Sunteți pe pagina 1din 19

Limba şi literatura română

Clasa a IX-a
Oleatovschi Alina
24 noiembrie 2015
Astăzi în clasă se prevede timp variabil,
va lumina soarele cunoştinţelor, poate să
plouă cu idei noi şi interesante, sînt
posibile averse de ingeniozitate.
Temperatura va fi ridicată, cuprinsă
între note de 8 şi 10.
Presiunea atmosferică favorabilă creaţiei
şi comunicării.
Prognoza meteo a lecţiei
Pixuri în pahar
Comentaţi afirmaţia
lui Grigore Vieru:
,,Dacă aş vrea să
mai trăiesc o
dată, atunci
numai pentru a o
vedea pe mama”.
Tema de acasă

 Ex. 7 p. 84
 Comentați o calitate a mamei din poezia lui Liviu Damian
(privită din punct de vedere etic) sugerată de versurile:
 „Cînd îi era greu
 Cînd n-avea cine s-o asculte
 Mama nu se ducea în vecini
 Nu umbla pe la neamuri”.
 Ex. 9 p. 84
 Aduceți cîteva argumente că, din toată atmosfera tristă a
poeziei, se desprinde și o ,,stare de lumină”.
 Subiectul lecției: ,,Mesajul poeziei
 „Apă cristalină” de Liviu Damian
 Obiective operaţionale:
 La sfîrșitul lecției elevii vor fi capabili:
 Să-și argumenteze punctul de vedere oral și în
scris;
 Să ofere o interpretare personală a textului;
 Să identifice mesajul poeziei;
 Să explice semnificația mesajului;
Metoda PRES
Eu consider că...
 De ce poetul vede în
mama ,,o f întînă cu
apa cristalină”?
deoarece...
 P- punctul de vedere
personal
 R- raţionamentul
de exemplu...
 E- exemplificări
 S- rezumatul
şi deci/ în
concluzie vreau
să...
Mesajul
 Mesajul este lecția
sau învățătura pe
care o luăm pentru
viață, pe care
autorul ne-o
transmite prin
intermediul textului.
Conținutul de idei al
unei opere.
Agenda cu notiţe paralele
Secvenţa Mesajul
,,Mama nu plîngea între noi”
,,Două izvoare ... dădeau tot ce
aveau”
,,Scotea supusă din gura
izvoarelor căldarea cu apă şi
lacrima ei”

,,Mama mea tînără, îmbodolită


ca o bătrînă”
Secvenţa Mesajul
,,Mama nu plîngea între noi” Mama niciodată nu arată copiilor
durerea care o macină.
,,Două izvoare ... dădeau tot ce Mama dăruiește copiilor toată
aveau” dragostea, bunătatea, tinerețea,
sănătatea, chiar și viața.
,,Scotea supusă din gura Mama are o răbdare infinită, ea poate
izvoarelor căldarea cu apă şi îndura orice greutăți pentru copiii săi.
lacrima ei”
,,Mama mea tînără, îmbodolită Ființă modestă, mai presus de toate
ca o bătrînă” mama pune necesitățile copiilor.
Sufletul ei rămîne tinăr întreaga viață
precum și o văd copiii săi.

Agenda cu notiţe paralele


Formulaţi mesajul poeziei
 Din punctul meu de
vedere, mesajul
acestei poezii...
 Un prim argument
este...
 Un alt argument ar
fi...
 Din punctul meu de vedere,
mesajul acestei poezii pune
în lumină dăruirea totală a
mamei pentru copiii săi. Un
prim argument este răbdarea
infinită a mamei care ,,scotea
supusă...căldarea cu apă și
lacrima ei”. Un alt argument ar
fi cumsecădenia și modestia
mamei care ,,nu se ducea în
vecini/ nu umbla pe la
neamuri”, dar „ se ducea la
fîntînă”

Mesajul poeziei
 Pentru poet
imaginea mamei
se suprapune cu
imaginea unei
fîntîni.
 Cu ce aţi asocia
voi chipul
mamei?

Tehnica simbolului
Grigore Vieru a numit femeia ,,al cincilea anotimp”.
De ce?
Diagrama Venn
Poezia ,,Făptura mamei” de Gr. Vieru
Cîntecul ,,Mama”
Copacul de idei

Vreau să-i doresc mamei...

Pentru mine mama e


sinonim cu...

Cînd voi fi mamă, eu...


 Am asistat astăzi la o lecție de
limba și literatura română.
 Am învățat________________
 Mi-a plăcut________________
 Mi-a fost greu să
înțeleg____________________
 Am de meditat asupra
faptului______________
 Cred că cele învățate îmi vor
prinde bine________________

Reportajul
 Tema pentru acasă

 Ex. 3 p. 85
 Scrieți un eseu de maximum o pagină:

,,Atunci cînd am cele mai


intime gînduri, nu i le pot
mărturisi decît...”
Vă mulţumesc pentru lecţie

S-ar putea să vă placă și