Sunteți pe pagina 1din 108

LECŢIA 2 - MODULUL „MICROSOFT EXCEL”

Excel în studiul circuitelor electrice

Cuprinsul lecţiei: 1

 Grafice de tensiune și de curent pentru un rezistor


 Legarea rezistorilor în serie
 Legarea rezistorilor în paralel
 Teorema transferului maxim de putere
 Intensitatea curentului alternativ printr-o bobină sau printr-un condensator
 Rezumat
În această lecție sunt studiate mai multe circuite electrice în curent continuu sau în curent
alternativ formate din rezistori, surse de tensiune, surse de curent, bobine și
condensatoare. Accentul este pus pe reprezentarea grafică a curenților și a tensiunilor în
funcție de alte mărimi din circuit și pe verificarea unor teoreme din Teoria Circuitelor
Electrice.

Grafice de tensiune și de curent pentru un circuit cu un singur rezistor

Pentru un rezistor care este parcurs de un curent I și care are la borne tensiunea U, Legea
lui Ohm ne dă relația dintre U și I:
U=R*I
Sursa ideală de tensiune constantă are ecuația:

U=E, pentru orice I.


Primul circuit analizat este format dintr-o sursă de tensiune ideală și un rezistor variabil
(potențiometru) liniar:
Fig. 1.01 Circuit format dintr-o sursă ideală de tensiune și un rezistor variabil (potențiometru)
liniar.
Vom avea:

Ua=Ea, Ua=Ra*Ia și deci: Ia=Ua/Ra


Notă - Format numere în Excel

Unele calculatoare din laborator au setările regionale stabilite pentru România, altele
pentru US. De aceea, pentru a introduce numere cu zecimale, pe unele calculatoare
este nevoie să se folosească caracterul „ . ”, iar pentru altele, caracterul „ , ”. Numerele
sunt implicit aliniate la dreapta. Pentru a introduce numere cu zecimale, încercați mai
întâi caracterul „ . ”, iar dacă nu funcționează (adică dacă valorile respective sunt
aliniate la atânga), folosiți caracterul „ , ”.

Acum deschideți Excel și urmați pașii de mai jos pentru a trasa graficul curentului prin
rezistor în funcție de valoarea rezistenței variată liniar:


INTRODUCEȚI LINIA DE ANTET UA, RA, IA.

PRESUPUNEM CĂ PRIMA TENSIUNE ESTE 10 VOLȚI.

PRESUPUNEM CĂ A DOUA TENSIUNE ESTE TOT 10 VOLȚI.

ȚINÂND APĂSATĂ TASTA „SHIFT”, APĂSAȚI PE CELULA A2 CA ÎN FIGURĂ.

TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE ÎN JOS ...

... PÂNĂ AJUNGEȚI LA A15.

PRESUPUNEM CĂ PRIMA VALOARE A REZISTENȚEI ESTE 1 OHM.

PRESUPUNEM CĂ A DOUA VALOARE A REZISTENȚEI ESTE 1.5 OHM.

ȚINÂND APĂSATĂ TASTA „SHIFT”, APĂSAȚI PE CELULA B2 CA ÎN FIGURĂ.

TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PÂNĂ AJUNGEȚI LA VALOAREA 7.5
OHM.

SELECTAȚI C2 ȘI PUNEȚI SEMNUL =.

U=RI !

TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PÂNĂ JOS.

SELECTAȚI TOATĂ FOAIA DE CALCUL APĂSÂND PE COLȚUL DIN STÂNGA
SUS (CA ÎN FIGURĂ).

DAȚI CLIC DREAPTA PE ZONA ALBASTRĂ ȘI SELECTAȚI FORMAT CELLS.

SELECTAȚI NUMBERS ȘI ALEGEȚI 2 ZECIMALE.

ACUM AVEM DOUĂ ZECIMALE PENTRU DATELE NUMERICE.

APĂSAȚI PE CELULA E1.

SELECTAȚI DIN MENIU INSERT CHART.

SELECTAȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI NEXT.

APĂSAȚI SERIES.

APĂSAȚI ADD.

INTRODUCEȚI NUMELE GRAFICULUI.

