Sunteți pe pagina 1din 20

Concurența pe piața

asigurărilor

Student: Didilică Dana


Conceptul de piaţă

Cadrul organizatoric şi metodologic în care se realizează operaţiile de


asigurare, respectiv activitate de asigurare constituie piaţa asigurărilor.
Creşterea şi diversificarea activităţii economice şi implicit a
schimburilor internaţionale de valori au dus la creşterea şi dezvoltarea
unor pieţe active şi concurente de asigurări şi reasigurări. Asigurările şi
reasigurările sunt marcate de un grad ridicat de eterogenitate determinat
de existenţa unei mari diversităţi de tipuri şi categorii de afaceri.
De aceea nu se poate vorbi de o singură piaţă a asigurărilor ci de mai
multe pieţe, fiecare dintre elacestea fiind individualizate prin
preponderenţa unor anumite tipuri de tranzacţii, prin existenţa unor
anumite societăţi de asigurare şi reasigurare, cutume, mod de
funcţionare, tranzacţionare, reguli.
Caracteristici

Piaţa asigurărilor poate fi


caracterizată prin starea sau modul
de manifestare a relaţiilor pe care
le implică, prin dimensiune, prin
cadrul organizaţional precum şi
prin modul de realizare a
concurenţei.
Starea pieţei asigurărilor : reflectă
caracterul concurenţial sau
neconcurenţial al acesteia.
Piaţa neconcurenţială a asigurărilor este specifică sistemelor social-economice în care
oferta de asigurare se realizează printr-o singură societate de asigurare, care deţine
monopolul absolut al pieţei respective. În această piaţă lipseşte competiţia, dar
societatea de asigurare este constrânsă să promoveze o stare concurenţială a ofertei
pentru a stimula cererea de asigurări. În acest scop se practică pârghii variate
(diversificarea ofertei, clauze şi condiţii de asigurare adaptate la cererea unor categorii
de asiguraţi, publicitate, promovarea prin efectul legii a unor asigurări).

Piaţa concurenţială se caracterizează prin existenţa şi funcţionarea în cadrul naţional a


mai multor societăţi de asigurare în regii autonome şi concurenţial. Fiecare societate de
asigurare încearcă să ocupe un segment de piaţă cât mai mare. În acest scop oferta de
asigurare se diversifică, condiţiile de asigurare devenind concurenţiale. O piaţă
concurenţială caracterizează ţările cu economie liberală.
Organizaţii de asigurare specifice
funcţionează în diferite ţări ale
lumii. În Franţa funcţionează Casa
Asociaţiile de asigurare sunt constituite Naţională de Prevederi, o
de către un grup de persoane fizice pentru instituţie publică
o perioadă determinată (10,15,20 ani).Pe administrată e Casa de
parcursul perioadei de funcţionare a Depuneri şi Consemnaţiuni
asociaţiei, membrii acesteia achită o care promovează asigurările de
cotizaţie anuală la un fond comun, viaţă.
variabilă în funcţie de vârstă. Acestea
sunt organizate, după caz pentru
supravieţuire sau pentru deces.

În Marea Britanie este reprezentativă


Organizaţia de asigurări Lloyd’s, care include o
corporaţie profesională, o comunitate de
underwriting şi o piaţă de asigurare, fiind
totodată şi un centru mondial de informaţii
maritime.
În piaţa de asigurări acţionează după caz şi societăţi de intermediere
care negociază şi încheie contracte de asigurare şi reasigurare, ori
prestează servicii de specialitate pentru societăţile de asigurare-
reasigurare.
Caracterul concurenţei, perfecte sau imperfecte, pe piaţa asigurărilor
se reflectă prin omogenitatea produsului de asigurare, transparenţa
pieţei, atomizarea pieţei, libertatea de mişcare a segmentelor pieţei,
descentralizarea deciziilor.

Transparenţa pieţei asigurărilor constituie cel mult un deziderat. În


mod normal cumpărătorul unei mărfi este avizat sub multiple forme cu
privire la calitate, preţ, mod de utilizare, scop şi destinaţie. În cazul
achiziţionării unei poliţe de asigurare, asiguratul cu greu poate realiza
sau înţelege efectul asigurării, raportul dintre prima de asigurare, suma
asigurată, valoarea bunului asigurat, risc, etc.
Pentru că piaţa asigurărilor este în principiu opacă
pentru mulţi dintre asiguraţi, extinderea şi
funcţionarea acesteia implică efort, interes pentru
constituirea interesului potenţial vizând asigurarea.
Atomizarea pieţei asigurărilor constituie o condiţie a
realizării concurenţei perfecte pe piaţa asigurărilor.
O piaţă este atomizată atunci când reuneşte un
număr suficient de mare de ofertanţi şi solicitanţi,
astfel încât nici unul dintre participanţi nu poate
influenţa sensibil funcţionarea acesteia.

