Sunteți pe pagina 1din 2

Biblliografie

1. *** Curriculum pentru învǎţǎmântul preşcolar, Prezentare şi explicitǎri, Ed. Did. şi Ped.
Bucureşti, 2009;
2. *** Psiholagia copilului prescolar, Editura Didactica si pedagogica 1966
3. *** Revista Învǎţǎmântul preşcolar 1-2, Ed. Did. şi Ped., 2009
4. *** Revista Învǎţǎmântul preşcolar nr. 3 , Ed. Did. şi Ped., 2007;
5. *** Revista Învǎţǎmântul preşcolar nr.4, Ed. Did. şi Ped., 2008;
6. Ana Cirloganu, Educarea limbajului la varsta prescolara, Ed. Didactic Pres Slatina,
2006.
7. Aurel Clinciu, Fundamentele psihologiei, Brasov, 2010.
8. Bontaş, I., Pedagogie, Editura All, Bucureşti, 1994
9. Bontaş, Ioan - Tratat de pedagogie, Ed. All, Bucureşti, 2007;
10. Breben, Silvia - Metode interactive de grup, Ghid metodic, Ed. Arves, 2002;
11. Cerghit, Ioan - Metode de învǎţǎmânt, Ed. Polirom, 2006;
12. Chiscop, Liviu - Didactica educaţiei limbajului în învǎţǎmântul preşcolar. Ghid metodic,
Ed. Grigore Tǎbǎcaru, Bacǎu, 2000;
13. Cosmovici, A., şi Iacob, L., Psihologie şcolară, Collegium Polirom, Iaşi, 1998
14. Cucoş, Constantin - Pedagogie, Ed. Polirom, 1999;
15. Dumitrana, Magdalena - Educarea limbajului în vǎţǎmântul preşcolar, vol I şi II, Ed.
Compania, Bucureşti, 2001;
16. Eugenia Popescu, Curs de pedagogie și metodica învățământului preșcolar,
Universitatea din Bucuresti, 1978.
17. Gratiela Sion, Psihologia varstelor , Ed. Fundației România de mâine București 2003
18. Jinga, Ioan, Negret, Ion, Învățarea eficientă, Ed. „Editis”, Bucuresti, 1994.
19. Joiţa, E, Eficienţa instruirii, Bucureşti, EDP,1998
20. Lenuta Popa, Imbogatirea si activizarea vocabularului prescolarilor prin activitatile de
povestire, Ed. Casei Corpului Didactic, Bacau, 2011.
21. Lespezeanu, Monica - Tradiţional şi modern în învǎţǎmântul preşcolar, Ed. Omfal
Esenţial, Bucureşti, 2007;
22. Oprea, Crenguţa-Lǎcrǎmioara - Strategii didactice interactive, Ed. Did. şi Ped. Bucureşti,
2006;
23. Osterrieth Paul, Introducere în psihologia copilului, EDP, Bucureşti, 1976
24. Pâslaru, Gabriela-Crenguţa - Didactica învǎţǎmântului preşcolar, Ed. Bacovia, Bacǎu,
2003;
25. Piaget, J., Inhelder, B., Psihologia copilului, EDP, Bucureşti, 1973
26. Popescu-Neveanu, P., Dicţionar de psihologie, Editura Albatros, Bucureşti, 1978.
27. Preda, Viorica - Activitatea integratǎ în grǎdiniţǎ, Ghid pentru cadrele didactice din
învǎţǎmântul preuniversitar, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 2008;
28. Şchiopu, Ursula - Psihologia generală a copilului, (pentru şcolile pedagogice de
învăţători), E.D.P., Bucureşti, 1982;
29. Şchiopu. U., şi Verza ,E., Psihologia vârstelor. EDP. RA, Bucureşti, 1995
30. Tomşa, Gheorghe - Psihopedagogie preşcolarǎ şi şcolarǎ, Bucureşti, 2005;
31. Zlate, Mielu - Introducere în psihologie, ed. Polirom, Iaşi, 1991.