Sunteți pe pagina 1din 3

Mulțimi

1−3𝑥
1) Se dau mulțimile: 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ | < 3} și 𝐵 = {𝑥 ∈ ℕ| 12 ⋮ 𝑥}. Determinați 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵.
−2
2) Se dau mulțimile 𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ| |𝑥| ≥ 124} și 𝐵 = (−125; 125 ). Determinați numărul de
elemente al mulțimii 𝐴 ∩ 𝐵.
3) Determinaţi elementele mulţimilor: 𝐴 = {𝑥|𝑥 ∈ ℕ, 𝑥 = 4 · 𝑛 − 𝑛2 , 𝑛 ∈ ℕ};
𝐵 = {𝑥|𝑥 este ultima cifră a lui 𝑦, 𝑦  𝑀, unde 𝑀 = {33 · 54 · 78; 210 · 34 · 73}}

𝐶 = {𝑥|𝑥 ∈ ℕ, 3 < 2 · 𝑥 − 1 ≤ 8},


𝐷 = {𝑥|există 𝑦 ∈ 𝐴, 𝑥 − 𝑦 ∈ ℕ, 𝑥 ∈ 𝐹 unde 𝐹 = {0,1,2,3} ş𝑖 𝐴 = {2,3,5,6}}

4) Se dau mulţimile 𝐴 = {Ώ, 𝛥, 𝛹 , 𝛴} şi 𝐵 = {𝛱 , 𝛹, 𝛤}. Aflaţi 𝐴  𝐵, 𝐴─𝐵, 𝐵─𝐴, 𝐵  𝐴, 𝐴  𝐵.


5) Ştiind că 𝑀 = {𝑥  ℕ / 206  𝑥  474}, aflaţi 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑀 şi 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝑀─ℕ).
6) Mulţimea 𝑋 are 24 elemente, iar 𝑌 are 32 elemente. Aflaţi numărul minim şi numărul
maxim posibil de elemente al lui 𝑋  𝑌, 𝑋  𝑌, 𝑋─𝑌, 𝑌─𝑋.

7) Fie mulţimile 𝐶 = {𝑎 / 44a33 } şi 𝐷 = { 𝑥  ℕ / 2 x < 16}. Aflaţi (𝐶─𝐷)  (𝐷─𝐶) şi 𝐶  𝐷.


8) Stabiliţi dacă 2307  𝐴, dacă 𝐴 = {9, 16, 23, 30, … . . }.
9) Scrieţi cu ajutorul unei proprietăţi caracteristice mulţimea 𝑇 = {4, 7, 10, 13, … … . ,94, 97}.
10) Mulţimea 𝐴 are 25 elemente, 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐵 = 34, iar 𝐴  𝐵 are 18 elemente. Câte elemente are
𝐴  𝐵?
11) Mulţimea 𝑋 are 42 elemente, 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝑌 = 173, iar 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝑋  𝑌) = 181. Aflaţi 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝑋  𝑌).
12) Găsiţi elementele mulţimilor A şi B, ştiind că 𝐴  𝐵 = {4,2,5,7,1,8}, 𝐴  𝐵 = {2,7}, 𝐴─𝐵 =
{8,1}.
13) Aflaţi produsul şi suma elementelor mulţimii A  {x/ x n ,n  N *,n  33} .

14) Scrieţi toate submulţimile mulţimii 𝑀 = {𝑒, 𝑏, 𝑢}.


15) Se dă mulţimea S  {x/ x n  2013,n  N } . Câte pătrate perfecte conţine mulţimea S ?

16) La un test cu două probleme au participat 31 elevi. Problema 1 a fost rezolvată de către 26
elevi, problema 2 de către 17 elevi, iar 4 elevi nu au rezolvat nicio problemă. Câţi elevi au
rezolvat ambele probleme?
17) Arătaţi că {x/ 3( x  3) x  3}  {x  N /( x  5)  1  41} .

18) Există 𝑘  ℕ pentru care 𝐴 = 𝐵, unde 𝐴 = {2𝑘 + 9; 𝑘 + 7} şi B= {5 + 3𝑘; 𝑘 + 17} ?


