Sunteți pe pagina 1din 10

10 SCHIMBĂRI PE CARE PROFESORII LE POT FACE LA CLASĂ PENTRU A FACILITA INCLUZIUNEA COPIILOR CU

DIZABILITĂȚI
Pentru ca toți elevii să poată
avea acces la experiența învățării,
profesorii trebuie să fie pregătiți
pentru DIFERENȚELE existente în
ceea ce privește abilitățile elevilor
și modul lor de învățare. În acest
sens, există o tehnică numită
”diferențierea”.
Diferențierea presupune
schimbări.Schimbările pot avea loc
sub numeroase și diferite forme în
clasă, în funcție de nevoile elevilor,
nivelul de cunoștințe al
profesorului și de sprijinul venit din
partea personalului de sprijin sau al părinților.Mare sau mică, orice schimbare poate face diferența în felul în care
copiii cu nevoi educaționale speciale/dizabilități sunt incluși.
Iată 10 schimbări usoare pe care le puteți face pentru a facilita incluziunea:
1.TIMPUL
Schimbați momentul zilei la care era planificată o anumită activitate, durata acesteia sau frecvența. Observați
efectele.
2.SPAȚIUL
Schimbați aranjamentul în clasă, aprindeți/stingeți luminile, închideți/deschideți ușa sau geamurile. Schimbați
spațiul de lucru sau chiar încăperea pentru anumite activități (mergeți în bibliotecă sau chiar afară). Observați
efectele.
3.METODA
Schimbați modul de predare. Folosiți grafice, muzică, cărți, materiale video, postere. Stați în fața sau în spatele
clasei. Lăsații pe elevi să stea în bănci, pe bănci sau pe jos (în funcție de amenajare) la anumite activități. Observați
efectele.
4.MATERIALE
Puneți-i pe elevi să-și creeze propriile materiale folosind creioane, markere, acuarele, plastelină, laptop-uri sau
tablete, stickere etc. Observați efectele.
5.TEMA
Schimbați tema care trebuie realizată în scris, în realizarea acesteia în desen, arte plasice, muzică sau teatru.
Puneți-i să-și creeze postere/planșe sau prezentări power point. Observați efectele.
6.CANTITATEA
Schimbați numărul de întrebări, lungimea temei, cantitatea temei. Observați efectele.
7.GRUPĂRILE
Schimbați modul în care elevii își desfășoară activitatea în timpul lecției. Pot lucra pe perechi, în grupuri sau
independent. Poate elevul CES sa lucreze în grup, în pereche cu un alt elev sau cu profesorul de sprijin/p ărintele?
Observați efectele.
8.NOTAREA
Schimbați temporar sau nu modalitatea de notare în raport cu așteptările dvs. Ridicați cu un nivel nota sau
scădeți-o în funcție de abilitățile elevilor/elevului. Observați efectele.
9.PROFESORUL
Da! Schimbati profesorul! J Solicitați sprijinul unui psihopedagog să predea o anumită lecție, unui profesor de
sprijin, directorului, părintelui sau chiar unui elev. Observați efectele.
10.RESURSE

1
Schimbați resursele utilizate pentru activitățile la clasă. Căutați noi manuale auxiliare, website-uri, comunități
de profesori și experți online care dau exemple de materiale. Orice idee mică poate genera o schimbare mare.
Solicitați sprijinul părinților. Observați efectele.

10 IDEI PENTRU PROFESORII DIN ŞCOLILE DE MASĂ


Prin colaborare şi efort bine direcţionat, toţi elevii pot participa activ la clasă
1.Promovează socializarea
Identifică cât mai multe ocazii să aşezi împreună (în bancă, în grupuri) elevi tipici cu elevi cu dizabilităţi.

2.Fă cunoscute planurile lecţiilor


Nu eşti singur! Atunci când faci cunoscute planurile lecţiilor, profesorul de sprijin poate modifica conţinutul
pentru a corespunde nevoilor elevului cu dizabilităţi.

