Sunteți pe pagina 1din 75

„Pentrucănu-lputemvedea,Dumnezeuepretutindeni“,spuneYASUNARI KAWABATA,primulscriitor japonezlaureatalPremiuluiNobel,iarafirmațiaaceastaparesăseregăsească,ascunsădiscret,întoate

scrierilesale.YasunariKawabatas-anăscutlaOsaka,în1899,într-ofamiliebogatășieducată.Lanumai

treianirămâneorfan.Dupămoarteabuniciișiasuroriilui,copilulecrescutdeunbunicbătrânșiorb.Sunt aniînsingurațicare,s-aspus,auconturatsentimentulpărăsiriișialregretului,dominantînromanelesale.În

1924absolvăcursurilefacultățiideliteraturăaleUniversitățiiImperialedinTokioșiîntemeiază,împreună

cuungrupdescriitoritineri,revistaBungeiJidai,îndreptatăîmpotrivacurentuluirealist,interesatăde avangardaliterarăeuropeanășidemișcareaneosenzualistă.SuccesulliteraralluiKawabataîncepecu

DansatoareadinIzu(1926),nuvelăparțialautobiograficăceurmăreștepovesteadedragostedintreautorși

odansatoaretradiționalăjaponezădenumaipaisprezeceani.Vuietulmuntelui,romanapărutîn1948,îi

aducedefinitivconsacrarea.Pentru„măiestrialuiliterarăcareexprimăcumaresensibilitateesențaspiritului japonez“primește,douăzecideanimaitârziu,PremiulNobel.Înlimbileeuropeneîisunttraduse,laacea dată,doartreiromaneșicâtevapovestiri,darnumelesăuedejabinecunoscut. În 1970 face un tur al Statelor Unite și ține conferințe la principalele universități de acolo. Este momentulîncarehotărăștesăseimpliceînviațasocială,deșiîntimpulceluide-alDoileaRăzboiMondial alesese să rămână perfect neutru. Semnează, alături de Yukio Mishima și de alți scriitori, o scrisoare deschisăprincarecondamnăRevoluțiaCulturalădinChinașiîisusțineconstantpecandidațiiconservatori.

Sesinucide,fărăalăsanicionotă,pe16aprilie1972,ladoianidelamoarteaprietenuluisău,Yukio

Mishima.

SCRIERI(selectiv):DansatoareadinIzu(1926),Țarazăpezilor(1935,1947),Omiedecocori(1949,

1952),MaestruldeGO(1942,1954),Vuietulmuntelui(1949,1954),Lacul(1954),Frumoaseleadormiteși

altepovestiri(1961),Frumusețeșiîntristare(1965),DescoperireaFrumuseții (1969), Vechea capitală

(1985).ÎncolecțiaCarteadepenoptierăauapărutVuietulmuntelui,Frumusețeșiîntristare,Omiede

cocori.Înpregătire:Țarazăpezilor.

Traducătoarea,ANCA FOCȘENEANU,electorlasecțiadejaponezăaFacultățiideLimbiStrăinedela Universitatea din București și președinte al Asociației Profesorilor de limba japoneză din România. Traduceri:Supliciuluneiadolescente,romandeAkiraYoshimura,apărutîncolecțiaRaftulîntâi.

YYaassuunnaarriiKKaawwaabbaattaa

FFRRUUMMOOAASSEELLEEAADDOORRMMIITTEE

Traduceredinjaponezășinotede

ANCAFOCȘENEANU

HUMANITAS

2009

Redactor:CătălinD.Constantin

Coperta:AngelaRotaru

Tehnoredactor:ManuelaMăxineanu

Corector:CeciliaLaslo

DTP:CorinaRoncea

TipăritlaProediturășiTipografie

YASUNARIKAWABATA Nemurerubijo

Copyright©1960,HeirsofYasunariKawabata,1960

Allrightsreserved.

©HUMANITASFICTION,2014,pentruprezentaversiuneromânească

ISBN978-973-689-768-9

DescriereaCIPestedisponibilălaBibliotecaNaționalăaRomâniei.

EDITURAHUMANITASFICTION

PiațaPreseiLibere1,013701București,România

tel.0214088350,fax0214088351

www.humanitas.ro

Comenzionline:www.libhumanitas.ro Comenziprine-mail:vanzari@libhumanitas.ro

Comenzitelefonice:0372743382,0723684194

PPrriimmaannooaappttee

—Vărogsănufacețiglumenepotrivitesausăîncercațisăbăgațidegetulîn gurafeteiadormite,i-aatrasatențiafemeiadelapensiunebătrânuluiEguchi. Defaptaceastăcasănupreaputeafinumităpensiune,etajulîntâieraformat numaidindouăcamere,cameradeaproximativ13m 2 încarestăteaelacumde vorbăcufemeiașicameraalăturată,careeraprobabilundormitorși,dupăcâte îșiputusedaseama,nicilaparterulîngustnupăreasăexistevreoaltăcamerăde oaspeți.Casanuaveanicifirmădepensiunelaintrare.Poatenuseputeapune firmădincauzasecretuluipecare-lascundea.Înăuntrudomneaolinișteperfectă. Înafarădefemeiacareîlîntâmpinaselapoartășicare-ivorbeaacum,nu văzusepenimeniși,fiindacolopentruprimadată,nuîșiputeadabineseama dacăerapatroanaaceluilocalsaudoaroslujnică.Oricum,știacăeramaibinesă nupunăpreamulteîntrebăriindiscreteîncalitatedeclient. Femeiaaveaîntrepatruzecișicincizecideanișieramicădestatură.Voceaîi eratânărășimoduleideavorbieraparcăintenționatmolcom,încâtnuputeai sesizamișcareabuzelorsubțiri.Cândvorbeanuîlpriveaînfață.Înadâncul ochilor negri avea o scânteiere care topea într-o clipă neîncrederea interlocutoruluișieaînsăși,cucalmuldatdeexperiență,păreaincapabilăsă suspectezepecineva. I-apreparatceaiverdecuapacarefierbeapecămin,într-unceainicdemetal. Calitateaceaiuluiverde,precumșicantitatea,erauextremderafinatepentru loculșisituațiaaceea,făcându-lpeEguchisăsesimtădeodatăînlargullui.În alcov era atârnat un peisaj de Kawai Gyokudo 1 , o reproducere desigur, reprezentândunsatdemunteîmbrăcatînculoricaldedetoamnă.Nimicînacea camerănupăreasăascundăunmister. —Sănuîncercațisătrezițifata,pentrucăoriceațiface,eanusevatrezi. Doarmeadâncșinuștienimicdincesepetreceșinicicineafostcueapeste noapte,arepetatfemeia.Deaceeanutrebuiesăfițiîngrijoratcăcinevaarputea fiindiscret. BătrânulEguchinuadatglasnenumăratelorîndoielicareîiîncolțiserăîn minte. —Feteledeaicisuntfoartefrumoase.Șinuprimimdecâtcliențideîncredere.

Înlocsăîncuviințeze,Eguchiși-aprivitceasul. —Ceorăeste? —Unsprezecefărăunsfert. —S-afăcutdejaunsprezece?Știucăpersoanelorînvârstăleplacesăseculce devremeșisăsescoaledevreme,așacăputețisămergețilaculcareoricând doriți,aspusfemeia,ridicându-seșideschizândpuținușacamereivecine.A folositmânastângă.Poateerastângace.Eguchiaurmat-o,ținându-șirespirația. Eași-aaplecatcapulprinușaîntredeschisășiaaruncatoprivireîncameră. Siluetaeivăzutădinspatenuaveanimicdeosebit,iargestuldeapriviastfelîn camerăîidevenisecusiguranțăfiresc,darpeEguchil-aîngrijorat.Pemodelul cutobejaponezealbrâuluidelachimonoeradesenatăopasăremareșiciudată. Nuștiacepasăree.Daroaredeceaveaochișipicioarecarepăreauatâtdereale dacăeradoarundesen?Bineînțelescănueracevagrotesc,cidoarunmodel neinspirat,darceeaceîlîngrijorașiîlintrigapeEguchiînmomentulîncare priveasiluetaîntoarsăafemeiieratocmaiaceastăpasăre.Stofabrâuluieradeun galben-palsprealb.Cameravecinăpăreaîntunecată. Femeiaaîmpinsușaialoc,darnuaîncuiat-o,șiapuscheiapemasadinfața luiEguchi.Vorbeafiresc,cașicumnuseîntâmplasenimic. —Uitațicheia.Odihnăplăcută!Dacănuputețidormiavețilângăpernăniște somnifere. —Nuavețipuținvin? —Aicinuseserveștevin. —Nicimăcarașa,pentrusomn,înaintedeculcare? —Nu. —Fataedincolo,încameră? —Da,văașteaptădormindadânc. —A,da?s-amiratpuținEguchi. Oarecândintrasefataîncameră?Șidecânddormeaacolo?Cândfemeia crăpaseușașipriviseînăuntru,voiseoaresăseîncredințezecăfataadormise? Deși prietenii de vârsta lui care veneau aici îi povestiseră că fata aștepta dormindșinusetrezeadeloc,totușiacum,lafațalocului,acestlucruisepărea denecrezut. —Văschimbațiaici? Femeiapăreapregătităsăîlajute.Eguchinuarăspuns. —Seaudezgomotulvalurilor.Șialvântului… —Valurilefaczgomotulacesta? —Noaptebună,s-aretrasfemeia,fărăsă-irăspundă. Rămassingur,bătrânulEguchiacercetatcuprivireacameraîncareseafla, apoiochiiis-auopritasupraușiicareduceaîncameraalăturată.Eraoușădin

scândură de brad. Părea să nu fi fost construită odată cu casa, ci adăugată ulterior.Privindbine,îțidădeaiseamacășipereteledespărțitorfuseseprobabil inițial un perete glisant, fusuma, iar pentru a construi camera secretă a „frumoaselor adormite” fusese transformat într-un perete adevărat. Era de aceeașiculoarecuceilalțipereți,darsevedeacăvopseauaeramainouă. Eguchialuatcheiapecareolăsasefemeia.Eraocheieobișnuită.Dar,deși țineacheiaînmânăcașicumerapregătitsăseducădincolo,nus-aridicat. Așacumspusesefemeia,zgomotulvalurilorseauzeaputernic.Seauzeaucași cums-arfispart,lovindu-sedeostâncăînaltă,iaraceastăcasămicăs-arfiaflat învârfulstâncii.Eravuietulunuivântcareprevesteaapropiereaiernii.Poatecă pozițiacaseicreaacestsentimentdeiarnă,saupoatecătotuleranumaiînmintea luiEguchi,pentrucă,înrealitate,deșifoculeraslab,încamerănuerafrig.Era chiaroregiunecuoclimăblândă.Încănuîncepuserăsăcadăfrunzele.Pentrucă ajunsesesearatârziu,Eguchinuputusevedeabinelocul,darsimțisemirosul mării.Trecânddepoartă,pătrunseseîntr-ogrădinăpreamarepentruaceacasă, încareeraumulțipinișiarțaribătrâni.Pecerulpuținîntunecatseconturau puternic umbrele acelor subțiri de pin negru. Probabil că acest loc fusese odinioarăoreședințădevară. Cumânacucareluasecheiași-aaprinsoțigarășidupădoardouă-treifumuri astins-oînscrumierăaproapeîntreagă.Apoiafumatpeîndeleteoadouațigară. Înlocsăpriveascăironicemoțiaușoarăcare-lcuprinsese,aveaunsentimentde imensădeșertăciune.Aveaobiceiulsăbeapuținvinpentruaadormi,darsomnul îierasuperficialșideseoribântuitdecoșmaruri.Nuputeauitaversuriledintr-un poemaluneifemeicaremurisedetânărădecancer,„Pentrunopțilecândcineva nupoatedormitrebuiesăpregăteștiobroascărâioasă,uncâinenegrușiun cadavrudeînecat”.Îșiamintișiacumaceleversurișiîlstrăfulgerăgândulcăfata caredormea,adicăfatacarefuseseadormităîncameravecină,arputeafiunfel deînecată.Laacestgândavuoezitaresăseridiceșisăseducăacolo.Nuștiace lisedădea fetelorcasădoarmă,dar,cumpăreaucăzuteîntr-otransăîncare aproapecăîșipierdeaucunoștința,eraposibilcafatacareîlașteptasăaibăpielea deculoarecenușiu-întunecat,cașicumarfiluatdroguri,săaibăcearcăneși trupuluscatșislab,cuoaseleîmpungândprinpiele.Saupoatearetrupulumflat, moaleșirece.Poatecădoarmesforăindîncet,lăsândsăisevadăgingiile scârbosdevineții.Fireștecălaceișaizecișișaptedeaniailui,Eguchipetrecuse încompaniafemeilorșicâtevanopțiîngrozitoare.Șimaialespeaceleanule puteauita. Urâțenianuveneadinfaptulcăfemeileerauurâte,cidincotiturilenefericite aleviețiilorlaacelmoment.Eguchinumaivoiacuniciunprețsărepetela vârstaastaoastfeldeexperiențăneplăcută.Exactlaacestlucrusegândisecând

avenitaici.Căciceputeafimaigroaznicdecâtunbătrânneputincioscare încercasăsecuibăreascăonoapteîntreagălângăofatătânărăcaredormeatot timpul? Dar oare nu venise și el aici căutând această plăcere extrem de nefireascăabătrânilor? Femeiaspusesecănuveneaudecâtcliențideîncredereșiceicarefrecventau acestlocchiarpăreauașa.ȘibătrânulprietencareîirecomandaseluiEguchi acestlocîncetasesămaifiebărbat.Șiîirecomandaseacestloc,crezândpoatecă șiEguchieraînaceeașisituație. Probabilcăfemeiaeraobișnuităcuastfeldecliențișideaceeanuîlprivisecu milăsaucuriozitatepeEguchi.Datorităfaptuluicăaveaîncămultelucruricare îlinteresaușidecareseocupa,Eguchinuajunseseîncăceeacefemeiaînțelegea prin „client de încredere”, dar încerca să fie așa. Depindea de ce simțea în momentulrespectiv,deloculîncareseaflașidepersoanacucarevorbea.Era hărțuitdeurâțeniabătrânețiișisegândeacănefericireașineputințabătrânilor careveneauînacestlocnueraudepartenicideel.Însușifaptulcăveniseaicinu eradecâtunsemnsigurcăacesteaseapropiau.Șipoatetocmaideaceeanuse gândisenicioclipăsăîncalceregulileimpusebătrânilorcareveneauaici.Dacă îțipuiîngândsălerespecți,poțicusiguranțăsălerespecți.Acestlocpăreaun clubsecretalbătrânilor,unclubcupuținimembri,iarEguchinuveniseaicinici sădeaînvileagsecreteleclubului,nicisăstriceconvențiileșiregulile.Faptul însușicăacestlocnuîitrezeapreamultcuriozitateaeraunsemncăîmbătrânise. „Unii clienți spun că visează frumos aici. Alții spun că își amintesc de tinerețe”,îirevenirăluiEguchiînmintecuvintelefemeiicare-lîntâmpinase.S-a sprijinitcuomânădemasă,s-aridicatși,cuofațăimpasibilă,adeschisușadin lemndepincareduceaîncameravecină. —A!

Exclamațiai-afostsmulsăluiEguchidedraperiadecatifeadeculoareroșu-

închis.Culoareapăreașimaiintensăprincontrastculuminaslabădinîncăpere,

iarînfațadraperieipăreacăpluteșteoluminăirealăcarei-adatsenzațiacă

pătrunseseînlumeailuziei.Draperiaînconjuratoatăcamera.Șiușadinlemnde

bradpecareintraseeraascunsădedraperie,îndreptuleifiindînnodatcapătul

acesteia.Încuindușașidândlaopartedraperia,Eguchis-auitatlafataadormită.

Nuseprefăceadoarcădoarme,respirațiaeitrădaunsomnadânc.Bătrânuluiis-

atăiatrăsuflarealavedereaneașteptateifrumusețiafetei.Nudoarfrumusețeaei

erauimitoare,cișivârstaeifragedă.Nuîivedeadecâtfața,întoarsăspreel,dar

păreasăaibăsubdouăzecideani.Asimțitcumînpieptisetrezeaoviațănouă.

Încheieturamâiniidrepteîiieșeadesubpătură,iarmânastângăpăreaîntinsă

învoie.Mânadreaptă,cudegetulmareascunspejumătatesubobraz,seîntindea

pepernăde-alungulchipuluiadormit,iarvârfuriledegetelor,datoritămoliciunii

somnului, erau îndoite lejer înăuntru, dar nu într-atât încât să nu ghicești gropițelefermecătoarecareseformaulabazaacestora.Culoareasângeluitânăr seintensificapemăsurăceînaintadindosulpalmeisprevârfuldegetelor.Erao mânăalbă,unduitoareșimoale. —Dormi?Nutescoli?aspusEguchi,dorindsă-iatingămâna,darastrâns-o doarînpalmășiascuturat-oușor. Și-adatseamacăfatanuaveasăsetrezească. Fărăsă-ilasemâna,i-aprivitfața,întrebându-secefeldefatăofiînviața obișnuită.Nuaveasprânceneleatinsedefard,iargeneleînchiseîieraudeseși frumoase.Asimțitaromapăruluiei. Prinsînmrejelefetei,luiEguchiis-apărutpesteovremecăvalurilerăsună puternic.S-asmulstotușidinvisare,și-apuspijamaua.Dându-șiseamaabia acumcăîncăpereaeraluminatădesus,s-auitatșiavăzutcăîntavaneraudouă ferestruicimici,acoperitecuhârtiejaponeză,iarluminalămpiipătrundeape acolo. Oastfeldeluminăerapoatepotrivităpentruculoarearoșu-închisadraperiei, saupoatecăfusesealeasăpentruafacesăstrăluceascăînroșuldraperieipielea fetei,caeasăparăneomenescdefrumoasă…segândeaînvoieEguchi,carede obiceinupreaaveatimppentruastfeldereflecții.Totușiculoareadraperiei,cu toatălumina,nusereflectașipeobrajiifetei.OchiiluiEguchiseobișnuiseră încet-încetculuminaacesteicamere,deși,defapt,eraprealuminoasăpentruel, caretotdeaunadormeaculuminastinsă.Sepăreaînsăcăluminadintavannu puteafistinsă.Înacealuminăaobservatcăașternutuleradefulgimoi. Temându-sesănuotrezeascăpefatacarenuputeafitrezită,aintratușor lângăeaînașternut.Fataeracompletgoală.Înplus,nupărusătresarăsausăse fereascăcândl-asimțitașezându-selângăea.Chiardacădormeaadânc,erade așteptatmăcarotresărirelaofatăatâtdetânără,cândsimțeaunbărbatlângăea, darEguchi,gândindu-secăeanudormeadefaptunsomnobișnuit,și-aîntins trupulalături,avândmaregrijăsănuoatingă.Fataaveagenunchiipuținîndoiți în față, așa că Eguchi nu-și putu găsi o poziție comodă a picioarelor. Deși dormeapeparteastângă,nu-șiîncrucișasegenunchiuldreptpestestângulîntr-o pozițiedeapărare,ciaveagenunchiuldreptpuținlateral,iarEguchiși-adat seama,chiarfărăsăprivească,căpicioruldrepteraîntinsușor.Unghiulpecare îlformaumărulstângpecaredormeafatașiunghiulșaleloreinusepotriveau, dincauzapozițieiîntoarseatrupului.Nupăreasăfiepreaînaltă. VârfulmâiniipecareEguchioapucaseșioscuturasepăreainertșicăzuse acoloînpozițiaîncareîllăsaseel.Cândși-atrasperna,mânaeiacăzutdinnou. Eguchiși-apuscotulpepernăși,privindmânafetei,amurmurat:„Chiarcăpare vie”.Defapt,nuseîndoisenicioclipăcăevieșieramaimultunmurmurde

admirațiefațădefarmeculeiextrem,însăapoiacestmurmurabiarostitis-a părutderăuaugur. Oarepentrufataadormităfărăsăștienimicviațanuseopriseînlocșinuera cufundatăîntr-unhaosfărăfundallipseicunoștinței?Pentrucănuexistăpăpuși vii,nuputeafiopăpușăvie,darerafăcutăsăfiecaojucărieviepentruca bătrâniicarenumaieraubărbațisănusesimtăstânjeniți.Saupoatedincontră, pentruaceibătrânieanureprezentaojucărie,civiațaînsăși.Eraoviațăpecare oputeaiatingefărăteamă.PentruochiiatinșidepresbitismailuiEguchimâna fetei de lângă el era cu atât mai frumoasă și mai moale. Era unduitoare la atingere,darnu-iputeavedeaconformațiafină. Spre vârful degetelor culoarea sângelui cald se intensifica și bătrânul a observatcăaceeașiculoareoavealalobulurechilor.Urechileiseiveauprinpăr. Și roșeața lobilor urechilor, și prospețimea fetei au străpuns adânc pieptul bărbatului.Eguchierapentruprimadatăînaceastăcasămisterioasășivenise împinsdecuriozitate,darprobabilcăbătrâniineputincioșiveneauaicidintr-o bucurie și o durere mult mai intense. Părul fetei părea să nu fi fost tăiat niciodată. Poate că era atât de lung ca bătrânii să-l poată atinge. Eguchi, sprijinindu-și capul de pernă, a ridicat părul fetei și i-a descoperit urechile. Umbrapăruluidinspateleurechiloreraalbă.Șigâtul,șiumeriierauimaculați. Nuavearotunjimidefemeie.Bătrânulși-aîncordatprivirileșiacercetatcamera. Lucrurilepecarelescosesedepeelerauașezateacolo,darhainelefeteinuse vedeaunicăieri.Poatele-aluatfemeia,saupoatecăfataintrasedelaînceput goalăîncameră.Lagândulăstaatresărit.Fataeracompletexpusăprivirilorlui. N-aveadecesăfietulburat,doarștiacăfatafuseseadormitășiînacestscop,dar aînchisochii,acoperindcupăturaumeriigoiaifetei.Pecândînjurserăspândea mirosulfetei,asimțitdeodatăînnărimirosulspecificdepruncnou-născut.Era mirosulacelacadelaptealunuisugar.Acestmiroseramaiputernicșimaidulce decâtcelalfetei. „Nueposibilcaaceastăfatăsăaibăunpruncșilaptele,umflându-se,să-i șiroiască acum din sâni.” Eguchi i-a privit ceafa și obrajii, și apoi linia feciorelnicăagâtului.Deșieradejasigur,aridicatpăturacare-iacopereaumerii șiaprivit-o.Eraclarcănuarătaafemeiecarealăptează.I-aatinsușorsâniișinu erauumezi.Dardacă,presupunândcăaveasubdouăzecideani,puteaispunecu siguranțăcănueralavârstasăalăpteze,totatâtdesigurerașifaptulcănumai eranicilavârstacândputeaaveamirosdelaptecaunbebeluș.Eraclarcăavea mirosulspecificdefemeie.ȘitotușiEguchierasigur,chiarșiacum,căsimțise mirosdeprunc.Eraoaredoaroiluziedemoment?Nuștiadecearfipututavea oastfeldeiluzie,darpoatemirosuldenou-născutserevărsasedintr-unspațiu adâncalinimiilui?Pecândsegândealaastaafostcuprinsdeunsentimentde

