Sunteți pe pagina 1din 1

La dosar nr. 3556/1/2017

CATRE

TNALTACURTEDECASATIE$i JUSTICE

Bucuresti, Strada Batiste!, nr. 25, sector 2, Cod postal 020934 www.scj.ro, Completul de 5 Judecatori, Complet de judecata: CC Civil 1 NCPC (Noul Cod de Procedura Civila)

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnata Barbir Florentina Gabriela, cu domiciliul ales in loc. Cozanesti, com. Dorna Arini,

j

nr. 58, jud. Suceava, cod postal 727201, C.I. Seria SV, Nr. 876774 (anexa 1), CNP 2751102336049, Tn /

calitate de intervenient Tndosarul nr. 3556/1/2017, avand ca obiect "alte cereri", aflat pe rolul Tnaltei

Curti de Casatie si Justice (fCCJ), Completul de 5 Judecatori, prin mandatar Barbir Gabriel Danut, •

conform PROCURil JUDICIARE nr. 1665/2017 redactata si autentificata la data de 25.11.2017 la sediul *

BIROULUI NOTARIAL DRAGHICI - SPN, cu sediul Tn localitatea Peris, judetui llfov (anexa 2), formulez

potrivit art. 61 §i urmatoarele din Noul Cod de procedure civila (NCPC) urmatoarea '

CERERE DE INTERVENTIE

Tn dosarul nr. 3556/1/2017 al TCG, Completul de 5 Judecatori, avand ca reclamant pe ing. geologBarbir

Gabriel Danut iar ca parat SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR ,

(SPCLEP) VATRA DORNEI, Tn cauza avand ca obiect "alte cereri", Tn fapt admiterea cererii reclamantului •

de a avea posibilitatea rectificarii datelor sale personale Tn sensul eliminarii CNP (codului numeric * *

personal) conform Art. 8, alin. (2) din CDFUE (Carta Drepturilor Fundamental ale Uniunii Europene), ^

raportat la prevederile Art. 20, alin. (2) din Constitutia Romaniei; Tneel mai defavorabil caz admiterea "I

sesizarii Curtii Constitutionale a Romaniei vizavi de exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de

>i

reclamant: a ART. 5, alin. (1) si (2) din Legea nr. 105/1996; ART. 6, alin. (1) si (2), ART. 17 din OUG nr.

H

97/2005, respectiv a Art.194, punctul a), teza a doua; Art.205, alin.(2), punctui a); Art. 483, alin.(l) din

,'

Legea nr. 134/2010 (NCPC) vizavi de impunerea obligatorie Tn diverse moduri, la diferite nivele a

codului numeric personal.

MOTIVELE CERERII:

TN FAPT: subsemnata iustific un interes propriu si nemijlocit Tnprezenta cauza prin faptul ca Tn

|

istoricul demersurilor de dinainte de actionarea Tn justice a SPCLEP Vatra Dornei (03.02.2014) de catre

ing. geoiog Barbir Gabriel Danut, sotul meu; am Tnaintat si implicit am semnat Tmpreuna seriile de

Tnscrisuri (Tncepand din anul 2003) ptr. a obtine din partea autoritatilor acte de identitate de tip vechi,