Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA “ION NECULCE” IAŞI

STRADA ROMANĂ NR.30, COD 700257

Telefon : 0232/210.198, 0232/211.610

Fax : 0232/210.198
Nr. ______/_____________
PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ

„Ne împrietenim prin artă”

Propunători: Prof. itinerant/de sprijin: Silvia Violeta Sorlescu


Prof. itinerant/de sprijin: Lavinia Condurache
DATA:9.06.2016
SUBIECTUL ACTIVITĂŢII: Anotimpul creației
DOMENIUL ACTIVITĂŢII: dezvoltare personală
TIPUL ACTIVITĂŢII: activitate de grup
BENEFICIARI: 1, 2 elevi cu CES din clasele de gimnaziu ale şcolilor: Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare” Dancu, Şcoala Gimnazială „D.A. Sturza”, Şcoala Gimnazială „Al.
Vlahuţă”, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi, Școala Gimnazială”Petru Ponni” Iași,
C.Te.T.C. ”Gheorghe Mârzescu” Iași, Școala Gimnazială”Elena Cuza” Iași, Școala
Gimnazială ”Nicolae Iorga” Iași.
ECHIPA DE LUCRU: prof de sprijin: Raluca Cordunianu, Laura Nistor, Gabriela
Prisacariu, Geanina Merticaru, Simona Crăciun Orghici, Maria Diaconu Hegyi,
Luciana Frumos, Ivancea Gina
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Formarea şi consolidarea deprinderilor tehnice şi a unor abilităţi practice specifice
nivelului de dezvoltare al copiilor cu CES;

 Dezvoltarea imaginaţiei, creativităţii şi a gândirii logice;

 Dezvoltarea memoriei perceptiv-motrice şi a coordonării oculo-manuale.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive: O1. Să se prezinte grupului (nume, prenume, şcoala, clasa, caracteristici
personale);
Afective: O2. Să participe activ şi cu interes la activitate.
O3 Să exprime ceea ce i-a plăcut la activitate.
Psihomotrice: O4. Să folosească adecvat materialul pus la dispoziţie.
O5. Să taie/decupeze corespunzător fluturele;
O6. Să așeze după tipar paietele.
ŞCOALA “ION NECULCE” IAŞI

STRADA ROMANĂ NR.30, COD 700257

Telefon : 0232/210.198, 0232/211.610

Fax : 0232/210.198
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea
 Mijloace de învăţământ: şabloane de hîrtie, foarfece, lipici, paiete colorate, șablon
poliester, bolduri.
 Moduri de organizare: grup
DURATA: 2 ore
ŞCOALA “ION NECULCE” IAŞI

STRADA ROMANĂ NR.30, COD 700257

Telefon : 0232/210.198, 0232/211.610

Fax : 0232/210.198
PLANUL ACTIVITĂŢII

Mometele Ob Conţinutul activităţii Strategii didactice Evaluare


activităţii/ Timp
Metode şi Mijloace
procedee

1. Mom Asigurarea condiţiilor optime pentru buna desfăşurare a lecţiei:


ent aerisirea sălii de clasă, pregătirea materialelor didactice.
organizatoric

2.Captarea Elevii se aşează în cerc. Se joacă jocul Vrăji: un magician îi Conversaţia Apreciez
atenţiei. transformă pe copii în ceva ( se poate folosi o baghetă magică). capacitatea de
O1 Copiii vor reda transformarea magică prin mișcări. De exemplu: Explicaţia autoprezentare a
vreau să vă transformați în maimuțe, boxeri, trenuri, pitici, fiecărui elev.
O2
pisicuțe, bătrâni, fluturi, roboți, purceluși, zâne, purici, bărbați
burtoși, turiști, călăreți, profesori, etc. Magicianul face 2-3 vrăji Jocul
având posibilitatea să facă ce fel de vrăji vrea. Jocul continuă cu
schimbarea rolurilor: un alt magician începe să facă vrăji. Jocul
ține până când fiecare membru al grupului a avut ocazia să joace
rolul magicianului.
Se anunţă tema activităţii. Anotimpul creației- insecte fermecate

3. Desfăşurarea O5 Se împart materialele necesare elevilor şi se explică paşii de Conversaţia Foarfec, Apreciez dacă
activităţii. lucru: șablon elevii realizază
Explicaţia, insecte, adecvat paşii de
 Se decupează insecta aleasă plăci lucru.
O6 Demonstraţia
poliéster
 Cu ajutorul şabloanelor și a boldurilor se decorează după
decupate,
contur fiecare insectă aleasă.
ŞCOALA “ION NECULCE” IAŞI

STRADA ROMANĂ NR.30, COD 700257

Telefon : 0232/210.198, 0232/211.610

Fax : 0232/210.198
Exerciţiul paiete,
bolduri
O4

4 Evaluare O3 Se vor face aprecieri verbale cu privire la implicarea elevilor în Conversaţia Apreciez dacă
realizarea activităţii. elevul îşi
Incheierea exprimă
activităţii sentimentele cu
privire la
activitate.
ŞCOALA “ION NECULCE” IAŞI

STRADA ROMANĂ NR.30, COD 700257

Telefon : 0232/210.198, 0232/211.610

Fax : 0232/210.198
Anexa 1
ŞCOALA “ION NECULCE” IAŞI

STRADA ROMANĂ NR.30, COD 700257

Telefon : 0232/210.198, 0232/211.610

Fax : 0232/210.198
ŞCOALA “ION NECULCE” IAŞI

STRADA ROMANĂ NR.30, COD 700257

Telefon : 0232/210.198, 0232/211.610

Fax : 0232/210.198

Director Şcoala Gimnazială ”Ion Neculce” Iaşi


Prof. Irina Frunză