Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Subliniați cu o linie vocalele și cu două linii semivocalele din următoarele


cuvinte:
 sacou, ploile, cimpoiul, copii, sfoară
 copiilor, cafea, tei, doină, copiii

II. Transcrieţi fonetic următoarele cuvinte şi precizaţi numărul literelor şi al


sunetelor:

 ceară, cercei, chem, geană, gherghef


 ghiozdan, gingie, îngheţ, examen, exterior

III. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte:

 punctaj, dezechilibru, mausoleu, inuman, funcţie


 inabil, sfincşii, subiect, sancţiona, sublinia

IV. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului

 Gheaţă
 A spăla (minimum 5 elemente)

V. Definiţi sinonimele şi precizaţi 2 sinonime ale cuvântului

 Cinstit
 Prieten

VI. Alcătuiţi propoziţii cu ortogramele

 Ia-ţi/i-aţi şi nici odată/nici o dată


 Va/v-a şi deodată/de o dată

VII. Alcătuiţi enunţuri în care substantivul

 Prieten
 Copil să aibă, pe rând, următoarele funcţii sintactice

 Nume predicativ în cazul genitiv


 Complement indirect în cazul acuzativ
 Complement circumstanţial de cauză în cazul dativ
 Complement de agent în cazul acuzativ
 Atribut substantival genitival