INTRODUCEȚI VALORILE DE PE AXA OX (APĂSÂND CA ÎN FIGURĂ).

SELECTAȚI COLOANA CORESPUNZĂTOARE LUI RA.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.

INTRODUCEȚI VALORILE DE PE AXA OY (APĂSÂND CA ÎN FIGURĂ).

SELECTAȚI COLOANA CORESPUNZĂTOARE LUI IA.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.

APĂSAȚI NEXT.

SCRIEȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI NEXT.

SCRIEȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI FINISH.

AVEȚI GRAFICUL.

SCHIMBAȚI NUMELE FOII SHEET1.

TRAGEȚI FOAIA CU GRAFICUL ASTFEL ÎNCÂT SĂ FIE PE POZIȚIA A DOUA.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35

Al doilea circuit conține o sursa de tensiune reglabilă și un rezistor fix. Vom varia tensiunea
între 10 și 30 volți cu pasul de 2V iar rezistența va fi Ra=10ohm:

Fig. 1.02 Circuit format dintr-o sursă de tensiune reglabilă și un rezistor fix.
Notă - Referințe relative și referințe absolute

Referințele apar în formule. Referințele obișnuite de celule, de exemplu B2 sunt


referințe relative. Aceasta înseamnă că dacă mutăm în altă parte a dosarului de lucru
porțiunea cu formule ce conțin referințe relative, formulele se vor modifica astfel încât
să referențieze noile locații. Deasemenea formulele se modifică corespunzător și
atunci când completăm automat formulele folosind marcajul de umplere. De referințele
absolute este nevoie atunci când dorim să referim aceeași celulă (sau rând sau
coloana) indiferent de mutarea porțiunii cu formule. Referințele absolute se introduc cu
semnul „ $ ”. De exemplu $B$2 este o referință care va referi celula B2 indiferent de
mutarea porțiunii cu formule. Există și referințe absolute doar pentru rânduri (de
exemplu $B2) sau doar pentru coloane (de exemplu B$2).

Selectați Sheet2 în Excel și urmați pașii de mai jos:SCHIMBAŢI NUMELE FOII SHEET2.


INTRODUCEȚI LINIA DE ANTET EA, RA, IA.

INTRODUCEȚI 10 ÎN A2.


INTRODUCEȚI 12 ÎN A3.

APĂSAȚI SHIFT ȘI A2 OBȚINÂND SELECȚIA DIN FIGURĂ.


TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PÂNĂ ...

... PÂNĂ AJUNGEȚI LA 30 VOLȚI.


INTRODUCEȚI RA=10 OHM.

INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU IA ÎN C2 (OBSERVAȚI REFERINȚA
ABSOLUTĂ $B$2).


OBSERVAȚI REZULTATUL.

TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE ÎN JOS.


OBSERVAȚI FORMULA DIN C12 CE CONȚINE O REFERINȚĂ ABSOLUTĂ.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Vom trasa graficul lui Ia în funcție de Ea. Urmați pașii de mai jos:

APĂSAȚI PE CHART WIZARD.

SELECTAȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI NEXT.

SELECTAȚI SERIES.

SELECTAȚI ADD.

SCRIEȚI NUMELE.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ PENTRU A INTRODUCE VALORILE PE OX.

SELECTAȚI COLOANA LUI EA CA ÎN FIGURĂ (PT. AXA OX).

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ (AXA OY).

SELECTAȚI COLOANA SUB IA CA ÎN FIGURĂ.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.

APĂSAȚI NEXT.

SCRIEȚI ETICHETELE CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI NEXT.

SCRIEȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI FINISH.

DAȚI ZOOM PENTRU GRAFIC DUPĂ CUM DORIȚI.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

Să schimbăm acum valoarea rezistenței de sarcină în 5ohm. În fișierul anterior în foaia


„Ua liniar” scrieți valoarea Ra=5ohm sub valoarea de 10 ohm (celula B3):
SCRIEȚI VALOAREA 5.
Apoi completați coloana Ia5 cu formula corespunzătoare relației Ia5=Ua/Ra. De data
aceasta pentru Raveți folosi referința absolută $B$3. Trebuie să obțineți următoarele:

OBȚINEȚI COLOANA IA5.


