Sunteți pe pagina 1din 62

2018

RAPORT DE RESPONSABILITATE
SOCIALĂ CORPORATIVĂ
GROUPAMA ASIGURĂRI
Cuprins
Despre acest raport ...4 4. CLIENȚI
2018 în cifre ...6 Responsabilitatea față de clienți ...42
Protecția datelor cu caracter personal ...43
1. COMPANIE
Despre companie ...10 5. FURNIZORI
Prezența pe piață ...12 Furnizori ...46
Guvernanță corporativă ...14
Anticorupție și comportament 6. MEDIU
anticoncurențial ...19 Materiale ...50
Performanță economică ...22 Energie ...50
Afilieri și premii ...23 Emisii ...51
Efluenți și deșeuri ...51
2. STRATEGIA DE SUSTENABILITATE
Teme raportate ...28 7. COMUNITATE
Interacțiunea cu stakeholderii ...29 Strategie și programe pentru comunitate ...54
Investiții în comunitate ...55
3. ANGAJAȚI
INDEXUL DE CONȚINUT GRI ...58
Angajați noi și fluctuația personalului ...32
Formare profesională și educație ...35
Securitate și sănătate în muncă ...38
Diversitate și egalitate de șanse ...38
Despre acest raport
Acesta este cel de-al doilea raport de sustenabilitate realizat de S.C.
Groupama Asigurări S.A., filiala locală a Groupama Group.
GROUPAMA ASIGURĂRI S.A. are sediul social în București, Sector 1,
str. Mihai Eminescu, nr. 45, România, este identificată prin cod unic de
identificare fiscală RO 6291812 și înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr.: J40/2857/17.03.2010 - Societate mama. În România există și filiala
Groupama Services SRL, cu sediul în București, Sector 1, bulevardul
Mărăști, nr. 2, România, identificată prin cod unic de identificare fiscală RO
15381850, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.: J40/7059/2013.
Având în vedere prevederile Capitolului 8 din norma 41/2015, Groupama
Asigurări S.A a considerat ca nesemnificativă poziția și performanța
financiară a Filialei Groupama Services SRL.
Filiala deține total active în valoare de 34.814 lei la 31 decembrie 2018,
care reprezintă 0,0001 din totalul activelor Societății-mamă. Rezultatul net
al Filialei pentru exercițiul financiar 2018 a fost reprezentat de o pierdere
în valoare de 44.800 lei, adica 0.0068 din pierderea Societății-mamă. Total
capitaluri proprii ale Filialei la 31 decembrie 2018, 34.814 lei, reprezintă
0.0003 din capitalurile proprii ale Societății-mamă. Groupama Asigurări S.A
deține în proporție de 100% părțile sociale ale Groupama Services S.R.L,
care nu intră în sfera de consolidare.

Raportul descrie activitatea companiei în perioada 1 ianuarie 2018 – 31


decembrie 2018 și a fost dezvoltat utilizând standardele Global Reporting
Initiative (raport GRI Referenced). Temele materiale au fost determinate în
urma unei analize a industriei la nivel internațional, păstrându-se totodată
în vedere și contextul național.

Conținutul Raportului de Responsabilitate Socială Corporativă nu a fost


auditat extern de către o terță parte independentă.

Pentru întrebări, informații suplimentare și opinii, vă rugăm să ne scrieți la:


   oana.bica@groupama.ro
 București, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 45, România
44
5
Companie
973.535.557 LEI cifră de afaceri;
6.644.081 LEI pierdere;
119 de agenții și puncte de lucru;
PROFIT OPERAȚIONAL de 44 milioane de lei
(contribuție IFRS de 9 milioane de lei, pe fondul
evenimentelor excepționale care au marcat piața
de asigurări în 2018)
NUMĂRUL 1 în asigurări agricole și asigurări
de locuință, în top 3 asigurări Casco și asigurări
Bunuri și Proprietăți și numărul 5 în top companii
de asigurări generale și de viață din România, cu
o cotă de piață de 9,9%.

Angajați
1.471 angajați;
certificarea ANGAJATOR DE TOP;
100% dintre angajați sunt acoperiți de
prevederile unui CONTRACT COLECTIV DE
MUNCĂ;
628 angajați bărbați, 843 angajați femei;
27.650 DE ORE de training pentru angajați;
1 accident de muncă, 0 incidente de
discriminare.

6
2018
în cifre
Clienți și
furnizori
1,1 MILIOANE de clienți individuali;
90.000 de clienți companii;
Gradul de satisfacție a clienților este de 93%
(conform rezultatelor studului de piață IRSOP -
2017-2018);
Gradul de recomandare a clienților a crescut de la
68 LA 69 (rezultatelor studului de piață IRSOP -
2017-2018);
388 petiții, dintre care 89 au fost soluționate în
mod pozitiv (întemeiate), iar 289 în mod negativ
(neîntemeiate);
1.551 furnizori locali;
88.363.397 LEI cheltuieli cu furnizorii locali.

Comunitate
AL OPTULEA an al campaniei de prevenire a
infracțiunilor în parteneriat cu Poliția Română;
LOCUL 1 în Competiția Companiilor la Marșul și
Crosul Casiopeea;
255 de copii ajutați în cadrul campaniei sociale
Oferă bucurie de Crăciun!;
PARTENER OFICIAL pentru 7 festivaluri de
cinematografie.

7
8
1.
Companie

9
1.1 Despre companie
Cu peste 100 de ani de istorie, Grupul Groupama este un grup de asigurări și servicii bancare, cu
rădăcini în mutualismul agricol francez. Înființat în Franța la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu scopul de
a deservi comunitățile agricole, grupul a devenit ulterior un asigurător multi-line, având în prezent
activități în 10 țări din Europa, Africa și Asia.

CEI PESTE 100 DE ANI DE ISTORIE AI GRUPULUI


POT FI STRUCTURAȚI ÎN 5 ETAPE MAJORE:
1900 – 1997 – Crearea și dezvoltarea unui asigurator multi-line;
1998 – 2005 – Creștere în Franța și dezvoltarea de servicii financiare;
2006 – 2010 – Creștere și parteneriat la nivel internațional;
2011 – 2013 –Accent pe profitabilitate și satisfacția clienților;
2014 – 2018 – Implementarea Programului Strategic al Grupului;
2018 – Finalizarea amplului proces de reîntărire a mutualismului.

Groupama Group are în componență mutualele locale și regionale, dar și organismele naționale
Fédération Nationale Groupama, Groupama Holding și Groupama Assurances Mutuelles.

Groupama Group în cifre:


14,3 MILIARDE DE EURO cifră de afaceri;
450 MILIOANE DE EURO profit net;
12,5 MILIOANE clienți și membri;
32.000 de angajați.

Groupama a intrat pe piața din România în perioada 2007 –


2008 prin achiziționarea companiilor Asiban, BT Asigurări și OTP
Asigurări, constituindu-se astfel S.C. Groupama Asigurări S.A.
Lansarea oficială a brandului Groupama Asigurări în România a
avut loc la data de 28 septembrie 2009.
Groupama Asigurări oferă produse și servicii clienților persoane
fizice, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și corporate. Canalele de
distribuție constau în retail (vânzări directe și agenții), non-retail
(brokeri, bancassurance) și corporate.

10
Principalele servicii oferite de Groupama Asigurări

Persoane juridice Persoane fizice

(( Asigurări de proprietăți (( Asigurări de locuinţă


(( Asigurări de răspundere civilă (( Asigurări auto
(( Asigurări de viață și persoane (( Asigurări moto
(( Asigurări de sănătate (( Asigurări de viaţă, cu protecţie şi cu
(( Asigurări pentru profesioniști  economisire
(( Asigurări pentru agricultori  (( Asigurări de sănătate
(( Asigurări pentru transportatori (( Asigurări de răspundere civilă
(( Asigurări pentru constructori

Viziunea Groupama Asigurări

„Să câștigăm preferința asigurând continuitate într-un mod


predictibil și simplu și oferind în fiecare zi dovezi că suntem diferiți în
abordarea relației cu cei mai importanți parteneri ai noștri, clienții.”

Misiunea Groupama Asigurări

„Să asigurăm continuitatea celor mai importanți parteneri ai noștri,


clienții persoane fizice sau companii, într-un mod sustenabil pe
termen mediu și lung.”

Valorile Groupama Asigurări


Proximitate;
Responsabilitate;
Solidaritate;
Performanță.
11
1.2 Prezența pe piață
Groupama este un grup internațional de asigurări și servicii
financiar bancare din Europa, cu peste 12 milioane de clienți și
32.000 de angajați la nivel global. Asigurător de referință pe linii
de business multiple în Franța, grupul are o prezență extinsă și la
nivel internațional, în 10 țări din Europa, Africa și Asia, susținând
creșterea dinamică a operațiunilor sale internaționale prin
investiții în distribuție și prin consolidarea expertizei sale. Astfel,
alături de Franța, Italia, Turcia și Ungaria, România este o țară cu
importanță strategică pentru Groupama.