3.Vorbeşte direct cu elevii


Rezistă tentaţiei de a vorbi cu elevul cu dizabilităţi prin intermediul profesorului de sprijin sau al părintelui
însoţitor. Transmite direct elevului laudele, explicaţiile şi întrebările, chair dacă aparent nu primiţi un feed-back clar.

4.Variază metodele de predare


Creează o experienţă activă de învăţare pentru TOŢI elevii. Organizează grupuri colaborative de învăţare şi
încurajează parteneriatul la teme şi proiecte. Foloseşte mai multe materiale resursă aplicând modele de lucru în
grup sau bazate pe experimente. Permite elevilor să-şi demonstreze cunoştinţele într-o varietate de moduri.

5.Cunoaşte-ţi elevii
Salută elevii când intră în clasă, cât mai mult posibil individual. Salutul individual le oferă abilităţi sociale şi de
comunicare şi îi pune în situaţia de a intra într-un „contract formal” de comunicare. Întreabă elevii despre activităţi
generale de acasă, despre animalele lor sau despre viaţa lor socială.

6.Pune întrebări de conţinut zilnic


Atunci când elevii răspund la întrebări de conţinut, ei pun în practică abilităţi de socializare şi comunicare,
învăţând totodată conţinutul spontan.Evaluarea ta informală, precum şi observaţiile rezultate din acest mecanism
pot fi extrem de utile pentru adaptarea curriculumului elevului cu dizabilităţi.

7.Stabileşte zilnic obiective de învăţare


Lucrează cu profesorul de sprijin şi alte persoane resursă
(psiholog, psihopedagog, părinte) pentru a clarifica obiectivele
de învăţare. Verifică dacă elevul cu dizabilităţi lucrează în direcţia
obiectivelor stabilite. Evaluează cunoţtinţele elevului cu
dizabilităţi obiectiv, indiferent de nivelul abilităţilor sale.

8.Aşteaptă-te la succes
Trebuie să ai aşteptări ca TOŢI elevii să înveţe şi să participe
la clasă. Transmite clar ce aşteptări ai elevilor. Ajustează
solicitările sau temele pentru a se plia pe abilităţile elevilor.

9.Vorbeşte despre ideile şi sentimentele tale


Exprimă-ţi temerile şi opiniile. Reformulează îngrijorări de genul: „Nu cred că locul acestui elev este în şcoala
asta”, astfel: „Cum îi pot preda eficient acestui elev lecţia de adunare?”

2
10.Tratează elevii în mod egal
Evită promovarea stereotipurilor şi a prejudecăţilor în rândul elevilor. Fii liantul dintre ei, explică lucrurile ce li
se pot părea diferite, încurajează colaborarea şi recompensează atitudinile pozitive faţă de elevii vulnerabili.

10 IDEI PENTRU PROFESORII DE SPRIJIN


Tu poţi fi cheia unui parcurs frumos pentru elevul cu nevoi speciale. Colaborează pentru a promova participarea
elevilor cu dizabilităţi în clasele incluzive

1.Vizitează clasa incluzivă


Vizitează clasa în care va învăţa elevul tău. Evaluează progresul elevului şi particparea la clasă. Modificările
aduse planurilor lecţiilor, aranjamentului clasei şi scopurilor de învăţare vor da consitenţă şi sens procesului de
învăţare pentru elevul cu dizabilităţi.

2.Defineşte rolurile şi aşteptările


Explică profesorilor rolul tăul şi cum poţi ajuta. Specifică exact
lucrurile de care ai nevoie pentru a creşte gradul de participare al
elevului la clasă. Discută despre disciplină şi aşteptările în termen de
comportament.

3.Feoloseşte expertiza celorlalţi


Solicită sprijinul şi participarea profesorului de la clasă. Solicită
planul educaţional, obiectivele de învăţare, rezultatele aşteptate şi orice
altă informaţie relevantă pe linie de conţinut.

