Sunteți pe pagina 1din 1

BUTNARIU SILVIA VIOLETA

BFKT, AN 1, GR1

EPIDEMIOLOGIE
Epidemiologia este ştiinţa care studiază din punct de vedere cantitativ distribuţia şi frecvenţa
determinanţilor problemelor de sănătate şi boală într-o populaţie.(MacMahon 1960)
În 1983 Last propune următoarea definiţie: studiul distribuţiei şi determinanţilor stărilor şi
evenimentelor din populaţii diferite, precum şi aplicarea rezultatelor la controlul problemelor de
sănătate. Aşadar Last adaugă o componentă cu caracter aplicativ.

Obiectul preocuparilor epidemiologiei îl constituie grupul populational NU individul.


Acestea pot fi:
-Populaţie tinta de referinta(de exemplu cea care locuieste intr-un anumit teritoriu
-Grup particular de bolnavi (epidemiologia clinica)

Obiectivele epidemiologiei
1. Descrierea distribuţiei de boli
- Descrierea distribuţiei bolilor sau a factorilor de risc în funcţie de caracteristicile personale
ale indivizilor grupului uman luat în studiu .
- Descrierea tendinţelor sau a evoluţiei temporale a bolilor sau factorilor de risc în populaţie .
- Descrierea distribuţiei geografice (spaţiale) a bolilor sau a factorilor de risc.
2. Explicarea etiologiei bolilor sau a modului de transmitere a acestora.
- Dovedirea existentei unor relatii intre factorii explicativi şi rezultatele pe care le genereaza
acestia (factori de risc – boala).
3. Predictia în legatura cu numarul probabil al bolilor dîntr-o populaţie data şi cu caracterul
distributiei bolilor în aceea populaţie
4. Fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor într-o populaţie data , sau de
ameliorare a serviciilor de sănătate destinate populaţiei.