.Călăraşi, str.Toma Istrati,
591. 113302
Parascheva" din s.Nişcani 7
s.Nişcani, r.Călăraşi
Comunitatea religioasă
Biserica Creştină
str. Putnei, 27
592. 1012620006244 Evanghelică Baptistă mun. Chișinău
MD 2059
„Vocea Adevărului” din
mun. Chişinău
Comunitatea Religioasă
Parohia cu Hramul
"Adormirea Maicii
593. 1015620002971 Domnului" din cadrul r-nul Făleşti s. Răuţel
Bisericii Ortodoxe din
Moldova, din r. Făleşti, s.
Răuţel
Comunitatea religioasă
cu Hramul
594. 1011620000441 „ACOPERĂMÎNTUL r-nul Criuleni com. Drasliceni
MAICII DOMNULUI” s.
Drăsliceni, r-nul Criuleni