ȚARA DE OPERAȚIUNE SECTOARE TIPURI DE CLIENȚI ȘI BENEFICIARI


Franța, România, Turcia, Bulgaria, Toate Persoane fizice și persoane juridice
Grecia, Ungaria, Italia, Slovacia,
Tunisia, China

12
Pe piața de asigurări din România, Groupama Asigurări este numarul 1
în asigurări agricole și asigurări de locuință, în top 3 asigurări Casco și
asigurări Property și numărul 5 în top companii de asigurări generale și de
viață din România, cu o cotă de piață de 9,9%.

Rețeaua de distribuție este complexă și include toți partenerii (brokeri,


bănci, companii de leasing) și propriile canale de retail (vânzări directe
și agenți). Numărul total de agenții și puncte de lucru în perioada de
raportare a fost de 119.

DESCRIERE
2018 DETALII SUPLIMENTARE
(în lei)
Numărul total de operațiuni 839.748 Număr de contracte în vigoare la
sfârșitul perioadei de raportare (buc)
800.260 Număr de contracte noi și care nu au
fost anulate, încheiate în perioada de
raportare  - buc
31.602 Număr de daune avizate și
nelichidate la sfârșitul perioadei de
raportare - buc
23.260 Număr de daune avizate și
nelichidate în perioada de raportare
- buc
86.781 Număr de dosare de daună lichidate
sau plătite parțial în perioada de
raportare² - buc
Vânzări nete 1.004.582.519 lei Prime brute subscrise
Numărul de unități bancare 15 Numărul băncilor la care avem
deschise conturi

13
1.3 Guvernanță corporativă
Codul de conduită al Groupama Asigurări reflectă politicile, practicile
și valorile companiei prin instituirea unui set de principii și reguli de
comportament. Prevederile Codului se aplică tuturor angajaților companiei,
aceștia având responsabilitatea să îl cunoască, să îl respecte și să îl aplice.
Toate activitățile pe care angajații Groupama le desfășoară în numele
companiei trebuie să fie în conformitate cu Codul de conduită.

Printre principiile cuprinse de Codul


de Conduită se numără:
1. Respectarea confidențialității;
2. Promovarea dezvoltării talentelor individuale și colective ale angajaților;
3. Concurență loială;
4. Combaterea corupției li a traficului de influență;
5. Lupta impotriva spălării banilor și a finanțării terorismului;
6. Lupta împotriva fraudei;
7. Relația echitabilă și responsabilă cu furnizorii;
8. Demonstrarea vocației noastre ca jucător responsabil social, manifestând solidaritate;
9. Protejarea mediului;
10. Prevenirea riscurilor sociale;
11. Whistleblowing - Semnalarea problemelor de etică și procedurile de exercitare a acestui drept.

Pe lângă Codul de Conduită, politicile și procedurile anti-corupție ale Groupama Asigurări sunt
reglementate și prin Carta etică, Regulamentul intern, Politica de conformitate, Procedura privind
activitatea de prevenire, identificare şi investigare a fraudei și Politica de Control Intern. De asemenea,
relațiile dintre Groupama Asigurări și furnizorii săi sunt reglementate printr-un Cod de etică
profesională. Regulamentul Intern reglementează aspecte legate de:
11 principii fundamentale ale relațiilor de muncă 11 procedura soluționării cererilor și
între angajatorul Groupama Asigurări S.A. și reclamațiilor individuale ale salariaților
angajații săi 11 reguli privind disciplina muncii, abaterile
11 conduită profesională, norme de disciplinare, sancțiunile aplicabile
comportament 11 protectia datelor cu caracter personal
11 protecția, igiena și securitatea în muncă ale salariatilor, clientilor, colaboratorilor,
11 drepturile și obligațiile angajatorului și ale partenerilor de afaceriproceduri de evaluare -
salariaților criterii de evaluare a activității profesionale a
11 timpul de lucru și odihnă, normarea muncii și salariaților
salarizarea
14
În luna decembrie 2018 a fost implementat și sistemul Whistleblowing, prin care angajații și
partenerii Groupama Asigurări au cate o adresa de e-mail dedicată (etic@groupama.ro, respectiv
sesizari.clienti@groupama.ro), unde pot semnala probleme de etică, acte sau fapte ilegale, imorale,
comportamente frauduloase, de mită, șantaj, trafic de influență, conflicte de interese, încălcarea
drepturilor angajaților sau orice altă situație neconformă cu cele precizate în Codul de Conduită,
Carta Etică și Regulamentul Intern.

Tip de membru Detalii


Numele comitetului Comitetul de Control intern și Antifraudă
Numărul total de membri 10
Numele membrilor Membri permanenți:
Director General
Director General Adjunct
Director Control Intern, Conformitate și Antifraudă
Director Daune Generale
Director Financiar
Director Național Vânzări
Director Juridic
Director Resurse Umane
Manager Departament Antifraudă
Manager Departament Control Intern

Invitați permanent, fără drept de vot:


Director Managementul Riscului
Director Audit Intern
Număr de membri cu rol executiv 7
Număr de membri independenți 0
Număr de membri cu rol non-
3
executiv
Femei (nr.) 2
Bărbați (nr.) 8
Apartenența la grupuri minoritare/
-
vulnerabile
Competențe în direcția impactului
-
economic, social sau de mediu
Stakeholderi reprezentanți -

15
Acționariat
Acționari direcți ai Groupama Asigurări S.A.:

ÂÂ GROUPAMA HOLDING FILIALES ET PARTICIPATIONS S.A. (fosta GROUPAMA S.A.) societate pe acțiuni
franceză, cu sediul social în 8 – 10, Rue d’Astorg, 75008 Paris, Franța, înmatriculată în Registrul
Comerțului și Societăților din Paris sub numărul 822 131 579, deținând 122.648.442 acțiuni,
reprezentând 99,999982% din capitalul social.

ÂÂ GROUPAMA INVESTISSEMENTS S.A.S., societate pe acțiuni simplificată franceză, cu sediul social în


8 – 10, Rue d’Astorg, 75008 Paris, Franța, înmatriculată în Registrul Comerțului și Societăților din Paris
sub numărul 428 767 909, deținând 22 acțiuni, reprezentând 0,000018 % din capitalul social.

ÂÂ În 2018, statutul juridic al GROUPAMA S.A. a fost transformat din societate pe acțiuni în casă
națională de reasigurare mutuală agricolă, iar denumirea a fost schimbată în GROUPAMA
ASSURANCES MUTUELLES (cu mențiunea că GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES este acceasi
persoană juridică cu GROUPAMA S.A., Nr. de înmatriculare în Registrul Comerțului și Societăților din
Paris fiind același, respective 343 115 135) ca ultim pas al procesului de remutualizare a Grupului
GROUPAMA, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 2016 – 1691 / 09.12.2016 privind transparența,
lupta împotriva corupției și modernizarea vieții economice (Legea SAPIN II), publicată la data de 10
Decembrie 2016.

16 16
Structura de conducere a Groupama Asigurări
2018
Organisme de conducere
Bărbați Femei Total
CONSILIUL DE
Număr % Număr % Număr %
ADMINISTRAȚIE
sub 30 de ani 0 na 0 na 0 na
între 30 și 50 de ani 1 20 0 na 1 20
peste 50 de ani 4 80 0 na 4 80
TOTAL 5 100 0 na 5 100

2018
Organisme de conducere
Bărbați Femei Total
CONDUCEREA
Număr % Număr % Număr %
EXECUTIVĂ (DG + DGA)*
sub 30 de ani 0 na 0 na 0 na
între 30 și 50 de ani 2 66 0 na 2 66
peste 50 de ani 1 33 0 na 1 33
TOTAL 3 100 0 na 3 100

2018
Organisme de conducere
Bărbați Femei Total
COMITETUL
Număr % Număr % Număr %
EXECUTIV COMEX
sub 30 de ani 0 na 0 na 0 na
între 30 și 50 de ani 6 46 6 46 12 92,5
peste 50 de ani 1 7,5 0 0 1 7,5
TOTAL 7 54 6 46 13 100
Minorități 0 0 1 7,5 0 0

Numele membrului Poziție Tip de membru


Dominique Jean Marie UZEL Președinte Non-Executiv
Charles Marie Philippe
Membru Non-Executiv
de TINGUY de la GIROULIERE
Michel Bruno LUNGART Membru Non-Executiv
Didier Antoine LALUET Membru Non-Executiv
Pierre – Hubert Marie Membru Non-Executiv
Olivier PERROMAT
Francois Benoit Director General Executiv
Jean-Baptiste Pierre COSTE
Călin Rareș MATEI Director General Adjunct Executiv
Julien Clement Fabian RAMILLON Director General Adjunct Executiv
17
Nu există în cadrul Groupama COMEX
comitete responsabile de luarea
Femei Bărbați Total
deciziilor pe subiecte economice,
sociale și de mediu. În schimb există 6 7 13
comtitetul COMEX:

Numele membrului COMEX Tip de membru


Georgiana Miron Executiv
Judith Kis Executiv
Nicolas Naouri Executiv
Răzvan Chiraleu Executiv
Răzvan Ghețea Executiv
Julien Ramillon Executiv
Adriana Vincze Non-Executiv
Andreea Zanfir Non-Executiv
Băiașu Mădălina Non-Executiv
Călin Matei Non-Executiv
Dana Baciu Non-Executiv
Daniel Ivașcu Non-Executiv
Francois Coste Non-Executiv

18
1.4 Politica de guvernanță și
monitorizare a produselor de asigurare
Pentru a asigura dezvoltarea și vânzarea Politica de guvernanță și supraveghere a
echitabilă a produselor și serviciilor de asigurare, produselor stabilește un cadru structurat în
Groupama a dezvoltat o politică de guvernanță vederea atingerii acestui obiectiv și pentru
și monitorizare a produselor de asigurare. sistemul de gestionare a riscurilor aferente
Obiectivul documentului este acela de a defini produselor, precizând:
principiile de guvernanță în acord cu politica
Grupului, în materie de concepere, modificări ÝÝ Dispozițiile puse în aplicare la nivelul companiei
semnificative, distribuție și monitorizare a și în conformitate cu apetitul său de risc;
produselor comercializate de Groupama ÝÝ Rolurile și responsabilitățile principalilor actori
Asigurări, pe toate liniile de business, menite să la nivel de companie.
asigure reguli privind protecția consumatorului.

