Sunteți pe pagina 1din 10

Tăcerea Mântuitorului

Isaia 53: 7-9


Douăzeci și patru de ani este o lungă perioadă de timp pentru a petrece în
închisoare.

Mai ales pentru o crimă pe care nu a comis.

În această săptămână Jonathan Fleming a fost eliberat după aproape un sfert de


secol în spatele gratiilor, când a fost condamnat pe nedrept de crimă. În mod
ironic, o parte din dovezile care-l eliberat a fost o chitanță hotel care poliția au
avut în posesia lor tot timpul. Că declarațiile plus de personalul hotelului, care l-
au amintit (care, de asemenea poliția a lungul) convins că procurorii au trimis
omul greșit la închisoare.

"Am așteptat acest lucru pentru orice an," mama Patricia Fleming, 72, a declarat
printre lacrimi după ce a îmbrățișat fiul ei.

"Mă simt ca o povară a fost ridicată."

Cum te-ai simți dacă așa ceva sa întâmplat cu tine?

Dreptate este greu de găsit în această lume. Instanțele fac greșeli și, uneori,
oamenii nevinovați suferă pentru crime pe care nu le-au comis. Aceasta s-a
întâmplat cu Isus, când a fost răstignit în urmă cu 2000 de ani. Deși a făcut nici
un rău, a rostit nici amenințările, a comis nici o crimă, și-a rănit pe nimeni,
puterile care decide că a trebuit să moară. Astfel încât acestea acuzații inventate
împotriva lui, l-amestecate de la o audiere la alta, și în cele din urmă au primit
ceea ce au vrut.

Uneori instanțele face greșeli

A murit ca un criminal, a agățat între doi tâlhari.

Dar nu merita sa fie acolo.

Când Isaia consideră moartea robul Domnului, el subliniază


 cum Hristos a răspuns la acuzațiile nedrepte,
 cum nimeni nu a venit în ajutor, și
 cum chiar îngroparea lui a mărturisit în mod greșit a fost tratat. Acest
pasaj ar trebui să ne conducă la genunchi în semn de recunoștință față de
Isus pentru ceea ce el a îndurat pentru mântuirea noastră.

Să începem prin luarea în considerare ceea ce Isus nu a făcut și ce nu a spus


atunci când a stat înaintea acuzatorilor săi.
I. Tăcerea lui umilă, supusă

"El a fost asuprit și chinuit,

dar el nu a deschis gura;

el a fost condus ca un miel la măcelărie,

și ca o oaie mută înaintea celor săi este tăcut,

așa că nu a deschis gura "(v. 7).

Uneori esti cunoscut pentru ceea ce nu spui. În acest caz, Isaia a profețit că
Hristos nu va deschide gura să se apere, chiar în fața moarte sigură. Sute de ani
mai târziu, care a venit adevărat, atunci când a stat în fața acuzatorilor săi:

"Dar Isus tăcea" (Matei 26:63).

"El nu a răspuns" (Matei 27:12).

"Dar el tăcea și nu a răspuns" (Marcu 14:61).

"Dar Isus a făcut nici un răspuns în continuare" (Marcu 15: 5).

"Dar el ia răspuns nimic" (Luca 23: 9).

"Dar Isus nu ia dat nici un răspuns" (Ioan 19: 9).

Uneori esti cunoscute pentru ce nu spui

Când Isus a stat în fața lui Pilat și Caiafa, el nu se va apăra, și el nu a încercat să


se explice. În cazul Caiafa, mintea lui era deja formată. Situația lui Pilat a fost
diferită. Pentru că el era confuz cu privire la adevărata identitate a lui Isus, el nu
a avut o prejudecată împotriva lui. Dar chiar și cu Pilat, Iisus ar vorbi numai în
scopul de a-l forțeze să ia o decizie, să nu intre într-o dezbatere cu el.