singurătate plină de tristețe. Mai mult decât tristețe și singurătate, era deșertăciuneaînghețatăa bătrâneții.Apoiacestsentiments-apreschimbatîn duioșieșimilăfațădefatacarerăspândeamirosuluneitinerețicalde.Poatevoia să-șialungegândulbruscșirecealuneivini.Asimțitcumîntrupulfeteirăsună muzică.Omuzicăplinădeiubire.Arfivrutsăevadeze,dar,privindceipatru perețiaicamerei,toțierauacoperițidedraperieșipăreasănuexistenicioieșire. Deșiaceadraperie,deculoareroșu-aprins,carereflectaluminadintavan,părea moale,nuseunduianiciunpic.Fataadormitășibătrânulerauînchișiacolo amândoi. — Nu te scoli? Nu te scoli? a întrebat Eguchi, apucându-i umărul și scuturându-l.Apoii-aridicatcapul.Trezește-te,trezește-te! Sentimentulputernicpecareîlsimțeafațădefatăîlfăcusesăfacăasta.Îi devenisedeodatădenesuportatgândulcăfatadormea,cănu-ivorbea,cănuștia cădormeaalăturideel,Eguchi,șinu-icunoșteanicimăcarfațasauvocea.Nu-i puteatransmitefeteinicimăcarofărâmădinexistenţalui.Darfatanuaveasăse trezească,iarelsimțeapebrațgreutateacapuluieicufundatînsomn.Totuși ușoara încruntare a sprâncenelor care îi apăru pe chip putea fi înțeleasă cu siguranțăcaunrăspunsviualei.Eguchiaîncremenit. Dacăfatas-artreziprinaceastăatingere,nus-arrisipioaremisterulacestei casedesprecarebătrânulKigaîispusesecă„ecașicumaidormicuozeiță budistă,interzisăpriviriioamenilor”?Cusiguranțăfeteleadormiteeraupentru bătrânii„cliențideîncredere”otentațieșioaventurăpecareleputeaugustafără săseteamă.BătrânulKigașialțiiîispuseserăcănumaiatuncicândstăteaulângă feteleadormitemaisimțeaucătrăiesc.CândKigavenisesăîlviziteze,văzândîn

grădinăcevaroșucarecăzusepemușchiulofilitdetoamnă,seduseseimediatsă-

lridice,curiossăvadăcee.Erafructulroșualunuidafinjaponez.Ici-coloerau căzuteastfeldefructe.Kigaluasenumaiunulși,rotindu-lîntredegete,îivorbise luiEguchidespremisterulacesteicase.Îispusesecăatuncicândnumaiputea suportadeznădejdeabătrânețiiseduceaacolo. —Efoartemultdecândamsuferitultimadatădindragostepentruofemeie. Nici nu știi cum e să-ți pregătească cineva o femeie care doarme și nu se trezește. Probabilcă,pentrubătrâniicarenumaiputeaufiparteneriadevărațipentruo

femeie,fatacaredormea,carenuvorbeașinuauzeanimiceraasemeneacuiva

careascultăoriceșiîțispuneorice.Dar,pentruEguchi,săfiecuoastfelde

femeieeraoexperiențăabsolutnouă.Fata,pedealtăparte,petrecuseprobabil

multeastfeldenopțicubătrânii.Dormeacuorespirațieliniștită,întinsăpeo

parte,cufața-iinocentădecopil,lăsându-secutotulînseamalor,fărăsăștie

nimic,cufundatăîntr-ostarecaresemănacuomoarteprovizorie.Poatecăun

bătrânîimângâiasetottrupul,poatecăaltulîșiplânseseînhohotedestinullângă ea.Oricumfatanuștianicideunul,nicidecelălalt.Gândindu-selaasta,Eguchi nuapututsăsehotărascăcevreasăfacă.Chiarșicândși-atrasmânadesub capulfetei,afăcut-ocugrijă,cașicumfataarfifostunobiectprețioscese puteasparge.Înacelașitimpînsănuputeasă-șipotoleascădorințadeaotrezicu violență,făcând-osăsesperie. CândEguchiși-atrasmânadesubcapulei,fatași-arotitușorcapul,iar umeriiauurmataceamișcare.S-aașezatcufațaînsus.Părându-i-secăseva trezi,Eguchis-aretras.Nasulșibuzelefetei,carestăteaacumcufațaînsus, strălucirătinereșteînluminacareveneadintavan.Fatași-aridicatmânastângă șiadus-olagură.Păreacăvreasăîșisugăarătătorulcadintr-unobiceirău,dar nuafăcutdecâtsă-latingăușordebuze.Buzeleis-aumișcatșiis-auvăzut dinții. Răsuflareapenass-atransformatînrăsuflarepegură,șiritmulacesteiaa devenitmaialert.Eguchis-agânditcăpoateodoareceva.Darpăreasănufie asta,peobrajimijindu-iunzâmbetformatdintremurulbuzelor.Vuietulvalurilor ceseloveaudestâncaînaltăi-arăsunatdinnouluiEguchiînurechi,cașicumar fivenitdefoarteaproape.Dupăsunetulvalurilorînretragereaifiziscălabaza aceleistâncieraupietremari.Apacareseloveadeelepăreacăseretrage. Răsuflareapegurăafeteirăspândeaunmiros.Darnueramirosdelapte.Eguchi setotîntrebauimitdeceoclipăisepărusecămiroasealapteșisegândeacă oricumaceastăfatăaveasigurmirosdefemeie. Eguchiaveașiacumunnepotcaremiroseaanou-născut.I-avenitînminte fațaacestuia.Eguchiaveatreifiice,toatemăritate,toatecucopii,șiîșiamintea binenunumaivremeacândnepoțiimiroseaualapte,darșivremeacândîși legănafetelepebrațe.Mirosulaceladelaptealpruncilorreînviaseoaredeodată, încolțindu-lpeEguchi?Saunu,poateeraunmirosapărutdoarînmintealui Eguchi,caresimțeamilăpentrufataadormită?Eguchis-aîntorsșielcufațaîn susși,avândgrijăsănuoatingănicăieripefată,aînchisochii.Arfimaibinesă iasomnifereledelângăpernă.Înmodsigurnusuntatâtdeputernicecalicoarea careisedăfetei.Elsevatreziprecisînainteaei.Dacănus-arîntâmplaașa,ar pierișimisterul,darșifascinațiaacestuiloc. Înpunguțadehârtiedelângăpernăagăsitdouăpilulealbe.Dacăieiuna,cazi caîntr-obeție,dacăleieipeamândouă,caziînsomnulmorții.Pecând,privind pilulele,segândeacebinearfisăfieașa,i-aurevenitînminteoamintire neplăcutălegatădeunpruncșioamintirenebunească. — Simt miros de lapte, de sâni, de prunc! spusese privindu-l fix și schimbându-selafațăfemeiacarescuturachimonoulpecareEguchitocmaiîl dezbrăcase.Evorbadecopilultău,nu-iașa?Aiținutînbrațecopilulcândai

plecatdeacasă,nu-iașa?

Femeiaseridicaseînpicioareși,cumâiniletremurânddefurie,aruncase

haineleeuropenealeluiEguchi,spunând:

—Nupotsăsuport,nupotsăsuport!Nupotsăsuportsăștiucăviiaicidupă ceailegănatunprunc! Voceaîieragroaznică,darfațaîierașimaiînfricoșătoare.Femeiaeraogheișă pecareEguchiocunoșteademult.DeșiștiaperfectcăEguchiaveasoțieși copil,mirosuldepruncaprinseseuraeidefemeieșiofăceageloasă.După aceastăîntâmplareîncetaserăsăsemaivadă. Mirosulpecarenu-lputusesuportagheișaeraalfeteiceleimaimicialui Eguchi,darEguchiavusesedefaptoiubitășiînaintedeasecăsători.Pentrucă părinții fetei erau foarte vigilenți, rarele lor întâlniri secrete erau pasionale. Odată,îndepărtându-șifațadelapieptulfetei,văzusecăsfârcurileeisângerau puțin.Eguchifusesefoartemirat,dar,fărăsă-șideaseama,seapropiaseblândși linseseacelsânge.Fata,aprinsădepasiune,nusimțisenimic. Dupăcetrecuserăminuteledepasiunenebunească,Eguchiîipovestise,darea spusesecănusimțiseniciodurere. Eraciudatcăacestedouăîntâmplăriîiveneauacumînminte,pentrucăse petrecuserăfoartedemult.Eraoareposibilsăiseparădeodatăcăfataadormită mirosea a lapte pentru că în el zăceau astfel de amintiri? Deși erau foarte depărtate,dacăstaisătegândești,poatecăîngândurileșiamintirileomuluinu existădelimitateînmodclarnoușivechi,șinicinoțiuniledetrecutșideprezent. Seîntâmplăsă-țiaminteștimaiviușimairealîntâmplărialecopilărieipetrecute cușaizecideaniînainte,decâtces-aîntâmplatieri.Maialeslabătrânețese întâmplăașa.Șinueoareadevăratcădemulteoritocmaiîntâmplăriledin copilărieformeazăpersonalitateaomuluișiîicălăuzescviața?Poateeraceva neînsemnat,daraceafatăcusâniiînsângerațiîlînvățasepentruprimadatăcă buzelebărbatuluipotsăfacăsăsângerezeaproapeoricareparteatrupuluiunei femei.DeatunciEguchiseferisesămaifacăsăsângerezevreofemeie,dar gândulcăsângeleacelafuseseundaraleicareîntăreaviațaluidebărbatnuise ștergeadinminteniciacum,lașaizecișișaptedeani. Un alt lucru, poate și mai neînsemnat, era că soția directorului unei mari companii,ofemeieîntredouăvârste,desprecaresespuneacăeînțeleaptășică aremultelegăturiînsocietate,îispuseseîntinerețeluiEguchi:

—Seara,înaintesăadorm,închidochiișinumărbărbațiipecaremi-arplăcea

să-isărut.Îinumărpedegete.Edistractiv.Cândsuntmaipuțindezecedegete

măsimttristă.

Îispuseseacestelucruripecânddansaunvalscuel.Pentrucăîifăcuse

aceastăconfesiunebrusc,Eguchisegândisecăpoateîlconsiderașipeelprintre

aceibărbațișiaslăbitbruscmânacucareoținea. —Doarnumărașa…aspuseaîntr-odoară.Sigurcătufiindtânărnutesimți tristsearași,chiardacăseîntâmplă,aiosoțielângătinecaretealină.Daruneori poțiîncercaasta,așa,pentruamuzament.Pentrumineeuneoriunbunleacde somn,adăugaseeasec. Eguchinurăspunsesenimic. Eazisesedoarcăîinumără,darEguchiseîntrebadacănumărându-inuîși imaginaoareșichipulșitrupullor.Dacăseîntâmplaașa,chiarșizecepersoane iaumulttimp,șidacămaiaparșifantezii…Eguchiasimțitdeodatăputernicîn nărimirosulîmbietordeparfumalaceleifemeitrecutepuțindefloareavârstei. Felulîncarefemeiași-limaginaînaintedeaadormipeEguchicapeunuldintre bărbațiipecarearfidoritsă-isăruteeralibertateaeisecretășinuaveanicio legăturăcuEguchiînsuși.Elnuaveanicicumsăprevinăacestlucru,nicicumsă protesteze,darsimțeacevaperversca,fărăștirealui,săaparăastfelînmintea uneifemeiîntredouăvârste,șieasăsejoacedupăbunulplaccuimaginealui. Totuși își amintea și acum vorbele acelei femei. Nu se întrebase apoi dacă femeia,văzându-ltânăr,îispuseseastapentrua-lademeniindirectsaudoarașa, pentrua-ltachina,șimaiapoi,dupăcevavreme,nuîirămăseserăînmintedecât vorbeleei.Aceafemeiemurisedemult.IarEguchinupunealaîndoialăvorbele ei.Oarecâtesutedebărbațisărutaseînimaginațiaeiaceasoțieînțeleaptă,până sămoară?Pemăsurăceîmbătrânea,înserilecândnuputeaadormi,Eguchiîși aminteauneoridevorbeleeișinumărapedegetefemeilepecarearfidoritsăle sărute, dar nu se oprea la asta, ci avea tendința să urmărească și amintirile femeilor pe care le cunoscuse și cu care făcuse dragoste. Și în seara asta, ademenitdemirosulirealdelaptealfeteiadormite,îșiaminteadeamantelede pevremuri.Saupoatesângelesfârcuriloriubiteidedemultl-afăcutsăsimtă deodatăacelmirosdeprunclaaceastăfatăcarenuputeaaveaînfondacelmiros, iar faptul că, pipăind trupul frumoasei adormite, se pierduse în amintirea femeilordedemultcarenuputeaurevenieraoconsolaredemnădemilă,dar Eguchisimțeamaidegrabăolinișteinterioarăcălduță,caotristețelină.Pipăise ușorsfârcurilefeteisăvadădacănusuntumede,darnusimțisepoftanebunească deaosperiacândsevafitrezitînurmalui,arătându-isâniiînsângerați. Sâniifeteiaveauoformăfrumoasă.Bătrânulsetotîntrebadece,dintretoate animalele,numailafemeiesâniiaucăpătatoformăatâtdefrumoasăodatăcu evoluțiaumanității.Iarfaptulacesta,căsâniifemeiiaudevenitatâtdefrumoși, nuesteoareovictoriestrălucitoareaistorieiomenirii? Șidesprebuzelefemeiisepoatespuneprobabilacelașilucru.BătrânulEguchi și-aamintitdinnoucăunelefemeisefardauînaintedeculcare,iaralteleîși dădeaujosfardulînaintedeculcare,darfuseserășifemeicareatuncicândîși

ștergeaurujullăsausăsevadăbuzepalidesauoculoareîndeclin.Dincauza luminiiblândedintavanșiacatifeleipereților,nuputeasă-șideaseamadacă fataadormităacumlângăeleraușorfardată,darerasigurcănu-șismulgea sprâncenele. Atât buzele, cât și dinții care i se iveau de sub ele străluceau imaculat.Cusiguranțănuapelalamanevrafemeilordea-șiclătiguracuparfum, șirespirațiaeiaveamirosulnaturalaluneifetetinere.LuiEguchinu-iplăceau sâniibogațișilargi,închișilaculoare.Cândridicasepuținpăturacareacoperea umeriifetei,văzusecăaceastaîiaveaîncămicișitrandafirii.Pentrucăfatase întorsesecufațaînsus,puteasăseapleceșisăîisărute.Eradesigurofemeiepe careți-aifidoritsăosăruți. Eguchis-agânditcă,dacășiunomdevârstaluiputeasăfacăașacevacufata, eradeînțelescăceicuadevăratbătrânicareveneauînaceastăcasă,cuprinșide bucurie,consideraucămeritasăplăteascăoricâtșisăriștitotpentruunastfelde lucru.Printrebătrânipăreausăexisteșiuniidevoratori,iarEguchiîșiputea imagina scena. Dar poate pentru că fata dormea fără să știe nimic, fața ei rămâneaașacumovedea,imaculatășifărăurmăderană.Eguchinusesimțea dezgustatdeacestjocoribil,pentrucăfatadormeaadânc,arătându-ifațaei frumoasă.DiferențadintreEguchișiceilalțibătrâniconstaoareînfaptulcăel maieraîncăbărbatadevărat?Pentrutoțiceilalțiesențialeracafatasădoarmă atâtdeadânc. Elîncercasedejadedouăorisăotrezească,edrept,foartetimid.Nuștianici elcearfifăcutdacădingreșealăarfitrezit-o,darerasigurcănumaidragostea pe care o simțea pentru ea îl făcuse să încerce. Sau poate de vină era deșertăciuneașifricapecarelesimțea? Chiardoarme?Cândși-adatseamacărosteștecevafărăsens,aadăugat:„Nu esomnuldeveci.Șifataasta,șieusuntemreali.”Aînchisochiirugându-seca serileobișnuitesăfiecaaceastăseară,caadouazidimineațacândsevatrezisă existeîncăaceastănoapteneobișnuită.Cotulfeteicaredusesearătătorullabuze îlincomoda.I-aprinsîncheieturamâiniișiaîntins-o.Pentrucăoprinseseexact deloculundebatepulsul,acontinuatsăoținășiaapăsat-ocuarătătorulși mijlociul. Pulsulbătearegulat,îngerește.Respirațialiniștitădinsomnerapuținmailentă decâtceaaluiEguchi.Peacoperișatrecutvântul,darnus-amaiauzitvuietul prevestitor de iarnă ca mai devreme. Deși se auzeau încă puternic valurile izbindu-sedestâncă,sunetullorerablândcaomuzicășipăreacăecoullorurca parcădinfundulmăriiîntrupulfetei,cauncântlacareseadăugarăsunetul pieptului ei, prin pulsul din încheietură. Sub pleoapele bătrânului zburau, dansândînritmulaceleimuzici,fluturialbi.Alăsatmânafetei.Nu-iatinsese nicăieritrupul.Mirosulgurii,trupuluișipăruluifeteisesimțeauușor.

Eguchi și-a amintit de iubita cu sfârcurile însângerate și de zilele când merseserăîmpreunăspreKyoto 2 ,peliniaHokuriku 3 . Dacă își amintea acum lucrurile acestea, faptul se datora poate căldurii trupuluiinocentalfetei.PecaleaferatădinHokurikuspreKyotoeraumulte tunelurimici.Decâteoritrenulintraîntunel,poatedeteamă,fataapropia genunchiieidegenunchiiluiEguchișiîistrângeamâna.Defiecaredatăcând ieșeaudintr-untunel,deasupramunțilorpuținînalți,saupemare,sevedeau curcubeie. —Cedrăguț!Ceminunat!exclamafatadefiecaredatăcândieșeaudintunel șilezărea.Lafiecareieșiredintunelcăutadinochiînstângași-ndreaptașile descoperea,dar,pentrucăaveauoculoareslabășieragreudeștiutdacăsunt realesaunu,aajunssăcreadăcăacesteextremdenumeroasecurcubeieapărute înmodciudaterauunsemndenenorocire. —Neurmăresc,nucrezi?CândajungemînKyotonevorprinde,presimt. Odatăîntoarsăacasă,adouaoarănuvoimaiputeapleca. CumEguchide-abiaterminasefacultateașiseangajasedecurând,nuarfi pututsăseîntreținăînKyotoși,atâtavremecâtnucomiteauodublăsinucidere dindragoste 4 ,știacătrebuiesăseîntoarcăneapăratînTokio,darnuseputea împiedicacalavedereaacestormicicurcubeiesănuîșiimaginezetrupulfrumos șimisteriosalfetei.ÎivăzusetrupulprimadatăînKanazawa,într-unhoteldepe malulrâului.Eraosearăîncareningeacufulgideși.Eguchi,foartetânărpe atunci,afostmișcatpânălalacrimideatâtafrumusețe.Lafemeiledinzecilede anicareurmaserănumaiîntâlniseoasemeneafrumusețeșiajunsesesăcreadăcă frumusețeatrupuluimisteriosalaceleifeteeradefaptfrumusețeadininimaeiși, chiardacăîncercasărâdădeelînsușispunându-șicăedoaroînchipuire,acesta devenisecutrecereatimpuluiunadevărșieraoamintiredeneclintitchiarși acum,labătrânețe.Cinevatrimisdefamilieveniseșioluasepefatăînapoidela Kyotoșipestepuținăvremeocăsătoriseră. CândpesteuntimpoîntâlnisedinîntâmplarepemaluliazuluiShinobazudin parcul Ueno din Tokio, mergea ducând cu ea un prunc. Bebelușul purta o căciuliță din lână albă. Era anotimpul când lotușii de pe iazul Shinobazu

începeausăseofilească.FluturiialbicaredansaserăînochiiluiEguchiastă-

seară,lângăfataadormită,sedatorauprobabilcăciulițeialbeabebelușului.

Atunci,pemaluliazuluiShinobazu,Eguchinuputusedecâtsăoîntrebedacă

efericită.„Da,suntfericită”,răspunseseeagrăbită.Cealtcevaarfipututsă

răspundă?Cândoîntrebasemiratdeceseplimbăsingurăcucopilulîntr-un

astfeldeloc,eaîlpriviseîntăcere.

—Ebăiețelsaufetiță?

—Ce,nusevedecă-ifetiță? —Ecumvacopilulmeu? —Nicivorbă,nicivorbă,negaseeacuochiiaprinșidefurie. —Sigur?Dacăecumvacopilulmeușinuvreisă-mispuiacum,poțisă-mi spuicândosăvreitu,chiarșipestezeceani. —Doarți-amspuscănuealtău.Ăstaeadevărul.Nuamsăuitniciodatăcă te-amiubit,darterognuaruncaumbraîndoieliiînviațaacestuicopil.I-aiface numairău. —Așadeci? Eguchiseforțasesănuseuitelacopil,darurmărisecuprivireapânădeparte siluetafemeii.Dupăcemerseseobucatădedrum,eapriviseînurmă.Văzândcă Eguchiseuitadupăea,grăbisebruscpasul.Deatuncinuomaiîntâlnise.Auzise cămurisecuvreozeceaniînainte.Eguchi,laceișaizecișișaptedeaniaisăi, asistaselamoarteamultorrudeșicunoștințe,darnumaiaceafemeieîirămăsese puternic în minte. Era proaspătă și acum amintirea ei - căciulița albă a bebelușului,frumusețeamisterioasăatrupuluieișisfârcurileînsângerate. ÎnaceastălumenumaiEguchiștiacăfrumusețeaaceeaeraincomparabilășise gândeacăodatăcumoartealui,carenueradeparte,șiacestlucruaveasădispară fărăurmădinlume.FaptulcăfataîlacceptasepeEguchicuinocență,deșio mușcase, era poate în firea ei, dar el era sigur că ea nu-și cunoștea acea frumusețeasânilorînsângerați.Nuaveacumsăovadă. AjunșiînKyotodimineațadevreme,Eguchișifatamerseserăpeundrumcare străbăteaunzăvoidebambus.Frunzeledebambustremuraustrălucindargintiu înluminasoareluidinzori.Amintindu-șiacum,isepăreacăfrunzelesubțiriși moichiareraudeargint,cașitrunchiulbambusului.Pemargineazăvoiuluierau înflorițiscaieți.Îșiaminteabinedrumul.Merseserăapoipefiruluneiapeși ajunseserălaocascadăcareserevărsacuzgomotșifăceabulbuci,strălucindîn luminasoarelui,iarînmijloculbulbucilorastatfatadezbrăcată.Acestlucrunu seîntâmplasedefapt,dar,delaunmomentdat,Eguchiîncepusesăcreadăcă avuseseloc.Decândîmbătrânise,cândprivealapâlcuriledetulpiniroșcateale pinilordepedealurileceînconjoarăorașulKyoto,iseîntâmplasă-șiamintească defată.Oamintireatâtdeclarășideproaspătăcaînaceastăsearănumai avuseseînsă.Poatedatoritătinerețiiademenitoareafeteiadormite. Eguchin-amaipututsăadoarmă.Nicinuvoiasă-șimaiaminteascădealte femeiînafarafeteicucarevăzusemicilecurcubeie.Numaivoianicis-oatingă pefatacaredormea,șinicisăseuitelatotcorpuleigol.S-aîntorspeburtășia deschis iar pliculețul de hârtie de lângă pernă. Femeia îi spusese că sunt somnifere,darEguchinuerasigurcefeldemedicamentesunt,nicidacăaceleași medicamenteeraufolositepentruaadormifata,șialuatopilulă,abăgat-oîn

gurășiaînghițit-ocumultăapă.Poatepentrucădeobiceinufoloseasomnifere,

cipuținvinînaintedeculcare,Eguchiacăzutîndatăîntr-unsomnadânc.Apoia

avutunvis.

