Sunteți pe pagina 1din 30

ANEXA 5 VARIANTA 1

DEVIZ GENERAL PROIECTANT:


Obiectiv: AMENAJARE PARC PADISULUI S.C. GRANITA IMPEX SRL
MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR CLUJ-NAPOCA

1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;


DEVIZ GENERAL INVESTITIE curs BNR 09.12. 2010, 1 EURO = 4,3005
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR VALOAREA (FARA TVA) VALOARE INCLUSIV TVA
DE CHELTUIELI MII LEI MII EURO TVA MII LEI MII EURO

CAP.1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI


1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,3 Amenajari pentru protectia mediului,inclusiv refacerea cadrului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
natural dupa terminarea lucrarilor
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAP.2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE
OBIECTIVULUI 43,000 9,999 10,320 53,320 12,399
TOTAL CAPITOL 2 43,000 9,999 10,320 53,320 12,399
CAP.3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1. Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice. 6,500 1,511 1,560 8,060 1,874
3.2. Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii. 2,500 0,581 0,000 2,500 0,581
3.3. Proiectare si engineering 31,100 7,232 7,464 38,564 8,968
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,800 0,186 0,192 0,992 0,231
3.5. Consultanta 0,500 0,116 0,120 0,620 0,144
3.6. Asistenta tehnica 5,000 1,163 1,200 6,200 1,442
TOTAL CAPITOL 3 46,400 10,789 10,536 56,936 13,240
CAP.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1. Constructii si instalatii 548,029 127,434 131,527 679,556 158,018


4.2. Montaj utilaj tehnologic 17,2500 4,011 4,140 21,390 4,974
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 8,600 2,000 2,064 10,664 2,480
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotari 526,643 122,461 126,394 653,037 151,852
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 1100,522 255,906 264,125 1364,647 317,324
CAP.5. ALTE CHELTUIELI
5.1. Organizare de santier 6,083 1,414 1,460 7,543 1,753
5.1.1. Lucrari de constructii 1.00% 6,083 1,414 1,460 7,543 1,753
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 7,987 1,857 0,000 7,987 1,857
5.2.1. Comisioane , taxe si cote legale 0.8%+0.5% 7,987 1,857 0,000 7,987 1,857
5.2.2. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 71,395 16,602 17,135 88,530 20,586
TOTAL CAPITOL 5 85,465 19,873 18,595 104,060 24,196
CAP.6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice; 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUBTOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1275,387 296,567 303,576 1578,963 367,16
DIN CARE C+M 614,362 142,858 147,447 761,809 177,144
T.V.A. 303,576 70,591
TOTAL CU T.V.A. 1578,963 367,16

Intocmit:
Ing.Maricica Susca

25,5080
ANEXA 5 VARIANTA 2
DEVIZ GENERAL PROIECTANT:
Obiectiv: AMENAJARE PARC PADISULUI S.C. GRANITA IMPEX SRL
MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR CLUJ-NAPOCA

1.Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;


DEVIZ GENERAL INVESTITIE curs BCE 08.12. 2010, 1 EURO = 4,3005
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR VALOAREA (FARA TVA) VALOARE INCLUSIV TVA
DE CHELTUIELI MII LEI MII EURO TVA MII LEI MII EURO

CAP.1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI


1,1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1,3 Amenajari pentru protectia mediului,inclusiv refacerea cadrului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
natural dupa terminarea lucrarilor
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAP.2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE
OBIECTIVULUI 43,000 9,999 10,320 53,320 12,399
TOTAL CAPITOL 2 43,000 9,999 10,320 53,320 12,399
CAP.3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1. Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice. 6,500 1,511 1,560 8,060 1,874
3.2. Obtinerea de avize, acorduri, autorizatii. 2,500 0,581 0,000 2,500 0,581
3.3. Proiectare si engineering 28,300 6,581 6,792 35,092 8,160
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,800 0,186 0,192 0,992 0,231
3.5. Consultanta 0,500 0,116 0,120 0,620 0,144
3.6. Asistenta tehnica 5,000 1,163 1,200 6,200 1,442
TOTAL CAPITOL 3 43,600 10,138 9,864 53,464 12,432
CAP.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1. Constructii si instalatii 784,2580 182,364 188,222 972,480 226,131


4.2. Montaj utilaj tehnologic 17,2500 4,011 4,140 21,390 4,974
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 8,600 2,000 2,064 10,664 2,480
4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5. Dotari 638,800 148,541 153,312 792,112 184,191
4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 1448,908 336,916 347,738 1796,646 417,776
CAP.5. ALTE CHELTUIELI
5.1. Organizare de santier 8,445 1,964 2,027 10,472 2,435
5.1.1. Lucrari de constructii 1.00% 8,445 1,964 2,027 10,472 2,435
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 11,088 2,578 0,000 11,088 2,578
5.2.1. Comisioane , taxe si cote legale 0.8%+0.5% 11,088 2,578 0,000 11,088 2,578
5.2.2. Costul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 92,130 21,423 22,111 114,241 26,565
TOTAL CAPITOL 5 111,663 25,965 24,138 135,801 31,578
CAP.6. CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2. Probe tehnologice; 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
SUBTOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 1647,171 383,018 392,060 2039,231 474,19
DIN CARE C+M 852,953 198,338 204,709 1057,662 245,939
T.V.A. 392,060 91,166
TOTAL CU T.V.A. 2039,231 474,18