Pilat a trebuit să decidă ce să facă cu Isus. În acest sens, el stă pentru noi toți.
După ce Pilat știa că Isus era nevinovat, el ar trebui să fi lăsat să plece. Dar el nu a
făcut-o. Putem specula despre motivele lui Pilat de ore, dar în cele din urmă el
nu a putut spăla mâinile de vina sângelui lui Isus ". Isus a vorbit cu el doar pentru
a ajuta-l să vină la o decizie. Odată ce el știa adevărul (că Isus era nevinovat),
Domnul nu a avut nimic mai mult să-i spun.
Pilat reprezintă pentru noi toți

Când Petru a scris la asediate împrăștiate, creștinii, persecutați în primul secol, a


folosit acest pasaj ca un exemplu pentru modul de a răspunde atunci când sunt
atacat pentru credința voastră:

"Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă
un exemplu, pentru ca s-ar putea urma în pașii lui. El na făcut păcat, nici nu sa
găsit vicleșug în gura Lui. Când a fost batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; când
a suferit, el nu a amenința, dar a continuat încredințându se celui ce judecă cu
dreptate "(1 Petru 2: 21-23).

În 1896 un ziarist Kansas pe nume Charles Sheldon scris un roman numit pe


urmele Lui, bazate pe o premisă neobișnuit: Ce ar fi dacă în fiecare situație am
întrebat, "Ce ar face Isus" El descrie un an din viața unui american oraș în care
toată lumea din oraș-doctori, avocați, negustori, agenții de vânzări, profesori,
studenți, clerului și ziare editorii-a făcut că pun la îndoială baza pentru toate
deciziile lor. A devenit un bestseller instantaneu. Deși în mare parte uitat astazi,
ea a condus ani și mulți pași direct-multe mai târziu, la brățările WWJD că mulți
oameni poartă astăzi.

Cea mai mare onoare să fie ca Isus

Potrivit lui Petru urma pe Isus înseamnă că, uneori, vom suferi chiar și
atunci când am făcut nimic rău. Cea mai mare onoare pentru orice creștin
trebuie să fie ca Isus. Când suferim pe nedrept, împărtășim într-o porțiune mică
din ceea ce sa întâmplat cu el. Deși el a făcut nici un rău, el a fost trădat, a
încercat, a negat și răstignit. Deși el nu a păcătuit, el a fost urât de brokerii de
putere care complotat să-l ucidă. Același lucru se va întâmpla cu noi. Oamenii
aproape de noi ne va dezamăgi, iar unii vor întoarce împotriva noastră.

Cum vom răspunde?

Peter punctele la Isus și spune: "El nu a răzbuna." Când suntem insultați,


înclinația noastră naturală este să se întoarcă o insultă pentru insultă. Dar Isus a
ales o cale mai bună. Deoarece pune vechi spiritual ", nu a spus un cuvânt
mumblin". "Când a stat în fața lui Pilat și Irod, și atunci când el sa confruntat cu
gloata batjocorind, el a rostit nici insulte, el a făcut nici amenințări.

Când l-au biciuit, el nu a răzbuna.

Când soldații pus coroana de spini pe cap, el nu a blestema la ei.

Când au bătut cuiele în mâinile și picioarele, nu le amenința.

În cazul în care trecătorilor scuipat la el, el nu a scuipat înapoi.


Când au jurat la el, el nu a jurat înapoi.

Să aflați ce Chiar crezi când alții te maltrata

Să aflați ce Chiar crezi cand altii te maltrata. Uneori adevăratul test al credinței
este ceea ce nu faci. Uneori, veți fi mai bine creștin de a nu spune nimic, la toate.

Când sunteți maltratați, repetați acești patru propoziții:

Nu e vorba de mine. Nu e vorba de acum.

Este vorba despre Dumnezeu. Este vorba despre eternitate.

După cum ați citit aceste cuvinte, am să vă încurajez să nu chiar acum și să spună
celor patru fraze cu voce tare. Scrie-le în jos pe un card, și a pus cardul în cazul în
care puteți vedea. Încercați să repete aceste fraze în fiecare zi timp de o
săptămână, astfel încât adevărul va fi tatuat pe suflet.

Permiteți-mi să vă pun o întrebare: Credeți că Isus a fost o victimă neajutorată în


acea zi la Golgota? El era Fiul lui Dumnezeu. El a avut puterea de a chema o
legiune de îngeri să-l elibereze. El a avut însă să spună cuvântul și toate cer ar
veni în ajutor. Dar niciodată nu a spus acel cuvânt.

A fost Isus o victimă?