19) Comparaţi cardinalele mulţimilor A  {x N / x 45} şi B  {x N / 45  x 46 } .

20) Aflaţi cel mai mic element nenul al mulţimii M 56  M 63 .

21) Câte submulţimi cu două elemente are o mulţime cu 100 de elemente?


22) Fie mulţimile A  {a  7,2a  3,3a  5},B  {2a  1, a  9,4a  5} . Aflaţi 𝑎 pentru care 𝐴  𝐵 = 𝐴.

23) Se dau mulţimile 𝐴 = {𝑥  ℕ / 𝑥│132} şi 𝐵 = {𝑦  ℕ / 𝑦│126}. Care este cel mai mare element
al mulţimii 𝐴  𝐵? Câte elemente are 𝐴  𝐵 ?
24) Fie mulţimile G  {x / x  15a  7,a  ℕ } şi H  {x / x  27b  8,b  ℕ }. Demonstraţi că 𝐺  𝐻 = ∅.

25) Determinaţi elementele mulţimii A  abc /abc  bc  c  404 .

26) Fie mulţimile K  {n /(5n  11)17,n  ℕ }şi L  {n /(7n  5)17,n  ℕ }. Cele două mulţimi sunt

disjuncte?
4𝑥+1 +35
27) Aflaţi elementele mulţimii 𝐴 = {𝑛 ∈ ℕ | ∈ ℕ}
22𝑥+1 +1

28) Găsiţi 𝑛  ℕ pentru care toate elementele mulţimii 𝑃 = {𝑛; 𝑛 + 18; 𝑛 + 24; 𝑛 + 26; 𝑛 + 32}
sunt prime.
29) Aflaţi mulţimile 𝑋 şi 𝑌 dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
a) X  Y  3,5,7; b) X \ Y  2,6; c) X  Y  1,2,3,4,5,6,7.
𝑥+1
30) Se considera multimile: 𝐴 = { 𝑥 ∈ ℝ, |2𝑥 + 1| ≤ 5} si 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ, −3 < ≤ 1}. Calculati: 𝐴 ∪
2

𝐵 ,𝐴 ∩ 𝐵 ,
𝐴 − 𝐵 si 𝐵 − 𝐴.

31) Arătați că dacă a  5, 7 , atunci: a 2  10a  25  a 2  14a  49  ℕ.

32) Arătați că dacă a  3, 6 , atunci: a 2  6a  9  a 2  12a  36  ℕ.