Eraîmbrățișatdeofemeiecareaveapatrupicioarecucareîlînlănțuise.Pe

lângăcelepatrupicioareaveașibrațe.S-atrezitpuținși,deșis-agânditcăe

ciudat,nuasimțitrepulsie,iarîntrupi-arămassenzațiauneistrânsorimai

puternice decât cea a unei femei cu două picioare. I-a trecut prin minte că piluleletefăceausăaiastfeldevise.Fatadormeacuspatelelael,cușoldurile lipitedetrupullui.DarEguchi,fiindmaialesîntristatcănuîiputeavedeafațași cuprinsdetoropealadulceasomnului,și-abăgatdegeteleînpăruleilungși răsfirat,capentrua-laranja,șiaadormitlaloc. Visulcareaurmatafostdeasemeneagroaznic.Încameradenașteriaunui spital,fataluiEguchinăscuseuncopildiform.Cânds-atrezit,Eguchinuîși puteaaminticediformitateavea.Poatenu-șiaminteapentrucănuvoiasă-și amintească.Oricum,eraodiformitategroaznică.Nou-născutulafostimediat ascunsdeprivirilemamei.Darînumbradraperieialbeasalonuluidenașteria apărutmama.Avenitșiatăiatcopilulînbucățele,pentrua-larunca.Undoctor, prietenalluiEguchi,stăteaalături,înhalatalb.ȘiEguchistăteașiprivea.De dataastas-atrezitde-abinelea,cadintr-uncoșmar.S-asperiatdedraperiilede

catifeadeculoareroșu-aprinscareînconjuraupereții.Și-aluatcapulînmâini,și-

afrecatfruntea.Cevis!Nucumvasomnifereleconținotravă?Avuseseoarevisul

cuuncopildiformpentrucăveniseaicicăutânddesfătărinefirești?Nuștiacare

dintreceletreifiicealeluifuseseceadinvisșinicin-aîncercatsăsegândească.

Înrealitatetoatefiiceleluiaveaucopiiperfectsănătoși.

Eguchiarfivrutsăpoatăsăsescoaleșisăplece.Darpentruadormimai

adâncaînghițitșiadouapilulădelângăpernă.Aparececagheațai-astrăbătut

esofagul.Cașiînainte,fataadormităstăteacuspatele.Gândindu-secășiaceastă

fatăarputeanașteuncopilgroaznicșiurât,apusmânapeumăruleiplinuțșia

spus:„Întoarce-tespremine,terog!”Cașicuml-arfiauzit,fatas-aîntors.Și-a

puspeneașteptateunbrațpepieptulluiEguchiși,cașicumarfitremuratde

frig,și-aapropiatpicioareledeel.Nueraposibilcaacesteifetecutrupulașade

caldsă-ifiefrig.Și,cuvocejoasă,denuștiaidacăiesepegurăsaupenas,eaa

spus:„Șituviseziurât,nu?”

DarbătrânulEguchis-acufundatrepedeînsomn.

AAddoouuaannooaappttee

BătrânulEguchinusegândisecăvarevenivreodatăîncasa„frumoaselor adormite”.Celpuțindupăprimanoaptepetrecutăacolonusegândisecăarvrea sărevină.Nicidimineața,cândsetreziseșiplecase,nusegândisecăvamai reveni. Totuși,camlaojumătatedelunădupăcefuseseprimadată,asunatsăîntrebe dacănuseputeaduceînsearaaceeaacolo.Îirăspunsesefemeiaîntredouă vârste care-l întâmpinase prima dată. La telefon vocea ei părea un murmur înghețatvenitdintr-unlocmisterios. —Dacăspunețicăplecațiacum,campelaceorăcredețicăajungețiaici? —Credcăpuțindupănouă. —A,lanouănuvăputemprimi!Fatanuavenitîncășichiardacăarfivenit, n-aradormipânălanouă. Eguchiatăcutmirat. —Putețivenipelaunsprezece,iareuovoiadormipânăatunci,aspusfemeia domol,întimpcepieptulluiEguchiaînceputsăpalpite. —Bine,nevedematunci,aspuselsec. Șicedacăarfitrează,chiarașvreasăoîntâlnescînaintedeaadormi,arfi vrutEguchisăspună,așa,pejumătateînglumă,darfălcileparcăîifuseseră încleștate. S-a lovit de legea care guverna misterul acelei case. Trebuie respectatăcuatâtmaistrictcucâtemaiciudată.Dacăarîncălca-o,ardistrugeși dorințeledemnedemilăalebătrânilorșiviselelordinsomnulacelasuperficial. PentruEguchiafostcevaneașteptatsăconstatecăpieptulîitresărisecașicum simțiseofascinațiecândfemeiaîispuseselatelefoncănouăepreadevreme pentrucăfatanudoarmeîncășicăovaadormiabiapelaunsprezece.Erapoate mirareaprovocatădefaptulcăerainvitatdeodatăîntr-oviațădinafararealității zilnice.Oviaţăîncarefataadormeașinusetrezeacuniciunchip.Nuisepărea nicimult,nicipuținsărevinădupădouăsăptămâniîntr-ocasăîncaresegândise cănuvamaiveniniciodată.Înoricecaz,nufusesenevoiesăseluptecutentația pânăacum.Pedealtăparte,nuavusesenicipoftăsărepeteaceastădistracție oribilăabătrânețiișinueralafeldeneputincioscabătrâniicareaveauîngeneral nevoiedeacestloc.Darprimanoaptepetrecutăaicinufusesedelocneplăcută. Chiardacăfăcuseînmodclarunpăcat,Eguchisimțeacăînviațaluideșaizeciși

șaptedeaninumaipetrecusepânăatuncionoapteatâtdepurăcuofemeie.Și cândsetrezisedupăaceanoaptesimțiselafel.Setrezisepelaopt,maitârziu decâtaveaobiceiul,poatepentrucăsomnifereleîșifăcuserăefectul.Trupurile lornuseatingeau.Afostodeșteptaredomoală,caîntr-oiluzie,simțindu-se învăluitdemirosulfinșidecălduratânărăafetei. Fatadormeacufațaspreelșideoarecechipuldesfătatdesomnerascosîn față,iarpieptuleraretras,întregâtullung,inocent,șibărbie,mușchiierauabia perceptibili.Părullungînvăluiatoatăperna.Eguchiși-adesprinsochiidela buzeleeifrumosînchiseși,privindu-igeneleșisprâncenele,nuputeasăse îndoiască că era virgină. Genele și sprâncenele erau prea aproape de el ca Eguchi,cupresbitismullui,săpoatăvedeaclarconturulfiecăreiadintreele.Nu vedeanicipufulfincarestrăluceapecorpulfetei.Pefațășipegâtnuaveanici măcaropată. Uitânddeviseleurâtedelajumătateanopții,bătrânulsegândeacâtîiede dragășiselegănacaîntr-oiluziecugândulcășifataîlplăcea.Acăutatsânii feteișii-astrânsînpalmăcublândețe.Asimțitosenzațieciudată,cașicumerau sfârcurilemameiluiînaintedeafigravidăcuel. Și-aretrasmâna,daracelfiorl-astrăbătutpânălaumeri. S-aauzitdeschizându-sepereteleglisantalcamereivecine. —V-ațitrezit?aîntrebatgazda.Dacădoriți,miculdejunestedejagata. —Ah,aspusEguchi,luatprinsurprindere. Razeledesoarecarepătrundeaupringeamulușiiluminauveseldraperiade catifea.Totușiîncamerănupăreasăsefifăcutmaimultălumină. —Egatamiculdejun,l-agrăbitiarfemeia. —Ah! Eguchis-aridicatîntr-uncotșianetezitblândcucealaltămânăpărulfetei. Îșidădeaseamacăfemeiatrebuiasătrezeascăoaspeteleînaintedeasetrezi fata,dareapregătealiniștitămasa.Oarecândsetrezeafata?Darștiindcănu trebuiesăpuiîntrebăriindiscrete,Eguchis-amulțumitsăzicăindiferent:

—Taredrăguțăfată!

—Da,așaeste.Ațivisatfrumos?

—Da,datorităei.

—S-aupotolitșivântul,șivalurile,șieozifrumoasă,cadeînceputde

primăvară,aschimbatfemeiavorba.

Acum,revenindaicidupăojumătatedelună,pentruEguchinumaieravorba

numaidecuriozitate,caprimadată,cimaidegrabăsimțeavinovăție,rușine,dar

șioputernicăfascinație.Faptulcăfusesefăcutsăașteptedelanouăpânăla

unsprezeceîimăriseșimaimultnerăbdarea.

Aceeașifemeiei-adeschispoartașil-apoftitînăuntru.Înalcovatârnaaceeași

reproducere.Șiceaiulverdeafostlafeldegustoscaprimadată.Eguchise

simțeamaitulburatșimainerăbdătordecâtprimadată,dars-aașezatcalm,caun

clientvechi.S-auitatdinnoulapeisajulcusatuldemunteîntrecopacicufrunze

îngălbeniteșiaspus:

—Acestținutareclimăcaldă,frunzelenumaiautimpsăseînroșească,nu? Seveștejescrepede.N-amvăzutpreabineîngrădină,căeîntuneric. —Probabil,azisfemeiaabsentă.Pentrucăs-afăcutfrigv-ampregătito păturăelectrică.Estededouăpersoaneșiareînfiecarepartecâteunbutonde reglattemperatura,așacăputețisăopotrivițicumdoriți. —Deobiceinufolosescpăturaelectrică. —Dacănuvăplace,putețisăoprițibutonuldinparteadumneavoastră,darpe alfeteisă-llăsațiașa,vărogfrumos. Bătrânulși-adatseamacăfatatrebuiesăfiecompletdezbrăcată. —Einteresantcăopăturădedouăpersoanepoatefireglatăseparatînfiecare parte. —EfăcutăînAmerica.Vărogsănuoprițiparteafetei,nicimăcarașa,în glumă.Oricâts-arfacedefrig,știțibinecăeanusevatrezi. Eguchiatăcut. —Fatadeastă-searăemultmaipriceputădecâtceadedatatrecută. —Poftim? —Estetotfrumoasă.Toatesuntfrumoasepentrucănufacniciunlucrurău. Dacăarfacecevarăunuarmaififrumoase. —Deciealtăfată? —Da…Văderanjează? —Deobiceinusuntchiarașadeinfidel. —Infidelitate?Cespuneți?Doarnufaceținimiccufata,nu-iașa? Învoceadomoalăafemeiiseghiceaonuanțăușoarădeironie. —Nimenidintrecliențiinoștrinufacenimic.Toțisuntde încredere. Femeiacubuzesubțirinuîlpriveaînfață.Eguchiaproapecătremurade rușine,darnuștiucesăspună.Femeianueradecâtobătrânăcalmășirece, obișnuităcuastfeldelucruri. —Înplus,cumamputeasăvorbimdeinfidelitatecândfatadoarmeșinuștie

cineafostcuea?Niciprimafatășiniciceadeastă-searănuauhabarcucineși-

aupetrecutnoaptea,așacăavorbideinfidelitate…

—Aha,decidefaptcesepetreceaicinueolegăturăîntredoioameni?

—Cevrețisăspuneți?

Eraciudatcadupăceveniseșiînacestlocștiinddespreceevorba,săspuică

ceeacesepetreceaîntrebătrâniicareîșipierduserăbărbățiașifeteletinerepe

carecinevaleadormeapentrueinueorelațieîntredoioameni.

—Și,laurmaurmei,cedacăsuntețiinfidel?arâsciudat,cuvoceaeitânără, femeia,capentrua-lliniștipeEguchi.Dacăv-aplăcutatâtdemultprimafată, cândvenițidataviitoareopregătesctotpeaceea,darosăvedețicădupănoaptea astaosăspunețicăfatadeaziemaibună. —Da?Și,cândspuicăemaipricepută,lacetereferi?Doarnufacealtceva decâtsădoarmă. —Ei! Femeias-aridicat,adescuiatușacamereivecineși,dupăceaprivitînăuntru, apuscheiaînfațaluiEguchi,urându-inoaptebună. Rămassingur,Eguchiși-aturnatapăfierbintedinceainicînboluldeceaișia sorbitîncetceaiulverde.Voiasăbealiniștit,darbolultremuraînmâinilelui.Nu edebătrânețe!Poatecănusuntîncăunclientîncaresepoateaveaîncredere,a vorbitEguchi,capentruel.Ei,ce-arfisă-irăzbune,încălcândregulileacestei case,pebătrâniicareveneauaicișierauumilițișibatjocoriți?Oarenuarfiși pentrufatăorelațieumanănormalăînfelulăsta?Nuștiacâtdeputerniceerau pilulelecucareerauadormitefetele,darelmaiaveaforțabărbăteascănecesară pentrualetrezidinacelsomn.Chiardacăîiveniserăînminteastfeldegânduri, Eguchinusesimțeadestuldeentuziasmat.Decrepitudineaurâtăabătrânilor nenorocițicareaveaunevoiedeaceastăcasăaveasă-lajungășipeelînaniicare urmau.Oareîntrecutulsăudeșaizecișișaptedeanicâtdemultcunoscuse profunzimeadenemăsuratasexului?Înjurulbătrânilorsenasclainfinitfete tinereșifrumoase,trupuritinere,trupurinoidefemeie.Fascinațiabătrânilordea visa,părereaderăupentruzileletrecutedecarenus-aubucuratîndeajunsnu suntoarecuprinseînpăcatulacestuiloc?Eguchisegândiseșiînaintecătocmai aceste fete adormite dădeau o libertate neîngrădită bătrânilor. Pentru că ele dormeaușinuspuneauovorbă,bătrâniiputeausălespunătotcevoiauei. Eguchis-aridicatșicândadeschisușacamereivecinel-aizbitdejaunmiros cald.Achicotit.Ce-lîngrijoraoare?Fataaveavârfulmâinilorașezatpepătură. Unghiileerauvopsiteroz.Aveaunstratgrosderuj.Dormeacufațaînsus. —Chiarofimaipricepută?amurmuratEguchi,apropiindu-se. Din cauza căldurii păturii nu numai obrajii îi erau încinși, ci toată fața. Mireasmaeraputernică.Pleoapeledesusîierauumflateșiobrajiiplinuți.Gâtul îieraatâtdealbcăarfipututreflectaroșuldraperiei.Dupăfelulcumdormeaai fiziscăesteotânărăvampă.Eguchis-aîndepărtatșiaschimbatpoziția,stând cuspatele,darînacesttimps-asimțitîmpresuratdemirosulcaldalfetei.Acest miroseracuprinsîncameră. Nuapututfirezervatcumfusesecuprimafată.Fataasta,fietrează,fie adormită,stârneaprineaînsășipofteleunuibărbat.S-agânditcădacăarîncălca acumregulileacesteicasearfinumaivinafetei.Capentruasavurabucuriacare

urma,aînchisochiișiastatnemișcatși,numailagândulbucuriei,dinstrăfundul trupuluil-acuprinsocăldurăplăcută.Femeiaspusesecăfatadeaziîivaplăcea maimultșis-agânditcăprobabilcăutaserămultsăgăseascăoasemeneafată. Astai-asporitșimaimultneîncredereaînacestloc.Doreaintenssăatingăfata șistăteavisător,stârnitdemiros.Eguchinuștiamultedespreparfumuri,dar puteaspunesigurcăfataastaeraîntruchipareaparfumului.Aadormiînfelul acestaeraofericiredulce,unică,pecarenuomaigustasepânăacum.S-aașezat dinnoușiși-aapropiatîncettrupuldecelalfetei.Cașicumi-arfirăspuns,fata s-aîntorsgrațios,și-abăgatmâinileînașternutșile-aîntinscașicuml-arfi îmbrățișatpeEguchi. —Hei,tueștitrează?Măauzi?s-aferitEguchi,scuturându-ibărbia. Probabilcăgestulluifusesepreaviolent,pentrucăfatas-aîntorscufațaspre pernă,cașicums-arfiapărat,iarbuzeleis-auîntredeschispuțin,șivârful unghieiarătătoruluiluiEguchis-aatinsdeunulsaudoidintredințiiei.Elastat nemișcat,fărăsă-șiretragădegetul.Nicifatanuși-amișcatbuzele.Sigurcă dormeaunsomnadânc,nueradoarațipită. Deșifusesesuspiciospentrucăastăziseschimbasefatașiseplânsesedin acestmotivgazdei,pentruEguchieralesnedeînchipuitcătrupulfetelorseputea vătămadacăastfeldenopțiîncareerauadormitecupilules-arfiținutlanț. FaptulcăEguchișiceilalțibătrânieraupușisădoarmăcufetediferite,devenind astfelinfideli,aveapesemnescopuldeaprotejasănătateafetelor.Darînaceastă casănuputeafigăzduitdecâtunclientîncameradelaetaj.Eguchinuștiacum arătaparterul,însăacolonuputeafidecâtcelmultîncăocamerădeoaspeți.Și dinacestlucruputeaisă-țidaiseamacăfetelecareerauadormitepentrubătrâni nuputeaufimulte.Oaretoateacestefeteaveaufarmecullorpropriu,precumcea dinprimanoapteșiprecumaceastacucareeraacum?DegetulluiEguchicare atinsesedințiifeteis-aumezitdelacevalipicios.Și-atrecutdegetulde-alungul buzelorei,pipăindu-ișiruldedinți.Afăcutmișcareaastadecâtevaori.Înafară, buzele păreau uscate, dar înăuntru erau umede și alunecoase, închipuind în glumăliniifrumoase,liniabretonului,uneoriliniapăruluidelaceafă.Fataavea părulscurtlaspateșipieptănatînsus.Pefrunteatârnauicișicolofirelungiși scurte,laîntâmplare.I-aridicatpăruldepefrunte,privindu-isprânceneleși genele.Degeteledelaomânăle-aînfiptadâncînpăr,maisă-iatingăpielea capului. — E clar că nu e trează, a murmurat Eguchi, și apucând capul fetei, l-a clătinat. Atuncieași-aîncruntatsprâncenelecașicumarfidurut-o,șiși-arăsucit trupul, culcându-se pe o parte. Astfel s-a apropiat și mai mult de trupul lui Eguchi.Și-ascosambelemâinidinașternutși,punândbrațuldreptpepernă,și-a

așezatobrazuldreptpedosulpalmei,așaîncâtEguchinu-imaizăreadecât degetele.Degeteleîieraurăsfirate,subgeneisezăreadegetulmic,iararătătorul îiieșeadesubbuze.Degetulmareeraascunssubbărbie.Roșulbuzeidejosși roșul celor patru unghii lungi se împreunaseră în același loc, pe fața albă a pernei. Șibrațulstângeraîndoitdincot,iardosulpalmeiveneachiarsubochiilui Eguchi.Fațădeobrajiiplini,degeteledelamâinierauextremdelungișide subțiri,făcându-lsăseîntrebecumarătauceledelapicioare.Eguchiaatinscu talpapicioarelefetei.Șidegetelemâiniistângiafeteieraurăsfirateînvoie. Bătrânulși-apusunuldintreobrajipepalmafetei.Eas-acutremuratpânăla umeri de acea greutate, dar părea să nu aibă puterea de a-și retrage brațul. Bătrânulastatnemișcatînaceapozițieovreme.Pentrucăfataîșiscosesedin așternutambelebrațe,umeriiiseridicaserăpuțin,lăsândsăsevadărotunjimile tinere.Eguchi,învelindu-iumeriicupătura,aluatînmânăcublândețeacele rotunjimi.Și-amutatbuzeledepedosulpalmei,pebrațe.Mireasmaumerilorșia cefei fetei îl îmbiau. Umerii și spinarea ei se încordaseră, dar imediat s-au destins,deveninduncorpcareselipeastrânsdeEguchi. Chiarînclipaasta,Eguchirăzbunaaplecatpestetrupulacesteifemei-sclave adormiteumilințașinecazulpecarelesuportaubătrâniivenițiînaceastăcasă. Încălcaregulileacesteicase,deșiștiabinecănuvamaiputeareveniniciodată aici.Pentruaoputeatrezipefatăadevenitchiarunpicviolent.Dardeodatăa fostopritdeunsemnclaralvirginitățiiei. —A,aspusretrăgându-se. Răsuflareai-oluaseraznașipulsuliseintensificase.Maimultdecâtdincauză că se oprise brusc, era din cauza uimirii pe care o încerca. Aînchis ochii, încercândsăseliniștească.Nui-afostgreusăseliniștească,așacumi-arfifost unuibărbattânăr.Mângâindblândpărulfetei,adeschisochii.Fataeraînaceeași poziție,cufațaînjos.Ceînsemnaoaresăîntâlneascălavârstaastaoprostituată virgină, pentru că sigur era o prostituată? Totuși, după ce i-a trecut înfierbântarea,sentimentulpentrufatășipentruelînsușis-aschimbatșinuamai revenitlacesimțiseînainte.Nui-apărutrău.Oricei-aifaceuneifeteadormite carenuștiecesepetrececueanupoatefidecâtcevaneplăcut.Totușicumse explicaoareimensamirarebruscăpecareosimțise? Răpitdeconturulfețeidevampăalfetei,Eguchiarfiajunssăfacătoate gesturileposibile,darl-astrăfulgeratgândulcăbătrâniicareveneauînaceastă casăveneaucuobucuriedemnădemilă,cuoseteputernică,cuotristețemai adâncădecâtcrezuseelinițial.Chiardacăîncercaujocurinevinovatedebătrâni șioîntoarcereiluzorielatinerețe,înstrăfundulacestoraseascundeaulucruri doritecarenusemaiputeauîntoarce,lucruricarenuputeaufirecâștigate,oricât

te-aifiluptat.Șifaptulcăvampadeastă-seară,desprecarefemeiaspusesecă„e pricepută”,rămăsesevirginăeranuatâtunsemnalrespectuluibătrânilorșial faptului că se supuneau regulilor, cât cu siguranță semnul dureroasei lor neputințe.Puritateafeteireprezentamaidegrabăneputințabătrânilor. Păreacămânapecareoțineasubobrazuldreptîiamorțisedeoboseală,căcia ridicat-odeasupracapuluișiși-aîndoitîncet,dedouă-treiori,degetelepentrua ledezmorți.S-auatinsdemânaluiEguchicareîipipăiapărul.Eli-aapucat mâna.Degeteleîieraumaimultrecișimoi.Astrâns-ocuforță,cașicumarfi vrutsăosfărâme.Cândși-aridicatumărulstângșis-aîntorspejumătate,brațul stângs-aîntinsplutind,deparcăarfiîmbrățișatgâtulluiEguchi.Dareraunbraț moaleșifărăputere,carenui-acuprinsdefaptgâtul.Fațaadormităafetei întoarsăspreeleraatâtdeaproape,încâtochiicupresbitismailuiEguchio vedeau ca prin ceață, dar sprâncenele și genele groase ca o umbră neagră, bogățiapleoapelorșiaobrajilor,gâtulzvelt,toateeraucaatuncicândoprivise primaoară,celealeuneivampe.Sâniiîiatârnaupuțin,dareraudefaptbogați, iar sfârcurile erau bine umflate pentru o femeie japoneză. Bătrânul a pipăit spinareafeteipânălapulpe.Acesteaseîntindeaudreptedelașolduriînjos. Lipsadearmonieîntreparteadesusșiparteadejosacorpuluiveneapoatedin faptulcăeravirgină. BătrânulEguchipriveadejaliniștitfațașigâtulfetei.Erauncorppotrivit pentruareflectavagroșuldraperieidecatifea.Deșitrupulacesteifete,despre carefemeiaspusesecă„epricepută”,fusesefolositdebătrâni,eacontinuasăfie virgină.Probabilacestlucrusedatoraneputințeibătrânilorsaupoateșifaptului căfatadormeaadânc,darEguchiseîntrebădeodată,cuogrijăpărintească,oare cumsevaschimbaviațaacesteifetecufațădevampă,înviitor.ȘiEguchidădea semnedeîmbătrânire.Desigur,fataselăsaadormitănumaipentrubani.Dar pentrubătrâniicareplăteau,faptulcăputeaustaastfelîntinșilângăaceastăfată eraneîndoielnicofericirenepământească.Cumfatanusetrezeadeloc,bătrânii nusimțeaurușinepentruneputințalorșilisepermiteasă-șiînchipuieșisă-și aminteascăoricedesprefemei.Șifaptulcăplăteaumaimultdecâtpentruofată treazăsedatoraacestuilucru.Iarfaptulcăfeteleadormitenuștiaudeloccucine dormeauera,desigur,liniștitorpentruei.Nicibătrâniinuștiaunimicdespre viațașifireafetelor.Nuștiaunicimăcarcefeldehainepurtau,ceeacele-arfi putut sugera câte ceva despre ele. Aceste reguli nu erau stabilite numai din simplulmotivdea-iferideneplăceripebătrânidupăceveneauaici.Maiexista probabilunmotivascunsînfundulîntunericului. TotușiEguchinuseobișnuiacuaceastărelațiecuofatăcarenuvorbea,nuse trezeașinuîlacceptadinproprievoințăpeel,Eguchi.Deaceeanu-idispărea dinpieptsenzațiadedeșertăciune.Voiasăvadăochiiacesteifetecufațăde

vampă.Voiasă-iaudăvoceașisăsteadevorbăcuea.Tentațiadeaatingedoar așa,cumâinile,trupulfeteicufundateînsomnnueraatâtdeputernicăpentru Eguchi,șieraînsoțitămaidegrabădetristețe.Dar,cumfusesepestemăsură miratrealizândcăfataeravirginășiacestlucruîloprisesăîncalceregulile, acumaveaintențiasăsesupunăregulilorbătrânilorpânălacapăt.Fatadinseara asta,deșiadormită,dădeamultmaimultesemnecăesteviedecâtceadedata trecută. Acest lucru era neîndoielnic după mirosul ei, pipăitul ei, mișcările corpuluiei. Lângăpernăeraupuse,cașidatatrecută,douăpilulepentruEguchi.Darținea caînsearaastasănuadoarmăatâtderepede,casăopoatăprivimaimultpe fată.Aceastasemișcadestuldemultînsomn.Probabilcăîntr-osingurănoapte seîntorsesedepeopartepealtadevreodouăzeci-treizecideori.Acumeracu spatele,darîncurânds-areîntorsspreel.Apoil-aatinspeEguchicubrațul. Eguchiaapucat-odeungenunchișiatras-ospreel. —Nuvreau,is-apărutcăamurmuratfata,cuunsunetcarenueraovoce. —Te-aitrezit? Atras-oșimaitaredegenunchipentruaofacesădeschidăochii.Genunchiul s-aîndoit,îndreptându-secătreel,fărăsămaiopunărezistență.Eguchiși-apus brațulsubgâtulfeteiși,ridicându-lpuținînsus,l-ascuturat. —A,ceseîntâmplăcumine?aspusfata. —Te-aitrezit,nu?Hai,deschideochii. —Nu,nu. Și-alăsatcapulcătreumărulluiEguchi,cașicums-arfiferitcaelsăomai clatine. Fruntea ei a atins gâtul bătrânului, și bretonul i-a înțepat nasul. Era

înspăimântător.Aproapecăl-adurut.Asaltatșideparfumulputernic,Eguchiși-

aîntorsfața.

