Sunteți pe pagina 1din 1

Grecia este singura �ar� care �n trecut a avut de �ndurat cele mai cumplite

suferinte de la Apus
�i care a suferit mari dezastre, urmarea c�rora e faptul c� ast�zi am r�mas cu sute
de ani �n
urm�.
(Nu m� voi referi pe larg la istorie, nu m� voi opri nici la cruciade, nici la
contra-actiunile
Sfintei Aliante din timpul revolutiei de la 1821, nici la rolul pe care l-au jucat
fortele europene
�n timpul campaniei din Asia Mic� �i �n tragedia care i-a urmat �n jurul anului
1922, nici la
atitudinea ostil� �i ipocrit� a statelor din vestul Europei �n timpul celui de-al
doilea r�zboi
mondial, �n 1940, nici la at�tea �i at�tea alte evenimente, mai recente sau mai
vechi, pentru c�
le sunt tuturor cunoscute.) Dar dac� cineva doreste s� pun