Procedați similar punând de data aceasta rezistența de sarcină 20ohm în celula B4.
Trebuie să obțineți:
OBȚINEȚI COLOANA IA20.
Acum vom trasa graficul pentru Ra=5ohm pe aceeași figură cu graficul pentru rezistența de
10ohm, specificând în legendă cui îi aparține fiecare grafic.


SELECTAȚI FOAIA „GRAFIC IA(UA)”.

DAȚI CLIC DREAPTA PE GRAFIC ȘI SELECTAȚI „SOURCE DATA”.


APĂSAȚI SERIES.

APĂSAȚI ADD.


INTRODUCEȚI NUMELE GRAFICULUI.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.


SELECTAȚI VALORILE DE SUB EA.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.


APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.

SELECTAȚI DATELE DE SUB IA5 ȘI APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ.


APĂSAȚI OK.

AVEȚI CELE DOUĂ GRAFICE.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Trasați similar graficul pentru Ra=20ohm pe aceeași figură cu graficele pentru 5ohm și
10ohm, specificând în legendă cui îi aparține fiecare. Trebuie să obțineți în final:
OBȚINEȚI CELE TREI GRAFICE.
Observați ca toate cele 3 grafice sunt drepte cu pante diferite. Era de așteptat deoarece
Legea lui Ohm ne furnizează o relație liniară între I și U pentru o rezistență constantă.
Pantele dreptelor depind de Ra.
Legarea rezistorilor în serie

Avem un circuit format din doi rezistori (Ra și Rb) în serie, alimentați de o sursă de curent
reglabilă. Sursa de curent se definește ca un circuit capabil să furnizeze un anumit curent
indiferent de rezistența de sarcină. Tensiunea la bornele ei depinde însă de rezistența de
sarcină.
Circuit format dintr-o sursă de curent și doi rezistori legați în serie.
Fig. 1.03
Sursa de curent ne furnizează: Ic=Jc
Conform teoremei a II-a a lui Kirchhoff, avem: Uc=Ua+Ub.
Din Legea lui Ohm, avem: Ua=Ra*Ic și Ub=Rb*Ic.
Vom presupunem ca rezistențele Ra și Rb se modifică aleatoriu în intervalul [1ohm, 10ohm]
și respectiv în intervalul [2ohm, 12ohm] considerând 10 pași de timp. Pentru aceasta vom
folosi funcția rand() care întoarce un număr aleatoriu între 0 și 1. Deci pentru a avea
numere aleatorii între 1 și 10, vom folosi formula 1+9*rand() și pentru numere între 2 și 12
vom folosi formula 2+10*rand().
Vom calcula rezistența echivalentă prin două metode, în două coloane diferite:

1. Rechiv1=Uc/Ic
2. Rechiv2=Ra+Rb
Vom vedea că aceste două coloane sunt egale, deci formula pentru două rezistențe serie
este Rechiv=Ra+Rb.
Deschideți un document nou în Excel:

LINIA DE ANTET ESTE IC, RA, RB, UA, UB, UC, RECHIV1, RECHIV2


PUNEȚI CURENTUL IC=2A

PUNEȚI FORMULA PENTRU RA (NUMĂR ALEATORIU ÎNTRE 1 ȘI 10)


TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PENTRU A OBȚINE 10 VALORI

PUNEȚI FORMULA PENTRU RB (NUMĂR ALEATORIU ÎNTRE 2 ȘI 12)


TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PENTRU A OBȚINE 10 VALORI

PUNEȚI FORMULA PENTRU UA (OBSERVAȚI REFERINȚA ABSOLUTĂ)


TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PENTRU A OBȚINE 10 VALORI

PUNEȚI FORMULA PENTRU UB (OBSERVAȚI REFERINȚA ABSOLUTĂ)


PUNEȚI FORMULA PENTRU UC

TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PENTRU A OBȚINE 10 VALORI


PUNEȚI FORMULA PENTRU RECHIV1 (OBSERVAȚI REFERINȚA ABSOLUTĂ)