El a fost cu adevărat Silent Mântuitorul care, având toată puterea în mâinile sale,
a decis să nu-l folosească împotriva celor care l-chinuit.

Potrivit lui Martin Luther King, Jr., "Trebuie să spunem dușmanii noștri," Te
iubesc. Aș muri mai degrabă decât te urăsc. "Asta e spiritul exactă a Isaia 53 și 1
Petru 2.

II. Sentința lui nedrept

"Prin apăsare și judecată a fost luat.

Dar care de generația sa au protestat?

Pentru el a fost tăiat de pe pământul celor vii;

pentru păcatele poporului meu a fost pedepsit "(v. 8).

Care au protestat împotiva moarții lui Hristos?


Cine a vorbit împotriva acestei erori judiciară?

Cine a venit la apărarea lui?

Răspunsul este, nimeni nu. Dintre toate marile personalități implicate în moartea
lui Hristos, în mod ironic a fost Pontius Pilat, guvernatorul roman, care a arătat
cea mai periculoasă pentru Hristos. Spre deosebire de procesul său în fața lui
Caiafa atunci când el nu se va apăra, Isus angajat într-un dialog cu Pilat, deoarece
guvernatorul pare pe un singur nivel a fost căutarea adevărului. Cel puțin a ajuns
la concluzia corectă. De trei ori el a spus, "Eu nu găsesc nicio vină în El." În cele
din urmă, el a cedat presiunii și condamnat pe Isus la moarte. Vinovăția este, prin
urmare tot mai mare pentru că știa ce făcea.

"Mi-ar muri mai degrabă decât vă urăsc"

Nimeni nu a vorbit de Isus, deoarece nimeni nu putea vorbi. Liderii evrei au fost
atât de furios cu Isus că ele au fost determinate să-l omoare. Alimentată de frică
și gelozie pe un rabin galilean nu le putea controla și nu au înțeles, au plătit Iuda,
arestat pe Isus noaptea, l-au pus prin șase audieri înainte de dimineață, și apoi a
stat de ca romanii l-au pus la moarte.

El a fost tăiat, spune Isaia.

A murit înainte de vreme.

El a fost doar un tânăr, în 30 de ani primele sale atunci când a murit.

Nimeni nu a vorbit de Isus

Când un om moare tânăr, ne gândim la tot ce ar fi putut realiza, piesele care ar fi


putut fi compus, cărți care ar fi putut fi scrise, și descoperiri uimitoare care ar fi
putut fi făcute.

"El ar fi câștigat un Premiu Nobel."

"Ea ar fi fost primul nostru președinte femeie."

"El ar fi putut câștigat un Oscar."

"S-ar putea să fi fost un superstar."

Și pe merge speculații trist despre ceea ce ar fi putut fi.

Care ar putea fi cel mai rău frica. . . că vom muri înainte de timpul nostru.
Vom muri prea tânăr. . . .

Sau vom muri prea repede. . .

Sau murim cu munca noastră neterminată. . .

Sau murim cu visele noastre neîmplinite.

Nu se poate spune asta despre Isus.

Ce altceva a mai fi lăsat să realizeze?

El a fost pus la moarte pentru păcatele poporului său.

Isus a terminat tot ce a venit să facă.

Doar o singură persoană în istorie nu lăsat în urmă orice afacere neterminată.


Numele lui este Isus Hristos. El este singura persoană care ar putea veni la
sfârșitul vieții sale și spune cu absolută și totală truthfulness- "Am terminat tot ce
am stabilit să fac."

Chiar înainte Isus a murit, el a strigat: "Sa sfârșit" (Ioan 19:30). Rețineți că nu a
spus, "Eu sunt terminat", pentru că ar implica faptul că a murit înfrânt. Mai
degrabă, el a strigat "Sa sfârșit", care înseamnă "am terminat cu succes munca
am venit să fac." Este strigătul Mântuitorului victoriei.

Deoarece Isus Hristos a plătit în întregime prețul pentru păcatele noastre,


lucrarea de mântuire este acum completă. Asta e ceea ce ne referim când vorbim
despre "lucrarea terminată" a lui Isus Hristos. Asta nu e doar un slogan; este un
adevăr spiritual profund. Ceea ce Isus realizat in moartea lui a fost atât de
minunat, atât de totală, atât de completă încât niciodată nu ar putea fi repetate,
nici chiar de Isus însuși. Opera sa este "terminat". Nu este nimic mai mult
Dumnezeu ar putea face pentru a salva rasa umană. Nu există nici un plan B.
Planul A (moartea lui Hristos) a fost destul de bun.