 7 
33) Determinați elementele mulțimii:  x  N /  N .
 x 1 
34) Dacă 𝐺 = {0,1,2,3} scrieți o submulţime a lui G care are cardinalul 2 .
35) Dacă 𝑀 = {0,2,4,6,8} şi 𝑁 = {𝑥 ∈ ℕ  𝑥 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑖𝑓𝑟ă 𝑝𝑎𝑟ă}, atunci M şi N sunt ………
36) Dacă mulţimea 𝑃 = {0,1, 𝑥} şi 𝑅 = {0, 𝑦, 2} atunci 𝑃 = 𝑅 dacă 𝑥 = . .. și 𝑦 = . ..
37) Dacă 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴) = 10, 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐵) = 12 şi 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴 ∪ 𝐵) = 15 atunci 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴 ∩ 𝐵) = ……
38) Dacă 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴) = 9, 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐵) = 10 şi 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴 ∩ 𝐵) = 5 atunci 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴 ∪ 𝐵) = … ….
39) Fie mulţimile A şi B. Ştiind că
a) 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐴 = 5, 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐵 = 7 şi c𝑎𝑟𝑑 (𝐴  𝐵) = 10, aflaţi 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴 ∩ 𝐵);
b) 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴 − 𝐵) = 3; 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐵 − 𝐴) = 4 şi 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴 ∩ 𝐵) = 2, aflaţi 𝑐𝑎𝑟𝑑(𝐴  𝐵);
c) 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐴 = 4, 𝑐𝑎𝑟𝑑 𝐵 = 9 şi c𝑎𝑟𝑑 (𝐵 − 𝐴) = 5, aflaţi 𝑐𝑎𝑟𝑑 (𝐴 \ 𝐵).
40) Dacă A  B =  atunci A şi B se numesc ……………….
41) Determinaţi următoarele mulţimi şi aflaţi cardinalul lor:
𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ | 𝑥 = 3𝑛 + 1, 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 < 5};
𝐵 = {𝑥 ∈ ℕ | 𝑥 = 3𝑛 + 1, 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 < 4};
𝐶 = {𝑥 ∈ ℕ | 𝑥 = 3𝑛 + 1 , 𝑛 ∈ ℕ, 𝑛 ≤ 2}.
42) Să se determine mulţimile:
8 6 15
𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ  ∈ ℕ} ; 𝐵 = {𝑥 ∈ ℕ  ∈ ℤ} ; 𝐶 = {𝑥 ∈ ℕ  ∈ ℕ} ;
𝑥−3 𝑥−2 2𝑥 − 1
8
𝐷 = {𝑥 ∈ ℕ  ∈ ℤ} ; 𝐸 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ, 𝑥 │ 18 ş𝑖 2𝑥 + 3 < 15};
2𝑥 + 1
𝐹 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ, 𝑥 │ 14 ş𝑖 2𝑥 – 3 < 19}; G = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ, ş𝑖 7 │ 𝑥 };
𝐻 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ, ş𝑖 42 │ (2𝑥 – 1)}; 𝐼 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ, ş𝑖 5 │ (3𝑥 + 1)};
̅̅̅̅̅}.
̅̅̅̅̅}; 𝐿 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ ş𝑖 6│𝑥56
𝐽 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ, ş𝑖 4 │ (𝑥 + 5)}; 𝐾 = {𝑥 | 𝑥 ∈ ℕ ş𝑖 2│3𝑥8
