Sunteți pe pagina 1din 5

1) Retinolul are următoarele acţiuni:

a) intervine în elaborarea rodopsinei;


b) intervine în reglarea troficităţii mucoaselor;
c)intervine în reglarea multiplicării celulare;
d)scade formarea anticorpilor;
e)la doze mari produce fenomene de hipertiroidie

Raspuns:a,b,c
2) Pentru vitamina A sunt incorecte afirmaţiile:
a) are absorbţie redusă din tubul digestiv în prezenţa grăsimilor;
b) se depozitează predominant în ficat ( peste 90% din cantitatea totală din organism);
c) în hepatite şi ciroze absorbţia intestinală este crescută;
d) tratamentul hipervitaminozei constă în suspendarea tratamentului;
e) necesarul zilnic în sarcină este de 750 ng.

Raspuns:a,c

3) Indicaţiile terapeutice ale vitaminei A, sunt:


a) hepatită cronică;
b) întârzierea creşterii ia copii;
c) sterilitate;
d) dermatoze;
e) tuberculoză cutanată.

Raspuns:b,d

4) Indicaţiile terapeutice ale vitaminei D, sunt:


a) rahitism carenţial;
b) osteomaiacia carenţială;
c) rahitism hipofosfatemic vitamino- rezistent;
d) hiperparatiroidie;
e) sarcoidoză.
Raspuns:a,b,c

5) Afirmaţiile incorecte pentru vitamina D, sunt:


a) activează procesele respiratorii celulare;
b) acţionează ca âîâre, metaboliţii ei fiind inactivi;
c) la doze mari (peste 60000 U/zi =
1,25mg produce hipervitaminoză;
d) în hipervitaminoză apare hipocalcemie;
e) este contraindicată administrarea în caz de hipercalcemie.

Raspuns:b,d

6) La doze mari, administrate timp îndelungat, vitamina E produce:


a) oligo- şi azospermie;
b) involuţia ovarelor;
c) tulburări menstruale;
d) hepatosplenomegalie;
e) dureri musculare şi osoase.
Raspuns:a,b,c

7) Afirmaţiile corecte pentru fîtomenadionă (vitamina Kj) sunt:


a) este o vitamină Iiposolubilă;
b) intervine în sinteza protrombinei şi proconvertinei;

c) efectul ei nu apare în cazul lezării celulei hepatice; -


d) protrombina creşte rapid după administrarea vitaminei K;
e) este activă în hemoragiile din hemofilie.

Raspuns:a,b,c

8) Contraindicaţiile vitaminei K sunt:


a) tromboembolie;
b) antidot în caz de supradozare a anticoagulantelor cumarinice;
c) tromboflebită;
d) supradozarea cu salicilaţi;
e) hipovitaminoza K dată de trataemntul cu antibiotice cu spectru larg.

Raspuns:a,c

9) Pentru vitamina A sunt corecte afirmaţiile:


a) absorbţia în tubul digestiv se face în prezenţa grăsimilor;
b) la doze mari produce hipertiroidie;
c) se depozitează în procent mai mare de 90% în ficat;
d) intervine în elaborarea rodopsinei;
e) este contraindicată administrarea ei în dermatoze.
Raspuns:a,c,d

10) Indicaţiile terapeutice ale vitaminei A sunt:


a) hipotiroidie;
b) hipertiroidie;
c) întârzierea creşterii la copii;
d) dermatoze;
e) rahitism.

Raspuns:b,c,d

11) Următoarele afirmaţii privind vitamina D sunt corecte:


a) favorizează absorbţia intestinală a calciului;
b) stimulează depunerea sărurilor . minerale în oase;
c) la doze mari mobilizează calciul din oase;
d) activează procesele respiratorii celulare;
e) este contraindicată administrarea în rahitism hipofosfatemic vitaminorezistent.

