Sunteți pe pagina 1din 7

Anexa nr.

2
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 41 din 15 martie 2010

LI S TA
generală orientativă a părţilor participante în procesul de consultare publică
desfăşurat în cadrul Ministerului Economiei
Nr.
Denumirea organizaţiei Numele conducătorului Adresa Date de contact
d/o
Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Ana Chiriţa Chişinău, str. Maria Cibotari 28
domeniul TIC Tel. 88 70 00, fax. 88 70 01,
mob.079002866 e-mail.
executive@ict.md,
a.chirita@gmail.com
Liga pentru Apărarea Drepturilor Mihăeş Roman Mun. Chişinău, str. Kiev 14/1, ap.50 Tel. 238316
Consumatorilor Str. Bucureşti 68, of.407
Asociaţia Obştească „Protecţia Guţul Peotr MD 2032, mun. Chişinău, str. Tel. 637436, 546829
Consumatorilor” Sarmisegetusa 96, ap.14 Fax: 556984
Centrul pentru Protecţia Drepturilor Staruş Denis Mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu Tel. 482152, 347069
Consumatorilor Vasilache Alexandru 22/2, ap. 103 Mob. 079190606
Fax. 350210
mail@consumator.md
alexvasilache@yandex.ru
Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Budza Oleg Chişinău, str. 31 august 1998, 129 Tel: 266558, 068195777
Republica Moldova cnsm@mail.ru
Confederaţia Naţională a Patronatelor din Leonid Cerescu Mu. Chişinău, str. Maria Cebotari Tel. 224244, 212178, 224800
Moldova 16, bloc. B
Sindicatul lucrătorilor din comerţ, alimentaţie Valentina Mazur Chişinău, str. 31 august 1989, 129 Tel. 237131
publică, cooperaţie de consum, servicii,
restaurante şi hoteluri „SindLUCAS”
Asociaţia Investitorilor Străini Armaşu Dinu Chişinău, str. Columna, 90 Tel: 20-07-45
Fax: 20-07-64
e-mail: ofice@fia.md
dinu.armasu@fia.md
Asociaţia Băncilor din Moldova Leonid Talmaci Chişinău, str. Bucureşti, 67 Tel: 22-82-15, 228305
Fax: 22-82-15
e-mail: info@abm.md
Nr.
Denumirea organizaţiei Numele conducătorului Adresa Date de contact
d/o
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Dorin Rojnevschi Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 151 Email: camera@chamber.md ,
Moldova Tel: 022-221552.
American Chamber of Commerce in Moldova Malairău Mila Chişinău, str. Ştefan cel Mare 202 211 781, 069331332
(AmCham Moldova) Fax: 211 782
e-mail: info@amcham.md
milamalairau@amcham.md
Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe Vladimir Berzan Chişinău , str. Academiei 5 Tel. 727040
Inspectoratul Energetic de Stat Iacob Timciuc Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78 Tel. 223320
Uniunea Producătorilor de Mobilă Nicolae Ciobanu Chişinău Tel. 754845
Mob. 069103878
e-mail: mobimall.office@mail.ru
Uniunea Republicană a Asociaţiilor Alexandru Slusari Mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare Tel. 210085
Producătorilor Agricoli din Republica Moldova 162
„UniAgroProtect”
Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, Vasile Carauş Mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare Tel. 271595
MOLDCOOP 67
Uniunea Comercianţilor Titulari din Moldova Mihail Ciolac Mu. Chişinău, str. Belinski 65 Tel. 241669
Asociaţia Patronală din Industria Prelucrătoare Marin Ciobanu MD 3100, Bălţi, str. Industrială 4 Mob. 068101818
(SRL „Draexlmaer Automotive”) e-mail: eliza.apius@gmail.com
Asociaţia Naţională a Producătorilor de Lapte Carolina Linte Chişinău, str. Uzinelor 17 Mob. 068090046
şi Produse Lactate
Asociaţia Naţională a Producătorilor Ludmila Negruţă Mun. Chişinău, str. Mesager 1 Tel.748950

Asociaţia Producătorilor de Conserve Ivan Sandic Chişinău, str. Zelinski 7 Tel. 528137
„Speranţa-Con.”
Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor de Petru Stratan Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 162 Tel. 223005
Fructe „MoldovaFruct”
Asociaţia patrolală în domneiul energetic Alexandrina Robu Mun.Chişinău, Meșterul Manole, 3 -
(APDE)
Federaţia Naţională a Fermierilor din Moldova Valeriu Cosarciuc MD-2004, Chişinău, str. George e-mail: office@fnf.md site:
Coşbuc, 11 Tel/Fax: (373-22) 21-01- www.fnf.md
88
Federaţia Naţională a Agricultorilor din Vadim Codreanu Bd. Ştefan cel Mare 123”V” agroinform@agroinform.md
Moldova MD 2004, Chişinău, tel: 373 (22) 235-698
Nr.
Denumirea organizaţiei Numele conducătorului Adresa Date de contact
d/o
fax: 373 (22) 237-830
Asociaţia crescătorilor de suine Vasile Harea MD3500, or. Orhei, str. Nistreană,
IS „MoldSuinHibrid” 50.
Asociaţia Producătorilor de Sfeclă de zahăr Nicolae Moraru MD 6216, r-nul Sîngherei, com. Tel:026241341;
Chişcăreni, SRL „Roşior Lux”. mob.069041121;
Asociaţia Producătorilor de Cereale Nicanor Buzovoi MD 3641, r-nul Ungheni, com. Tel: +373 236 64555
Pîrliţa, SRL „Agrosfera”. Tel.mob: -373 69126284
Asociaţia Producătorilor de Legume M.Paciu MD. 3514, r-nul Orhei, com. Tel. mob. +373 69266560
Brăviceni
Asociaţia Procesatorilor de Tutun Serafim Terenti MD 4578, r-nul Dubăsari, s. tel. 024856590, 56218, mob.
Oxentea. 079531134.
Asociaţia Avicultorilor din Republica Moldova Nicolae Covaş MD 2068, mun. Chişinău, str. Miron Tel 923682; 448261.
Costin, 2, of. 73.
Uniunea Producătorilor şi Exportatorilor de Sîrghi mun. Chişinău, tel. (+37322) 472795,
Vinuri din Moldova Constantin bd. Ştefan cel Mare, 162, oficiul fax. 445380,
1408 mob. (+373) 069126580,
Asociaţia Patronală a Viţei de Vie şi Vinului Borş mun. Chişinău, tel. (+37322) 228134,
Feodosie str. Vasile Alecsandri, 82 fax. 228573,
mob. (+373) 69139558,
e-mail: teodosie@doinavin.md
Ghilda Vinurilor Moldoveneşti Sonic mun. Chişinău, tel. (+37322) 212172, fax.,
Nеаlеа srt.Vlaicu Pîrcălab, 35a mob. (+373) 79137756,
e-mail:
molodovawinegiuld@gmail.com
Asociaţia Micilor Producători de Vinuri din Luca mun. Chişinău, tel. (+37322) 229900,
Moldova Ion str. Alexandru cel Bun, 108, oficiul fax. 228573,
44 mob. (+373) 79578818,
ion.luca@wine.moldova.com
Asociaţia Pepiniеriştilor Viticoli din Moldova Chilianu mun. Chişinău, tel. (+37322) 212239,
Ion str. Bucureşti, 67, oficiul 106 fax. 228908,
mob. (+373) 69128054,
e-mail: erevenco@acsa.md
Uniunea Viticultorilor din Moldova Cutcoveţchi Nicolae mun. Chişinău, tel. (+37322) 233140,
str. Costiugeni,14 fax. 233140,
oficiul 6 mob. (+373) 69109267,
Nr.
Denumirea organizaţiei Numele conducătorului Adresa Date de contact
d/o
e-mail: ncutcov@mail.md
Asociaţia Producătorilor şi Exportatorilor Gaberi Gheorghe mun. Chişinău, tel. (037322) 210217,
Strugurilor din Moldova bd. Ştefan cel Mare, 162, oficiul 314 fax. 210192,
mob. (+373) 79580149,
e-mail: g.gaberi@yahoo.com
apesmd@gmail.com
Asociaţia Producătorilor de Struguri din Veşca mun. Chişinău, tel. (0373258) 63518, fax. 63225,
Moldova Sergiu str. George Cojbuc, 11 mob. (+373) 69260378,
e-mail: struguri@rambler.ru
Asociaţia Patronală a Întreprinderilor din Alexandra CAN MD-2069, Chisinau, Str. Calea Tel. 069805898
Industria Uşoară Iesilor 8, SA “ZORILE”
Asociaţia Micului Business Roşcovan Eugen Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 148, Tel: 22-06-13,
of. 9 Fax: 22-63-91.