PUNEȚI FORMULA PENTRU RECHIV2


OBSERVAȚI EGALITATEA COLOANELOR RECHIV1 ȘI RECHIV2

SELECTAȚI ÎNTREAGA FOAIE APĂSÂND CA ÎN FIGURĂ


DAȚI CLIC DREAPTA ȘI SELECTAȚI FORMAT CELLS

SELECTAȚI CA ÎN FIGURĂ PENTRU A AVEA 3 ZECIMALE ȘI APĂSAȚI OK


OBȚINEȚI CEVA SIMILAR CU CEEA CE ESTE ÎN FIGURĂ
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18

În final vom trasa graficul tensiunii Uc în funcție de Rechiv și vom obține:

GRAFICUL UC(RECHIV)
Se obține o dreaptă, ceea ce era de așteptat, deoarece Ic este constant

Legarea rezistorilor în paralel

Avem un circuit format din doi rezistori (Ra și Rb) în paralel, alimentați de o sursă de
tensiune.
Circuit format dintr-o sursă de tensiune și doi rezistori legați în paralel.
Fig. 1.04
Sursa de tensiune ne furnizează: U=Ec
Conform teoremei a I-a a lui Kirchhoff, avem: Ic=Ia+Ib.
Din Legea lui Ohm, avem: U=Ra*Ia și U=Rb*Ib.
Vom presupunem ca rezistențele Ra și Rb se modifică aleatoriu în intervalul [2ohm, 12ohm]
și respectiv [3ohm, 13ohm] considerând 10 pași de timp.
Vom calcula rezistența echivalentă prin două metode, în două coloane diferite:

1. Rechiv1=U/Ic
2. Rechiv2=1/(1/Ra+1/Rb)
Vom vedea că aceste două coloane sunt egale, deci formula pentru două rezistențe paralel
este Rechiv=1/(1/Ra+1/Rb).
Deschideți un document nou în Excel. Procedați similar cu ce ați făcut la secțiunea
rezistențe serie. Linia de antet va fi: U, Ra, Rb, Ia, Ib, Ic, Rechiv1, Rechiv2. În final
veți obține ceva similar cu:
REZISTENȚE PARALEL
Teorema transferului maxim de putere

Vom presupune un circuit format dintr-o sursa de tensiune reală (având o rezistență
internă Ri) care alimentează o sarcină Rs. Teorema transferului maxim de putere ne spune
că puterea livrată este maximă pentru Rs=Ri. Să verificăm cu un exemplu acest lucru.
Fig. 1.05 Circuit format dintr-o sursă de tensiune cu rezistența internă Ri și rezistența de sarcină
Rs.
Puterea absorbită de rezistorul Rs este Ps=Rs*Ic^2. Dar Ic=Ec/(Ri+Rs) și va rezulta
formula pentru putere Ps=Rs*(Ec/(Ri+Rs))^2. Puterea maximă
este Pmax=Ec^2/(4*Rso) unde Rs=Rso=Ri. Deci Rso=Ec^2/(4*Pmax).
Vom lua următoarele date:

Ec=10 volți, Ri=10ohm și variem Rs între 1ohm și 49ohm cu pasul 3ohm. Deschideți un
document nou în Excel.

ANTETUL ESTE EC, RI, RS, PS


INTRODUCEȚI VALORI CA ÎN FIGURĂ

INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU PUTERE CA ÎN FIGURĂ

TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PENTRU A COMPLETA TOATĂ
COLOANA PUTERILOR

SELECTAȚI CELE DOUĂ COLOANE CA ÎN FIGURĂ


APOI APĂSAȚI PE CHART WIZARD CA ÎN FIGURĂ

SELECTAȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI NEXT


APĂSAȚI NEXT

SCRIEȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI NEXT


SCRIEȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI FINISH

OBȚINEȚI GRAFICUL PUTERII ÎN FUNCȚIE DE REZISTENȚA DE SARCINĂ


INTRODUCEȚI COLOANA PMAX

INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU PMAX


INTRODUCEȚI COLOANA RSO

INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU RSO

ACEASTA ESTE VALOAREA RS PENTRU CARE SE OBȚINE PUTEREA
MAXIMĂ
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16

Se observă că puterea maximă se obține pentru Rso=Ri=10ohm


Intensitatea curentului alternativ printr-o bobină sau printr-un
condensator

Mai întâi vă prezentăm câteva aspecte teoretice. Ele vor fi detaliate la cursul de Teoria
Circuitelor Electrice, deci nu vă speriați dacă apar noțiuni noi, le veți aprofunda mai tarziu,
deocamdată pe noi ne interesează să trasăm intensitățile curenților în funcție de timp.

