Sunteți pe pagina 1din 1

Data:

|Clasa:
Disciplina:Limba română
Subiectul: Tipurile de propoziţii după scopul comunicării;
Subcompetenţe: 4.8,
Obiectivele operaţionale:
O1 - sa recunoasca in cadrul comunicarii curente, orale sau scrise, propozitiile:
enuntiative, interogative si exclamative, dupa intonatie si dupa semnele de
punctuatie;
O2 - sa utilizeze corect semnele de punctuatie invatate;
O3 - sa alcatuiasca propozitii prin ordonarea logica a unor siruri de cuvinte date;
O4 - sa inteleaga importanta folosirii semnelor de punctuatie in comunicarea orala
si scrisa;
O5 - sa-si dezvolte atentia, spiritul de observatie, gandirea si gustul pentru
exprimarea frumoasa si corecta atat oral cat si in scris.

Metode si procedee: exercitiul, conversatia, analiza, problematizarea, jocul


didactic;

Tipul lectiei: de formare si consolidare a priceperilor si deprinderilor;

Mijloace de invatamant: manualul, fise pentru munca independenta, cartonase si


planse cu semnele de punctuatie.