În România funcţionau la sfârşitul anului 2001, 45


societăţi de asigurare, dintre care primele 10 deţin
80% din volumul de prime încasate.
Libertatea de mişcare a agenţilor economici pe piaţa
asigurărilor răspunde unui criteriu esenţial al
funcţionării economiei de piaţă, acela al deschiderii
faţă de mediul economic şi social.
Creşterea sau scăderea numărului de societăţi de asigurare se motivează de evoluţia
obiectivă a pieţei asigurărilor, în cadrul căreia apar, în timp, noi societăţi de
asigurare (BCR asigurări) concomitent cu lichidarea, fuzionarea altora (ADAS, GRUP
AS, METROPOL). Tocmai aceste aspecte justifică supravegherea pieţei de asigurări de
către C.S.A. cu atribuţii vizând constituirea societăţilor de asigurare, subscrierea şi
vărsarea capitalului social, funcţionarea societăţilor de asigurare cu respectarea
prevederilor legale, protecţia drepturilor asiguraţilor în raport cu activitatea şi
operaţiunile desfăşurate de societăţile de asigurare.

Capacitatea decizională sau descentralizarea capacităţii decizionale este o cerinţă


esenţială pentru o piaţă concurenţială. În practica asigurărilor comerciale, societăţile de
asigurare – reasigurare au capacitate decizională în limitele specificului activităţii,
potenţei financiare de care dispun şi în limitele legii, în măsura în care deciziile
respective produc efecte asupra terţilor, respectiv asupra asiguraţilor.
Concurenta pe piața asigurarilor în România

Potrivit datelor ASF, la 31 decembrie 2015, Metropolitan Life Romania ocupa locul trei
în piața de profil, cu prime subscrise de 235,29 miloane de lei și o cotă de piață de
12,97%. Ambii indicatori sunt în scădere față de decembrie 2014. Astfel, subscrierile
companiei au scăzut cu 11%, iar cota de piață cu 3,1 puncte procentuale.
Liderul pieței este NN Asigurări de Viață (fosta ING Asigurări de Viață), cu prime
subscrise de 628,7 milioane de lei și o cotă de 34,66%, iar pe locul secund se afla BCR
Asigurări de Viață VIG, cu venituri de 262,5 milioane lei și o pondere de 14,47%. Din
punct de vedere al profitului net însă, top trei asigurători de viață s-a schimbat complet:
locul I – Metropolitan Life, pe doi – BCR Asigurări Viață și abia pe trei, NN Asigurări.
După locul întâi, ocupat de o societate de asigurări de viață, următoarele două locuri
sunt ocupate de două societăți generaliste: Allianz Țiriac, și Generali Asigurări, care a
înregistrat un profit net de 67,95 milioane.
Urmează apoi BCR Asigurări Viață, cu 21,7 milioane de lei și PAID cu 21,46 de milioane
de lei. Vine apoi pe locul șase NN, despre care am vorbit, urmată de Groupama, cu 16,54
milioane de lei, Omniasig, 15,83 milioane de lei, BRD Asigurări 14 milioane de lei și
Onix Asigurări cu 13,24 milioane de lei.
Profitul uriaș al Metropolitan Life, comparativ cu restul jucătorilor din piață stă, poate, la
baza deciziei companiei de a-și reloca sediul din România în Irlanda, decizie luată în luna
iunie a acestui an. În această țară, impozitul pe profitul corporatist (firmele care au sediul
central în această țară și adună veniturile mai multor filiale din diverse țări)
este de 12,5%, ceea ce transformă Irlanda într-una dintre țările

cu cel mai competitiv mediu de afaceri și care a ridicat

nenumărate dispute fiscale la nivelul Uniunii


Europene în ultima vreme. Giganți
precum
Apple, Microsoft, Google, Pfizer,
Coca Cola, Pepsi Cola sau Yahoo
și-au mutat în ultimii ani sediile

centrale în această țară.