Intocmit:
Ing.Maricica Susca

32,9430
(3)COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

1,24
0,24
0
1
0,060
0,013 CONSTRUCTII SI INSTALATII DOTARI

0,000 18,55236 48,1656

0,010 16,472 246,96788 75,25875


12,90000 242,8101
4,30000
163,89150
58,05675 366,2340

212,87475
0 0 0

1463,853

316,911 717,543
Sheet1

DEVIZUL OBIECTULUI
OBIECTIV:
AMENAJARE PARC PADISULUI VARIANTA 1
MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR

OBIECT:
FANTANA TIP 1 - “Fantana cu nuferi”

DEVIZ OBIECT: curs BNR 9 decembrie 2010, 1 EURO = 4,3005


NR. CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR VALOAREA (FARA TVA) VALOARE INCLUSIV TVA
DE CHELTUIELI MII LEI MII EURO TVA MII LEI MII EURO
I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII:
1 Terasamente 0,475 0,110 0,114 0,589 0,136
2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 11,018 2,562 2,644 13,662 3,177
(inchideri exterioare, compartimentaari, finisaje)
3 Izolatii 1,200 0,279 0,288 1,488 0,346
4 Instalatii electrice 5,000 1,163 1,200 6,200 1,442
5 Instalatii sanitare 1,967 0,457 0,472 2,439 0,567
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I: 19,660 4,571 4,718 24,378 5,668
II MONTAJ:
9 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 2,150 0,500 0,516 2,666 0,620
TOTAL II: 2,150 0,500 0,516 2,666 0,620
III PROCURARE:
10 Utilaje si echipamente tehnologice 8,600 2,000 2,064 10,664 2,480
11 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III: 8,600 2,000 2,064 10,664 2,480
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 30,410 7,071 7,298 37,708 8,768
T.V.A. (19%) 7,298
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 37,708 8,768

Intocmit:
ing. Marius Socaciu

Page 1
Sheet1

DEVIZUL OBIECTULUI
OBIECTIV:
AMENAJARE PARC PADISULUI VARIANTA 2
MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR

OBIECT:
FANTANA TIP 2 - “Fantana cu sfera”

DEVIZ OBIECT: curs BNR 9 decembrie 2010, 1 EURO = 4,3005


NR. CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR VALOAREA (FARA TVA) VALOARE INCLUSIV TVA
DE CHELTUIELI MII LEI MII EURO TVA MII LEI MII EURO
I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII:
1 Terasamente 0,475 0,110 0,114 0,589 0,136
2 Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura 20,871 4,853 5,009 25,880 6,018
(inchideri exterioare, compartimentaari, finisaje) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 Izolatii 1,834 0,426 0,440 2,274 0,528
4 Instalatii electrice 5,000 1,163 1,200 6,200 1,442
5 Instalatii sanitare 2,277 0,529 0,546 2,823 0,656
6 Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I: 30,457 7,081 7,309 37,766 8,780
II MONTAJ:
9 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 2,150 0,500 0,516 2,666 0,620
TOTAL II: 2,150 0,500 0,516 2,666 0,620
III PROCURARE:
10 Utilaje si echipamente tehnologice 8,600 2,000 2,064 10,664 2,480
11 Utilaje si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III: 8,600 2,000 2,064 10,664 2,480
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 41,207 9,581 9,889 51,096 11,880
T.V.A. (19%) 9,889
TOTAL DEVIZ PE OBIECT 51,096 11,880

Intocmit:
ing. Marius Socaciu

Page 2
Sheet1

Page 3
Sheet1

Page 4
Sheet1

Page 5
Sheet1

0,24
1,24

Page 6
Sheet1

0,24
1,24

Page 7
Sheet1

Page 8
Sheet1

Page 9
Sheet1

Page 10
Sheet1

11,4930

6,9670
1,620

12,6930
2,95100

Page 11
Sheet1

7,27700

21,34600

Page 12
Sheet1

Page 13
Sheet1

Page 14
Sheet1

Page 15
Sheet1

Page 16
Sheet1

Page 17
Sheet1

Page 18
Sheet1

Page 19
Sheet1

0,19
1,19

Page 20
OBIECTIV
AMENAJARE PARC PADISULUI PROIECTANT
MUNICIPIUL ORADEA, JUDETUL BIHOR S.C. GRANITA IMPEX S.R.L.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

nr. Denumirea capitolelor ZILE


crt. si subcapitolelor de cheltuieli
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 1
0 REALIZARE PROIECT TEHNIC
1 ORGANIZARE DE SANTIER
2 TERASAMENTE
3 CONSTRUCTII
4 IZOLATII
5 INSTALATII ELECTRICE
6 INSTALATII SANITARE
7 INSTALATII DE INCALZIRE,VENTIL,PSI, …
8 INSTALATII DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
9 INSTALATII DE COMUNICATII
10 MONTAJ UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
11 UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
12 UTILAJE SI ECIPAMENTE DE TRANSPORT
13 DOTARI
14 INSAMANTARE SI INTRETINERE GAZON
14 RECEPTIE LUCRARE

INTOCMIT:
ING. MARIUS SOCACIU