Sunteți pe pagina 1din 1

*1.5. Principiul lui Pascal. ConsecinÆe.

AplicaÆii (recapitulare)
Principiul (legea sau teorema) lui Pascal se referå la modul transmiterii presiunii în
lichidele aflate în repaus.
Prin experimentele urmåtoare veÆi observa ce se petrece în lichidul incompresibil când
într-o regiune a sa presiunea variazå.

Experiment 1
GåsiÆi în laboratorul de chimie un vas cu douå deschideri
A B tubulare, ca cel din fig. 1.39. UmpleÆi-l complet cu apå çi
astupaÆi cele douå deschideri cu douå dopuri de cauciuc unse
cu gråsime (pentru reducerea frecårilor), care så vinå ambele
în contact cu suprafaÆa apei. ApåsaÆi brusc pe unul din dopuri.
Ce observaÆi?
VariaÆia de presiune exercitatå de voi asupra unuia dintre
dopuri s-a transmis prin lichid çi în punctul unde se aflå al
doilea dop, determinând Æâçnirea acestuia. Ne punem
întrebarea dacå transmiterea variaÆiei de presiune are loc in-
Fig. 1.39 tegral, adicå la nivelul dopului A lichidul exercitå asupra
acestuia aceeaçi presiune precum cea exercitatå din exterior
asupra lui, în punctul B.

Experiment 2
LuaÆi un vas larg cu mai multe deschideri care comunicå
cu tuburi înguste de sticlå sau plastic transparent fixate verti-
cal, ca în fig. 1.40.a. PuneÆi apå în vasul mare. Ea urcå în
toate tuburile la acelaçi nivel, conform principiului vaselor
comunicante.
AdåugaÆi în vasul mare un strat de ulei, a cårui presiune
hidrostaticå se exercitå asupra apei din acest vas (fig. 1.40.b).
ComparaÆi înålÆimile la care se ridicå apa în tuburile subÆiri
a) dupå turnarea uleiului. Ce concluzie trageÆi asupra modului
de transmitere a presiunii suplimentare exercitate?
Så ne imaginåm acum un vas cu douå deschideri A çi B
(fig. 1.41) orientate diferit çi astupate cu douå pistoane P1 çi
P2 de arii oarecare.
DiferenÆa de presiune între cele douå nivele este:
pA – pB = ρgh (1)
Exercitând forÆa F1 asupra primului piston, presiunea
b) lichidului creçte în A cu:
Fig. 1.40 F1
∆pA = (2)
S1
Experimentele au aråtat cå presiunea suplimentarå
exercitatå se transmite în toatå masa lichidului çi în toate
direcÆiile. Fie ∆pB creçterea presiunii transmise de lichid asupra
pistonului P2.
F
Ea va fi: ∆pB = 2 (3)
S2
unde F2 este intensitatea forÆei transmise prin lichid în punctul
Fig. 1.41 B, în mod suplimentar.

22 Fizicå – Manual pentru clasa a XI-a