Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUAREA ACTIVELOR NECORPORALE

Evaluarea unui brevet de invenţie prin metoda economiei/scutirii de redevenţă


Obiectul evaluării este un brevet de invenţie pentru un produs nou, utilizat de întreprinderea
BETA, proprietară a brevetului, care este achiziţionată de compania X.
Scopul evaluării este înregistrarea în bilanţ a brevetului de invenţie, prin aplicarea metodei
achiziţiei, respectiv în urma achiziţionării de către compania X a întreprinderii BETA, în totalitatea
ei.
Data evaluării: 10 ianuarie 2017.
Ipotezele necesare pentru evaluare sunt:
 durata de viaţă utilă rămasă a brevetului a fost estimată a fi 5 ani;

 cifra de afaceri neta aferentă produselor fabricate pe baza brevetului de invenţie a fost

previzionată astfel :
- 4.400 € în anul 2017
- 4.840 € în anul 2018
- 5.227 € în anul 2019
- 5.541 € în anul 2020
- 5.818 € în anul 2021.
 rata redevenţei în cifra de afaceri, în domeniul respectiv, a fost stabilită la 4%;

 cota impozitului pe profitul societăţii este 16%;

 rata de actualizare a economiei (scutirii) de redevenţă netă a fost stabilită la 16%.

Evaluarea unei mărci prin metoda profitului suplimentar (supraprofitului sau profitului economic)
Se cere evaluarea unei mărci de produs pe baza următoarelor ipoteze:
• preţul de vânzare al produsului cu marcă (Pm) = 2,5 €/buc;
• preţul de vânzare al produsului generic (Pg) = 2,2 €/buc;
• costul total unitar al produsului cu marcă (Cm) = 1,9 €/buc;
• costul total unitar al produsului generic (C g) = 2,0 €/buc;
• volumul fizic anual al vânzărilor produsului cu marcă (Qm) = 700.000 buc;
• cota impozitului pe profitul societăţii care vinde produsul cu marcă (s) = 16%;
• cheltuielile totale pentru publicitate şi cu promovarea produsului, necesare pentru menţinerea
volumului vânzărilor (CPP) = 120.000 €;
• durata estimată de menţinere a supraprofitului (n) este 6 ani;
• rata de actualizare (k) a supraprofitului net este 18%.

1
Evaluarea unui brevet de invenţie prin metoda profitului suplimentar (supraprofitului sau
profitului economic)

Pentru evaluarea unui brevet de invenţie, deţinut şi aplicat în întreprinderea supusă evaluării, au fost
reţinute următoarele ipoteze:
Efectele brevetului sunt:
- diminuarea cheltuielilor materiale cu 5%;
- diminuarea cheltuielilor cu personalul 3%;
Rata de actualizare adecvată este 16%;
Durata de viaţă utilă rămasă a brevetului a fost estimată la 8 ani;
 cheltuielile totale anuale ale produselor pe baza brevetului = 10.000.000 €, din care:

- 50% cheltuieli materiale;

- 40% cheltuieli salariale;

- 10% alte cheltuieli.

Rezolvare:
Cheltuieli totale anuale 10.000.000 €
 cheltuieli materiale (50%) 5.000.000 €
 cheltuieli salariale (40%) 4.000.000 €
Economia de cheltuieli anuale:
 materiale (5%) 250.000 €
 salariale (3%) 120.000 €

Economie totală anuală 370.000 €

Factor de capitalizare @ 16% şi n = 8 ani 4,344

 Valoarea brevetului 1.607.280 €, rotunji 1.600.000 €

2
Evaluarea unui program pentru calculator generat intern şi aplicat în gestiunea întreprinderii,
prin metoda costului de înlocuire

Ipotezele pentru aplicarea metodei de evaluare sunt:


Cheltuielile aferente colectivului de autori:
Număr
Funcţia Tarif/ oră*
persoane
Manager pe proiect 1 120
Analist sisteme 2 100
Editor tehnic 1 80
Programatori 5 75
Documentarişti 1 50
Tarif mediu € / oră 82,5
* cuprind cheltuieli salariale directe şi cheltuielile de regie alocate.
Programul este alcatuit din 6 module:
Module Productivitatea muncii
Linii de cod
create (linii cod / oră)
Modul 1 6.000 3,0
Modul 2 4.000 4,0
Modul 3 8.000 2,0
Modul 4 3.000 2,0
Modul 5 2.000 3,0
TOTAL linii cod = 23000
Aflati costul de inlocuire al programului tinand cont de deprecierea valorii lui nete, estimata la 33%.
REZOLVARE
Număr de ore pentru
Module create
recrearea programului
Modul 1 2.000
Modul 2 1.000
Modul 3 4.000
Modul 4 1.500
Modul 5 666
TOTAL 11166
Indicatori Valoare
Număr total de linii de cod 23.000
Număr total de ore pentru recreare 11.166
Tarif mediu (€ /oră) 82,5
Cost de recreare (€) 921.195
Depreciere (33%) 303.994
Cost de înlocuire net (€) 617.201
Cost de înlocuire net rotunjit 617.000