—Cefaci?Nu-miplace,aspusfata.

—Nu-țifacnimic,arăspunsel,darcespusesefataeraudoarvorbeînsomn.

ProbabilcăeasimțisepreaputernicîntimpcedormeamișcărileluiEguchiși

acrezutcăealtceva,saupoatearevăzutînvisvreunadinglumeleneplăcutepe

careilefăcusevreunbătrâncucaredormiseînaltănoapte.Eguchierabucuros

căreușisesăaibăcâtdecâtoconversațiecufata,chiardacănufuseserădecât

vorbeinconsistenteșiîntrerupte,spuseînsomn.Poatespredimineațăreușeștesă

ofacăsăsetrezească.Defaptnuseputeaspunedecâtcăelîiadresaseniște

cuvinte,darleauziseeaoare?Maimultdecâtrăspunslacuvintelelui,vorbele

prinsomnalefeteinurăspundeaucumvaimpulsuluicorpului?Eguchis-agândit

săoloveascătare,sausăorăsucească,darastrâns-ocuputereînbrațe.Fatanici

nus-aopus,nicinuastrigat.Trebuiecăsesufocasepuțin.Mirosuleidulcea

izbitfațaluiEguchi.Șinuea,ciEguchirăsuflagreu.Trupuleil-aademenitdin

nou.Dacăartransforma-oacumînfemeie,oarecemaretristețeovaapăsadea douazi?Cums-arschimbaviațaei?Orices-arîntâmpla,fatanu-șivadaseama denimicpânădimineață. —Mamă,astrigatîncetfata.Nupleca,nupleca,iartă-mă! — Ce visezi? Nu e decât un vis, un vis, a strâns-o și mai tare Eguchi, încercândsă-ialungevisul.

Tristețea adâncă cuprinsă în glasul fetei care-și striga mama i-a străpuns pieptul.SâniifeteiaproapesesfărâmaudepieptulluiEguchi.Fatași-amișcat brațul.Oareîncercasă-lîmbrățișezepeEguchi,crezândînviscăestemamaei? Nu,chiaradormităașa,chiarvirgină,erafărăîndoialăovampă.Înceișaizeciși șaptedeaniaisăi,luiEguchinuisemaiîntâmplasesăatingăatâtdemulttrupul uneivampeatâtdetinere.Dacăexistavreolegendădedragosteîncareera nevoiedeoeroină,eaerafataaceea. Puteaisătegândeșticănueraovampă,ciofatăpecareofermecasecineva. Deaceea„deșidoarme,trăiește”,adicăchiardacăinimaîiecompletadormită trupuldefemeieîietreaz.Numaiaresufletdeom,enumaiuntrupdefemeie. Fuseseeaoareatâtdedespartenerabătrânilor,încâtfemeiasăpoatăspunecăe pricepută?

Eguchiaslăbitbrațulcareostrângeapefatășiaîmbrățișat-odomol,șicândi-

aașezatdinnou,linbrațulgolînpozițiadea-lîmbrățișaeachiarl-astrânsîn brațecublândețe.Astatașaliniștit.Aînchisochii.Eracuprinsdecăldurășide visare.Eraunextazinocent.Și-adatseamadebucuriașiamintireafericiriipe careosimțeaubătrâniicareveneauaici.Pentrubătrâni,aicinuexistanumai urâțeniașirușineabătrâneții,cișibinecuvântareauneiviețitinere.Oarenuise întâmplăunuibărbatbătrânșineputinciossăuitedesine,cândesteacoperitpe de-a-ntreguldeuntruptânărdefată?Daroarepentrubătrânifatasacrificatăsă fieadormităînacestscopesteconsideratăcevaceaucumpăratfărăsăfacăun păcat,sau,dincontră,bucurialorsporeștelagândulcăesteunpăcatsecret? Uitândșideel,șidefaptulcăfataesacrificată,Eguchiaatinscupiciorulvârful picioarelorei.Pentrucădoaracolonuoatinseseîncă.Degetelepicioarelorfetei s-au mișcat, flexibile. Încheieturile degetelor se îndoiau și se destindeau, semănând cu mișcarea degetelor de la mâini, și această mișcare chiar s-a transmiscătreEguchicaotentațieputernicăauneifemeistranii.Chiaradormită,

această femeie putea vorbi limbajul dragostei folosind numai degetele de la picioare.Darpentrubătrânmișcareadegetelordeveniomuzicăamoroasădinvis pecarestătusăoasculteuntimp. Părusecăfatavisase,daroareacelvisseterminase?Poatecădefaptnu visase, ci pe măsură ce bătrânul o dezmierda, vorbea prin somn și asta se transformase în protest, poate asta fusese, se gândea Eguchi. Chiar dacă nu

foloseacuvinte,aceastăfatăeraînzestratăcuputereadragostei,care-ipermitea săvorbeascăcubătrânulprinmișcăriletrupului,deșieraadormită.Darfaptulcă Eguchi simțea dorința puternică să poarte cu ea un dialog verbal, chiar și folosindcuvintesacadate,cavorbitulînsomn,eraprobabilpentrucăîncănuse obișnuisecusecretulacesteicase.Eguchi,neștiindcesăspunăsaucumsăo dezmierdecaeasă-irăspundă,aspus:

—Numaivisezi?Visulălaîncaremamaplecaseundeva? I-apipăitspinarea,lovind-oușor.Fatași-ascuturatumeriișis-aîntorsdinnou cufațaînjos.Păreaafipozițiaeipreferată.S-aîntorsspreEguchi,cudreaptaa îmbrățișatușorcolțulpernei,iarstângaapus-opestefațabătrânului.Darnua spusnimic.Îisimțearespirațiacaldășidomoală.Doarbrațulpuspestefațalui Eguchinuîșigăseaechilibrul,iarbătrânul,apucându-lcuamândouămâinile,l-a puspesteochiilui.Vârfurileunghiilorlungialefeteiîlînțepauușorînlobul urechii.Încheieturapalmeifeteiseîndoisedeasupraochiuluidrept,acoperitde braț.Vrânds-ofacăsăsteaașa,aapăsatmânaeideasupraochilorsăi.Mirosul trupuluiei,pătrunzând astfelînochiilui,îipăru caunvalnoușitrezinoi amintiribogate.Ceidoi-treibujoridingardulînaltaltempluluidinYamato 5 , strălucindînsoareletimid,sazanka 6 albădinapropiereaverandeidelaShisendo 7 ,apoiazaleeleșiglicineledinNara 8 ,cameliiledelatemplulTsubaki 9 ,toate acestefloricareînfloreauexactînanotimpulacesta,îiaminteaudeceletreifiice pecarelecăsătorise.Îșidusesefiiceleînacelelocuripentruaadmiraîmpreună florile.Poatecăfiicelesaledevenitesoțiișimamenu-șimaiaminteaubine,dar el,Eguchi,îșiaminteaclar,șiuneori,amintindu-și,îipovesteasoțieisaledespre aceleflori.Sepăreacăsoțiasanusimțeaatâtdetarecaellipsafiicelorcarese căsătoriseră.Poateastaseîntâmplașipentrucă,defapt,legăturaafectivădintre mamășifiicecontinua,iareinuisepăreaunamănuntimportantfaptulcă înaintedecăsătorialormerseserăsăadmireflorile,bachiaruneorieanicimăcar nuîiînsoțise. În străfundul ochilor lui Eguchi, sub apăsarea mâinii fetei, apăreau și dispăreauîntrunaimaginilecâtorvafloriși,lăsându-seînvoialor,și-adatseama că,ovremedupăcefeteleluisecăsătoriseră,priveacuduioșiechiarșilafetele altora.Șifatacucareeraacumputeafiunadintrefetelenecunoscutepecarele priveacuduioșieînaceavreme.Bătrânulși-aretrasmâna,darmânafeteia rămasnemișcatăpeochiilui.Dintreceletreifetealeluinumaimezinavăzuse cameliiledelatemplulTsubaki,aceeafiindexcursiadedespărțirepecareo făcusecueacuojumătatedelunăînaintedecăsătoriaei.Dorisesăfacăacea excursiemaialespentrucămezinasuferiseînlegăturăcucăsătoria.Doitinerise luptaseră pentru mâna ei și în această luptă ea își pierduse virginitatea. Iar

Eguchioluaseînaceaexcursieșipentruaoajutasă-șiuitedenecazșisă-și

schimbestareadespirit.

Dintufeledecameliiflorilecaddeobiceidelavârfșiseconsiderăafiderău

augur,darlatemplulTsubakierauncopaccucameliigrosșibătrândepatrusute

deaniîncareînfloreauamestecatefloridecinciculori,iaracelefloribătutenu

cădeaucâteunaîntreagăodată,cilecădeaupetaleleperând,deundesepăreacă

levineșinumelede„cameliicăzătoare”.

—Înperioadaîncaresescutură,într-osingurăziseumplucinci-șasecoșuri

depetale,îispuseseluiEguchitânărasoțieapreotuluitemplului.

Spuneadeasemeneacă,dacălepriveștidinparteaumbrită,grupuriledeflori

decameliimarisuntmultmaifrumoasedecâtpriviteînbătaiasoarelui.Veranda

pecareședeauEguchișifataluiceamicăerasprevestșisoarelecădeapieziș.

Adicăpriveaudinparteacuumbră.Priveaucontrasoarelui,darfrunzișulgrosal

copacilormarișistraturilegroasedefloriînplinădeschiderenulăsausătreacă

luminadeprimăvară.Luminasoareluirămâneaînchisăînfrunziș,astfelîncâtpe

verandadinumbralorpăreacăserăsfrângeasoareleapusului.TemplulTsubaki

seaflăîntr-unloczgomotosșiobișnuit,șiîngrădinănueranimicdemndevăzut

în afara bătrânului copac. În plus, Eguchi nici nu a căutat să vadă altceva, sufletul fiindu-i copleșit de frumusețea florilor. Nu a auzit nici zgomotul orașului. —Cesplendidauînflorit!i-aspusfiiceisale. Tânărasoțieapreotuluiaspus:„Cândtescolidimineațaseîntâmplăuneorisă fieatâtdemultepetalecăzute,cănusemaivedepământul”.Apois-aridicatșia

plecat,lăsându-isinguri.Uncopaccarefacefloridecinciculori-erauîntr-

adevărșiroșii,șialbe,șideunalbastruintens-darEguchinueraatâtdedornic să se asigure că sunt cinci culori, fiind mai degrabă impresionat de flori în întregullor.Uncopacbătrândepatrusutedeaniînflorisebogatșisplendid. Soareledeapuseraparcăcutotulascunsînăuntrulcoroaneișipăreacăeracald acolo, între florile și frunzele dese. Deși nu se simțea nici urmă de vânt, crenguțeleînfrunzitedelamarginilecoroaneiseclătinaudincândîncând,ușor. Darfataluimezinănupăreatotatâtdeatrasădeacestcopacfaimoscucamelii pecâteraEguchi.Nuaveavioiciuneînochișiînlocsăpriveascăcameliilese concentraasupragândurilorei.Dintretoateceletreifiice,Eguchițineacelmai

multlaaceasta,iareasealintacaomezină.Dupăcăsătoriacelorlaltedouăfete,

țineașimaimultlaea.Celelaltedouăfiice,invidioase,îispuseserămameilorcă

Eguchivreaprobabilsăoținăacasăpemezinășisăadopteunbăiatcucaresăo

căsătorească,șisoțiaîireproșaseastauneori.Mezinacrescuseoptimistădinfire.

Dacăaveamulțiprietenibăieți,aceastasedatorașifaptuluicăpărințiinuerau

severi;înconjuratăastfeldeprietenibăiețipăreavioaieșifericită.Totușipărinții

-maialesmama,careîivedeaacasămereu-știaubinecăsuntdoipecarefataîi place. Unul dintre ei o făcuse să-și piardă virginitatea. Fata devenise foarte tăcută,iarmâinile,atuncicândseschimba,deexemplu,îitremuraunervoase. Mamaîșidăduserepedeseamacăfeteiiseîntâmplaseceva.Cândîncepusesăo întrebeblând,fataseconfesase.Tânărullucralaunsupermarketșilocuiaîntr-un apartament.Oinvitaselael,iaracolosepetrecusetotul. —Osătecăsătoreșticuel,nu-iașa?oîntrebasemama. —Nicivorbă,nuvreau,răspunseseea,îngrijorând-o. Probabilîieraimposibilsăsecăsătoreascăcuel.Mamasesfătuisedeschiscu Eguchi.Eguchipăruserănitdeceiseîntâmplaseodoruluisăudragșisemirase foartetarecândauzisecăfatadejaselogodiseîngrabăcucelălalttânăr. —Cecrezi?Ebine?îlîntrebasesoțialui. —Dari-ofispuslogodniculuices-aîntâmplat?Ofifostsinceră?întrebase Eguchi,cuovocedeodatăascuțită. —A,astan-amîntrebat-o.Amrămasșieumutădeuimire.Darpotsăo întreb. —Maibinenu. —Sezicecăoastfeldegreșealăemaibinesănuodestăinuieștipartenerului. Dar,sigur,depindeșidefireașidevoințafetei.Seîntâmplăuneoricafatasă suferecumplitdeunasingurăpentrucăaținutascunsunastfeldelucru. —Înprimulrândnuseștiedacăpărințiivoracceptalogodna. Săteculcișisă-țipierzivirginitateacuuntânărpentruatelogodimaiapoicu altulnuisepărealuiEguchiosoluțiefirească. Șifaptulcăamândoitineriioiubeaupefatăerabineștiutdepărințiiei.Eguchi îicunoșteapeamândoișiaproapecăsegândisecăoricaredintreeiarfifostla feldebuncasoțpentrufiicasa.Logodnabruscăafeteinueraoarereacțiaeila șoc?Oarenuseîndreptasecătrecelălalttânărdincauzaregretului,atristețiișia uriifațădecelcare-ifurasevirginitatea?Sau,dezamăgitădeunul,căuta,în deznădejdeaei,săseagațedecelălalt? Saupoatedincauzăcăofăcusesă-șipiardăvirginitatea,dragosteaeipentru unulsestinsesedetotșiîncepusesăfiemaiputernicatrasădecelălalt.Nuera cevaimposibilîncazuluneifetecaea.Nuputeaispuneneapăratcăeradoaro simplăschimbaredeintenție. Eguchinicinusegândisemăcarvreodatăcăunastfeldelucruis-arputea întâmplafiiceiluimezine.Probabilcătoțipărințiisuntașa.TotușiEguchifusese prealiniștitînceeaceopriveapefataaceastaveselă,optimistă,carecrescuse liberă,înconjuratădeprietenibăieți.Dar,odatăfaptapetrecută,nuisemaipărea ciudat.Chiardacăeravorbadefiicalui,eaaveaaceleașinevoialetrupuluica oricefemeie.Eraîndefinitivfemeieșiîifăceapebărbațisă-șipiardămințile.

Închipuindu-șideodatăcumplitaimagineafiiceisaleîntr-oastfeldesituație, Eguchiafostcuprinsdeoputernicăumilințășirușine.Cândfetelemaimari plecaserăînlunademierenusimțiseașa.Eguchiîșiînchipuiașiacumtrupul fetei cum nu putea să-l respingă pe tânărul în care stârnise focul. Era oare nefiresccesimțea? Nuaacceptatimediatlogodna,darnicinuarespins-o.Elșisoțialuiauaflat multtimpdupăîntâmplarecăceidoitineriseluptaserăaprigpentrufată.Când EguchiodusesepefatălaKyotosăadmirecameliileînplinăfloare,eradeja aproapedecăsătoriafetei.Încopaculbătrânseauzeaunvuietslab.Eraoareun roidealbine? După doi ani de la căsătorie, mezina născuse un băiat. Soțul ei părea să iubeascăcopiii.Duminicile,cândveneauînvizitălaEguchi,dacăfatamergeacu mama la bucătărie să pregătească ceva, el îi dădea cu pricepere copilului biberonul.Văzândasta,Eguchisegândeacăseînțelegeaubineșiseliniștiseră. Decândsecăsătorise,fataveneararsingurăpelaei,deșilocuiatotînTokyo, darodatăcândavenitsingurăEguchiaîntrebat-ocumlemergecăsnicia. —Cumsăfie?Suntfericită,arăspunsea. Poatecăîngeneralceseîntâmplăîntr-uncuplunusespunepărinților,darel știacămezinaeragenuldefatăcarevorbeștecupărințiicevamaimultdespre soț. De aceea răspunsul ei nu l-a mulțumit și chiar l-a îngrijorat. Ea arăta înfloritoareșifrumoasăcaoricetânărăsoțieîmplinită.Chiardacăînmodnatural trupulseschimbasedelafatălafemeie,dacăarfiexistatoumbrăînsufletulei, nuarfipututarătaatâtdestrălucitoarecaofloare.Dupăcenăscuse,pieleaeiera limpededeparcătrupulisecurățisepânăîninteriorșiaveamultălinișteșipace. Oareastaera?Oaredeaceeaînaceastăcasăa„frumoaseloradormite”Eguchi vedeacameliiînflorite,simțindmânafeteideasupraochilorlui? Desigur,nicifiicaluiEguchi,nicifatacaredormeanuaveaubogățiaacelui copaccucamelii.Dardacăpriveaidoarbogățiatrupuluiomenescalfetei,stând așa,întinsliniștitlângăea,nuoputeaiînțelege.Nueracevaceputeaicompara cuocamelie.Ceeacesetransmiteadinbrațulfeteipânăînfundulochilorluiera pulsuldeviață,melodiavieții,tentațiavieții,iarpentrubătrânaceastaînsemnaîn plusrevenirealaviață.Pentrucăîșisimțeaochiigreisubmânaei,i-aluat-oușor șiaîndepărtat-o. Dincauzăcămânastângăîntinsăde-alungulpieptuluiluiEguchiîiamorțise șinuavealocsăomiște,s-aîntorsînsomncașicumseîntorceaspreel.Și-a dus mâinile pe piept și și-a încleștat degetele. Acestea au atins pieptul lui Eguchi.Nuerauîmpreunate,darerauparcăpregătitepentruorugă.Pentruo rugălină.Bătrânulacuprinsînpalmemâinilecudegeteleîncleștatealefetei. Făcândasta,is-apărutcăseroagășielînsușipentrucevașiaînchisochii.

Totușinuputeafivorbadecâtdemelancoliabătrânuluilaatingereamâinilor tinereifeteadormite. Deodatăi-arăsunatînurechizgomotulploiidenoaptecareîncepusesăcadă înmarealiniștită.Ceeaceseauzeaîndepărtarenuerazgomotdemașină,ci semănamaidegrabăcutunetuldeiarnă,darnuapututdeslușiceeraexact.A desfăcutdegeteleîmbinatealefeteiși,înafarădedegetulmare,le-aluatpe celelaltepatru,unulcâteunul,șile-aprivit.Aveapoftăsămuștedegetelesubțiri șilungi.Dacăarmușca-odedegetulmicșii-ardasângele?Ce-arcredeeaa douazicânds-artrezi?Aîntinsmâinilefeteide-alungultrupului. Apois-auitatlapieptulbogatalfetei,cusfârcurilemari,umflate,deculoare închisă.Le-aridicatcudelicatețeparteapuținlăsată.Sâniieieraucălduți,darnu catrupuleiîncălzitdepăturaelectrică.Eguchiaîncercatsă-șiafundefruntea întreei,darnumaiceși-aapropiatfața,cămirosulfeteil-așiizbit.S-aîntorspe burtășidedataaceastaaluatambelesomniferepuselângăpernă.Primadată cândveniseaiciluaseîntâiopilulă,iarpeadouaoluasecândsetrezisedupă visul urât. Își dăduse atunci seama că sunt simple somnifere. S-a cufundat imediatîntr-unsomnadânc. L-a trezit plânsul cu sughițuri al fetei. Vocea care suna ca un plâns s-a transformat în râs. Arâs mult. Eguchi a cuprins cu mâna pieptul fetei și a scuturat-o. —Hei,edoarunvis,doarunvis.Cevisezi? Linișteacareaurmatplânsuluifeteierastranie.Darșisomnifereleauavut efect,pentrucăi-avenitgreusăgăseascăceasuldemânăpuslângăpernășisă-l privească.Eratreișijumătate. Bătrânul și-a lipit pieptul de fată, și-a apropiat coapsele și a adormit, încălzindu-se plăcut. Dimineața a fost din nou trezit de vocea femeii care-l striga. —V-ațitrezit? Eguchin-arăspuns.Nucumvafemeiaseapropiasedeușacamereisecreteși trăgeacuurechea?Bătrânulaînghețatlaacestgând.Cașicumîieracaldsub păturaelectrică,fataîșiscoseseumeriiafarășiîșiîntinseseunbrațdeasupra capului.Eguchiatraspăturașiaînvelit-o. —V-ațitrezit?

Eguchinuarăspunsnicidedataastașiși-aascunscapulînpătură.Bărbiais-

aatinsdesfârcurilefetei.Cașicums-arfiîncinsdeodată,Eguchiacuprins spatelefeteișiși-aapropiat-o,folosindșipicioarele. Femeiaabătutîncetdetrei-patruoriînușadebrad. —Domnule,domnule! — M-am trezit. Chiar acum mă îmbrac, a răspuns Eguchi, dar femeia

deschiseseușașimaisăintreînăuntru.

Încameravecinăerauaduseunligheancuapă,pastădedințișitotcemaiera

necesar.Pregătindmiculdejun,femeial-aîntrebat:

—Cumv-ațisimțit?Nu-iașacăeofatăpecinste?