Această politică, stabilită în conformitate cu reglementările naționale și europene, ia în considerare,


de asemenea, standardele publicate de Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii
Ocupaționale (EIOPA), așa cum se aplică societăților de asigurări.

În plus, înainte de a comercializa un produs sau în cazul în care se produc modificări semnificative
ale unui produs existent, la nivel de companie se evaluează în ce măsură produsul comercializat
răspunde nevoilor pieței țintă definite, astfel încât să nu producă prejudicii clientului.

1.5 Anticorupție și comportament


anticoncurențial
În anul 2018 nu au fost identificate fapte de corupție în cadrul Groupama Asigurări, în companie
existând politici, norme și proceduri interne concepute pentru a diminua semnificativ acest risc.

În Nomenclatorul de riscuri, există definit Riscul de practică neconformă cu codurile etice și


deontologice, risc care include conflictele de interese, mita și traficul de influență și, odată cu
implementarea IDD (Insurance Distribution Directive - Legea privind distribuția de asigurări,
adoptată pe 12 septembrie 2018 în plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional) și
riscul de conduită în raport cu clienții. În procesele în care managerii au identificat acest risc, au
fost descrise și controale pentru diminuarea lui.

Proporția membrilor aflați în organisme de conducere, cărora li s-au comunicat politicile și


procedurile anticorupție ale organizației a fost de 100%. Proporția angajaților companiei, cărora
li s-au comunicat politicile și procedurile anticorupție ale organizației a fost de 100%.

Un număr de 310 angajați au participat la cursul de e-learning pentru Prevenirea și Combaterea


Spălării Banilor. Membrilor aflați în organisme de conducere le-a fost pus la dispoziție un
material de training referitor la guvernanța corporativă anticorupție.
19
În perioada de raportare, nu au fost identificate:
• incidente de corupție confirmate;
• incidente de corupție în care să fie implicați angajați ai companiei și care să ducă la concedierea
sau sancționarea disciplinară a acestora;
• incidente care să ducă la terminarea sau întreruperea raporturilor de colaborare cu partenerii
de afaceri din cauza unor fapte de corupție;
• acțiuni în instanță/procese publice intentate organizației sau angajaților acesteia pe parcursul
perioadei de raportare, care să aiba ca obiect fapte de corupție.

Nu au existat acțiuni în instanță aflate în curs sau finalizate în perioada de raportare, cu privire la
comportamentul anticoncurențial și încălcări ale legislației anti-trust și privind monopolul, în care
organizația să fie identificată ca participant.

INFORMAȚII DESPRE POLITICA DE GDPR:Groupama Asigurări este aliniată legislației europene și naționale care reglementează protecția datelor
cu caracter personal și continuă să își optimizeze operațiunile care implică procesarea și stocarea acestor
informații. Un Data Protection Officer (DPO) monitorizează conformitatea operațiunilor la nivel central,
în timp ce corespondenți DPO asistă la implementarea regulamentului GDPR în fiecare departament al
companiei.

Datele cu caracter personal se colectează numai pentru scopuri specifice, aduse la cunoștința persoanelor
vizate (clienți, potențiali clienți, furnizori, angajați, candidați la posturi în cadrul companiei) și se păstrează
pe perioade de timp limitate, conforme cu scopul final al colectării lor. La expirarea acestor termene, datele
sunt șterse.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal este adaptată mediului de activitate a Groupama
Asigurări, fiind implementată printr-o serie de instrumente și proceduri distincte. Acestea includ:
• Documente pentru exprimarea acordului de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal, care se
adresează:
- Clienților: câmpuri specifice în formularele de asigurări cât și formulare generalizate, disponibile în
filialele Groupama Asigurări și pe site-ul companiei;
- Clienților potențiali: adaptarea sistemului IT astfel încât notificarea cu privire la stocarea și
prelucrarea datelor cu caracter personal să fie funcțională și să apară întotdeauna înaintea ofertelor de
polițe;
- Angajaților: anexe la contractele de angajare;
- Candidaților la posturi vacante: formulare speciale folosite pe perioada recrutării;
• Instrumente IT pentru cereri de corectare sau de ștergere a datelor;
• Proceduri de profilare bine argumentate;
• Registru care centralizează cererile persoanelor vizate cu privire la datele personale, monitorizat de DPO;
• Măsuri organizaționale și tehnice pentru siguranța datelor.

Activând într-un domeniu în care schimbul de date, inclusiv al celor sensibile, face obiectul operațiunilor
de bază ale companiei, Groupama Asigurări a avut de la început proceduri și instrumente de protecție
a datelor, în linie cu politica de grup a companiei. Obiectivul actual al Groupama Asigurări este de a
minimiza cantitatea datelor cu caracter personal care sunt esențiale operațiunilor, dar și de a menține
o securitate optimă a acestor informații, inclusiv prin perfecționarea procedurilor pentru cazurile de
încălcare a siguranței datelor.

În 2018, Groupama Asigurări nu a avut nicio acțiune în justiție pe tema securității și confidențialității
datelor.
20
1.6 Performanță economică
Groupama este unul dintre liderii pieței de bancassurance este susținut prin parteneriate
asigurări din România, cu prime brute subscrise strategice încheiate cu principalii actori bancari
în valoare de 1.004.582.519 lei in 2018. Compania și de leasing din România. Oferim clienților
deservește pe plan local 1.100.000 de clienți noștri persoane fizice, IMM-uri și Corporate
individuali și 90.000 de companii, dispune de o produse și servicii care răspund tuturor nevoilor
rețea comercială de aproximativ 119 agenții și de asigurare (asigurări generale, proprietăți și
puncte de lucru aflate pe întreg teritoriul țării auto, asigurări de răspundere civilă, asigurări de
și operează prin canale de distribuție multiple: persoane, asigurări agricole, asigurări de viață și
retail (vânzări directe și agenți), non-retail asigurări de sănătate).
(brokeri, bancassurance) și corporate. Canalul

Descriere 2018 (lei) Detalii suplimentare


Valoare economică direct
1.251.364.824
generată
Venituri 1.251.364.824
Valoare economică distribuită (se 528.448.452
completează automat)
Costuri operaționale 376.910.565
Salarii și beneficii pentru angajați125.526.257
Plăți către acționari -
-
Plăți către guvern/ bugetul de stat 18.725.038 Plăți către ASF
6.190.883 Plăți către Bugetul de Stat
659.394 Plăți către Consiliile Locale
Investiții în comunitate 436.315
Valoare economică reținută (cal- 722.916.372
culată ca „Valoare economică
generată direct” din care se scade
„Valoarea economică distribui-tă”)

21
1.7 Afilieri și premii
Afilieri
Groupama Asigurări face parte din următoarele asociații / organizații:
oo UNSAR - Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România;
oo B.A.A.R. - Biroul Asigurătorilor Auto din România
oo PAID - Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale
oo UNSICAR - Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România

Premii
Premii obținute de Groupama Asigurări în anul 2018:
¤¤ “Premiul pentru Serviciul de daune”, la Gala Premiilor UNSICAR, organizată de Uniunea Națională a
Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România;
¤¤ Premiul de Excelență Business Press Agricol pentru programul ”Asigurările dau roade Groupama
Star” oferit în cadrul Galei de decernare a premiilor revistei Business Press Agricol, pentru dezvoltarea
cu succes a programului ”Asigurările dau roade Groupama Star”, singurul program de fidelitate din
domeniul asigurărilor agricole, pentru fermieri, care oferă condiții mai bune la constatarea daunelor și
plata acestora dar și reduceri dedicate, în funcție de categoria de fidelitate;„Premiul pentru excelență în
afaceri”, acordat de CNIPMMR;
¤¤ Premiu pentru calitatea serviciilor, asigurări generale, oferit în cadrul Galei Premiilor Pieței
Asigurărilor XPRIMM, organizată de publicațiile XPRIMM;
¤¤ Mențiune pentru campania ”Oferă bucurie de Crăciun!”, oferită în cadrul Galei Romanian CSR
Awards, de către CSR Media, pentru a celebra implicarea Groupama Asigurări în proiecte de sprijinire a
comunităților defavorizate;
¤¤ Locul 1 la categoria Corporate Challenge în cadrul Crosului Casiopeea împotriva cancerului la sân,
oferit de Asociația Casiopeea pentru compania cu cel mai mare număr de participanți înscriși.

