Sunteți pe pagina 1din 3

DIMENSIUNILE CORPULUI

Dimensiunile PRINCIPALE ale corpului sunt:


1. Inălţimea corpului se notează cu simbolul IC şi reprezintă distanţa în linie dreaptă măsurată din
creştetul capului până la tocul pantofului.
Talia reprezintă un grup de înălţimi pentru care se proiectează un singur tipar ca lungime. (I, II,
III, IV......VII)
2. Perimetrul bustului – se măsoară în întregime şi se foloseşte în calcule cu valoarea pe jumătate;
- se obţine prin măsurarea circumferinţei corpului la partea cea mai dezvoltată a
bustului pe direcţie orizontală
- se notează PB –perimetrul bustului
Pb – semiperimetrul bustului Pb = PB/2
Dimensiunile principale se folosesc în calculul dimensiunilor de bază şi la trasarea liniilor de bază.

Dimensiunile DE BAZĂ ale corpului sunt:


1. dimensiunile de bază în lungime:
- lungimea taliei; Lt – distanţa de la a şaptea vertebră până la linia taliei
- lungimea şoldului; Lş- distanţa de la linia taliei la linia şoldului
- lungimea braţului. Lb – distanţa de la articulaţia braţului cu umărul până la articulaţia anebraţului
cu mâna
2.dimensiunile de bază în lăţime:
- lăţimea spatelui; Lsp – distanţa pe jumătate, măsurată orizontal între braţe la nivelul omoplaţilor
- lăţimea pieptului; Lpt– distanţa pe jumătate, măsurată orizontal între braţe la partea cea mai
dezvoltată a bustului
3. dimensiunile de bază în circumferinţă:
- perimetru taliei; Pt – jumătate din circumferinţa taliei, la partea cea mai subţire a trunchiului
- perimetrul şoldurilor; Pş - jumătate din circumferinţa şoldului, la partea cea mai dezvoltată a
şoldului
- perimetrul gâtului. Pg – circumferiţa gâtului. Se ia ca valoare întreagă

Dimensiune de bază Simbol Formulă

lungimea taliei Lt

lungimea şoldului Lş

lungimea braţului Lb

lăţimea spatelui Lsp

lăţimea pieptului Lpt

perimetru taliei Pt

perimetrul şoldurilor Pş

perimetrul gâtului Se măsoară pe corp


Dimensiunile de bază în lungime se calculează cu ajutorul înălţimii corpului (IC)
Dimensiunile de bază în lăţime şi circumferinţă se calculează cu ajutorul semiperimetrului bustului (Pb).
Lungimea produselor se calculează cu relaţia: Lpr = NxZ + K
Lăţimea produselor se calculează cu relaţia:
-la produse cu sprijin pe umeri BB2 =Pb + Ad
-la produse cu sprijin pe talie SS1 = Ps

La proiectarea unei bluze (produse cu sprijin pe umăr) dimensiunile de bază necesare sunt:
Lt, Lb, Lsp, Lpt
La proiectarea fustei si pantalonului (produse cu sprijin pe tali) dimensiunile de bază
necesare sunt: Lş, Pt, Pş
GEOMETRIA PROIECTĂRII TIPARELOR

Elementele geometrice folosite la proiectarea tiparelor sunt:


1. Suprafaţa
2. Linia
a) linii de bază
b) linii ajutătoare
c) linii de contur
3. Punctul