Mob. 069104979, 079104979,
http://www.amb.md,
roshcovanu@yahoo.com
Alianţa de Microfinanţare din Moldova Munteanu Artur Chişinău, str. Puşkin, 16 Tel: 22-99-04, 25-00-25
Fax: 22-99-02
e-mail: munteanu@microinvest.md
microinvest@microinvest.md
Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor Daţco Eugen Chişinău, str. Dm.Cantemir 3/1 Tel: 27-88-33, 069250614
utd_chisinau@mail.ru
Asociaţia Consumatorilor de Energie din Mogoreanu Nicolae Chişinău, str. 31 august 1998, 113 Tel/fax: 23-76-07
Republica Moldova c.p. 2392 e-mail: nmogoreanu@yahoo.com
acenergy@mail.md
Patronatul Întreprinderilor Industriei Cristina Ciumac Chişinău, str. Valea Bîcului 5/3 Tel. 572127
Prelucrătoare de Carne
Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova Bejan Raisa Chişinău, str. Anton Crihan, 13A Preşedinte: Tel. 202333
Sediul Uniunii: str. Columna, 162 e-mail: upz@mdl.net
Sediul: Tel: 228-021
e-mail:upzmoldova@yahoo.com
Confindustria Moldova Stefano Bernabeo Str. Bucureşti 36/2 Tel/fax 211 636
t.m. 068643706
info@confindustriamoldova.md
Asociaţia Businessului European din Moldova Mariana Rufa, Str. Sciusev 95, 2012 mariana.rufa@eba.md
Nr.
Denumirea organizaţiei Numele conducătorului Adresa Date de contact
d/o
tel. 78259999
SRadu@UFMoldova.com
Tel. 43 16 55, tel/fax 43 16 75
Asociaţia Antreprenorilor şi Angajatorilor Drelinschii Vadim Str. Ştefan cel Mare 182, of.210 Tel. 296 270, mob.068426950
vd17@mail.ru
Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” Antoniţa Fonari Bd. Traian 11/2 Tel. 567549
director@tineriliberi.md
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică Alexandru Stratan Str. Ion Creanga 45 50 11 05
alex_stratan@yahoo.com
Concernul INMACOM Timofei Timohin inmacommd@gmail.com
069404046, tel.241055

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova Furdui Viorel Str. Iacob Hîncu 10/14 Tel. 223509, 223529
e-mail: viorel.furdui@calm.md
furduiviorel@yahoo.com
info@calm.md
Compania „Metro Cash and Carry Moldova” Michele Introno Chişinău, com. Stăuceni, str. Tel. 405290
Chişinăului 5
Clubul Republican al Oamenilor de afaceri Crapivca Igor–preşedinte, Chişinău, str. Bulgară, 43 (parter) Tel: 542151
“Timpul” Fax: 26-02-01
e-mail: club@timpul.org
Asociaţia contabililor şi auditorilor Maria Şelaru str. Mitropolit Varlaam, 65, etajul 4, Tel: 541421
profesionişti “ACAP” oficiu 439
Asociaţia Expeditorilor şi Brokerilor Vamali Natalia Lipitscaia Chişinău, str. V. Ţepeş 3 Tel.: 738466
Fax: 735363
http://moldova.cc/ aemtrans
Centrul de susţinere a businessului “PRO- Batuşchina Tatiana Chişinău, str. 31 august, 98, of. 511 Tel: 247285, 235326
BIZNET” info@pro-biznet.org
Asociaţia patronală din domeniul Pavlov Vitalie - vitalie.pavlov@mail.ru
comunicaţiilor “Comunicaţii Poştale” 069121581
Asociaţia Naţională a producătorilor din Vasile Tarlev Chişinău str. Lapusneanu 3 Tel.: 232278
Republica Moldova Fax: 232278
e-mail: anpm@mail.ru
Uniunea importatorilor de produse petroliere Valentin Bodişteanu Chişinău, str.V. Alecsandri, 119 Tel.: 27 51 53
IMPORTCOMPETROL e-mail: opzm@mdl.net
Nr.
