Sunteți pe pagina 1din 1

La dosar nr.

3556/1/2017

CATRE

TNALTA CURTE DE CASATIE $i JUSTICE


Bucuresti, Strada Batiste!, nr. 25, sector 2, Cod postal 020934 www.scj.ro,
Completul de 5 Judecatori, Complet de judecata: CC Civil 1 NCPC
(Noul Cod de Procedura Civila)

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnata Barbir Florentina Gabriela, cu domiciliul ales in loc. Cozanesti, com. Dorna Arini, j
nr. 58, jud. Suceava, cod postal 727201, C.I. Seria SV, Nr. 876774 (anexa 1), CNP 2751102336049, Tn /
calitate de intervenient Tn dosarul nr. 3556/1/2017, avand ca obiect "alte cereri", aflat pe rolul Tnaltei
Curti de Casatie si Justice (fCCJ), Completul de 5 Judecatori, prin mandatar Barbir Gabriel Danut, •
conform PROCURil JUDICIARE nr. 1665/2017 redactata si autentificata la data de 25.11.2017 la sediul *
BIROULUI NOTARIAL DRAGHICI - SPN, cu sediul Tn localitatea Peris, judetui llfov (anexa 2), formulez
potrivit art. 61 §i urmatoarele din Noul Cod de procedure civila (NCPC) urmatoarea '

CERERE DE INTERVENTIE

Tn dosarul nr. 3556/1/2017 al TCG, Completul de 5 Judecatori, avand ca reclamant pe ing. geolog Barbir
Gabriel Danut iar ca parat SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR ,
(SPCLEP) VATRA DORNEI, Tn cauza avand ca obiect "alte cereri", Tn fapt admiterea cererii reclamantului •
de a avea posibilitatea rectificarii datelor sale personale Tn sensul eliminarii CNP (codului numeric **
personal) conform Art. 8, alin. (2) din CDFUE (Carta Drepturilor Fundamental ale Uniunii Europene), ^
raportat la prevederile Art. 20, alin. (2) din Constitutia Romaniei; Tn eel mai defavorabil caz admiterea "I
sesizarii Curtii Constitutionale a Romaniei vizavi de exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de >i
reclamant: a ART. 5, alin. (1) si (2) din Legea nr. 105/1996; ART. 6, alin. (1) si (2), ART. 17 din OUG nr. H
97/2005, respectiv a Art.194, punctul a), teza a doua; Art.205, alin.(2), punctui a); Art. 483, alin.(l) din ,'
Legea nr. 134/2010 (NCPC) vizavi de impunerea obligatorie Tn diverse moduri, la diferite nivele a
codului numeric personal.

MOTIVELE CERERII:
TN FAPT: subsemnata iustific un interes propriu si nemijlocit Tn prezenta cauza prin faptul ca Tn |
istoricul demersurilor de dinainte de actionarea Tn justice a SPCLEP Vatra Dornei (03.02.2014) de catre
ing. geoiog Barbir Gabriel Danut, sotul meu; am Tnaintat si implicit am semnat Tmpreuna seriile de
Tnscrisuri (Tncepand din anul 2003) ptr. a obtine din partea autoritatilor acte de identitate de tip vechi,

S-ar putea să vă placă și