Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Laborator Igiena

AAP

A

PPR

RRE

CCI IIE EER RRE EEA AA GGR

EEC

G

AAD

RRA

DDU

UUL

LLU

SSU

UUP

S

RRA

PPR

AAF

EEŢ

FFE

ŢŢE

EEL

UUI II DDE

D

EE CCO

NNT

OON

C

TTA

LLO

OOR

RR DDE

D

EE LLU

L

AAM

MMI IIN NNA AAR RRE EE MMI IIC CCR RRO OOB BBI IIA AAN NNĂ ĂĂ AA

A

UUC

M

CCR

UU

RRU

Consideraţii generale

Controlul eficienţei dezinfecţiilor se bazează pe stabilirea prezenţei sau absenţei unor microorganisme.

Pentru controlul eficienţei dezinfecţiei suprafeţelor se utilizează două procedee de control bacteriologic, care mai sunt numite şi teste de sanitaţie: testul bacteriilor coliforme şi testul stafilococilor.

În ultimii ani au apărut numeroase propuneri de teste simplificate şi mai rapide pentru aprecierea gradului de contaminare a suprafeţelor: Hygicult (Enterobacteriaceae; Yeast & Fungi; Total Bacterial Count); Hycheck; Petrifilm (E. coli Count Plates; Coliform Count Plates), Chromocult Coliformen Agar, Envirocheck Rodac, TMT etc. (Sala, 2000).

Hygicult se prezintă sub formă de lamele, din material plastic, acoperite pe o parte cu mediu de creştere şi închise într-o fiolă. Petrifilmul este o peliculă din material plastic acoperit cu un mediu de cultură deshidratat şi un agent de gelificare care este solubil în apă rece. Se poate utiliza pentru determinarea numărului total de microorganisme aerobe mezofile, a bacteriilor coliforme şi a E. coli din lapte, produse lactate, dar şi de pe suprafeţe. Petrifilmele pentru determinarea bacteriilor coliforme conţine săruri biliare, roşu violet, lactoză. Este destinat pentru determinarea numărului total de microorganisme, a enterobacteriaceelor, drojdiilor şi a mucegaiurilor). Citirea rezultatelor se face prin compararea cu o scară etalonată.

În ultimii ani au fost realizate mai multe tipuri de aparate pentru detecţia prezenţei microorganismelor pe suprafeţele controlate. Dintre acestea sunt utilizate mai ales trusa LIGHTNING (Ehrenfeld, 1997) şi trusa HY LITE (Merck), care se bazează pe fenomenul de bioluminescenţă.

Bioluminescenţa permite evaluarea indirectă a cantităţii de ATP în prezenţa unei enzime substrat specifice şi anume sistemul luciferină luciferază. Luciferina reacţionează cu ATP în prezenţa ionilor de Mg 2+ şi a luciferazei. În urma reacţiei rezultă o emisie luminoasă proporţională cu concentraţia în ATP. Metoda este eficientă, dar extrem de costisitoare, fiind recomandată pentru industria farmaceutică şi unele sectoare de industrie alimentară.

Pentru aprecierea stării de igienă a suprafeţelor de lucru, ustensilelor, ambalajelor, etc., se foloseşte examenul microbiologic aplicând tehnici de lucru bazate pe recoltări făcute prin metoda tamponului, Hygiene SwabCheck şi însămânţări în medii nutritive.

1

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Laborator Igiena

aat tte eer rri iia aal lle ee nne

MMa

M

eec

n

ssa

cce

ees

aar rre ee

Tampon de vată

Tamponul de vată se pregăteşte înfăşurând o bucată de vată pe o lungime de 2 cm, la capătul unei tije metalice cu lungimea de 20 25 cm ca în figură.

tije metalice cu lungimea de 20 – 25 cm ca în figură. Tampon pentru recoltare Suprafaţa
Tampon pentru recoltare Suprafaţa delimitată de şablon (săgeţile indică direcţia de ştergere)
Tampon pentru
recoltare
Suprafaţa
delimitată de
şablon (săgeţile
indică direcţia de
ştergere)
de şablon (săgeţile indică direcţia de ştergere) Tija se poate confecţiona din sârmă, lemn şi material

Tija se poate confecţiona din sârmă, lemn şi material plastic. Tamponul se sterilizează într-o eprubetă.