—Da,desigur…aîncuviințatEguchi.Laceorăsetrezește?

—Euștiupelaceorăs-otrezi?s-aprefăcutfemeia.

—Potsăstauaicipânăsetrezește?

—Astanuepermis,aspusfemeiaimpacientându-se,apoiaadăugat:Nici

pentrucelmaifidelclientnuputemacceptaasta.

—Totușifiindatâtdeminunată,nus-arputea…

—Decesăcădețiînsentimentalismșisănuvămulțumițicufaptulcăațifost

cueaadormită?Eanuștiedeloccăadormitcudumneavoastrășiînfelulăstanu

poateexistanicioindiscreție.

—Dareuștiutot,oamîntipărităînminte.Dacămăîntâlnesccueapestradă?

—Avețiintențiasăostrigați?Vărogsănufacețiasta!Arfiunpăcat!

—Unpăcat?arepetatelcaunecouvorbelefemeii.

—Da,chiarașa.

—Unpăcat,zici?

—Decevărevoltați?Considerați-opefataadormitădoarofatăadormită,ce

ziceți?

Eguchis-aabținutsă-ispunăcănueunbătrânchiaratâtdeneputincios,

adăugânddoar:

—Noapteaastaseparecăaplouat.

—A,da?Habarn-amavut.

—Suntsigurcăafostzgomotulploii.

Delafereastrăsevedeauvalurilemicidinapropiereațărmuluimăriistrălucind

înluminasoareluidinzori.

AAttrreeiiaannooaappttee

După opt zile de când fusese pentru a doua oară la casa „frumoaselor adormite”,Eguchis-adusdinnou,pentruatreiaoară.Întreprimașiadouaoară sescurseseojumătatedelună,iaracumtimpulsereduseselajumătate.Oare Eguchifuseseșielfermecattreptatdeputereamagicăafrumoaseloradormite? —Fatadeastă-searăesteoîncepătoareșis-arputeasănuvăplacă,darvărog săoacceptați,i-aspusfemeia,turnându-iceaiverde. —Iarealtăfată? —Da.Pentrucădumneavoastrăneanunțațitotdeaunaînultimulmomentcă veniți,nuvăputemoferidecâtfatacareepregătităatunci.Dacăvrețiofată anume,trebuiesăneanunțațicucelpuțindouă-treizileînainte. —Aidreptate.Darceînseamnăcăeîncepătoare? —Emicășinuvinelanoidecâtdepuținăvreme. Eguchis-amirat. —Pentrucănueobișnuitășiseteme,v-așfipropusdouăfete,darnuștiam dacăvăplace.

—Două?Num-arfideranjat.Dardacădoarmecașicumarfimoartă,cums-

arputeatemedeceva?

—Avețidreptate,darpentrucănueobișnuită,vărogsăfițiblândcuea.

—Doarnu-ifacnimic!

—Astaștiu.

„Începătoare”,amurmuratEguchi.„Ciudatelucrurisemaiîntâmplăaici!”

Caîntotdeauna,femeiaacrăpatpuținușadebradșidupăceaprivitînăuntrua

părăsitcamera,spunând:

—Doarme,putețimergeliniștit. Eguchiși-amaiturnatsinguroporțiedeceaiverdeșis-aîntinscubrațelesub cap.L-acuprinsodeșertăciuneînghețată.S-aridicatcuomișcareforțată,a deschisîncetușadebradșiaprivitîncamerasecretă,învăluităîndraperiade catifea. „Fatamică”eraîntr-adevărmică.Peunuldintreobrajiiserăsfiraudezordonat firedepărcareisedesprinseserădincozi,iarcelălaltobrazeraascunsdedosul palmei,încâtfațaîipăreașimaimică.Aveaunaerinocent.Defapt,degeteleîi erau domol întinse și capătul dosului palmei îi venea lângă ochi, iar acolo

degeteleseîndoiaușiacopereaubuzele,porninddinlateralulnasului.Degetul mijlociu,mailung,ajungeapânăsubbărbie.Aceastaeramânastângă.Mâna dreaptăeraașezatăpemargineapăturii,cudegetelestrânseușor.Nuaveachipul fardatcapentrunoapteșinicinupăreacătocmaiîșidădusejosfarduldepeste zi.Eguchiaintratînașternutcugrijă,astfelîncâtsănuatingădeloctrupulfetei. Eanuaschițatnicimăcaromișcare.Dar,pelângăcăldurapăturiielectrice, Eguchis-asimțitimediatînvăluitdecălduraemanatădetrupulei.Eraocăldură sălbatică,necoaptă.Poatecămirosultrupuluișialpăruluieiîlfăceausăsimtă asta,darnueranumaiatât. „Trebuiesăaibăcamșaisprezeceani”,amurmuratEguchi.Fiindpentruatreia oarăînaceastăcasă,Eguchiînțelesesecăpentrubătrâniicareveneauaici,deși numaiputeauaveaofemeie,adormiînliniștelângăoastfeldefatătânără constituiaunmoddeamergepeurmabucuriilorviețiitrecute,ceeaceerao dulceconsolare.Orfifostșibătrânicares-aurugatîntainăsăadoarmăpentru veșnicielângăfataadormită?Întrupultânăralfeteipăreacăsălășluieștecevaca otristețe,careîifacepebătrânisăsegândeascălamoarte.Saupoatecă,dintre ei,Eguchierasingurulmaisensibilșigândeaașa,iarceimaimulțiveneaude faptdorinddoarsăabsoarbătinerețeșisăsedistrezecufataadormităcarenuse trezeadeloc? Cadeobicei,lângăpernăeraupusedouăpilulealbepentrusomn.Bătrânul Eguchile-aridicatșile-aprivit,darpeelenuerascrisnimicșinuaveaunici vreunaltsemn,așacănuputeasă-șideaseamacefeldemedicamenteerau. Eraudiferitedesigurdecelecareîieraudatesauinjectatefetei.Eguchis-a gânditcadataviitoarecândvavenisăîicearăfemeiiaceleașimedicamentecare isedădeaufetei.Eraupuțineșansesăleprimească,darce-arfidacăle-arprimi șiardormișielunsomndemoartecaalei?Îlatrăgeaputernicgânduldea dormiunsomndemoartelângăfatacarepăreasădoarmăunastfeldesomn. Expresia„adormiunsomndemoarte”l-afăcutpeEguchisă-șiaminteascăde ofemeie.Cutreianiînainte,primăvara,seîntorseselaunhoteldinorașulKobe cuofemeie.Eraofemeiedelaunclubdenoapte.Trecusedemiezulnopții. Băusedinwhisky-ulcareerapusîncamerășiîidăduseșifemeii.Eabăuse aproapelafeldemultcael.Elîșipusesepijamauadelahotelși,cumpentruea numaieraopijama,oîmbrățișaseașacumera,doarînlenjerie.PecândEguchi îimângâiavrăjitspatelecubrațulcucareoînlănțuisededupăgât,easeridicase pejumătateșispusese:„Nupotsădormcuasteapemine”,șiîșidădusejos lucruriledepeea,aruncându-lepescaunuldinfațaoglinzii.Eguchisemirase puțin, dar se gândise că probabil era un obicei pe care îl deprinsese de la occidentali. Altfel, femeia era foarte timidă. Eguchi i-a dat drumul din îmbrățișare,spunând:

—Maivrei,nu? —Nurâdedemine,domnuleEguchi,nurâdedemine,spusesefemeiade douăori,darapoiredevenisesfioasă. ApoiEguchiadormiserepededincauzabăuturii.Setreziseadouazisimțind mișcărilefemeiiprincameră.Eraînfațaoglinziiaranjându-șipărul. —Dadevremetemaiscoli! —Pentrucăamcopii. —Aicopii? —Da,doi.Suntmici. Plecasegrăbită,înaintecaEguchisăseridicedinpat. Fusesesurprinscăaceafemeieatâtdetimidă,cutaliaatâtdesubțireaveadoi copii.Trupuleinuaveaformatrupuluiuneifemeicarenăscuse.Nicisfârcurile nuarătaucașicumarfialăptatvreodată. Apoi,cândEguchiîșideschisesevalizacasăscoatăocămașănouăsăo îmbracepentruaieșiînoraș,observasecăîninteriortotulerafrumosaranjat.În celezeceziledeșederelaKobeîmpăturiselucrurilefolosite,îndesându-leîn valiză,așaîncâtatuncicândaveanevoiedecevatrebuiasăscormoneascăpână lafund,răscolindcadourileprimitesaucumpărateînKobe.Valizaseumflaseși nusemaiputeaînchide.Probabilfemeiaobservasedezordineadinvalizăcând Eguchiorăscolise,căutându-șițigări.Dar,chiardacăobservaseacestlucru,ce-i veniseoares-oaranjeze?Șicândavusesetimpsăofacă?Șilenjeriapecareo aruncasesearaerafrumosîmpăturitășichiarșipentruomânădefemeieîiluase cusiguranțăcevatimpsăpunătotulînordine. Oareseara,dupăceeladormise,eaneputândsăadoarmă,sesculaseșiîi rânduisevaliza? Seuitasenedumeritlavalizafrumosaranjată.Oarece-ofiavutînminte? În următoarea seară femeia venise îmbrăcată în chimono la restaurantul japonezundeîșidăduserăîntâlnire. —Porțiuneorichimono? —Da,dincândîncând…Darnu-mistăbine,nu-iașa?arâseaușor.Laprânz amvorbitcuoprietenășis-amiratcândi-amspuscătucrezicăîmistăbine. —Aivorbitdespreminecucineva? —Da,eunupreaascundnimic. Mergândprinoraș,Eguchiîicumpărasefemeiistofapentruchimonoșibrâul dechimono,obi,apoiseîntorseserălahotel.Delafereastrăsevedeaucoșurile vapoarelordinport.Sesărutaserăînpicioare,lângăfereastră,apoiînchisese fereastra și trăsese perdeaua. Îi arătase femeii sticla de whisky din seara precedentă,darearefuzasecuomișcareacapului.Seluptasănuplângășise culcasepentruaseliniști.Adouazidimineațăsedeșteptase,simțindu-lpeelcă

setrezise. —A,amdormitunsomndemoarte.Chiarașa,unsomndemoarte. Deschiseseochiișistătusenemișcată.Ochiiîi pluteauînlacrimi. ȘtiacăînaceaziEguchiseîntorcealaTokio.Soțuleilucralaocompanie străină și se căsătorise cu ea pe când fusese detașat la filiala din Kobe a companiei,dardedoianiseîntorseselaSingapore.Lunaurmătoareaveasă revinălaKobe,lasoțieșicopii.Femeiaîipovestiselucrurileasteaseara.Până atuncielnuștiusecăaceastătânărăfemeieestesoție,șiîncăsoțiedestrăin.O întâlnisecuosearăînainte,cândintrasemaimultdinîntâmplareîntr-unclubde noapteșieaîlurmasefărăsăezitelahotel.Înclub,lamasaalăturată,eraudoi occidentali și patru femei japoneze. Una dintre femei, de vârstă medie, îl cunoșteapeEguchișiîlsalutase.Eai-oprezentasepetânărafemeie.Dupăce străiniiîncepuserăsădanseze,îlîndemnasepeEguchisădansezecuea.Pela mijloculceluide-aldoileadans,elîipropusesesăpleceîmpreunădeacolo. Femeiapăreasăaibăsimțulumorului.AcceptaseimediatșiEguchisesimțise puținstânjenitcândintraserăîncameră,lahotel. Eguchiîșiînșelaseastfelsoțiacuofemeiecăsătorită,alcăreisoțmaierape deasuprașistrăin.Pentruaputeaînnoptacuel,femeiaîșilăsasecopiiimiciîn grijauneidoicișinuarătaseniciunsentimentdevinovățiespecificuneifemei măritate,așacă,larândullui,Eguchinufuseseobsedatdegânduladulterului, darsimțeaînpieptzbătându-i-seovagăremușcare.Totuși,lasfârșitîirămăsese înminte,caomuzicătinerească,numaibucuriafaptuluicăfemeiaîispusesecă dormiseunsomndemoarte.Eguchiaveapeatuncivreoșaizecișipatrudeani, iarfemeiaîntredouăzecișipatrușidouăzecișiopt.Eguchisegândisechiarcăe ultimaoarăcândareorelațiecuofemeietânără.Chiardacăfuseserăîmpreună doardouănopți,defaptnumaiuna,faptulcădormiseunsomndemoarteo făcusedeneuitatpentruEguchi.Femeiaîitrimiseseapoioscrisoare,spunându-i cămaivreasă-lîntâlneascăcândmaivineînapropieredeKobe.Dupăvreolună sosisealtăscrisoareîncarescriacăsoțuleiseîntorseselaKobe,darnu-ipăsa, eatotvoiasă-lîntâlneascăpeEguchi.Pesteîncăolunămaiveniseoscrisoare asemănătoare.Deatuncinumaiprimisenicioscrisoare. „A!femeiaarămasînsărcinatăpentruatreiaoară.Suntsigur”,amurmurat Eguchi,amintindu-șiacum,dupătreiani,deaceafemeie,poatedatorităfaptului căstăteaîntinslângăfatamicuță,caredormeașieaunsomndemoarte.Ise păreaciudatsăsegândeascăașa,deodată,laacestlucru,dar,cucâtsegândea maimult,cuatâteramaisigur,căaceafemeierămăseseînsărcinată.Nudin această cauză încetaseră să mai vină scrisorile? Lui Eguchi îi venea să zâmbeascălagândulcăașaseîntâmplase.S-asimțitușuratștiindcădupăceși-a întâmpinat bărbatul întors din Singapore, femeia rămăsese însărcinată,

purificându-seastfeldeadulterulcomiscuEguchi.Înaceeașiclipăis-afăcut

dordetrupulaceleifemei.Amintireanueraînsoțitădepoftă.Trupuleilung,

zveltșiîncordati-aapărutînmintecaunsimbolalfemeiitinere.Graviditateaei

erapoatenumaiînmintealuiEguchi,darnuseputeaîmpiedicasăoconsidere

unfaptsigur.

—DomnuleEguchi,măiubești?îlîntrebaseealahotel.

—Sigurcăda,răspunseseEguchi.Știi,întrebareaastaopuntoatefemeile.

—Știu,dar…spuseseezitând,apoiseoprise.

Cândelotachinase-„Număîntrebiceîmiplacelatine?”-earăspunsese:

—Numaiîntrebnimic. Totuși,doarprinsimplulfaptcă-lîntrebasedacăoiubeștesimțiseclarcăo iubea.Șiacum,dupătreiani,îșiaminteadeîntrebareaei.Oareșidupănașterea celui de-al treilea copil trupul ei rămăsese la fel de zvelt, ca și cum nu experimentasenașterea?Amintireafemeiil-aasaltatdeodatădureros. Eguchiaproapecăuitasedefatamicuță,adormitălângăel,dardefapteaera ceacareîlfăcusesă-șiaminteascătoateacestelucruri.Cotulfeteicupalmalipită de obraz ieșise afară din pătură și, pentru că îl incomoda, a apucat-o de încheieturamâiniișiil-aîntinssubpătură.Fatapăreacuprinsăpânăînmăduva oaselordecăldurapăturiielectrice.Rotunjimileimaculatealeumeriloreierau chiarsubochiiluiEguchi.Păreaucăarfiîncăputînpalmeleluișiarfivrutsăle strângă,dars-aoprit.Șioaseleumerilorîiieșeauînafară.Arenunțatsăle mângâieușor,cumși-arfidorit.Adatdoarduioslaopartepărullungdepe obrazuleidrept.Fațaadormităafeteipăreadulceînbătaialuminiislabedin tavan reflectată în draperia de culoare roșu-aprins. Se vedea că nu-și aranja sprâncenele. Genele lungi și dese puteau fi prinse cu vârfurile degetelor. Mijloculbuzeidejoserapuținîngroșat.Dințiinuisevedeau. Decândfrecventaacestloc,Eguchiîncepusesăcreadăcănuexistănimicmai minunatpelumeaastadecâtfaţainocentăauneitinerecaredoarme.Poatecă astaeraconsolareafericităaacesteilumi.Oricâtarfidefrumoasăofemeie,ea nu își poate ascunde vârsta în somn. Fața unei fete tinere care doarme e minunată, chiar dacă ea nu e o frumusețe. Poate această casă alege în mod specialfetecarearatăminunatcânddorm.Doarprinfaptulcăpriveafoartede aproape fața mică a fetei adormite, Eguchi uita de toată viața lui, de toate problemeleșiobosealadinultimavreme.Dacă,luândsomniferele,arfiadormit cu aceste gânduri, ar fi fost desigur o noapte binecuvântată cu fericire, dar Eguchiaînchisdoarochii,stândnemișcat.Pentrucăaceastăfatăîlfăcusesă-și aminteascădefemeiadinKobe,segândeacăpoateîivaprovocașialteamintiri plăcute,așacăarfifostpăcatsăadoarmă. Nu-l părăsea gândul că femeia din Kobe rămăsese gravidă imediat după

întoarcereasoțuluiei,dupădoianiîncarenusevăzuseră,șiniciconvingerea fatalistăcăacestgânderaadevărat.Ceeaceseîntâmplaseîntreeinuaruncanici rușine,nicimurdărieasupracopiluluicaresălășluiașiaveasăsenascădintrupul femeii.Eguchisimțeadorințadeasărbătorigraviditateafemeiișinaștereacarea urmatcașicumarfifostreale.Viațatânărășivioaieaaceluicopilîlfăceasăse gândească la bătrânețea lui. Dar oare de ce femeia i se încredințase atunci sfioasă, fără să manifeste nici rușine, nici reținere? Un astfel de lucru i se întâmplasepentruprimadatăînviațaluideaproapeșaptezecideani.Femeianu aveanimicdintr-oprostituatăsaudintr-ofemeiepredispusălaadulter.Atunci,în timpceeracuea,Eguchisimțisechiarmaipuținăremușcaredecâtacum,când stăteaîntinsaici,înaceastăcasă,lângăfataadormităprinmijloacesuspecte.O privisecudragdinpatcumsesculasevioaiedimineațașiplecaseîngrabăla copiiieimici.Gândindu-secăeraultimanoaptepetrecutăcuofemeietânără, Eguchioconsideraofemeiedeneuitat,darprobabilcănicieanuaveasă-luite. Deșifuseseoîntâlnirecarenu-lmarcaseadânc,eracevaceniciunuldineinu aveasăuite. Ceacareîlfăcusesă-șiaminteascădiferitelucrurilegatedefemeiadinKobe eraaceastăfetițăîncepătoaredincasa„frumusețiloradormite”.Socoteacăe ciudat.Eguchiadeschisochii.Amângâiatușorcudegetelegenelefetei.Eași-a încruntatsprânceneleși,întorcându-șifața,aîntredeschisbuzele.Limbaîiera lungășiseîncolăcisecașicums-arfiscufundatpuțin.Înmijlocullimbiiei fragedesezăreaogropițăirezistibilă.Eguchis-asimțitademenit.Aprivitgura deschisăafetei.Dacăarstrânge-odegât,limbaaceastamicuțăaraveaoareun spasm?Și-aamintitcăpevremuricunoscuseoprostituatămaitânărădecâtfata asta. Pe Eguchi nu-l interesau în mod special fetele foarte tinere, dar niște partenerideafaceriîlinvitaserăodatăîntr-unlocalundeiseoferiseoastfelde fată.Fetițaîldezmierdaculimbaeisubțireșilungă.Erafoarteumedă.Eguchi eraîntr-odispozițieproastă.Dinorașseauzeaububuitdetobejaponezeșiflaute, maisăteasurzească.Păreacăeraosearădefestival.Fetițacuochimigdalați aveatrăsăturifoartefrumoase,darnu-istăteagândullaEguchișipăreachiar grăbită. —Efestival,nu?aîntrebatEguchi.Vreisăteducicâtmairepedeacolo,nu-i așa? —Vai,cerepedev-ațidatseama!Trebuiasămergcunișteprieteni,daram fostchematăaici,așa,peneașteptate! —Poțisăteduci,aspusEguchi,evitându-ilimbareceșiumedă.Hai,du-te repede,căuite,seaudclopoteledelatemplu! —Darpatroanasevasupărapemine. —Nu-țifacegriji.Vădeuce-ispuncasănusesupere.

—A,da?Mulțumesc. —Câțianiai? —Paisprezece. FatanupăreasăserușinezecâtușidepuținînfațaluiEguchi,cabărbat.Nuse simțeaniciumilită,nicidisperată.Eraoființăindiferentă.Searanjasepuținși plecaseîngrabălafestivaluldinoraș.Eguchifumaseovreme,ascultândtobele, fluiereleșiglasurilevânzătorilorambulanțivenițilafestival. Nu-șiaminteacevârstăaveaelcândseîntâmplaseasta,dar,deșieralao vârstăcândsigurputeasălaseofemeiesăpleceastfellafestival,fărămăcarsă-i parărău,nueranicichiaratâtdebătrâncaacum.Fatadeastă-searăeracudoi, treianimaimaredecâtaceafatăși,încomparațiecuceadeatunci,trupuleiavea formedefemeie.Dardefaptmareadiferențădintreeleconstaînfaptulcăfata deacumeraadormitășinuaveasăsetrezeascăcuniciunchip.Chiardacăafară arfirăsunattobedefestival,eatotnus-arfitrezit. Dacăascultaiatent,păreacămunteledinspatefusesestrăbătutdeunvuiet. DinguraîntredeschisăafeteiveneasprefațaluiEguchiorăsuflarecălduță. Luminaslabăcaresereflectaîncatifeauaroșu-aprinspătrundeapânășiîngura fetei.Păreacălimbaacesteifetenueraatâtdereceșideumedăcaaceleilalte. Bătrânuls-asimțitdinnouputernicademenit.Înaceastăcasăa„frumoaselor adormite”,aceastăfatămicuțăeraprimacaredormeaculimbascoasă.Maimult decâtsimpladorințădeabăgadegetulînguraeișideaopipăi,simțeaînpiepto dorințănecuratășisângeroasă. Darcruzimeaînfricoșătoareaaceleidorințenecuratenuaprinsunconturclar înmintealuiEguchi.Oarecareerarăulcelmaimarepecareunbărbati-lputea face unei femei? De exemplu, femeia măritată din Kobe și prostituata de paisprezeceanifuseserădoarnișteîntâlnirideoclipăîntr-oviațălungă,șitotca nișteclipedispăruseră.Căsătoriacusoțiasasaucreștereafiicelorlorpăreaula prima vedere un lucru bun, dar dacă te gândeai că în tot acel timp Eguchi conduseseviețileacelorfemeișipoatelefăcusechiarsă-șischimbecaracterul, acestelucruriputeauficonsideratemaidegrabăunrău.Gândurilepăcătoasese ascundeauprobabilneîncetatprintreobiceiurileșiordineaacesteilumi. Șiacum,stândculcatlângăfataadormită,făceacusiguranțăunpăcat.Dacăar fiucis-opefată,păcatularfifostșimaievident.Eraprobabilsimplusăo strângădegâtsausă-iacoperegurașinasul,oprindu-irespirația.Eacontinuasă doarmăcuguradeschisă,arătându-șilimbafragedă.CândEguchii-aatinslimba cudegetul,aceastas-aîncolăcitcaaunuibebelușcândsugelapte.Apusmâinile subnasulșibărbiafeteișii-aînchisgura.Cândși-aîndepărtatmâinile,buzelei s-auîntredeschisiar.Eguchieramișcatdetinerețeașidrăgălășeniafetei,chiar dacădormeaașa,cubuzelepuținîntredeschise.