Organismul care
Detalii Nume premiu Data Descriere
a oferit premiul
Gala Premiilor Premiul pentru 12.12.2018 Evenimentul reunește re- UNSICAR
UNISCAR 2018 Serviciul de prezentanții companiilor de
daune brokeraj, ai asigurătorilor și
ai companiilor partenere din
domeniile conexe, precum și
autorități și reprezentanți ai
mass-media.
Gala de decer- Premiul de 23.11.2018 Premiu oferit pentru Business Press
nare a premiilor Ex-celență dezvol-tarea cu succes a Agricol
re-vistei Business Press programului ”Asigurările
Business Press Agricol pentru dau roade Groupama
Agricol 2018 programul Star”, singurul pro-gram
”Asigurările de fidelitate din dome-niul
dau roade asigurărilor agricole, pentru
Groupama Star” fermieri, care oferă condiții
mai bune la consta-tarea
daunelor și plata aces-tora
dar și reduceri dedicate, în
22 funcție de categoria de fi-
delitate.
Organismul care
Detalii Nume premiu Data Descriere
a oferit premiul
Gala Premiilor Premiul pentru 2.04.2018 Premiul celebrează XPRIMM
Pieței Asig- calitatea ser- rezultatele și performanțele
urărilor XPRIMM viciilor, asigurări extraordi-nare ale
generale companiilor de asig-urare,
dar si ale profesion-iștilor
care au susținut dezvol-
tarea pieței de profil, prin
conduita profesională
remar-cabilă.
Gala Romanian Mențiune 03.2018 Premiul celebrează CSR Media
CSR Awards pentru implicarea Groupama
campania ”Oferă Asigurări în proiec-te de
bucurie de sprijinire a comunităților
Crăciun” defavorizate.
Locul 1 la cate- Trofeul 29.09.2018 Premiul pentru compania Casiopeea
goria Corporate Corporate cu cel mai mare număr de
Challenge in Challenge partic-ipanți înscriși la cursă
cadrul Crosului - 340
Casiopeea
împ-otriva can-
cerului la sân

23
24
2.
Strategia de
sustenabilitate

25
Pentru Groupama Asigurări, responsabilitatea
este definită prin grija și respectul față
de clienți și societate. Politica noastră de
responsabilitate socială este ghidată în
acord cu valorile companiei, proximitate,
responsabilitate și solidaritate, pe care le
traducem în proiecte adresate comunităților.

• Acțiunile Groupama urmează două direcții principale: prima este cea de protecție a clientului prin
informare privind riscurile, iar a doua de susținere prin suport și consultanță în momentele în care
este necesar.
• Credem că prevenirea joacă un rol important în diminuarea riscurilor, astfel, derulăm proiecte
de educare și informare în colaborare cu Poliția Română, proiecte cu ONG-uri, dar și parteneriate
sportive, de tipul celor încheiate cu Comitetul Olimpic Sportiv Român și Federația Română de
Rugby.
• Susținerea cinematografiei este, de asemenea, una dintre direcțiile principale de sponsoring a
Groupama Asigurări atât în România, cât și la nivel internațional, unde grupul desfășoară activități
prin intermediul Fundației Groupama Gan pentru Cinema. Sprijinim proiecte care aduc valoare și
construim alături de organizatori parteneriate pe termen lung.

2.1 Teme raportate


Temele identificate ca fiind relevante au rezultat în urma unei analize a industriei la nivel
internațional. În același timp, au fost luate în calcul contextul sustenabilității și practicile de raportare
la nivel național.

ooGuvernanță corporativă; ooResponsabilitatea față de clienți;


ooPerformanță economică; ooProtecția datelor cu caracter personal;
ooImpactul economic indirect; ooConformarea cu standardele și reglementările
ooPractici de achiziții; legislative din domeniul protecției mediului;
ooAnticorupție; ooMaterialele utilizate în operațiuni;
ooDiversitate și egalitate de șanse; ooEnergie;
ooCombaterea discriminării; ooEmisii;
ooPrezența pe piață; ooEfluenți și deșeuri;
ooComportament anticoncurențial; ooEvaluarea furnizorilor: conformarea cu
ooConformarea socioeconomică; standardele de mediu;
ooOcuparea forței de muncă; ooEvaluarea furnizorilor: conformarea cu
ooFormare profesională și educație; standardele sociale;
ooSecuritate și sănătate ocupațională; ooComunități locale.

26
2.2 Interacțiunea cu
stakeholderii
Groupama Asigurări dezvoltă și menține în permanență canale de comunicare cu toți stakeholderii
companiei. Sugestiile acestora sunt foarte importante, deoarece ne preocupă relațiile cu toți
stakeholderii în egală măsură, iar unul dintre obiectivele care stau la baza modului cum ne
desfașurăm activitatea este să dezvoltăm parteneriate durabile cu aceștia.

Grupuri de Metoda de
Frecvență Tema ridicată
stakeholderi implicare
Clienți Cercetări de piață, son- Variabilă în funcție de Calitatea serviciilor și produselor
daje de satisfacție livrabil oferite de Groupama Asigurări
Angajați Chestionare de Anual Satisfacția angajaților măsurată
măsurare Employee pe diferite tipuri de indicatori
Engagement, (mediu și procese de lucru,
evenimente dedicate bene-ficii, etc.)
Parteneri Evenimente dedicate, Anual Satisfacția partenerilor legată
sondaje de satisfacție de servicii și produsele oferite /
dis-cuții legate de îmbunătățirea
ofer-telor comune
Autorități Participarea in grupuri Anual Îmbunătățirea ecosistemului in-
de lucru, implicarea in dustriei de asigurări + creșterea
cam-panii de educare gradului de educație cu privire
la sectorul asigurărilor

27
28
3.
Angajați

29
3.1 Angajați noi și
fluctuația personalului
Pentru noi, angajatii sunt principala resursă, succesul nostru fiind direct
legat de motivația și performanța lor. Groupama Asigurări este cel mai
mare angajator din piața de profil și primul din piața locală căruia i-a fost
acordată certificarea “ANGAJATOR DE TOP”.

Numărul 2018
total de angajați pe
Bărbați Femei
categorii de vârstă
<30 30-50 >50 Total 7<30 30-50 >50 Total
Nivel 1 management 0 6 1 7 0 4 2 6
Nivel 2 management 0 21 4 25 0 20 4 24
Alte poziții de 0 18 10 28 0 22 9 31
management
Specialiști 49 352 167 568 84 501 197 782
Total 49 397 182 628 84 547 212 843

VÂRSTA MEDIE ÎN COMPANIE 43 ANI 

2018

Numărul de angajați din Număr total


%
birouri administrative de angajați
553 1.471 38%

2018
Tipul de contract, în funcție
de numărul Contract pe Contract pe
Normă Jumătate
perioadă perioadă
întreagă de normă
nedeterminată determinată
Nivel 1 management 13 13
Nivel 2 management 47 3 50
Alte poziții de management 57 2 59
Specialiști 1208 141 1333 20
Total 1,325 146 1,451 20
30
2018
Categorie
Angajați noi Rotația angajaților
Gen Număr Proporție Număr Propoție
Femei 75 38% 64 51%
Bărbați 123 62% 61 49%
Total 198 100% 125 100%
Grupe de vârstă
>50 26 13% 75 60%
30-50 115 58% 50 40%
<30 57 29% 0
Total 198 100% 125 100%
Locație
Sediul social București 52 26%
Sediul Plevnei 12 6%
Sediul Mărăști 18 9%
Sediul Secundar Cluj 3 2%
Alte sedii de suport 35 18%
back office
Agenții 78 39%
Total 198 100% 0 0

2018
După tipul raporturilor de muncă
Bărbați Femei Total
Normă întreagă 622 821 1443
Jumătate de normă/ normă parțială 5 15 20
Lucrători sezonieri 0 0 0
Internship-uri 1 7 8
Total 628 843 1471

Activitățile organizației nu sunt acoperite cu lucrători care nu sunt angajați. Datele


furnizate sunt prelucrate din bazele de date interne și nu reprezinta estimari.

2018
Contract colectiv de muncă
Număr % din total
Numărul total de angajați care beneficiază 1.475 100%
de prevederile contractului colectiv de muncă

31
2018
Angajați cu salariul între Angajați cu salariul
Număr angajați
salariul minim și mediu minim
1471 1432 39

Perioadă
Normă Jumătate de
Beneficii/ Tip de contract determinată/
întreagă normă
Internship-uri
Asigurare de viață - - -
Îngrijiri medicale 1451 12 8
Acoperire în caz de dizabilități sau 1451 12 8
invaliditate (rezultate în urma unor
accidente de muncă)
Concediu parental 5 0 0
Beneficii la pensionare 20 1 0
Ajutoare medicale, naștere, 140 5 0
căsătorie
Pensii facultative 370 2 0
Tichete masă 1451 12 8
Vouchere vacanță 390 0 0
Tichete creșă 2 0 0
Tichete cadou 1451 12 8

2018
Valoarea totală a pachetului de
beneficii, ca procent din salariu Top
Angajați Management
Management
7% 7% 1%

32
3.2 Formare
profesională și educație
Formarea profesională și educația angajaților reprezintă o prioritate pentru noi. În acest sens, au fost
implementate următoarele tipuri de programe:
FF dezvoltarea abilităților de vânzare;
FF abilități de relaționare cu clienții;
FF dezvoltarea abilităților de management și dezvoltarea echipei;
FF dezvoltarea abilităților de comunicare;
FF dezvoltarea abilităților de lucru în echipă;
FF inteligența emoțională;
FF leadership;
FF managementul stresului.

