Sunteți pe pagina 1din 3

Not Strong Enough Nu suficient de puternic

I'm not strong enough to stay away. Nu sunt suficient de puternic să stau deoparte.
Can't run from you, Nu pot fugii de tine,
I just run back to you. Doar fug înapoi la tine.
Like a moth I'm drawn in to your flame, Ca o molie sunt stors în flacăra ta,
you say my name, îmi spui numele,
but it's not the same. dar nu e la fel.
You look in my eyes, Te uiți în ochii mei,
I'm stripped of my pride. Sunt dezbrăcat de mândria mea.
And my soul surrenders Și sufletul meu renunță
and you bring my heart to its knees. și îmi pui inima în genunchi.
And it's killin' me when you're away, Și mă omoară când ești departe,
and I wanna leave and I wanna stay. și vreau să plec și vreau să stau.
And I'm so confused, Și sunt așa de confuz,
so hard to choose așa de greu de ales
between the pleasure and the pain. între plăcere și durere.
And I know it's wrong and I know it's right. Și știu că e greșit și știu că e corect.
Even if I try to win the fight Chiar dacă încerc să câștig lupta
my heart would overrule my mind inima mea ar respinge mintea
and I'm not strong enough to stay away. și nu sunt suficient de puternic să stau deoparte.
I'm not strong enough to stay away. Nu sunt suficient de puternic să stau deoparte.
What can I do... Ce pot să fac...
I would die without you. Aș muri fără tine.
In your presence my heart knows no shame. În prezența ta inima mea nu cunoaște rușine.
I'm not to blame. Nu sunt de vină.
Cause you bring my heart to its knees. Pentru că îmi pui inima în genunchi.
And it's killin' me when you're away, Și mă omoară când ești departe,
and I wanna leave and I wanna stay. și vreau să plec și vreau să stau.
And I'm so confused, Și sunt așa de confuz,
so hard to choose așa de greu de ales
between the pleasure and the pain. între plăcere și durere.
And I know it's wrong and I know it's right. Și știu că e greșit și știu că e corect.
Even if I try to win the fight Chiar dacă încerc să câștig lupta
my heart would overrule my mind inima mea ar respinge mintea
and I'm not strong enough to stay away. și nu sunt suficient de puternic să stau deoparte.
There's nothing I can do, Nu e nimic ce pot face,
my heart is chained to you. Inima mea e legată de tine.
And I can't get free, Și nu mă pot elibera,
look what this love's done to me. uite ce mi-a făcut această iubire.
And it's killin' me when you're away, Și mă omoară când ești departe,
and I wanna leave and I wanna stay. și vreau să plec și vreau să stau.
And I'm so confused, Și sunt așa de confuz,
so hard to choose așa de greu de ales
between the pleasure and the pain. între plăcere și durere.
And I know it's wrong and I know it's right. Și știu că e greșit și știu că e corect.
Even if I try to win the fight Chiar dacă încerc să câștig lupta
my heart would overrule my mind inima mea ar respinge mintea
and I'm not strong enough to stay away. și nu sunt suficient de puternic să stau deoparte.
Not strong enough, strong enough, Nu suficient de puternic, suficient de puternic,
not strong enough, strong enough to stay away... nu suficient de puternic, suficient de puternic să stau
Not strong enough, strong enough deoparte...
and I'm not strong enough to stay away. Nu suficient de puternic, suficient de puternic,
nu suficient de puternic, suficient de puternic să stau
deoparte..