La început vom considera un condensator alimentat de la o sursă de tensiune alternativă


de valoare Uef=220V și frecvență f=50Hz iar apoi vom considera că aceeași sursă de
tensiune alternativă alimentează o bobină. Ne propunem să aflăm curentul prin
condensator și curentul prin bobină și să le reprezentăm grafic.

Vom varia de la t=0s până la 60ms. Frecvența unghiulară omega va fi omega=2*pi*f=314


rad/s. Atunci valoarea tensiunii va fi:
u(t)=Uef*sqrt(2)*sin(omega*t)
Considerăm condensatorul de capacitate 1447.6uF iar bobina de inductivitate 7006.37uH.
Se arată că în acest caz reactanța condensatorului (măsurată în ohmi) va fi aproximativ -
2.2ohm iar reactanța bobinei va fi aproximativ 2.2ohm.

Atunci expresiile intensităților curenților prin condensator și respectiv prin bobină vor fi:

ic(t)=100*sqrt(2)*sin(omega*t+fi)
ib(t)=100*sqrt(2)*sin(omega*t-fi)
unde fi este defazajul egal cu pi/2=1.57 radiani.

Urmați pașii de mai jos într-un document Excel nou:


INTRODUCEȚI CÂMPURILE ȘI VALORILE CA ÎN FIGURĂ.

INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU OMEGA.


INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU FI.

INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU REACTANȚA XC (NEGATIVĂ).


INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU REACTANȚA XB (POZITIVĂ).

INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU ICEF.


INTRODUCEȚI FORMULA PENTRU IBEF.

COMPLETAȚI PRIMELE DOUĂ VALORI DE PE AXA TIMPULUI.


TRAGEȚI DE MARCAJUL DE UMPLERE PĂNĂ LA ...


... PÂNĂ AJUNGEȚI LA 0.06

SCRIEȚI FORMULA PENTRU U(T) ȘI COMPLETAȚI PÂNĂ LA T=0.06.


SCRIEȚI FORMULA PENTRU IC(T) ȘI COMPLETAȚI PÂNĂ LA T=0.06.


SCRIEȚI FORMULA PENTRU IB(T) ȘI COMPLETAȚI PÂNĂ LA T=0.06.

ACUM AVEM DATELE CA ÎN FIGURĂ.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14

Să trasăm acum pe aceeași figură graficele u(t) și ic(t). Urmați pașii de mai jos:

SELECTAȚI DOMENIUL DE CELULE DE SUB T, U(T), IC(T), IB(T).

PÂNĂ LA T=0.06.

APĂSAȚI CA ÎN FIGURĂ (CHART WIZARD).

SELECTAȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI APĂSAȚI NEXT.

APĂSAȚI SERIES CA ÎN FIGURĂ.

SELECTAȚI IB(T), APOI REMOVE IAR APOI NEXT.

SCRIEȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI DAȚI NEXT.

SCRIEȚI CA ÎN FIGURĂ ȘI DAȚI FINISH.

AVEȚI GRAFICUL.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

Procedați asemănător și pentru graficul u(t), ib(t). Trebuie să obțineți figura următoare:
GRAFICELE U(T), IB(T).
Rezumat

În această lecție ați dobândit cunoștințele necesare pentru introducerea formulelor și


trasarea graficelor în Excel. Veți folosi aceste cunoștințe oricând aveți de reprezentat date
experimentale.

În lecția următoare vom simula achiziția unor date de la osciloscop folosind programul de
simulare PSpice, vom importa datele în Excel și vom realiza graficele lor.