Groupama Asigurări are un program de consiliere beneficieze de angajați competenți performanți


în carieră al cărui scop este de a sprijini angajații și motivați. Acest program nu asigură și tranziția
în realizarea unui management eficient și angajaților la final de carieră.
conștient al propriei cariere, astfel încât să Politica organizației cu privire la performanță
crească probabilitatea ca aceștia să își poată și dezvoltare profesională este organizată sub
îndeplini obiectivele de carieră iar compania să forma unor principii.

33
PRINCIPIILE GENERALE ALE POLITICII

1. Sisteme integrate de resurse umane


Sistemul de management al performanței trebuie să sprijine și să fie integratorul celorlalte procese și
acțiuni de resurse umane: salarizare și bonusare, recrutare și selecție, cercetări disciplinare, eforturi de
retenție a personalului, managementul talentului, dezvoltarea de competențe etc.

2. Orientare către rezultate


Eforturile angajaților noștri vor fi ghidate de obiective clare, care aduc valoare adaugată, derivate din
prioritățile strategice și menite să contribuie la performanțele organizaționale.

3. Dezvoltare de competenţe cheie la toate nivelurile


Dezvoltarea abilităților și competențelor individuale este esențială și va fi făcută prin îndrumare
la locul de muncă, traininguri interne specializate și posibilitatea de a participa la programe de
dezvoltare puse la dispoziție de companie. Managementul performanței prin obiective va canaliza
energia și talentul individual în ariile în care acestea contribuie cel mai mult la succesul nostru global.

4. Asumarea responsabilităţii
Scopul nostru este să creăm un cadru managerial care să permită descentralizarea și asumarea
responsabilității la nivel local. Managerii noștri vor conduce activitatea angajaților lor direcți
bazându-se pe procesele de management al performanței și își vor asuma responsabilitatea finală
pentru proces.

5. Recunoaşterea realizărilor
Considerăm că realizările deosebite și contribuțiile individuale trebuie recunoscute și recompensate.
Managementul performanței prin stabilirea de obiective va lega în mod direct și transparent
performanța individuală de sistemul de salarizare și beneficii. Groupama Asigurări consideră
o prioritate retenția persoanelor cu potențial de dezvoltare crescut care sunt dedicate viziunii,
obiectivelor și valorilor companiei. Astfel, în Politica de Salarizare și Beneficii la nivelul Groupama
Asigurări va fi precizat modul de creștere salarială în funcție de performanța angajatului și va fi
efectuată comparația cu politica salarială aferentă postului deținut; similar politica/procedura de
bonusare (valoarea bonusului) depinde de performanța pe post a angajatului.

Numărul mediu de ore de


formare profesională pe an
Bărbați Femei
per angajat, în funcție de
categorie
Nivel 1 management 42.14 64.66
Nivel 2 management
Alte poziții de management 51.77 60.58
Specialiști 16.65 18.06
Total 2018 110.56 143.3

34
Exemple de traininguri oferite angajaților (în h) 2018
Piețe și produse financiare 1520
Curs Managementul echipei și dezvoltarea oamenilor 684
Curs -WellGAM- Comunicare eficientă 76
Curs Analiză de business 200
Curs Inteligență Emoțională 132
Leadership Competitiv 68
Curs Abilități de prezentare 224
Curs Project Management 1164
Colaborarea pe înțelesul tuturor 464
Curs Managementul Proiectelor și Proceselor 112
Orientare către soluții 208
Curs Prim-ajutor 588
Curs Abilități de negociere 224
Managmentul clienților persoane juridice 560
Comunicare și asertivitate 120
Lucru în echipă 376
Tehnici de Influențare și Managementul Conflictelor 436
Comunicare eficientă 1216
Abordarea consultativă 792
Customer Service 384
Time management 136
Managementul activității și al proceselor de vânzare 80
Curs Comunicare - Stiluri comportamentale 220
Cursuri Vânzări Juniori 996
Cursuri Produse 4584
GDPR 5608
Cursuri Limba engleză/franceză 1096
Team-building-uri 3364
Total ore 27,650

Evaluarea performanței și Bărbați Femei


planul de dezvoltare a carierei
Număr % Număr %
Nivel 1 management 7 1% 6 1%
Nivel 2 management 25 4% 24 3%
Alte poziții de management 28 5% 31 4%
Specialiști 520 90% 740 92%
Total 580 100% 801 100%

35
3.3 Securitate
și sănătate în muncă
Există un singur comitet pentru Securitate și sănătate în muncă
(SSM), organizat la nivel de societate, care reprezintă toți
angajații - structura comitetului: președinte, secretar și membri.
Toți angajații sunt reprezentați de comitetele comune formale
management-lucrători responsabile cu securitatea și sănătatea
ocupațională si reprezentanti ai sindicatelor.

În perioada de raportare, în cadrul companiei a fost înregistrat


un accident de muncă.

3.4 Diversitate
și egalitate de șanse
Groupama este un angajator responsabil, care și-a luat
angajamentul să promoveze și să adere la teme sociale
importante precum egalitatea de șanse, combaterea
discriminării, promovarea diversității, angajarea persoanelor
cu dizabilități, calitatea vieții la locul de muncă, dar și creșterea
implicării angajaților.
În perioada de raportare nu au fost înregistrate incidente de
discriminare.

Numărul de angajați cu 2018


dizabilități, pe fiecare
categorie de gen Bărbați Femei

Specialiști 3 5

36
37
38
4.
Clienți

39
4.1 Responsabilitatea
față de clienți
Clientul reprezintă cel mai important partener În 2018, Groupama Asigurari a avut cel mai
al Groupama Asigurări și se află în centrul mic numar de petiții dintre principalii cinci
activităților pe care le desfășurăm. Astfel, competitor de pe piață. În plus, conform
dezvoltam produse și servicii simple și flexibile, rezultatelor studiului de piață IRSOP 2017-2018
adaptate nevoilor sale. (desfășurat anual, la solicitarea Groupama, pe
Produsele și serviciile companiei au scopul de un eșantion reprezentativ pentru populația
a oferi continuitate clienților, persoane fizice urbană, între 25-55 ani), gradul de recomandare
și/sau persoane juridice, atunci când aceștia a clienților a crescut de la 68% la 69%, gradul de
au mai mare nevoie. Astfel, utilizând serviciile satisfacție a clienților a atins procentul de 93%,
și produsele companiei, clienții au putut avea gradul de notorietate prima mențiune de la 8%
continuitate în viața/în afacerea lor atunci când la 11%, iar gradul de notorietate neasistată de la
au întâmpinat dificultăți. 23% la 29%.

Canalele prin care clienții pot înainta plângeri / sesizări / reclamații:


11 telefonic (apelând centrul de servicii clienți AloGroupama - 0374 110 110, inspector asigurări,
parteneri etc.);
11 verbal (de obicei adresată inspectorului de vânzări/daune);
11 în scris (pe adresa dedicată sesizari.clienti@groupama.ro, prin ASF, intermediar, parteneri etc.).

Indiferent de modul în care Sesizarea ajunge în companie (telefonic, verbal, scris), aceasta trebuie
să fie direcționată către Punctul Unic de Colectare (Biroul Reclamații și Control Calitate) pentru a fi
înregistrată în Aplicația de Sesizări și Reclamații și trimisă către departamentul responsabil pentru a fi
soluționată. Soluția dată de către departamentul responsabil este transmisă către Biroul Reclamații și
Control Calitate, care transmite răspunsul către reclamant.

În anul 2018, s-au înregistrat 388 de petiții, dintre care 89 au fost soluționate în mod pozitiv
(întemeiate), iar 289 în mod negativ (neîntemeiate).

40
4.2 Protecția datelor
cu caracter personal
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal este un drept
fundamental, înscris în carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene.
În calitate de actant majoritar și responsabil, Grupul Groupama acordă o importanță specială
respectării libertăților și drepturilor fundamentale ale oricărei persoane, fie societar, client, salariat,
utilizator de internet, sub-contractant.
Respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal sunt factori esențiali de
încredere, valoare de încredere pe care Groupama o afirmă și o afișează în deviza Groupama, creator
de încredere.
Prin diversitatea activităților sale, Grupul Groupama ajunge în situația de a procesa numeroase
date cu caracter personal în diverse scopuri și prin intermediul a multiple mijloace. Protejarea
drepturilor fundamentale constituie un imperativ pentru conducere.
Conștient de importanța protecției datelor cu caracter personal, de riscurile la care se expune
în caz de încălcare și de necesitatea de a avea un demers de control al riscurilor, Grupul Groupama
ține să respecte reglementările existente aplicabile și acționează de mult timp în acest sens.
Acest angajament se traduce prin înscrierea acestor valori și principii în Carta Etică a Grupului,
care precizează că societățile Grupului se asigură ca informațiile personale colectate și procesate
nu aduc atingere nici identității umane, nici drepturilor omului, nici vieții private, nici libertăților
individuale. Acestea se angajează și să respecte drepturile persoanelor vizate și să ia toate măsurile
necesare pentru a proteja confidențialitatea acestora.
Mai mult, acest angajament se traduce și prin adoptarea în 2017 a acestei Politici de
Guvernanță a Datelor cu Caracter Personal la nivel de Grup și de Politici de Guvernanță a datelor
specifice în funcție de țările de implantare a entităților Groupama. Implementarea de politici
adecvate în materie de protecția datelor de către orice societate este indispensabilă în ceea ce
privește activitățile de procesare realizate în cadrul Grupului.
Politica concepută la nivel de grup se aplică și Groupama România.

