Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) .......... domiciliat(a) in .............. chem in judecata si personal la interogatoriu pe


.......... domiciliat in ........... judetul ...... pentru a fi obligat sa-mi lase in linistita posesie terenul
situat in .......... judetul ........., cu urmatoarele vecinatati ................. Cer, de asemenea, cheltuieli
de judecata.

Motivele actiunii:

In fapt, subsemnatul exercit posesia asupra terenului susmentionat.


In cursul luni trecute, si anume la data de ......... paratul a daramat o parte din gardul ce
desparte acest teren de proprietatea sa invecinata, a patruns, cu toata opunerea mea, pe terenul
meu si a ridicat o cantitate de cca ..... kg din recolta ........... declarand ca aceasta recolta i-ar
apartine. La data de ......... cu toata opunerea mea, el a repetat acest act.
Caracterul violent al tulburarii rezulta atat din daramarea gardului, cat si din ridicarea cu forta a
recoltei mele.
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 674 C. proc. civ.
Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune
si de proba cu martori, in care scop propun a fi audiati ................ ................... ..................
Depun prezenta actiune in doua exemplare, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi
comunicat paratului.

Data
..........
Semnatura reclamantului,
........................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .................