Sunteți pe pagina 1din 3

Operator introducere, validare şi prelucrare date Numele ________________________

Prenumele_______________________
TEST FINAL
VARIANTA I

Următoarele subiecte au o singură variantă corectă de răspuns. Încercuiţi varianta corectă.


1. Dintre următoarele dispozitive de stocare, cea mai mare viteză de acces la date o are dispozitivul:
a. CD (Compact Disk)
b. DVD (Digital Versatile/ Video Disc)
c. Hard disk
d. Memorie flash
2. Capacitatea de stocare a unei dischete poate fi:
a. 1.37 Mb
b. 2.88 Mb
c. 1.44 Mb
d. 1,48 Mb
3. Îmbinarea căsuțelor unui tabel Word se realizează doar cu opțiunea:
a. Îmbinare celule
b. Borduri si umbre
c. a sau d
d. radiera
4. Pentru a ordona datele dintr-o foaie de calcul se alege…
a. Inserare  Funcţie
b. Instrumente  Scenarii
c. Date  Sortare
d. Vizualizare  Bare de instrumente  Date externe
5. Obiectul dintr-o bază de date care permite stocarea datelor se numește:
a. Obiect OLE
b. Interogare
c. Raport
d. Tabel
6. Ce tastă se foloseşte pentru a ieşi din modul Vizualizare expunere al unei Prezentări?
a. F1 b. Esc c. Enter d. F9
7. Calculatoarele care au o arie de răspândire foarte mare (suprafața unui continent) sunt legate printr-o
rețea de tip:
a) MAN b) WAN c) FTP d) LAN
8. Care este sistemul de operare care realizează procese monotasking:
a. Windows c. Unix
b. MS-DOS d. Macintosh
9. Citirea/scrierea unei dischete se realizează în:
a. Unitatea CD-ROM
b. Unitatea DVD-ROM
c. Unitatea Floppy
d. Unitatea centrala
10. Cum se modifică aspectul paginii (margini, dimensiuni, format):
a. File-Print Preview;
b. File-Page Edit;
c. Edit-Pages;
d. File-Page Setup;
11. Fişierele create cu editorul de calcul tabelar Microsoft Excel se numesc:
Operator introducere, validare şi prelucrare date

a. Fişiere text
b. Documente
c. Registre de calcul
d. Prezentări electronice
12. Informația alăturată este de tip:
a. Memo
b. Number
c. Text
d. Obiect OLE

13. Copierea unui fișier de pe propriul calculator în rețea se face prin operația:
a) Download b) Cut c) Upload d) Paste
14. Care dintre următoarele memorii este una volatilă:
a. RAM
b. ROM
c. Cache
d. Hard-disk
15. Rețeaua Intranet reprezintă:
a. o rețea care conectează între ele calculatoare de pe întreg globul
b. o rețea privată și internă a unei companii
c. o rețea care conectează între ele calculatoare numai de la nivelul unui oraș
d. o rețea care conectează între ele calculatoare numai de la nivelul unei țări
16. Prin tastarea butonului PrintScreen se realizează:
a. Copierea unui caracter
b. Selectarea unui caracter
c. Copierea imaginii ferestrei active
d. Salvarea documentului
17. Pentru a redenumi o foaie de calcul se execută următorii pași:
a. Clic dreapta pe eticheta acesteia  Redenumire  scriem noul nume
b. Fișier – Salvare
c. Clic ștanga pe eticheta acesteia  Redenumire  scriem noul nume
d. Fișier – Salvare ca …
18. Pentru a identifica în mod unic înregistrările dintr-un câmp al unui tabel, se definește pentru acel
câmp:
a. Tipul de date
b. Cheia primară
c. Numărul de câmpuri
d. Cheia secundară
19. Ce combinație reprezintă exclusiv programe de aplicații:
a. Word, Unix, Paint
b. MS-DOS, Excel, Outlook
c. Windows, Linux, Writer
d. PowerPoint, Oracle, Photoshop
20. Celula H8, situată într-o foaie de calcul Microsoft Excel, se găseşte la :
a. Intersecţia liniei H cu coloana 8
b. Intersecţia coloanei H cu linia 8
c. Intersecţia liniei H cu linia H
d. Intersecţia coloanei 8 cu linia 8

Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Operator introducere, validare şi prelucrare date

BAREM DE CORECTARE

VARIANTA I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20