Raspuns:a,b,c,d
12) Contraindicaţiile vitaminei D sunt:
a) hipercalcemie;
b) tuberculoză cutanată;
c) osteomalacie carenţială;
d) hipercalciurie;
e)hipoparatiroidie
Raspuns:a,d

13) Pentru vitamina E sunt corecte afirmaţiile:


a) este antioxidant;
b) favorizează glicogenoliza;
c) este indicată în distrofii musculare;
d) se administrează oral şi i.m.;
e)scade absorbţia calciului din intestin
Raspuns:a,c,d

14) Următoarele afirmaţii privind vitamina K sunt corecte:


a) intervine în sinteza protrombinei şi proconvertinei;
b) este inactivă în hemoragiile din hemofilie;
c) este antidot în supradozarea anticoagulantelor cumarinice;
d) efectul se instalează în 3 - 8 ore de la administrarea vitaminei;
e) este inactivă în hemoragiile date de intoxicaţia cu salicilaţi.

Raspuns:a,b,c,d

15)Contraindicaţiile administrării vitaminei K sunt:


a) supradozarea relativă a anticoagulantelor cumarinice;
b) tromboembolie;
c) supradozare cu salicilaţi;
d) tromboflebită;
e) hipovitaminoza.

Raspuns:b,d

16)Care din afirmaţiile referitoare la vitamina A sunt adevărate:


a) retinalul şi acidul retinoic nu sunt forme active ale vitaminei A;
b) carotenoidele sunt forme active ale vitaminei A;
c) prezenţa sărurilor biliare este necesară pentru absorbţia vitaminei A;
d) vitamina A are mecanism nuclear de acţiune;
e) se administrează exclusiv sistemic.

Raspuns:c,d

17)Carenta de vitamina A se manifesta clinic prin:


a)tulburari de adaptare la vederea de aproape
b)uscăciunea pielii şi mucoaselor;
c)creşterea rezistenţei la infecţii;
d)întârzierea creşterii si dezvoltării;
e)tulburări de osificaré.
Raspuns:b,d,e

18)Care sunt metaboliţii activi ai vitaminei D:


a) osteocalcina;
b) calcifediol;
c) dihidrotahisterol;
d) calcitriol;
e) calcitonina.

Raspuns:b,d

19)Vitamina K intervine în formarea:


a) protrombinei;
b) proteinei C şi S;
c) osteocalcinei;
d) rodopsinei;
e) cobalaminei.

Raspuns:a,b,c

20)Hipovitaminoza K poate apare în:


a) administrarea îndelungată de antibiotice cu spectru larg
b) hepatite;
c) hemofilie;
d) scorbut;
e) anemie aplastică.
Raspuns:a,b

21)Vitamina K se indică în tratamentul hemoragiilor pentru că:


a) scade formarea protrombinei;
b) creşte aderarea şi agregarea plachetară;
c) este hemostatică;
d) are efecte fibrinolitice;
e) ajută la formarea factorilor II, VII, IX, X ai coagulării.

Raspuns:c,e

22)Vitamina A:
a) este vitamina antihemoragică;
b) este sintetizată de om;
c) este stocată în ficat;
d) influenţează transcripţia ADN-ului prin fixarea pe structuri specifice;
e) previne hemeralopia.

Raspuns:c,d,e
23)Vitamina A:
a) este componenta esenţială a rodopsinei;
b) participă la formarea pigmentului vizual sub formă de acid retinoic;
c) participă la creşterea şi diferenţierea celulelor epiteliale prin acidul all-trans retinoic şi
acidul 9-cis retinoic;
d) împiedică formarea de anticorpi;
e) împiedică dezvoltarea osoasă.

Raspuns:a,c

24)Vitamina E:
a) face parte din grupul sterolilor;
b) forma cea mai activă este a- tocoferolul;
c) protejează de oxidare acizii graşi nesaturaţi, vitamina A, fosfolipidele membranare;
d) nu afectează activitatea glandelor sexuale;
e) în doze mari poate produce oligospermie, involuţia ovarelor, tulburări menstruale.

Raspuns:b,c,e

25)Vitamina K:
a) se absoarbe intestinal în prezenţa sărurilor biliare;
b) se depozitează hepatic;
c)intervine în formarea factorilor Ila, IXa, Xa, Xla, XHa ai coagulării;
d)se indică în supradozarea heparinei;
e)se administrează exclusiv i.v..
Raspuns:a,b