Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DISCIPLINEI

GUVERNANȚĂ INTERNAȚIONALĂ

Seminar/laborator Metode de predare Observaţii


SEMINAR INTRODUCTIV:
- Tematică;
- Bibliografie;
- Sarcini.
GUVERNANȚA INTERNAȚIONALĂ: Dezbatere/problematizare Studenţii vor
- Definiții / interveni în
- Tipologie studii de caz; activitatea de
- Caracteristici - mijloace utilizate: seminar prin
documente primare şi prezentarea şi
2 ore secundare, lucrări analiza fişelor
generale şi speciale tematice specifice
seminarului cât şi
analize de
text/document/
documente primare
şi secundare
GUVERNANȚA INTERNAȚIONALĂ: Dezbatere/problematizare Studenţii vor
DIMENSIUNEA SECURITĂȚII / interveni în
- construirea sistemului internațional studii de caz; activitatea de
începând cu a doua jumătate a - mijloace utilizate: seminar prin
secolului XX; documente primare şi prezentarea şi
- ONU secundare, lucrări analiza fişelor
- NATO generale şi speciale tematice specifice
- Tratatul de la Varșovia seminarului cât şi
6 ore analize de
text/document/
documente primare
şi secundare
GUVERNANȚA INTERNAȚIONALĂ: Dezbatere/problematizare Studenţii vor
DIMENSIUNEA ECONOMICĂ: / interveni în
- Organizații și organisme economice studii de caz; activitatea de
internaționale; - mijloace utilizate: seminar prin
- FMI; documente primare şi prezentarea şi
- Banca Mondială; secundare, lucrări analiza fişelor
- Organizația Mondială a Comerțului generale şi speciale tematice specifice
6 ore seminarului cât şi
analize de
text/document/
documente primare
şi secundare
REGLEMENTAREA DISPUTELOR Dezbatere/problematizare Studenţii vor
INTERNAȚIONALE; RĂZBOIUL ŞI / interveni în
studii de caz; activitatea de
INSTRUMENTAREA PĂCII
- mijloace utilizate: seminar prin
documente primare şi prezentarea şi
2 ore secundare, lucrări analiza fişelor
generale şi speciale tematice specifice
seminarului cât şi
analize de
text/document/
documente primare
şi secundare
REFORMA STATULUI DE DREPT ÎN Dezbatere/problematizare Studenţii vor
ZONELE POSTCONFLICT / interveni în
2 ore studii de caz; activitatea de
- mijloace utilizate: seminar prin
documente primare şi prezentarea şi
secundare, lucrări analiza fişelor
generale şi speciale tematice specifice

1
seminarului cât şi
analize de
text/document/
documente primare
şi secundare
Bibliografie:
- BAUMAN Zygmund, Globalizarea și efectele ei sociale, Filipeştii de Târg, Antet
XX Press, 2000.
- BRZEZINSKI Zbigniew, Marea tablă de șah, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic,
2007;
- CLAVAL Paul, Geopolitică și geostrategie. Gândirea politică, spațiul și teritoriul
în secolul al XX-lea, Bucureşti, Ed. Corint, 2001:
- COJOC Mariana, Relațiile internaționale și comerțul exterior al României la
începutul secolului XXI, în „Anuarul Muzeului Marinei Române”, tom X,
Constanţa, 2008;
- COYLE Diane, Guvernarea economiei mondiale, Ed. Antet, 2000;
- KJAER Anne Mette, Guvernanța, Cluj-Napoca, Ed. CA Publishing, 2010;
- MEARSHEEIMER John J., Tragedia politicii de forță. Realismul ofensiv și lupta
pentru putere, Bucureşti, Ed. Antet, 2001;
- NYE Joseph, Descifrarea conflictelor internaționale. Teorie și istorie, Bucureşti,
Ed. Antet, 2005;
- SPERO J., politica relațiilor economice internaționale, London, 1985;
- STRANGE Susan, State și piețe, Iaşi, Institutul european, 1997;
- WALTZ Kenneth N., Omul, statul și războiul. O analiză teoretică, Editura
Institutului European, Iaşi, 2001.
- WIGHT Martin, Politica de putere, Chişinău, Editura Arc, 1998.
- http://www.nato.int/
- http://www.un.org/en/index.html
- http://www.imf.org/external/index.htm
- http://www.worldbank.org/