Tocmaipentrucăfataeraatâtdetânără,înpieptulluiEguchisetreziseră dorințepăcătoase,darapois-agânditcăpentrubătrâniicareveneauîntainăîn aceastăcasăa„frumoaseloradormite”elenuînsemnaudoaramintirea melancolicăatinerețiilorpierdute,cișicevacareîifăceasăuitederăulșide păcatelefăcutepânăatunciînviață.BătrânulKiga,careîltrimiseseaici,nu-i spusesebineînțelesnimicdinsecretelecelorlalțiclienți. Probabilcămembriipermanențiaiclubuluibătrânilornueraumulți.Șierade asemeneaclarcăaceștibătrânierauoamenicareavuseserăsuccesînviață,șinu nișteratați.Dareraușiuniiîncazulcărorasuccesulfăceasănusevadăreleleși păcatele care se acumulaseră de-a lungul timpului. Aceștia erau cei care nu aveauconștiințaîmpăcată,leerateamășidăduserăgreș.Cândstăteauîntinși, atingândtrupulgolaltinereloradormite,poatecăceeaceseridicadinstrăfundul sufletului, străpungându-i, nu era doar frica de moartea care se apropia și regretulpentrutinerețeapierdută.Erapoateșiremușcareapentruimoralitățile comiseînviațășipentrunenoroculcarepoateapăreaînfamilieatuncicândai succes.Bătrâniinuaveaucusiguranțăunzeuînfațacăruiasăîngenunchezeșisă se roage. Fata nu știa că ei îi îmbrățișau cu disperare trupul gol și frumos, vărsândlacrimiamareșistrigându-șinefericirea,șinicinusetrezea.Astfel,ei nusimțeaunicirușine,șinicimândrialornuerarănită.Puteausădeaglasîn voieregretelorșitristeții.Așacădefapt„frumoaseleadormite”eraucaunfelde zei.Înplus,corpullortrăia.Trupullortânărșimireasmaluiaveaudaruldea-i consolașipeaceștibătrânidisperați. Gândindu-seașa,Eguchiaînchisîncetochii.Ciudatcă,dintretoateceletrei fetedepânăacum,ceamaitânărășimaimică,ceamaipuținexperimentată,cea deastă-seară,îitrezeadeodatăastfeldegânduri!Atras-oșiastrâns-oînbrațe. Pânăacumseferisesăoatingă,daracumîicuprinsesetottrupul.Parcăîifurase forțadeaseopune.Aveauntrupextremdemic.Deșidormeaadânc,astrâns buzele,cașicuml-arfisimțitpeEguchi.Șoldurileeiosoasel-auîmpunspe bătrân. Oareceviațăvaaveaaceastă„fatămică”?Poatenuesortităsuccesuluiși bogăției,darvaaveaeamăcaroviațăliniștită?s-aîntrebatEguchi.Armeritasă fiefericitămăcarpentrugenerozitateacucareîiconsolapebătrâniicareveneau aici, salvându-i. S-a gândit chiar că fata aceasta putea fi încarnarea vreunei zeități, așa cum se spune în legendele de demult. Legendele acelea care povestesccăfemeileușoareșivampelesuntîncarnărialezeițelor. Apucând cu blândețe cozile fetei, Eguchi s-a gândit să se liniștească, mărturisindu-șiluiînsușipăcateleșiimoralitățilepecarelecomisesecufapta,cu vorbasaucugândulînviațasa.Darînminteîiapăreaudoarfemeiledintrecut. Și,dinfericire,ceeace-șiaminteadespreelenueratimpulmailungsaumai

scurt petrecut împreună, nici frumusețea sau urâțenia chipurilor lor, nici istețimeasauprostiaorirafinamentulsaugrosolăniamanierelor.Eraufemeipe careșileaminteapentruvorbelelor,precumceadinKobe,spunându-icăa dormitunsomndemoarte.Eraufemeicuprinsedeobucurienebună,careuitau

de sine în îmbrățișările lui Eguchi, răspunzând cu sensibilitate dragostei lui. Aceastăuitaresedatora,maimultdecâtprofunzimiidragosteiacelorfemei, calitățilorînnăscutealetrupurilorlor. Oarecumvafiaceastăfetițădelângăelcândtrupuleisevamaturiza,se

întrebaEguchi,mângâindu-ispatelecupalmamâiniicucareoîmbrățișase.N-

aveacumsă-șideaseamadoarmângâind-o.Totîncameraaceasta,întinslângă fatacarepăreaovampă,Eguchiseîntrebasecâtdemultcunoscuseoarecu adevăratprofunzimeașiimensitateaplăceriisexualeînviațaluideșaizeciși șaptedeani,apoicrezusecăastfeldegândurisedatorauîmbătrâniriișidecăderii lui, dar ciudat era că acum fata aceasta mică îl făcea să retrăiască cu atâta claritatetrecutulluisexual.Și-alipitușorbuzeledeloculumflatalbuzelorfetei. Nuaveauniciungust.Probabilcănusevamaiîntâlniadouaoarăcuaceastă fată. Când buzele ei vor începe să freamăte și să se umezească de gustul dragostei,elvafiprobabilmortdeja.Totușinusesimțeatristdinaceastăcauză. Și-adesprinsbuzeledepebuzelefeteișile-aplimbatdelasprâncenespregene. Cașicums-arfigâdilat,fatași-amișcatpuținfațașiși-aapăsatbărbialângă ochiulbătrânului.Eguchiastrânsșimaitareochiidejaînchiși. Subpleoapei-aapărutcevacaofantasmăpecarenuopoțiopri,apoia dispărut. Fantasma avea o oarecare formă. Era o săgeată aurie care zburase aproapedeel.Învârfulsăgețiisegăseaînfiptăozambilădeculoareînchisă.Iar

înparteadinspateasăgețiierauprinseorhideedediferiteculori.Erafrumoasă. DarEguchiadeschisochiilagândulînfricoșătorcădeșisăgeatazburaseașade iute,florilenucăzuseră.Fusesedoaroscurtăațipeală. Nuluaseîncăsomnifereledelângăpernă.Aprivitceasuldemânăașezatlângă acesteașiavăzutcăeradouăsprezeceșijumătate.Aluatînmânăceledouă pilule,dar,cumînsearaastanuîlapăsaupesimismulșitristețeabătrâneții,i-arfi părutrăusăadoarmă.Fatarespiraliniștitînsomn.Oricemedicamentis-arfi dat,oriceis-arfiinjectatnupăreasăîiprovoacesuferință.Eguchiaveapoftăsă cadășielmăcarodatăîntr-unsomnatâtdeadânc,provocatpoatedeocantitate maredesomniferesaudeoușoarăotravă. Aieșitdincameracucatifearoșie,trecândîncameravecină,cuintențiadeao rugapegazdăsă-ideaacelașimedicamentcafetei.Aapăsatpesonerie.Aceasta asunatînsăînzadar,aducându-iamintedoardefriguldininteriorulșidinafara casei. A ezitat să sune prea mult, așa, în mijlocul nopții, în această casă misterioasă.Deșieraunținutcălduț,undefrunzelenucad,cirămânchircitepe

crengi,îngrădinăs-aauzitfoșnetdefrunzecăzute,răvășitedeoadiereslabă.Și valurilecareseloveaudestâncăerauaziliniștite.Lipsaprezențeiumaneîn aceastăcasăîlfăceasăosimtăcapeunlocbântuitdefantome,iarumeriiîi tremurauînghețați.Ieșisenumaiînpijama. Revenind în camera secretă, a văzut că obrajii fetei micuțe ardeau. Temperaturapăturiielectriceerafixatălaovaloarejoasă.Erapoatevorbade

tinerețeaei.S-aașezatlângăea,încălzindu-șitrupulînghețat.Pieptulfeteise

umflaîncetdecăldură,iarvârfulpicioarelorieșisepetatami.

—Osărăcești,aspusel,dându-șiseamademareadiferențădevârstădintre

ei.Fata,cutrupuleimicuțșicald,eratocmaibunăsăocuprindăcutotulîn

brațe.

Adouazidimineață,pecândfemeiaîipregăteamiculdejun,aîntrebat-o:

—Aiauzitcăamsunatazi-noapte?Voiamșieuacelașimedicamentcafata.

Vreausădormșieuașacaea.

—Astanusepoate.Înprimulrând,laovârstăînaintatăepericulos.

—Eunusuntbolnavdeinimă,stailiniștită.Și,dacănum-așmaitrezi,numi-

arpărearău.

—Ațivenitabiadetreiorilanoișiavețidejadorințeatâtdeegoiste?

—Careelucrulcelmaiegoistcareestepermisaici?

Femeial-aprivitcuochiseveri,daroumbrădeamuzamenti-atrecutpechip.

AAppaattrraannooaappttee

Ceruldetoamnăfuseseînnorattoatăziua,iarspresearăîncepusesăcadăo ploaiemăruntășirece.Cândși-adatseamacăploaiasetransformaseînlapoviță, Eguchi ajunsese deja la poarta casei „frumoaselor adormite”. Femeia care-l întâmpinaîntotdeaunaaînchiscugrijăpoartașiarăsucitcheia.Înluminaslabă alămpiicucareluminacărareas-avăzutcevaalb,strălucindprintrepicăturilede ploaie.Cândatingeaupietrelecareduceauspreintrare,fulgiisetopeau. —Vărogsăfițiatentpentrucăpietrelealunecă. Aîncercat să-l prindă cu o mână, în timp ce cu cealaltă îi ținea umbrela deasupracapului.Aproapecăasimțitprinmănușăcălduraneplăcutăamâinii femeiiîntredouăvârste. —Lasă-mă,mădescurcsingur,aspusEguchiîndepărtându-imâna.Nusunt atâtdeneputinciosîncâtsămăducăcinevadebraț! —Darpietrelealunecărău,areplicatfemeia. Frunzele de arțar îngălbenite, căzute printre pietrele cărării, nu fuseseră strânse.Multeerauveștejiteșișterselaculoare,dareraușiunelecarestrăluceau frumosînploaie. —Oameniicarevinaicisuntatâtdebătrânișineputincioșiîncâttrebuiesă-i ducidebraț?aîntrebat-oEguchipefemeie. —Îmiparerău,nuputemvorbidesprecliențiinoștri. —Pentruastfeldepersoaneiarnacareseapropieepericuloasă,nucrezi? Dacăpevreunuldineiîlapucăaicivreunataccerebralsauinima,cefaceți? —Dacăseîntâmplăașaceva,acelaîiesfârșitul.Darpoatecăpentruclientul respectivamuriaicieceamaifrumoasămoarte,i-arăspunsrecefemeia. —Dacăseîntâmplăașacevanicitunuosăscapipreaușor. —Poftiți?aspusea,fărăsăiseclinteascăniciunmușchidepefață. Urcândîncameradelaetaj,aconstatatcătotuleracadeobicei.Doarpeisajul dinalcovcusatuldemunteșifrunzeîngălbenitefuseseînlocuitcuunpeisajde iarnă,așacumsefacecândseschimbăanotimpul.Șiacestaeraprobabiltoto reproducere. Turnându-icugrație,cadeobicei,ceaiulverde,delicios,femeial-aîntrebat:

—Totdeaunavăanunțațipeneașteptate.Astaînseamnăcăniciunadintrecele

treifetedepânăacumnuv-aplăcutîndeajunsîncâtsăomaidorițiodată?

—Nicivorbădeașaceva.Toatemi-auplăcutfoartemult.

—Atunciațiputeaanunțacudouă-treizileînainte,spunându-nepecareo

dorițidinnou.Sauvăplacesăfițiinfidelfațădefiecareînparte?

—Sepoateastanumiinfidelitate?Fațădeofatăcaredoarme?Eanuștie

nimicdinceseîntâmplă,doarașami-aispus.Cuoricinearfiîietotuna.

—Chiardacădoarme,etotușiofemeievie.

—Uneorifeteleteîntreabă,cândsescoală,cineafostbătrânuldepeste

noapte?

—Nuauvoiesăîntrebeașaceva.Esteoregulăstrictrespectată,așacăputeți

filiniștit.

—Acumcevavrememi-aispuscuovocenervoasăcănuebinecatoată

pasiuneabătrânilorsăsereverseasuprauneisingurefete.Îțiaminteșticăatunci

mi-aispusdespreinfidelitateexactaceleașilucruripecarețilespuneuacum?

Azidecespuiexactpedosdecâtatunci?Saus-atrezitșiîntinefelulnaturalde

afialfemeii?

Cuunsurâsvagironic,mijitîncolțulbuzelor,eaaspus:

—Credcăsuntețiopersoanăcaredintinerețeafăcutsăsuferemultefemei. Mirat de neasemuita iscusință a femeii de a schimba vorba, Eguchi i-a replicat:

—Termină!Eunuglumesc.

—Dacănueadevărat,decevăenervațiașadeodată?

—Dacăaşfiunasemeneabărbat,nu-ţidaiseamacăn-așveniîncasaasta?

Cei care vin aici sunt numai bătrâni care tânjesc cumplit după femei. Sunt

bătrânicare,oricâtarregreta,oricâts-arlupta,numaipotsărecapeteacumce-

auavutodinioară.

—Oarechiarașasăfie?aspusfemeialafeldecalmă.

—Te-ammaiîntrebatșidatatrecută:careeceamaiegoistădorințăpecarele-

oputețiîndepliniaiciclienților? —Ei,săsteacufeteleadormite. —Nupotprimișieusomniferedincelepecareleiauele? —V-amspusșidatatrecutăcănusepoate. —Atuncispune-micareepăcatulcelmaimarepermisaicibătrânilor? — În această casă nu există păcat, a spus femeia coborând vocea și

străpungându-lpeEguchicuprivirea.

—Nuexistăpăcat?amurmuratbătrânul.

Ochiinegriaifemeiieraucalmi:

—Desigurcăastrângedegâtoastfeldefatăelafeldesimplucaarăsuci

brațulunuibebeluș.

Avândosenzațieneplăcută,Eguchiaîntrebat:

—Chiardacăarstrânge-ocinevadegâttotnus-artrezi?

—Credcănu.

—Astaseamănăcuodublăsinucidereforțată!

—Dacăvreodatăvețisimțicăvrețisăvăsinucideți,darepreatristsăofaceți

singur,poftiți,văașteptăm.

—Dardacămăsimtatâtdesingurcănicisinucidereanumăpoatealina?

—Oareexistăastfeldemomente?aspusfemeiatotcalmă.Astăzispuneți

numailucruriciudate.Ațibăutcevaînaintesăveniți?

—Ambăutcevamairăudecâtbăutură.

Femeial-aprivitpefuriș,darcașicumarfivrutsă-lfacăsăuitedesprece

vorbise,i-aspusînaintesăplece:

—Fatadeaziecaldășiplinădepasiune.Peosearăfriguroasăcaastae

tocmaipotrivită.Încălziți-văcâtmaibine!

CândEguchiadeschisușacamereisecrete,mirosuldulcedefemeiedeacolo

eramaiputernicdecâtdeobicei.Fatadormeacuspatelelael.Nusforăia,dar

aveaorăsuflaredesomnadânc.Păreacăareuncorpbinefăcut.Păruleibogat

păreabrun-roșcat,darputeafișidincauzareflectăriicatifeleideculoareroșu-

închis.Pieleagâtuluigroscaresevedeasuburechilecărnoasepăreaîntr-adevăr albă. Așa cum spusese femeia, părea caldă. Cu toate acestea, fața nu-i era îmbujorată de căldură. Strecurându-se ușor în spatele ei, Eguchi a scos un geamătfirescdeplăcere. Corpulfeteieraîntr-adevărcald,darpieleaîieralipicioasășialunecoasă. Umezealaaceeaaeimirosea.Pentruovreme,Eguchiastrânstareochiișiastat nemișcat.Nicifatanusemișca.Delașolduriînjos,trupuleieraextremdebine

făcut.Călduraei,maimultdecâtsă-lpătrundă,l-aînvăluitpeEguchi.Șipieptul

feteieraumflat,sâniipăreaurevărsați,iarsfârcurileerauextremdemici.Își

aminticămaidevremegazdaspusese„aostrângedegât”,șitentațiadeaface

astaîieratrezitădetrupulfetei.Dacăarstrânge-odegâtoarecumarmirosi

trupulei?Eguchis-achinuitsă-șialungereleleintenții,încercânddinrăsputeri

să-șiimaginezemersuldizgrațiosalfeteiîntimpulzilei.S-acalmatpuțin.Dar

oareceînsemnalipsadegrațieafeteiîntimpulmersului?

Cumeunmersfrumos,osiluetăplăcută?Ceimportanțăputeaaveapentru

Eguchi,laceișaizecișișaptedeaniaisăi,dacăfataasta,cucareîșipetrecea

numaionoapte,eraisteațăsaunu,sauaveaoeducațiealeasăsaunu?Acumnu

făceaaltcevadecâtsăoatingă.Atât.Iarea,fiindadormită,nuștiacăel,bătrânul

șidezgustătorulEguchi,oatinge.Nicimâine-dimineațănuosăștie.Eeadoaro

jucăriesauovictimă?Eguchinueradecâtpentruapatraoarăaici,darcufiecare

datăcândvenea,șimaialesînsearaaceasta,simțeacumcevaamorțeaîncetîn

el.

Fatadinsearadeacumeraoareobișnuităcuaceastăcasă?Poatecăajunsese sănusemaisinchiseascădebătrâni,pentrucăatuncicândEguchioatinsesenici măcarnusemișcase.Oricâtdeneomeneascăarpăreaolume,eadevine,prin puterea obișnuinței, o lume omenească. În întunericul lumii zac ascunse nenumărate imoralități. Doar că Eguchi era puțin altfel decât bătrânii care veneaudeobiceiaici.Chiars-arfipututspunecăeratotalaltfel.BătrânulKiga careîirecomandaseaceastăcasăconsideraseînmodgreșitcăesteînaceeași situațiecuei,pentrucă,defapt,Eguchieraîncăbărbat.Eraprobabilșimotivul pentrucarenuînțelegeapede-a-ntreguladevăratatristețeșiadevăratabucurie, adevăratulregretșiadevăratasingurătatealebătrânilorcareveneauaici. PentruEguchinueradelocnecesarcafetelesădoarmăfărăsăsetrezească. Deexemplu,cufatacufațădevampădinadouasearăpetrecutăaicifusesepe punctuldeaîncălcagravregulileșiseoprisenumaipentrucăsemirasecăfata eravirgină.Deatuncijurasesărespecteregulilecasei,adicălinișteașisiguranța „frumoaseloradormite”.Jurasesănudistrugăsecretulbătrânilor.Darseîntreba, defapt,decepăreasăexisteaceastăgrijăcatoatefeteledeaicisăfievirgine? Eraoaredindorințademnădemilăabătrânilor?LuiEguchiisepăreabacă pricepe,bacănimicnuaresens. Totuși cu fata de astă-seară ceva nu era în regulă. Eguchi nu putea avea încredere.S-aridicatpejumătate,și-asprijinitpieptuldeumărulfeteișii-aprivit fața.Fațanueralafeldematurăcatrupul.Erachiarmultmaiinocentădecât crezuse.Bazanasuluieramailată,iarparteadesus,teșită.Obrajiieraurotunziși plini.Bretonulseconturapefrunte.Geneleerauscurteșidese,darnuaveau nimicieșitdincomun. „Cedrăguțăe!”amurmuratEguchi,lipindu-șifrunteadeaei.Șifrunteaera moaleșinetedă.Poatecăîșisimțeaumeriigrei,pentrucăs-aîntorscufațaîn sus.Eguchiși-aretrastrupul. Astatașa,cuochiiînchiși,ovreme,pentrucămireasmafeteieraextremde puternică.Sespunecănuexistănimicmaipotrivitpelumedecâtmirosulpentru atreziamintiritrecute.Daroareevorbadeacestmirosdulceagșistăruitor?Își aminteamirosuldelaptealsugarilor.Deșiacestedouămirosuri,alprunculuiși alfemeii,suntcompletdiferite,oarenusunteledouămirosurifundamentale pentru ființa umană? Din vechime se vorbește de bătrâni care au făcut leac pentruviațălungășitinerețefărăbătrânețedinaromatrupuluifetelortinere. Totușimirosulfeteidelângăelnuerachiaratâtdearomat. DacăEguchiarfiîncălcatregulilecaseifațădeaceastăfată,eaarfidegajatun mirosdezgustătorșiviolent.FaptulcăgândeaașaeraoareunsemncăEguchi îmbătrânise?Mirosulgreualacesteifete,acestmirossălbatic,nuînsoțeșteoare naștereaoricăreiființeumane?Fatapăreapotrivităpentruapurtaprunc.Oare

chiardormindașaadânc,pulsulviețiicontinuasăpalpiteșiadouaziaveasăse trezeascăcuadevărat?Dacăs-arîntâmplasărămânăînsărcinată,s-arîntâmpla fărăcaeasăștieceva.Ce-arfidacăel,Eguchi,laceișaizecișișaptedeani,ar lăsaînurmaluiînaceastălumeunastfeldecopil?Trupulfeteiîlatrăgeaastfelîn lumeailuziei. Totuși fata era lipsită de orice posibilitate de a se apăra. Erau puse în imposibilitateadeaseapăraspecialpentrulinișteabătrânilorneputincioși.Fata nuaveanimicpeeașinuseputeatrezi. Eguchi s-a simțit nenorocit pe neașteptate și și-a dat seama că suferă. A murmurat,capentruel,cuvintefărăsens:„Moarteaepentrubătrâni,dragosteae pentru tineri, moartea e o dată, dragostea e de nenumărate ori”. În mod neașteptat,acestevorbeauavutdarulsă-lliniștească.Delaînceput,defapt,nu fusesefoarteagitat.Afarăseauzeaîncetzgomotullapoviței.Șivuietulmării păreacăseliniștise.Înfațaochilori-aapărutaceamareimensășiîntunecatăîn apelecăreiacădealapovița,topindu-se.Opasăremare,unvulturpoate,ținândîn ciocopradăînsângeratăserotearazant,maisăatingăvalurilenegre.Pradaaceea nu era oare un prunc? Nu, așa ceva nu era posibil. Sau era o fantasmă a imoralitățiiumane?Eguchiși-ascuturatpuțincapuldeasuprapernei,alungând aceaînchipuire. —O,cecalde!aspusEguchi.Nuedoardelapăturaelectrică. Fataîndepărtaseunpicpăturadepeea,arătându-șipejumătatepieptullargși bogat,darcarenuaveaunconturclar.Culoarearoșu-intensacatifeleisereflecta ușorînpieleaeialbă.Privindu-ipieptulfrumos,Eguchiaurmăritcuvârful degetului linia părului de pe frunte. După ce se întorsese cu fața în sus continuasesărespirelungșiușor.Cedințiaveaoareîntrebuzeleaceleamici? Eguchiaapucat-odemijloculbuzeidejosșii-adeschispuțingura.Dințiinuîi eraulafeldedelicațicabuzele,darseînșiraufrumos.Arămascubuzeleușor întredeschise,lăsânddințiipuțindescoperiți.Eguchiși-afrecatvârfuldegetului murdarderujmaiîntâidelobulgrosalurechiiei,apoidegâtuleigros.Pegâtul eialbaurămasliniiroșii,abiavizibile.Eradrăguță. „Probabileșiastavirgină”,s-agânditEguchi.Nu-iveneasăcontrolezedacăe așa,dupăregretulpecareîlsimțisecuadouafată,când,curios,încercaseșise miraseapoidejosnicialui.Oricumarfi,ceimportanțăaveapentruel?Dar,când s-agânditcănueneapăratașa,is-apărutcăaudeînlăuntrulluiovocecare-și băteajocdeel. —Eștiundemonalrăuluicareîncearcăsă-șibatăjocdemine? —Undemonalrăuluinueașablând!Nuedoargândultăuexageratdespre tristețileșidorințeletale,acumcăaiajunsînpragulmorții? —Nu,număgândesclamine,măgândesccumilălabătrâniineputincioși.

—Vaicâtdeimoral!Dardefaptcinevacaredăvinapealțiinicimăcar

numeledeimoralnu-lmerită.

—Ei,spune-lecumvrei!Darcareediferențaîntrevirginelepureșifetelecare

numaisuntvirgine?Eunuvinaicicudorințadeagăsinumaivirgine.