43) Să se determine elementele mulţimilor:
15
𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ 𝑥 + 3|36}; 𝐵 = { 𝑥 ∈ ℕ |𝑥 ≤ 27, 8|𝑥 + 5}; 𝐶 = {𝑥 ∈ ℕ  ∈ ℕ} ;
2𝑥+1
21 2𝑥+5 3𝑥+9
𝐷 = {𝑥 ∈ ℤ 2𝑥+3 ∈ ℤ} 𝐸 = {𝑥 ∈ ℕ  ∈ ℕ}; 𝐹 = { 𝑥 ∈ ℤ 2𝑥−3 ∈ ℤ}.
𝑥+1
44) Să se determine mulţimea: 𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ𝑥 √5 + 2√6 + 3 = |3 − 𝑥√4 + 2√3|.
45) Determinaţi valorile lui x pentru care mulţimile 𝐴 = {2𝑥 − 3; 3𝑥 − 1} şi 𝐵 = {4𝑥 − 7; 𝑥 +
3} sunt egale.
46) Determinaţi mulţimile:
𝐴 = {𝑥 ∈ ℝ |𝑥| = 3}; 𝐵 = {𝑥 ∈ ℝ |𝑥| = √2}; 𝐶 = {𝑥 ∈ ℝ |𝑥 − 1| = √3};
𝐷 = {𝑥 ∈ ℝ |𝑥| = −√6}; 𝐸 = {𝑥 ∈ ℝ||𝑥| ≤ 0}; 𝐹 = {𝑥 ∈ ℝ |𝑥 − 2| = 𝑥 − 2};
𝐺 = {𝑥 ∈ ℝ √𝑥 2 = 5}; 𝐻 = {𝑥 ∈ ℝ √(𝑥 + 2)2 = 7};
5
𝐼 = {𝑥 ∈ ℝ √(𝑥 − 3)2 = 6}; 𝐽 = { 𝑥 ∈ ℝ √(2𝑥 − 5)2 = 11}.
3𝑥+4
47) Se dau mulţimile: 𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ∗ |𝑥 − 2| ≤ 3} ş𝑖 𝐵 = {𝑥 ∈ ℤ − 1  2 ≤ 7}.
Să se determine 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 − 𝐵, 𝐵 − 𝐴.
7𝑥+8
b) Se dau mulţimile: 𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ| − 5  4 < 9} ş𝑖 𝐵 = {𝑥 ∈ ℤ∗ |𝑥 − 2| ≤ 4} .
Să se determine 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 − 𝐵, 𝐵 – 𝐴.
3𝑥+8
c) Se dau mulţimile: 𝐴 = {𝑥 ∈ ℕ|𝑥 − 4| < 3} ş𝑖 𝐵 = {𝑥 ∈ ℤ1 < 2 ≤ 13}.
Să se determine 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 − 𝐵, 𝐵 − 𝐴.
35 4𝑥+9
d) Se dau mulţimile: 𝐴 = {𝑥 ∈ ℤ 2𝑥−1 ∈ 𝑍} ş𝑖 𝐵 = { 𝑥 ∈ ℤ 3𝑥−2 ∈ 𝑍}.
Să se determine 𝐴 ∪ 𝐵, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 − 𝐵, 𝐵 − 𝐴.
48) Determinaţi numerele naturale x dacă:
9 12 15 16
∈ ℕ ∈ ℕ − ∈ℤ − ∈ℤ
𝑥 𝑥−2 𝑥 𝑥−3
49) Determinaţi numerele întregi x dacă:
8 6 18 12 15 21
∈ℤ ∈ ℕ − ∈ℤ ∈ ℕ ∈ ℕ − ∈ℤ
𝑥 𝑥 2−𝑥 3−𝑥 2𝑥 − 1 2𝑥 + 1
50) Determinaţi valorile naturale ale lui x pentru care:
𝑥 +1 𝑥 +7 𝑥 +22 𝑥 +16 𝑥 -13 𝑥 +9 2 𝑥 +14x+11 2x-16x+12 2x+35x+15
51) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care:
x-1x+5 x-23x+8 x+14x+13 2x-14x-15 2x+16x+18 2x+37x+15
52) Determinaţi valorile întregi ale lui x pentru care:
𝑥+8 3𝑥 + 7 𝑥+6 5𝑥 + 7 7𝑥 + 9 3𝑥 + 9 5𝑥 + 24
∈ℤ ∈ℤ ∈ ℕ ∈ℤ ∈ℤ ∈ℤ ∈ℤ
𝑥+2 𝑥+1 𝑥−1 5 − 2𝑥 𝑥−4 2𝑥 + 1 𝑥+3
5𝑥 + 4 3𝑥 + 15 4𝑥 + 2 𝑥 + 11 𝑥 + 23 4𝑥 + 2 4𝑥 + 2
∈ℤ ∈ℤ ∈ℤ ∈ ℕ ∈ℤ ∈ℤ ∈ ℕ
𝑥−4 2𝑥 + 7 3𝑥 − 2 𝑥−1 𝑥−5 2𝑥 − 6 5𝑥 − 3
4 1
53) Fie mulţimea 𝐴 = {−1,4; −1 5 ; √1,96; 0; −0, (4); 2}
Determinaţi: 𝐴 ∩ ℕ; 𝐴 ∩ ℤ ; 𝐴 ∩ ℚ; 𝐷 = {𝑦 ℝ |𝑦 = |𝑥|, 𝑥𝐴}.
5 2 1 −1 3
54) Fie mulţimea 𝐴 = {(−2)2 ; (−3)−2 ; √0,09; (−1)4 ; √5 9 ; √18; √1 25 ; (− 2) ; √3 9 }
Determinaţi: 𝐴 ∩ ℕ; 𝐴 ∩ ℤ ; 𝐴 ∩ ℚ; 𝐴 ∩ ( ℚ − ℤ); 𝐴 ∩ ℝ; 𝐴 ∩ ( ℝ − ℚ).
2 1
55) Fie mulţimea 𝐴 = {−√3 ; √12; √3 5 ; (−√2) − 1; −√7; √0, (3)}. Stabiliţi valoarea de adevăr
a propoziţiilor: a) 𝐴 ⊂ ℝ; b) 𝐴 ⊂ ℚ; c) 𝐴 ⊂ ( ℝ − ℚ).