Sunteți pe pagina 1din 1

37.III.

Tulburarea aptitudinilor motorii  Elementul esenţial al tulburării de dezvoltare a coordonării îl constituie o deteriorare considerabilă în
Tulburarea specifică de dezvoltare a funcţiei motorii (F82) (ICD 10) dezvoltarea coordonării motorii (criteriul A).
Tulburarea de dezvoltare a coordonării (DSM IV)  Diagnosticul este pus numai dacă deteriorarea interferează semnificativ cu performanţa şcolară sau cu
Principala trăsătură caracteristică a acestei tulb e o afectare serioasă în dezv coordonării motorii, ce nu activităţile vieţii cotidiene (criteriul B).
poate fi atribuită exclusiv unei retardări intelectuale generale sau unei tulb neurologice specific congenital sau  Diagnosticul se pune numai dacă dificultăţile de coordonare nu se datorează unei condiţii medicale
dobândită (alta decât cea care poate fi implicată în anormalitatea de coordonare). generale (de ex., paralizie cerebrală, hemiplegie sau distrofie musculară), iar criteriile pentru tulburarea de
Unii copii au întârzieri în comportamentul motor care duc la neîndemânare în activitatea şcolară sau dezvoltare pervazivă nu sunt satisfăcute (criteriul C).
în joc. Această stare este denumită tulburare de coordonare în cursul dezvoltării.  Dacă este prezentă retardarea mentală, dificultăţile motorii sunt în exces în raport cu cele asociate de regulă
Mai e cunoscută şi ca sindromul copilului neîndemânatic sau dispraxia motorie specifică cu aceasta (criteriul D).
Copii pot efectua toate mişcările normale, dar coordonarea este insuficientă. Ei dezvoltă cu întârziere Manifestările acestei tulburări variază cu etatea şi cu dezvoltarea. De exemplu:
aptitudini motorii, de ex. de a se îmbrăca-dezbrăca, plimba, mânca. Au tendinţa de a sparge obiecte şi nu fac faţă -copii mai mici pot prezenta stângăcie şi întârzieri în atingerea jaloanelor de dezvoltare motorie (de ex., mers,
lucrului manual şi jocurilor organizate. Pot avea dificultăţi la scris, desenat, copiat. târât, aşezat, înodatul şireturilor la pantofi, încheierea nasturilor la cămaşe, încheierea fermoarului la pantaloni)
Testarea pentru QI arată adesea scoruri verbale bune, dar performanţe scăzute. -copiii mai mari pot prezenta dificultăţi în aspectul motor al asamblării unor jocuri, al construirii după modele, al
Deseori lipsa de îndemănare motorie este asociată cu o performanţă scăzută la testele cognitive vizual-spaţiale. jocului cu balonul, al desenatului sau scrisului.
Aceşti copii sunt adesea prezentaţi psihiatrului pt o tulb emoţională secundară. Se va explica atât Criteriile de diagnostic pentru tulburarea de dezvoltare a coordonării (DSM IV):
copilului cât şi familiei şi profesorilor, natura pr. Instruirea de tip special poate creşte încrederea în sine a A. Performanţa în activităţile cotidiene care necesită coordonare motorie e substanţial sub cea expectată, date
copilului. Uneori poate fi necesară excluderea copilului din jocuri organizate sau alte activităţi şc. ce necesită fiind v. cronologică a pers. şi inteligenţa măsurată. Acesta se poate manifesta prin întârzieri marcate în atingerea
coordonare motorie. Cu t. ap. de obicei o ameliorare. reperelor de dezv psihomot (de ex., mers, mers de-a buşilea, târât, şezut), prin scăparea din mână a lucrurilor,
Îndreptar diagnostic conform ICD 10: prin “neîndemânare”,„stângăcie", prin perform redusă în sport sau prin scris de mână deficit (scris de mână urât)
Coordonarea motorie a copilului sau mişcările sale motorii fine sau mai grosiere trebuie să fie B. Tulburarea de la criteriul A interferează semnificativ cu performanţa şcolară sau cu activităţile vieţii cotidiene
semnificativ sub nivelul aşteptat pentru vârsta şi inteligenţa general a copilului. C. Tulb nu se datorează unei condiţii medicale generale (de ex., paralizie cerebrală, hemiplegie sau distrofie
Cea mai bună evaluare se poate face pe baza unui test standardizat de coordonare motorie fină şi musculară) şi nu îndeplineşte criteriile pentru o tulburarea pervazivă a dezvoltării.
grosieră şi aplicat individualizat. D. Dacă este prez retardarea mentală, dificultăţile mot le depăşesc pe cele care se asociază de obicei cu aceasta
Dificultăţile de coordonare trebuie: Notă de codificare: Dacă este prezentă o condiţie medicală generală (de ex., neurologică) sau un deficit senzorial,
- să fi fost prezente foarte devreme în dezvoltare (adică să nu constituie un deficit dobândit) condiţia se codifică pe axa III.
