Sunteți pe pagina 1din 2

Încercuiește complementele circumstanțiale de mod Încercuiește complementele circumstanțiale de mod

și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă
și cazul (unde este posibil): și cazul (unde este posibil):
a)El mă ascultă cu atenție. A a)El mă ascultă cu atenție. A
acționat în virtutea înțelegerilor acționat în virtutea înțelegerilor
făcute. Construcția a fost executată făcute. Construcția a fost executată
conform proiectului. conform proiectului.
b)E mai grijuliu decât tine. În sinea b)E mai grijuliu decât tine. În sinea
lui mă condamnă. După ceilalți, ar fi lui mă condamnă. După ceilalți, ar fi
trebuit să plecăm ieri. Nu se poate trebuit să plecăm ieri. Nu se poate
să scrie cum spui tu. să scrie cum spui tu.
c)E mai potrivit pentru post decât c)E mai potrivit pentru post decât
cei doi. Conform celor trei, am cei doi. Conform celor trei, am
reușit. Muncește înzecit de când reușit. Muncește înzecit de când
este avocat. L-a plătit dublu și tot nu este avocat. L-a plătit dublu și tot nu
a fost mulțumit. Ea e de trei ori mai a fost mulțumit. Ea e de trei ori mai
pregătită pentru examen decât ei. pregătită pentru examen decât ei.
d)Apa a înghețat tun. El dansa lent. d)Apa a înghețat tun. El dansa lent.
Mergea de-a rostogolul. Mergea de-a rostogolul.
e)A promite e mai ușor decât a e)A promite e mai ușor decât a
îndeplini. Mă ascultă fără a înțelege. îndeplini. Mă ascultă fără a înțelege.
Vorbește gesticulând puternic. Vorbește gesticulând puternic.
f)Mobila trosnea poc-poc. f)Mobila trosnea poc-poc.
Încercuiește complementele circumstanțiale de mod Încercuiește complementele circumstanțiale de mod
și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă și precizează părțile de vorbire prin care se exprimă
și cazul (unde este posibil): și cazul (unde este posibil):
a)El mă ascultă cu atenție. A a)El mă ascultă cu atenție. A
acționat în virtutea înțelegerilor acționat în virtutea înțelegerilor
făcute. Construcția a fost executată făcute. Construcția a fost executată
conform proiectului. conform proiectului.
b)E mai grijuliu decât tine. În sinea b)E mai grijuliu decât tine. În sinea
lui mă condamnă. După ceilalți, ar fi lui mă condamnă. După ceilalți, ar fi
trebuit să plecăm ieri. Nu se poate trebuit să plecăm ieri. Nu se poate
să scrie cum spui tu. să scrie cum spui tu.
c)E mai potrivit pentru post decât c)E mai potrivit pentru post decât
cei doi. Conform celor trei, am cei doi. Conform celor trei, am
reușit. Muncește înzecit de când reușit. Muncește înzecit de când
este avocat. L-a plătit dublu și tot nu este avocat. L-a plătit dublu și tot nu
a fost mulțumit. Ea e de trei ori mai a fost mulțumit. Ea e de trei ori mai
pregătită pentru examen decât ei. pregătită pentru examen decât ei.
d)Apa a înghețat tun. El dansa lent. d)Apa a înghețat tun. El dansa lent.
Mergea de-a rostogolul. Mergea de-a rostogolul.
e)A promite e mai ușor decât a e)A promite e mai ușor decât a
îndeplini. Mă ascultă fără a înțelege. îndeplini. Mă ascultă fără a înțelege.
Vorbește gesticulând puternic. Vorbește gesticulând puternic.
f)Mobila trosnea poc-poc. f)Mobila trosnea poc-poc.
PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ DE MOD PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ DE MOD
1.DEFINIȚIE: CL reprezintă realizarea propozițională a unui c.c.mod. 1.DEFINIȚIE: CL reprezintă realizarea propozițională a unui c.c.mod.
2.ELEMENTE REGENTE: 2.ELEMENTE REGENTE:
*verbe…………………………………………………………………………………….………… *verbe…………………………………………………………………………………….…………
*locuțiuni verbale…………………………………………………………………………….. *locuțiuni verbale……………………………………………………………………………..
*interjecții predicative ……………………………………………………………………… *interjecții predicative ………………………………………………………………………
*adverbe …………………………………………………………………………………………. *adverbe ………………………………………………………………………………………….
*adjective …………………………………………………………………………………………. *adjective ………………………………………………………………………………………….
3.ELEMENTE DE RELAȚIE: 3.ELEMENTE DE RELAȚIE:
*adverbe relative ………….……………………………………………………………………. *adverbe relative ………….…………………………………………………………………….
*locuțiuni conjuncționale subordonatoare ………………………………….......… *locuțiuni conjuncționale subordonatoare ………………………………….......…
...…..…………………………………………………………………………………………………… ...…..……………………………………………………………………………………………………
*pronumele relativ ce: De rău ce este nu are niciun prieten. *pronumele relativ ce: De rău ce este nu are niciun prieten.
3.CORELATIVELE 3.CORELATIVELE
În CM În PP În CM În PP

5.TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA: 5.TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA:


*CM poate sta înainte sau după propoziția regentă ori poate fi *CM poate sta înainte sau după propoziția regentă ori poate fi
intercalată în propoziția regentă. intercalată în propoziția regentă.
*În general, CM nu se desparte prin virgulă de regent, indiferent de *În general, CM nu se desparte prin virgulă de regent, indiferent de
poziția față de acesta; poziția față de acesta;
*Separarea prin virgulă se face doar dacă este necesară evidențierea în *Separarea prin virgulă se face doar dacă este necesară evidențierea în
enunț a subordonatei CM, de obicei dacă precede propoziția regentă și enunț a subordonatei CM, de obicei dacă precede propoziția regentă și
dacă există corelative (Fără să vreau acest lucru, i-am supărat.). dacă există corelative (Fără să vreau acest lucru, i-am supărat.).