În perioada de raportare nu au fost înregistrate reclamații legate de securitatea și confidențialitatea


datelor, nu au existat scurgeri, furturi sau pierderi de date cu caracter personal.

41
42
5.
Furnizori

43
5.1 Furnizori
În calitate de actor corporativ responsabil ne străduim să ne aliniem
achizițiile astfel încât să răspundem nevoilor stakeholderilor noștri.
Mai mult, suntem în permanență interesați de inovare și suntem
întotdeauna deschiși către noi modalități de abordare a achizițiilor
ținând cont de impactul asupra serviciilor noastre.
Groupama Asigurări și-a luat câteva angajamente:
(( Angajamentul de a asigura diversitatea furnizorilor și a dezvoltării continue a unui lanț
responsabil de aprovizionare, în conformitate cu cele mai bune practici de sustenabilitate;
(( Angajamentul furnizorului față de Codul de Conduită al Groupama Asigurări cu furnizorii din
comunitatea locală;
(( Clauze contractuale pentru respectarea legislației naționale în domeniul protecției mediului
înconjurător, în toate contractele încheiate.
Calitatea serviciilor și a produselor oferite În scopul Departamentului Achiziții sunt
depinde, într-o anumită măsură, de calitatea urmatoarele activități:
lanțului de aprovizionare, în special pentru • Sourcing: creare specificații împreună cu
serviciile asigurări de sănătate, asigurare de Administratorii de buget, gestionare proces
bunuri și daune auto. selecție, negociere și selecție, contractare
• Vendor management: calificarea furnizorilor,
Lanțul de aprovizionare începe cu formularea evaluarea furnizorilor
nevoii de achiziție și continuă până la recepția • În unele cazuri, la nivelul departamentului,
mărfurilor/serviciilor contractate. Este necesar se realizează Contract management process:
ca Furnizorii să respecte Codul de Etică monitorizarea contractelor pentru serviciile
Profesională al societății noastre, iar angajații externalizate și calitatea serviciilor de sănătate și
Groupama procedurile și politicile interne. Până asistență.
la aprobarea Politicii de Achiziții și a Codului de
etică și conduită profesională în luna iunie 2018, În luna iunie a anului 2018, Groupama Asigurări
Groupama Asigurări nu a solicitat furnizorilor a implementat intern o politică de achiziții și un
sau prestatorilor de servicii îndeplinirea unor Cod de etică și conduită profesională cu scopul
cerințe specifice din zonele social sau privind de a:
protecția mediului înconjurător. Ulterior acestei - asigura condițiile unei colaborări acceptabile
date a fost instituit un criteriu de eligibilitate între Groupama și furnizori (actuali și potențiali);
aderarea la codul de conduită al Groupama - asigura un cadru pentru implementarea
Asigurări. Suplimentar, furnizorilor IT li se solicită și monitorizarea eticii în comportamentul
respectarea criteriilor de mediu, prin obligația de furnizorilor și al tuturor participanților la procesul
a achita taxele de mediu aferente achizițiilor. de achiziție;
În prezent, în procedura de achiziții există - include toate procesele privind furnizorii;
câteva particularități ale achizițiilor/cheltuielilor - omogeniza toate documentele din cadrul
efectuate de Administratorii de Buget, procesului de achiziții.
cheltuielile precizate mai jos se pot efectua - respecta cu strictețe toate regulile și
direct de către Administratorii de Buget fără reglementările privind prevenirea și combaterea
solicitare de selecție oferte sau cerere transmisă faptelor de corupție, spălare de bani și finanțare a
către Responsabil Achiziții: Cheltuieli urgente actelor de terorism.
sub plafonul stabilit intern, Cheltuieli necesare
organizării ședințelor Adunării Generale a
Acționarilor/Comitet Executiv, Cheltuieli cu
cotizațiile, Cheltuieli de judecată, Sponsorizări,
44 survey-uri, contracte chirii sedii.
Codul de etică și conduită profesională implementat prevede angajamentul companiei de a-și derula
activitatea în conformitate cu valorile noastre, toate legile și reglementările în vigoare și standardele
în domeniu. El oferă linii directoare cu privire la ceea ce se așteaptă din partea fiecăruia dintre cei
implicați în procesul de achiziții.

Codul de etică și conduită profesională în relațiile cu furnizorii cuprinde capitole legate de


Responsabilitate Coporativă precum:

(( Securitate
(( Competitivitate corectă
(( Etica și integritatea morala
(( Imparțialitatea și nediscriminarea
(( Profesionalismul şi transparența
(( Conflictul de interese
(( Prevenirea și combaterea faptelor de corupție și a actelor de terorism
(( Responsabilitatea socială
(( Evitarea denigrării
(( Publicitate și comunicare
(( Confidențialitate și proprietate intelectuală
(( Verificarea antecedentelor
(( Muncă
(( Mediu și sănătate

În politica de achiziții este descris un ghid cuprinzător cu privire la toate etapele proceselor de
achiziție ale Groupama Asigurări, cuprinzând toate etapele lanțului de aprovizionare, începând cu
etapele preliminare intrării intr-un proces de selecție și până la încetarea raporturilor contractuale.
În ceea ce privește criteriile de selecție ale proceselor de achiziții ale Groupama Asigurări acestea sunt
menționate în procedurile de achiziții în vigoare, criterii care au suportat schimbări în anul 2018 prin
introducerea criteriului Conformitate (semnarea Codului de etica și conduita profesională).

2018
Cheltuieli furnizori locali Cheltuieli alți furnizori Total
88,363,397.00 RON 5,817,522.00 RON 94,180,919.00 RON

2018
Numărul furnizorilor locali Alți furnizori Total Furnizori noi în 2018
1551 105 1656 75

Principiile de conduită propagate de Groupama Asigurări prin Codul de etică profesională în relațiile
dintre Groupama Asigurări și furnizorii săi și Politica de achiziții prevăd măsuri pentru asigurarea
conformității potențialilor furnizori cu principiile de conduită. Aderarea la aceleași principii și valori
etice a reprezentat un criteriu de conformitate în selecția furnizorilor.

45
46
6.
Mediu

47
În perioada de raportare nu au existat
incidente de neconformare cu reglementările
legislative în vigoare, cu privire la protecția
mediului înconjurător și nici amenzi sau
sancțiuni nemonetare semnificative primite
pentru neconformarea cu legile și/sau
reglementările legislative privind protecția
mediului.

6.1 Materiale
Materiale folosite în operațiuni 2018
Hârtie (kg) 34,387
Plastic (kg) n.a
Cartușe imprimantă 1202
Altele n.a
La finalul anului 2017, Groupama a implementat proiectul Zero Paper, o componentă importantă
a obiectivului strategic de îmbunătățire continuă și creștere a eficienței companiei. Prin acest
proiect s-a urmărit diminuarea impactului activităților companiei asupra mediului înconjurător, prin
reducerea cantității de hîrtie printată la nivel de companie, creșterea nivelului de conștientizare a
deciziei de a printra documente/e-mailuri, dar și prin promovarea unor metode și decizii alternative
de lucru.
Astfel, la finalul anului 2018, cantitatea totală de hârtie folosită în operațiuni la nivel de companie a
fost de 34.387 kg, cu aproximativ 33.000 kg mai puțin decât în 2017.

