Sunteți pe pagina 1din 3

PRINCIPALELE DOCUMENTE CURRICULARE –CARACTERISTICI

Curriculum desemneaza ansamblul structurat al experientelor de predare si invatare


( obiective, continuturimaterial didactic, activitati de predare-invatare-evaluare )
planificate, oferite sub indrumarea unei institutii de invatamant ( in interiorul si in afara ei )
in vederea atingerii obiectivelor prestabilite
Curriculum scolar poate fi analizat si interpretat din trei perspective : procesuala,
structurala si cea a produselor / documentelor curriculare.
Din perspectiva produselor curriculare, acestea pot fi :
a) Principale - planul de invatamant ;
- programa scolara ;
- manualul scolar.
b) Auxiliare - ghiduri metodice pentru cadre didactice ;
- caiete de munca independenta ;
- seturi multimedia ;
- soft-uri educationale.
c) Produse curriculare pentru cadru didactic, rezultate din proiectarea activitatii
de catre acesta :
- planificarea calendaristica ;
- proiectarea unitatilor de invatare ;
- proiectarea la nivelul lectiei.
Planul de invatamant este un document oficial prin care se structureaza continutul
invatamantului pe niveluri si profiluri de scoli. Sunt stabilite numarul de ore ( minim si
maxim) pe diferite discipline sau arii curriculare.
Planul cadru pentru invatamantul preuniversitar este structurat astfel :
- disciplinele sunt grupate pe arii curriculare;
- sunt prezente ,, curriculum-ul nucleu “ si ,, curriculum-ul la decizia scolii “;
- asigurarea continuitatii in cadrul aceluiasi ciclu, a interdependentei dintre
disciplinele scolare.
Principiile care au stat la baza elaborarii Planului de invatamant sunt:
1) Principii de politica educationala :
- principiul descentralizarii si al flexibilizarii ;
- principiul descongestionarii programului de studiu ;
- principiul eficientei ;
- principiul compatibilizarii sistemului romanesc de invatamant cu standardele
europene.
2) Principii de generare a noului plan de invatamant :
- principiul selectiei si al ierarhizarii culturale ;
- principiul functionalitatii ;
- principiul coerentei ;
- principiul egalitatii sanselor ;
- principiul flexibilitatii si al parcursului individual ;
- principiul racordarii la social.
Programa scolara este actul oficial care reda sintetic continuturile invatamantului pe
ani scolari sau pe cicluri de invatamant. Ea poate fi plasata pe urmatoarele planuri :
a) Programa ideala este definita de cei care o elaboreaza ;
b) Programa formala este cea care primeste adeziunea oficiala a statului si a
comisiilor scolare;
c) Programa aparenta – care da parintilor si profesorilor sentimentul ca ea reflecta
punctul lor de vedere cu privire la ceea ce trebuie sa se invete ;
d) Programa operationala – cea care este predata elevilor ;
e) Programa traita – cea care este traita de elevi.
Structura programei este urmatoarea :
- obiectivele ;
- structura tematica a continutului ;
- alocarea orientativa a numarului de ore pe teme ;
- indicatii metodice privitoare la realizarea predarii, invatarii si evaluarii.
O programa moderna cuprinde :
1) Nota de prezentare - obiectivele cadru si obiectivele de referinta;
2) Continuturile ;
3) Exemple de activitati de invatare ;
4) Standarde curriculare de performanta.
In elaborarea structurii tematice a unui obiect de invatamant se tine seama de
perspectiva stiintifica ( cea care urmareste corespondenta dintre continutul disciplinei
stiintifice si continutul obiectului de invatamant ) si de cea psihopedagogica ( transpunerea
continutului intr-o structura adecvata cerintelor psihopedagogice ).
Cerintele psihopedagogice in elaborarea structurii tematice a unei discipline sunt :
relevanta, secventialitatea, coerenta sau consistenta.
Programele scolare sunt componente de baza ale Curricumului National. Ele
reprezinta instrumentul didactic principal care descrie conditiile invatarii precum si
criteriile dezirabile pentru reusita invatarii, conditii exprimate in termeni de obiective,
continuturi, activitati de invatare si standarde curriculare de performanta.
Programele reprezinta oferta educationala a unei anumite discipline pentru un parcurs
scolar determinat.
Manualele scolare concretizeaza programele scolare in diferite unitati didactice, sau
experiente de invatare, operationalizabile in relatia didactica invatator – elev.
Continuturile invatarii sunt structurate pe capitole, subcapitole, teme, lectii.
Manualele indeplinesc mai multe functii ;
a) Functia de informare ce vizeaza : selectia cunostintelor in concordanta cu
programa scolara si accesibilizarea acestora ;
b) Functia de structurare si de organizare a invatarii : de la practica la teorie, de la
teorie la exercitii practice, de la exercitii practice la elaborarea teoriei, teorie – ilustrari,
ilustrari – observare si analiza.
c) Functia de dirijare a invatarii cu doua alternative :
- repetere, memorizarea, imitarea modelelor ;
- activitatea deschisa si creativa aelevilor.
In elaborarea manualelor se are in vedere trei formule : conceptia originala, adaptarea
manualelor existente si manuale traduse.
In procesul de modernizare a invatamantului, manualul scolar a fost supus unor
transformari esentiale, menite sa transpuna pe elev din postura lui de ,, a intelege”,de a
memora cunostintele elaboraye si sistematizate ,,de-a gata”, in subiect activ, parcurgand
drumul cunoasterii, redescoperind informatiile.Manualul devine un instrument de lucru
care permite elevului strangerea, selectarea, sistematizarea datelor si faptelor, prelucrarea
acestora prin actiuni si operatii cognitive care sa asigure dezvoltarea personalitatii elevului.
Manualele alternative( elaborarea si difuzarea simultana a mai multor manuale
pentru aceeasi disciplina sau arie curriculara) dau posibilitatea cadrului didactic sa-si
aleaga manualul care i se potriveste cel mai bine elevilor sai. Acesta nu mai trebuie parcurs
integral, ci numai unitatile de continut obligatorii .Ele propun moduri diferite de abordare
si insusire a cunostintelor unice , prevazute in programa scolara, alegerea lor relizandu-se
in functie de caracteristicile psiho- comportamentale ale elevilor, dar si de aptitudinile si
stilurile didactice ale educatorilor.
Mai presus de orice sta realizarea obiectivelor si a performantelor care depind in
primul rand de educator, de talentul sau, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de
abordare al temelor, prin punerea in valoare a posibilitatilor si resurselor de care dispune
clasa de elevi.

Bibliografie : Curriculum National- Cadru de referinta, Bucuresti 1998