—Astapentrucăîncănuștiidefaptceînseamnătentațiapecareosimt

bătrâniicuadevăratneputincioși.Sănumaiviiaici.Chiardacăprintr-omare

minunefeteles-artrezinoaptea,nucrezicăbătrâniinuaraveadecesăse

rușineze?

Șitotașa,Eguchiși-apusîntrebări,răspunzându-șisingur,darnuagăsit

motivulpentrucareînaceastăcasănuerauadusedecâtvirgine.Erasuspicios

pentrucădetoatecelepatruoricândveniseaici,fetelefuseserăvirgine.Ofi

într-adevărrugăminteașidorințabătrânilorcaelesăfieașa?

GândulcăfataarputeafitrezităîltentaincredibilpeEguchi.Oareexistao

acțiune,șicâtdeviolentătrebuiasăfieaceasta,casăopoatăfacesăsetrezească

chiarnumaipuțin?Deexemplu,dacăi-arfiruptămânaîncâtsă-iatârneinertă

saui-arfistrăpunspieptulsaupântecelecucuțitul,cusiguranțăn-arputeasă

continuesădoarmă.

„Amînceputsădevindinceîncemaipervers”,și-aspusEguchi.Nueranici

eldepartedevârstacândvafineputincioscabătrâniicareveneauaici.Îitot

dădeautârcoalegânduripăcătoase.Sădistrugăaceastăcasășisă-șidistrugăși

viața.Păreacăgândurileîieraustârnitedefamiliaritateapecareosimțeapentru

aceastăfatădrăguțăcupieptullargșialbdezvelit,pentrucăaltfeleanuerao

frumusețeînadevăratulsensalcuvântului.Păreacevaexactopussentimentului

decăință.Existăcăințăchiarșilaființelecarenuauvoințăputernică.Îilipsea

poatecurajulfeteisalemezine,cucarepriviseîmpreunăcameliilelatemplul

Tsubaki.Eguchiaînchisochii.

Peiarbatunsăscurtdelângădrumulpietruitdingrădinăsejucaudoifluturi.

Erauveselișiseascundeauîniarbă,pentrucaapoisăreaparăzburândexact

deasupraei.Pecândceidoifluturiseridicaserăușorșidansaulin,dinfrunzișul

tunsscurtamaiapărutunul,șiîncăunul.Tocmaicândtegândeaicăsuntdouă

perechi,încăunflutures-aamestecatprintreei.Eraucinci.Îipriveaiurmărindu-

secaîntr-oluptă,iardiniarbăsetotînălțaudansând,unuldupăaltul,alțifluturi. Încurândgrădinas-aumplutdefluturialbi,dansând.Nuseînălțaucătrecer. Vârfulcrengilordearțar,careatârnaulargdesfăcute,seclătinaușor,deși păreasănufievânt.Poatedinpricinagreutățiifrunzelormari,careatârnaude acestevârfurisubțiri.Grupuldefluturialbiseînmulțeacauncâmpdeflorialbe. Dacăteuitaidoarlaarțariicufrunzeînroșiteteîntrebaidacăaceastăiluzieavea vreolegăturăcucasa„frumoaseloradormite”.Frunzeledearțardiniluzieerau galbene și roșii, făcând ca albul grupului de fluturi să pară și mai viu. Dar

frunzeledearțaralecasei„frumoaseloradormite”căzuseră.Numaicâtevafrunze

veștejitemaiatârnaupoatedecrengi.Șicădealapoviță.

Eguchiuitasecutotuldefrigulșilapovițadeafară.Poatecăiluziacudansul

grupuluidefluturialbisedatorafaptuluicăfataîșietalapieptulalb,bogat,lângă

el.Aceastăfatăaveacevacaretrezeagândurinecurateînminteabătrânilor.

Eguchiadeschisochii.Aprivitsfârcurilemicișirozaliialefetei.Parcăerau

simbolulbinelui.

Și-apusunobrazpepieptulei.Simțeacăldurăsubpleoape.Doreasă-ilase

acesteifeteunsemnalființeilui.Dacăarîncălcaregulilecaseișifatas-artrezi,

cusiguranțăarfiînmareîncurcătură.N-arșticesăfacă.Eguchiazgâriat,

tremurând,câtevaurmeînsângeratepepieptulfetei.

—Osă-țifiefrig,aspus,trăgândpătura.

Aluatimediatceledouăsomnifereașezatecadeobiceilângăpernășiaîntors-

opefată,lăsându-imâinileînjos.

—Cegreaești!amurmurat.

Adouazifemeiaavenitsă-ltrezească,dedouăori.Primadatăabătut,cioc-

cioc,laușadebrad.

—Domnule,edejaoranouă!

—M-amtrezit.Măscolacum.Dincoloefrig,nu-iașa?

—Amîncălzitdinvremesoba.

—Maicadelapoviță?

—Nu,aîncetat.Dareînnorat.

—A,da?!

—V-ampregătitdejamasa.

—Bine,arăspunsculeneșiaînchisdinnouochii,visător.

—Iarvinesămăchemedraculdininfern,amurmurat,apropiindu-sede

trupulincomparabilalfetei.

Pestenicizeceminute,femeiaavenitiar.

—Domnule,abătuttarelaușadebrad,v-ațiculcatdinnou?

Voceaîieraascuțită.

—Ușaedescuiată,azisEguchi.

Femeiaaintrat.Els-aridicatfărăchef.Femeial-aajutatsăseîmbrace,el

fiindîncăbuimac.I-apuspânășiciorapii,dargesturileîieraunervoase.Cânda

mersîncameravecinăi-aturnatcadeobiceicugrațieceaiverde.Dardeși

Eguchibeaceaiulsavurându-l,eaîlpriveacuochităioși.

—Fatadeasearăv-aplăcutmult?

—A,da!

—Îmiparebine.Ațivisatfrumos?

—Săvisez?Nu,deloc!Amdormitbuștean.N-ammaidormitdemultașade

bine,aziscăscândfărăjenă.Șiîncănum-amtrezitde-abinelea.

—Erațiobositieri!

—Nu,edinvinafetei.Fataasta,ocerdesclienții?

Femeiaalăsatcapulînjos,severă.

—Amorugămintelatine,azisdinnouEguchi.Dupămasadedimineațănu-

mimaidaiodatăsomnifere?Terogmult.Tevoirăsplăti.Nuștiucândse

trezeștefata,dar…

—Nicivorbă,azisfemeiaacăreifațăpalidădevenisepământie,iartrupuli

seîncordase.Cumputețisăspunețiașaceva?Întoateexistăolimită.

—Limită?

Eguchiaîncercatsărâdă,darnuareușit.

CașicumbănuiacăEguchii-afăcutcevafetei,femeias-aridicatgrăbitășis-

adusîncameraalăturată.

AAcciinncceeaannooaappttee

TrecuseAnulNou.Seauzeaînvolburareamăriidintoiuliernii.Peuscatînsă

nusesimțeavântpreaputernic.

—Cumațivenitpeosearăatâtderececaasta?l-aîntâmpinatcadeobicei

femeiadelacasa„frumoaseloradormite”.

—Păitocmaipentrucăeatâtdefrigamvenit,aspusEguchi.Amuriîntr-o

astfeldenoapterece,încălzindu-telângăuntruptânărdefată,nueceamai

frumoasămoartepentruunbătrâncamine?

—Celucruriîngrozitoarespuneți!

—Doarnoi,bătrânii,simțimmoartealângănoi!

Încameradelaetajundeîlprimeatotdeaunamergeasoba.Femeiai-aturnat

cadeobiceiceaiverdegustos.

—Parcăsimtcurentdeundeva,aspusEguchi.

Femeia,rotindu-șiprivireapestetot,aspus:

—Eînchispestetot,nuaredeundevenicurent. —N-ofivreunspiritcarebântuieprincameră? Femeial-aprivit,scuturându-secadeunfior.Deveniselividă. — Îmi mai dai ceai? Nu e nevoie să-l lași să se răcească! Dă-mi-l așa, fierbinte,azisEguchi. Îndeplinindu-idorințaîntocmai,femeial-aîntrebatcuovocerece. —Ațiauzitceva? —Eibine,da. —Așadeci!Șicutoateasteatotațivenit? SimțindcăEguchiștiaceva,încercasănulaseimpresiacăascundecevaîn modintenționat,darînrealitatesevedeacădiscuțiaîidisplăcea. —Epăcatcăațibătutdrumulpânăaici,dartrebuiesăplecațiimediat. —Decesănustau,dacăamvenitștiinddespreceevorba? —Hihihi… Râsulacelaaleierasinistru. —Oricumastfeldelucruriseîntâmplă.Iarnaefireștepericuloasăpentru bătrâni.Ce-arfisăhotărâțisăînchidețicasapeperioadaanotimpuluirece? Eanuarăspunsnimic. —Nuștiucinevineaiciiarna,dar,dacăseținlanțdouă-treimorțidinastea,

nicitunuosăscapinepedepsită. —Spuneți-iastapatronului.Eucevinăam?adeveniteadinnoulividă.

— Ești și tu vinovată. Doar ați cărat împreună cadavrul bătrânului la

pensiuneaaceeapentruapetermaledinapropiere.Ațiprofitatdeîntunericul

nopțiicasăfacețiastapeascuns.Tuaidatcusiguranțăomânădeajutor.

Femeiaaîncremenit.

—Amfăcut-opentruonoareaaceluibătrân.

—Onoare?Da’ce,existăonoarepentrumorți?Suntnumaiaparențe.Onoarea

nuepentrumort,cipentrufamilialui,probabil.Eunlucruașadeprostesc.Ia

spune-mi,pensiuneacuapetermaleșicasaastaaparținaceluiașiproprietar?

Femeianuarăspuns.

—Chiardacăbătrânuleradescoperitmortaici,lângăfatadezbrăcată,nucred

căziarelearfifăcutpreamultcazdeasta.Eu,dacăeramînlocullui,credcăaș

fifostmaifericitsămălăsațiaicidecâtsămăcărațiaiurea.

—Dacăîllăsamaici,arfiavutloccusiguranțăinvestigațiilegatedemoarteși

cercetăristânjenitoare,șicumșicameraaceeaepuținciudată,atâtcliențiicare

vinregulat,câtșifetelearfiavutneplăceri.

— Fetele nu simt nici măcar când moare un bătrân? Nu se trezesc când bătrânulseluptăcumoartea? —Nu,nusetrezesc…Atuncicândmoareunbătrân,dacăl-amlăsaaici,ar trebuisăcărămfatașisăoascundemundeva.Șichiarșiașa,probabilcăs-ar ghiciușorcălângăelafostofemeie. —Cum,trebuiesăducețideaicifata? —Sigur,poatefivorbadeocrimă,nu? —Darfatanusetrezeștenicidupăcebătrânulmoareșiserăcește? —Nu. —Decieanuarehabarcălângăeaamuritunbătrân,aspusîncăodată Eguchi. Dupăcemurisebătrânul,fatastătusedeciuntimplângăuntruprece.Nuștia bineînțelesnicicăfusesecaratcadavrul. —Eunusufărnicidetensiune,nicideinimășisuntbine,dardacăcumvami seîntâmplăcevasănumăducețilapensiuneacuapetermale,cisămălăsați lângăfată,aiauzit? —Cetotspuneți?Dacămaiavețidegândsăvorbițiastfeldelucrurivărogsă plecați,aspusfemeiagrăbită. —Ei,glumescșieu,arâsEguchi. Așacumîispuseseșifemeii,nucredeacăarfipututmurisubit. Totuși,înanunțulînmormântăriibătrânuluicaremuriseaicinuscriadecât atât:„moartesubită”.

La înmormântare, Eguchi se întâlnise cu bătrânul Kiga care îi șoptise amănuntelemorțiiaceluibătrân.Murisedeanginăpectorală,darKigaadăugase:

—Pensiuneacuapetermalenueunlocundesăînnoptezeunulcael.Aveaun locundetrăgeatotdeauna.Deaceeasuntșiuniicaretotșușotesccăafostvorba deeutanasie.Sigur,ăianuștiunimicdespresituație. —Mda. —Poatecăseamănăcuoeutanasie,darprobabilcănuafostoadevărată eutanasie, ci mai degrabă o moarte dureroasă, nu una plăcută. Eu îi eram apropiatși,pentrucăpresimțeamceva,m-amdusimediatsăcontrolez.Darnu amspusnimănui.Nicifamilianuștie.Anunțuriledinziarsuntinteresante,nu crezi? În ziar apăruseră unul lângă altul două anunțuri. Primul era pe numele moștenitoruluibătrânuluișialsoțieiacestuia.Aldoileaeradatdecompanie. —Eraunombinefăcut,chiargras.Arfibinesăaișitugrijă! —Eunuamproblemedinacestpunctdevedere. —Cumorficăratoareînmijloculnopțiilapensiuneacuapetermalecadavrul ălamareallui?Cinel-oficăratoare?Sigurcinevacuomașină. Eguchiaveapresimțirisumbre. —Dedataastas-arezolvatfărăsăseaflenimic,dar,dacăsemaiîntâmplă,în curând nici casa aia n-o să mai poată funcționa, îi mai șoptise Kiga la înmormântare. —Așacredșieu,răspunseseEguchi. Iarînaceastăseară,femeia,gândindu-secăEguchiștiecevadesprecese întâmplase,încercasănu-itrezeascăsuspiciuni,dareradestuldeprecaută. —Fatacucareerabătrânulchiarnuștienimicdinces-aîntâmplat?apusel dinnouîntrebareaneplăcută. —N-arecumsăștie,darseparecăbătrânuls-azbătutînaintedemoarte, pentrucădelagâtulfeteipânălapieptsuntnenumăratezgârieturi.Cânds-a trezit a doua zi, neștiind ce s-a întâmplat, mi-a spus că a fost un bătrân dezgustător. —Dezgustător?Chiarșiatuncicândtreceprinchinurilemorții? —Nueraudefaptchiarrăni.Dădusepuținsângeleici-coloșiseumflaseră. FemeiapăreagatasăîidezvăluietotulluiEguchi.Darluitocmaideaceea parcănu-imaiveneasăasculte.Într-unfel,pânălaurmă,nueradecâtomoarte subită.Poatecăfuseseomoartesubităfericită.Doarcăceeace-ispuseseKiga desprecadavrulmasivcarefusesecăratlapensiuneacuapetermalestimula imaginațialuiEguchi. —Moarteaunuibătrânecevagroaznic,nu?Saupoateecevafericit.Desigur, bătrânulseaflăînlumeailuziei.

Femeiatăcea. —Pefatacucareeraocunoscșieu? —Nupotsăvăspunasta. —Hm. —Pentrucă,așacumv-amspus,delagâtpânălapiepti-aurămasurmeroșii, umflate,nuvamaiveniaicipânănuîitrecdetot. —Mi-esete,aşmaivreaceai. —Da,facimediataltulproaspăt. —Dacăvormaimurișialțibătrâniaicinuvețiputeaascundeastalainfinitși vatrebuisăînchidețicasa. —Oare?aspuseadomolșii-aturnatceaifărăaridicaprivirea.Astă-seară vorapăreastafii. —Așvreasăstaudevorbăpeîndeletecuele. —Desprece? —Desprebătrânețeanenorocităabărbaților. —Ce-amspusdesprestafiiedoaroglumă. Eguchiasorbitdinceaiulgustos. —Știucăeoglumă,darstafiiexistășiînmineși,deasemenea,întine,aspus Eguchiîntinzândspreeamânadreaptă.Cumți-aidatseamacăamuritbătrânul? aîntrebat-o. —Mis-apărutcăaudungeamătciudatșiamurcatlaetajsăvădcese întâmplă.Șipulsulșirăsuflareaîierauoprite. —Fatanuștia,nu?aîntrebatEguchidinnou. —Facemînașafelîncâtfatasănusetrezeascădinatâtalucru. —Atâtalucru?Vreisăspuicănuștienicicătrupulbătrânuluiafostcărat? —Nu,nuștie. —Chiarcăeextraordinară! —Nuenimicextraordinar.Iardumneavoastrănumaivorbițiatâta,maibine mergeți repede în camera alăturată. Până acum v-ați mai gândit că fetele adormitesuntextraordinare? —Poatecăpentrubătrânifaptulcăfetelesunttinereecevaextraordinar. —Cetotspuneți?aspusfemeiazâmbindușor. S-aridicatșideschizândpuținușadebradcareducealacameravecinăaprivit înăuntrușiaspus:

—Putețimerge,totuleînregulă.Uitațișicheia,aadăugat,scoțând-odin

brâulchimonouluișiînmânându-i-o.A,amuitatsăvăspuncăastăzisuntdouă

fete.

—Două?

Eguchis-amirat,dars-agânditcăerapoatedincauzamorțiifulgerătoarea

bătrânuluidecareaflaserășitinerelefete. —Poftiți,amaizisfemeia,ridicându-seșiplecând. Deschizândușa,Eguchinuamaisimțitcuriozitateașirușineadeprimadată, darprivindlafatacareeramaiaproapedeușăs-agândit:„Oareșiastaofi începătoare?” Pelângăîncepătoareacufațamicuțădedatatrecută,fataadormitălângăușă păreaafipede-a-ntregulsălbatică.Siluetaaceeasălbaticăaproapecăl-afăcut pe Eguchi să uite de moartea bătrânului. Poate nu era obișnuită cu lucruri bătrâneștiprecumpăturaelectrică,saupoateîiveneadininteriorocăldurăchiar șiînastfeldenopțirecideiarnă,înoricecazsedezvelisepânălabrâu.Dormea cupicioarelerăsfirate.Eracufaţaînsusșicubrațeleîntinseînvoie.Sâniiîierau mari,negri-vineții.Luminadintavansereflectaîncatifeauaroșu-închis,dar culoareasânilornuerafrumoasă,șiniciculoareadelagâtsprepiept.Pieleaînsă aveaostrălucireneagră. „Eîntruchipareavieții”,amurmuratEguchi.Oastfeldefatăîiputeareda suflulviețiichiarșiluiEguchi,lavârstalui.S-aîndoitpuțindefaptulcăera japoneză.Deșipăreasăaibăpânăîndouăzecideani,aveasâniimari.Sfârcurile nuerauînsăproeminente.Nueragrasășiaveauntrupplindevitalitate. —Hm! Cândi-aluatmâna,Eguchiavăzutcăaveadegetelungi,cuunghiilungi.Și corpulîieracusiguranțălung.Oarecevoceaveașidesprecelucrurivorbea? EraucâtevacrainicelaradioșilateleviziuneacărorvoceîiplăcealuiEguchi și,decâteoriapăreauacestea,închideaochiișileascultadoarglasul.Tentațiade aascultavoceaacesteifeteadormitedeveneadinceîncemaiputernică.Sigurcă nuseputeaașteptacaofatăcarenusetrezeștesăvorbeascăcevacoerent.Dar oarecumopoatefacesăvorbeascămăcarînsomn?Desigur,voceadinsomne diferită de obicei de cea reală. Și, în plus, femeile au în general mai multe modurideavorbi,daraceastăfemeiedesigurvorbeatotdeaunacuaceeașivoce. După felul cum dormea, se vedea că nu era manierată și nu părea să se sinchiseascădeceidinjur. Eguchis-aașezatșiapipăitunghiilelungialefetei.Nuștiacăunghiilepotfi atâtdetari.Așasuntprobabilunghiilesănătoaseșitinere.Culoareasângeluide subunghiieravie.Pânăacumnuobservasecăfataaveaînjurulgâtuluiun lănțișordeaur,subțirecaunfir.Acestlucrul-afăcutsătresarădebucurie.Și, deșiîntr-onoapteatâtderecestăteadezvelităpânălabrâu,păruldepefrunte păreaafiumeddesudoare.Eguchiși-ascosbatistadinbuzunarșiașters-ocu ea.Batistaacăpătatunmirosgreu.Așters-oșimaijos,șilasubsuori.Pentrucă nuseputeaîntoarceacasăcuoastfeldebatistă,amototolit-oșiaaruncat-oîn colțulcamerei.

—Aoleu,arerujpebuze?!așoptitEguchi.

Eraunlucrunormal,darlaaceastăfatăpânășiacestamănuntîlsurprindea

plăcut.Privind-opuținazis:

—Și-ofifăcutoperațiepentrubuzădeiepure?

S-adusșialuatbatistapecareoaruncaseșiaștersșibuzelefetei.Nuerau

urmedeoperație.Doarmijloculbuzeidesuseramaiînalt,dândguriiuncontur

frumosșifăcând-osăarateextremdedrăguță.

Eguchiși-aamintitdeodatădeunsărutdeacumvreopatruzecideani.Stătea

înfațafeteicuomânăușorpusăpeumăruleișideodatăîșiapropiasebuzelede

aleei.Fataseferise.

—Nuvreau,nuvreau,eunufacasta,spuseseea.

—Nu-iadevărat,tocmaine-amsărutat.

Și-aștersbuzeleșii-aarătatbatistapecaresevedeauurmederuj.

—Uite,vezicăm-aisărutat…uiteasta!

Fataaluatbatistașiaprivit-o,apoiapus-oîntăcereîngeantă,mototolind-o.

—Eunusărutpenimeni,apriviteaînpământînlăcrimatășiapoinuamai

spusnimic.

Deatuncirelațialorseterminase.Oarecefăcusefatacuaceabatistă?Mai

multdecâtcefăcusecubatista,arfivrutsăștiedacăacum,dupăpatruzecide

ani,aceafemeiemaitrăia.

Pânăsăvadăbuzelefrumosconturatealeacesteifeteadormite,Eguchiuitase

completdeaceafemeieîntoțianiidepânăacum.Dacăarlăsabatistalângă

pernafeteiadormite,cândarvedea-ocurujpeeadimineața,arștieaoarecăîi

furaseunsărut?

Desigur,unsărutleerapermiscliențilorînaceastăcasă.Înoricecaz,nuera

interzis.Câtarfifostdebătrânișidedecrepiți,săsăruteputeau.Doarcăfatanu

seputeaferișinicinuștiadesărut.Poatecăbuzeleeiadormitesuntreciși

umede.Buzelecadavruluiviualuneifemeicareaiubittransmitprobabilmai

binetremurulemoției.Gândindu-selaneputințabătrânilorcareveneauaici,lui

Eguchii-apieritpoftadesărutat.

Totușiformaciudatăabuzelorfeteidinaceastăsearăîlademenea.„N-amștiut

căexistășiastfeldebuze”,și-aspus,atingândușor,cuvârfuldegetuluimic

mijloculbuzeisuperioareafetei.Erauscată.Șipieleapăreasă-iardă.Darfataa

începutdeodatăsă-șilingăbuzeleșinuaîncetatpânănușile-aumezitbine.

Eguchiși-aretrasmâna.

—Fataastasărutășiînsomn.

I-amângâiatpuținpăruldelângăurechi.Eragrosșibățos.S-aridicatșiși-a

puspijamaua.

—Câtaifituderezistentă,dacăstaiașa,osărăcești.