III. Grave lui Humble

"El a fost atribuit un mormânt cu cei răi,

și cu cei bogați la moartea sa,

deși făcuse nici violență,


nici nu a fost vreun vicleșug în gura Lui "(v. 9).

Cum ar putea fi aceasta?

Cum Isus ar putea fi atribuit un mormânt cu cei răi și totuși, de asemenea, cu cei
bogați în moartea lui?

Lucrarea de mântuire este acum completă

Când Isaia a scris aceste cuvinte, el fără îndoială trebuie să fi întrebat despre
acest lucru el însuși. Cei răi și pe cei bogați, în general, ajung în diferite locuri. O
persoană cu adevărat rău ar putea fi îngropat într-un mormânt nemarcat sau
într-un colț obscur al unui cimitir. Ne îngropa pe cei răi cu dezonoare și cu cât
mai puține fanfara posibil. Dar cei bogați onoram cu monumente și flori și
inscripții generoase. Suntem asigurați-vă că 100 de ani de acum trecătorii vor ști
că "un om important îngropat aici."

Uităm cei răi și amintiți-vă cei bogați.

Asta e modul în care funcționează lumea.

Deci, cum ar putea fi numărate pe Isus atât cu cei răi și cu cei bogați in
înmormântare lui? RT Kendall (. De ce Isus a murit, pp 151-152) subliniază
faptul că Isus a împlinit această profeție trei moduri: în primul rând, atunci când
Baraba, un criminal autentic, a fost eliberat, iar Isus destul de literalmente a
murit în locul lui. În al doilea rând, atunci când a murit, alături de doi criminali
care au fost, de asemenea, răstigniți în acea zi, la Golgota. În al treilea rând, atunci
când a murit pentru păcătoși pretutindeni prin luarea nelegiuirea lor asupra sa
("Domnul a pus pe el nelegiuirea noastră a tuturor", v. 6). Romani 5: 8 ne spune
că Hristos a murit pentru păcătoși, și Romani 4: 5 chiar spune că Dumnezeu
îndreptățește pe cei răi. Deși a trăit o viață fără păcat, Isus a murit pentru
păcătoși și, astfel, a fost atribuit un mormânt cu cei răi.

Hristos a murit moartea păcătosului, deși el a fost fără păcat himeslf

Dar unde a fost care era pe fază? Într-un mormânt împrumutat de la un om


bogat, numit Iosif din Arimateea (Matei 27: 57-60).

Astfel, chiar înmormântarea lui Isus a împlinit profeția Vechiului Testament la


scrisoarea. Chiar dacă nimeni nu ar fi putut să-l prevăzut în avans, atât natura
morții sale (prin crucificare) și locul de înmormântare lui (mormântul unui om
bogat) profeție împlinită dat 700 ani mai devreme.
Toate acest lucru sa întâmplat, deși Isus era nevinovat.

El a făcut nicio nelegiuire.

El na făcut păcat.

El a spus nu minciuni.

Numai cel neprihănit

E greu pentru noi să înțelegem cât de uimitor este că nu avem nimic de a


compara la ea. Că este, nu știm exact ce este "fără păcat" este pentru că toți
suntem păcătoși. Ca un singur om a pus, dacă păcatul ar albastru, am fi albastru
peste tot. Unii dintre noi ar fi albastru deschis, albastru inchis unele, unele
albastru, unele praf albastru, dar am fi cu toții albastru prin intermediul și prin.

