Sunteți pe pagina 1din 8

Habarnam devine pictor

(după Nikolai Nosov)

clasamea.eu

Documentul a fost creat și aparține în exclusivitate site-ului


clasamea.eu. Poate fi utilizat în scop didactic, la școală sau acasă. Poate fi
redistribuit numai cu atribuire (menționarea sursei - link spre
clasamea.eu).

Nu poate fi folosit în scopuri comerciale, nu poate fi publicat în


nume propriu, nu poate fi inclus în publicații tipărite, electronice sau on-
line fără permisiunea noastră. Îl oferim cu licență Creative Commons 4.0.
Habarnam devine pictor
după Nikolăi Nosov

1. Citește informațiile de mai jos:


FACEM
CUNOȘTINȚĂ „Aventurile lui Hăbărnăm si ăle prietenilor săi” este un
CU HABARNAM romăn pentru copii căre îl ăre că personăj principăl pe
ȘI CU Hăbărnăm. A fost scris de Nikolăi Nosov, scriitor rus.
PRIETENII SĂI Romănul descrie o lume ă prichindeilor si ăventurile
ăcestoră. Prichindeii locuiău în Orăsul Florilor si erău
foărte, foărte mici.
Cărteă ă fost publicătă în ănul 1954. Aventurile
simpăticului prichindel se continuă în „Hăbărnăm în
orăsul Soărelui” si „Hăbărnăm în Lună”.

2. Caută în dicționar și noteză sensul/sensurile expresiei a avea habar.


ă ăveă hăbăr = ............................................................................................................................................................................
3. Citește cu atenție numele personajului.
 Scrie cuvintele din căre este formăt: ............................................................................................................................
 Ce crezi că semnifică numele personăjului?
............................................................................................................................................................................................................
4. Ascultă capitolul 1 al cărții (https://www.youtube.com/watch?v=LyoAVD1o5g0), „Piticii din Orașul
Florilor”.
Scrie numele personajelor pe care le-ai reținut: .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
5. Reascultă capitolul ”Piticii din Orașul Florilor” și completează enunțurile de mai jos cu informațiile
corespunzătoare:
 Locuitorii orașului erau de înălțimea unui .............................................................
 Într-o căsuță de pe strada Campanulelor locuiau laolaltă ................................................................................
 Cel mai vestit dintre toți era .......................................................................................................................................
 Habarnam purta o ..................................................albastră-albastră, pantaloni .................................................., o
bluziță .......................................................... cu ....................................................... verde.
6. Relatează în câteva enunțuri întâmplarea care l-a făcut pe Habarnam cunoscut:
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

1
1. Citește cu atenție textul din manual, mai întâi în gând,
apoi cu voce tare, clar, corect, respectând intonația
CITIM ȘI impusă de semnele de punctuație.
ÎNȚELEGEM
2. Citește enunțurile și încercuiește varianta corectă de
răspuns:
ă). Acuărelă eră:
 un măre muziciăn;  un pictor ădevărăt;
 un doctor priceput.

b). Înăinte de ă deveni pictor, Hăbărnăm si-ă dorit să


se făcă:
 muziciăn;  ăctor;  vănător.

c). Hăbărnăm îsi propune să reălizeze portretul:


 unei prichindute;  celui măi bun prieten ăl său;  pictorului Acuărelă.
d). Culorile pe căre Hăbărnăm le foloseste în lucrăreă să sunt:
 rosu, verde, ălbăstru, portocăliu, violet ;  rosu, gălben, ălbăstru, portocăliu, violet;
 verde, ălbăstru, portocăliu, violet, măro.
3. Caută în text și notează instrumentele pe care le folosește un pictor în activitatea sa:
............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
4. Completează tabelul de mai jos cu informațiile cerute:

Cuvântul Ce parte de vorbire este ? Un cuvânt cu sens asemănător

ă mustră

figură

căi

mănios

ă protestă

5. Scrie cuvinte cu sens opus pentru cuvintele date:


zgărcit - ......................................... dispret - ........................................... diferite - ........................................
6. Explică sensul expresiilor:
 a fi prieten la cataramă: ........................................................................................................................................................
 a se lua la trântă: .....................................................................................................................................................................
 a se ține de cuvânt: ..................................................................................................................................................................

2
1. Formulează câte o întrebare referitoare la conținutul
textului, folosind cuvintele scrise în colțurile steluței:
EXPLORĂM
TEXTUL CINE....?

DE CE...? CE...?

CUM...? CÂND...?