I-aluatbrațeleșiile-abăgatsubpătură,învelind-opânăpestepiept.Apois-a apropiat,vrândsăintreînașternut.Fatas-arăsucitșiși-aîntinsbrațele,cuun murmur.Bătrânulafostastfelîmpinsșiscosdesubașternut.N-apututsăse opreascădinrâs,laorespingereașadeciudată. —Aha,eștioîncepătoarecurajoasă! Pentrucăfataeracufundatăînsomn,iartrupulîieraprobabilamorțit,arfi pututfaceoricecuea,darelanuldeaseapropiadeoastfeldefatăcuforțaîl părăsise,saupoateuitasedemultastfeldelucruri.Nuîlmaientuziasmagustul aventuriișialluptei.Acum,împinsafarădinașternutdeaceastăfatăadormită, îșiamintearâzânddeastfeldesentimente. „Sevedetreabacăamîmbătrânit”,amurmurat.Nueraîncăînaceastareîn careerauceilalțibătrânicarefrecventauaceastăcasă.Ceeace-lfăceatotdeauna săsegândeascăseriosdacăbărbățiace-imairămăsesenuerapesfârșiteerau trupurilegoale,strălucindîntunecat,alefetelor. Poatecădacăardeveniviolentcuoastfeldefatăi-arrevenitinerețea.Defapt, Eguchisesăturaseîncet-încetdeaceastăcasăa„frumoaseloradormite”.Dar, deșiseplictisise,decâteorirevenea,sesimțeadinnouatras.Dorindsăfie violentcuaceastăfată,săîncalceregulilecasei,săstriceplăcereasecretășiurâtă abătrânilor,șicuastasăsedespartădeacestlocpentrutotdeauna,asimțitcăîi clocoteștesângele.Darnueranevoiedeviolențășideforță.Trupuladormital fetei nu putea opune nici o rezistență. Era simplu chiar și să o omoare, strangulând-o. Dar instinctul de luptă al lui Eguchi s-a stins deodată și l-a cuprins o deșertăciune neagră. Zgomotul valurilor din apropiere se auzea ca veninddedeparte.Probabilpentrucăpeuscatnueradelocvânt.S-agânditla fundulîntunecatalmăriinoaptea.S-aridicatîntr-uncotșiși-aapropiatfațade ceaafetei.Fatarespiragreu.Bătrânularenunțatșilasărutșiși-aîntinscotul. Pentrucărămăseseînpozițiaîncareîlîmpinsesefatasălbaticăcupielea negricioasă,aveapieptulafarădinpătură.Aintratlângăfatadealături.Eaeracu spatele,darși-aghemuittrupulspreel.Eraofatăcareîlîntâmpinacublândețe, chiarșiînsomn.Și-apusunbrațlângămijloculbătrânuluiEguchi. —Cebine,azis,jucându-secudegetelefeteișiînchizândochii. Degeteleeicuoasesubțiriseîndoiauușorșimult,cașicumnus-arfiputut rupe.Eguchiaveapoftăsălemuște.Șisâniiîieraumici,darerautotușirotunzi șiauîncăputînpalmeleluiEguchi.Șișoldurileeraurotunde.Femeiaeinfinită,a deschisEguchiochiicuprinspuțindetristețe.Fataaveaungâtlung.Șiacestaera subțireșifrumos.Chiardacăeraextremdesuplă,nupreaerastiluldefemeie japonezătradițională.Ochiiînchișipăreausăaibăpleoapădublă,darlinialornu eraadâncășidacăi-arfideschis,arfidevenitpoatesimplă.Saupoateuneori aveapleoapeduble,alteorisimple.Saupoateunochieracupleoapădublă,iar

celălaltcupleoapăsimplă.Dincauzareflexieicatifeleidincelepatrupărțiale camerei,nu-șidădeaseamaexactdeculoareapieliiei,darfațaîipăreapuțin bronzată,gâtulalb,bazagâtuluideasemeneapuținbronzată,iarpieptulalbde-ți tăiarăsuflarea. Știacamcâteradeînaltăfatacupieleastrălucindîntunecat,iaraceastaera oarecumlafel.Eguchiaatins-ocuvârfulpiciorului.Laînceputaatinstalpa picioruluicupieletareșigroasăafeteinegricioase.Eraunpiciorunsuros.Și-a retras panicat piciorul, dar atingerea unsuroasă l-a stârnit parcă. S-a gândit deodatăcăpoatefataastanegricioasăafostpartenerabătrânului,provocându-i crizadeanginășimoartea.Șipoatedinmotivulăstaazieraudouăfete. Nu,eraimposibil.Doarfemeiaîispuseseadineauricăfatacareafostcu bătrânulcaremurisen-aveasămaivinăpânăcândnuisevindecaudetoturmele depegâtșidepepieptpecareilefăcuseacesta,zbătându-seînluptăcu moartea.Eguchiaatinsdinnoucuvârfulpicioruluitalpagroasăafeteișipielea neagră. Unspasmaltrupuluifeteipărusă-ispună:„Dă-mivrajavieții!”Fatadădusela opartenunumaipăturadedeasupra,cișipăturaelectricădededesubt.Unul dintrepicioareiseîntindeaînafară.Bătrânulsegândeac-arfiavutpoftăsă împingătrupulfeteiafară,înfriguliernii,darși-aațintitprivireapepântece,de lapieptînjos.Și-apusurecheadeasuprainimiieișii-aascultatbătăile.Crezuse căsuntmarișiputernice,darerauneașteptatdemicișidrăguțe.Păreauchiar puținneregulate.Poatedevinăeraauzulluinesigur. —Osărăcești,azis,învelindtrupulfeteișioprindbutonulpăturiielectriceîn parteaei. Nuexistănimicaltcevapelumelafelcavrajaviețiifemeii.Oarecumarfi fost dacă o strangula? Era fragilă. Chiar și un bătrân o putea strangula cu ușurință.Și-așterscubatistaobrazulpecareîllipisedepieptulfetei.Peel rămăseseatingereaunsuroasăatrupuluiei.Și-apusapoimânadeasuprapropriei inimi.Poatepentrucăeramânalui,isepăreacăbatenormal. S-aîntorscuspatelelafatanegricioasă,revenindcufațasprefatablândă,cu pielea albă. Nasul ei cu o formă frumoasă se reflecta în ochii lui bătrâni. Privindu-igâtulsubțire,frumosșilungnuteputeaiîmpiedicasă-lîmbrățișeziși să ți-o apropii pe fată. Pe măsură ce gâtul ei se mișca lin, se simțea desprinzându-sedinelșiunmirosdulce.Acestmirosseamestecacumirosul sălbaticșiputernicalfeteinegricioasedinspate. Eguchis-alipitstrânsdefatacupieleaalbă.Respirațiaeiadevenitbrusc scurtă.Darnudădeasemnesăsetrezească.Eguchiastatașa,nemișcat. —Oareîmieîngăduită,caultimafemeiedinviațamea…? Fatanegricioasădinspatepăreacăseîncălzește.Bătrânulaîntinsmânașia

atins-o.Erausâniiei.

—Liniștește-te!Ascultăvalurilezgomotoasedeiarnășiliniștește-te,s-aforțat

Eguchisăsecalmeze.

Fataeadormitădeparcăarfiparalizată.Isedăcevacaootravăsauun

medicamentputernic.Deceoare?Pentrucealtcevadecâtbanii?s-aîntrebat

bătrânul,ezitând.Daroarefataștiacătristețeatragicăaviețiieideveneaastfelo

ranădenevindecat?LaceișaizecișișaptedeaniaisăiEguchiputeafoartebine

consideracătoatetrupuriledefemeiesuntlafel.Înplus,aceastăfatănuștia

nimic,nu-lrefuza,nu-irăspundea.Ceeaceodeosebeadeuncadavruviuera

faptulcăprineacurgeasângeșirespira.Saudiferențaeracămâinesevatrezi?

Darfatanusimțeaniciiubire,nicirușine,nicifiori.Dupăcesetrezearămânea

numaicuurășiregret.Nuștianicicebărbati-aîntinatpuritatea.Nuștiadecâtcă

eraunbătrân.Desigurcăfetelenuvorbeaudespreastacufemeia.Chiardacă

bătrânii încălcau regulile casei, fetele țineau asta desigur secret, și totul se terminafărăcanimeniînafarădeelesăștieceva. PieleafeteiblândeselipisedeEguchi.Poatepentrucăoprisepăturaînpartea

ei,feteinegricioaseîncepusesă-ifiefrig.Șitrupuleigolselipise,ghemuindu-

se,despatelelui.Unpicioriseapropiaseșiseamestecacupicioarelefeteicu pieleaalbă.Pentrucătotuleraciudat,Eguchisesimțeaobosit.Aînceputsă cautesomnifereledelângăpernă.Erastrânsîntreceledouăfetedenu-șiputea mișcanicimâinile.Și-apuspalmapefrunteafeteicupieleaalbășiaprivit pilulelealbecatotdeauna. —Ce-arficaastă-searăsănuleiau?amurmuratel. Probabileraudestuldeputernice.Teadormeauprosteșteimediat.Eguchis-a întrebatpentruprimadatădacătoțibătrâniicareveneauînaceastăcasăluau pilulelepurșisimpluașacumlespuneafemeia.Totuși,dacăsuntșiuniicarenu iaupilulele,luptându-sesingurisăadoarmă,nuînseamnăcăneputințeilorlise maiadaugăaltăneputință?Eguchisegândeacăelnuintrăînsăîncategoria acelorbătrânineputincioși.Aluatșiînaceastăsearăpilulele.Și-aamintitcăîi ceruse femeii pilule la fel cu cele pe care le lua fata. Pentru bătrâni sunt periculoase,răspunseseea.Dupăaceeanumaiputuseinsista. Daroare„periculos”însemnacăputeaumuriînsomn?Eguchinueradecâtun bătrân neînsemnat, dar pentru că era o ființă umană se întrista uneori de

deșertăciuneasingurătății,delucrurilefărărostșimelancolicedinlume.Eraoare

dificilsățisepermităsămoriînaceastăcasă?Faptulcăatrăgeacuriozitatea

oamenilorșiprimeapeceiizgonițidelumenueraunsemnalmorții?Probabil

cărudeleșicunoscuțiis-armiramultdacăcinevaarmuriaici.Nuștiaînce

măsurăarfirănităfamiliadeoastfeldemoarte,daramuristând,deexemplu,

întredouăfemeitinerecaînsearaasta,nuedefaptadevăratadorințăaunuicorp

îmbătrânitșineputincios?Darașacevanuepermis.Probabilcăs-arspunecăs-

asinuciscusomnifereșicadavruli-arficărat,caîncazulbătrânuluicaremurise, la pensiunea cu ape termale din apropiere. Neexistând nici testament, cauza morțiinueracunoscutășiastfelputeafiușorpusăpeseamafriciideceeaceîi vaaducebătrânețea.Revăzuzâmbetulambiguualfemeii. —Cenaiba,celegăturăare…? Eguchirâsese,darnucuunrâsvesel.Dejapiluleleîncepuserăsăîșifacă efectul. — Ei, hai s-o scol pe femeie și s-o pun să-mi dea pilule ca ale fetei, a murmurat. Totușinuputeafivorbasăochemepefemeie.N-aveachefsăsescoaledin patșinicisăocheme.Stăteacufataînsusșiîmbrățișasecuambelemâini gâturilecelordouăfete.Unulerainocent,moaleșidulce,celălalttareșiunsuros. Bătrânulparcăzbura.Aprivitdraperiileroșu-închisdindreaptașidinstânga. —Ah! Ceacarescosesesunetulcașicumi-arfirăspunserafatanegricioasă.Și-a întinsbrațulpepieptulluiEguchi.Oareodoare?Eguchii-aslăbitunbrațșis-a întorscuspatelelaea.Aîntinsomânăsprefataalbășii-acuprinsmijlocul.Apoi aînchisochii. „Eraultimafemeiedinviațalui?Șidacăaceastaeraultima,carefuseseprima femeiedinviațalui?”segândeaEguchi.Eramaimultdecâtamețit. Primafemeiefusesemama,și-adatseamaEguchi.Nupoatefialtadecât mama,acestaerarăspunsulsimplușiabsolutneașteptat.Puteafimamaprimalui femeie?Acum,lașaizecișișaptedeani,stândculcatîntreceledouăfete,acest

adevărs-aridicatdeodată,pentruprimaoară,deundevadinadânculsufletului. Erablasfemiesauadorație?Adeschisochiicaatuncicândvreisăalungiunvis urâtșiaclipitdes.Totușipiluleleîșifăceaudejaefectulșiîieragreusărămână treaz și a început să-l doară surd capul. Aîncercat prin vis să urmărească amintireamamei,daraoftatșiși-apusdosulpalmelorpesâniifetelordinstânga șidreapta.Aînchisochii,simțindbaopielefină,baunaaspră. LuiEguchiîimurisemamaîniarnacândelîmplineașaptesprezeceani.Tatăl luișieloțineaufiecaredecâteomână.Mâinilealungitedincauzatuberculozei eraunumaioase,dardegeteleeiîlstrângeaucuputerepeEguchi,maisă-ldoară. Răcealaacelordegetes-atransmisîntottrupullui.Asistentas-aridicatdomolși, cupașilini,aplecatpentrua-lchemapedoctor. —Yukio,Yukio!strigasemamaîntrerupt. TocmaiatuncicândEguchiîimângâiapieptul,eaîncepusesăscuipemult sânge.Șidinnasserevărsasângeînvaluri.Is-aîntreruptrăsuflarea.Nuaputut sășteargăsângelecarecurgeanicicutifonul,nicicupânza.

—Yukio,ștergecumânecahalatului,spusesetatăllui.Soră,soră,repede,apă

șiunlighean!…A,șiopernănouă,opijamanouă,șipătură!

Gândindu-secăprimafemeiedinviațăemama,eranormalcaEguchisă-și

aminteascădemoarteaei.S-agânditcusurprinderecădraperiaroșu-închiscare

înconjuracamerasecretăeracasângele.Chiardacăstrângeatareochii,nuîi

dispăreadinfundullorculoarearoșie.Înplus,dincauzasomniferului,minteaîi

eraconfuză.Iardosulpalmelorîierapesâniiinocențiaicelordouăfete.Îi

amorțiserăpejumătateconștiințașirațiunea,șiîncolțulochiloris-austrâns

lacrimi.

Oaredecemăgândescîntr-unastfeldeloccămamaeprimafemeiedinviața

mea?s-aîntrebatsuspiciosEguchi.Dar,tocmaipentrucăoconsiderapemama

primafemeiealui,celelaltefemeicareurmaseră,cucaresedistrase,nuîimai

veneauînminte.Apoi,defapt,înrealitate,primafemeiedinviațaluierasoția

lui.Astaebine,darînaceastăsearădeiarnăbătrânasoție,caremăritasedejatrei

fete,dormeasingură.Saupoateeraîncătrează.Undelocuiaueinuerazgomot

devaluricaaici,darfrigulserilordeiarnăeramaiaprig.Eguchis-aîntrebatce-

orfisâniipecareîisimțeasubpalme.Chiarșidupăceelvafimurit,vortrăiîn

continuaregâlgâinddesângecald?Darastace-ofi?Aapucatcuputere.Dar

până și sânii lor erau adormiți și nu-i răspundeau. Când Eguchi îmbrățișase pieptulmameisalepemoarteîiatinsesesâniifleșcăiți.Nu-șiaminteadacăîi simțisecapeniștesâni.Ceeace-șiaminteaeraudoarzilelecopilărieicândse culcalângăsâniitineriaimamei.

Însfârșit,Eguchisimțeacăvaadormiși,pentrua-șigăsiopozițiecomodă,și-

aretrasmâiniledepesâniifetelor.S-aîntorssprefatanegricioasă,pentrucă

mirosulputerniceraalei.RespirațiaeieragreașiizbeafațaluiEguchi.Avea

buzelepuțindeschise.

—Cedințiîncălecațidrăguțiare,aspus,apucându-icumâna.

Deșiceilalțidințieraumari,ceiîncălecațieraumici.Dacănul-arfiizbit

răsuflareagreaafetei,probabilEguchiarfisărutataceidințiîncălecați.Dar

pentrucărăsuflareaeiadâncăîideranjasomnul,s-aîntorscuspatele.Ridicându-

șipuțingâtul,și-aapropiatfrunteadeobrazulfeteicupieleaalbă.Poatecăeas-a încruntat,darluiis-apărutcăhohotește.Îlpreocupamaimulttrupulunsuros careîlatingeaînspate.Erareceșialunecos.Eguchis-acufundatînsomn. Poatepentrucă stăteaincomod,înghesuitașaîntrecele douăfete,aavut numaiviseurâte.Nuaveaulegăturăunulcualtul,dareracevaneplăcutîntoate. Șilasfârșitavisatcă,întorcându-seacasădupălunademiere,agăsitofloareca odalieroșiecareînflorisemareînfațacasei.Aezitatsăintre,îndoindu-seo clipăcăecasalui. —Bine-aivenit!Decestaiacoloșinuintri?l-aîntâmpinatmamaluicare

murise.Etimidămireasa? —Mamă,ce-icufloareaasta? —A,floarea,aspusmamaliniștită.Hai,intrărepede! —Da,floarea.Amcrezutcăamgreșitcasa. Nuseputeaașaceva,darchiaravuseseaceastăsenzație.Însufrageriese înșiraumâncăruripentruîntâmpinareatinerilorcăsătoriți.Dupăceafostsalutată denoră,mamaaplecatînbucătăriesăîncălzeascăprimulfel.Sesimțeașimiros deplăticăprăjită.Eguchiaieșitpeverandăsăpriveascăfloarea.Avenitșisoția luidupăel. —Cefloarefrumoasă!aspusea. —Da. Pentruanuoîngrijorapetânăraluisoțienui-aspuscăpânăatunciacolonu fuseseniciofloare.Pecândpriveafloarea,dininterioruleiacăzutopicătură roșie. —Oh! Eguchis-atrezit.Și-aclătinatcapul,dareraamețitdepilule. Eraîntorssprefatanegricioasă.Trupuleierarece.Bătrânuls-amirat.Fatanu răsufla.I-apusmânapepieptșibătăileinimiiiseopriseră.Eguchiasăritdin așternut. Acăzut, picioarele împleticindu-i-se. Aintrat tremurând în camera vecină. Uitându-se în jur a văzut o sonerie lângă alcov. Și-a încordat toată putereaînmânășiaapăsatlung.Pescăris-aauzitzgomotdepași. „Oareamsugrumat-ofărăsăștiuînsomn?”s-aîntorselșiaprivitgâtulfetei. —S-aîntâmplatceva?aîntrebatfemeiaintrând. —Fataastaemoartă,aîngăimatEguchi. Femeiaeracalmășis-afrecatlaochi. —Emoartă?Așacevanusepoate! —Bada,emoartă.Nurespiră.Șinuarepuls. Femeia s-a schimbat la față și s-a așezat în genunchi lângă perna fetei negricioase. —Emoartă,vezi? Femeiaatraspăturașiaexaminat-opefată. —I-ațifăcutceva? —Absolutnimic. —Nuemoartă.Nuavețidecesăvăfacețigriji,aspuscalmșicâtapututde rece. —Baemoartă.Cheamărepedeunmedic! Femeiaatăcut. —Cenaibai-aidatsăbea?Uneoriastfeldemedicamentepotcauzamoartea. — Nu mai țipați și nu vă agitați. Nu o să vă acuzăm de nimic. Nu vă

dezvăluimnicinumele,n-avețigrijă. —Daremoartă! —Nuemoartă. —Ceorăe? —Atrecutdepatru. Femeiaaapucat,clătinându-se,trupulgolalfeteinegricioaseșil-aridicat. —Staisăteajut! —Nuenevoie.Amjosunbărbatcaremăajută. —Egrea! —Nuvăfaceținiciogrijășiculcați-vălaloc.Maieofatădincolo. Nimicnul-arănitmaitarepeEguchidecâtfaptulcăi-aspuscămaieofată. Totușieraadevăratcăîncameravecinămaieraofatăcupieleaalbă. —Doarnucrezicămaipotsădorm?aspusEguchicuovocefurioasă,darîn caresesimțealașitateașifrica.Plecșieu. —Nufacețiasta.Dacăplecațiașa,singur,tocmaiacum,s-arputeasădațide bănuit. —Darnumaipotdormi. —Vămaiaducpilule. Delamijloculscăriiseauzeacumfemeiaîncepusesătârâiecorpulfetei. Eguchi,doarînpijama,începeasă-șideaseamacâtîiedefrig.Femeias-aîntors cuniștepilulealbe. —Săvedețicebineosăvăodihnițicuasteapânădimineață. —Da? Eguchi a deschis ușa camerei vecine și acolo era trupul gol al fetei albe strălucind de frumusețe, dezvelit așa cum îl lăsase când plecase speriat din cameră. —Oh!aprivit-oel. S-a auzit depărtându-se sunetul unei mașini care probabil o căra pe fata negricioasă.Oduceaoarelapensiuneaaceeaciudatăcuapetermale,undefusese dusșicadavrulbătrânuluicaremurise?

Primanoapte 6

Adouanoapte 27

Atreianoapte 49

Apatranoapte 64

Acinceanoapte 75

CUPRINS

Apărutîn1961,FrumoaseleadormiteestesingurulromanalluiYasunariKawabatacareexploreazăîn

modexplicitpsihologiaatracțieisexuale.

La 67 de ani, Eguchi nu-și simte sfârșitul aproape, dar descoperă plăcerea tainică a frumoaselor adormite,rezervatădoarbătrânilorîmpăcațicusoarta.Somnul(sauveghea)alăturideotânărăinaccesibilă carenuîșivaputeaamintinimicdinnoapteapetrecutăexercităofascinațiemelancolică,încaresatisfacția abandonuluitotalseîmpleteștecugustulamaralcontemplăriifrumusețiișivitalitățiiunoradolescente, paradoxalmementomoripentrubărbațiiîmpovărațideani.Într-uncrescendoalexperiențelor,încelecinci nopțipetrecutealăturidetinereleadormite,Conștientdecontrastuldintretrupurilefragedealefetelorși corpullui,carepoartăurmeletreceriitimpului,Eguchipenduleazăîntrecuriozitateșitransgresiune,între amuzamentșiangoasă,întreresemnareșiteroare.

Casafrumoaseloradormiteesteunlocalplăcerilorcrepusculare.Lalăsareaîntunericului,bărbațiiaflați laapusulviețiivinsăpetreacănoapteaalăturidetinerenevinovatecufundateîntr-unsomnadânc,dincare niciosărutare,niciungestviolentnulepoatetrezi.Pasivitatealorepericuloasă,pentrucăreprezintăo permanentă tentație de a depăși limitele impuse, un îndemn pervers la agresiuni doar aparent fără consecințe.Suntacestefetejucării,sauvictime?întreabăKawabata,iarrăspunsulnueniciodatăunivoc.

„Omeditațieîncărcatădepoeziedespresexualitateșimoarte.”

FinancialTimes

„CartealuiKawabataesteunstudiualfantasmeloreroticedinminteaunuisenzualistatentpânăla morbidețeatâtlamiresmeșiparfumuri,câtșilanuanțelemângâierii,fascinatdeunicitateafiecăruitrupde femeiedecareseapropie,atașatdecuceririlesalesexualedintrecut…Încăpereaundenuseaflădecâtun patșiuntrupadormit,cepoatefifolositsauabuzat,dupăbunul-placalbărbatului,fărămartorișidecifără rușine,esteoscenăpecareEguchisepoatevedeaașacumestedefapt-bătrân,respingătorșiaproapede moarte. Nopțile pe care le petrece cu fetele fără nume nu-i provoacă bucurie sau plăcere fizică, ci melancolie,regretșisuferință.”

J.M.Coetzee,laureatalPremiuluiNobelpentruliteratură,

TheNewYorkReviewofBooks

ISBN978-973-689-768-9

[←1]

Notes

Pictorjaponez(1873-1957)(n.tr.).

[←2]

Kyoto-orașvestitpentrutempleleșigrădinilesale;capitalăimperialăîntreanii794și1868.

[←3]

LiniaHokuriku-liniedetrencarestrăbatezonaHokurikudininsulaprincipalăaJaponieicare

cuprindeprefecturileToyama,Ishikawa,FukuișiNiigata.

[←4]

Dublăsinucideredindragoste-practicăprincareîndrăgostițiisesinucideauîmpreunăatuncicând

diferențadecondițiesocialăetc.împiedicadragostealorsăseîmplineascăînaceastălume.

[←5]

Yamato-vechiulnumealJaponiei.

[←6]

Camelliasasanqua.

[←7]

Shisendo-clădiredinorașulKyotoconstruitădepoetulIshikawaJozan(1583-1672).

[←8]

Nara-orașdincentrulinsuleicentraleaarhipelaguluijaponez;capitalăimperialăîntreanii710și

793.

[←9]

TemplulTsubaki-templudinorașulKyoto.