Sunteți pe pagina 1din 1

Semnele iertării

Cu ani în urmă un tânăr a plecat de acasă rănind grav prin cuvinte pe părinţii
săi care încercau să-l facă conştient că orice faptă rea are repercusiuni asupra
prezentului şi veşniciei. De atunci n-a mai dat pe acasă şi a întrerupt orice legătură
cu ei dar anii au dovedit că părinţii săi aveau dreptate. Mai mult decât atât, era tot
mai des citat la tribunalul conştiinţei şi de fiecare dată se întreba cum de a putut
face aşa ceva. Acum îşi dorea doar un singur lucru: să ştie că părinţii săi îl pot ierta.
S-a hotărât să le scrie o scrisoare în care şi-a vărsat toată inima. Ochii săi s-au
umezit când scria aceste rânduri. Le-a scris părinţilor săi că are intenţia să-i
viziteze dar, pentru ca să îndrăznească să facă lucrul acesta, le-a cerut un semn,
semnul iertării. Casa lor era aproape de linia ferată iar semnul propus de el era să
pună un ştergar alb pe nucul din faţa casei. Le-a scris că el se va aşeza la fereastră
şi, dacă va vedea semnul iertării, va coborî. În caz contrar, va călători mai departe.
În ziua fixată de el, s-a urcat în tren. Emoţiile creşteau cu fiecare kilometru parcurs.
S-a aşezat în dreptul ferestrei şi, când trenul a trecut în dreptul casei lor, nu a vrut
să-şi creadă ochilor: pe nucul din faţa casei nu era doar un ştergar alb, ci părea
îmbrăcat în alb. Prosoape, cearceafuri, batiste, toate erau agăţate de ramurile
bătrânului nuc. L-au podidit lacrimile. Acum erau altfel de emoţii. Acum a simţit,
ca niciodată în viaţă, ce înseamnă puterea iertării.
Dacă ai probleme asemănătoare în relaţia ta cu Dumnezeu şi te întrebi dacă
Dumnezeu te mai poate ierta, în seara aceasta vei primi răspunsul chiar din partea
lui Isus, rostit chiar de pe cruce.