Sunteți pe pagina 1din 5

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE

Catedra Automatica si Informatica Industriala

Tematica comuna de examen la MODULELE MASTER de APROFUNDARE

1. Arhitecturi Orientate pe Servicii pentru Controlul Automat si


Managementul Intreprinderilor (CAMISOA)
2. Prelucrari complexe de semnal in aplicatii multimedia
3. Managementul si protectia informatiei

1. Metode de analiza si sinteza a sistemelor numerice


• Automate finite
• Dispozitive logice programabile
• Retele Petri
2. Sisteme de măsurare si de achiziţie a datelor
• Indicatori statistici de evaluare
• Senzori si traductoare
• Magistrale de camp
3. Arhitecturi si tehnici de programare pentru aplicatii in timp real
• Microprocesoare si microcontrolere
• Modelarea orientata pe obiecte cu ajutorul limbajului UML.
• Sisteme de operare in timp real
4. Tehnologii si metode de conducere a proceselor
• Algoritmi de reglare
• Automate Programabile
• Sisteme distribuite
5. Tehnici de transmitere de date in sisteme industriale
• Modularea si demodularea semnalelor
• Coduri detectoare de erori
• Protocoale de comunicatie pe legatura de date
6. Sisteme informatice bazate pe cunoştinţe
• Principii de proiectare a bazelor de date
• Sisteme expert
• Retele informatice largi

Bibliografie minimala (cartile pot fi gasite in biblioteca Facultatii):

Aria tematica 1
Th. Borangiu – Proiectarea dispozitivelor numerice, www.pdn.cimr.pub.ro
A.M.Stanescu, S.I.Caramihai – Sisteme Dinamice cu Evenimente Discrete, Ed. Politehnica, 1996

Aria tematica 2
V.Sgârciu – Prelucrări de date, Ed.MatrixRom, 1998
V.Sgarciu, G.Ionescu, M.St.Vlad – Traductoare şi instrumentaţie virtuală; aplicaţii, Ed.Printech,
2007
R.Varbanescu - Sisteme de achizitie de date, Editura Matrix Rom, Bucuresti 2004

1
Aria tematica 3
A.D. Ionita, A. Cernian – Notiuni aplicate de inginerie a sistemelor de programare, Editura
MatrixRom, 2009
A.D. Ionita – Modelarea UML in ingineria sistemelor de programe, Editura All, 2003
T. Ionescu – Sisteme cu microprocesoare, http://smp.aii.pub.ro/cursuri.htm
On line: http://www.w3schools.com/xml/

Aria tematica 4
A.N. Ivanescu – Automate si Microprogramare, Editura Politehnica, 2009
A.N.Ivanescu, C.R.Tudorie, A.Rosu – Automate programabile, Indrumar de laborator, Editura
Politehnica, 2009
D. Popescu, D. Stefanoiu, C. Lupu, C. Petrescu, B. Ciubotaru, C. Dimon – Automatica Industriala,
Editura AGIR, Bucuresti 2006
Aria tematica 5
R. Dobrescu – Transmiterea Datelor, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2005; on line
http://isis.pub.ro

Aria tematica 6
D. Carstoiu – Baze de date relationale, Editura Printech, Bucuresti, 2000
M. Ceaparu – Retele si inter-retele de calculatoare, vol. 1-3, Edit. MatrixRom, 2008.

Tematica de examen la PROGRAMUL MASTER INTERDISCIPLINAR


Automatica si Informatica Industriala
1. Elemente de matematica aplicata in automatica: calcul diferential, Transformata
Laplace si Fourier[1]

2. Concepte de baza ale teoriei reglarii automate [1]:


• Sistem. Proces. Mod de reprezentare si de analiza a unui sistem;
• Principii ale comenzii si reglarii automate;
• Model. Simulare;
• Principii ale analizei si sintezei unui sistem de reglare.

3. Elemente de transmisie a informatiei in sisteme industriale [4]:


• Tehnici de modulare/demodulare;
• Protocoale de comunicatie pe legatura de date.

4. Sisteme cu microprocesoare. Automate programabile [2,3]:


• Arhitecturi cu micro- si multiprocesor;
• Medii de programare a automatelor industriale

5. Sisteme informatice [5]


• Subsistemele constituente ale unui sistem informatic;
• Etapele de realizare a unui sistem informatic.

