Sunteți pe pagina 1din 1

EPS POLISTIREN EXPANDAT– FIŞĂ TEHNICĂ DE PRODUS

Unitate de DENUMIRE PRODUSE


CARACTERISTICI TEHNICE măsură
50 70 80 120 200
Conductivitatea termica a materialului
valoare efectivă W / mK 0,041 0,038 0,037 0,036 0,032

Conductivitatea termica a materialului


W / mK 0,045 0,042 0,040 0,038 0,036
valoare de calcul
Rezistenţa la compresiune
la o deformare de 10%
kPA 50 70 80 120 200

Rezistenţa la tracţiune kPA 77 120 170 240 390

Comportarea la încovoiere 2
N / mm 0,075 0,100 0,115 0,200 0,350

Absorbţia de apă prin imersie totală timp


de 28 zile
% 5 4,70 4,20 3,20 2,80

Stabilitatea dimensională în condiţii


specificate de temperatură şi umiditate
% 0 0 0 0 0

Stabilitatea dimensională în condiţii de


laborator constante
% 0 0 0 0 0

Compresibilitatea (sarcină impusă pe


şapă < 0,5 kPa)
mm

Clasa de combustibilitate conform


DIN 4102 B1

Cod de identificare
- termenul prescurtat pentru polistiren expandat EPS
- numărul prezentului standard european EN 13163
- toleranţa grosimii T2
- toleranţa lungimii L2
- toleranţa lăţimii W2
- toleranţa perpendicularităţii S2
- toleranţa planeităţii P4

Marcare şi etichetare
 numele produsului sau altă caracteristică de identificare
 numele sau marca de identificare şi adresa producătorului sau reprezentantului
 anul fabricaţiei ( ultimele două cifre)
 schimbul de lucru sau ora fabricării, ca şi locul fabricării sau codul de trasabilitate
 grosimea nominală
 codul de identificare
 lungimea şi lăţimea nominală
 numărul de elemente şi suprafaţa totală din ambalaj, după caz.

Sf. Gheorghe 520009, Str.Kőrösi Csoma.Sandor nr.32 Tel.+40 267 314229 Fax. +40 267 351896, Capital Social:20.000.000.000lei
C.F. R6529508,J14/940/1994, RO 30 RNCB 0124 0266 0623 0001 , B.C.R. Suc. Sfântu Gheorghe,