4.Dezvoltă raporturi de colaborare cu ceilalţi profesori


Discută personal cu profesorii. Incurajează-i să-şi exprime îngrijorările, speranţele şi temerile. Chiar şi două
minute de discuţii între ore, pot ajuta la dezvoltarea colaborării.

5.Atenţie la limbaj
Evită acronimele şi termenii tehnici din domeniul tău. Foloseşte un limbaj comun şi prietenos.

6.Invită elevii la întâlnirile de coordonare


Identifică posibilităţi de a invita elevul la întâlnirile de coordonare privind propriul Plan Individualizat de
Educaţie, acolo unde este posibil. Astfel va putea să-şi înţeleagă rolul său şi să aibă o participare activă. Nu subestima
capacitatea de înţelegere a unui elev cu dizabilităţi. Încurajează-i pe profesori, părinţi şi specialişti să transmită
copilului care sunt aşteptările lor şi obiectivele în termeni de învăţare.

7.Susţine şi întăreşte realţia profesorului cu elevul cu dizabilităţi/vulnerabil


Subliniază punctele tari ale elevului cu dizabilităţi. Explică profesorlului cum poate elevul tău să participe.
NICIODATĂ să nu ceri scuze pentru plasarea elevului cu dizabilităţi în clasa incluzivă şi NICIODATĂ să nu promiţi că
„nu va deranja”.

8.Prietenii sunt un ajutor valoros pentru elevi


Încurajează prieteniile dintre elevi. Ei pot fi un sprijin natural şi firesc în timpul orelor şi în pauze.

9.Supervizează orice activitate asistivă a elevului la clasă


Oferă instrucţiuni clare oricărei alte persoane implicate în asistarea elevului la clasă (părinte, asistent personal
angajat etc). Subliniază care îi sunt îndatoririle în detaliu. Monitorizează şi oferă feed-back.

3
10. Promovează învăţarea activă şi experienţială
Sprijină şi încureajează iniţiativele de organizare a unor grupuri de învăţare în timpul orelor, a unor proiecte
derulate de elevi în comun sau a unor lecţii bazate pe proiecte dezvoltate de elevi pe o temă dată. Metodele
alternative stimulează învăţarea activă pentru TOŢI elevii.

METODE DE ADAPTARE A CERINȚELOR LA CLASĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENȚE DE VEDERE

Cum pot profesorii să facă procesul de învățare mai ușor


pentru copiii cu deficiențe de vedere? Acestea sunt câteva
modalități de adaptare care pot ajuta.

În privința materialelor:
-Lăsați elevul să folosească o masă înclinată pentru a putea
avea materialele mai aproape de câmpul său vizual
-Asigurați hârtie cu linii mai late pentru a ajuta elevul să
formeze literele în spațiul corect
-Îngoșați sau evidențiați liniile și marginile pe hârtie
-Folosiți bandă adezivă colorată pentru a crea o margine
pentru zonele în care trebuie să coloreze sau să lipească
-Puneți la dispoziție foarfeci pentru ca elevului să îi fie mai
ușor să taie și să urmeze o linie
-Lăsați elevul să folosească lipici colorat pe hârtie albăÎn privința metodelor de predare
-Oferiți atât instrucțiuni orale, cât și scrise
-Descrieți cu voce tare orice prezentare vizuală
-Desemnați un coleg care să-l ajute cu notițele cursurilor sau oferiți-i o copie a acestora
-Acordați timp pentru a rezuma fiecare lecție
-Includeți diagrame simple sau imagini care să ajute la clarificarea unor instrucțiuni ample scrise
-Acordați-i timp elevului pentru a pune întrebări în legătură cu prezentările și instrucțiunile

În privința activității la clasă și a testărilor profesorii pot să:


