Sunteți pe pagina 1din 3

Invitaţie publicare adresată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

INCURSIUNI PEDAGOGICE (ISSN 2065 – 1325)


www.incursiuni-pedagogice.3darte.ro

INCURSIUNI PEDAGOGICE (ISSN 2065 – 1325), revistă de specialitate pentru cadrele


didactice, este o publicaţie periodică în care sprijinim cadrele didactice din învăţământul
universitar şi preuniversitar să publice articole de specialitate, studii, recenzii, care tratează
probleme cu care se întâlnesc toţi actorii implicaţi în actul educaţional: cadre didactice, elevi sau
părinţi. Îmbinarea teoriei cu exemple din munca de zi cu zi, personalizată fiecărui pedagog,
transmiterea lui celorlalţi este cu certitudine un schimb de experienţă util.
 Cum scriu articolul?
Scrieţi un articol cu un grad de interes ridicat pentru specialitatea pe care o predaţi, cu o mărime de
la 1 la 5 pagini. Dacă la redactarea articolului aţi utilizat surse bibliografice vă rugăm să le
menţionaţi (dar nu mai mult de 5). Articolul poate fi semnat şi de mai mulţi autori dacă aceştia au
aceeaşi specialitate. Condiţii tehnoredactare text şi titlul: Microsoft Word, format A4, spaţiere la 1
rând, cu Times New Roman, 12, cu diacritice. Specificaţi la începutul articolului, dar sub titlu,
prenumele, numele, şcoala unde predă autorul. La bibliografie specificaţi maxim 5 lucrări
consultate.
IMPORTANT! Între cuvânt şi semnul de punctuaţie nu se lasa spaţiu. Spaţiul se lasă doar
între semnul de punctuaţie şi cuvântul următor. Între paranteze sau ghilimele şi cuvintele dintre ele
nu se lasă spaţiu nici la început, nici la sfârşit.
Pentru aspectul general al revistei, în redactarea articolului vă rugăm să evitaţi utilizarea
sublinierilor, a caracterelor bold sau a numerotărilor cu steluţe, săgeţi sau pătrăţele. Schemele, chiar
dacă sunt importante, trebuie scrise cu caractere de 10 şi să fie încadrate ca figuri în text. Revista va
fi tipărită alb negru, prin urmare fotografiile şi schemele vor fi alb negru. Pentru redactarea
schemelor sau formulelor matematice folositi programe speciale precum MathType The Equation
Editor.
Care este perioada când pot trimite articolul?
 pentru nr. 3 / 2018 – 10 martie
 pentru nr. 4 / 2018 – 15 aprilie
 pentru nr. 5 / 2018 – 15 mai
 pentru nr. 6 / 2018 – 15 iunie
 pentru nr. 7 / 2018 – 15 septembrie
 pentru nr. 8 / 2018 – 15 octombrie
 pentru nr. 9 / 2018 – 15 noiembrie
 pentru nr. 10 / 2018 – 15 decembrie
 Cât redactez articolul pot să mă înscriu?
Puteţi să „rezervaţi” locul articolului dvs. prin mail sau telefonic.

 Ce plătesc?
Revista apare in format electronic (pdf.) sau/si tiparita, in format A4.
Achitaţi taxa pentru publicare astfel:
- 38 RON (din BRD) / 42 RON (din alta banca decat BRD) pentru autorul unui singur
articol/studiu
- 33 RON (din BRD) / 37 RON (din alta banca decat BRD) pentru un autor al unui
articol/studiu colectiv.
Autorii care doresc revista in format tiparit vor achita suplimentar suma de 10 RON per
exemplar. Nu trebuie sa achite suma de 10 RON autorii care publica minim 3 articole intr-un singur
numar. Pentru mai mult de 5 articole publicate intr-un singur numar, se face reducere (va rugam
solicitati informatii suplimentare telefonic).
Taxa cuprinde: costuri editare, tehnoredactare, tipărire, machetare, expediere.
Taxa pentru revista Incursiuni Pedagogice va fi achitată doar
în contul:
RO 48 BRDE 240 SV 4530 8672 400
Titular cont: APOSTU IONEL EDUARD, deschis la BRD IAȘI:

Vă rugăm, pentru o mai buna sortare a operatiilor, la DESCRIEREA TRANZACTIEI, pe


ordinul de plată, se va trece doar: ”2065 – 1325” fără alte adăugiri.
Dacă sunteţi mai mulţi autori pentru un articol sau din aceeaşi şcoală, achitaţi toată suma pe
o singura foaie de vărsământ / OP. Vă rugăm să achitaţi la bancă/ poştă şi comisionul tranzacţiei.

 Cum expediez articolul către editură?