Piața asigurărilor din România a încheiat anul trecut cu o pierdere totală netă de 267,6
milioane de lei, în creștere de 7,5 ori față de rezultatul negativ din 2014, în condițiile în
care pierderea totală de 734,6 milioane de lei cumulată de 16 societăți nu a putut fi
acoperită de profiturile de aproape 467 milioane de lei adunate de ceilalți 19 asigurători.
În condițiile unei discrepanțe marcate între amplitudinea celor mai mari pierderi de pe
piață și nivelul profiturilor realizate de cele mai eficiente societăți, pierderile cumulate au
întrecut de 1,6 ori volumul total al profiturilor.

Loc Societatea de Asigurari Profil Profit net in lei

1. Metropolitan Life Asigurări viață 178,15 milioane lei

2. Allianz Țiriac Asigurări generale 81,75 milioane lei

3. Generali Asigurări generale 67,95 milioane lei

4. BCR Asigurări Viață Asigurări viață 21,74 milioane lei

5. PAID Asigurări obligatorii locuințe 21,46 milioane lei

6. NN Asigurări Asigurări viață 18,63 milioane lei

7. Groupama Asigurări generale 16,54 milioane lei

8. Omniasig Asigurări generale 15,83 milioane lei

9. BRD Asigurări Asigurări viață 14,00 milioane lei

10. Onix Asigurări generale 13,24 milioane lei


În opinia mediului de afaceri, concurența neloială se manifestă prin
utilizarea de către asigurători a denumirii companiei într-o manieră care
produce confuzie cu companii de asigurări cu renume mondial și neglijarea
reglementărilor privind politica prețurilor pe asigurările obligatorii și a
normelor prudențiale. Potrivit oamenilor de afaceri, deși s-au adoptat
măsuri care vizează restabilirea și consolidarea capacitații autorității de
reglementare, iar cele referitoare la transparența în structura acționariatului
a intrat in vigoare în anul 2018, rămân si în continuare preocupări în ceea
ce privește punerea în aplicare a reglementărilor referitoare la transparența
structurii acționarilor.
Concurenta
intre MetLife Metropolitan Life reprezinta o companie locală
de asigurări de viaţă a gigantului american
si Allianz MetLife, a raportat pentru primul semestru (S1)
din acest an o creştere cu 19,51% a primelor
Tiriac brute subscrise comparativ cu aceeaşi perioadă
a anului precedent, până la 172,9 milioane de
lei, conform datelor raportate de companie.
MetLife se afla printre cei mai mari furnizori
de programe de asigurări, la nivel mondial, și
programe de beneficii pentru angajați, cu 90 de
milioane de clienți în peste 60 de țări.
Allianz-Tiriac Asigurari SA este un asigurător
român, parte a grupului german de asigurări și
financiare Allianz.
Fondata in 1994, compania de asigurari Allianz-
Tiriac, s-a instalat repede in fruntea ierarhiei
operatorilor privati de asigurari. Cresterea
accelerata a volumului de afaceri derulate a adus
ASIT, in numai sase ani de existenta, pana pe
pozitia secunda in topul celor mai importanti
asiguratori din Romania.
Chiar dacă piața asigurărilor a înregistrat al zecelea an de pierderi, societăți
precum Metropolitan Life au avut profit. În acest caz, un rezultat net de 178,15
milioane de lei, dublu față de următoarea clasată, Allianz Țiriac, cu 81,75 de
milioane de lei și de 10 ori mai mare decât locul întâi pe piața asigurărilor de
viață, NN Asigurări.

Cu două milioane de clienți pe piața asigurărilor de viață și pensiilor private din


România, Metropolitan Life surclasează din punct de vedere al profitului liderul
incontestabil din ultimii ani ai asigurărilor de viață, NN Asigurări, fosta ING
Asigurări. NN Asigurări se clasează doar pe locul 6, cu 18,63 milioane de lei, în
topul național al profiturilor nete înregistrate de asigurători în 2015.
Retrospectiva anului 2018.
MetLife
• Venit net de 5,0 miliarde de dolari, comparativ cu venitul net de 3,9 miliarde de dolari pentru
anul întreg 2017. Venit net de 4,91 USD pe acțiune, în creștere cu 36% față de anul precedent.
• Venituri ajustate de 5,5 miliarde de dolari, comparativ cu câștigurile ajustate de 4,2 miliarde de
dolari pentru întregul an 2017. Venituri ajustate * de 5,39 $ pe acțiune, în creștere cu 37% față
de anul precedent.
• Randamentul capitalurilor proprii de 9,6 la sută.