-Asigure fișe ordonate cu instrucțiuni simple și câteva imagini explicative
-Scrie cerințele cu o culoare diferită
-Permită elevului să scrie răspunsurile pe o foaie separată pentru a se putea concentra pe răspunsuri și nu pe cum să
le încadreze într-un spațiu mic
-Folosească marker evidențiator sau bandă adezivă colorată pentru a atrage atenția asupra informațiilor importante
de pe foaia de lucru
-Deseneze margini negre, îngroșate în jurul problemelor de matematică pentru a ajuta elevul să se concentreze pe
rând, pe fiecare cerință
-Spațierea clară a cuvintelor și a problemelor pe pagină
-Ceară răspunsuri verbale, în locul celor scrise

Elevii pot să:


-Folosească o riglă pentru a-i ajuta să urmărească rândurile atunci când citesc
-Folosească audiobook-uri sau să înregistreze cursurile
-Reducă distragerea vizuală prin îndoirea paginilor sau prin folosirea altor foi pentru a acoperi părți din pagină
-Folosească un marker pentru a evidenția informații atunci când citesc

4
METODE DE ADAPTARE A CERINȚELOR LA CLASĂ PENTRU ELEVII CU CAPACITATE REDUSĂ DE PROCESARE

Capacitatea redusă de procesare poate să nu genereze nevoia de adaptări în sala de clasă.

Pentru procesul de învățare în clasă:


-Verificați periodic elevul pentru a vă asigura că a
înțeles lecția
-Folosiți un semnal pentru a-l face pe elev să redevină
atent atunci când își pierde concentrarea
-Încurajați participarea la clasă a elevului prin
acordarea unui timp mai mare de a răspunde
întrebărilor
-Încurajați elevul să ceară clarificări în privat, dacă are
rețineri în a pune întrebări în timpul orelor

În privința materialelor:
-Puneți la dispoziție cerințe scrise într-un limbaj accesibil și citiți încet atunci când oferiți instrucțiuni
-Folosiți grafice și alte materiale vizuale și explicați cu voce tare ce înseamnă
-Puneți la dispoziție un rezumat al lecțiilor pentru elevii care nu pot scrie suficient de repede sau care au deficiențe
în ceea ce privește atenția distributivă
-Oferiți elevului un set suplimentar de manuale pentru a le păstra acasă în cazul în care se întmplă des să își uite
cărțile la școală sau acasă
-Folosiți suport audio pentru manuale dacă îi este de ajutor elevului să vadă și să audă cuvintele în același timp

Organizare și managementul timpului:


-Creați obiceiuri zilnice în clasă și respectați-le
-Separați sarcini mari de lucru în cerințe mai mici și cu mai multe termene limită
-Arătați cum ar trebui să arate un proiect înainte ca elevul să se apuce de lucru
-Stabiliți și date clare de începrea unu proiect (a unei sarcini de lucru), nu numai termenul limită de predare
-Puneți la dispoziție un barem cu detalii despre notarea proiectului
-Găsiți modalități de a motiva studentul să ducă la bun sfârșit proiecte mari

Pentru lucrul în clasă și testări profesorul poate să:


-Reducă nevoia scrisului de mână (cerințe de tipul ”completeaza spatiile libere” sau permiterea folosirii unui
calculator)
-Folosească și alte metode (în afara fișelor de lucru) pentru a consolida cunoștințele noi
-Scurteze cerințe repetitive
-Limiteze timpul petrecut pentru teme și să permită părinților să semneze părțile neterminate
-Ofere și alte opțiuni elevului de a arăta ce a învățat, în afară de temele scrise
-Pună la dispoziție elevului un spațiu liniștit pentru ca acesta să poată citi cu voce tare cerințele testelor, fără a
deranja alți colegi
-Ofere mai mult timp de rezolvare a testelor

5
-Ofere elevului o șansă de a-și îmbunătăți notele prin a-i permite să corecteze răspunsurile la întrebări și a explica
cumși de ce le-a corectat.
-Noteze munca elevului bazându-se pe informațiile pe care acestea le stăpânește

Elevul poate să:


