Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume:

Clasa:
CHESTIONAR aplicat în cadrul proiectului „Cultura și voluntariatul în
formarea de noi caractere!” privind selectarea grupului ţintă
1. Care este pentru d-voastră principala sursă de informare profesională (educaţională)?
(bifaţi o singură variantă de răspuns)
a. internet-ul
b. biblioteca personală
c. alte biblioteci publice
2. Cât de importante sunt pentru d-voastră serviciile de bibliotecă?
a. neimportante
b. importante
c. foarte importante
3. Deţineţi permis de acces în biblioteci?
a. da
b. nu
4. Cât de des frecventaţi Biblioteca?
a) zilnic;
b) săptămânal
c) în perioada tezelor
d) foarte rar
5. Cât de des imprumutati din Biblioteca?
a) zilnic
b) săptămânal
c) în perioada tezelor
d) foarte rar
6. În ce scop veniţi la bibliotecă? (dacă este cazul, bifaţi mai multe variante de răspuns)
a. descoperire de noi carţi
b. împrumut
c. referinţe bibliografice pe o anumita tema
7. În ce măsură sunteţi mulţumit de fondul de carte (ca volum cantitativ) al Bibliotecii
şcolare?
a. foarte nemulţumit
b. nemulţumit
c. nici-nici
d. mulţumit
e. foarte mulţumit
8. care este numarul de cărţi pe care îl ai acasa?
a. nu am cărţi
b. intre 5 – 20
c. intre 20- 50
d. peste 50
9. îti place să citeşti?
a. da
b. nu
10. De ce îti place/ nu-ti place să citeşti?

11. Ce tip de text citeşti?


a. literar
b. nonliterar
12. Citeşti pe hârtie sau suport electronic?
a. hârtie
b. suport electronic
13. Citeşti textul original sau referatele de pe internet?
a. textul original
b. referate
14. Atunci când vei fi matur/ matură şi o sa ai copii ti-ar placea ca ei să citească? De ce?

15. Atunci când în lectura ta întâlneşti cuvinte sau trimiteri culturale pe care nu le cunoşti
te informezi cu privire la semnificatia lor sau citeşti mai departe fără a te informa?
a. mă informez
b. nu mă infirmez
(dacă ai răspuns cu b. Nu trebuie să răspunzi la această întrebare)
16. Care sunt mijloacele de informare?
a. dicţionare
b. profesor
c. internet
d. altele (care?)
17. Ce urmăreşti în momentul lecturii?
a. şirul evenimentelor
b. ideile transmise
c. tipul de scriitură (narator, tehnici de structurare a textului, stil)
18. Cât de mult te-a influenţat şcoala în dorinţa ta de a citi?
a. deloc
b. puţin
c. mult
d. foarte mult
19. Ce alte persoane au contribuit la dorinţa ta de a citi?

20. Cum ai convinge pe cineva să citească?

21. Numeşte trei cărţi pe care le-ai recomanda.

22. Ce ai propune şcolii/ profesorilor să facă pentru ca lectura să fie mai atractivă?

23. Sexul dumneavoastră:


a. feminin
b. masculin
24. Venit anual: 25. Etnie:
a. român
a. < 1000 b. rrom
b. 1001 - 3000
c. 3001- 6000
d. >6000