Dacă păcatul ar albastru, am fi albastru peste tot

Când m-am păstorit o biserică din Oak Park, IL, am predicat-o duminică pe
universalitatea păcatului. În scopul de a face punctul meu, am numit o serie de
comunități din apropiere și a spus, "Nu este nici o persoană drept în oricare
dintre aceste orașe." Apoi am adăugat: "Și nu e un om drept în Oak Park, fie." Nu
am Nu știu că o femeie, un vizitator pentru prima dată, a fost profund tulburat de
comentariile mele. Duminica următoare sa întâmplat să o întâlnească după
primul serviciu. Cu o privire în cauză pe fata ei, ea a amintit comentariile mele și
apoi a spus: "Dar Pastor Ray, dacă nu ești un om drept, unde putem găsi unul?" I-
am spus că mi-ar răspunde la întrebarea ei în predica mea. Povestind poveste de
adunare, am spus că le-ar arăta singura persoană drept în Oak Park-sau oriunde
altundeva pentru care contează. Referindu-se la crucea de pe peretele din spatele
amvonului, am declarat că "Isus este cel neprihănit singurul care a trăit
vreodată."

El a fost curat, sfânt, și perfectă în orice fel. El nu a păcătuit niciodată, nici măcar
o singură dată. Deși el a fost grav ispitit, el nu a cedat. Tot restul dintre noi se
încadrează astfel departe încât nu putem începe să fie comparat cu el. El este
singurul om neprihănit vreodată să meargă pe acest pământ.

Și l-am răstignit.

Răsplata lui pentru a face voia lui Dumnezeu era o cruce romană sângeros. Aici
este minunea harului la locul de muncă. De uciderea unui om perfect a venit
planul lui Dumnezeu de a salva rasa umană.

Hristos a murit pentru noi pe când eram "încă" păcătoși


Din cel mai rău rău, Dumnezeu a adus cel mai mare bine. Numai Dumnezeu ar fi
putut face. "Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi în acest: În timp ce
eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi" (Romani 5: 8). Notă mic
cuvântul "încă." Am fost "încă" păcătoși, atunci când Hristos a murit pentru noi.
El nu a murit pentru noi pe când eram încă "membri ai bisericii" sau "oameni
buni" sau "cetățenilor care respectă legea" sau "vecini frumos" sau "un nivel
ridicat", dar el a murit pentru noi în timp ce noi încă pierdut în nostru păcat și
departe de Dumnezeu. Asta e adevărul despre noi toți. Hristos a murit pentru
păcătoși, pentru că este doar păcătoșii care pot fi salvate.

Pentru păcătoși numai

Cum putem intra în contact cu beneficiile morții lui Hristos? Ajunge cu mainile
goale de credință și încredere în Hristos ca Domn și Mântuitor. Ușa spre cer este
marcată, "Pentru păcătoși doar." Dacă ești un păcătos, poți veni. Nimeni altcineva
nu trebuie să se aplice. Hristos a murit pentru ca păcătoși ca tine și ca mine ar
putea fi salvate. Aici este chemarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi: "Veniți acum,
să ne judecăm, zice Domnul. "Deși păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zăpada" (Isaia 1:18). Și aici este promisiunea lui Dumnezeu pentru cei
care vin cu credință: "sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat" (1
Ioan 1: 7).

Ești un păcătos? Dacă da, aici este o veste bună pentru tine.

Ești un păcătos?

Ceea ce nu am putut face pentru noi, Dumnezeu a făcut pentru noi, prin moartea
Fiului Său. Singurul lucru rămas este să crezi în el. Toți cei care citesc aceste
cuvinte să le ia la inimă. Alerga la cruce. Întoarce de la păcatul tău, stabilește de
sine-voință, și apucă pe Fiul lui Dumnezeu, care te iubeste si a murit pentru tine.
Arunca-te complet pe Isus pentru mântuirea ta. Dacă aveți încredere în el cu
toată inima ta, el nu te va întoarce. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu
pentru toți cei care cred în Isus. Dumnezeu să te ajute să ai încredere în el.

La începutul mesajului, am spus că acest pasaj ar trebui să ne conducă la


genunchi în semn de recunoștință față de Isus pentru ceea ce el a îndurat pentru
noi, atunci când a murit pe cruce. În acest scop, să ia rugăciunea noastră de
închidere de la imnul O șef Sacred acum rănit:

Ce limbă voi împrumuta la Tine mulțumesc, dragi prieteni,

Pentru acest durerea moarte Ta, Ta milă fără sfârșit?


O să mă ta pentru totdeauna, și ar trebui să leșin fie,

Doamne, lasă-mă niciodată, niciodată supraviețui dragostea mea pentru Tine.