-Reducă distragerile prin folosirea unor bucăți de hârtie pentru a acoperi întrebări de pe pagină
-Folosească un marker evidențiator sau bandă adezivă colorată pentru a rămâne concentrat și a putea fi un cititor
activ
-Asculte varianta audio în loc să /în timp ce citește

METODE DE ADAPTARE A CERINȚELOR LA CLASĂ PENTRU


ELEVII NONVERBALI
Copiii nonverbali au nevoie să fie învățați abilități sociale,
precum interpretarea limbajului corpului. De asemenea, ei pot
avea dificultăți atunci când iau contact cu concepte abstracte
sau apar schimbări în rutina lor. Acestea sunt câteva modalități
prin care profesorii pot ajuta.

În privința mediului din clasă


-Creați obiceiuri zilnice și respectați-le
-Scrieți orarul pe tablă
-Oferiți mai multe indicii verbale înainte de a face trecerea de la un subiect la altul
-Alegeți cu atenție un coleg care îl poate ajuta să clarifice trecerea de la un subiect la altul
-Oferiți-i elevului suficient timp să examineze și să se pregătească pentru activități ca proiecte de grup, excursii sau
alte schimbări în rutina sa
-Permiteți-i elevului să își aleagă locul în clasă. Mulți copii nonverbali preferă să stea departe de locuri aglomerate sau
alte distrageri vizuale, precum ferestre sau uși.

În privința modalităților de predare


-Folosiți un limbaj simplu și clar. Evitați folosirea figurilor de stil dacă acestea nu reprezintă o parte din lecție
-Explicați glumele sau folosirea sarcasmului, precum și cuvinte care au mai multe înțelesuri
-Revizuiți informațiile anterioare înainte de a prezenta concepte noi
-Prezentați o imagine de ansamblu a lecției înainte să o predați. Indicați clar obiectivul lecției. Acest tip de
introducere ajută elevul să se pregătească pentru a învăța

-Descompuneți un proiect mare în pași mai mici. Asigurați-vă că elevul înțelege obiectivul general și cum părțile
se potrivesc.
-În cazul în care trebuie să citească un text complex, scrieți notițe pe margine pentru a ajuta elevul să se
concentreze pe detaliile esențiale, sau cereți-i elevului să selecteze ideile principale
-Puneți la dispoziție cerințe scrise și vorbiți rar atunci când oferiți instrucțiuni. Nu presupuneți că elevul poate deduce
din intrucțiunile oferite în trecut.

În privința materialelor
-Puneți la dispoziție elevilor care au ore în săli de curs diferite un bilet cu orarul. Acesta este de folos mai ales la
începutul anului
-Puneți la dispoziție elevului o copie a notițelor dumneavoastră sau pregătiți notițe pentru a fi completate în timpul
orei
-Oferiți elevului un set suplimentar de manuale pe care să le păstreze acasă, pentru a face mai ușoară tranziția de la
școală către casă.Activitatea la clasă și testele

6
-Scurtați exercițiile pentru a evita ca elevul să se simtă copleșit.
-Evitați copierea inutilă a informațiilor de pe tablă
-Oferiți mai mult timp pentru rezolvarea testelor. O cameră liniștită fără distrageri poate ajuta.
-Adaptați fișele de lucru astfel încât să reduceți scrisul de mână. (întrebări ”încercuiți răspunsul” sau ”completează
spațiile libere”)

În ceea ce privește comportamentul


-Fiți atenți la semne de frustrare care pot duce la o cădere nervoasă
-Creați o ”zonă liniștită” la școală unde elevul poate merge să se adune și să se relaxeze
-Învățați-l reguli sociale, cum ar fi cât de aproape să se poziționeze față de o persoană într-o discuție
-Utilizați solicitări blânde pentru a arăta semnificația limbajului corpului
METODE DE ADAPTARE A CERINȚELOR LA CLASĂ PENTRU ELEVII CU ADHD

