Sunteți pe pagina 1din 3

Importanta documentelor scolare

Programa scolara

Planificarea activitatii este operatia fara de care nu se poate realiza procesul


instructiv - educativ.
Pornind de la aceasta idee o planificare optima si posibil de realizat se face
tinand cont de particularitatile de varsta ale elevilor si de mijloacele de invatamant de
care dispune scoala. La acestea se adauga necesitatea studierii la inceputul fiecarui an
scolar a programei scolare.
Aceasta, dupa parerea mea este cel mai important document scolar. Programa
scolara este o componenta curriculara aprobata de Ministerul Educatiei care ghideaza
si structureaza intreaga activitate didactica desfasurata la clasa pe parcursul unui an
scolar. Avand in vedere ca este un document care are in centrul activitatii didactice
ideea de programare a demersului didactic catre realizarea obiectivelor acesta
presupune relatii intre obiective, continuturi, strategii, evaluare sau mai pe scurt se
identifica cu continutul predat – invatat - evaluat.
Tinand cont de faptul ca o programa scolara cuprinde obiectivele de atins la
sfarsitul fiecarui an scolar, exemple de activitati de invatare, lista de continuturi,
precum si standardele curriculare de performanta, nu se poate face activitatea de
planificare didactica fara a tine cont de toate acestea, adica de programa scolara.
Activitatea de planificare didactica presupune planificarea anuala, care
repartizeaza, estimativ, materia in functie de structura anului scolar, in doua semestre,
planificarea semestriala care o continua dezvoltand proiectarea anuala si proiectarea
unitatilor cu urmatoarele operatii complementare: definirea obiectivelor de referinta,
stabilirea detalierilor de continut pe capitole/unitati corespunzator obiectivelor deja
definite, activitati de invatare stabilite pentru fiecare tema, resursele necesare, tipul de
activitate( frontala, in grup, pe grupe, in perechi, etc.) si modul in care se realizeaza
evaluarea.
De asemenea pentru o proiectare corecta a activitatilor, intre programa scolara si
planul-cadru trebuie sa existe unitate, in sensul ca obiectivele, tematica si standardele
pe care le pretinde programa trebuie sa corespunda calitativ si cantitativ normelor
precizate in planul de invatamant.
Intelegem prin predare activitatea invatatorului/profesorului de organizare si
conducere a ofertelor de invatare care au drept scop facilitarea si stimularea invatarii
eficiente la elevi.
Pentru ca predarea sa se manifeste in spiritul acestei acceptii, ea necesita proiectarea –
gandirea in avans a derularii evenimentelor in clasa. Proiectarea demersului didactic
este acea activitate desfasurata de invatator / profesor care consta in anticiparea
etapelor si a actiunilor concrete de realizare a predarii.
Acest proces ar trebui sa fie condus de urmatoarele intrebari: De ce se invata? ;
Ce se invata ? ; Cum se invata ? ; Cand se invata ? ; aceste intrebari avand
corespondente in : -Obiective de referinta / competente specifice; -Continuturi:
cunostinte, deprinderi, atitudini, valori, sentimente; -Activitati de invatare; -
Conditii potrivite pentru aplicare.
Daca stabilirea activitatilor de invatare si a conditiilor pentru aplicare cad in
responsabilitatea profesorului, obiectivele de referinta / competentelor specifice si
continuturile sunt extrase din programa scolara, acesta fiind documentul curricular
reglator.
De aici reiese ca proiectarea demersului didactic presupune lectura, intelegerea
si interpretarea programei scolare pentru ca apoi stabilirea unitatilor de invatare,
planificarea calendaristica orientativa si proiectarea unitatilor de invatare sa poata fi
facute corect.
In concluzie planificarea calendaristica se elaboreaza pe baza programelor
scolare si a planului de invatamant. Asadar cel mai important document scolar, dupa
parerea mea este programa scolara. Manualul, ghidurile sau alte materiale auxiliare
sunt doar instrumente pentru realizarea obiectivelor prevazute in programa.
Astfel se ajunge la ideea de la care am pornit ca procesul instructiv – educativ nu
se poate realiza fara o planificare cat mai buna a activitatilor, deci fara o intelegere si o
interpretare cat mai eficienta a programei scolare.

Bibliografie:
Pedagogie – Constantin Cucos, Ed. Polirom , Iasi, 1996;
Didactica moderna, Radu M. Ionescu, Ed. Dacia, Cluj, 1995;
Proiectarea si implementarea curriculumului centrat pe competente- suport de curs

S-ar putea să vă placă și