Editura va primi de la fiecare autor:
1. Articolul redactat conform cerinţelor. Detalii pe site-ul:
http://incursiuni-pedagogice.3darte.ro.
2. Cererea de publicare completată (scanată sau copie xerox).
3. Copia dovezii achitării taxei de publicare (scanată sau copie xerox).
4. Copie scanată sau xerox după actul de identitate sau un document cu fotografie
(Buletin, Carte de Identitate, Permis de conducere sau Pașaport) pentru a se
valida identitatea certă a autorului.
5. In format word (.doc), numele complet si adresa completa (inclusiv codul poștal)
unde va fi expediata revista.

Articolul se trimite prin mail la adresa: incursiunipedagogice@gmail.com împreună cu


documentele scanate.
Cei care nu au posibilitatea să trimită articolul prin e-mail îl pot expedia pe CD, prin poştă
sau curier rapid, la adresa:
Editura 3D ARTE (tel. 0744 239 510), str. Calea Galaţii nr. 20, bl. E2B, sc. B, et. 3, ap.
1, Iaşi.
 Cum intru în posesia revistei?
Revista va fi expediată prin colet poştal către toți autorii.
 Alte întrebări?
Contactaţi-ne prin mail: incursiunipedagogice@gmail.com sau telefonic:
Ana DULGHERU, PR Editura 3D ARTE Iaşi, tel. 0744 239 510

-------------
Acest mesaj va este trimis cu cea mai buna intentie
In conformitate cu Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic si
Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si
protectia vietii private in sectorul comunicarilor electronice,
acest mesaj nu poate fi considerat SPAM deoarece:
(1) acceptarea de primire a mesajului nostru nu va implica financiar;
(2) are scopul de a va informa, ceea ce va poate aduce beneficii;
(3) adresa dvs. de e-mail fie a fost obtinuta in mod direct ca urmare
a unor corespondente anterioare sau deoarece sunteti un client/furnizor/colaborator
al editurii noastre, sau a fost selectata dintr-o baza de date la care ati
subscris, sau din spatiul public; fie a fost facuta publica de catre dvs. fie prin afisari
cu caracter publicitar intr-un ghid de afaceri sau in cadrul unei
intalniri de afaceri, fie ne-a fost recomandata. Ne cerem scuze daca acest mesaj a ajuns
din greseala la dvs. sau a provocat neplaceri.
Daca nu doriti sa mai primiti informatii despre Incursiuni Pedagogice sau
de la Editura 3D ARTE, va rugam sa ne trimiteti mesajul DEZABONARE.
www.editura.3darte.ro
CUI 22287945, J22 / 2345 / 2007
3D ARTE SRL, str. Calea Galaţii nr. 20, bl. E2B, sc. B, et. 3, ap. 1, Iaşi

CERERE PENTRU PUBLICARE


„INCURSIUNI PEDAGOGICE - revistă de specialitate pentru cadrele didactice”

Date despre autor:

Numele şi prenumele:………………………………………………………………………………….
Data naşterii:…………………………………..CNP:……………………………………………........
Adresa completa: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…... Cod postal ……………
Telefon:……………………mobil………………………..E-mail:…………………………………...
Unitatea şcolară în care predaţi:…………………………………Postul……………………………
Telefon/ fax şcoală..........................................................E-mail şcoală.................................................
Studii de specialitate……………………………………………………………………………...........

Prin prezenta îmi exprim acordul ca articolul cu titlul ………………………………………………


………………………………….…………………………………………… să fie publicat în revista
INCURSIUNI PEDAGOGICE1 şi îmi asum în totalitate responsabilitatea cu privire la originalitatea
articolului şi la drepturile de autor. Declar pe proprie răspundere că articolul îmi aparţine, fiind o creaţie
proprie, originală. Sunt coautor al articolului, împreună cu …………………………………..
Pentru revista INCURSIUNI PEDAGOGICE, care va fi publicată de către Editura 3D ARTE, sub
toate formele legale (ISSN, depunere exemplare, conform legii, la depozitul Bibliotecii Naţionale a
României), am achitat:
- taxa de publicare in format electronic (pdf.) de
□ 38 LEI (autor)
□ 33 LEI (coautor)
- plus taxa de publicare in format tiparit de
□ 10 LEI
□ Doresc / □ Nu doresc să primesc buletinele informative ale Editurii 3D ARTE.
Sunt de acord cu termenii si conditiile de publicare.

Semnătura, Data,

1
Revista apare in format electronic (pdf.) sau/si tipărită, în format A4. In cazul in care revista INCURSIUNI PEDAGOGICE, nu
apare la timp din diverse motive, Editura 3D ARTE isi rezerva dreptul de a amana aparitia revistei sau de a publica articolul in reviste
de specialitate similare la edituri ce fac parte din Grupul Editorial 3D ARTE.