În privința procesului de învățare în clasă


-Așezați elevul aproape de profesor și departe de ferestre
sau uși
-Măriți spațiul dintre bănci
-Poziționați-vă aproape de elev atunci când predați
-Puneți la dispoziție suporturi pentru picioare, perne pentru
scaune sau o extensie a picioarelor scaunelor pentru a
satisface nevoia de mișcare a elevului și a-i îmbunătăți
capacitatea de concentrare
-Oferiți atât instrucțiuni scrise, cât și cu voce tare
-Folosiți fotografii și grafice
-Desemnați un coleg care să-l ajute pe elev să ia notițe
-Oferiți-i elevului rezumatul lecției
-Verificați elevul pentru a vă asigura că a înțeles lecția
-Folosiți intrucțiuni clare și simple
-Creați un ”semnal” pentru a atrage atenția elevului (poate reprezenta o foaie colorată pe bancă sau
atingerea elevului pe umăr)

În privința organizării
-Folosiți caiete de exerciții
-Puneți la dispoziție un set suplimentar de manuale pe care elevul să îl păstreze acasă
-Puneți la dispoziție dosare și diverse recipiente pentru a-l ajuta să își păstreze banca ordonată
-Colorați diferit materialele pentru fiecare materie
-Oferiți un orar scris pentru programul zilnic

În ceea ce privește activitatea la clasă și testările


-Oferiți fișe de lucru cu mai puține întrebări și probleme
-Oferiți frecvent teste scurte, în locul testelor mai ample care cuprind un întreg capitol
-Puneți la dispoziție un loc liniștit și timp în plus în timpul testelor
-Permiteți elevului să răspundă la întrebări cu voce tare sau să completeze spațiile lipsă
-Permiteți procesarea textelor pe calculator

7
-Acordați punte pentru rezolvarea unui exercițiu/proiect, în loc să penalizați exercițiile rezolvate doar parțial sau
predarea unui proiect după termenul limită
-Descompuneți cerințele mai mari
-Nu acordați note pentru aspectul lucrărilor

În ceea ce privește comportamentul


-Folosiți un ”plan de comportament” cu un sistem de
recompensare
-Lăudați comportamentul adecvat. Ignorați altfel de
comportamente, atâta timp cât acestea nu sunt
distructive
-Discutați despre problemele comportamentale în
privat
-Monitorizați frustrarea. Observați elevul pentru a-i înțelege starea.

METODE DE ADAPTARE A CERINȚELOR LA CLASĂ PENTRU ELEVII CU DEFICIENȚE DE AUZ


Deficiențele de auz pot cauza dificultăți copiilor în a înțelege ce aud, ceea ce poate dăuna funcționării și
învățării lor în clasă. Acestea sunt câteva exemple de modalități de adaptare pe care profesorii le pot folosi pentru a
ajuta elevii cu deficiențe de auz.

În privința procesului de învățare în clasă


-Repetați sau reformulați informațiile esențiale pe parcursul lecției
-Așezați elevul aproape de profesor și departe de ferestre și uși
-Vorbiți clar și rar atunci când prezentați informații
-Stabiliți un semnal care să atenționeze elevul atunci când se discută despre o informație importantă
-Permiteți-i studentului să folosească un dispozitiv de ascultare care să îi permită să audă mai clar vocea profesorului
-Folosiți instrumente vizuale, precum o tablă sau un computer pentru a completa lecțiile orale
-Folosiți imagini și gesturi pentru a stimulta înțelegerea elevului

În privința activității la clasă și a testărilor


-Puneți la dispoziție o zonă liniștită pentru cerințele care necesită lucrul independent
-Nu penalizați elevul pentru greșeli de scriere
-Desemnați un coleg care să îi ofere notițele
-Oferiți-i studentului oportunități de a-și demonstra și folosi punctele forte în timpul orelor
-Oferiți timp în plus de lucru în timpul testărilor
-Descompuneți testele și/sau instrucțiunile în cerințe scrise, scurte.

