Sunteți pe pagina 1din 3

Etapele Continutul Obiective Strategii de Evaluare

lectiei esential operationale PREDARE INVATARE


I.Momentul - pregatirea materiala - sa se - cer elevilor sa-si - elevii se - observarea
organizatoric si afectiva pentru pregateasca cu pregateas-ca pregatesc cu cele comporta-
lectie cele necesare rechizitele si necesare pen-tru mentului non-
pentru ora materialele ora verbal
necesare pentru
ora
II.Verificarea - verificarea temei - sa citeasca - verific cantitativ - elevii citesc, - aprecieri
temei de casa corect, cursiv si si calitativ tema verifi-ca si isi verbale
expresiv tema corecteaza tema
III.Anuntarea - prezentarea - sa urmareasca - intr-un careu - elevii vor incerca - aprecieri
subiectului subiectu-lui cu atentie labirint, pe o sa descifreze pentru per-
lectiei - sa manifeste plansa, este scris ghicitoarea spicacitate
interes pen-tru textul unei - elevii scri titlul
lectia noua ghicitori despre lec-tiei in caiete
punct. Por-nind
dintr-un colt al
careului vor
dezlega
ghicitoarea res-
pectiva si vor da
raspunsul
- scriu titlul lectiei
pe tabla
IV.Reactuali- - verificarea - sa-si - Ce este textul? - un sir de propozi- - evaluarea
zarea cunos- cunostinte-lor despre reactualizeze tii frontala,ora-
tintelor text si sem-nele de cunos-tintele - Ce trebuie sa aiba la,prin apre-
punctuatie referitoare la un text? - un titlu cierea ras-
text si semnele punsurilor
de punctuatie - Prin ce indicam - prin alineat
schimbarea ideii
povestitorului? - linia de dialog

- Ce semn de - prin doua puncte


punctuatie folo-
sim pentru a marca - in versuri
inceputul vorbirii
unei persoane?

- Prin cine sunt


anuntate cuvintele
celui care vorbeste
sau da o
explicatie?

- Cum sunt scrise


unele texte?

- Cand folosim
punctul, sem-nul
intrebarii si semnul
excla-marii?
V.Efectuarea a) exercitii orale prin - sa stie sa le - precizez regulile -elevii participa la - aprecierea
de exercitii joc: "Jocul semnelor uilizeze co-rect jocului: Eu voi joc si spun cate o raspunsuri-lor
de punctuatie" si constient formula propozitii, ghici-toare despre si corec-tarea
b) exercitii scrise iar ei vor ridica in fiecare semn de even-tualelor
- sa stie sa mana cartonasul punctuatie gre-seli
alcatuiasca pro- corespunzator cu - elevii vor citi
pozitii felul propo-zitiei. textele si le vor
enuntiative, Voi indica eu completa cu
intero-gative si semnul, iar ei vor semnele de
exclamative alcatui propozitiile punctua-tie
corespunzatoare corespunzatoare,
- sa aplice motivand folosirea
cunostintele te- - pe tabla vor fi lor
oretice despre scrise doua texte,
semnele de unul in proza si
punctuatie altul in versuri, din
care lipsesc sem-
nele de punctuatie:

Cosmin il
intreaba pe prie-
tenul sau

Ce faci maine
dupa-a-miaza
Cosmine

Ma duc la film
impreuna cu mama
tata si fratele meu

Unde te duci mai


arici

In padurea cu
urzici

Ce sa cauti tu arici

Musuroiul cu
furnici

Vreau sa vin si eu
arici

Tu copile stai aici

Rici Rici mai arici

Ace ai nu ai arnici

(Din creatia
copiilor)
- sa formeze - Formati - elevii vor scrie
propozitii dupa propozitii cu pro-pozitiile in
cerinta data cuvan-tul "mere", caiete, dar si la
folosind toate tabla
semnele de
punctuatie invata- - "Anul acesta s-au
te facut multe mere."

- "Miine mergem
la cules de mere,
buni-cule?"

-"Ia si tu cateva
mere, Ionele!"

- "Mama i-a spus:

- Maine voi face


compot de mere."
VI.Fixarea - munca independenta - sa-si formeze - le explic elevilor - elevii vor
cunostintelor deprinderi de a ce au de facut completa fisa,
lucra - ma asigur daca rezolvand cerin-
independent, a- au inteles tele indicate
plicand
cunostintele
referi-toare la
ortografie si
punc-tuatie
VII.Tema - precizarea temei si - sa alcatuiasca un - aprecierea si
pentru acasa notarea ei scurt text cu titlul notarea e-
"Stiloul", in care levilor in urma
sa foloseasca toate corec-tarii
semnele de fiselor
punctuatie invatate