Denumirea organizaţiei Numele conducătorului Adresa Date de contact
d/o
Alianţa pentru Eficienţa Energetică şi Lujanskaya Tanya Chişinău, str. V. Alecsandri 78, of. Tel: 20 00 90
Regenerabile 510 Mobile: 691 49 288
Fax: 22 20 00 91
aeer.moldova@gmail.com
Agenţia naţională pentru conservarea energiei Vlad Răileanu - Tel: 22 31 57
Mobile: 069 372-383;
raileanu_vlad@yahoo.com
Uniunea Republicană a asociaţiilor de Poltavcenco Ala Chişinău, str. Trandafirilor, bl.29/2, Tel. 556726; 200090; 231-42872;
coproprietari în condominiu „Gestionarul" of. 21 mob. 696-58838; 696-43263;
e-mail: 47_52aplp@mail.ru
Asociaţia Culinarilor Catering Moldova Ciobanu Elena Chişinău, bd. Dacia, 80/3 (Aeroport) Tel.: 52-97-66
Fax.: 526130
Federaţia Patronală a Constructorilor, Caba Pavel Chişinău str. Vasile Alecsandri, 90/1 Tel.: 22-82-54, 069148127
Drumarilor şi a producătorilor materialelor de Fax: 22-61-78
construcţie "CONDRUMAT" office@moldconinvest.com
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic Roman Chirca Chisinau, str.Mioriţa 5, et.4 Tel: +373 22 88 25 60
web: www.aitt.md Fax: +373 22 88 25 60
e-mail: aitt@aitt.md
roman.chirca@gmail.com
Roşcovan Mihail Chişinău, str. 31 August 1989, 98 Tel: 23-74-74,
Institutul de Cercetări şi Consultanţă în
Fax. 20-34-64,
Management ,,Business Consulting Institute"
e-mail: bci@mdl.net
Centrul analitic Independent „Expert-Grup” Adrian Lupuşor Chişinău, str. Columna, 133 adrian@expert-grup.org,
Tel: 929-994
Institutul pentru Dezoltare şi Iniţiative Sociale Chivriga Viorel Chişinău, str. Iacob Hâncu 10/1 Tel: 21 09 32, 21 36 32, 22 71 30
(IDIS) "Viitorul" viorel.chivriga@viitorul.org
069103407
Asociaţia pentru Democraţie Participativă Boţan Igor Chişinău, str. V. Alecsandri, 97 Tel: 21-29-92,
„ADEPT” Tel/Fax: 21-34-94,
e-mail: adept@e-democracy.md
Biroul de avocaţi Bondarciuc&Partners LLC Daniel Cobzac Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 202 Tel. 233135
www.bondarciuc.com
Asociaţia administratorilor şi lichidatorilor din Ion Popa Chişinău, str. Meşterul Manole 5 Tel. 403890
Moldova Mob. 079514541
www.insolv.md
Nr.
Denumirea organizaţiei Numele conducătorului Adresa Date de contact
d/o
Biroul de avocaţi „Turcan & Cazac” SRL Alexandru Ţurcan Chişinău, str. Puşkin 47/1 (5A) Alexander.Turcan@TurcanLaw.md,
22 61 13, 069126865
Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului Serghei Ostaf Chişinău, str. Alexandru Haşdeu, e-mail: credo@credo.md,
(CREDO) 95A ostaf@credo.md.
Tel: 212816, 278482 Fax: 225257
Price Waterhouse and Coopers Audit SRL Alexandru Gozun Chişinău, str. Maria Cibotari, 37 alexandru.gozun@ro.pwc.com,
alexandru.munteanu@ro.pwc.com
Alexandru Munteanu
238122
Ernst & Young SRL Alexandru Şipitcă Chisinau, str.Alexandru cel Bun 51 stephane.c.bride@md.ey.com,
alexandru.sipitca@md.ey.com,
214040
KPMG Moldova SRL Alexa Stela Chisinau, str. Stefan cel Mare 202, s.corpacean@kpmg.com,
et.9 s.alexa@kpmg.com,
BSMB Legal Counsellors Viorel Sîrghi Chisinau, str. Tighina 49/3, of.45 vsirghi@bsmb.md
office@bsmb.md
272785
Business Intelligence Services SRL Andrei Chiţanu Chişinău, Str.Alexei Mateevici, 34 andrei.chitanu@bis.md
22 59 40, 22 59 48
Euromol Audit SRL Nicolae Marchitan Chişinău, str. Independenţei 30/4 nicolaemarchitan@euromol.md,
775581, 567007
ProComert SRL, Centrul Austro-German Alexandru Sochircă Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 85 cag@procomert.org
asochirca@procomert.org

Consult Group SRL Popa Igor Chişinău, Str. Vlaicu Pîrcălab, 77 22 40 11, 069999920
igor@popa.md