În privința pregătirii orelor


-Oferiți elevului materiale pentru a citi și a deveni familiar cu materia, înainte de a fi predată la clasă
-Puneți la dispoziție o listă cu termeni și concepte cheie pentru lecțiile următoare
-Puneți la dispoziție instrucțiuni scrise pentru temă și o listă de teme pentru întreaga săptămână

METODE DE ADAPTARE A CERINȚELOR LA CLASĂ PENTRU ELEVII CU DISCALCULIE


Discalculia reprezintă o perturbare în învățarea calculului la copii.
În privința procesului de învățare în clasă
- Recapitulați ceea ce a învățat deja elevul înainte să predați noi concepte
- Permiteți elevilor să vorbească despre cum să rezolve probleme

8
- Permiteți-i elevului să facă diagrame, să deseneze scheme pentru a rezolva problemele
- Folosiți hârtie milimetrică ca să ajute la alinierea numerelor și problemelor
- Dați elevului o listă de formule de matematică predate la clasă
- Folosiți materiale auxiliare precum monede, cuburi și puzzle-uri

În ceea ce privește temele


- Creați fișe de lucru separate pentru probleme exprimate în cuvinte și probleme exprimate în numere
- Subliniați sau încercuiți cuvinte cheie în problemele exprimate în cuvinte

În privința activității la clasă și a testărilor


- Acordați timp în plus pentru rezolvarea testelor
- Folosiți o diagramă cu teoreme și tabele de înmulțire
- Permiteți-i elevului să folosească un calculator când nu este testat pentru doar calculul propriu-zis al operațiilor
matematice
- Acordați mai mult spațiu să scrie problemele și soluțiile
- Împărțiți fișele de lucru în secțiuni
- Folosiți obiecte precum cuburi și ale instrumente de numărare pentru a preda idei matematice
- Verificați deseori să vedeți dacă elevul a înțeles ce trebuie să facă
METODE DE ADAPTARE A CERINȚELOR LA CLASĂ PENTRU ELEVII CU DISGRAFIE

Disgrafia reprezintă o perturbare patologică a scrisului, care se deformează, devenind neciteț.

În privința ritmului de scriere


- Acordați elevului mai mult timp pentru a-și lua notițe, a copia materiale și a da teste
- Puneți la dispoziție copii printate cu notițele de la clasă
- Permiteți elevului să înregistreze câteva ore la clasă sau să folosească un laptop pentru a scrie
- Permiteți să înceapă să scrie proiecte și teme mai devreme
- Dați-le fișele de lucru/testare etc cu numele, data, titlul etc deja completate

În privința conținutului pe care elevul trebuie să îl scrie


- Puneți la dispoziție un plan al lecției pentru a lua notițe
- Cereți pe cineva care să scrie ceea ce dictează elevul la teste sau exerciții
- Acordați note pe baza a ceea ce știe elevul, nu pe ortografie sau rostire pe litere
- Oferiți fișe, astfel încât să nu aiba de copiat mult de pe tablă

În ceea ce privește activitățile dificile


- Dați exemple din exercițiile deja făcute
- Ajutați elevul să abordeze exercițiile pas cu pas
- Ajutați elevul să folosească rubrici și explicați cum este notat fiecare pas
- Permiteți elevului să folosească un program de corectat erori de scriere

În privința procesului propriu-zis de scriere


- Permiteți elevului să aleagă între scrisul cu litere de mână sau de tipar
- Puneți elevul să încerce tipuri diferite de creioane sau pixuri pentru a vedea care i se potrivește mai bine
- Puneți elevul să folosească hârtie milimetrică sau liniată într-o parte pentru a alinia problemele de matematică
- Puneți la dispoziție hârtie cu linii evidențiate sau colorate diferit pentru a ajuta la formarea adecvată a literelor în
spațiu

9
http://educatieincluziva.info/resurse_profesori

10