Veniturile totale ale MetLife din 2008 până în 2018


(mil. dolari)
80
70

73.32
70.24

68.2
68.15

67.94
60

62.31
61.34

60.79
50
52.25
50.56

40
40.64

30
20
10
0
2 00 8 200 9 2 01 0 2011 2012 2013 2014 2015 201 6 20 17 201 8
Allianz-Ţiriac
• Grupul german de asigurări a înregistrat, în trimestrul al doilea din 2018, un declin
al profitului net de 5%, la 1,9 miliarde euro (2,2 miliarde dolari), în timp ce analiştii
se aşteptau la un câştig de 1,8 miliarde euro. Scăderea a fost provocată de vânzarea
diviziei de asigurări de viaţă din Taiwan, dar pierderea înregistrată a fost sub
estimările analiştilor.
• În schimb, profitul operaţional a urcat cu 2%, la trei miliarde euro (3,5 miliarde de
dolari), depăşind estimările analiştilor, care se aşteptau la 2,9 miliarde euro.
• Rata combinată, un indicator al profitabilităţii, a urcat de la 93,7% în 2017 la 94,1%
la 30 iunie 2018.
• Cifra de afaceri a crescut cu 3%, în perioada aprilie-iunie 2018, la 30,9 miliarde de
euro, a anunţat Allianz, a cărei capitalizare de piaţă se situează la aproximativ 80 de
miliarde de euro.
Anul 2019
MetLife
• Venitul net de 2,2 miliarde USD, sau 2,30 USD pe acțiune, comparativ cu venitul net
de 880 milioane USD, sau 0,88 USD pe acțiune, în trimestrul al treilea al anului 2018.
• Venituri ajustate de 1,2 miliarde USD sau 1,27 USD pe acțiune, comparativ cu
câștiguri ajustate de 1,4 miliarde USD sau 1,38 USD pe acțiune în trimestrul al treilea
din 2018.
• Venituri ajustate, excluzând elemente notabile totale, de 1,4 miliarde USD sau 1,54
USD pe acțiune, în comparație cu veniturile ajustate, excluzând elementele notabile
totale de 1,5 miliarde USD sau 1,53 USD pe acțiune în trimestrul al treilea din 2018.
• Valoarea contabilă de 70,71 USD pe acțiune, în creștere cu 44% față de 48,94 USD pe
acțiune la 30 septembrie 2018.

MetLife a raportat taxele și alte venituri de 12,6 miliarde de dolari, în primul


trimestru al anului 2019, în creștere cu 5 la sută față de al treilea trimestru din 2018.
Primele, taxele și alte venituri ajustate au fost de 12,4 miliarde de dolari, în creștere
cu 4% și 4 la sută în monedă constantă față de perioada anterioară a anului.
Allianz-Ţiriac
Allianz-Ţiriac a încheiat primele nouă luni din 2019 cu prime brute subscrise pe
segmentul asigurărilor non-auto în creştere cu peste 14% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut, în timp ce primele brute subscrise din asigurări de viaţă s-au majorat cu
8%, iar profitul operaţional a ajuns la 99 milioane de lei

Cele două linii de business strategice în portofoliul Allianz-Ţiriac au ajuns să


genereze aproape 50% din vânzările totale aferente primelor nouă luni din 2019, în
creştere de la 44% în aceeaşi perioadă din 2018.

La nivelul segmentului non-auto, principalii contributori la creştere au continuat să


fie asigurările de sănătate, cu un plus de 31%, şi asigurările de proprietăţi, cu un
avans de 10% faţă de primele nouă luni ale anului 2018.
Creşterile de pe liniile non-auto au reuşit să compenseze scăderea primelor brute
subscrise pe segmentul asigurărilor auto obligatorii (RCA). La nivel agregat, pe toate
liniile de business, Allianz-Ţiriac a înregistrat prime brute subscrise de peste un
miliard de lei, în creştere cu 3% faţă de primele nouă luni din 2018.
Numărul clienţilor care utilizează produsele şi serviciile Allianz-Ţiriac a crescut cu
aproape 7% în primele nouă luni din 2019.
Concluzii

Conform statisticilor, consumatorii romani devin tot mai interesati de asigurarile de viata
sau politele "life".
Sectorul de asigurări este subdezvoltat și continuă să lupte cu concurența neloială,
caracterizată în special de particularitățile în ceea ce privește răspunderea solidară
privind plățile în cadrul sistemului de asigurări Carte Verde. Concluzia aparține
Asociației Investitorilor Străini, exprimată în cea de-a cincea ediție a Cărții Albe.

S-ar putea să vă placă și