Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea Hotelului G.G.Gociman……………………………………… …….-


3-
1.1 Scurt istoric- Înființarea Hotelului G.G.Gociman ............... Error! Bookmark not defined.

1.2 Caracteristicile de ansamblu ............................................... Error! Bookmark not defined.

1.3 Serviciile oferite de hotelul „G.G.Gociman”....................... Error! Bookmark not defined.

Capitolul 2. Pricipalele unitati economice..................................... Error! Bookmark not defined.

2.1 Organizarea si funcționarea ................................................. Error! Bookmark not defined.

2.2 Structura organizatorică a hotelului „ G.G.Gociman” este compusă din:Error! Bookmark


not defined.

2.3 Departamentele si obiectul de activitate .............................. Error! Bookmark not defined.

Capitolul 3. Planul de marketing ................................................... Error! Bookmark not defined.

3.1. Clienții hotelului ................................................................. Error! Bookmark not defined.

3.2 Concurenta ........................................................................... Error! Bookmark not defined.

3.3 Relațiile cu furnizorii si colaboratorii ............…………………..…………………….Error!


Bookmark not defined.

3.4 Analiza SWOT .................................................................... Error! Bookmark not defined.

5. Planul
Financiar………………………………………………………………..…………….Error!
Bookmark not defined.
5.1. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ....... Error! Bookmark not defined.

6. Strategii concurentiale specific firmei ....................................... Error! Bookmark not defined.

6.1. Strategii specifice politicii de produs ................................. Error! Bookmark not defined.

6.2 Strategii specifice politicii de preț ....................................... Error! Bookmark not defined.

6.3. Strategii de distribuție ......................................................... Error! Bookmark not defined.

6.4. Strategii de promovare........................................................ Error! Bookmark not defined.

6.5. Strategii de piaţă ................................................................. Error! Bookmark not defined.

6.6. Strategii specifice politicii de personal ............................... Error! Bookmark not defined.

Bibliografie…………….………………………………………………………….……………..32