- să nu fie o consecinţă direct a unui defect de vedere, auz sau a unei tulburări neurologice diagnosticabile. Elemente şi tulburări asociate
Extensia gradului în care tulburarea implică în principal coordonarea fină sau grosieră variază, iar Problemele asociate frecvent cu tulburarea de dezvoltare a coordonării includ întârzieri şi în alte
patternul particular al disabilităţilor motorii variază cu vârta. Astfel: jaloane nonmotorii. Tulburările asociate pot include tulburarea fonologică, tulburarea de limbaj expresiv şi
-etapele dezvoltării motorii pot fi întârziate şi se mai pot asocia dificult de vorb (în special implicând articul cuv) tulburarea mixtă de limbaj receptiv şi expresiv.
-copilul mic poate fi stângaci în învăţ mersului, învaţă greu şi încet să alerge, să sară, să urce şi să coboare scările Prevalenţă
-există dificult în a-şi lega şireturile la pantofi, de a încheia şi a descheia nasturi, de a arunca şi prinde mingi Preval tulb de dezv a coordonării a fost estimată a fi mai mare de 6% pentru copii din grupa de etate 5-11 ani.
-copilul poate fi neîndemânatic în mişcările grosiere sau fine, tinde să scape din mână lucruri, să se poticnească, Evoluţie
să se lovească de obstacole, iar scrisul de mână este afectat Recunoaşterea tulburării de dezvoltare a coordonării survine de regulă când copilul încearcă să
-abilitatea de a desena este slabă, copiii cu această tulburare sunt aproape incapabili să folosească culorile, să efectueze pentru prima dată sarcini precum alergatul, ţinutul în mână al cuţitului şi furculiţei, încheierea
utilizeze jucării tip construcţie, să construiască modele, să joace mingea şi să deseneze hărţi inteligibile. nasturilor sau jocuri cu balonul.
În cele mai multe cazuri, o examinare clinică amănunţită relevă imaturităţi ale dezvoltării Evol este variabilă. în unele cazuri, lipsa de coord se continuă în adolescenţă şi în perioada adultă.
neuromotorii, ca de ex. mişcări coreiforme ale membrelor nesusţinute, mişcări în oglindă şi alte trăsături motorii Diagnostic diferenţial
asociate, ca şi semne de incoordonare motorie a mişcărilor fine şi grosiere (descrise în general ca semne Tulburarea de dezvoltare a coordonării trebuie să fie distinsă de deteriorările motorii datorate unei
neurologice minore din cauza prezenţei lor la vârste foarte mici şi lipsei de localizare). condiţii medicale generale.
Reflexele osteo-tendinoase pot fi crescute sau scăzute bilateral, dar nu asimetric. Poblemele de coordonare pot fi asociate cu tulburări neurologice specifice (de ex., paralizie cerebrală,
La unii copii pot apare dificultăţi şcolare, uneori severe, în unele cazuri există probleme socio- leziuni progresive ale cerebelului), dar în aceste cazuri există o leziune nervoasă precisă şi date anormale la
emoţionale-comportamentale asociate, dar frecvenţa şi caracteristicile lor sunt puţin cunoscute. examenul neurologic.
Nu există nici o tulburare neurologică diagnosticabilă (cum ar fi o infirmitate motorie cerebrală sau o Dacă este prezentă RM, tulburarea de dezvoltare a coordonării poate fi diagnosticată numai dacă
distrofie musculară). În unele cazuri există totuşi un istoric de complicaţii perinatale ca de exemplu o greutate dificultăţile motorii sunt în exces în raport cu cele asociate de regulă cu RM.
foarte scăzută la naştere sau naştere prematură foarte precoce. Diagnosticul de tulburare de dezvoltare a coordonării nu este pus dacă sunt satisfăcute criteriile pentru
Sindromul de neîndemânare a copilului a fost deseori etichetat ca “disfuncţie cerebrală minimă”, dar o tulburare de dezvoltare pervasivă.
acest termen nu este recomandat deoarece are înţelesuri diferite şi contradictorii. Indivizii cu tulburarea hiperactivitate/ deficit de atenţie pot cădea, se pot lovi de, sau răsturna, diverse
Include: obiecte, dar aceasta se datorează de regulă distractibilităţii şi impulsivităţii mai curând decât unei deteriorări mot
 sindromul de neîndemânare a copilului Dacă sunt satisfăcute criteriile pentru ambele tulburări, pot fi puse ambele diagnostice.
 tulburarea de dezvoltare a coordonării IV. Tulburări specifice mixte de dezvoltare (F83) (ICD 10)
 dispraxia de dezvoltare Reprez o categorie maladivă reziduală inadecvat conceptualizată, dar necesară în care există o
Exclude: oarecare combinaţie de tulb specifice ale dezv de vorbire şi limbaj, de abilităţi şcolare şi/sau ale funcţiei motorii,
- anormalitatea mersului şi mobilităţii (R26.-) dar în care nu predomină nici una din variantele de mai sus ca să constituie motiv suficient de prioritate diagn
- lipsa coordonării (R27.-) secundară fie retardării mentale (F70-F79) fie unei tulburări specific neurologice Este obişnuit pentru fiecare tip de tulburări de mai sus menţionate de a fi asociate cu unele grade de
diagnosticabile (G00-G99) afectare general a funcţiilor cognitive.
Elemente de diagnostic conform DSM IV: Această categorie trebuie utilizată numai când există o suprapunere substanţială, deci când există
disfuncţii întrunind criteriile a 2 sau mai multe stări de la F80.-, F81.- şi F82.