Sunteți pe pagina 1din 7

Broșură Informativă

Raport de Sustenabilitate
2016
Despre Kaufland, în Europa și în România
Kaufland este una din cele mai mari companii de Compania este prezentă în România din anul 2005 prin Kaufland România
retail din Europa, având peste 1.250 de magazine. S.C.S. (Kaufland România). Primul magazin Kaufland s-a deschis în
București, în apropiere de cartierul Colentina, iar apoi compania s-a extins
A luat naștere în anul 1930, când Lidl & Schwarz KG
în toate județele României, ajungând la 112 magazine la finalul anului
a fost fondat.
2016.
În anul 1968 am deschis primul magazin în Backnang Portofoliul Kaufland România include peste 70 de mărci proprii, în mare
cu numele ”Handelshof” și ne-am extins treptat parte produse alimentare (conserve, lactate, produse de panificație, carne
pe piața internațională devenind o companie de procesată, băuturi, dulciuri etc.) și produse nealimentare (electrocasnice,
comerț alimentar la scară largă cu o prezență în 7 îngrijirea casei și produse din hârtie, papetărie). Kaufland vinde mărcile
țări: Germania, Cehia, Slovacia, Croația, Polonia, proprii: K-Classic, K-Baby, Exquisit, K-Bio, K-take-it-Veggie, Switch On,
România și Bulgaria. Cultura Vini etc., a căror filozofie este că toți oamenii trebuiesă câștige un
Gama de produse comercializate în magazinele Kaufland include până maxim de valoare din banii pe care îi cheltuiesc la cumpărături.
la 22.000 de produse (produse la nivel regional, mărci proprii și mărci Peste 15.000 de angajați s-au alăturat Kaufland în această călătorie
exclusive). Scopul nostru este să oferim clienților o experiență echitabilă către satisfacția clienților, lucru care se află la baza tuturor activităților
la cumpărături, prin gama diversificată de produse, prin calitate și companiei. Angajaților noștri le-a fost încredințată sarcina de a contribui
prospețime, la prețuri rezonabile. la un mediu prietenos în magazinele noastre și de a crea o experiență
Fiind o companie de retail, acordăm o atenție deosebită selecției plăcută la cumpărături pentru clienții noștri. Abordarea corectă pe care
responsabile a gamei de produse alimentare și a produselor de bază, o folosim în toată activitatea economică este cheia relațiilor de lungă
promovând sustenabilitatea și produsele locale. durată pe care le avem cu partenerii și furnizorii noștri, relație care ne
Ne angajăm să susținem producția responsabilă, îmbunătățirea condițiilor ajută să oferim calitate și eficiență clienților care calcă pragul magazinelor
de creștere a animalelor și conservarea mediului marin. Gama noastră de Kaufland.
produse ecologice și provenite din agricultura tradițională se află într-o
creștere permanentă, la fel ca și selecția extinsă de produse regionale
penru care există cerere pe plan local.

în România
din 2005
112
>1.250 magazine
magazine în 2016 în 2016
7 țări
1 2
Ce ne preocupă?
Din poziția sa de cel mai mare retailer din România, Kaufland are Pentru realizarea primului raport de sustenabilitate, Kaufland
un rol important în dezvoltarea economică a țării. Modul Kaufland România a derulat o cercetare de piață prin care a identificat
România de a-și pune amprenta asupra dezvoltării economice temele materiale, adică acele teme care influențează într-o mare
locale este prin încurajarea achizițiilor de la producători români, prin măsură impactul social, economic și de mediu al companiei și în
promovarea de practici transparente și responsabile în relațiile cu același timp, deciziile stakeholderilor: angajați, furnizori, clienți,
partenerii de afaceri, prin susținerea și grija acordată angajaților, parteneri de afaceri, autorități, media și ONG-uri.
dar și prin contribuția pe care o aduce la creșterea gradului de Aceste teme de interes sunt reprezentate grafic în matricea de
conștientizare a temelor precum consumul responsabil, grija față de materialitate de mai jos, fiind analizate în detaliu în raportul de
mediu și susținerea comunităților locale. sustenabilitate care va fi disponibil din luna mai.

Guvernanță Corporativă Locul de Muncă


Matricea de materialitate Retailer Responsabil Societate Mediu
100%
Influențează deciziile stakeholderilor

Sănătatea și siguranța clienților


Etichetarea produselor
95%
Evaluarea produselor
Politica de Deșeuri
Drepturile achiziții/ Sănătatea și securitatea
omului Aprovizionarea de Confidențialitatea Viață sănătoasă în muncă
la furnizori locali informațiilor
clienților Consumerism Training și educație
90% responsabil
Emisii Echipament Inovare Anti-corupție
Marketing
Energie responsabil Relațiile muncă - management

85% Voluntariat și Diversitate și


dezvoltarea egalitate de Guvernanță
comunităților/ șanse corporativă
Comunitățile locale investițiile în
comunitate

80%
Comportament anticoncurențial
Influnțează dimensiunea impactului economic, social și de mediu al companiei

55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

3 4
Retailer Responsabil
Primul Raport de Responsabilitate Socială Corporativă >70 mărci proprii
al Kaufland România a fost realizat pe baza standardelor > 2.000 de produse
Global Reporting Initiative (GRI). marcă proprie Kaufland
Mărcile proprii Kaufland reprezintă
Raportul îndeplinește cerințele opțiunii de conformitate Core. angajamentul nostru pentru
cel mai bun raport calitate-preț:
K-Classic, K-Baby, K-Bio, Cultura Vini,
Switch On, Exquisit, K-take-it-Veggie.

Reducerea
risipei de
Comenzi Stocuri pentru >50% produse
hrană
automate o zi sau două autohtone
panificație
100%
Cel mai scurt Verificarea Monitorizarea ouă
traseu de termenelor de permanentă a >90%
aprovizionare valabilitate termenelor de
valabilitate miere
>60%

Afiliați la 1.482 furnizori


români
din totalul
European Supply Chain Initiative de 2.065 furnizori
Association of Major Retail Networks in
Romania - AMRCR 71,76%

United Nations Global Compact Network,


România - UNGC

International Advertising Association


Romania - IAA

Sustainable Development Goals

5 6
Angajator Responsabil
bărbați femei 6
burse
4.931 10.547 346 8 parteneriate cu
fac parte universităţi
din middle
31,86% 68,14% management

47,85%

angajați 7 6
târguri de job-uri burse de studiu
15.478 Angajator de top

69 10 110
vârsta medie 31,76% 60,35% 7,89% de persoane proiecte educaţionale angajați în
38 ani < 30 ani 30-50 ani >50 ani cu dizabilități 10.000 studenţi Raftul cu
3 parteneriate Experienţe

1.809 100% 1.450 lei/lună


angajați au din angajații salariul minim un pachet asigurare dezvoltare servicii
beneficiat de noștri beneficiază în 2016 salarial atractiv de sănătate profesională medicale
cursurile de instruire de contract colectiv
pe care compania de muncă Le oferim angajaților
le-a implementat
în 2016
zile de concediu tichete de reduceri
de odihnă progresiv în funcție pentru toți membrii
de vechimea în companie echipei

promovare

7 8
Societate Protecția mediului
28.580.183 lei 13 tone 47.922 tone
totalul investiției comunitare deșeuri electrice periculoase deşeuri nepericuloase 188 tone
derulate de Kaufland România reciclate în 2015 & 2016 reciclate în 2015 & 2016 ulei de gătit
în cursul anului 2016
59 tone 3234 tone
143 178 baterii metal
de parteneriate încheiate de proiecte derulate
cu asociații și fundații în cursul anului 2016 105 tone 2759 tone
ambalaje plastic

15 tone 41,575 tone


educație mediu cultură becuri hârtie
47.663 415.620 205.982
social

805.030
24.752

sport&
numărul total al beneficiarilor sănătate
investițiilor comunitare ale 111.013
Kaufland

8.024 beneficiari
a 27 proiecte derulate de Kaufland,
în care am investit pentru a contribui la
reducerea efectelor sărăciei Ambalaje
4.520 386 3.118
reciclate în 2016
de persoane de familii de copii 18 mașini electrice
adulte cumpărate
36,15 % 29,67 %
lemn plastic&pet
8 donate
12 orașe
75,19 % 82,49 % stații de încărcare
metal sticlă a mașinilor electrice

7,58 %
80,64 % reducere a consumului
carton şi hârtie de apă în 2016 faţă de 2015

9 10

S-ar putea să vă placă și