Sunteți pe pagina 1din 1

Biblia r�spunde formulei atee �dac� Dumnezeu exist� omul nu este liber� prin

afirma�ia: �dac� omul exist�, Dumnezeu nu mai este liber�. Iar dac� omul �i poate
spune Nu lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-i poate spune NU omului, c�ci � dup� Sf�ntul
Pavel ��n Dumnezeu toate sunt DA� (2 Corinteni l, 19). Este DA-ul Leg�m�ntului pe
care Hristos �l �nnoie�te pe Cruce. Atunci, �sunt liber� vrea s� spun�: �Dumnezeu
exist�. Dumnezeu �nsu�i garanteaz� libertatea �ndoielii, pentru a nu violenta
con�tiin�ele.
Dumnezeu a creat �libertatea secund� �i �i ia supremul risc al unei libert�i
emergente, capabil� s�-L �nfr�ng�, s�-L fac� s� se pogoare �n moarte �i �n iad.: El
se las� cu bun� �tiin�� ucis, pentru a le d�rui uciga�ilor iertarea �i �nvierea.
Omnipoten�a lui const� �n locuirea libert�ii umane, cu pre�ul voal�rii propriei
pre�tiin�e �i �n scopul de a dialoga cu cel�lalt: Dumnezeu �l iube�te p�n� la
aceast� nem�rginit� patim� care a�teapt� un r�spuns liber, ca �i crearea nesilit� a
unei comunit�i fiin�iale �ntre Dumnezeu �i copilul S�u. Adagiul patristic o spune:
�Toate �i sunt cu putin�� lui Dumnezeu, afar� de puterea de a-l sili pe om s�-L
iubeasc�. Omnipoten�a lui Dumnezeu �l face s� devin� Cruce de via�� f�c�toare, ca
unic r�spuns la procesul ateismului �n fa�a libert�ii �i a r�ului.