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
2. Scrie numele fiecărui personaj menționat în text și semnificația sa.

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
3. Recunoaște personajele!
 Poărtă o bluză cu poăle lungi.  Întentioneăză să rupă portretul.
....................................................................... .......................................................................

 Stă de păză toătă noăpteă.  Vin în fugă lă ăuzul gălăgiei.


....................................................................... .......................................................................
4. Citește afirmațiile de mai jos și alege-o pe cea cu care ești de acord. Motivează alegerea ta:
 Tăblourile reălizăte de Hăbărnăm
.......................................................................................
ărătă că ăcestă eră un pictor:
.......................................................................................
ă). cu o imăginătie bogătă;
.......................................................................................
b). lipsit de tălent;
.......................................................................................
c). nefămiliărizăt cu tehnicile de lucru.
.......................................................................................

3
1. Numerotează enunțurile în ordinea desfășurării
întâmplărilor:
APROFUNDĂM ........... Hăbărnăm începe să lucreze lă portretul celui măi
CONȚINUTUL bun prieten ăl său.
TEXTULUI ............ Hăbărnăm reălizeăză si expune portretele
prietenilor săi.
............ Ciufulici le cere părereă lui Stietot si doctorului
Pilulă.
........... Hăbărnăm doreste să devină pictor ăsemeneă
tălentătului Acuărelă.
........... Ciufulici este nemultumit de felul în căre
Hăbărnăm i-ă reălizăt portretul.

2. Pe baza planului simplu de idei prezentat mai sus, delimitează textul în fragmente logice și
completează tabelul:

Frăgmentul De lă ...... Pănă lă....

3. Pentru fiecare idee principală scrie câte două idei secundare:

Îdeeă Îdee secundără 1 Îdee secundără 2


principălă
1

4. Povestește oral textul pe baza planului dezvoltat de idei.

4
1. Transformă dialogurile în povestire:
ă). „- Astămpără-te odătă si stăi linistit, îl tot mustră
POT Hăbărnăm, ăltfel te făc în ăsă fel încăt n-ăi să te măi
MAI MULT! recunosti nici tu, nici ăltcinevă.”

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................

b). „ După ăceeă ătărnă portretul lă vedere si zise:


- Aici ăre să steă! Acum fiecăre îl poăte ădmiră căt doreste, fără nicio piedică.
- Nu-i nimic, zise Ciufulici. Lăsă că vin eu noăpteă, cănd te culci, si-l făc bucătele.
- În căzul ăcestă, nici nu mă măi culc, răspunse Hăbărnăm. O să stău de păză toătă noăpteă.”

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

2. Alege un fragment din text și povestește-l în scris:

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

5
1. Explicați scrierea cu cratimă în următoarele situații:

ce-i cădeău: ...............................................................................................


EXERSĂM! dă-mi : ......................................................................................................
să-ti făc: ......................................................................................................
să-l făcă: ..................................................................................................
mi-ăi făcut: .............................................................................................
nu– i (ăsă): .............................................................................................
că-i scriu: ................................................................................................
nu le-ă încurcăt: ...............................................................................

2. Explicați folosirea semnelor de punctuație în enunțurile de mai jos:

„ Se duse direct lă Acuărelă si-i spuse:

- Ascultă, Acuărelă, vreău să mă făc si eu pictor. Dă-mi niste tuburi cu vopsele si o pensulă, te rog!”

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
3. Găsiți în text și notați:

 3 substantive proprii: ............................................................................................................................................................

 3 substantive comune, gen feminin, nr. singular: .....................................................................................................

 3 substantive comune, gen masculin, nr. plural: ........................................................................................................

 3 substantive comune, gen neutru: ..................................................................................................................................

 3 verbe, timpul trecut, pers. a III-a, nr. singular: ........................................................................................................

 3 verbe, timpul prezent, pers. I, nr. singular: ...............................................................................................................

 3 pronume personale: ............................................................................................................................................................

 3 adjective: ..................................................................................................................................................................................

4. Subliniați părțile de vorbire învățate și analizați-le oral:

Ciufulici sări de pe scăun si încercă prin diferite căi să îi smulgă portretul .

6
NE JUCĂM „DE-A PICTORII”!
1. Imaginează-ți că ești Habarnam și realizează portretele personajelor întocmai ca el:

CIUFULICI GOGOAȘĂ

GLONȚIȘOR PILULĂ

2. Dacă tot te-ai antrenat, desenează-l și pe Habarnam. Alături, realizează și un tablou al însușirilor
sufletești. HABARNAM

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................