Sunteți pe pagina 1din 1

4/20/2018 Detain dosar - Inalta Curte de Casalje §i Justitie a Romania

Numarul dosaruiui: 3556/1/2017

Numarul vechi al dosaruiui: -

Data formarii dosaruiui la ICCJ: 27.12.2017

Data initiate a dosaruiui: 03.02.2014

Materia juridica din care face parte obiectul dosaruiui: Contencios administrativ §i fiscal

Secfie: Completul de 5 Judecatori


'
Obiectul dosaruiui: alte cereri
I
Obiectele secundare ale dosaruiui: -

Stadiul procesual: Recurs


-
Stadiul procesual combinat: Contesta|ie Tn anulare - Recurs

Partile din dosar:


. BARBIR GABRIEL DANUT - Recurent
. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR VATRA DORNEI - Intimat
*
Sedinte de judecata:
Data de Ora de
sedinta incepere
a
sedintei
12.02.2018 9:00 • Complet de judecata: Completul de filtru - Civil 1
• Numarul documentului de solutionare: -
• Data documentului de solutionare: 12.02.2018
• Tipul documentului de solutionare: tncheiere de sedin|a
• Solutie: Amana cauza
• Detalii solu|ie: Se va comunica partilor raportul asupra admisibilitatji Tn principiu a
recursului, cu mentiunea ca pot formula un punct de vedere, Tn termen de 10 zile de
la comunicare. Pronuntata Tn sedinta publica, astazi, 12 februarie 2018.
07.05.2018 9:00 Complet de judecata: Completul de filtru - Civil 1
Numarul documentului de solutionare: -
-
Data documentului de solutionare: - :
Tipul documentului de solutionare: -
Solutie: Amana cauza
Detalii solujie: - ii
23.04.2018 10:00 Complet de judecata: CC Civil 1 NCPC
Numarul documentului de solutionare: - :
Data documentului de solutionare: -
Tipul documentului de solutionare: -
Solutie: - \i d
Detalii solufie: -

http://wvw.scj.rc^1094/Detalii-dosar?customQ 1/2