6.2 Energie
Consumul total de combustibil din surse convenționale
(combustibil pentru ardere în boilere, cuptoare, încălzitoare, incineratoare, generatoare și autovehicule)
Tip de energie (în Jouli sau multipli) 2018
Motorină 201,400
Benzină 187,600
Gaz natural (kwh) 3,380,972
Consum total de energie 2018
Electricitate 1,446,301 kWh
Unitatea de măsură specifică organizației (numitorul) 2018
Suprafața (m ) 2
29,974
48
6.3 Emisii
Emisii Gaze efect seră (GES) 2018
tone CO2eq
Scopul 1 75,000

Reducerea cantității de emisii


Inițiativă implementată
An Cantitate (t)
care a dus la scăderea emisiilor
2018 1600 Reducerea numărului de mașini cu 10 unități,
achiziția a 6 mașini electrice

Transportul angajaților 2018


Distanța parcursă de angajații companiei cu mașinile 436,500 km
personale în scopuri de business
Servicii de curierat pentru transportul de încărcături (canti-tatea 0
încărcăturilor transportate)
Distanța parcursă cu mașinile din flota companiei (km) 5,550,000 km

Numărul de mașini din flota companiei 2018


Diesel 166
Electric/ Hibrid 6
Benzină 233
Distanța totală parcursă 5,550,000 km

Distanța parcursă cu avionul 2018


Total 1,090,061 km

6.4 Efluenți și deșeuri


Apă (m3) 2018
Volumul total de apă utilizată 9,667

Cantitatea totală de Cantitatea totală de


Metoda de eliminare a deșeurilor deșeuri periculoase deșeuri nepericuloase
Reciclare n.a. 31,523.36 kg

49
50
7.
Comunitate

51
7.1 Strategie și
programe pentru comunitate
Pentru Groupama Asigurări responsabilitatea este definită prin grija și respectul față de angajați,
clienți și societate. Politica de responsabilitate socială este ghidată în acord cu valorile companiei,
proximitate, responsabilitate, solidaritate și performanță, valori traduse în proiecte adresate
comunităților.
Acțiunile desfășurate urmează două direcții principale: protecția clientului prin informare privind
riscurile și susținere prin acordare de suport și consultanță în momentele în care este necesar.
Credem că prevenirea joacă un rol important în diminuarea riscurilor, astfel că derulăm proiecte de
educare și informare a publicului cu privire la metodele de protecție împotriva infracțiunilor, în
parteneriat cu Poliția Română și alte ONG-uri.
Totodată, promovăm sportul ca soluție pentru sănătate și încurajăm alegerea unui stil de viață
sănătos ca metodă de prevenire. În plus, susținem performanța în sport și suntem alături de
olimpicii României, printr-un parteneriat de lungă durată încheiat cu Comitetul Olimpic și Sportiv
Român, prin care Groupama Asigurări a devenit asigurătorul oficial al Comitetului, dar și cu Federația
Română de Rugby și Echipa Națională de Rugby Stejarii.
Susținerea cinematografiei este, de asemenea, una dintre direcțiile principale de sponsoring a
Groupama Asigurări atât în România, cât și la nivel internațional, unde grupul desfășoară activități
prin intermediul Fundației Groupama Gan pentru Cinema. Sprijinim proiecte care aduc valoare și
construim alături de organizatori parteneriate pe termen lung.
Credem că prevenirea joacă un rol important în diminuarea riscurilor, astfel, derulăm proiecte
de educare și informare în colaborare cu Poliția Română, proiecte cu ONG-uri, dar și parteneriate
sportive, de tipul celor încheiate cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Federația Română de
Rugby – parteneriat durabil prin care Groupama Asigurări a devenit asigurătorul oficial al Comitetului.
Susținerea cinematografiei este, de asemenea, una dintre direcțiile principale de sponsorizare ale
Groupama Asigurări atât în România, cât și la nivel internațional, unde grupul desfășoară activități
prin intermediul Fundației Groupama Gan pentru Cinema. Sprijinim proiecte care aduc valoare și
construim, alături de organizatori, parteneriate pe termen lung.

Strategia și programele pentru comunitate se concentreză pe patru teme principale:


„„ Prevenire
(campanii anuale de prevenire a infracțiunilor în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române);
Sănătate
(promovarea sportului ca soluție pentru sănătate - Marșul și Crosul Casiopeea);
!! Social
(campania socială Oferă bucurie de Crăciun!);
VV Cinematografie
(parteneriate oficiale cu cele mai importante festivaluri de film din România, susținerea regizorilor, actorilor și
producătorilor români).

Sprijinim proiecte care aduc valoare si construim, alaturi de organizatori, parteneriate pe termen lung.
7.2 Investiții în comunitate

În perioada de raportare, bugetul total de investiții comunitate a fost de 436.315 lei.

 Campaniile anuale de prevenire a infracțiunilor


Încă din 2011, desfășurăm anual campanii de prevenire a infracțiunilor, în parteneriat cu Inspectoratul
General al Poliției Române, cu scopul de a educa populația in vederea prevenirii furturilor din
locuințe, de/din autovehicule și a tâlhăriilor.

În 2018, campania s-a derulat în preajma sărbătorilor de iarnă, în incinta unui centru comercial, unde
am recreat imaginea unei sufragerii prădate de hoți. Scopul campaniei a fost acela de a confrunta
publicul cu situații extreme și de a încuraja conștientizarea riscurilor într-o manieră inovatoare.

Alte campanii derulate pe parcursul anilor:


„„ „Neglijența, invitație deschisă la furt”
„„ „Infractorii te pot cunoaște mai bine decât crezi!”
„„ „Nu-ți scăpa casa din ochi!”
„„ „Nu-ți lăsa mașina la îndemâna hoților!”
„„ „Fii precaut. Hoții nu dorm!”
„„ „Hoții sunt creativi, fii preventiv!”

Promovarea sportului ca soluție pentru sănătate

Marșul și Crosul Casiopeea


În 2018, Groupama Asigurări a participat pentru al optulean an consecutiv la Marșul și Crosul
Casiopeea, un eveniment caritabil, ce are ca scop strângerea de fonduri necesare achiziționării
de proteze mamare pentru femeile care au suferit operații de mastectomie în urma diagnosticării
cu cancer la sân. Pe lângă contribuția adusă la creșterea calității vieții acestor femei, evenimentul
promovează prevenția, sănătatea prin sport și un stil de viață echilibrat. În 2018, Groupama Asigurări
a obținut primul loc în Competiția Companiilor, având cel mai mare număr de participanți la cursă,
respectiv 350, cu toții angajați ai companiei, înscriși voluntar. Din anul 2010, la cursele Casiopeea, au
participat peste 21.500 persoane și au fost oferite 2.200 de proteze mamare.

Susținerea asociației Climb Again – încurajarea reintegrării sociale prin terapie


sportivă
Asociația Climb Again oferă o șansă la o viață normală persoanelor cu dizabilități și deficiențe de
vedere, creându-le un cadru în care să iși poată atinge potențialul. Încă din 2014 ei organizează
sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, kineto și fizioterapie și psihologie pentru copii și tineri cu
deficiențe, de care au beneficiat până în prezent peste 1000 de copii și tineri cu nevoi speciale. Mulți
dintre aceștia au ajuns să câștige premii la concursuri naționale și internaționale de paraclimbing, au
reușit să se reintegreze în societate și să dobândească mai multă încredere în sine. În 2018, Groupama
Asigurări a fost alături de asociație, asigurând deplasările loturilor de sportive la competiții și
contribuind la susținerea centrului Climb Again.
53
Susținerea cursei și a misiunii Epilespsy Challenge
În 2018, Groupama Asigurări a suținut cursa Epilepsy Challenge, un cros de 5 km cu caracter
participative dedicat strângerii de fonduri pentru achiziția de aparate videoEEG pentru rețeaua de
Telemedicină în Epilepsie, înființării unui centru național de sprijin psihologic pentru părinții copiilor
diagnosticați cu epilepsie și reducerea stigmei sociale a persoanelor cu epilepsie din România.

În urma acțiunilor organizate au fost achiziționate 7 aparate videoEEG perfomante și un server


puternic, care sunt la dispoziția pacienților din orașele Oradea, Cluj-Napoca, Suceava, Bacău, Sibiu,
Craiova, Timisoara și zonele vecine lor. Până la finalul anului 2018, peste 2500 de pacienți au avut
acces la servicii medicale.

 Campanii sociale

!! Campania socială Oferă bucurie de Crăciun!


Campania a fost demarată în anul 2013, se desfășoară anual în perioada sărbătorilor de iarnă și se
adreseaza copiilor de la Școala Generală și Grădinițele din localitățile Fâstâci și Bălești din Județul
Vaslui, copii care provin din familii fără posibilități financiare. Mai mult de a aduce o bucurie
sezonieră, campania „Oferă bucurie de Crăciun” își propune să aducă o schimbare durabilă în
comunitate, prin felul în care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru copii, prevenirea
abandonului școlar și facilitarea accesului la educație.
În 2018 campania a avut 255 de beneficiari.

!! Susținerea Fundației Regina Maria și a Policlinicilor Sociale


În 2018, Groupama Asigurări a continuat să fie alături de Fundația Policlinici Sociale Regina Maria, o
organizație de caritate neguvernamentală, care prin intermediul a două Policlinici Sociale (în cadrul
cărora Groupama are calitatea de membru fondator) oferă asistență medicală integrată persoanelor
cu venituri mici sau fără venit și fără asigurare medicală din București.
Prin activitatea lor, policlinicile susţin recuperarea medicală, reabilitarea şi incluziunea socială a
persoanelor aflate în risc de excluziune socială, precum şi a persoanelor fără adăpost. Serviciile
medicale au un impact favorabil asupra recuperării şi reinserţiei sociale a persoanelor marginalizate și
a persoanelor vulnerabile care solicită serviciile medicale. Totodată, beneficiarii au acces și la servicii
de consiliere și îndrumare psihologică.
În 2018, Groupama Asigurări a susținut activitatea policlinicilor, contribuind totodată și la susținerea
parțială a medicației necesare tratării pacienților cu afecțiuni cardiace care au accesat serviciile
acesteia.