6. Analiza de sistem in informatica industriala[5]

2
• Strategii de concepere si realizare a unui produs informatic;
• Metode si tehnici de realizare a unui produs informatic

Bibliografie minimala (cartile pot fi gasite in biblioteca Facultatii):

1. S. Serban – Sisteme dinamice liniare, teorie si aplicatii, Ed. Printech, 2008


2. T. Ionescu – Sisteme cu microprocesoare, http://smp.aii.pub.ro/cursuri.htm
3. Th. Borangiu, A.-N. Ivanescu si S. Brotac, Automate programabile. Teorie si
probleme rezolvate, Ed. Printech, Bucuresti 2002
4. R. Dobrescu – Transmiterea Datelor, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2005,
http://isis.pub.ro/
5. S. St. Iliescu – Analiza de sistem in informatica industriala,
http://www.shiva.pub.ro/C9.htm

Tematica de examen la MODULUL MASTER


Sisteme Informatice in Medicina

1. Notiuni elementare despre sisteme informatice


2. Notiuni elementare din teoria informatiei, de statistica si de calculul probabilitatilor.
3. Notiuni elementare privind bazele de date.
4. Notiuni elementare privind managementul sistemelor de sanatate.

Exemple de subiecte
1. Sisteme de management cu support informatic
2. Proiectarea unui sistem informatic
3. Subsistemele unui sistem informatic
4. Etapele de realizare ale unui sistem informatic
5. Infrastructuri de comunicatie in sisteme informatice
6. Sisteme E-Health

Bibliografie (tiparit/in format electronic)

Aria tematica 1
Tannenbaum, A., 2004. Retele de Calculatoare, Ed. IV, Ed. Agora./
http://www.aii.pub.ro/mastere/info_master.php - documentatie utila pentru pregatirea in
vederea sustinerii examenului de admitere la masterele de aprofundare masterul AII-
curs1.pdf, curs2.pdf, curs3.pdf

Aria tematica 2
R. Dobrescu – Transmiterea Datelor, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 2005- cap.1,
cap.2., cap.6/on line http://www.aii.pub.ro/mastere/info_master.php documentatie utila

3
pentru pregatirea in vederea sustinerii examenului de admitere la masterele de aprofundare
– Transmiterea datelor

Aria tematica 3
D. Carstoiu, Baze de date relationale, Editura Printech, Bucuresti, 2000/
http://www.aii.pub.ro/mastere/info_master.php documentatie utila pentru pregatirea in
vederea sustinerii examenului de admitere la masterele de aprofundare – Baze de date

Aria tematica 4
D.Enachescu, M.Gr.Marcu, Sanatate Publica si Management Sanitar; Edit. All, Bucuresti,
1999. http://www.aii.pub.ro/mastere/info_master.php - documentatie utila pentru pregatirea
in vederea sustinerii examenului de admitere la masterele de aprofundare masterul AII-
curs8.pdf, curs9_10.pdf

Exam topics for INTERDISCIPLINARY MASTER MODULE

Service Engineering and Management (SEM)

1. Linear Algebra, Differential Equations


2. Numerical Calculus; Data Structures and Algorithms
3. Business Process Modelling
4. Programming; Web Applications
5. Discrete Event Systems, Systems Theory, Optimization Theory
6. Computer Networks
7. Design and Usage of Databases

References:

Topic 1
R.Ursianu et al., Capitole de matematici avansate, Ed. Matrix Rom, 2005

Topic 2
V.Iorga, B.Jora, Metode Numerice, Ed.Albatros, 2004

Topic 3
Th. Borangiu, Th. et al., DB2 UDB Fundamentals and Administration, Editura AGIR,
2006, Bucuresti

Topic 4
A.D. Ionita, A. Cernian – Notiuni aplicate de inginerie a sistemelor de programare, Editura
MatrixRom, 2009
Fl. Radulescu, Course UPB: Complements of informatics, 2006, http://cifr.cs.pub.ro

4
Topic 5
C. Oara, R. Stefan, curs UPB: Semnale si sisteme,
http://www.scribd.com/doc/5357716/Teoria-Sistemelor-I-Oara-Stefan

Topic 6
A. Tannenbaum, A., Retele de Calculatoare, 2004, Ed. IV, Ed. Agora.

Topic 7
D. Carstoiu, Baze de date relationale, Editura Printech, 2000, Bucuresti
1. F. Radulescu, Baze de Date, note de curs UPB, Bucuresti