Şabloane

Se confecţionează din tablă cu partea decupată sub formă de pătrat de cu latura de 5 cm. Şabloanele se sterilizează împachetate în hârtie, sau în anumite situaţii când se fac recoltări de multe probe şi nu se dispune de multe şabloane, acestea pot fi refolosite în urma unei sterilizări efectuate atent direct la flacără.

Medii de cultură

Ca medii de cultură se folosesc PCA (Plate Count Agar) pentru cultivarea bacteriilor şi MEA (Malt Extract Agar) pentru drojdii şi mucegaiuri.

uul ll dde ee llu

ddu

MMo

ood

M

d

l

uuc ccr rru uu

Se umezeşte tamponul de vată în lichid de umectare steril, îndepărtând excesul prin presarea tamponului pe peretele eprubetei. Apoi după ce şablonul a fost aşezat pe suprafaţa luată în analiză, se şterge cu tamponul suprafaţa delimitată de şablon atât pe direcţie longitudinală cât şi transversală.

În acelaşi timp tamponul se răsuceşte astfel ca recoltarea să se facă pe toate feţele acestuia. După recoltarea probei, se introduce tamponul în ser fiziologic şi se agită pentru a se favoriza trecerea celulelor microbiene în lichid.

Apoi se pot face inoculări, prin metoda încorporării microorganismelor în medii nutritive. După o termostatare corespunzătoare, se numără coloniile dezvoltate în cutiile Petri şi se stabileşte numărul de microorganisme pe 1 cm 2 suprafaţa luată în analiză.

Rezultatul obţinut se interpretează în raport cu normele în vigoare. O suprafaţă bine spălată şi dezinfectată în condiţiile unei fabrici nu trebuie să prezinte mai mult de 1 microorganism/cm 2 .

2

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Laborator Igiena

Teste de sanitaţie - Hygiene SwabCheck

Sunt compuse din beţişor de recoltare si tub cu mediu special cu indicator de culoare, totul in ambalaj individual steril. După recoltare de pe suprafaţa de cercetat, beţişorul se introduce in tub si se termostatează după prescripţia fiecăruia (24- 48 ore).

Chiar si o singura bacterie este suficienta pentru a provoca schimbarea culorii mediului (asta înseamnă ca SwabCheck-urile sunt aproape de 1000 de ori mai sensibile decât metoda convenţionala ATP).

1000 de ori mai sensibile decât metoda convenţionala ATP). Sunt uşor de utilizat. Testele arată o
1000 de ori mai sensibile decât metoda convenţionala ATP). Sunt uşor de utilizat. Testele arată o

Sunt uşor de utilizat. Testele arată o evidenta schimbare de culoare de la roşu la galben. Timpul scurs pentru aceasta schimbare este o indicaţie a nivelului de contaminare.

Aceasta metodă trebuie utilizata adiţional.

Testul rapid de igiena este un test rapid care va detecta contaminarea grosiera cu bacterii si fungi a suprafeţelor de lucru, echipamentelor si a altor locuri de unde se iau probe.

Similar exista teste specifice pentru Listeria, E. coli, Număr Total Microorganisme, Drojdii si Mucegaiuri. Se incubează si acestea dar timpul este mai scurt decât determinarea cantitativa clasica, informaţia se poate percepe mai repede decât 24-48 ore (timp prevăzut pentru fiecare tip de test).

3

Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Laborator Igiena

ANEXA

Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Laborator Igiena ANEXA Rezultatele unei operaţii corecte de spălare şi

Rezultatele unei operaţii corecte de spălare şi dezinfecţie a unui echipament

corecte de spălare şi dezinfecţie a unui echipament Rezultatele unei operaţii incorecte de spălare şi

Rezultatele unei operaţii incorecte de spălare şi dezinfecţie a unui echipament

şi dezinfecţie a unui echipament Rezultatele unei operaţii incorecte de spălare şi dezinfecţie a unui echipament

4