54
!! Susținerea asociației Valentina
În 2018, Groupama Asigurări a fost alături de asociația Valentina și a sprijinit eforturile acesteia de
a facilita accesul la educație pentru copii proveniți din familii defavorizate, prin oferirea de ajutor la
realizarea temelor, includerea în activități creative și artistice și oferirea unei mese calde pe zi.
În 2018, 40 de copii au beneficiat zilnic de serviciile asociației, iar alți 60 au fost ajutați să meargă la
grădiniţă plătindu-le masa şi rechizitele. În total, asociaţia susţine 100 de copii proveniţi din 80 de
familii. În plus, pe tot parcursul procesului, familiile sunt de asemenea urmărite în vederea reinserării
sociale şi profesionale.

 Cinematografie
Cinematografia reprezintă o direcție prioritară pentru Groupama în ceea ce privește sponsorizările,
atât la nivel Internațional, cât și în România, încă de la formarea brandului în 2009.

Groupama Asigurări a susținut în ultimii ani, în calitate de partener oficial, urmatoarele festivaluri de
film din România:

VV Festivalul Filmului Francez, prin prisma unui parteneriat de lungă durată cu Institutul Francez
din România (București și principalele orașe din țară);Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest;
VV Marele Picnic ShortsUP - eveniment dedicat scurtmetrajelor, desfășurat în aer liber;
VV Noaptea lungă a filmelor scurte;
VV Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest;
VV Festivalul Internațional de Film de Animatie Anim’est (Bucuresti si Brasov);
VV Festivalul Internațional al Filmului de Comedie - Comedy Cluj.

55
Indexul de
Conținut GRI

INDEXUL DE CONȚINUT GRI


Standard GRI Informație Numărul/numerele Omisiune
paginii și/sau URL-ul

GRI 101: Informații generale


Informații generale
GRI 102: Profilul organizației
Informații generale în 102-1 Numele organizației 4
2018
102-2 Activități, mărci, produse și servicii 11
102-3 Localizarea sediilor centrale 4
102-4 Localizarea operațiunilor 10,12,13
102-5 Acționariat și formă juridică 4,16
102-6 Piețe deservite 12,13
102-7 Dimensiunea organizației 6,7,12,13,32
102-8 Informații cu privire la angajați și alți lucrători 32-38
102-9 Lanț de furnizori 46,47
102-10 Modificări semnificative la nivelul 46
organizației și al lanțului de aprovizionare
102-13 Apartenența la asociații 23
Strategie
102-14 Declarația directorului general x
102-15 Impact, riscuri și oportunități cheie 22,45-48
Etică și Integritate
102-16 Valori, principii, standarde și norme 11,14,15,19,35,
36,43-47
Guvernanță
102-18 Structură de guvernanță corporativă 14-19

56
Implicarea Stakeholderilor
102-40 Lista grupurilor de stakeholderi 29
102-41 Contracte colective de muncă 33
102-42 Identificarea și selectarea stakeholderilor 29
102-43 Abordare proceselor de consultare a 29
stakeholderilor
102-44 Subiecte cheie/ preocupările stakeholderilor 29
Procesul de Raportare
102-45 Entități incluse în situațiile financiare 22
consolidate
102-46 Definirea conținutului raportului și limitele 4
temelor
102-47 Lista temelor materiale 28
102-50 Perioadă de raportare 4
102-52 Ciclu de raportare 4
102-53 Persoană de contact pentru întrebări cu 4
privire la raport
102-54 Raportarea în conformitate cu standardele 4
GRI
102-55 Indexul de conținut GRI 58-62

Teme materiale
Performanță economică
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
Abordarea managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 22
2018
GRI 201: 201-1 Valoare economică direct generată și valoare 22
Performanță economică în economică distribuită
2018
Prezența pe piață
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
Abordarea managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 12,13
2018
GRI 202: Prezența 202-1 Cote salariale standard la nivel de începător, x
pe piață 2018 în funcție de gen, comparativ cu salariul minim local
Impact economic indirect
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
Abordarea managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 22
2018
GRI 206: Comportament 206-1 Măsuri legale cu privire la comportamentul 22
anti-concurențial în 206 anticoncurențial, antitrust și monopol
Practici de achiziții
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
Abordarea managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 46,47
2018
GRI 204. Practici de 204-1 Proporția cheltuielilor cu furnizorii locali 47
achiziții de bunuri și
servicii 2018

57
Anticorupție
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și 28
Abordarea managerială în a limitelor sale
2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 19,20
GRI 205: 205-1 Operațiuni evaluate pentru identificarea 19,20
Anticorupție 2018 riscurilor legate de corupție
205-2 Comunicare și formare cu privire la politicile și 19
procedurile anticorupție
205-3 Incidente de corupție confirmate și acțiuni 20
întreprinse
Comportament anticoncurențial
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și 28
Abordarea a limitelor sale
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 19
GRI 206: 206-1 Măsuri legale cu privire la comportamentul 19,20
Comportament anticoncurențial, anti-trust și de monopol
anticoncurențial 2018
Materiale
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și 28
Abordarea managerială în a limitelor sale
2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 50
GRI 301: 301-1 Materiale utilizate, în funcție de masă sau 50
Materiale în 2018 volum
Energie
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și 28
Abordarea managerială în a limitelor sale
2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 50
GRI 302: Energie 302-1 Consum de energie în cadrul organizației 50
în 2018 302-4 Reducerea consumului de energie 50
302-5 Reducerea necesarului de energie pentru X
produse și servicii
Emisii
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
Abordarea managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 51
2018
GRI 305: Emisii în 2018 305-1 Emisii directe de gaze cu efect de seră (scopul 1) 51
305-5 Reducerea emisiilor de GES 51
Efluenți și deșeuri
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
Abordarea managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 51
2018
GRI 306: 3306-1 Deversarea apei, în funcție de calitatea 51
Efluenți și deșeuri în 2018 acesteia și de
utilizare
306-2 Deșeuri, în funcție de tip și de metodă de 51
eliminare

58
Conformarea cu standardele și
reglementările legislative din domeniul protecției mediului
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
Abordarea managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 50
2018
GRI 307: 307-1 Neconformarea cu legile și reglementările de 50
Conformarea de mediu în mediu
2018
Evaluarea furnizorilor: conformarea cu standardele de mediu
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 46
GRI 308: 308-1 Noii furnizori evaluați pe baza criteriilor de x
Evaluarea de mediu a mediu
furnizorilor în 2018
Ocuparea forței de muncă
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 32
GRI 401: 401-1 Angajați noi și fluctuația de personal 32-34
Ocuparea forței 401-2 Beneficii acordate angajaților cu normă 34
de muncă în 2018 întreagă, care nu sunt acordate angajaților pe
perioadă determinată sau celor cu jumătate de
normă
Securitate și sănătate ocupațională
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 38
GRI 403: 403-1 Reprezentarea angajaților, în comitete SSM 38
Sănătatea și securitatea în mixte (management-angajați)
muncă în 2018 403-2 Tipuri de accidente de muncă, boli 38
ocupaționale, zile de concediu medical și
absenteism și număr de decese cauzate de
accidentele la locul muncă
Formare profesională și educație
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 35,36
GRI 404: Formare 404-1 Număr mediu de ore de formare pe an, per 36
și dezvoltare profesională angajat
în 2018 404-2 Programe pentru îmbunătățirea 37
competențelor profesionale în rândul angajaților și
programe de asistență în cazul schimbării poziției în
companie
404-3 Procentajul angajaților care sunt evaluați 37
regulat și care primesc consiliere de dezvoltare
profesională
Diversitate și egalitate de șanse
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 38

59
GRI 405: 405-1 Diversitatea echipelor de conducere și a 32
Diversitate și egalitate de angajaților
șanse în 2018 405-2 Raportul salariului de bază și al remunerației x
dintre bărbați și femei
Combaterea discriminării
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 38
GRI 406: 406-1 Incidente legate de discriminare și măsuri 38
Combaterea discriminării corective aplicate
în 2018
Comunități locale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 54
GRI 413: 413-2 Operațiuni cu impact negativ, efectiv sau 55-57
Comunități locale în 2018 potențial, asupra
comunităților locale
Evaluarea furnizorilor: conformarea cu standardele sociale
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale și a limitelor sale 28
managerială în 2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 46,47
GRI 414: 414-1 Noii furnizori evaluați pe baza criteriilor x
Evaluarea socială a sociale
furnizorilor în 2018
Contribuții politice
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și x
Abordarea a limitelor sale
managerială în 103-2 Abordarea managerială și componentele sale x
2018
GRI 415: Politici 415-1 Contribuții politice x
publice în 2018
Confidențialitatea datelor cu caracter personal
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și 28
Abordarea managerială în a limitelor sale
2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 20

GRI 418: 418-1 Reclamații fondate, cu privire la încălcări 20


Confidențialitatea ale clauzelor privind datelor cu caracter personal și
datelor cu caracter la pierderi de date cu caracter personal
personal în 2018
Conformitate socio-economică
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și x
Abordarea managerială în a limitelor sale
2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale x
GRI 419: 419-1 Nerespectarea legilor și a normelor din sfera x
Conformitate socialeconomică
socio-economică în 2018
Responsabilitatea față de clienți
GRI 103: 103-1 Explicarea temei semnificative (materiale) și 28
Abordarea managerială în a limitelor sale
2018 103-2 Abordarea managerială și componentele sale 42,43
60
2018
GROUPAMA ASIGUR ĂRI
RAPORT DE RESPONSABILITATE
SOCIAL Ă CORPORATIVĂ